Minori şi familie / divorţ cu minori

Sentinţă civilă 3072 din 02.12.2011


Minori şi familie / divorţ cu minori

SENTINŢA CIVILĂ  nr. 3072

Şedinţa publică din 02 decembrie 2011

INSTANŢA,

Asupra acţiunii de faţă deliberând constată următoarele:

Prin acţiunea formulată de reclamanta P. A. M., a fost chemat în judecată paratul N. C. E., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunta, să se dispună desfacerea căsătoriei prin divort, incredintarea reclamantei spre crestere si educare a minorului N. C. R. N., născut la 14.02.2011 si obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere.

Nu se solicită motivarea hotărârii.

S-au depus la dosar acte de stare civilă, s-au efectuat anchete sociale şi s-a audiat martora P. Ghe.

Paratul a formulat intâmpinare si cerere reconventională.

Prin intâmpinare arată că este de acord cu desfacerea casătoriei prin acordul părtilor, este de acord să se stabilească locuinta minorului la mamă şi să-i plătească pensie de intretinere, iar prin  reconventională solicită să-i fie ingăduit să aibă legături personale cu minorul la domicilul său, in prima si a treia săptămână din lună, de vineri ora 18,00 până duminică ora 14,00, a două şi a treia zi de Paşte si de Crăciun, o lună in vacanta de vară in functie de concediu.

Reclamanta este de acord cu admiterea in parte a cererii reconvenţionale.

Având in vedere probele dosarului şi pozitia părtilor, in baza art 373 cod civil, instanta va dispune desfacerea casătoriei prin  divort.

În baza art. 397 cod civil, va dispune ca autoritatea părintească asupra minorului să fie exercitată de ambii părinti, iar in baza art. 400 cod civil, va stabili locuinta minorului la domiciliul mamei.

In baza art. 402 rap. la art. 529-530 cod civil, va obliga pe parat la plata unei pensii de intreţinere calculată la venitul minim pe economie, incepand cu data introducerii actiunii si pana la majorat,

În baza art 401 alin 2 cod civil, va admite in parte cererea reconvenţională si având in vedere varsta minorului de sub un an, va incuviinţa ca paratul să aibă legături personale cu minorul la domiciliul mamei, in a treia zi de Paşte, a treia zi de Crăciun şi o săptămână în vacanţa de vară.