Loviri si alte vatamari

Sentinţă penală 499 din 13.11.2012


Judecătoria Moineşti  Sentinţa penală nr.499/13.11.2012

Prin Rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria M. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor H. I., H. C. şi Z. M. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 180 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, constând în aceea că la data de 01.01.2012 l-au lovit cu pumnii în zona capului şi a corpului pe partea vătămată R. F., cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 17-18 zile de îngrijiri medicale.

s-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei că în seara de 01.01.2012, H. C, H. I., Z. M., B. M. L. şi încă o persoană de sex feminin rămasă neidentificată, se aflau la domiciliul lui H. I. unde consumau băuturi alcoolice. In jurul orei 23 numiţii R. F. şi S. ML, mascaţi conform obiceiurilor de iarnă în vederea „sorcovirii" cunoscuţilor, au ajuns în dreptul locuinţei numitului H. I. unde mai fuseseră anterior întrucât se aflau într-o relaţie amicală, au pătruns în curtea locuinţei pe poarta închisă dar descuiată, iar odată ajunşi în prag au bătut la uşă. A ieşit la uşă inculpatul H. C. care văzându-i a încercat să scoată peruca părţii vătămate R. F. însă acesta s-a supărat şi au început să se certe. Văzând că se ceartă, martorul S. M. a intrat în locuinţă, timp în care, în pragul uşii R. F.l-a lovit pe H. C. Acesta din urmă a intrat în locuinţă unde i-a relatat fratelui său, H. I., cele întâmplate şi când a intrat în locuinţă şi R. F. a fost lovit de toţi cei trei inculpaţi. Partea vătămată s-a apărat, a fost trântit de uşă şi apoi pe pat, provocând spargerea geamului uşii şi ruperea patului. în încăierare a fost lovit atât în zona capului, cu pumnii, de către cei trei inculpaţi, dar şi în zona corpului, suferind leziuni traumatice pe faţa dorsală a mâinii drepte, la nivelul capului, expulzia dinţilor 12,11 şi 42 de pe arcadă, luxaţia de gradul III a dinţilor 31 şi 41, leziuni care au necesitat pentru vindecare 18 zile de îngrijiri medicale.

In cadrul urmării penale inculpatul H. C. nu a recunoscut săvârşirea faptei, ceilalţi doi au recunoscut, iar partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

In cursul cercetării judecătoreşti, s-au prezentat toţi inculpaţii, au recunoscut săvârşirea faptei, nu au sojtfitat administrarea altor probatorii, au solicitat ca soluţionarea cauzei să se facă cu aplicarea prev. art. 3201 Cod procedură penală.

s-a prezentat şi partea vătămată care s-a constituit parte civilă cu suma de 2000 lei reprezentând daune materiale ce i-au fost cauzate prin fapta inculpaţilor.

în cauză au fost audiaţi martorii din lucrări, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

4

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa retine următoarele:

La data de 01.01.2012 în jurul orei 23, partea civilă R. F. s-a dus împreună cu martorul S. M. D. la locuinţa inculpatului H. L.

La locuinţa acestuia se mai aflau inculpaţii H. C. şi Z. m., precum şi martorii B. L. şi T. C.

Partea civilă R. F. era mascat la momentul la care a intrat în curtea locuinţei lui H. I. şi a avut un conflict cu inculpatul H. C. cu privire la respectiva mască, despre care inculpatul afirma că îi aparţine. Acest conflict s-a petrecut în afara locuinţei şi nu a mai fost nici o altă persoană de faţă.

Ulterior, inculpatul H. C. a intrat în casă şi le-a spus celor prezenţi că a fost lovit de către R. F., martora B. L. precizând că a văzut personal acest lucru.

De asemenea, şi martorul S. M. a declarat în acelaşi sens, că inculpatul H. C. a intrat în casă şi a spus că a fost lovit de partea civilă R. F., şi acesta din urmă recunoscând că a existat un conflict între el şi inculpatul menţionat.

După ce a intrat în casă şi partea vătămată, inculpaţii H. I., H. C. şi Z.M., l-au atacat pe R. F., s-au încăierat, au spart un gem şi în încăierare, au căzut toţi pe pat, patul s-a rupt, iar partea vătămată a suferit mai multe leziuni printre care şi pierderea a trei dinţi.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă este susţinută de întregul material probatoriu administrat în cauză, respectiv declaraţiile părţii civile, ale martorilor, toate coroborate cu declaraţiile inculpaţilor prin care au recunoscut săvârşirea faptei şi au solicitat aplicarea prev. art. 320 Cod procedură penală.

In drept, fapta inculpaţilor care împreună au lovit partea civilă R.F.cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 17-18 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elemente constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 180 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

în ce priveşte solicitarea inculpaţilor de aplicare a prev. art. 3201 Cod procedură penală, aceasta va fi admisă, cererea a fost formulată anterior începerii cercetării judecătoreşti, nu s-au solicitat alte probatorii fiind însuşite probatorii le administrate în cursul urmăririi penale.

La individualizarea pedepselor se vor aplica inculpaţilor instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal şi anume: gradul de pericol social al faptei, împrejurările concrete în care a fost comisă fapta, urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpaţilor, aceştia au recunoscut săvârşirea faptei, s-au prezentat în instanţă şi au dat declaraţii, iar inculpatul H. C. este la prima încălcare a legii penale.

De asemenea, se vor mai avea în vedere şi condiţiile în care a avut loc fapta, respectiv toţi participanţii, inculpaţii şi partea vătămată, sunt prieteni, conflictul a avut caracter spontan, a fost de scurtă durată şi de o intensitate redusă, şi partea vătămată a participat în mod activ la producerea lui.

5

în consecinţă, în baza art. 180 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 320 Cod procedură penală, art. 75 lit. a Cod penal, art. 74 lit. c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal va fi condamnat inculpatul H. I. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe la pedeapsa de 200 lei amendă penală.

In baza art. 180 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, art. 75 lit. a Cod penal, art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal va fi condamnat inculpatul H. C, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe la pedeapsa de 200 lei amendă penală.

In baza art. 180 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 320 Cod procedură penală, art. 75 lit. a Cod penal, art. 74 lit. c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal va fi condamnat inculpatul Z. M., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe la pedeapsa de 200 lei amendă penală.

Li se vor pune în vedere inculpaţilor dispoziţiile art. 63 Cod penal potrivit cărora dacă cel condamnat se sustrage cu rea- credinţă de la executarea amenzii, instanţa poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infracţiunea săvârşită.

In ce priveşte latura civilă, se constată că partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 2000 lei reprezentând daune materiale suferite ca urmare a săvârşirii infracţiunii de către inculpaţi.

Instanţa constată că prin săvârşirea infracţiunii partea civilă a suferit Iară tăgadă anumite daune materiale, iar cei vinovaţi de producerea acestora trebuie să fie obligaţi la a achita prejudiciul şi deşi nu au fost depuse la dosar dovezi din care să rezulte cuantumul exact al acestui prejudiciu, prin estimare, instanţa apreciază că suma de 1500 lei este suficientă pentru a acoperi prejudiciul.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 14, 346 Cod procedură penală, art. 998-999 Cod civil instanţa va obliga inculpaţii la plata în solidar a sumei de 1500 lei către partea civilă R. F..

In baza art. 191 alin.l Cod procedură penală va fi obligat fiecare din inculpaţi la plata sumei de 150 lei către stat reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

6