Contestaţie la executare. Anularea cererii ca fiind nelegal timbrată.

Sentinţă civilă 1058 din 26.03.2010


Prin incheierea din data de 12.03.2010 instanta în conformitate cu dispozitiile art. 20 alin 1 si 2 din Legea nr. 146/1997, a  dispus citarea contestatorului  cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru în valoare de 194 lei si timbru judiciar de 3 lei pentru contestatia la executare; taxa judiciara de timbru în cuantum de 10 lei si timbru judiciar de 0, 30 lei pentru capatul de cerere privind suspendarea  executarii silite si, totodata, taxa judiciara de timbru în cuantum de 84, 20 lei si timbru judiciar de 1, 50 lei pentru contestatia formulata împotriva procesului-verbal privind cheltuielile de executare , sub sanctiunea anularii cererii prevazuta de art. 20 alin 3 din Legea 146/1997

La termenul de astazi, instanta a invocat exceptia nelegalei timbrari a  contestatiei la executare , exceptia nelegalei timbrari a  cererii de suspendare a executarii silite, exceptia nelegalei timbrari a  contestatiei la executare formulata împotriva procesului-verbal privind cheltuielile de executare ,pe care urmeaza sa le admita, ca fiind întemeiate.

Astfel  potrivit  disp.  art.  2 alin 2 din Legea nr. 146/1997, în cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea bunurilor urmarite, taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 de lei , indiferent de valoarea contestata Potrivit art. 14 din Legea 146/2007 când o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere în parte, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor în care prin lege se prevede altfel., iar potrivit art 3 lit e din Legea 146/2007 cererea  de suspendare a executarii silite se timbreaza cu suma de 10 lei.

În consecinta, având în vedere ca, contestatorul nu a  achitat taxele de timbru iar potrivit art. 20 alin. 3 din acelasi act normativ,  nerespectarea  acestei  obligatii  este sanctionata  cu anularea ,  urmeaza ca instanta sa anuleze cererile formulate de catre acesta ,  ca fiind nelegal timbrate.

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin  cererea înregistrata la data de 22.02.2010 sub  nr.1058/207/2010 contestatorul P.V., domiciliat in com. Falcoiu, jud Olt  a formulat contestatie la executare împotriva executarii silite pornita în dosarul nr.133/2006 al BEJ Rafaila Vasile în contradictoriu cu intimatul I.M.G., domiciliat in com. Ghimpeteni, Farcasele, jud. Olt

Contestatorul a solicitat admiterea contestatiei la executare, anularea tuturor formelor de executare pornite în dosarul de executare si suspendarea provizorie a  executarii silite  pâna la solutionarea definitiva  a contestatiei la executare.

De asemenea, contestatorul a formulat contestatie la executare si impotriva procesului-verbal intocmit de executorul judecatoresc in privinta cheltuielilor de executare.

În motivarea contestatiei, contestatorul a aratat ca in mod nelegal a fost somat sa achite suma de 4135 , 48 de lei, fiindu-i perceput onorariu de executare in cuantum de 915 lei, intrucat, in realitate el a incheiat cu intimatul un contract de imprumut pentru suma de 3200 de lei, conditionat de faptul ca acesta din urma sa-si retraga o plangere penala pe care o facuse impotriva sa. De asemenea , contestatorul a aratat ca onorariul executorului judecatoresc nu se justifica, deoarece nu s-au facut diligente care sa justifice aceasta suma

În drept a invocat disp.art.399  alin 1,2 din Cpc.

Instanta a dispus atasarea dosarului de încuviintare a executarii silite  nr.133 /2006.

Prin incheierea din data de 12.03.2010 instanta în conformitate cu dispozitiile art. 20 alin 1 si 2 din Legea nr. 146/1997, a  dispus citarea contestatorului  cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru în valoare de 194 lei si timbru judiciar de 3 lei pentru contestatia la executare; taxa judiciara de timbru în cuantum de 10 lei si timbru judiciar de 0, 30 lei pentru capatul de cerere privind suspendarea  executarii silite si, totodata, taxa judiciara de timbru în cuantum de 84, 20 lei si timbru judiciar de 1, 50 lei pentru contestatia formulata împotriva procesului-verbal privind cheltuielile de executare , sub sanctiunea anularii cererii prevazuta de art. 20 alin 3 din Legea 146/1997

La termenul de astazi, instanta a invocat exceptia nelegalei timbrari a  contestatiei la executare , exceptia nelegalei timbrari a  cererii de suspendare a executarii silite, exceptia nelegalei timbrari a  contestatiei la executare formulata împotriva procesului-verbal privind cheltuielile de executare ,pe care urmeaza sa le admita, ca fiind întemeiate.

Astfel  potrivit  disp.  art.  2 alin 2 din Legea nr. 146/1997, în cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea bunurilor urmarite, taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 de lei , indiferent de valoarea contestata Potrivit art. 14 din Legea 146/2007 când o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere în parte, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor în care prin lege se prevede altfel., iar potrivit art 3 lit e din Legea 146/2007 cererea  de suspendare a executarii silite se timbreaza cu suma de 10 lei.

În consecinta, având în vedere ca, contestatorul nu a  achitat taxele de timbru iar potrivit art. 20 alin. 3 din acelasi act normativ,  nerespectarea  acestei  obligatii  este sanctionata  cu anularea ,  urmeaza ca instanta sa anuleze cererile formulate de catre acesta ,  ca fiind nelegal timbrate.

Postat 23.04.2010