Divort si partaj in urma incheierii acordului de mediere

Sentinţă civilă 9952/2011 din 08.09.2011


DIVORT SI PARTAJ IN URMA INCHEIERII ACORDULUI DE MEDIERE

 Partile s-au casatorit la Brasov la data de …, casatoria fiind inregistrata in Registrul de Stare Civila al Primariei Municipiului Brasov sub nr. …. Din casatoria partilor a rezultat minora S. M.

 La data de 1.09.2011 partile s-au prezentat in fata instantei si au solicitat instantei sa dispuna incuviintarea acordului de mediere prezentat in scris, acord de mediere incheiat de parti la data de 3.05.2011 si depus in original la filele nr. 6-8 din dosar.

 Potrivit dispozitiilor art. 37 alin. 2 lit. a) C.fam., astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 202/2010, „Divortul poate avea loc … prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti”, iar conform art. 38 alin. 1 C.fam., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, „Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie”, astfel ca partile au posibilitatea sa includa in acordul de mediere desfacerea casatoriei prin acordul lor.

 De asemenea, fata de dispozitiile art. 40 alin. 1 C.fam., parata isi va pastra numele dobandit la incheierea casatoriei, respectiv ...

 Acordul de mediere incheiat intre parti in sensul incredintarii minorei S. M. catre mama si obligarii tatalui la plata unei pensii de intretinere in favoarea copilului, este in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. ultim C.fam. si corespunde interesului superior al copilului, vazand faptul ca, asa cum rezulta din referatul de ancheta sociala intocmit in cauza de Primaria Municipiului Brasov, ambii parinti au ca prioritate copilul si sunt centrati pe nevoile de dezvoltare ale acestuia, incercand sa raspunda cat mai bine acestor nevoi.

 Cu privire la partajul bunurilor dobandite de parti in timpul casatoriei, la data de 1.09.2011 partile s-au prezentat in fata instantei si au solicitat instantei sa dispuna incuviintarea acordului de mediere prezentat in scris. Acordul de mediere incheiat intre parti cu privire la partajul bunurilor dobandite de parti in timpul casatoriei este in conformitate cu dispozitiile art. 271-273 C.proc.civ.

 Fata de cele mai sus aratate, in temeiul dispozitiilor art. 64 alin. 1 si 2 din Legea nr. 192/2006, art. 38 alin. 1, art. 42, art. 86 C.fam., art. 131 alin. 3 C.proc.civ., art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 coroborat cu art. 271-273 C.proc.civ., instanta urmeaza a incuviinta acordul de mediere incheiat de parti, astfel cum acesta a fost intocmit, prezenta hotarare judecatoreasca constituind titlu executoriu conform art. 63 alin. 3 din Legea nr. 192/2006.