Furt

Sentinţă penală 444 din 22.10.2012


JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar 8953/260/11

s.p.444/22.10.2012

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.2253/P/2011 din 24.11.2011, s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului N.C. pentru comiterea infracţiunilor de viol şi furt calificat, prevăzute de art.197 alin.l Cod pen. şi art.208 al.l, art.209 all lit.g şi e Cod pen., cu aplicarea art.33 lit.a Cp.

S-a reţinut in actul de sesizare că, in noaptea de 6/7.08.2011 inculpatul a intreţinut in punctul numit Fântâna lui Panoshi, la intrarea in mun. Moineşti un act sexual normal cu partea vătămată F.A.E., prin constrângerea acesteia şi a sustras in aceleaşi imprejurări telefonul mobil marca Nokia N97 in valoare de 1500 de lei, prejudiciu recuperat, de la partea vătămată B.C.A..

Pentru a stabili această situaţie de fapt, in cursul urmăririi penale au fost audiaţi inculpatul (filele 18-21), părţile vătămate (f1ilele 10-17), martorii CR, CI, MC, PF (filele 25-39), s-au incheiat procese-verbale de conducere in teren (filele 4-9 d.u.p.) şi de prezentare pentru recunoaştere după fotografie (filele 40-45), s-a efectuat o constatare medico-legală (fila 48).

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei la data de 14.12.2011 sub numărul 8953/260/2011.

La termenul de judecată din data de 2.03.2012, inculpatul a declarat că nu doreşte să beneficieze de prevederile art.320.1 Cod proc. pen.

In cursul cercetării judecătoreşti, in procedură contradictorie şi cu respectarea dreptului la apărare al inculpatului, instanţa a audiat inculpatul (fila 24), partea vătămată B.C.A. (filele 27,28), partea civilă F.A.E. (filele 25-26) şi martorii PF şi MC (filele...).

Cu privire la martorii CR şi CI, faţă de imposibilitatea prezentării lor in instanţă pentru a da declaraţii, instanţa a făcut aplicarea art.327 al.3 Cod proc. pen.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa a stabilit următoarea situaţie de fapt:

In data de 6.08.2011, părţile vătămate F.A.E. şi B.C.A. s-au deplasat pe raza oraşului Comăneşti pentru a asista la festivităţile organizate cu ocazia Zilelor Oraşului Comăneşti, In jurul orei 2,00 noaptea, cele două părţi vătămate au mers in gara oraşului Comăneşti intenţionând să se deplaseze cu trenul in comuna Brusturoasa.

în timp ce aşteptau in gară, părţile vătămate au fost abordate de inculpatul N.C. şi martorul CR, aceştia propunându-le să se deplaseze împreună in comuna Brusturoasa. Având in vedere că trenul către comuna Busturoasa urma să sosească in gara Comăneşti abia in jurul orei 5,00, părţile vătămate au fost de acord cu propunerea celor doi şi s-au deplasat către un taxi.

Cele 4 persoane au urcat in taxiul condus de martorul PF cu care cele două părţi vătămate discutaseră anterior privitor la efectuarea unei curse către comuna Brusuroasa, dar nu s-au inţeles cu acesta in privinţa contravalorii transportului, motiv pentru care s-au deplasat către gara oraşului Comăneşti.

La solicitarea martorului CR, şoferul de taxi s-a deplasat către cartierul Vermeşti pentru a alimenta cu motorină autoturismul la un preţ mai redus, de la o persoană fizică. In momentul in care au ajuns in acest cartier, inculpatul N.C. i-a cerut şoferului să oprească autoturismul, după care cele două părţi vătămate, martorul CR şi inculpatul au coborât. In prealabil, martorul CR i-a transmis şoferului PF că-1 va contacta pentru a reveni in vederea efectuării cursei.

Cele două părţi vătămate, inculpatul şi martorul CR s-au deplasat către locul numit Fântâna lui Panovshi situat la ieşirea din oraşul Comăneşti. Nemulţumite de faptul că taxiul nu le dusese spre destinaţia dorită, cele două părţi vătămate le-au reproşat acest lucru inculpatului şi martorului C, context in care N.C. a inceput să-i facă avansuri cu tentă sexuală părţii vătămate F.A.E..

In momentul in care au ajuns la foişorul situat pe marginea drumului naţional DN2G, la intrarea in municipiul Moineşti, partea vătămată B.C.A. Ie-a cerut inculpatului şi martorului C să apeleze şoferul de taxi pentru a se intoarce şi a le deplasa in comuna Brusturoasa. Observând că inculpatul, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a inceput să o bruscheze pe prietena sa, B.C.A. A a scos din buzunar telefonul mobil pentru a apela la numărul unic de urgenţă 112, moment in care inculpatul i-a luat telefonul din mână şi 1-a introdus in buzunarul său.

NC, folosindu-se de forţa superioară, a reuşit să o imobilizeze pe F.A.E. pe o bancă din interiorul foişorului şi impotriva voinţei acesteia, a intreţinut cu ea un raport sexual normal. Pe timpul desfăşurării raportului sexual, partea vătămată B.C.A. i-a solicitat inculpatului să inceteze şi la rugăminţile acesteia a intervenit şi martorul CR care i-a cerut acelaşi lucru inculpatului. Inculpatul a ameninţat partea vătămată B.C.A. să inceteze, altfel ii va urma prietenei sale, iar martorului CR i-a adresat cuvinte jignitoare, iar acesta din urmă, de teamă nu a intervenit şi a fugit din acel loc.

Văzând acestea, B.C.A. s-a dus la o locuinţă din vecinătatea foişorului, unde a solicitat ajutorul martorului MC. La solicitarea tinerei, acesta a ieşit din locuinţă şi a mers la poarta de acces in curtea sa unde i-a solicitat părţii vătămate să-şi strige prietena. întrucât F.A.E. nu a răspuns la

strigătele prietenei sale, martorul M s-a intors de teamă să nu fie victima unei diversiuni. Revenind in curte, la scurt timp, acesta a văzut o tânără venind in fugă dinspre Fântâna lui Panovshi, alta decât cea care ii ceruse ajutorul cu puţin timp inainte.

După finalizarea actului sexual, partea vătămată a alergat spre drumul naţional, apărând in faţa autoturismului condus de martora CI, determinând-o pe aceasta să oprească. După ce cele două părţi vătămate i-au comunicat acesteia că au fost victimele infracţiunilor de viol şi furt, inculpatul, aflat in apropiere, a plecat in grabă din locul respectiv către un lan de porumb.

La sesizarea telefonică a martorei CI, organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului, iar ulterior l-au depistat pe inculpatul N.C. de la care au ridicat telefonul mobil marca Nokia N97 aparţinând părţii vătămate B.C.A. şi 1-au restituit acesteia, pe bază de dovadă.

Potrivit raportului de constatare medico-legală nr.271/OF din 12.08.2011 intocmit de S.J.M.L. Bacău, partea vătămată F.A.E. prezintă himen complezant, caracteristicile morfo-funcţionale ale himenului permiţând raporturi sexuale fără rupturi. Examenul citologic a pus in evidenţă prezenta spermatozoizilor in secreţia vaginală, ceea ce atestă un raport sexual recent, cu intromisiune.

Fiind audiat in cursul urmăririi penale, inculpatul N.C. nu a recunoscut comiterea infracţiunilor reţinute in actul de sesizare. Astfel, in ceea ce priveştf furtul telefonului mobil, el declară că a incercat să-1 sune de pe telefonul său pe martorul PF, insă nu a putut deoarece avea bateria descărcată. Din acest motiv a cerut telefonul părţii vătămate B.u, a introdus cartela sa in telefon pentru a-1 putea suna pe Pintea. Telefonul a rămas la el şi, fiind in stare de ebrietate, a uitat să-1 inapoieze.

In privinţa acuzaţiei de viol, inculpatul a declarat că s-a inţeles cu partea vătămată F. să intreţină un raport sexual normal, nu a brsucat-o şi nici nu a ameninţat-o , actul sexual având loc cu acordul acesteia.

In cursul judecăţii, inculpatul expune faptele intr-o manieră puţin diferită. Astfel, acesta precizează din nou că a intreţinut raportul sexual cu F.A.E. cu acordul acesteia, care nu s-a impotrivit, nu a ţipat şi nu a cerut ajutor, insă in privinţa furtului telefonului mobil al celeilalte părţi vătămate, declară că 1-a luat din buzunarul acesteia, fără a i-1 cere şi fără ca ea să i-1 dea. Telefonul se vedea in buzunarul părţii vătămate şi 1-a luat ca să sune la taxi, intrucât telefonul său se descărcase.

Declaraţiile inculpatului nu reflectă adevărul, fiind contrazise de celelalte probe administrate in cauză care relevă dincolo de orice indoială că inculpatul N.C. a comis infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea sa in judecată.

Astfel, partea vătămată F.A.E. a relatat faptul că in noaptea respectivă, după ce au coborât din taxi intr-o zonă pe care n-o cunoştea, inculpatul a inceput să-i facă avansuri şi, in momentul in care au ajuns in dreptul unui foişor, a tras-o cu forţa in interiorul foişorului. Apoi, inculpatul a inceput să o sărute şi să o

dezbrace şi a izbit-o de un stâlp. Deşi i-a cerut inculpatului s-o lase in pace şi a incercat să plece, nu a reuşit, acesta ameninţând-o că dacă se opune ii va rupe hainele. Inculpatul a întreţinut cu ea un raport sexual normal, timp in care victima a ţipat. După aceea a fugit in stradă chiar când trecea o maşină care a oprit şi a anunţat poliţia.

Partea vătămată a mai declarat că, in momentul in care inculpatul a tras-o spre foişor, i-a cerut prietenei sale să sune la cineva după ajutor, insă când aceasta a scos telefonul, inculpatul a văzut şi i 1-a smuls din mână.

B.C.A. confirmă declaraţiile celeilalte părţi vătămate arătând că inculpatul a inceput să tragă de Andreea, care 1-a implorat pe inculpat să o lase in pace. Apoi, a auzit-o pe Andreea ţipând după ajutor, motiv pentru care s-a dus la un han din apropiere unde a bătut la geam şi 1-a rugat pe proprietar să ia un topor sau ceva similar pentru a-1 speria pe inculpat.

De asemenea, a mai precizat că in momentul in care a incercat să sune la poliţie, inculpatul i-a luat telefonul cu forţa smulgându-i-1 din mână şi impingând-o pe o bancă.

Declaraţiile părţilor vătămate se coroborează cu declaraţiile martorului CR. Potrivit acestuia, in noaptea respectivă, inculpatul a inceput să tragă de F.A., aceasta incepând să ţipe. Deşi el i-a cerut inculpatului s-o lase in pace pe tânără, acesta a refuzat. înainte de a pleca din acel loc, a auzit-o pe fata care era cu inculpatul ţipând şi cerându-i acestuia s-o lase in pace.

In sprijinul acuzaţiei de viol aduse inculpatului vin şi declaraţiile martorului PF. Acesta, având ocupaţia de taximetrist, a declarat că de Zilele Oraşului Comăneşti, la cererea martorului CR, i-a transportat cu autoturismul pe inculpat, martorul C şi cele două părţi vătămate până in cartierul Vermeşti din Comăneşti, unde cei patru au coborât, iar R i-a spus să meargă singur să alimenteze cu gaz maşina, urmând ca apoi să le ducă pe părţile vătămate in comuna Brusturoasa.

După 3-4 ore a fost sunat de inculpat care i-a cerut să-1 ia de la locul Fântâna lui Panovschi. Ajungând in dreptul unui foişor aflat pe partea dreaptă a străzii, martorul a auzit ţipând o fată, observându-1 şi pe inculpat aflat in foişorul respectiv, cu spatele.

In drept, faptele inculpatului N.C. care, in noaptea de 6/7.08.2011, a intreţinut in locul numit Fântâna lui Panovschi, la intrarea in mun. Moineşti, un act sexual normal cu partea vătămată F.A.E., prin constrângerea acesteia şi care, in aceleaşi împrejurări, a sustras un telefon mobil marca Nokia N97 de la partea vătămată B.C.A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de viol şi furt calificat, prevăzute de art.197 alin.l Cod pen. şi art.208 al.l, art.209 all lit.g şi e Cod pen.

Cu privire la infracţiunile reţinute in sarcina inculpatului, se vor reţine dispoziţiile art.33 lit. a Cod pen. privind concursul de infracţiuni.

Având in vedere că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost comise cu vinovăţie de către inculpatul N.C., în temeiul art.345 alin.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru comiterea infracţiunilor de viol şi furt calificat, prevăzute de art.197 alin.l Cod pen. şi art.208 al. 1, art.209 all lit.g şi e Cod pen.

La alegerea pedepselor ce se vor stabili pentru fiecare infracţiune reţinută in sarcina inculpatului, precum şi la individualizarea cuantumului acestora, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare, prevăzute de art.72 C. pen., şi anume gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Cu privire la persoana inculpatului, instanţa va avea in vedere faptul că, deşi acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, totuşi a fost sancţionat de două ori cu amendă cu caracter administrativ, in temeiul art. 18.1 Cod pen., prin ordonanţe ale procurorului, ceea ce relevă că acesta nu a avut o conduită socială şi morală ireproşabilă anterior comiterii infracţiunilor din prezenta cauză. Se pare ca sancţiunile respective nu au constituit pentru inculpat un avertisment suficient care să-1 determine să se abţină de la încălcarea prescripţiilor normei penale.

In ceea ce priveşte infracţiunea de viol, instanţa constată gradul ridicat de pericol social al faptei comise de inculpat, relevat de lezarea gravă a relaţiilor sociale privind libertatea sexuală, modul de acţiune al infractorului şi împrejurările de loc şi de timp in care s-a comis fapta.

întrucât inculpatul a restituit părţii vătămate a doua zi după comiterea faptei telefonul sustras, reparând astfel prejudiciul cauzat, instanţa va reţine in favoarea sa, cât priveşte infracţiunea de furt calificat, circumstanţa atenuanta prevăzute la art.74 al.l lit.b Cod pen.

Având în vedere aceste aspecte, pentru atingerea scopului pedepsei prevăzute de art.52 din C.pen., instanţa va aplica inculpatului pedeapsa închisorii pentru fiecare infracţiune reţinută in sarcina sa.

In ceea ce priveşte infracţiunea de viol prev. de art.197 al.l Cp., va aplica pedeapsa inchisorii, orientată spre minimul special, in concret pedeapsa de 3 ani şi 6 luni inchisoare. De asemenea, va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza a-II-a şi b Cod pen. pe o durată de 5 ani.

In privinţa infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 al.l, art.209 al.l lit.g, e Cp., va aplica pedeapsa inchisorii sub minimul special ca urmare a reţinerii circumstanţei atenuante prevăzute de art.74 lit.b Cp., in concret 1 an şi 6 luni inchisoare.

In baza art.33 lit.a rap. la art.34 alin.l lit.b şi art.35 al.l Cp., instanţa uraiează să contopească pedepsele aplicate inculpatului şi va aplica pedeapsa cea mai mare de 3 ani şi 6 luni inchisoare. Pentru o dozare corespunzătoare a

pedepsei, instanţa va adăuga un spor de 6 luni de inchisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza a-II-a şi b Cod pen..

în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, se reţine că natura faptei săvârşite conduce la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din C.pen., cu excepţia dreptului de a alege, astfel că va aplica inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută la art.71 Cp.

Ţinînd seama de gravitatea faptelor comise de inculpat, de conduita sa anterioară comiterii infracţiunilor din prezenta cauză, precum şi de atitudinea sa procesuală, de negare a acuzaţiei de viol, instanţa apreciază că reeducarea inculpatului şi reinserţia sa socială poate fi realizată doar prin privare de libertate.

Sub aspectul laturii civile, instanţa urmează a lua act că partea vătămată B.C.A. nu s-a constituit parte civilă in cauză, prejudiciul cauzat acesteia prin comiterea infracţiunii fiind recuperat integral, prin restituirea bunului sustras.

Partea vătămată F.A.E. s-a constituit parte civilă in cauză cu suma de 5000 de lei, reprezentând daune morale (fila 23).

Potrivit art. 14 Cod proc. pen., acţiunea civilă (in cadrul procesului penal) are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum şi a părţii responsabile civilmente. Acţiunea civilă poate avea ca obiect şi tragerea la răspundere civilă pentru repararea daunelor morale, potrivit legii civile.

In ce priveşte aceste daune, instanţa consideră că acestea, deşi nu pot fi cuantificate, sunt justificate, iar principiul reparării lor trebuie recunoscut în cazul infracţiunilor privitoare la viata sexuală si la săvârşirea cărora s-a utilizat violenţa şi ameninţarea, cum este cazul de fată, si sunt apreciate de instanţă prin raportare la gravitatea faptei săvârşite şi ţinând cont de faptul că aceste daune au ca scop a da o compensare si satisfacţie victimei infracţiunii. Mai mult, ţinând cont de faptul ca victima infracţiunii este o femeie de doar 24 de ani, instanţa retine că fapta poate avea consecinţe negative asupra imaginii, demnităţii şi stării psihice a părţii civile, precum şi asupra vieţii sale sexuale. Instanţa apreciază ca suma de 5000 de lei (sumă ce nu ar putea fi mărită ca urmare a aplicării principiului „Non reformatio in pejus"), reprezintă o dezdăunare echitabilă pentru prejudiciile morale aduse părţii civile.

Prin urmare, apreciind întemeiate pretenţiile părţii civile F.A.E., urmează ca instanţa de judecată, in baza art.346 alin.l Cod proc.pen., raportat la art. 1357 şi art. 13 82 Cod civ., să admită acţiunea civilă formulată de aceasta şi ii va obliga pe inculpat la plata către aceasta a sumei de 5000 de lei, reprezentând daune morale.

In baza art.7 din Legea nr.76/2008, va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat in vederea introducerii profilului genetic in S.N.D.G.J.

Stabilindu-se culpa procesuală a inculpatului prin darea unei soluţii de condamnare, instanţa, în temeiul art.191 alin.l C.proc.pen., ii va obliga pe

acesta la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu, in faza de judecată, ce a fost avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.