Infractiuni privind circulatia

Sentinţă penală 98 din 19.05.2009


Dosar nr. ………

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

SENTINŢA PENALĂ Nr. ..

Şedinţa publică de la 19 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE  : ……..

Grefier :…….

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung reprezentat prin

Prim Procuror ………

?

 Pe rol judecarea cauzei penale  privind pe  inculpat I.D.G. , având ca obiect  infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002).

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns inculpatul asistat de av. E.D., martorii I. M.D.şi N.V.A

Potrivit disp. art. 304 al. 1 C. pr. pen. s-a procedat la înregistrarea şedinţei  de judecată, cu mijloace tehnice audio.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care s-au audiat, sub prestare de jurământ, martorii prezenţi, declaraţiile fiind consemnate aparte la dosarul cauzei.

Av. E.D. pentru inculpat, arată că nu insistă în audierea martorului ce nu s-a prezentat în această şedinţă.

Reprezentantul Parchetului, având cuvântul, arată că nu insistă în audierea martorului întrucât inculpatul şi-a recunoscut fapta.

Având în vedere că inculpatul şi-a recunoscut fapta, că martorul lipsă nu a fost găsit la domiciliu în repetate rânduri pentru a fi adus la instanţă, că din depoziţiile martorilor audiaţi  rezultă împrejurările producerii faptei şi nu se insistă în audierea cestuia, instanţa constată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul Parchetului, având cuvântul,  pune concluzii de condamnare a inculpatului pentru infracţiunea săvârşită, la o pedeapsă cu executare în condiţiile art. 81 C. pen. Solicită a  se pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei şi să fie obligat la plata cheltuielilor judiciare  către stat.

Av. E. D. pentru inculpat, arată că achiesează la concluziile procurorului, solicitând condamnarea inculpatului la o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege, făcându-se aplicarea disp.art .81 C. pen.

Inculpatul, având cuvântul, arată că recunoaşte săvârşirea infracţiunii şi îşi regretă fapta.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei de faţă deliberând constată :

La data de 24 februarie 2009 sub nr. …/205/2009 (Număr în format vechi 646/2009) a fost înregistrat rechizitoriul nr. …/P/2009 din 18 februarie 2009  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Judeţul Argeş prin care  s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului I.D.G. pentru infracţiunea prev. şi ped. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 aprobată prin legea nr. 49/2006- Codul Rutier.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că, în data de 01 februarie 2009 inculpatul a condus autoturismul Opel Vectra cu nr. de înmatriculare ….. pe  DN 73 , Rucăr- Stâlpeni fără a poseda permis de conducere .

S-au avut în vedere mijloacele de probă administrate în timpul urmăririi penale, respectiv : procesul-verbal de cercetare la faţa locului, adresa S.P.R. Argeş nr. 66590 din 04 februarie 2009, declaraţiile martorilor P.D.M., B.C.B., N.V.A., I.M.D., declaraţia învinuitului .

În faţa instanţei a fost audiat inculpatul precum şi martorii B.C.B, N.V.A., I. M. D.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 01 ianuarie 2009 , în jurul orelor 1,35, lucrătorii Postului de Poliţie Stâlpeni au fost sesizaţi în legătură cu producerea unui accident rutier pe raza comunei Stâlpeni, eveniment în care a fost implicat un autoturism înmatriculat în Spania.

Deplasându-se la faţa locului, pe DN 73 Piteşti-Câmpulung, în satul Livezeni, com. Stâlpeni, lucrătorii Postului de Poliţie Stâlpeni l-au identificat pe  conducătorul autoturismului  Opel Vectra cu nr. de înmatriculare ….. pe  DN 73  ca fiind inculpatul I. D.G. şi, după verificarea acestuia la Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto şi Înmatriculare a autoturismelor, au constatat că acesta nu posedă permis de conducere.

Ulterior s-au solicitat în scris relaţii de la  Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto şi Înmatriculare a Autoturismelor Argeş, iar din adresa nr. 178574/ 14 februarie 2008, rezultă că  inculpatul nu figurează cu permis de conducere.

Ca urmare a cercetărilor ulterioare s-au stabilit următoarele circumstanţe care au determinat producerea accidentului. În seara zilei de 31.01.2009, în jurul orelor 21.30, învinuitul I.D.G. se afla la discoteca din com Rucăr, împreună cu mai mulţi prieteni, căruia i s-a alăturat şi P.D.M. cu prietenii săi. În jurul orelor 23.00, acesta a propus să se deplaseze cu toţii la un local din com. Stâlpeni , scop în care s-a oferit să pună la dispoziţie autoturismul său pe care nu îl putea conduce, deoarece consumase băuturi alcoolice şi nu poseda permis. În acest context i s-a propus inculpatului  I.D.G. să conducă maşina, acesta acceptând fără obiecţiuni.

Instanţa reţine că  în noaptea de 31.01/01.02.2009, inculpatul  I.D.G.a urcat la volanul autoturismul Opel Vectra cu nr. de înmatriculare …… ( aparţinând familiei P.), deşi nu avea permis de conducere şi s-a deplasat pe  DN 73, din com. Rucăr, jud. Argeş în com. Stâlpeni, jud. Argeş. În autoturism se mai aflau martorii P.D.M., B. C.B., N.V. A., I.M.D.

În jurul orelor 0.00 autoturismul Opel Vectra condus de inculpat, a ajuns în com. Stâlpeni la barul „ La Modreanu” unde, împreună cu cei enumeraţi mai sus, au stat aproximativ o oră, după care au hotărât să revină în com. Rucăr, autoturismul fiind condus tot de inculpat. În jurul orelor 1.35, pe DN 73, în satul Livezeni, com. Stâlpeni inculpatul a pierdut controlul volanului într-o curbă uşoară la stânga şi, din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă,  vehiculul s-a răsturnat în afara şoselei, moment în care a fost depistat de către lucrătorii Postului de Poliţie Stâlpeni, ca a condus autoturismul fără a poseda permis de conducere.

Inculpatul, atât în declaraţiile date în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei de judecată,  a recunoscut că în noaptea de 31.01.2009 spre 01.02.2009,  a condus autoturismul Opel Vectra cu nr. de înmatriculare …. pe  DN 73, Rucăr- Stâlpeni.

Situaţia de fapt a fost reţinută din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale şi în cadrul cercetării judecătoreşti.

În drept, faptele săvârşită de inculpat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002.

În consecinţă, instanţa va condamna pe inculpat  pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa, iar la individualizarea pedepsei se va ţine seama de criteriile generale reglementate de art. 72 C.p.,  respectiv dispoziţiile părţii generale, limitele de pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită, gravitatea faptei şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În raport  de aceste criterii în baza art. 87 al. 1 din OUG 195/2002 , se va aplica inculpatului o pedeapsă de 1 ( unu ) an închisoare .

În ceea ce priveşte individualizarea modalităţii de executare a pedepsei aplicate, instanţa apreciază că scopul sancţionator si preventiv al pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

În cauză, fiind întrunite condiţiile prev. de art. 81  C.p.., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, termenul de încercare fiind conform  art. 82 C.p. de 3 ( trei ) ani .

Va atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 83  C.p., referitoare la revocarea suspendării condiţionate, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

În baza art. 191 alin. 1  C.p.p., va obliga inculpatul la suma de 500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei se va achita anticipat ca onorariu apărător din oficiu , din fondurile Ministerului Justiţiei .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

 

În baza art. 86 al. 1 din O.U.G. 195/2002 condamnă inculpatul  I.D.G. domiciliat în……..  la 1 (unu) an închisoare.

În baza art. 81 C.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 (trei) ani termen de încercare, conf. art. 82 C.p.

Atrage atenţia asupra prev. art. 83 C.p. a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art. 191 al. 1 C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de 658 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare cu Ministerul Public şi inculpatul.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.05.2009.

PREŞEDINTEGREFIER

 

1