Contestaţie la executare formulată de un terţ care pretinde un drept de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul executării silite. Condiţii de exercitare. Contestaţie respinsă ca prematur introdusă.

Sentinţă civilă 902 din 10.06.2009


Contestatie la executare formulata de un tert care pretinde un drept de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul executarii silite. Conditii de exercitare. Contestatie respinsa ca prematur introdusa.

Prin cererea înregistrata la instanta sub nr. 657/213/01.04.2009, contestatoarea Gradinaru Liliana a solicitat instantei, ca prin sentinta ce se va pronunta în cauza, sa se dispuna anularea formelor de executare întocmite de Administratia Finantelor Publice Corabia, respectiv anuntul privind vanzarea cu nr. 7101/11.03.2009.

S-a mai solicitat de asemenea ca , pana la solutionarea contestatiei sa se dispuna în baza disp art 403 al.1.c.pr.civila, suspendarea executarii.

Contestatoarea si-a motivat cererea prin aceea ca, prin anuntul privind  vanzarea bunurilor movile si imobile cu nr.7101/11.03.2009 s-a comunicat sotului sau Gradinaru Ion , ca va fi scos la licitatie imobilul în suprafata de 400 mp.  magazie de cereale, situat în Corabia str Stefan cel Mare nr.1 , jud.Olt, în schimb acest imobil este proprietatea sa , fiind cumparat de ea, conform procesului verbal de licitatie nr 53524 din 22.12.2004.

S-au invocat în drept, disp.art 154  din C.pr.fiscala, si disp.rt 403 al.1 C.pr.civila si art 274 C.pr.civila.

Din actele dosarului si probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarele :

La data de 11.03.2009 s-a facut cunoscut  de catre Administratia Finantelor Publice Corabia  catre numitul Gradinaru Ion ca în data de 2.04.2009 se vor vinde prin licitatie publica, bunurile imobile si mobile proprietatea acestuia în calitate de debitor,respectiv : cladire, magazie materiale, cereale, în suprafata de 400 mp. , constructie parter, structura cadre beton armat, zidarie caramida, învelitoare cu placi azbociment, tamplarie metalica, instalatie electrica de iluminat si teren intravilan în suprafata de  400 mp.

D G F P Olt în nume propriu si pentru Administratia Finantelor Publice Corabia a depus la dosar întampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare, invocand exceptia tardivitatii contestatiei, avand în vedere faptul ca aceasta a fost depusa peste termenul legal de 15 zile .

De asemenea s-a învederat faptul ca vanzarea bunurilor nu a avut înca loc, contestatia aparand ca prematura, iar pe fond, s-a solicitat respingerea contestatiei, ca neîntemeiata.

S-a aratat în întampinare, ca potrivit art.173 al.1 lit.a din C.pr.fiscala, adoptat prin OG nr.92/2003, contestatia se poate face în termen de 15 zile sub sanctiunea decaderii de la data cand contestatorul a luat cunostinta de executare, ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta înstiintare primita, ori în lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau în alt mod.

Retine instanta, ca la data de 21.05.2008, executorii fiscali ai AFP Corabia au instituit sechestrul asupra unei cladiri în suprafata de 400 mp. situata în Corabia, str. Stefan cel Mare nr.1, jud.Olt, în prezenta debitorului executat silit , încheind în acest sens procesul verbal de sechestru pentru bunurile imobile.

Intimata a înaintat la dosar recomandata cu nr. 16/2.02.2007, prin care au fost comunicate titlul executoriu cu nr. 11802/29.01.2007 si somatia nr. 11803/29.01.2007 , confirmarea de primire fiind semnata de fiul debitorului la data de 3.02.2007, recomandata cu nr. 15574 din 20.07.2007, prin care a fost comunicata înstiintarea de plata nr. 27619/9.07.2007, confirmarea de primire fiind semnata de sotia debitorului la data de 21.07.2007, procesul verbal de sechestru pentru bunurile imobile cu nr, 23059/24.05.2008, care a fost întocmit în prezenta debitorului si semnat de acesta, anuntul privind vanzarea cu nr. 7101/11.03.2001, comunicat contestatoarei la data de 13.03.2009.

Se retine de instanta, ca petenta a formulat contestatie împotriva anuntului privind vanzarea cu nr.7101/11.03.2009 la data de 1.04.2009, deci în termenul legal de 15 zile, astfel ca, urmeaza a fi respinsa exceptia invocata de catre intimata, privind tardivitatea contestatiei formulata de aceasta.

Contestatoarea de fata este un tert fata de executarea silita, tert care pretinde un drept de proprietate asupra bunului urmarit, situatie în care potrivit art  173 al.2 C.pr.fiscala, adoptat prin OG 92/2003, coroborat cu art 401 al.2 C.pr.civila, contestatia la executare poate fi facuta în termen de 15 zile de la data efectuarii vanzarii, ori de la data predarii silite a bunului.

In aceste conditii, avand în vedere ca vanzarea înca nu a avut loc, contestatia este prematura,iar pe cale de consecinta urmeaza a fi respinsa,contestatia la executare si potrivit art.403 al.1 se va dispune suspendarea executarii  pana la solutionarea contestatiei la executare, avand în vedere faptul ca petenta a achitat cautiunea  fixata de instanta.

Data publicarii pe portal: 13.01.2010