Actiune Constatare

Sentinţă civilă 3379 din 07.11.2008


Prin cererea formulata reclamantele ILIE IULIANA si ILIE ADELA ELENA a chemat în judecata pe pârâtul MIHALACHE LIVIU, pentru ca hotarârea ce se va pronunta instanta sa constate vânzarea autovehiculului tractor U 650 M si a unui plug, printr-o hotarâre care sa tina loc de act autentic de înstrainare.

în motivarea actiunii reclamantele au aratat ca Ilie Constantin, sotul si respectiv tatal lor, a detinut în proprietate un tractor si un plug, iar în perioada 2000-2001 a vândut pârâtului aceste utilaje agricole, conventia încheindu-se la domiciliul lor si întocmindu-se o chitanta de mâna.

Mentioneaza reclamantele ca de la data respectiva utilajele au fost preluate de pârât, însa la momentul respectiv nu detineau cartea de identitate a utilajelor si ca urmare a decesului lui Ilie Constantin nu au mai tinut legatura cu pârâtul.

Au mai aratat reclamantele ca utilajele sunt folosite de pârât dar nefîind radiate ele au fost nevoite sa achite anual impozitul si taxa de drum, suma de bani pe care înteleg sa o solicite pârâtului.

Instanta a pus în vedere reclamantelor sa-si precizeze actiunea cu privire la obiectul cererii, sa depuna la dosar înscrisul sub semnatura privata, cartea de identitate a autovehiculului si acte în dovedirea calitatii procesuale.

La data de 06.10.2008 pârâtul a depus o întâmpinare prin care a solicitat admiterea în parte a cererii în ceea ce priveste vânzare si respingerea celorlalte pretentii.

în motivarea întâmpinarii pârâtul arata ca la data de 05.01.2001 în urma discutiilor purtate cu Ilie Constantin a convenit sa-i vânda un tractor cu remorca pentru suma de 120 mii. lei. Astfel a platit si a luat tractorul, însa reclamanta a refuzat sa-i preda cartea de identitate a vehiculului, ulterior i s-a spus ca a decedat vânzatorul si nu i se da cartea autoturismului.

Reclamantele s-au prezentat la primul termen de judecata din data de 19.09.2008, ulterior nu au mai venit în instanta.

Fata de aceasta situatie instanta a pus în vedere reclamantelor sa-si precizeze cererea si sa faca dovada calitatii procesuale active. însa reclamantele nu au raspuns solicitarii instantei, iar pârâtul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor, întrucât nu au facut dovada faptului ca sunt mostenitoarele lui Ilie Constantin.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma exceptiei invocate, instanta a retinut potrivit sustinerilor partilor în anul 2001 s-a încheiat o conventie de vânzare cumparare a unui autovehicul între numitul Ilie Constantin si pârât.

Din actele autoturismului, respectiv facturile fiscale, certificatul de înmatriculare al autoturismului, rezulta ca proprietar al autoturismului este numitul Ilie Constantin.

în consecinta sustinerea reclamantelor în sensul ca numitul Ilie Constantin a decedat, ele fiind mostenitoarele acestuia, nu rezulta din nici un act de la dosar, desi li s-a pus în vedere sa faca aceasta dovada.

Calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati între persoana reclamantului si persoana care este titularul dreptului subiectiv în raportul juridic dedus judecatii.

Pentru a exercita o actiune injustitie, calitatea ceruta trebuie sa corespunda cu cea de titular al dreptului ce se afla în discutie, deoarece actiunea are ca obiect protectia dreptului subiectiv.

Astfel reclamantul trebuie sa justifice si sa faca dovada calitatii sale procesuale, ca si a pârâtului, lipsa acesteia conducând la respingerea actiunii.

întrucât conventia de înstrainare a autovehiculului a fost încheiata de pârât cu o alta persoana, în privinta careia nu s-a facut dovada decesului acestuia si respectiv a calitatii reclamantelor de succesoare ale acesteia, instanta va admite exceptia invocata de pârât.

De altfel instanta retine ca însasi reclamantele prin cererea formulata precizeaza ca numitul Ilie Constantin a înstrainat pârâtului un tractor si un plug.

Asa fiind instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor invocata de pârât si a respins actiunea ca fiind formulata de persoane fara calitate procesuala activa.