Partajarea bunurilor după defuncţi

Sentinţă civilă 1968 din 26.06.2012


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI

JUDETUL BACĂU

JUDECĂTOR - DANIEL DARIE

COD 138

Dosar nr. 4676/260/2011

S.C. nr.1968/26.06.2012

Deliberând asupra cauzei civile;

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr.4676/260/2011 la data de 03.06.2011 reclamantul a chemat în judecată pe pârâţi pentru partajarea bunurilor după defuncţii xxx.

Constată că prin IAP din data de 18.01.2012 s-au stabilit moştenitorii după defuncţii xxx ca fiind  părţile în prezenta cauză în calitate de fii şi fiice cu cote legale de 1/5 pentru fiecare parte.

Masa succesorală se compune dintr-o gospodărie  situată în xxx formată din teren curţi construcţii  , casă din cărămidă situată pe terenul arătat şi teren arabil în continuarea construcţiilor.

Pârâţii nu s-au prezentat în instanţă nu au formulat apărări fiind legal citaţi.

Defuncţii au deţinut  terenuri curţi construcţii, arabil şi construcţia casă public paşnic şi sub nume de proprietar. Moştenitorilor defuncţilor li s-a constatat pe baza uzucapiune prin s.c. nr. 2765/2011 calitatea de proprietar  cu privire la suprafaţa de 895 mp teren situat în xxx.

În cauză prin IAP s-a dispus efectuarea a două expertize  topo şi construcţii pentru identificarea bunurilor succesorale. Expertizele  au evidenţiat terenul în suprafaţă totală de 1540 mp în xxx şi construcţia casă cu o cameră şi bucătărie situată pe terenul de mai sus. Asupra expertizelor părşţile nu au făcut obiecţiuni  sub aspectul constatărilor şi al valorii bunurilor expertizate. Expertizele au fost comunicate tuturor părţilor în cauză.

Propunerile de atribuire a bunurilor  au fost făcute de către expert pentru partea reclamantă cu compensarea de către aceasta conform cotelor  succesorale a fiecărei părţi pârâte prin sulte băneşti.

Instanţa luând act de  solicitarea reclamantului şi de propunerile expertilor, fără a avea un punct de vedere contrar din partea pârâţilor dispune atribuirea bunurilor succesorale părţii reclamantei şi compensarea pârâţilor prin sulte, raportat la prevederile art. 673 c.pc.

Raportat la ideea culpei procesuale  în baza art.274 c.p.c. instanţa va obliga pe fiecare pârât la cheltuieli de judecată către reclamant conform cotei succesorale a fiecăruia, cheltuielile reprezentând taxa de promovare acţiune, onorariu apărător şi onorariu experţi. Taxa de promovare acţiune a fost în cauză suportată de stat prin faptul că s-a admis cererea de ajutor public judiciar  formulată de către reclamant pentru valoarea de 589 lei.

Întrucât fiecare parte din prezenta cauză a beneficiat de atribuirea de bunuri sau contravaloare bănească a acestor bunuri raportat la OG 51/2008 privind ajutorul public judiciar  instanţa urmează să oblige fiecare parte  la câte 117,8 lei cheltuieli judiciare către stat rezultate din cota  succesorală a părţii raportată la taxa de timbru aferentă soluţionării prezentei cauze.

JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI

JUDETUL BACĂU

JUDECĂTOR - DANIEL DARIE

COD____________

Dosar nr. 991/260/2011

SP  nr.299/13.06.2012

Prin rechizitoriul Parchetului nr. 2267/P/2011, a fost trimis  în judecată inculpatul M.Gh.pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002 întrucât în data de 7.08. 2011 a condus pe drum public un autoturismul  BC 24 xxx având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 3,3 %o. Inculpatul nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a putut fi audiat deoarece este plecat în străinătate la muncă dar are cunoştinţă despre procesul pe rol şi a avut în cauză apărător ales.

Inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptei în faza de urmărire penală şi nu a arătat instanţei o altă situaţie de fapt în  faza judecăţii.

Inculpatul a arătat că maşina respectivă a fost condusă de concubina sa, C.E..

Din probatoriul cauzei se poate reţine că  în data de 7 august 2011 inculpatul şi concubina sa, C.E. au fost la o rudă a inculpatului unde acesta a consumat băuturi alcoolice după care, inculpatul s-a urcat la volanul maşinii , pentru a se deplasa la o altă rudă, moment în care a părăsit carosabilul şi a intrat cu maşina într-un pod din beton în dreptul locuinţei numitei A.C..

Martora relevantă în această cauză şi care cunoaşte în mod direct şi personal, persoana care a condus autoturismul şi care a săvârşit accidentul este G.E.,  fostă C.,  martorul din lucrări, care se afla în maşină împreună cu inculpatul şi care a declarat instanţei că acesta a condus autoturismul şi a produs accidentul, deteriorând şi un gard aparţinând martorei A.C.

Inculpatului i s-au recoltat probe biologice de sânge din care rezultă o îmbibaţie alcoolică de 3,3 gr. %o, cu mult peste limita legală.

Ceilalţi martori audiaţi în faza de urmărire penală,din verificările făcute de instanţă, rezultă că sunt plecaţi din ţară în străinătate, la muncă, fără a li se cunoaşte domiciliul, şi fără a putea fi audiaţi în cauză.

Instanţa a ţinut cont însă de declaraţiile acestora din faza de urmărire penală, declaraţii care confirmă săvârşirea accidentului auto prin intrarea maşinii WW Golf aparţinând inculpatului, într-un pod şi prin deteriorarea gardului numite A.C., după care, inculpatul a fost văzut la locul accidentului.

Relevantă în cauză,  este însă declaraţia martorei G.E. care indică instanţei şi persoana inculpatului în calitate de conducător al autovehiculului arătat.

Instanţa apreciază că fapta se probează, motiv pentru care raportat la încadrarea juridică din rechizitoriul Parchetului, urmează să-l condamne pe inculpat la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei, conform art. 72 cod penal, instanţa apreciază că scopul acesteia poate fi atins şi fără executarea efectivă deşi inculpatul este cunoscut cu antecedente penale însă pentru alte infracţiuni.

Pentru acest motiv, va face aplicarea art. 81 art. 83 cod penal şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Raportat la art. 191 al. 1 cod procedură penală va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat constatând faptul că în cauză, inculpatul  a avut apărător ales.

În baza art.87 alin.1 din OUG 195/2002 republicată  va condamnape inculpatul M.Gh. fiul  ----- născut la ------, în -----, cu CNP ------domiciliat în ------ cetăţean român, studii 11 clase, necăsătorit, un copil minor, lucrează în străinătate, cu antecedente penale, la pedeapsa închisorii.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.1 cod penal teza a II-a şi lit.b cod penal, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.,71 alin.2 cod penal.

 În baza art. 81 cod penal  va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani prevăzut de art. 82 cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 cod penal.

În baza art.71 alin.5 cod penal  va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 191 alin.1 cod procedură penală  va obligă inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

Va lua act că în cauză inculpatul a avut apărător ales.

JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI

JUDETUL BACĂU

JUDECĂTOR - DANIEL DARIE

COD____________

Dosar nr. 2065/260/2012

SP  nr.300

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, instanţa constată următoarele :

 Prin sesizarea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.05.2012 Biroul de Executări Penale al Judecătoriei Moineşti a solicitat înlocuirea amenzii penale aplicată condamnatului P.A. prin sentinţa penală nr.282 din 3 mai 2011  pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul penal nr.7273/260/2010,  rămasă definitivă prin Decizia Penală 547/R/2011 a Tribunalului Bacău din 10.11.2011, cu pedeapsa închisorii.

În motivarea s-a arătat că prin sentinţa anterior menţionată, numitul P.A. a fost condamnat la amendă penală în cuantum de 1000 lei, în speţă fiind întrunite dispoziţiile art. 631 C.penal, condamnatul nefăcând dovada achitării amenzii.

La dosar s-a ataşat dosarul penal nr.7273/260/2010 al Judecătoriei Moineşti în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.282/3.05.2011, cu menţiunile privind data şi modalitatea rămânerii definitive.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. nr.282/3.05.2011pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul penal nr.7273/260/2010, rămasă definitivă prin Decizia Penală 547/R/2011 a Tribunalului Bacău din 10.11.2011, xxx  a fost condamnat  la amendă penală în cuantum de1.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie  prevăzută şi pedepsită de art. 305 alin. 1 lit. c  din Codul penal .

 Condamnatul nu s-a prezentat în faţa instanţei, dar a făcut dovada achitării amenzii prin depunerea la dosar a seria TS7  nr. 3848192 emisă de Trezoreria Moineşti.din data de 18 mai .2012 în valoare de 1 000 lei.

 Potrivit art. 631 Cod Penal „Dacă cel condamnat se sustrage cu rea-credinţă de la executarea amenzii, instanţa poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infracţiunea săvârşită, ţinând seama de partea din amendă care a fost achitată.”

 Având în vedere faptul că cel condamnat a făcut dovada achitării amenzii penale, instanţa va respinge sesizarea  Biroului de Executări Penale al Judecătoriei Moineşti.

JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI

JUDETUL BACĂU

JUDECĂTOR - DANIEL DARIE

COD____________

Dosar nr.  7034/260/2011

Sc  nr.1659/6.06.2012

Deliberând asupra actiunii penale de faţă,

Constată că prin actiunea penală inregistrată la 10.05.2012 sub nr. 2005/260/2012, condamnatul C.O.C., fiul lui  ----- născut la ----- in ----cu domiciliul  in ------, a solicitat reabilitarea judecătorească faţă de pedeapsa de 1 an si 2 luni aplicată prin s. penală nr. 1114/1997, graţiată in totalitate conform art. 1 lit. a din Legea 137/1997.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

Constată că petentul a fost condamnat conform sentinţei  penale nr. 1114/1997,  definitivă prin neapelare la 21.11. 1997, la o pedeapsa cu inchisoarea de 1 an si 2 luni, pentru săvârşirea infractiunii prevăzută de art. 21 alin.1 C.p.

Pedeapsa a fost gratiată in totalitate conform art. 1 lit. a teza a IIa din Legea nr.  137/1997.

Cererea de reabilitare indeplineste conditiile prevăzute  de art. 494 si următoarele  C.p.p.  Conform art. 135 C.p. cererea de faţă reprezintă o cererea de reabilitare judecătorească in care la lit. a  se prevede că reabilitarea se poate acorda  in cazul pedepsei inculpatului mai mare de un an, după 4 ani, la care se adaugă ? din durata pedepsei pronunţate.

Instanta apreciază că petentul indeplineste conditiile pentru acordarea reabilitării judecătoreşti faţă de pedeapsa la care a  fost condamnat.

Va admite cererea acestuia şi raportat la  art.  494 C.p.p. cu referire la art. 135 lit a C.p. va dispune reabilitarea judecătoreasca faţă  de pedeapsa cu inchisoarea de un an si 2 luni pentru art. 215 alin.1 C.p. pronunţată prin sentinţa  penală nr. 1114/1997.

Cheltuielile  judiciare  rămân in sarcina statului.

JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI

JUDETUL BACĂU

JUDECĂTOR - DANIEL DARIE

COD____________

Dosar nr. 1293/260/2012

S. civ. nr. 2160/30.07.2012

Deliberând asupra actiunii civile de faţă,

Constată că prin actiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instante la 27.03.2012, reclamanta xxx, cu domiciliul in mun. xxx, jud. Bacău a chemat in judecată  pe pârâtul  xxx,  cu domiciliul in mun. Moinesti, str. M. Eminescu, nr. 64, jud. Bacău, solicitând obligarea acestuia la plata unei pensii de intretinere majorate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanta retine următoarele:

 Instanta constată că pârâtul lucrează la SC xxx SA, de unde obtine un venit lunar net de 3.228 lei.

 Pensia de intretinere se stabileste raportat la nevoia in care se află minorul in cauză, cât si la posibilitatile de plata ale celui obligat la intretinere.

 Din actiunea reclamantei rezultă că pârâtul mai are un minor in intretinere, respectiv pe numita xxx,  născuta la data de  09.12.2003.

 Cota legala pentru 2 minori este de 1/3 din veniturile pârâtului pentru ambii minori.

Instanta apreaciază starea de nevoie in care se află minorul raportat si la vârsta acestuia, motiv pentru care va admite actiunea şi va majora pensia de intretienre pentru minorul xxx,  născut  la 24.07-.1996 de la 400 la 550 lei lunar, având in vedere venitul net realizat de pârât in ultimele 6 luni.

 Va sista efectele sentintei civile nr. 1787/2009,  incepând cu 27.03.2012.

JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI

JUDETUL BACĂU

JUDECĂTOR - DANIEL DARIE

COD____________

Dosar nr. 1546/260/2012

Sc  nr. 2161/30.07.2012

Deliberând asupra actiunii civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 9.04.2012  sub nr. 1546/260/2012, creditoarea xxx, cu sediul in ----------- a chemat in judecată  pe debitoarea  SC V.V., cu sediul in  ---solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună somarea debitoarei la plata sumei de 964,63 lei si 114,74 lei penalităţi.

In motivarea acţiunii, creditoarea a arătat că între părţi s-a născut un raport juridic contractual, în baza contractului nr. 244/2004 pentru acordarea dreptului de utilizare a zonei drumului- proprietate publică a statului, pentru amenajare acces la DN 12A KM 54+ 939.

In drept au fost invocate prevederile OG.5/2001.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele;

În baza contractului 244/2004,. creditoarea xxx, cu sediul in mun. xxx a acordat debitoarei  SC V.V. cu sediul in ------ dreptul de utilizare a zonei drumului-proprietate publică a statului, pentru amenajare acces la DN 12A KM 54+ 939.

Conform prevederilor art. 5 din Capitolul V din contract, plata sumei datorate se efectua in lei, pe baza cursului valutar comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi din luna anterioară facturării.

Debitoarea a fost instiintata de situatia existentă cu privire la derularea contractului si a fost invitată pentru rezolvarea litigiului pe cale amiabilă,  insă nu a dat curs invitatiei.

Legal citată debitoarea nu şi-a trimis reprezentant în instanţă şi nu a depus întâmpinare.

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.1 – OG nr.5/2001 : „procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Faţă de situaţia reţinută anterior, instanţa apreciază că sunt întrunite în mod cumulativ cerinţele arătate de art.1 alin.1 – OG nr.5/2001. Astfel, obligaţia asumată de către debitoare reiese din contractul nr.244/2004 – acesta fiind un înscris însuşit de către părţi, în condiţiile art.1 alin.1 din OG nr.5/2001, coroborat cu factura nr. 130860/2011.

De asemenea, creanţa este certa în sensul art. 379 alin.3 – C.pr.civ.

Creanţa este lichidă, potrivit art. 379 alin.4 – C.pr.civ., deoarece cuantumul acesteia este determinat prin factura  emisă de către creditoare.

Creanţa este, de asemenea, exigibilă, data efectuării plăţii fiind stabilită expres de către părţi.

Având în vedere că debitoarea nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate de către creditoare, instanţa va admite cererea în baza art.1 alin.1 – OG 5/2001 raportat la art.969 – C.civ. şi va dispune somarea debitoarei  pentru plata sumei datorate .

In baza art.6 alin.3 – OG 5/2001, termenul de plata va fi stabilit la 30 de zile de la comunicare.

Având în vedere că debitoarea a căzut în pretenţii, reţinându-se culpa procesuala a acesteia,  în temeiul art.274 – C.proc.civ., instanţa va obliga debitoarea şi la plata cheltuielilor de judecata ce au fost efectuate de creditoare,reprezentând– taxa de timbru si timbru judiciar.