Stabilirea prin hotărâre a unei obligaţii de plată într-o cotă procentuală din veniturile debitorului

Sentinţă civilă 1688 din 03.05.2010


Prin Sentinta civila nr.1688/03.05.2010 instanta a admis actiunea formulata de reclamanta S.E. si a obligat  pârâtul S.I. sa plateasca în favoarea minorului  S.M.C. cu titlu  de pensie de întretinere o suma  ce reprezinta cota procentuala de 1/4 (25%)  din venitul net realizat de acesta.

S-a retinut în motivarea hotarârii ca pârâtul este pensionar, cu venit lunar net  de 897 lei lunar conform adeverintei  eliberata de  C.J.P  si depusa la dosar.

Analizând modul  de determinare  a cuantumului pensiei de întretinere se constata ca  potrivit disp.art.41 alin.3  Cod familiei cuantumul pensiei de întretinere  se poate stabili  pâna la cota de 1/4 din veniturile pârâtului.

In conformitate cu art.94 alin.1 Cod familiei pensia de întretinere se stabileste în raport  cu  nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui obligat la plata .

Este adevarat ca instanta este investita sa aprecieze  cuantumul acestei întretineri în mod concret ,  aspect ce nu trebuie sa ramâna la latitudinea  unitatii care trebuie sa faca plata, în speta tertul poprit  Casa de Pensii.

Chiar daca cu argumentul mai sus prezentat , instantele de judecata s-au pronuntat si în sensul stabilirii pensiei  de întretinere în suma determinata , se apreciaza ca o cota procentuala fixa  are acelasi efect si posibilitate de executare silita  ca si suma determinata.

Astfel , argumentele bazate  pe respectarea dispozitiilor legale dar si pe interesul minorului, acceptate de ambele parti, pot fi avute în vedere de instanta la pronuntarea aceste solutii .

Ferit de suportarea procesului inflationist , minorul beneficiar al pensiei de întretinere stabilita  în cota procentuala nu este  în situatia în care  ar fi dezavantajat de calculul concret  realizat de tertul poprit  deoarece cota procentuala este fixa si nu indicata ca nivel maxim.

Prin indicarea acestei cote fixe se realizeaza deja  individualizarea sumei  ce urmeaza a fi platita cu titlu de pensie de întretinere  care în continutul  normei legale este prevazuta  ca fiind posibila  în cuantum de pâna la o anumita cota maxim prevazuta.

De asemenea argumentul invocat  în sustinerea pensiei stabilite în suma  concret determinata  referitor  la eventualitatea încetarii activitatii  retribuita si recurgerea la executarea  silita asupra bunurilor debitorului nu poate  fi retinut , cunoscuta fiind  modalitatea de executare silita prin poprire în cazul debitorului salariat sau pensionat.

Executarea în alta modalitate  a hotarârii judecatoresti ce reprezinta titlu executoriu este posibila  cu acordul debitorului si în situatia stabilirii pensiei  în cota procentuala ca si în situatia  existentei  unui titlu executoriu ce contine o suma concreta ce nu mai corespunde realitatii , situatie în care  oricum debitorul  are la dispozitie calea actiunii în reducerea cuantumului pensiei, sau a contestatiei la executare cu consecinta  recalcularii cuantumului acesteia.

Se apreciaza ca pentru cauzele în care  debitorii pensiei de întretinere sunt angajati sau pensionari  este în interesul  minorilor  stabilirea  acesteia în cota procentuala pentru fiecare minor.