Infracţiunea de conducere pe drumuri publice cu permisul suspendat

Sentinţă penală 126 din 06.03.2013


Deliberând asupra cauzei penale privindu-1 pe inculpatul V. C. trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având permisul de conducere suspendat, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 86 alin. 2 din OuG nr. 195/2002 republicată, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. .../P/... din data de ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ..., înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de ... sub nr. .../260/..., s-a reţinut că, în data de ..., în jurul orei 12.50, un echipaj de poliţie a surprins în trafic, pe strada ... din municipiul ..., pe numitul V. C. care conducea autourismul marca Volkswagen Golf cu nr. de înmatriculare BC ..., având permisul de conducere suspendat.

In urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, la data de ..., ora 12.50, un echipaj de politie aflat în serviciul de patrulare pe strada ... din ... a oprit regulamentar autoturismul marca Volkswagen Golf cu nr. de înmatriculare BC ..., conducătorul autoturismului fiind identificat în persoana inculpatului V.C.. Acesta a prezentat documentele personale si permisul de conducere, în urma verificărilor stabilindu-se că inculpatul nu mai avea dreptul de a conduce autovehicule din data de ... întrucât, la acea dată, a fost surprins în trafic în timp ce conducea un autoturism pe un drum public, fiind sub influenta băuturilor alcoolice si a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

In urma analizării probei de sânge, prin buletinul de analiză nr. ... din data de ..., s-a stabilit că la data surprinderii în flagrant din data de ..., inculpatul avea o alcoolemie de 0,15 gr. %o.

In urma verificărilor efectuate în baya de date a Politiei Române, s-a stabilit că inculpatul avea permisul de conducere suspendat.

Se arată că inculpatul a recunoscut nuanţat fapta, în sensul că a condus la data de ... autoturismul marca Volkswagen Golf cu nr. de înmatriculare BC ... însă a arătat că nu a cunoscut faptul că are dreptul de a conduce suspendat si mai mult decât atât nici nu i-a fost reţinut permisul de conducere care a rămas asupra sa.

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că această apărare nu poate fi primită întrucât împrejurarea că nu i-a fost reţinut permisul de conducere la data de ... (data săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 republicată) s-a datorat tot acţiunii culpabile a inculpatului, în sensul că acesta nu avea asupra sa nici un act de identitate asupra sa (sau avându-le, a refuzat să le predea), astfel cum s-a consemnat în procesul verbal de surprindere în flagrant, fiind înştiinţat în acest sens că are obligaţia să predea organelor de politie, până la data de ..., permisul de conducere, înştiinţare pe care a refuzat să

o semneze, în aceleaşi condiţii în care refuzase la momentul respectiv să semneze si rezultatul alcooltestului deşi acesta relevase prezenta alcoolului, împrejurarea că, în astfel de condiţii, permisul de conducere a rămas asupra învinuitului, nu este de natură a împiedica operarea în sistemul evidentelor auto privind starea de reţinere - suspendare a permisului auto si nici nu conferă inculpatului să conducă autoturisme pe drumurile publice până la momentul intrării organelor de politie în posesia faptică a permisului de conducere al acestuia.

Se apreciază, de asemenea că inculpatul ar fi trebuit să cunoască, chiar si în condiţiile în care apărarea sa ar fi veridică - în sensul că nu i s-ar fi adus la cunoştinţă obligativitatea predării permisului de conducere - că avea obligaţia legală a predării permisului de conducere, precum si dispoziţiile art. 111 alin. 1 lit. b si alin. 3 din OuG nr. 195/2002, potrivit cărora, în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 (faptă cu privire la care inculpatului i s-a adus la cunoştinţă începerea urmăririi penale anterior săvârşirii faptei din ...) se retine permisul de conducere, eliberându-se o dovadă fără drept de circulaţie. Or, în astfel de condiţii, se concluzionează în Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ..., oricum inculpatul nu mai avea dreptul legal de a conduce fiind irelevant dacă acesta a predat sau nu permisul de conducere (cu atât mai mult cu cât nepredarea permisului s-a datorat faptei sale culpabile).

In cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:

-procesul - verbal de sesizare din oficiu (f. 3 dosar urmărire penală);

-procesul - verbal din data de ... de surprindere în flagrant (f. 4 dosar urmărire penală);

-printer alcooltest din data de ..., ora 12.54 (f. 5 dosar urmărire penală);

-buletin de examinare clinică (f. 6 dosar urmărire penală);

-proces verbal de prelevare (f. 7 dosar urmărire penală);

-buletin de analiză toxicologică nr. ... din ... (f. 8 dosar urmărire penală);

-fisă de evidentă auto pentru inculpatul V.C. (f. 9 dosar urmărire penală);

-înştiinţare din data de ... privind obligaţia inculpatului de a preda permisul de conducere până la data de ... (f. 10 dosar urmărire penală);

-declaraţia martorului O.D.(f. 12 dosar urmărire penală);

-declaraţiile inculpatului date în calitate de învinuit (f. 13-19 dosar urmărire penală).

In cadrul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul (fila 12 dosar instanţă), martorul din rechizitoriu O.D. (fila 27). S-a încuviinţat şi administrat de instanţă, la cererea inculpatului, proba cu declaraţia martorului A.CV.(fila 60).

La solicitarea instaneti s-a comunicat la dosarul cauzei fisa cu antecedentele penale ale inculpatului V.C. (f. 33). De asemenea, au fost solicitate si comunicate la dosar relaţii de la IPJ ... - Serviciu Rutier cu privire

la documentaţia care a stat la baza suspendării permisului de conducere al inculpatului, respectiv precizări: dacă a fost reţinut permisul de conducere al inculpatului V.C. sau suspendat dreptul acestuia de a conduce, actul prin care s-a dispus reţinerea sau suspendarea, data acestui act, dacă inculpatul a fost înştiinţat cu privire la măsura reţinerii sau suspendării (f. 42-47, 54-57).

în vederea consultării a fost ataşat, la dosarul cauzei, dosarul penal nr. .../260/... al Judecătoriei Moinesti având ca obiect „ infracţiunea de refuz de recoltare probe biologice „ prevăzută de dipozitiile art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 republicată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In data de ..., un echipaj de politie a oprit regulamentar autoturismul marca Volkswagen Golf cu nr. de înmatriculare BC ..., conducătorul autoturismului fiind identificat în persoana inculpatului V.C. Acesta a prezentat documentele personale si permisul de conducere categoriile BE, CE, nr. .../....

Din verificările efectuate în baza de date DEPABD a reieşit faptul că inculpatul V.C. avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat din data de ..., în baza art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 republicată. De asemenea, inculpatul a fost testat cu aparatul alcooltest din dotarea politiei, rezultând o concentraţie de 0,11 mg/l alcool pur, asfel cum rezultă din printer alcooltest existent la dosarul de urmărire penală. Condus la Spitalul Municipal de Urgentă ... i s-a recoltat o probă biologică de sânge, conform buletinului de analiză toxicologică - alcoolemie nr. ... din ... (fila 8 din dosarul de urmărire penală) rezultatul fiind de 0,15 gr %o.

Aceste aspecte rezultă din procesul verbal întocmit de organele de politie în data de ... (fila 4 dosar urmărire penală), coroborate cu declaraţiile martorului O.D., audiat atât în cursul urmăririi penale (f. 12 dosar de urmărire penală) cât si în fata instanţei de judecată (f.27 dosarul instanţei) care a declarat că a fost solicitat de către organele de politie, la data de ..., în jurul orei 13.00, să participe ca martor la verificarea documentelor conducătorului auto V. C, aflat la volanul autoturismului Dacia cu nr. de înmatriculare BC ..., a văzut când inculpatul a prezentat permisul de conducere si alte documente, a văzut când a suflat în alcooltest după care a plecat la domiciliu.

Din fisa de evidentă auto a privindu-1 pe inculpatul V.C. (f. 9 dosar urmărire penală) rezultă că, la data de ..., permisul de conducere seria ... emis la data de ..., având ca dată a expirării ... a fost „reţinut,,.

Audiat în cursul urmăririi penale cât Şi în faţa instanţei, inculpatul a arătat că a condus la data de ... autoturismul marca Volkswagen Golf cu nr. de înmatriculare BC ... însă a susţinut constant că nu a cunoscut faptul că are dreptul de a conduce suspendat si mai mult decât atât nici nu i-a fost reţinut permisul de conducere care a rămas asupra sa.

La solicitarea instanţei, au fost comunicate la dosarul cauzei relaţii de către IPJ ... - Serviciu Rutier cu privire la documentaţia care a stat la baza

suspendării dreptului de a conduce sau reţinerii permisului de conducere al inculpatului (f. 42-47, 54-57).

Din analiza înscrisurilor existente la dosarul penal nr. ...12601... al Judecătoriei Moinesti privindu-1 pe inculpatul V.C, a rezultat că, la data de ..., inculpatul a fost surprins în trafic în timp ce conducea un autoturism pe un drum public, fiind sub influenta băuturilor alcoolice si a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, fapt pentru care a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 republicată - infracţiunea de refuz de recoltare probe biologice. Prin sentinţa penală nr. ... din data de ..., pronunţată în dosarul penal nr. .../260/... al Judecătoriei Moinesti, definitivă la data de ..., inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 luni, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni.

Din actele dosarului menţionat rezultă că, la data de ..., inculpatului V.C. nu i s-a reţinut permisul de conducere, acesta avându-1 de altfel asupra sa si prezentându-1 organelor de politie la data de ..., cu ocazia opririi sale în trafic, asfel cum rezultă din declaraţiile martorului O.D., coroborate cu declaraţiile inculpatului si cu procesul verbal încheiat de către organele de politie la data de

în conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 republicată, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoana al cărei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Instanţa, în cele ce urmează, va verifica dacă în cauză sunt îndeplinite condiţiile necesare existenţei infracţiunii de conducere cu permisul reţinut sau dreptul de a conduce suspendat, prev. de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 rep.

în speţă, instanţa constată că în actul de sesizare al instanţei se retine că, la data de ..., cu ocazia opririi sale în trafic si constatării refuzului de recoltare probe de către organele de politie, inculpatul V.C. a fost înştiinţat cu privire la faptul că are obligaţia să se prezinte organelor de politie, până la data de ..., permisul de conducere, înştiinţare pe care acesta a refuzat să o semneze, înştiinţarea a fost semnată în aceste condiţii de către martorul asistent A.CV.

Din adresa nr. ...din ... a IPJ Bacău, comunicată la dosarul cauzei (f. 54-55), rezultă că, la data de 12.11.2011, având în vedere săvârşirea faptei prevăzute de dispoz. art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 rep., precum si faptul că numitul V.C. nu avea asupra sa permisul de conducere, s-a întocmit formularul „înştiinţare,,, cu aplicarea art. 111 alin. 1 lit. b din OuG nr. 195/2002, făptuitorul refuzând să semneze, nepredând permisul de conducere până la data de .... Se arată că permisul de conducere i-a fost reţinut numitului V.C la data

de ..., în conformitate cu prevederile art. 190 alin. 2 din HG nr. 1391/2006 cu aplicarea art. 111 alin. 1 lit. b din OuG nr. 195/2002. Au fost ataşate înscrisuri, respectiv raport de reţinere din data de ..., înştiinţare din data de ..., raport de reţinere din data de ....

Din raportul de reţinere comunicat la dosarul cauzei (f. 56 dosar) rezultă că, la data de ..., a fost depistat numitul V.C. care nu a respectat dispoziţiile art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 rep, prin aceea că a refuzat să se supună recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei după ce a fost depistat conducând autoturismul VW cu nr. de înmatriculare BC ... având o concentraţie alcoolică de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Se menţionează că respectivul conducător auto nu avea permis de conducere asupra sa. Raportul a fost supus aprobării şefului serviciului politiei rutiere, mentionându-se faptul că „nu s-a reţinut pc„.

Din raportul de reţinere comunicat la dosarul cauzei (f. 57 dosar) rezultă că, la data de ..., a fost depistat numitul V.C. care nu a respectat dispoziţiile art. 86 alin. 2 din OuG nr. 195/2002 rep. prin aceea că „ a fost depistat conducând autoturismul marca VW Golf cu nr. BC ... având dreptul de a conduce autovehicule suspendat din data de ...„. Se arată că a fost reţinut permisul de conducere. Raportul a fost supus aprobării şefului serviciului rutier, mentionându-se faptul că „se aprobă reţinerea pe până la finalizarea cauzei,,.

Aceste mijloace de proba nu confirma cu certitudine ca inculpatul, in momentul in care a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare BC ... la data de ..., ar fi cunoscut ca permisul de conducere i-a fost reţinut sau că dreptul de a conduce i-a fost suspendat.

Audiat atât în cursul urmăririi penale cât şi în fata instanţei de judecată, inculpatul a arătat că nu a cunoscut faptul că are dreptul de a conduce suspendat si mai mult decât atât nici nu i-a fost reţinut permisul de conducere care a rămas asupra sa. S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că această apărare nu poate fi primită întrucât împrejurarea că nu i-a fost reţinut permisul de conducere la data de ... (data săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 republicată) s-a datorat tot acţiunii culpabile a inculpatului, în sensul că acesta nu avea asupra sa nici un act de identitate asupra sa (sau avându-le, a refuzat să le predea), astfel cum s-a consemnat în procesul verbal de surprindere în flagrant, fiind înştiinţat în acest sens că are obligaţia să predea organelor de politie, până la data de ..., permisul de conducere, înştiinţare pe care a refuzat să o semneze. împrejurarea că, în astfel de condiţii, permisul de conducere a rămas asupra învinuitului, nu este de natură a împiedica operarea în sistemul evidentelor auto privind starea de reţinere - suspendare a permisului auto si nici nu conferă inculpatului dreptul să conducă autoturisme pe drumurile publice până la momentul intrării organelor de politie în posesia faptică a permisului de conducere al acestuia.

Audiat în fata instanţei (f. 12 dosarul instanţei) inculpatul ca declarat că nu i s-a adus la cunoştinţă la data întocmirii dosarului penal despre faptul că

permisul de conducere i-a fost suspendat, nu i s-a comunicat să se prezinte la organele de politie pentru a preda permisul de conducere, nu a semnat nici un proces verbal cu privire la permisul de conducere, nu pentru că nu a vrut ci pentru că nu i s-a adus la cunoştinţă că ar fi trebuit să semneze. Din înscrisul existent la fila 56 din dosarul instanţei, precum si la dosarul de urmărire penală (f. 10 d.u.p) rezultă că inculpatul V.C. a luat cunoştinţă abaterea săvârşită la data de ... sancţionată de art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 şi, întrucât la momentul constatării faptei nu a avut asupra sa permisul de conducere se obligă să se prezinte cu acesta, până la data de ..., la Serviciul Rutier .... înştiinţarea nu a fost semnată de către inculpat, mentionându-se faptul că acesta refuză să semneze, fapt constatat în prezenta martorului asistent A.C.V. care a si semnat, în această calitate acest înscris.

Audiat în fata instanţei la termenul de judecată din data de 20.02.2013 (f. 60 dosarul instanţei) martorul A.C.V. a declarat că recunoaşte semnătura sa de pe înştiinţarea menţionată, că organele de politie nu i-au pus în vedere inculpatului să se prezinte la politie cu permisul de conducere, declaraţia coroborându-se cu susţinerile inculpatului. Martorul a arătat de asemenea că acest înscris 1-a semnat când a fost chemat la politie, la solicitarea organelor de politie. Martorul nu a putut preciza dacă inculpatul era de fată la momentul semnării acestui înscris.

Lipsa certitudinii asupra acestui aspect - cu privire la faptul că inculpatul a cunoscut că permisul de conducere este reţinut sau dreptul de a conduce este suspendat - nu poate conduce la antrenarea răspunderii penale a inculpatului, dubiul profitând in orice situaţie acestuia din urma. Este adevărat ca dispoziţiile art. 111 alin. 1 lit. b si alin. 3 din OuG nr. 195/2002, prevăd, în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 (faptă cu privire la care inculpatului i s-a adus la cunoştinţă începerea urmăririi penale anterior săvârşirii faptei din ...) reţinerea permisului de conducere, eliberându-se o dovadă fără drept de circulaţie. Aceste dispoziţii nu pot fi reţinute ca incidente în prezenta cauză în condiţiile in care permisul de conducere nu a fost reţinut de către organele de politie de la inculpat la data de ... ci abia la data de ..., ca urmare a constatării faptei care face obiectul prezentei cauze.

Mai mult decât atât, întiintarea menţionează obligaţia inculpatului să se prezinte cu permisul de conducere, până la data de ..., la Serviciul Rutier ..., prin urmare, înştiinţarea existent la fila 56 din dosarul instanţei (comunicată la dosarul cauzei de către Serviciul Rutier ...) nu menţionează nici interdicţia pentru inculpat de a conduce autoturismul pe drumurile publice, nici faptul că dreptul de a conduce este suspendat.

Faptul că inculpatul ar fi trebuit să cunoască obligaţia legală a predării permisului de conducere, precum si dispoziţiile art. 111 alin. 1 lit. b si alin. 3 din OuG nr. 195/2002 nu constituie un argument suficient de puternic pentru constatarea vinovăţiei inculpatului. Art. 111 alin. 1 lit. b si alin. 3 din OuG nr. 195/2002 prevăd că, în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002, se retine permisul de conducere, eliberându-se o dovadă fără drept de circulaţie, ceea ce presupune înştiinţarea efectivă a celui în cauză cu privire la lipsa dreptului său de a circula. Cu atât mai mult ar fi trebuit înştiinţat conducătorul auto care a săvârşit fapta prevăzută de art. 87 alin. 5 din OuG nr. 195/2002 cu privire la faptul că dreptul său de conduce este suspendat în condiţiile în care nu a avut asupra sa permisul de conducere, căruia nu i s-a eliberat prin urmare o dovadă fără drept de circulaţie.

Nu se poate contesta că inculpatul a avut cunoştinţă despre fapta săvârşită la data de ..., respectiv încadrarea juridică a acesteia (fiindu-i adusă la cunoştinţă învinuirea) dar nu se poate presupune, ar fi excesivă o atare presupunere, că acesta a avut cunoştinţă despre măsura suspendării dreptului de a conduce, în condiţiile în care există un dubiu cu privire la faptul că a avut cunoştinţă despre obligaţia sa de a se prezenta la Serviciul Rutier. De alfel, din dosarul de urmărire penală nr. .../P/... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ..., ataşat la dosarul penal nr. .../260/... având ca obiect infracţiunea săvârşită de către inculpat la data de ..., nu rezultă că inculpatului i s-ar fi adus la cunoştinţă interdicţia de a conduce pe drumurile publice.

Mai mult decât atât, potrivit art. 97 alin. (3) din OuG nr. 195/2002 rep, perioada in care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul se considera suspendare, conform dispoziţiilor art.96 alin.(2) lit.b), prin urmare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful politiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti ori înlocuitorul acestuia, pe raza căreia a fost săvârşita una dintre faptele prevăzute la art. 100 alin.(3), art.101 alin.(3) si art. 102 alin.(3) sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane ori adjunctul acestuia pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine.

In condiţiile în care măsura suspendării dreptul de a conduce nu a fost dispusă si comunicată la data constatării faptei, era necesar ca aceasta să-i fie adusă la cunoştinţă celui în cauză, pentru ca acesta să ia la cunoştinţă obligaţia sa de a avea o anumită conduită, respectiv obligaţia sa de a nu conduce un autoturism precum si perioada acestei interdicţii.

Având în vedere toate cele menţionate, instanţa constata ca un poate retine intenţia inculpatului de eludare a dispoziţiilor legale prin conducerea pe drumurile publice a autoturismului cu nr. de înmatriculare BC ... la data de ... având permisul reţinut sau dreptul de a conduce suspendat.

In atare situaţie, cum pe parcursul urmăririi penale sau al cercetării judecătoreşti nu au fost administrate mijloace de proba care sa confirme fara putinţa de tăgada, ca la momentul săvârşirii faptei inculpatul ar fi cunoscut ca are dreptul de a conduce un autoturism pe drumurile publice suspendat sau permisul reţinut si in absenta unei recunoaşteri a faptei de către inculpat, este evident ca soluţia legala nu poate fi decât cea de achitare, iar argumentele in favoarea unei soluţii contrare nu pot reprezenta decât simple speculaţii.

Pentru existenţa infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoana al cărei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in România este necesar ca acţiunile inculpatului să fie săvârşite cu intenţie iar aceasta nu se poate prezuma, ea trebuie dovedită. Simplul fapt al conducerii unui autoturism de către o persoană care a dobândit permis de conducere, în condiţiile în care autoritatea competentă - Serviciul Rutier ... - a înregistrat în evidentele sale măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce, fără a încunostiinta persoana vizată cu privire la acest aspect un este de natură a proba intenţia inculpatului.

întrucât din considerentele amintite rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile de existenţă ale infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 2 din OuG nr. 195/2002 republicată, instanţa, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) Cod procedură penală, va achita inculpatul sub aspectul săvârşirii acestei infracţiuni.

Instanţa va lua act că inculpatul a avut apărător ales în prezenta cauză.

în baza art. 193 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.