Sentinta penala nr 13

Hotărâre 13 din 19.02.2009


Dosar nr. 360/201/2009 art. 209 C.p.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 13

Şedinţa publică de la 19 Februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE DS

Grefier AMT

Ministerul Public reprezentat de procuror NT

de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

*

Pe rol  soluţionarea acţiunii penale pusă în mişcare împotriva  inculpaţilor STM, pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art. 208 alin.4, rap. la art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i cod pen,. cu aplic.art. 41 alin.2 cod pen. şi art. 75 lit.c cod pen., art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, art. 208 alin.1, 209 alin..1 lit.e,g cod pen. rap. la art. 209 alin.2 lit.c cod pen., art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e,g cod pen. şi art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i cod pen cu aplic. art. 33 lit.a cod pen., Sultana Constantin Sorin, pentru săvârşirea infr. prev. de art. 208 alin.4 cod pen, rap. la art. 209 alin.1 lit.a,e, g,i cod pen. cu aplic. art.41 alin.2 cod pen., art. 99 şi urm. cod pen., art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. a,g,i cod pen., art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, toate cu aplic. art. 33 lit.a cod pen şi PFI, pentru art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. a,g,i cod pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul SCS asistat de avocat GB, inculpatul PFI asistat de avoca CC, partea vătămată IM şi DG, lipsă fiind inculpatul STM pentru care s-a prezentat din oficiu avocat CC, partea responsabilă civilmente SD, partea vătămată BEC şi partea vătămată SC BC SRL Calafat.

Procedura completă

S-a făcut referatul oral al  cauzei de grefierul de şedinţă, s-a luat interogatoriu inculpatului SCS după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul în fond.

Reprezentantul parchetului, după ce a făcut o prezentare a stării de fapt şi o analiză a probelor administrate a arătat că vinovăţia inculpaţilor este dovedită şi a solicitat condamnarea inculpaţilor STM şi SCS la pedepse a căror executare să fie suspendată condiţionat şi condamnarea inculpatului PFI la o pedeapsă privativă de libertate. S-a mai solicitat obligarea inculpaţilor la despăgubiri în măsura în care ele s-au dovedit şi la cheltuieli judiciare.

Părţile vătămate prezente  au solicita obligarea inculpaţilor la despăgubiri.

Avocat C.C, pentru inculpatul PFI a solicitat ca la individualizarea pedepsei să se aibă în vedere împrejurarea că acesta este tânăr şi că pe parcursul urmăririi penale  a dat dovadă de sinceritate.

Acelaşi avocat pentru STM s-a obligat să depună concluzii scrise.

Avocat BG, pentru inculpatul SCS, a solicitat ca la individualizarea pedepsei să se aibă în vedere poziţia sinceră a inculpatului, faptul că a fost minor, circumstanţele în care s-au săvârşit faptele şi să se facă aplicare prevederilor art. 74, 76 şi 81 cod pen.

În ultimul cuvânt, inculpatul SCS face referire la aprecierea instanţei iar inculpatul PCI susţine că nu a participat la săvârşirea vreunei infracţiuni.

JUDECATA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat nr. 829/15.01.2008  au fost trimişi în judecată penală inculpaţii STM, pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art. 208 alin.4, rap. la art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i cod pen., cu aplic.art. 41 alin.2 cod pen. şi art. 75 lit.c cod pen., art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e,g cod pen. rap. la art. 209 alin.2 lit.c cod pen., art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e,g cod pen. şi art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i cod pen cu aplic. art. 33 lit.a cod pen., Sultana Constantin Sorin, pentru săvârşirea infr. prev. de art. 208 alin.4 cod pen., rap. la art. 209 alin.1 lit.a,e, g,i cod pen. cu aplic. art.41 alin.2 cod pen., art. 99 şi urm. cod pen., art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. a,g,i cod pen., art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, toate cu aplic. art. 33 lit.a cod pen şi Pasmac Florin Ionuţ, pentru art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. a,g,i cod pen.

În fapt, s-a susţinut că inculpaţii STM şi SCS s-au liberat din penitenciar în februarie 2007, revenind la familiile lor din Calafat, familii între care există relaţii de rudenie apropiată.

În luna iunie 2007, inculpaţii au hotărât să comită alte infracţiuni pe raza oraşului Calafat.

Dornici să facă rost de un autoturism cu care să se plimbe, în seara de 10/11 iunie 2007 inculpaţii au hotărât să sustragă autoturismul aparţinând părţii vătămate IM înmatriculat sub nr. Dj 06. Autoturismul era parcat pe str. C S în dreptul locuinţei părţii vătămate.

Prin folosirea unei chei potrivite, cei doi inculpaţi au încercat să sustragă autoturismul însă după mai multe încercări, de teamă să nu alerteze vecinii, au părăsit locul faptei.

În seara de 13/14 iunie 2007, prin acelaşi mod de operare şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cei doi inculpaţi au revenit pe str. C Stere unde au găsit autoturismul lui IM parcat în acelaşi loc. După ce au forţat încuietoarea autoturismului, cei doi inculpaţi s-au strecurat în maşină iar STM a trecut la volan şi datorită neîndemânării a reuşit să conducă autoturismul doar pe str. Cobuz unde a fost găsit de o patrulă a poliţiei şi semnalizat să oprească.

Ştiind că nu posedă permis de conducere, inculpatul a încercat să ocolească patrula de poliţie, apoi au abandonat maşina şi au fugit.

Prejudiciul produs părţii vătămate a fost evaluat la 0,23 lei.

În acelaşi mod au procedat inculpaţii şi în seara de 19/20 iunie 2007 când au sustras autoturismul părţii vătămate IM cu care s-au deplasat pe drumurile publice, abandonându-l pe DN 55 A Calafat - Poiana Mare.

Prejudiciul produs prin această faptă a fost de 0,69 lei ca urmare a furtului de folosinţă şi de 1505,6 lei ca urmare a defecţiunilor produse autoturismului.

Cu toate că niciunul dintre inculpaţi nu posedă permis de conducere, nu s-a putut stabili cu certitudine care din cei doi a condus autoturismul.

La data săvârşirii acestor fapte inculpatul SCS era minor.

STM şi SCS au continuat să-şi petreacă timpul împreună şi în seara de 20/21.06.2007, în timp ce se deplasau pe o stradă din Calafat, au întâlnit pe partea vătămată BEC. Sub pretextul că voia să-i ceară o ţigară, inculpatul STM a costat-o pe partea vătămată care n-a acceptat să stea de vorbă cu el şi a încercat să-şi continue drumul. Inculpatul s-a pus în faţa părţii vătămare şi i-a cerut să rămână de vorbă cu el însă partea vătămată a refuzat şi a luat-o la fugă.

STM a plecat în urmărirea părţii vătămate şi a încercat să o reţină, apucând-o de mâini însă partea vătămată s-a smucit timp în care, poşeta ce o avea pe umăr a rămas asupra lui STM iar telefonul mobil Nokia i-a scăpat jos. După ce partea vătămată s-a îndepărtat de inculpatul Sultana Titu Marius i-a cerut să-i restituie poşeta şi telefonul, însă acesta a refuzat, cu toate că partea vătămată l-a avertizat că va sesiza organele de poliţie.

În aceste condiţii, fiind singură pe stradă şi fiind o oră târzie, partea vătămată  a luat-o la fugă iar STM a continuat să o urmărească.

În cele din urmă, inculpatul a păstrat asupra sa poşeta părţii vătămate în care se aflau acte de identitate şi suma de 130 lei precum şi telefonul mobil Nokia pe care şi le-a însuşit.

Prejudiciul produs părţii vătămate a fost de 1179 lei reprezentând contravaloarea telefonului mobil şi suma de 130 lei şi nu a fost recuperat.

În seara de 2 iulie 2007, partea vătămată DG s-a deplasat cu motoscuterul la restaurantul V unde, după ce l-a lăsat parcat pe trotuar, a intrat în restaurant. STM, trecând pe lângă motoscuter l-a luat şi în aceeaşi seară s-a deplasat pe raza localităţii C din jud. Olt unde l-a valorificat cu suma de 1000 lei.

Organele de poliţie au găsit motoscuterul şi l-au restituit părţii vătămate, astfel încât prejudiciul în sumă de 3990 lei a fost recuperat.

În perioada august-septembrie 2007, numitul BD, administrator al SC B SRL Calafat a efectuat lucrări de renovare a magazinului societăţii situat pe str. A.I.Cuza din Calafat. Din echipa de muncitori a făcut parte şi inculpatul STM alături de tatăl său SM. Deşi magazinul era prevăzut cu sistem de alarmă în perioada respectivă, datorită lucrărilor de renovare acest sistem a fost dezactivat, lucru despre care a aflat şi inculpatul STM.

În aceste împrejurări, STM a hotărât să sustragă bijuterii din magazin, hotărârea pe care le-a împărtăşit-o şi inculpaţilor SCS şi PFI. Aceştia din urmă au hotărât să participe la comiterea furtului şi în noaptea de 15/16 septembrie 2007 toţi trei s-au deplasat la magazinul situat pe str. A I Cuza. Aici, STM şi SCS au forţat rama metalică a unei ferestre pentru a pătrunde în magazin, timp în care PFI a stat de pază. Ulterior, pentru că SCS şi STM nu au reuşit să desprindă rama metalică, inculpatul Pasmac Florin Ionuţ a venit în ajutorul lor şi cei trei au spart geamul şi au pătruns în magazin de unde au sustras bijuterii de aur şi argint în valoare de 9876 lei.

Ulterior, bijuteriile au fost vândute în Craiova către martora CJI cu suma de 150 lei bani pe care inculpaţii i-au împărţit.

Bijuteriile au fost găsite asupra acesteia şi restituite părţii vătămate iar din prejudiciul de 9876 lei s-au recuperat bijuterii în valoare de 8500 lei.

În seara de 15 septembrie 2007, inculpatul SCS a sustras o maşină de spălat din locuinţa părinţilor săi pe care s-a hotărât să o vândă pe raza com Poiana Mare pentru a face rost de bani.

Pentru a transporta maşina, inculpatul a sustras şi autoturismul Dacia 1300 aparţinând unchiului său Sultana Ionel, pe care l-a condus fără a poseda permis de conducere.

Cu privire la furtul autoturismului şi al maşinii de spălat, familia inculpatului nu a formulat plângeri.

În seara de 9 octombrie 2007, SCS a consumat băuturi alcoolice într-un bar din Calafat împreună cu unchiul său STO. Cei doi s-au deplasat de la bar  cu autoturismul lui STO pe care acesta l-a lăsat parcat în dreptul locuinţei sale. Profitând de neatenţia unchiului său, inculpatul SCS a sustras autoturismul cu care s-a plimbat pe mai multe străzi din Calafat, deşi nu poseda permis de conducere.

În urma administrării probelor, Judecătoria Calafat, prin sentinţa penală 159/18.09.2008 a condamnat pe STM la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, făcând aplicare prevederilor art. 71 şi 64 lit.a,b C.p. pe SCS la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare, dispunând suspendarea condiţionată a acesteia pe o perioadă de 1 an, iar pe PFI la 6 luni închisoare, cu aplic. art. 71 şi 64 lit.a,b C.p.

Inculpaţii STM şi SCS, acesta din urmă în solidar cu mama sa, au fost obligaţi la 700 lei despăgubiri către partea vătămată IM, STM a fost obligat la 1309 lei către partea civilă BEC şi toţi trei inculpaţii la 1423 lei către BD.

Tribunalul Dolj, prin decizia penală 66/2.12.2008 a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat şi inculpatul PFI,  a desfiinţat sentinţa şi a trimis cauza pentru rejudecare aceleiaşi instanţe.

S-a reţinut că, potrivit disp. art. 483 alin.3 cod pr.pen., inculpatul  care a săvârşit infracţiunea în timpul cât era minor este judecat, potrivit dispoziţiilor procedurale speciale privitoare la minori, iar potrivit dispoziţiilor art. 484 cod pr.pen. judecarea cauzei privind o infracţiune săvârşită de un minor se face în prezenţa acestuia cu excepţia cazului când minorul s-a sustras de la judecată.

În speţă, Tribunalul a constatat că inculpatul SCS a fost trimis în judecată şi condamnat prin hotărârea apelată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat reţinându-se în ceea ce-l priveşte şi disp. art. 99 şi urm. cod pen.

La judecarea cauzei inculpatul nu a fost prezent şi nici nu s-a reţinut sau constatat că se sustrage de la judecată.

În rejudecarea cauzei, s-au luat interogatorii inculpaţilor PFI şi SCS.

Din probele administrate în cauză şi anume, declaraţiile martorilor CS, TV, PLV, BM, IID, CIJ, CD, VM D, PA I şi MIC coroborate cu susţinerile inculpaţilor, instanţa a reţinut următoarele:

Inculpaţii STM şi SCS s-au liberat din penitenciar în cursul lunii februarie 2007 când au revenit la familiile lor în oraşul Calafat, familii între care există relaţii de rudenie apropiate.

Cei doi inculpaţi, începând din iunie 2007, au hotărât să comită alte infracţiuni pe raza municipiului Calafat.

În seara de 10/11 iunie 2007, inculpaţii au hotărât să sustragă autoturismul înmatriculat sub nr. Dj 06 aparţinând părţii vătămate IM, care se afla parcat pe str. C.S în dreptul locuinţei părţii vătămate. Prin folosirea unei chei potrivite, cei doi inculpaţi au încercat să sustragă autoturismul însă după mai multe încercări, văzând că nu pot deplasa autoturismul de pe loc şi temându-se că zgomotul produs ar alerta vecinii,  au părăsit locul faptei.

În realizarea aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, în seara de 13/14 iunie 2007, folosind acelaşi mod de operare, inculpaţii au revenit pe str. C Stere la autoturismul părţii vătămate IM şi după ce au forţat încuietoarea s-au strecurat în maşină iar la volanul acesteia s-a urcat inculpatul STM care nu poseda permis de conducere. Neavând deprinderi în conducere, inculpatul a condus autoturismul doar pe strada C, unde a fost sesizat de o patrulă a poliţiei şi somat să oprească. Ştiind că nu posedă permis de conducere, inculpaţii au încercat să ocolească patrula de poliţie după care au abandonat maşina şi au luat-o la fugă.

Prejudiciul produs prin furtul folosinţei a fost de 0,23 lei.

În acelaşi mod au procedat inculpaţii şi în seara de 19/20 iunie 2007 când au sustras acelaşi autoturism cu care s-au deplasat pe drumurile publice, abandonându-l în final pe DN 55 A Calafat-Poiana Mare întrucât nu mai aveau suficient carburant iar maşina s-a defectat.

Prejudiciul produs ca urmare a furtului de folosinţă s-a stabilit la 0,69 lei iar ca urmare a defecţiunilor s-a stabilit la urmărirea penală la suma de 1505,6 lei.

Cu toate că niciunul dintre inculpaţi nu posedă permis de conducere, din probatoriu administrat nu s-a putut stabili cu certitudine care dintre cei doi inculpaţi au condus autoturismul pe drumurile publice, condiţii în care s-a dispus faţă de aceştia neînceperea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 alin.1 din OUG 195/2001.

Partea vătămată IM s-a constituit parte civilă cu suma de 700 lei reprezentând contravaloarea reparaţiilor făcute la autoturism.

Din devizul estimativ aflat la fila 94 din dosarul de urmărire penală 829/P/2007 rezultă că pentru reparaţiile autoturismului partea vătămată a cheltuit 700 lei.

La data săvârşirii acestor fapte, inculpatul SCS era minor iar din referatul de evaluare rezultă că deşi provine dintr-o familie organizată, a evoluat negativ în plan comportamental, fiind predispus să comită frecvent acte antisociale.

Cei doi inculpaţi au continuat să-şi petreacă timpul împreună şi în seara de 20/21 iunie 2007, în timp ce se deplasau pe o stradă din Calafat au întâlnit-o pe partea vătămată BEC. Sub pretextul că voia să-i ceară o ţigară, inculpatul STM a acostat-o pe partea vătămată  care n-a acceptat să stea de vorbă cu el şi a dat să-şi continue drumul. Inculpatul STM s-a pus în faţa părţii vătămate şi i-a cerut să rămână de vorbă cu el, însă partea vătămată a refuzat şi a luat-o la fugă.

STM a plecat în urmărirea părţii vătămate, a încercat să o reţină apucând-o de mâini, partea vătămată s-a smucit timp în care poşeta pe care o avea pe umăr a rămas asupra lui STM iar telefonul Nokia i-a scăpat jos. După ce s-a îndepărtat de inculpat, partea vătămată i-a cerut să-i restituie poşeta şi telefonul însă acesta a refuzat, deşi partea vătămată l-a avertizat că va sesiza organele de poliţie. Fiind singură pe stradă şi fiind o oră târzie, partea vătămată n-a mai insistat să-şi recupereze bunurile şi a plecat în goană spre casă iar inculpatul a continuat să o urmărească o bucată de drum.

În cele din urmă, inculpatul păstrat poşeta părţii vătămate în care se aflau actele de identitate şi suma de 130 de lei precum şi telefonul mobil Nokia pe care şi le-a însuşit.

Ulterior, poşeta şi actele de identitate au fost găsite de un trecător şi restituite părţii vătămate.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1309 lei reprezentând contravaloarea telefonului mobil şi banii pe care i-a avut în poşetă.

Din probele administrate rezultă că  SCS nu a participat la sustragerea bunurilor aparţinând lui BEC şi faţă de el s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e,g cod pen. rap. la art. 209 alin.2 lit.c cod pen.

În seara de 2 iulie 2007 partea vătămată DG s-a deplasat cu motoscuterul la restaurantul V din Calafat. Aici a parcat motoscuterul pe trotuar şi a intrat în restaurant fără să mai supravegheze motoscuterul.

În timpul acesta, inculpatul STM a trecut pe lângă motoscuter pe care l-a sustras şi în aceeaşi seară s-a deplasat cu el pe raza localităţii C din judeţul Olt unde, prin intermediul unei rude identificată în persoana martorului ZS l-a valorificat către martorul CD cu suma de 1000 lei.

Ulterior, motoscuterul a fost găsit de organele de poliţie şi predat părţii vătămate, astfel încât prejudiciul în sumă de 3990 lei cauzat părţii vătămate DG a fost recuperat. Martorul CD, cumpărătorul motoscuterului, nu s-a constituit parte civilă.

În perioada august-septembrie 2007 p.văt BD administratorul SC B SRL Calafat a efectuat lucrări de renovare la magazinul societăţii situat pe strada A.I.Cuza din Calafat.

Din echipa de muncitori a făcut parte inculpatul STM, alături de tatăl său SM. Deşi era prevăzut cu sistem de alarmă, datorită lucrărilor de renovare în acea perioadă sistemul de alarmă al magazinul a fost dezactivat. Despre acest lucru avea cunoştinţă şi inculpatul STM.

În aceste împrejurări, inculpatul a hotărât să sustragă bijuterii expuse la vânzare în magazinul respectiv, hotărâre pe care  a împărtăşit-o şi inculpaţilor SCS şi PFI.

Aceştia din urmă au acceptat să participe la comiterea furtului astfel încât în noaptea de 15/16 septembrie 2007 cei trei inculpaţi s-au deplasat la magazinul de pe str. A.I.Cuza. Aici, STM şi SCS au forţat rama metalică a unei ferestre pentru a putea pătrunde în magazin, timp în care PFI a asigurat paza.

Ulterior, pentru că inculpaţii SCS şi STM nu au reuşit să desprindă rama metalică, PFI a venit în ajutorul lor şi în cele din urmă, cei trei inculpaţi au spart geamul şi au pătruns în magazin. De aici, toţi trei au sustras bijuterii din aur şi argint constând în lănţişoare, cercei, brăţări, pandantive, broşe, toate în valoare de 9876 lei. După ce au pus bijuteriile într-un pulover aparţinând lui SCS cei trei inculpaţi s-au deplasat la Craiova unde cea mai mare parte a bijuteriilor au fost valorificate către martora CIJ cu suma de 150 lei, bani pe care inculpaţii i-au împărţit. Bijuteriile vândute martorei au fost găsite asupra acesteia de organele de poliţie, ridicate şi restituite părţii vătămate, astfel încât din prejudiciul cauzat s-a acoperit suma de  8500 lei.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1423 lei.

Inculpatul PFIa avut o atitudine parţial sinceră, negând că a participat la sustragerea bijuteriilor, susţinând că doar i-a însoţit pe ceilalţi doi la valorificarea bunurilor pe  raza municipiului Craiova.

În apărarea sa a susţinut că nu avea cum să participe la sustragerea bijuteriilor întrucât la momentul comiterii faptei se afla într-o discotecă pe raza comunei M.

Martorii audiaţi în cauză au relatat că inculpatul PFI a fost în discoteca din M în compania inculpaţilor STM şi SCS după care, împreună cu aceştia a părăsit discoteca plecând către Calafat.

Aceste aspecte coroborate cu susţinerea inculpaţilor STM şi SCS precum şi prezenţa inculpatului P la momentul valorificării bijuteriilor demonstrează că acesta a participat alături de ceilalţi doi  la furtul bijuteriilor.

În seara de 15 septembrie 2007 inculpatul SCS a sustras o maşină de spălat din locuinţa părinţilor săi pe care a hotărât să o vândă pentru a face rost de bani pe raza comunei Poiana Mare. Pentru a transporta maşina de spălat, inculpatul a sustras şi autoturismul Dacia 1300 aparţinând unchiului său SI, pe care l-a condus fără a poseda permis de conducere pe ruta Calafat-Poiana Mare.

După valorificarea maşinii de spălat, împreună cu in  STM şi PFI, inc. SCS s-a deplasat la volanul autoturismului pe traseul Poiana Mare-Maglavit unde au fost la mai multe baruri.

Cu pricire la furtul autoturismului şi al maşinii de spălat, familia inculpatului nu a formulat plângeri, astfel încât s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul acestor infracţiuni.

În seara de  9 octombrie 2007 inc SCS a consumat băuturi alcoolice într-un bar din Calafat împreună cu un alt unchi de-al lui – STO. După un timp, cei doi s-au deplasat de la bar la locuinţa lui STO cu autoturismul acestuia din urmă pe care  STO l-a lăsat parcat în dreptul locuinţei sale. Profitând de neatenţia unchiului său, inculpatul SCS a sustras autoturismul cu care s-a plimbat pe mai multe străzi din Calafat, deşi nu poseda permis de conducere. STO, deşi iniţial a formulat plângere împotriva inculpatului, ulterior şi-a retras plângerea, condiţii în care s-a dispus încetarea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

În drept, faptele inculpatului STM întrunesc conţinutul infracţiunilor prev. de art. 208 alin.4 rap. la art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i cod pen., cu aplic art. 41 alin.2 cod pen. şi art. 75 lit.c cod pen. art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 , art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e,g cod pen. rap. la art. 209 alin.2 lit. c cod pen., art. 208 alin.1, 209 alin. lit.e,g cod pen. şi art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i cod pen. aflate în concurs real prev. de art. 33 lit.a cod pen.

Faptele inculpatului SCS întrunesc conţinutul infracţiunilor prev. de art. 208 alin.4 rap. la art. 209 lit.a,e,g,i cod pen. cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen., art. 99 şi urm. cod pen., art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i cod pen., art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 aflate în concurs real prev. de art. 33 lit.a cod pen. iar fapta inculpatului PFI conţinutul infracţiunii prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit. a,g,i cod pen.

La stabilirea şi aplicarea pedepselor instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor, poziţia inculpaţilor pe timpul procesului penal, cuantumul prejudiciului, împrejurarea că SCS a săvârşit o infracţiune din cadrul concursului de infracţiuni în timpul în care era minor.

Având în vedere atitudinea infractorilor după săvârşirea infracţiunii, instanţa apreciază că în cauză pot fi aplicate prevederile art. 74 lit.c cod pen.

Prevenţia generală şi specială în cazul celor trei inculpaţi cunoscuţi cu antecedente penale pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii se poate realiza numai prin aplicarea unor pedepse privative de libertate.

Instanţa urmează ca făcând aplicare prev. art. 71 al.2 cod pen să interzică inculpaţilor drepturile prev. de art. 64 lit.a teza I şi lit. b cod pen.

Urmează să fie admisă acţiunea civilă din cadrul procesului penal şi în conformitate cu art. 998 şi urm. cod civ. să fie obligaţi inculpaţii STM şi SCS, acesta din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente SD, la 700 lei despăgubiri către partea civilă IM.

Inculpatul STM va fi obligat la 1309 lei despăgubiri către partea civilă BEC iar cei trei inculpaţi în solidar, la 1423 lei către partea civilă BD, adminsitrator al SC B SRL Calafat.

Se va constata prejudiciul acoperit către partea vătămată DG.

Inculpaţii vor fi obligaţi la cheltuieli judiciare către stat, aşa cum prevede art. 191 alin.2 Cod pr.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 208 alin.4 rap. la art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i Cod pen. cu aplic. art. 41 alin.2 cod pen., art.75 lit. c cod pen., art. 74 lit.c şi 76 lit.c cod pen.

Condamnă pe inculpatul STM, fiul lui M şi L, , studii 6 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, cu antecedente penale, la 6 luni închisoare.

În baza art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 74 lit.c şi 76 lit.d cod pen. condamnă pe inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.e, g cod pen. rap.la art. 209 alin.2 lit.c cod pen. cu aplic. art. 74 lit.c şi 76 lit.c cod pen. condamnă pe inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e şi g cod pen. cu aplic. art.74 lit.c şi 76 lit.c cod pen. condamnă pe inculpat la 8 luni închisoare.

În baza art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i cod pen. cu aplic. art. 74 lit.c şi 76 lit.c cod pen. condamnă pe inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit.a şi 34 lit.b cod pen. dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 alin.2 C.pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a teza I-a şi lit.b cod pen.

În baza art. 208 alin.4 c.pen rap. la art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i cod.pen. cu aplic. art. 41 alin.2 c.pen., art. 74 lit.c şi 76 lit.c cod pen. cu art.99 şi următoarele c.pen.

Condamnă pe inculpatul SCS, fiul lui M si D, studii 5 clase, fără ocupaţie, concubinaj, cu antecedente penale, la 3 luni închisoare.

În baza art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i cod pen. cu aplic. art. 74 lit.c şi 76 lit.c cod pen. condamnă pe inculpat la 1 an şi 2 luni închisoare.

În baza art.86 alin.1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 74 lit.c şi 76 lit.d cod pen. condamnă pe inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 74 lit.c şi 76 lit.d cod pen. condamnă pe inculpat  la 6 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b cod pen. dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 2 luni închisoare.

În baza art. 71 alin.2 c.pen. interzice inculpatului drepturile  prev.de art. 64 lit.a teza I-a şi lit. b cod pen.

În baza art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i cod pen. cu aplic. art. 74 lit.c şi 76 lit.c cod pen.

 Condamnă pe inculpatul  PFI  zis "Buric", fiul lui I şi N, , studii 10 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, la 6 luni închisoare.

În baza art. 71 alin.2 c.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza I-a şi lit.b cod pen.

Obligă pe inculpaţii STM şi SCS, acesta din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente SD la 700 lei despăgubiri către partea civilă IM

Obligă pe inculpatul STM la 1309 lei despăgubiri către partea civilă BEC

Obligă pe inculpaţii STM, SCS şi PFI, în solidar la 1423 lei despăgubiri civile către partea civilă BD administrator al SC B SRL Calafat,

Constată prejudiciul acoperit către DG

În baza art.191 alin.2 c.proc.pen. obligă pe inculpaţii STM şi SCS la câte 600 lei cheltuieli judiciare către Stat, iar pe inculpatul PFI la 200 lei cheltuieli judiciare  către Stat.

Sentinţă cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru inculpatul deţinut în altă cauză, inculpatul minor şi părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Februarie 2009.

PREŞEDINTE, Grefier,

D S AMT

DS/V.P./2 ex.

 25 Februarie 2009