Lib cond

Sentinţă penală 1302 din 15.11.2010


SENTINTA PENALA NR. 1302

Sedinta publica din 05 noiembrie 2010

Prin  cererea adresata acestei instante comisia pentru propuneri liberare conditionata din cadrul Penitenciarului ........ a solicitat liberarea conditionata a condamnatului ...........,  fiind întrunite cerintele art. 59 cod penal.

Examinând  actele dosarului  instanta retine urmatoarele: ..........a fost condamnat prin sentinta penala nr.......... a Judecatoria ..........la o pedeapsa de .......... închisoare pentru comiterea infractiunii privind Codul silvic prevazuta de Legea 46/2008.

Condamnatul a început executarea pedepsei la ........... urmând ca aceasta sa expire la ..........., iar transformata în zile  reprezinta ................... zile.

Pentru a putea  deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute  ........... din pedeapsa, adica .........zile, iar de la data de .......... pâna la ........... condamnatul  a executat ................... zile.

Având în vedere situatia expusa, la care se adauga ca pe timpul executarii pedepsei condamnatul s-a dovedit constiincios în munca, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanta constata cererea întemeiata, urmând a o admite, fiind întrunite în cauza conditiile art.59 Cod penal.