Contest execut

Sentinţă penală 1072 din 21.09.2010


SENTINTA PENALA NR. 1072

Sedinta publica de la 21 Septembrie 2010

Sub numarul ..... din ...... s-a înregistrat pe rolul Tribunalului ........, cererea privitoare la condamnatul ........, în prezent detinut în Penitenciar ........., având ca obiect contestatie la executare.

În motivarea cererii, s-a aratat ca numitul ............ a fost condamnat ca urmare a unei erori judiciare.

Prin sen.pen.nr.......... a Tribunalului ........ s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei ........., retinându-se, în motivarea acestei hotarâri, ca la data formularii cererii, petentul se afla încarcerat în Penitenciar ...........

Pe rolul acestei instante s-a format dosarul nr. ........ din 23.06.2010.

La termenul de judecata din ......., prezent personal în fata instantei si asistat de avocat din oficiu, numitul ........ a precizat ca cererea nu este formulata de el si nu si-o însuseste.

Se constata, asadar, ca cererea ce face obiectul prezentei cauze nu a fost formulata de o persoana care, potrivit legii, poate solicita contestatia la executare, împrejurare fata de care solutia ce se impune este de respingere a cererii, ca inadmisibila.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga cererea privitoare la condamnatul ......, având ca obiect contestatie la executare, ca inadmisibila

În baza art.192 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Onorariul avocat oficiu în suma de ....... de lei, se va vira din fondul M.J. catre B.A. ..........., pentru avocat ...............