Contestatie la executare. Titlu executoriu - contract de leasing.

Sentinţă civilă 8400 din 19.08.2009


1. Contestatie la executare. Titlu executoriu - contract de leasing.

Prin sentinta civila nr.8400 pronuntata la data de 19.08.2009 de Judecatoria Brasov in dosarul civil nr.4260/197/2009, conexat cu dosarul civil nr.4286/197/2009, procedand la analizarea motivelor invocate de partile contestatoare S.C „A. P.” S.R.L prin reprezentant legal si P. A., instanta a stabilit ca primeaza nulitatea invocata asupra actelor de executare incepute pe temeiul contractului de leasing, pentru lipsa titlului executoriu, pendinte de existenta caruia au fost verificate celelalte aspecte.

Ca urmare, instanta a avut in vedere imprejurarea potrivit careia contractul de leasing s-a incheiat la data de 10.02.2005, cand era in vigoare O.G nr.51/1997 republicata in forma sa nemodificata de L.nr.287/2006, apoi de L.nr.241/2007 si ulterior de L.nr.93/2009.

In acest context, potrivit art.8, contractele de leasing constituiau titlu executoriu in doua cazuri, interesand fata de neplata ratelor de leasing, ipoteza in care intervenea rezilierea din culpa exclusiva a utilizatorului.

Potrivit practicii in materie, in atare situatie contractul de leasing avea putere executorie in temeiul legii, nemaifiind necesara investirea sa cu formula executorie sau o alta formalitate.

Spre exemplu, cu titlu de diferentiere, desi contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii creditului, constituiau la randul lor titluri executorii – art.79 alin.2 din L.nr.58/1998, din redactarea alin.3 al articolului evocat, rezulta necesitatea investirii lor cu formula executorie.

Cum insa, in cazul contractelor de leasing nu a fost stipulata o atare prevedere legala, rezulta ca ele nu se investeau cu formula executorie, avand forta executorie in baza legii.

Intr-un alt context, in reglementarea actuala data art.8 din O.G nr.51/1997, contractele de leasing constituie titluri executorii in toate situatiile si fara necesitatea investirii lor cu formula executorie.

Norma fiind de procedura si de imediata aplicabilitate, rezulta ca sub incidenta ei intra si raporturile de drept material aflate in curs de desfasurare si chiar daca s-au nascut anterior.

Totodata, executarea silita se face dupa normele in vigoare la momentul executarii silite a contractului de leasing si independent de legea sub care s-a nascut raportul de drept fundamental.

Apoi, rezilierea contractului de leasing intervine de drept in baza legii, art.15 din OG nr.51/1997 republicata, stabilind intinderea obligatiilor ce-i revin utilizatorului, respectiv toate sumele datorate pana la data restituirii bunului in temeiul conventiei.

Rezulta de aici atat scadenta, cat si caracterul cert al creantei ce se executa pe temeiul contractului de leasing, nefiind necesara intervenirea instantei de judecata care, sa dispuna asupra rezilierii si asupra obligatiilor de plata.

Ca atare, instanta a apreciat ca apararea contestatoarelor formulata in sensul ca, nu exista titlu executoriu nu este intemeiata, contractul de leasing incheiat intre parti la data de 10.02.2005 avand, atat sus imperiul vechii reglementari (prin raportare la neplata ratelor de leasing), cat si sub cel actual, forta executorie in baza legii.