Sentinta penala 87

Sentinţă penală 87 din 22.06.2009


Dosar nr. 805/201/2009 art. 321 C.p.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 87

Şedinţa publică de la 22 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE MP

Grefier VVC

Ministerul Public reprezentat de prim procuror VC

de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

*

Pe rol judecarea cauzei Penale privind pe inculpatul SS, având ca obiect ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 321 C.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns martorul BMI, lipsă fiind inculpatul, reprezentat de avocat I. C .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul  oral de grefierul de şedinţă, s-a audiat martorul prezent după care instanţa, apreciind cauza în stare de judecată, a acordat cuvântul în fond.

Reprezentantul parchetului a expus pe larg starea de fapt, arătând că vinovăţia inculpatului a fost dovedită prin probele administrate şi a solicitat condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii în regim de detenţie, revocarea beneficiului suspendării condiţionate pentru pedepsele de 1 an închisoare şi 6  luni închisoare la care a fost condamnat de Judecătoria Calafat, obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Avocat I. C, pentru inculpatul lipsă, a depus concluzii scrise solicitând achitarea inculpatului întrucât fapta nu există iar în subsidiar, condamnarea la o pedeapsă cu închisoare în cuantum redus sau la o pedeapsă cu amendă.

JUDECATA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat nr. 1109/P/2008 din 19.02.2009, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului SS pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice  prev. de art. 321 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 37 lit.a C.p. Încetarea urmăririi penale în baza art. 243 C.p.p. rap. la art. 11 lit. c şi art. 10 lit. a, h C.p.p., a învinuitului SS, cercetat pentru săvârşirea infr. prev. de art. 180 al.1 C.p., întrucât partea vătămată s-a împăcat cu acesta.

În fapt, s-a reţinut că în seara zilei de 26.08.2008, în jurul orelor 23,3o, în barul discotecă FLO şi ROX din satul H se aflau circa 15-20 de persoane, a intrat inculpatul SS aflat în stare de ebrietate, însoţit de martorii BMA, BMI şi RSM. Fără motiv, inculpatul a început să le adreseze cuvinte jignitoare numiţilor AF şi ID după care ţipând, le-a cerut să părăsească localul şi a spart o sticlă cu bere în mijlocul barului, iar cioburile au sărit şi au lovit consumatorii, astfel că o parte dintre aceştia au părăsit barul.

Apoi, inculpatul a mers la barmanul BMI şi i-a cerut să-i pună muzică la calculator iar acesta, de frică , s-a conformat. Inculpatul a intrat la calculatorul barului pentru a-şi pune muzică, l-a scos afară pe barman şi l-a lovit cu pumnii în zona feţei, adresându-i cuvinte jignitoare, după care a luat calculatorul în braţe, ameninţând că îl sparge. Barmanul BMI a prins calculatorul şi l-a smuls din braţele inculpatului, fapt ce a făcut ca acesta să se dezechilibreze şi să cadă peste navetele cu bere, lovindu-se în zona feţei, unde a început să sângereze. Barmanul a solicitat telefonic pe serviciu 112 intervenţia organelor de poliţie care au sosit la faţa locului. De asemenea, a sosit şi salvarea de la Spitalul Calafat iar asistenta  medicală IMF a încercat să-i acorde primul ajutor însă inculpatul a refuzat-o, susţinând că vrea să vină poliţia la faţa locului pentru a-l vedea plin de sânge. În cele din urmă inculpatul a fost urcat în salvare, care a plecat spre Calafat dar în comuna M inculpatul a cerut să fie coborât, ameninţând că sare din mers, fapt ce a determinat-o pe asistenta medicală să-i permită să coboare după ce acesta a semnat în fişa de solicitare.

Prin gesturile şi manifestările la care a recurs inculpatul pe fondul stării de ebrietate în care se afla, a tulburat liniştea celor 40-50 de persoane aflate în barul şi discoteca Flo şi Rox din comuna H.

Partea vătămată BMI a depus plângere împotriva inculpatului pentru infracţiunea de lovire prev. de art. 180 al.1 C.p., dar în timpul cercetărilor penale s-au  împăcat, motiv pentru care, faţă de inculpat s-a dispus încetarea urmăririi penale.

Din probele administrate în cauză, declaraţia inculpatului, coroborată cu declaraţiile martorilor BMI, JIA, NR, AF, instanţa a reţinut că în seara zilei de 26.08.2008, în jurul orelor 23,3o, în barul discotecă FLO şi ROX din satul Hunia se aflau circa 15-20 de persoane, a intrat inculpatul SS, aflat în stare de ebrietate, însoţit de martorii BMA, BMI şi RSM. Fără motiv, inculpatul a început să le adreseze cuvinte jignitoare numiţilor AF şi ID după care ţipând, le-a cerut să părăsească localul şi a spart o sticlă cu bere în mijlocul barului, iar cioburile au sărit şi au lovit consumatorii, astfel că o parte dintre aceştia au părăsit barul.

Apoi, inculpatul a mers la barmanul BMI şi i-a cerut să-i pună muzică la calculator iar acesta, de frică , s-a conformat. Inculpatul a intrat la calculatorul barului pentru a-şi pune muzică, l-a scos afară pe barman şi l-a lovit cu pumnii în zona feţei, adresându-i cuvinte jignitoare, după care a luat calculatorul în braţe, ameninţând că îl sparge. Barmanul BMI a prins calculatorul şi l-a smuls din braţele inculpatului, fapt ce a făcut ca acesta să se dezechilibreze şi să cadă peste navetele cu bere, lovindu-se în zona feţei, unde a început să sângereze. Barmanul a solicitat telefonic pe serviciu 112 intervenţia organelor de poliţie care au sosit la faţa locului. De asemenea, a sosit şi salvarea de la Spitalul Calafat iar asistenta  medicală IMF a încercat să-i acorde primul ajutor însă inculpatul a refuzat-o, susţinând că vrea să vină poliţia la faţa locului pentru a-l vedea plin de sânge. În cele din urmă inculpatul a fost urcat în salvare, care a plecat spre Calafat dar în comuna Maglavit inculpatul a cerut să fie coborât, ameninţând că sare din mers, fapt ce a determinat-o pe asistenta medicală să-i permită să coboare după ce acesta a semnat în fişa de solicitare.

Prin gesturile şi manifestările la care a recurs inculpatul pe fondul stării de ebrietate în care se afla, a tulburat liniştea celor 40-50 de persoane aflate în barul şi discoteca Flo şi Rox din comuna H.

În drept, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infr. prev. de art. 321 alin.1 C.p.

Inculpatul a săvârşit această faptă fiind în stare de recidivă post condamnatorie prev. de art. 37 lit.a C.p., fiind condamnat anterior tot pentru infracţiunea de ultraj prev. de art. 321 alin.1 C.p. prin s.p. 127/31.05.2007 a Judecătoriei Calafat la 1 an închisoare, cu aplic. art. 81 C.p., rămasă definitivă prin decizia penală nr. 26/11.02.2008 a Tribunalului Dolj, iar prin s.p., 79/17.04.2008 a Jude. Calafat a fost condamnat tot pentru art. 321 al.1 C.p. la 6 luni închisoare cu aplic. art. 81 C.p.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptei, împrejurările în care a fost săvârşită fapta, poziţia nesinceră în cursul procesului penal,  săvârşirea în mod frecvent a infracţiunii de ultraj pe fondul consumului de alcool, elemente în raport de care se va pronunţa o pedeapsă cu închisoare în cuantum corespunzător, cu executare în regim de detenţie.

Faţă de condamnarea de 1 an închisoare cu aplic. art. 81 C.p. prin s.p. nr. 127/31.05.2007, instanţa urmează să revoce în baza art. 83 C.p., suspendarea condiţionată a pedepsei şi de asemenea, se va dispune revocarea beneficiului suspendării condiţionate şi pentru pedeapsa de 6 luni închisoare cu aplic. art. 81 C.p. la care a fost condamnat prin s.p. 79/17.04.2008 a Judecătoriei Calafat întrucât inculpatul a săvârşit noua infracţiune  în termenul de încercare şi se va dispune executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În baza art. 71 alin.2 C.p. se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 64 al.1  lit.a teza a II-a şi lit. b C.p.

În temeiul art. 191 C.p.p., inculpatul va fi obligat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat, respectiv la suma de 150 lei

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art 321 alin 1 C.pen cu aplic art 37 lit a Cp.

Condamnă pe inculpatul SS,  fiul lui F şi A, născut la 16.02.1964 în com. M, Dolj, cu domiciliul în C, la 1 an inchisoare.

In baza art 83 C.pen.

Revocă beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin s.p. 127/31.05.2007 a Judecătoriei Calafat si a pedepsei de 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 79/17.04.2008 a Judecătoriei Calafat si dispune executarea in întregime a pedepsei de 2 ani si 6 luni închisoare.

In baza art. 71 alin 2 Cpen.

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit.b C.pen.

Obligă inculpatul la 150 lei cheltuieli judiciare statului.

Sentinţă cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunţată in şedinţă publică de la 22 Iunie 2009.

PREŞEDINTE, Grefier,

MP VVC

MP/V.P./ 2 ex.

 15 Iulie 2009

Domenii speta