Legea 571-2003

Sentinţă penală 86 din 18.09.2012


Sentința penală nr.86/2012, pronunțată în dosarul nr. 987/210/2012 al Judecătoriei Chişineu Criş, având obiect “infracţiuni la alte legi speciale - art. 296 al.1 L.571/2003”.

Condamnarea inculpatului, cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, la pedeapsa închisorii de opt luni, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător peste limita a 10.000 ţigarete. Obligarea inculpatului la plata sumei de 8357,45 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând accize şi TVA, plus obligaţiile accesorii de plată (dobândă, penalităţi etc.) şi confiscarea de la inculpat, în folosul statului, a 1.000 pachete ţigarete netimbrate.

Infracţiunea comisă de inculpat este prevăzută de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003 modificată şi cuprinde: „deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri”. Această infracţiune se pedepseşte cu închisoarea de la 1 an la 4 ani, conform art. 2961 alin. 2 lit. a din aceeaşi lege.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal: gradul de pericol social al faptei, împrejurările care agravează sau atenuează răspunderea penală, persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar al acestuia, limitele de pedeapsă prevăzute de Codul penal.

Instanţa a avut în vedere însă şi persoana inculpatului, împrejurarea că se află la primul conflict cu legea penală precum şi atitudinea sinceră avută pe parcursul procesului penal când a recunoscut săvârşirea faptei şi a manifestat regret faţă de conduita ilicită. Totodată, s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 3201 Cod procedură penală.

Apreciind că scopul educativ şi preventiv al pedepsei aplicate inculpatului poate fi atins şi fără executarea acesteia, inculpatul fiind la prima încălcare a legii penale şi prezentând şanse sporite de reintegrare în societate şi constatând că sunt îndeplinite şi celelalte condiţii impuse de art. 81 Cod penal, instanţa a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului pe o durată de 2 ani şi 8 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal: cuantumul pedepsei închisorii aplicată la care s-a adăugat un interval de 2 ani.

Pretenţiile civile sunt parţial întemeiate, valoarea accizelor şi taxa pe valoarea adăugată, sunt explicitate de către partea civilă şi calculate conform algoritmului legal, dar cu privire la valoarea taxelor vamale, instanţa a apreciat că, nefiind vorba despre un prejudiciu direct, aferent infracţiunii prevăzută de art.296 ind.1 al.1 lit. l din Legea 571/2003, nu datorează taxe vamale. Potrivit art.14 Cod procedură penală, acţiunea civilă este accesorie acţiunii penale, în sensul că între infracţiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi prejudiciu, trebuie să existe o relaţie directă, prejudiciul să fie rezultatul infracţiunii, or, inculpatul, nefiind trimis în judecată pentru contrabandă, nu datorează prejudiciul ce constă în taxe vamale.

(sentinţa penală nr.86/2012 pronunţată în dosarul nr. 987/210/2012 al Judecătoriei Chişineu Criş)

Prin sentinţa penală nr.86/2012 pronunţată de Judecătoria Chişineu Criş, în temeiul art. 2961 alin.1 lit.”l”, alin.2 lit. a din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul N.G, ---, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător peste limita a 10.000 ţigarete, la pedeapsa închisorii de 8 (opt) luni. În temeiul art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei astfel aplicate, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni, calculat în condiţiile art. 82 Cod penal. În temeiul art. 359 Cod de procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. În temeiul art.14 şi art.346 Cod de procedură penală raportat la art. art.998, 999 Cod civil vechi, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Autoritatea Naţională a Vămilor, ----, şi a fost obligat inculpatul către această partea civilă la plata sumei de 8357,45 lei cu titlu de despăgubiri civile (reprezentând accize în cuantum de 6534,6 lei, TVA în cuantum de 1822,85 lei) plus obligaţiile accesorii de plată (dobândă, penalităţi etc.) calculate de la data de 04.06.2011 până la data achitării obligaţiilor bugetare principale. În temeiul art.118 lit.a Cod penal, au fost confiscate de la inculpat în folosul statului 1.000 pachete ţigareta marca „Jin Ling” netimbrate având autocolantul cu inscripţia „For Duty Free Only”, ridicate de către organele poliţiei de frontieră, conform dovezii  nr.29/04.06.2011.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că, în data de 04 iunie 2011, în jurul orelor 9,00 inculpatul N.G. s-a prezentat la intrarea în ţară la PTF Vărşand, conducând autoturismul marca ,,Nissan Almera’’, proprietate personală înmatriculată în Ungaria, cu număr de înmatriculare ---. La controlul de frontieră au fost descoperite ascunse în portbagajul autoturismului inculpatului, deasupra roţii de rezervă cantitatea de 1000 pachete (20.000 fire ţigarete) marca Jin Ling, fără timbru, iar peste ţigări era aşezat un placaj şi o mochetă care acoperea întreg portbagajul şi peste acestea se aflau ustensile de pescuit.

Faptul că au fost găsite aceste produse accizabile în acel loc şi într-o asemenea cantitate importantă este constatat în dovada de reţinere bunuri, arătat în planşele fotografice întocmite cu acea ocazie şi recunoscută de către inculpat.

Partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.745,09 lei alcătuită din 387,64 lei taxe vamale, 6.534,6 lei accize şi 1.822,85 lei TVA, precum şi la obligaţiile de plată accesorii stabilite de la data săvârşirii faptei şi până la data achitării integrale a obligaţiei de plată principale.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei atât în faţa organelor de cercetare penală cât şi cu prilejul audierii de către instanţa de judecată.

Din analiza fişei de cazier judiciar, instanţa a reţinut împrejurarea că inculpatul se află la primul conflict cu legea penală, nemaifiind anterior condamnat pentru săvârşirea altor infracţiuni.

Ca urmare, fapta inculpatului N.G. care, în data de 04.06.2011, s-a prezentat  la  P.T.F. Vărşand, conducând autoturismul marca „Nissan Almera”, având ascuns în autoturism 1.000 pachete ţigări, conţinând 20.000 fire ţigarete, fără a poseda autorizaţie de antrepozit fiscal, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de  art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003, modificată prin  O.U.G. nr. 54/2010.

Infracţiunea comisă de inculpat este prevăzută de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003 modificată şi cuprinde: „deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri”. Această infracţiune se pedepseşte cu închisoarea de la 1 an la 4 ani, conform art. 2961 alin. 2 lit. a din aceeaşi lege.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal: gradul de pericol social al faptei, împrejurările care agravează sau atenuează răspunderea penală, persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar al acestuia, limitele de pedeapsă prevăzute de Codul penal.

Instanţa a avut în vedere însă şi persoana inculpatului, împrejurarea că se află la primul conflict cu legea penală precum şi atitudinea sinceră avută pe parcursul procesului penal când a recunoscut săvârşirea faptei şi a manifestat regret faţă de conduita ilicită.

Faţă de aceste considerente, şi având în vedere dispoziţiile art. 3201 Cod procedură penală, instanţa în temeiul art. art. 2961 alin.1 lit. l, alin. 2 lit. a din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, a condamnat pe inculpatul N.G., pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea  pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător peste limita a 10.000 ţigarete, la pedeapsa închisorii de 8 (opt) luni. Apreciind că scopul educativ şi preventiv al pedepsei aplicate inculpatului poate fi atins şi fără executarea acesteia, inculpatul fiind la prima încălcare a legii penale şi prezentând şanse sporite de reintegrare în societate şi constatând că sunt îndeplinite şi celelalte condiţii impuse de art. 81 Cod penal, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante aplicată inculpatului pe o durată de 2 ani şi 8 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal: cuantumul pedepsei închisorii aplicată la care s-a adăugat un interval de 2 ani.

În temeiul art. 359 Cod procedură penală, instanţa a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

Cu privire la pretenţiile solicitate de către partea civilă, instanţa a reţinut că acestea sunt parţial întemeiate, respectiv în privinţa valorii accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, acestea fiind explicitate de către partea civilă şi calculate conform algoritmului legal astfel cum rezultă din adresele de la filele 17 şi 18 dosar instanţă. În ceea de priveşte însă valoarea taxelor vamale, instanţa apreciază ca nefiind întemeiate pretenţiile părţii civile, în cauză nefiind vorba despre un prejudiciu direct aferent infracţiunii prevăzută de art.296 ind.1 al.1 lit. l din Legea 571/2003. Potrivit art.14 Cod procedură penală, acţiunea civilă este accesorie acţiunii penale, în sensul că între infracţiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi prejudiciu, trebuie să existe o relaţie directă, prejudiciul să fie rezultatul infracţiunii, or, inculpatul, nefiind trimis în judecată pentru contrabandă, nu datorează prejudiciul ce constă în taxe vamale. În acest sens este practica Curţii de Apel Timişoara.

Ca urmare, în temeiul art. 14 şi art.346 Cod procedură penală, raportat la art. 998, 999 Cod civil vechi, a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara şi a obligat pe inculpat, către partea civilă la plata sumei de 8357,45 lei, cu titlu de despăgubiri civile (reprezentând accize în cuantum de 6534,6 lei, TVA în cuantum de 1822,85 lei), plus obligaţiile accesorii de plată (dobândă, penalităţi etc.) calculate de la data de 04.06.2011 până la data achitării obligaţiilor bugetare principale. Nu a obligat inculpatul la taxele vamale în cuantum de 387,64 lei plus obligaţiile accesorii, conform motivaţiei de mai sus.

În temeiul art. 118 lit. a Cod penal, a confiscat de la inculpat, în folosul statului, 1.000 pachete ţigareta marca „Jin Ling” netimbrate având autocolantul cu inscripţia „For Duty Free Only”, ridicate de către organele poliţiei de frontieră, conform dovezii  --- dosar u. p.. Se reţine că aceste ţigări sunt asimilate ca produse ale faptei prevăzute de legea penală şi se impune confiscarea lor.