Sentinta civila nr 629

Sentinţă civilă 629 din 18.03.2009


Dosar nr. 405/201/2009modificarea masurii de incredintare a minorului

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT

CALAFAT

Sentinta civila Nr. 629

Şedinţa publică de la 18 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE VS

Grefier MAP

Pe rol solutionarea actiunii civile privind modificarea masurii de incredintare a minorului precum si a capatului de cerere privind incuviintarea legaturilor personale cu minorul, formulata de reclamantul PD impotriva paratei BRM.

La apelul nominal, facut in sedinta publica, au raspuns reclamantul, asistat de av L R, parata, asistata de av I C, martora CE lipsa Oficiul de protectie a copilului de pe langa Primariile Calafat si Seaca de Cimp.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, aparatoarea reclamantului a depus adeverinta 502/2009, precum si cea din 06,03,2009, 02,03,2009, iar aparatorul paratei adeverinta nr 11/09,03,2009, ancheta sociala efectuata de Primaria Seaca de Cimp a fost depusa de reclamant, a fost audiata martora dupa care instanta a trecut la dezbateri in vederea solutionarii pe fond.

Aparatoarea reclamantului a pus cocnluzii de admitere a actiunii in principal, reincredintarea minorului tatalui, pentru ca din declaratiile martorilor si actele medicale rezulta ca parata nu s-a interesat de cresterea sa, iar in subsidiar, incuviintarea de legaturi personale cu minorul in prima si a treia sâmbata ale lunii cate 2 zile, o saptamana in vacantele de iarna si primavara,  o luna in vacanta de vara la domiciliul reclamantului, unde a fot crescut minorul pana in noiembrie 2008, obligarea paratei la cheltuieli de judecata.

Pentru parata av I C, a solicitat admiterea in parte a actiunii, pentru legaturi personale, la domiciliul paratei, avand un program care sa nu ii afecteze procesul de invatamant iar cu privire la vacante urmeaza sa dispuna instanta, respingerea cererii principale intrucat instantele au avizat conditiile de crestere a minorului, acestea nu s-au schimbat si a sustinut ca nu solicita cheltuieli de judecata.

JUDECATA

Prin actiunea civila formulata la 21,01,2009, reclamantul PD, a chemat in judecata pe parata BRM, pentru a se dispune in principal, modificarea masuruii de incredintare a minorului PAM in sensul de a fi incredintat tatalui spre crestere si educare, iar in subsidiar, incuviintarea legaturilor personale cu minorul, sambata si duminica, in prima si a treia saptamana din luna, o saptamana in vacanta de primavara si o luna in cea de vara la domiciliul reclamantului. A mai solicitat cheltuieli de judecata.

In drept a invocat art 44 , 43 al 3 si 97 C fam.

In dovedire a depus copie de pe sentinta civila 660/07,04,2008 a Judecatoriei Calafat, DC 147/01,07,2008 a Tribunalului Dolj.

In fapt a sustinut ca prin DC 660/07,04,2008 a Tribunalului Dolj minorul PAM a fost incredintat spre crestere si educare mamei iar din 05,11,2008, minorul a fost dus in domiciliul parintilor paratei unde este prost ingrijit, parata traieste in concubinaj, iar minorul merge la ea in vizita odata la cateva zile.

La primul termen de judecata parata a depus intimpinare prin care a solicitat respingerea actiunii de modificare a masurii privind incredintarea minorului, dat fiind ca stare de fapt retinuta la pronuntarea DC 147/01,07,2008 nu s-a schimbat, admiterea cererii de legaturi personale cu minorul, la domiciliul paratei dat fiind varsta minorului si ca reclamantul nu locuieste in aceeasi localitate. A sustinut ca minorul este bine ingrijit, supravegheat permanent de mama, are nevoie de aceasta si nu se poate dispune rencredintarea catre tata.

A fost interogata din oficiu parata, au fost efectuate anchete sociale de Oficiul de protectie sociala de Primaria Calafat 565/13,02,2009 si Seaca de Cimp, au fost audiati martorii DAM, MC, in dovedirea actiunii, respectiv CE in contraproba, aceasta inlocuind pe martorul DR. Totodata instanta a luat act in sedinta publica de la 25,02,2009 ca parata renunta la audierea martorului CR.

Se va retine urmatoarea stare de fapt.

Prin DC 147/01,07,2008 a Tribunalului Dolj, a fost incredintat spre crestere si educare minorul PAM nascut la 05,02,2004, mamei, fiind obligat paratul la 100 lei pensie de intretinere.

Minorul se afla in grija paratei din noiembrie 2008, aceasta locuind impreuna cu parintii ei intr-o casa cu 4 camere plus dependinte si anexe in satul Basarabi, minorul urmeaza gradinita din sat, de asemenea a fost inregistrat la medicul de familie, din concluziile anchetei sociale depuse la fila 24 dosar rezultand ca intre mama si minor este afectiune, minorul este activ, prietenos si sociabil cu ceilalti copii, are conditii bune de locuit si ingrijire, mama fiind ajutata de parintii ei.

In aceasta perioada, minorul a fost vizitat si de reclamant, care i-a adus hainutele pe care le cumparasera parintii si ramasesera mici.

Paratul nu realizeaza venituri din munca, locuieste impreuna cu parintii sai in com Seaca de Cimp.

Faptul ca minorul a fost inregistrat mai tarziu la medicul de familie, nu constituie o dovada ca parata s-a dezinteresat de el, inclusiv accidentul produs la 31,01,2009, metionat in adeverinta de la fila 36-37 dosar. De fapt instanta de control judiciar a apreciat ca dat fiind varsta minorului, conditiile pe care le ofera mama este in interesul acestuia de a fi incredintat spre crestere si educare mamei, care era incadrata in munca si fusese izgonita din domicilioul conjugal.

Martora CE a sustinut ca parata are conditii bune de locuit intr-o casa cu 7 camere, mai are o alta casa unde locuiesc bunicii ei, minorul este bine ingrijit, dus la gradinita de catre bunica materna. Si din declaratiile martorilor reclamantului se retine ca minorul era impreuna cu parata atunci cand martorii l-au vizitat, insotiti de reclamant. Acesta era imbracat, ingrijit, fila 28, in consecinta instanta va retine ca nu sa schimbat starea de fapt retinuta prin DC 147/04,07,2008 ca atare nu se impune modificarea masurii de incredintare a minorului si in temeiul art 44 c fam o va respinge ca nefondata.

Va admite in parte cererea accesorie privind in incuviintarea legaturilor personale cu minorul, dupa un program care sa nu afecteze dezvoltarea fizica si morala a minorului in varsta de 5 ani, astfel este inoportuna vizitarea minorului de 2 ori pe luna cate 2 zile, simbata si duminica, la domiciliul reclamantului in com Seaca de Cimp, localitatile nefiind apropiate.

In interogatoriul de la fila 18, parata a sustinut ca nu este de acord ca reclamantul sa il viziteze o zi pe saptamana si in perioada vacantelor ste prea mult o luna, respectiv o saptamana.

Se va aprecia ca vizitarea minorului de doua ori pe luna, simbata sau duminica intre orele 10-14 la domiciliul minorului, respectiv cate o saptamana in vacantele de primavara si iarna si o luna in cea de vara la domiciliul reclamantului va fi de natura a contribui la exercitarea obligatiilor de parinte de catre reclamant.

Fiind in culpa procesuala, deoarece parata nu a interzis reclamantului sa il viziteze pe minor instanta va respinge cererea acestuia de acordare a cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge actiunea privind modificarea masurii de incredintare a minorului, formulata de reclamantul PD din com Seaca de Cimp, jud Dolj impotriva paratei BRM din Calafat sat Basarabi, jud Dolj.

Admite in parte cererea de incuviintare a legaturilor cu minorul.

Incuviinteaza ca reclamantul sa aiba legaturi personale cu minorul PAM de doua ori pe luna, simbata sau duminica intre orele 10-14 la domiciliul minorului, cate o saptamana in vacantele de iarna si primavara, o luna in cea de vara, la domiciliul reclamantului.

Sentinta cu apel in 15 zile de la pronuntare.

Pronunţată în şedinţa publica de la 18 martie 2009

VS

 Grefier

MAP

VS/M.P. 20 Martie 2009- 4 ex