Confiscare specială (art.315 lit. c ncpp)

Hotărâre - din 25.09.2018


Dosar nr. 1760/216/2018

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ

ÎNCHEIERE

Şedinţa camerei de consiliu de la 25 septembrie 2018

Completul constituit din:

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ AP 

Grefier EP

Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş

reprezentat de procuror IM

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect confiscare specială (art.315 lit. c  NCPP) disjuns din dosarul nr. 1199/216/2018.

Părţile în proces sunt: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ şi intimatul MG.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a lipsit intimatul.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează obiectul şi stadiul soluţionării acesteia, că procedura de citare este legal îndeplinită, precum şi faptul că s-a ataşat dosarul nr. 1405/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.

Reprezentantul Ministerului Public precizează că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Judecătorul de cameră preliminară, constată că nu mai sunt cereri de soluţionat şi acordă cuvântul pe cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş privind confiscarea specială.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a cererii şi de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale a celor două arme de vânătoare.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin ordonanţa de renunţare la urmărire penală din data de 04.04.2018 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş în dosarul nr. 1405/P/2017 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Curtea de Argeş sub nr. 1760/216/31.05.2018 a fost sesizat  judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş în vederea confiscării speciale cu privire la doua arme de vânătoare, una marca SUHL, seria 853571, cal.16 mm, cealaltă marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm, a tubului cartuş marca RWS cal.7x57R si a celor doua tuburi cartuş, respectiv cal. 30.06 mm si 7x57 R mm, introduse în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Argeş, conform dovezii seria AG nr. xxx, din data de 14.03.2018.

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că numitul MG, posesor al permisului de armă tip B nr.0024004, eliberat la data de 30.05.1994, de către IPJ Arges-SAESP, a fost surprins, pe DJ 703 H, la intrarea în satul VD, comuna VD, jud. Argeş, în timp ce se întorcea din fondul de vânătoare numărul 6 VD, cu auto cu numărul de înmatriculare AG xx XYZ, în care au fost identificate doua arme de vânătoare, una marca SUHL, seria 853571, cal.16 mm, cealaltă marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm, fără a putea prezenta autorizaţie de vânătoare emisă de organele competente sau permis de armă, asigurare, permis de membru vânător sau permis permanent de vânătoare. Tot cu această ocazie, în interiorul autoturismului au mai fost identificate un tub cartuş marca RWS cal.7x57R şi doua tuburi cartuş, respectiv cal. 30.06 mm si 7x57 R mm, pe care susnumitul le deţinea fară drept. In urma verificărilor efectuate la nivelul IPJ Argeş-SAESP s-a constatat ca arma marca SUHL seria 853571 este înscrisă în permisul de armă al persoanei în cauză, însă pentru arma marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 mm – cal. 7x57R mm, persoana în cauză avea cerere depusă la nivelul S.A.E.S.P. pentru înscriere arma în permis înregistrată sub nr. xxxx/ 20.07.2017.

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 5491 alin. 3 C. proc. pen., art. 107, art. 108, art. 112 C. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale.

Cu privire la situaţia de fapt, în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, în data de 05.08.2017 organele de politie din cadrul Secţiei de Politie Rurala AA au fost sesizate telefonic cu privire la faptul ca, la data susmenţionata, au fost auzite, în punctul "Frasin ", doua bubuituri ce păreau a fi foc de arma, imediat fiind observat pe drumul public auto marca Suszuki cu numărul de înmatriculare AG88PRF, condus de MG. In baza celor sesizate, la data de 05.08.2017, orele 10:10, pe raza comunei VD, DJ 703H, a fost oprit auto cu caracteristicile de mai sus şi identificat în calitate de conducător auto numitul MG, posesor al permisului de arma tip B nr. xxxx, eliberat la data de 30.05.1994 de către IPJ Arges-SAESP (cu ultima viza aplicata la data de 06.11.2013). Cu aceasta ocazie, în portbagajul autoturismului au fost identificate două arme de vânătoare, una marca SUHL, seria 853571, cal.16 mm, cealaltă marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm, un tub cartuş marca RWS cal.7x57R şi doua tuburi cartuş, respectiv cal. 30.06 mm si 7x57 R mm. Fiind întrebat cu privire la scopul pentru care acesta poarta armele de vânătoare în autoturism, numitul MG a declarat că, în cursul dimineţii, a participat la o vânătoare de mistreţi, împreuna cu PA şi PD, pe raza fondului de vânătoare nr.6 VD, în baza unei autorizaţii valabile, pe care, însa, nu o are asupra sa, şi pe care o va prezenta ulterior organelor de politie, executând totodată, cu aceasta ocazie, un foc de arma cu arma mixtă marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm, în vederea verificării preciziei armei.

In urma verificărilor în aplicaţia RNAI, respectiv evidentele IPJ Arges-S.A.E.S.P., s-a stabilit că, la nivelul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, la data susmenţionata, se afla înregistrata  lucrarea nr. yyyy/20.07.2017, a numitului MG, prin care solicita înscrierea în permisul de arma tip B, seria xxx ( cu valabilitate pana la data de 06.11.2018) a armei de vânătoare mixtă marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm, lucrare finalizata la data de 17.08.2017 cu înscrierea în permis a armei respectiv înscrierea calibrului aferent la rubrica " Muniţii " ( cal. 12/5x57R) ce conferea titularului dreptul de a procura muniţie din Calibrul înscris. Întrucât, la data de 05.08.2017, MG a fost legitimat de către organele de politie având în interiorul autoturismului un cartuş cal. 5x57R, se constată că, la acea data, acesta nu avea dreptul de a deţine calibrul susmenţionat.

Din declaraţia numitului PA, în calitate de şef grupă pe fondul de vânătoare VD, s-a stabilit că, la data de 28.07.2017, împreuna cu PD si MG, a obţinut, de la AJVPS Argeş, o autorizaţie de vânătoare colectiva tip A, seria xxx, nr. xxxx, cu valabilitate până la 19.08.2017, în vederea recoltării unui exemplar de mistreţ, 5 vulpi şi 5 coţofene, pe aceasta autorizaţie ieşind în teren de doua ori, ultima oara în data de 04.08.2017. Aceste aspecte au fost susţinute, cu ocazia audierii martorului PD şi confirmate de procesul verbal pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului din autorizaţia de vânătoare unde este completat la rubrica "Data vânătorii " - 04.08.2017 fiind semnate la rubrica "semnătura pentru instruire conform anexei "de către cele trei persoane.

In conformitate cu prevederile art.25 alin.3 din Legea 295/2004 privind regimul armelor si muniţiilor (dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare si paza, de vânătoare si de tir si conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi in scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia, precum si in caz de legitima apărare sau stare de necesitate, in condiţiile prezentei legi). Urmare celor menţionate, s-a constatat faptul că, la data de 05.08.2017, MG a purtat, fără drept, armele de vânătoare deţinute legal, respectiv una marca SUHL, seria 853571, cal.16 mm, cealaltă marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm, in Fondul de vânătoare 6 VD, jud. Argeş, fapta incriminata de legea penala, conform art.342 alin.1 Cod Penal.

Cu ocazia audierii numitului MG în calitate de suspect, acesta a declarat ca, la data de 05.08.2017, în jurul orei 08 00, a plecat de la domiciliul sau la grădina cu porumbi, pentru a observa daca porcii mistreţi i-au distrus cultura, luând cu el şi armele deţinute, scopul urmărit fiind acela ca, în caz pozitiv, să-i anunţe pe PD şi PA în vederea organizării unei partide de vânătoare în baza autorizaţiei deţinute. Întrucât nu a observat nicio urma de mistreţ, suspectul s-a deplasat către o stâna situata în comuna VD, cu aceasta ocazie executând un foc cu arma mixta marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm, în vederea verificării preciziei, la întoarcerea către casa fiind oprit de către un echipaj de politie din cadrul Secţiei de Politie Rurala Albeştii de Argeş.

Armele cu caracteristicile de mai sus, tuburile cartuş si cartuşul cal. 5x57R au fost introduse în Camera de Corpuri Delicte a IPJ Argeş, conform dovezii cu seria AG-xxxx/13.11.2017.

In conformitate cu prevederile art.45 alin.1 lit.b raportat la art.14 alin.1 lit. f din Legea nr.295/2004, faţă de numitul MG a fost luata măsura anulării dreptului de deţinere, port şi folosire arme şi muniţie conform dispoziţiei cu nr. 273545 / 20.03.2018.

Din raportul de constatare criminalistica nr.274 218/12.10.2017, s-a stabilit că cele doua arme găsite în maşina sunt arme letale, cu destinaţia vânătoare, la data de 13.11.2017 fiind introduse în Camera de Corpuri Delicte a IPJ Argeş, împreuna cu 1 tub cartuş cal. 7x57 R provenit în urma desertizării de către specialistul criminalist (punctul 6, cap.V din raportul de constatare criminalistica), doua tuburi cartuş cal. 30.06 mm şi 7x57 R, conform dovezii cu seria AG-97197 din 13.11.2017.

Infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor, nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor şi uzul de armă fără drept, săvârşite de către suspectul MG, sunt prevăzute de art.342 alin.1, art.342 alin.1 şi art.343 alin.1 din Codul penal, iar în cauză sunt incidente prevederile art.318 alin.1, alin.2 şi alin.3 din Codul de procedură penală, deoarece pentru infracţiunile săvârşite de către suspect nu există interes public în urmărirea acesteia.

În drept, conform art. 112 Cod penal, sunt supuse confiscării speciale: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală; b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.

Potrivit art. 107 alin.1 C. pen., scopul măsurilor de siguranţă este acela de a înlătura o stare de pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea de noi fapte penale.

Deoarece arma de vânătoare marca SUHL, seria 853571, cal.16 mm şi arma de vânătoare marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm au fost folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală şi au fost deţinute fără drept după expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, in baza art. 112 alin. 1 lit b şi f  Cod penal se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a acestora.

Faţă de cele expuse, în baza art. 5491 alin. (3) lit. b C. proc. pen., art. 112 alin. 1 lit. f C. pen., instanţa va admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş şi  va dispune luarea măsurii confiscării speciale cu privire la cele două arme şi muniţia aferentă.

În baza art. 275 alin.3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş, intimat fiind MG.

În baza art. 5491 alin. (3) lit. b C. proc. pen., rap la art. 112 alin. 1 lit b C. pen. dispune luarea măsurii confiscării speciale cu privire la doua arme de vânătoare, una marca SUHL, seria 853571, cal.16 mm, cealaltă marca BRNO ARMS, model ZH 340, seria 422088, cal.12 -7x57R mm, a tubului cartuş marca RWS cal.7x57R si a celor doua tuburi cartuş, respectiv cal. 30.06 mm si 7x57 R mm, introduse în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Argeş, conform dovezii seria AG nr. xxx din data de 14.03.2018.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, în ceea ce priveşte dipoziţia de luare a măsurii confiscării.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.09.2018.

Judecător de cameră preliminară, Grefier,

AP EP