Infractiuni

Sentinţă penală 385 din 02.10.2012


ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR.385 Din 02.10.2012

Prin rechizitoriul din data de 27.08.2012 în dosarul nr.../P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 03.09.2012 sub nr....260/2012, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului T.C., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge , prevăzută de art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 republicată.

In cuprinsul actului de sesizare al instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 26.06.2012, in jurul orei 17:00, organele de urmărire penala au oprit in traffic pe DC 175, pe raza localităţii Turluianu, com.Beresti

Tazlau, autoturismul cu nr de inarticulate .....si datorita faptului ca şoferul

emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72mg/l alcool pur in aerul expirat.

Din buletinul de analiza toxicological a rezultat ca invinuitul avea o imbibatie alcoolica de l,65gr.%0, din prim aproba recoltata , iar a doua proba a fost refuzata.

Fiind audiat, învinuitul a declarat ca in dat de 26.06.2012 a consumat băuturi alcoolice după care a urcat la volanul autoturismului cu nr. de înmatriculare......., fiind depistat in trafic de către organele de politie.

Situaţia de fapt descrisă a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (fila 6 dos. de urm. pen.), printer alcooltest (fila 7 ) , buletin de analiză toxicologică-

alcoolemie nr...../02.07.2012 (fila 11  dos. de urm. pen.), declaraţii martori

(f. 15), declaraţie învinuit (f. 9).

La primul termen de judecată s-a prezentat în instanţă inculpatul care a solicitat instanţei să admită cererea sa privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, arătând că recunoaşte săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată şi îşi însuşeşte dovezile administrate în cursul urmăririi penale, declaraţia acestuia fiind consemnată la dosarul cauzei.

Constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 320 C.pr.pen, instanţa a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei pe baza

dovezilor administrate în dosarul de urmărire penală nr...../P/2012 al Parchetului

de pe lângă Judecătoria Moineşti.

Analizând materialul probator administrat in cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 26.06.2012, in jurul orei 17:00, organele de urmărire penala au oprit in trafic pe DC 175, pe raza localităţii Turluianu, com.Beresti Tazlau, autoturismul cu nr de înmatriculare .... si datorita faptului ca şoferul emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72mg/l alcool pur in aerul expirat.

Din buletinul de analiza toxicological a rezultat ca învinuitul avea o îmbibatie alcoolica de l,65gr.%0, din prim aproba recoltata , iar a doua proba a fost refuzata.

Fiind audiat, învinuitul a declarat ca in dat de 26.06.2012 a consumat băuturi alcoolice după care a urcat la volanul autoturismului cu nr. de

înmatriculare......., fiind depistat in trafic de către organele de politie.

Art. 69 Cod proc. pen. prevede că declaraţiile inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. In cauză, declaraţiile inculpatului sunt susţinute de celelalte mijloace de probă, martorul D. I., fiind audiat declara că la data de 26.06.2012 in timp ce se deplasa pe DC 175 la intrarea in satul Turluianu, a observat ca maşina inculpatului fusese oprita in trafic de către organele de politie. Ulterior a aflat de la inculpat ca acesta a fost oprit in trafic si testat cu aparatul etilotest.

Alcoolemia inculpatului a fost stabilită prin analiza probelor de sânge, rezultatul fiind  de 1,65 gr  %o, conform  buletinului de  analiză

toxicologică a alcoolemiei nr.....din 02.07.2012 aflat la fila 11 dos.urm.pen.

In drept, fapta inculpatului T. C. care in data de 26.06.2012 in timp ce conducea pe drumurile publice autoturismul cu numărul de înmatriculare .... având o îmbibatie acoolica de 1,65 gr. %o întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică in sânge peste limita legala fapta prevăzută de art. 87 alin 1 din O.U.G. 195/2002.

In ceea ce priveşte latura obiectivă, instanţa reţine că probele administrate în cauză evidenţiază realizarea elementului material specific infracţiunii, constând într-o acţiune de conducere a autoturismului pe drum public, în înţelesul art. 6 pct. 14 din OUG 195/2002., - drum public însemnând "orice cale de comunicaţie terestră (...) special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice" -, având o îmbibatie alcoolică peste limita legală.

Săvârşirea acestei infracţiuni are ca urmare imediată o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de dispoziţiile care stabilesc regimul circulaţiei pe drumurile publice, iar legătura de cauzalitate rezultă, din însăşi săvârşirea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie prevăzută de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C. pen. - intenţie directă.

Constatând că infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 alin 1 din OUG nr. 195/2002 există, că a

fost săvârşită de inculpat cu vinovăţia specifică, instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii care face obiectul judecăţii. La  individualizarea  sancţiunii şi proporţionalizarea  acesteia,

instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 72 şi art. 52 Cod Penal.

în conformitate cu prevederile art. 72 Cod penal instanţa va avea în vedere, gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, persoana inculpatului, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală şi limitele de pedeapsă stabilite de lege.

Instanţa va reţine în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit a C.pen, întrucât acesta este la primul conflict cu legea penală, nu are antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a acestuia (f. 18), şi prin urmare va reduce pedeapsa aplicată sub minimul prevăzut de lege, în baza art. 76 lit. e Cod penal.

Având în vedere prevederile art. 320' C.pr.pen, instanţa va reduce limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea săvârşită cu o treime.

Ţinând cont de ansamblul acestor criterii de individualizare a pedepsei, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 5 luni închisoare.

In ceea ce priveşte pedepsele accesorii, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa nu va aplica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a teza I, ci va analiza în ce măsură, în prezenta cauză, aceasta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau comportamentul inculpatului.

In acelaşi sens este şi Decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXIV din 5 noiembrie 2007, pronunţată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia, dispoziţiile art. 71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza I - c) din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul penal. Instanţa apreciază că raportat la natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările cauzei, persoana inculpatului, acesta este nedemn în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 61 alin.l lit.a teza a-II-a şi lit.b, fiind justificată îndepărtarea acestuia de la activităţi ce presupun încrederea publică ori exerciţiul autorităţii.

Având în vedere faptul că infracţiunea comisă este absolut independentă de aspectele referitoare la exercitarea funcţiei şi profesiei sau legate de exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa apreciază că nu se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.l lit.c, d şi e. De asemenea, instanţa apreciază că inculpatul nu este nedemn în exercitarea dreptului de a alege şi prin urmare nu va interzice nici dreptul prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza ala.

Având in vedere faptul ca inculpatul a avut o atitudine corespunzătoare în faţa organelor de urmărire penală, recunoscând săvârşirea faptei, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins si tară privare de libertate, executarea pedepsei in regim de detenţie putând avea consecinţe nefaste asupra inculpatului şi în consecinţă, în temeiul art. 81 C. pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 2 ani şi 5 luni în condiţiile art. 82 alin. 1 C. pen.

Totodată, în temeiul art. 71 alin. 5 C. pen, instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate în cauză, pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

De asemenea, în temeiul art. 359 C. proc. pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art. 83 C. pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării suspendării condiţionate a pedepsei.

In temeiul art. 191 alin. 1 C. proc. pen., instanţa urmează a obliga pe inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.Ia act ca inculpatul a avut apărător ales.