Somaţie de plată. Debit contestat prin întâmpinare. Factură neînsuşită de debitoare prin semnătură.

Sentinţă civilă 818 din 23.10.2008


Judecătoria Brezoi

1.Sentinţa civilă nr.818 din 23.10.2008

Somaţie de plată. Debit contestat prin întâmpinare. Factură neînsuşită de debitoare prin semnătură.

Creditoarea SC X. SRL a chemat în judecată pe debitoarea SC S. SRL pentru ca pe calea somaţiei de plată să fie somată debitoarea să-i achite suma de 1430,17 lei, reprezentând c/val factura nr. 188/08.08.2007 şi cheltuieli de judecată.

Şi-a motivat creditoarea cererea în sensul că a livrat debitoarei mărfuri în baza comenzilor acesteia şi a emis factura nr. 188/2007 pe care debitoarea nu a achitat-o în termen de 3 zile de la facturare.

Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG.5/2001.

A depus creditoarea la dosar copia facturii fiscale nr. 188/08.08.2007.

Prin întâmpinare, debitoarea a contestat debitul arătând că nu a încheiat cu creditoarea nici un contract, nu a primit marfă de la aceasta, nu a acceptat condiţiile de preţ sau de plată şi nu şi-a însuşit prin semnătură nici o factură.

Examinând factura fiscală aflată la dosar instanţa a constatat că aceasta nu a fost însuşită prin semnătură şi ştampilă de către debitoare.

Potrivit art.1 din OG 5/2001 procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării de bună voie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un înscris, determinate potrivit unui statut, regulament sau alt înscris însuşit de părţi prin semnătură.

În speţă, creditoarea nu a făcut dovada existenţei unui contract sau alt înscris însuşit de debitoare prin semnătură care să ateste obligaţia de a plăti o sumă de bani.

Mai mult, procedura somaţiei de plată este o procedură simplificată circumscrisă limitativ creanţelor necontestate şi necontestabile.

Ori, în cauză debitoarea a contestat debitul, respectiv creanţa invocată de creditoare.

Ca urmare, instanţa a constatat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.1 din OG 5/2001 şi a respins cererea creditoarei, aceasta având la îndemână procedura dreptului comun pentru realizarea creanţei.