Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 662 din 05.09.2012


R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.311/829/2012

SENTINŢA CIVILĂ NR.662/2012

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 05.09.2012

Complet format din:

PREŞEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare:

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect ”partaj bunuri comune” formulată de reclamanta B.N. în contradictoriu cu pârâtul P.I..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat Ţâmpu Aur Elena, apărătorul reclamantei, lipsă fiind reclamanta B.N. şi pârâtul P.I..

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

La interpelarea instantei avocat Ţâmpu Aur Elena, apărătorul reclamantei arată că nu are de formulat obiecţiuni la raportul de expertiză şi nici cererii de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Ţâmpu Aur Elena, apărătorul reclamantei, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se dispună partajarea bunurilor comune, să se atribuie în lotul reclamantei casa şi terenul urmând să plătească sultă pârâtului, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, conform chitanţei depusă la fila 59 dosar.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Prin  cererea inregistrata sub nr  311 la data de  1.03.2012 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamanta B. N. a chemat in judecata paratul P. I. solicitand instantei sa dispuna partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de 18.05.2005 prin sentinta civila nr 3376 pronuntata de Judecatoria  Sectorului VI  Bucuresti a fost desfacuta casatoria partilor si ca in timpul casatoriei a dobandit prin contributie comuna  o casa de locuit si suprafata de 1720 mp ambele situate in sat ___.

Actiunea de partaj a fost legal timbrata cu suma de 19 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.

Legal citat paratul  nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Au fost administrate in cauza proba cu acte, interogatoriu ,martori si expertiza in  specialitatea constructii si topocadastrala.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru reclamant proba cu înscrisuri, ,expertiza,topocadastrala si in constructii .

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta  B.N. şi pârâtul P.I.  au încheiat căsătoria la data de 23.07.1997, această căsătorie fiind desfăcută irevocabil prin sentinţa civilă nr. 3376/18.05.2005 a Judecatoriei Sector VI Bucuresti, filele 4-5 din dosar.

În timpul căsătoriei soţii au dobândit cu contribuţii egale o casa si un teren in suprafata de 1720 mp teren  ha ambele  situate in sat ___, conform Sentintei civile 248 pronuntata la data de 7.05.2003.

In cadrul expertizelor in constructii si topocadastrala atasate la filele 24-37 din dosar au fost identificate imobilele

În consecinţă, având în vedere cele arătate, dispoziţiile art. 36 Codul Familiei, instanţa va admite cererea principală, va dispune încetarea stării de comunitate între reclamanta şi pârât cu privire la casa de locuit si  terenul in suprafata de 18.900 mp asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza in specialitatea constructii(filele 124-132) si specialitatea topografie  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

In privinta impartirii bunurilor mobile dobandite de parti in timpul casatoriei instanta va proceda in baza art 673 indice 9 Cod Procedura Civila la impartirea prin formarea a două loturi în raport de solicitarea partilor,loturi asa cum au fost stabilite si individualizate in raportul de expertiza in specialitatea bunuri mobile atasat la filele (135-139) din dosar.

Va atribui reclamantei bunurile imobile constand in casa de locuit compusa din doua camere si suprafata de teren de 1720 mp ambele situate in sat Tepoaia , com Motoseni.

Va obliga reclamanta la plata catre  parat a sultei in valoare de 5233 lei.

In baza art 274 Cod Procedura Civila va dispune obligarea paratului la cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMALE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea reclamantei B.N., domiciliată în comuna ___, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul P.I., domiciliat în comuna ___, judeţul Bacău. 

Dispune sistarea stării de coproprietate dintre reclamanta B.N. şi pârâtul P. I..

Atribuie reclamantei în integralitate imobilul compus din două camere, hol, bucătărie şi chiler şi terenul în suprafaţă totală de 1720 mp cu următoarele vecinătăţi: la Nord Pavel Maria, la Sud Bocăneţ Gheorghe, la Est drum sătesc la Vest Dragomir Maria ambele situate în comuna __, judeţul Bacău.

Obligă reclananta la plata sultei în valoare de 5233 lei către pârât.

Obligă pârâtul la plata către reclamanta a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05.09.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red. SDM/tehnoredact. BD;

Ex.4

02.10.2012