Penal. concurs de infractiuni conform art. 36 al. 1 cod penal

Sentinţă penală din 10.02.2009


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului BFA, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit.e şi g C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.a C.pen.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că inculpatul în noaptea de 27/28.12.2007 a sustras de la partea vătămată CAM din barul „Tentant” din mun. B un telefon marca Nokia în valoare de 800 lei.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv declaraţiile inculpatului, plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, procesul – verbal de predare – primire a bunului, instanţa va reţine următoarele:

Inculpatul BFA ( 22 ani) are domiciliul în mun.  B, în prezent fiind arestat în altă cauză în executarea pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău.

În seara zilei de 27.12.2007 inculpatul a consumat băuturi alcoolice la barul „Tentant” din mun. B situat în apropierea Târgului „Drăgaica” iar în jurul orelor 03,15 s-a apropiat de tejgheaua unde servea barmaniţa CAM  încercând să discute cu ea.

Profitând de neatenţia acesteia, inculpatul i-a sustras telefonul mobil marca Nokia 6100 din bar, l-a ascuns în buzunarul pantalonilor săi şi a părăsit barul în grabă.

Partea vătămată CAM a constatat lipsa telefonului şi şi-a dat seama că inculpatul a fost cel care i l-a sustras şi, când s-a terminat programul, l-a căutat pe inculpat la domiciliu, unde a găsit-o pe soţia acestuia, relatându-i respectivei fapta săvârşită de soţul ei.

Pentru că inculpatul nu i-a restituit telefonul în termenul stabilit de ea, partea vătămată a formulat plângere împotriva acestuia, adresată organelor de poliţie.

Pe parcursul derulării procesului penal inculpatul a recunoscut fapta comisă, restituind părţii vătămate telefonul sustras.

În drept fapta inculpatului constând în aceea că i-a sustras părţii vătămate un telefon mobil, din loc public şi pe timp de noapte, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1 – 209 al.1 lit.e,g C.pen.

Această faptă a fost comisă în stare de recidivă postcondamnatorie, fiind atrase dispoziţiile art. 37 lit.a C.pen. în raport de condamnarea dispusă prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău prin care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoarea cu aplicarea art. 86/1 termenul de încercare fiind de 5 ani.

Reţinând vinovăţia inculpatului, instanţa îl va condamna în baza situaţiei de fapt şi a textului incriminator, la stabilirea şi dozarea pedepsei având în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen. şi anume: împrejurările săvârşirii faptei, gradul de pericol social concret al acesteia, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana inculpatului care a avut o poziţie sinceră, de recunoaştere a faptei pe toată durata procesului penal şi nu se află la prima încălcare a legii penale, fiind recidivist aşa cum s-a arătat anterior.

În favoarea inculpatului se vor reţine, totuşi, dispoziţiile art. 74 C.pen. privind circumstanţele atenuante personale, având în vedere atitudinea inculpatului pe toată durata procesului penal, precum şi faptul că prejudiciul este unul modic şi a fost recuperat.

Infracţiunea dedusă prezentei judecăţi este concurentă cu infracţiunea de furt calificat pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău.

Aşa fiind, în contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute, instanţa în baza art.208 al. 1 – 209 al. 1 lit.e,g C.pen. cu aplicarea art. 74 şi 76 lit.c C.pen.  în referire la art. 37 lit.a şi art. 80 C.pen. va condamna inculpatul la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Va constata că infracţiunea dedusă prezentei judecăţi este concurentă cu infracţiunea prevăzută de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit.e şi g C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.a C.pen., art. 74 şi 76 lit.c şi art.80 C.pen. săvârşită în data de 10/11.09.2007 pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău, definitivă prin neapelare la data de 29.04.2008 la o pedeapsă de 1 an închisoare.

Va descontopi pedeapsa rezultantă stabilită prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău în pedepsele componente, respectiv: 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208 al. 1 – 209 al. 1 lit.e şi g C.pen. cu art. 74 – 76 lit.c şi art. 80 C.pen. şi 1 an închisoare prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău.

În baza art. 36 al. 1 în referire la art. 34/b C.pen. va contopi pedeapsa aplicată pentru infracţiunea dedusă prezentei judecăţi cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.

Va menţine revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău, pedeapsă ce se va executa alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, în total inculpatul având de executat 2 ani închisoare.

În baza art. 36 al. 3 C.pen. va scade din pedeapsa aplicată de 2 ani închisoare, perioada executată de inculpat începând cu 29.04.2008 la zi.

În baza art.71 C.pen. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit.a C.penal, în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar fapta săvârşită de inculpat nu este de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 C.pen. (Hotarărea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).

Va anula mandatul de executare nr. 409/2008 emis în baza sentinţei penale şi dispune emiterea unui nou mandat de executare în baza prezentei sentinţe penale.

Va lua act că partea vătămată CAM nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind recuperat.

În baza art.191 C.proc.pen. va obliga inculpatul la 450 lei cheltuieli judiciare, din care 100 lei onorariu apărător oficiu