Acţiune în revendicare , grăniţuire

Sentinţă civilă 207 din 27.01.2010


Art. 785,786 Cod civil.

Instanţa  a respins acţiunea  reclamanţilor pentru revendicare şi grăniţuire.

Pentru a hotărî astfel,  instanţa a reţinut din schiţa tehnică a expertizei judiciare , din  expertiza judiciară precum şi depoziţia martorului V. S. faptul necontestat nici de părţi , privind existenţa unui gard de sârmă pe stâlpi de lemn ce delimitează parcelele folosite de părţi faţă de suprafaţa proprietatea  reclamantului I. A. şi toate măsurătorile şi dezmembrările efectuate de-a lungul timpului au fost efectuate în raport de gardul existent între proprietăţile învecinate( expertiză Gherendi Valer  din dosar 1912/1996 – sistarea stării de indiviziune dintre vânzătoarele chemate în garanţie M. F. şi P. A  .

Întrucât înscrierile referitoare la suprafaţa imobilului nu sunt garantate de Cartea Funciară, reţinând împrejurarea că reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra parcelei din CF ::::: şi CF :::::::: , în anul 1997 în urma unei sistări de indiviziune ( la bază uzucapiune)  iar pârâţii au achiziţionat suprafaţa de 1979 mp de la vânzătoarele menţionate în actul autentic de vânzare cumpărare şi la baza măsurătorilor şi a actelor de dezmembrare efectuate de-a lungul timpului a fost acest gard,din sârmă pe stâlpi de lemn, instanţa a respins  acţiunea reclamantului pentru o nouă grăniţuire şi revendicare.

Cale de atac :  Apel.