Art.208-209 cp

Sentinţă penală 1382 din 22.11.2010


SENTINŢA PENALĂ NR. 1382

Şedinţa publică de la 22 Noiembrie 2010

Prin rechizitoriul nr……. din …… al Parchetului de pe lângă Tribunalul ….s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului ……., în prezent deţinut în Penitenciarul …, pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat,  prevăzută de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen.; a unei infracţiuni de ameninţare, prevăzută de art.193 alin.1 C.pen.; a unei infracţiuni de instigare la mărturie mincinoasă, prevăzută de art.25-260 al.1 C.pen. şi a două infracţiuni de încercare de a determina mărturia mincinoasă, prevăzute de art.261al.1 C.pen.. De asemenea, s-a reţinut incidenţa art.33 lit.a din C.pen., referitoare la concursul de infracţiuni.

În fapt, s-a reţinut că în noaptea de …….. inculpatul …….., împreună cu numitul ………. au intrat prin efracţie într-un depozit aparţinând punctului de lucru din ……………, de unde au sustras mai multe bunuri alimentare. De asemenea, s-a mai reţinut că inculpatul ……. i-a adresat ameninţări cu moartea, atât personal cât şi prin intermediul altor persoane, numitului ……,persoană care avea calitatea de coinculpat împreună cu ………. într-un alt dosar, în sensul că dacă nu  va da declaraţii favorabile lui  “ va băga cuţitul în el şi-l va lăsa fără gât” .Tot în legătură cu acelaşi dosar penal, s-a mai reţinut că inculpatul i-ar fi adresat ameninţări şi numitului …….., care avea calitatea de martor, spunându-i acestuia pe un ton ameninţător să aibă grijă ce declară, faptă ce a avut loc în incinta Judecătoriei …………, înainte de audierea respectivului martor, şi care l-a determinat pe acesta să nu declare adevărul în respectiva cauză. De asemenea, astfel de ameninţări cu acte de violenţă, a adresat inculpatul şi numiţilor ……….şi ……….., care aveau tot calitatea de martor în respectivul dosar penal, aceste ameninţări fiind proferate atât personal de către inculpat, înainte de audierea martorilor, cât şi prin intermediul altor persoane, fără însă ca ameninţările să-i determine pe respectivii martori să dea declaraţii neconforme cu adevărul.

Pe rolul instanţei s-a format dosarul nr……………….

Legal citat, inculpatul s-a prezentat în faţa instanţei, fiind audiat, iar declaraţia lui a fost consemnată şi ataşată la dosar( fila ……….. De asemenea, a fost audiat şi numitul …….(fila ….., declaraţia lui fiind valorificată ca declaraţie de martor, întrucât deşi a fost citat ca parte vătămată, respectiva persoană a precizat că nu doreşte tragerea la răspundere penală a inculpatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu este confirmată parţial de probele administrate în cauză, şi anume doar în privinţa infracţiunii de furt calificat, pusă în sarcina inculpatului. În această privinţă, vinovăţia inculpatului rezultă din coroborarea propriei sale declaraţii, dată în faţa instanţei de judecată, prin care a recunoscut săvârşirea acestei fapte, cu declaraţiile reprezentantului părţii vătămate date în cursul urmăririi penale, precum şi cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi cu raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, ataşat la filele …….. din dosarul de urmărire penală, din care rezultă că urmele papilare digitale ridicate de la locul săvârşirii infracţiunii aparţin inculpatului ……….

Prin urmare, fapta inculpatului de a pătrunde în depozitul aparţinând ……….., împreună cu o altă persoană, prin forţarea uşii de acces, prin ruperea lacătului, şi de a sustrage din interior mai multe bunuri (cutii şi saci cu pufuleţi şi snacksuri), faptă săvârşită în cursul nopţii, a fost probată şi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g,i C.pen, urmând să atragă răspunderea penală a inculpatului.

Relativ la celelalte infracţiuni puse în sarcina inculpatului prin rechizitoriu, instanţa constată că nu există un suport probator solid care să susţină respectivele învinuiri. În această ordine de idei, trebuie observat că învinuirile aduse inculpatului în sensul că ar fi adresat ameninţări numiţilor ………..,  ameninţări ce ar prezenta elementele constitutive ale mai multor infracţiuni, în funcţie de calitatea persoanelor vătămate şi de rezultatul ameninţărilor, nu se bazează pe altceva decât chiar pe declaraţiile respectivelor persoane vătămate. Aceste declaraţii nu se coroborează cu nici o altă probă, în cursul urmăririi penale fiind identificată o singură persoană ( ………..) care nu făcea parte din cercul persoanelor vătămate şi care a precizat că nu a auzit dacă inculpatul ar fi adresat ameninţări vreunei alte persoane şi că nici nu-l cunoaşte pe inculpat (fila …..din dosarul de urmărire penală).

Este adevărat că fiecare dintre părţile vătămate susţine că a perceput ameninţările ce ar fi fost adresate celorlalte părţi vătămate, însă această împrejurare nu este, în opinia instanţei, de natură să susţină învinuirile aduse inculpatului, respectivele declaraţii neputând fi, prin ipoteză, obiective, cât timp vizează împrejurări în care persoana care le relatează apare atât ca parte vătămată cât şi ca martor.

Prin urmare, instanţa apreciază că există cel puţin un dubiu cu privire la faptul că inculpatul ar fi adresat ameninţări respectivelor părţi vătămate, dubiu care potrivit regulilor generale în materie profită inculpatului şi care  duce la concluzia că respectivele fapte, nefiind probate, nu există.

Revenind la infracţiunea de furt calificat, la individualizarea pedepsei ce urmează a i se aplica inculpatului pentru această faptă, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 C.pen., sens în care trebuie observat că inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, în prezent fiind arestat într-o altă cauză. Pe de altă parte însă, prejudiciul provocat prin săvârşirea infracţiunii de furt calificat este unul modic, motiv pentru care, luând în considerare toate aceste elemente, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de …… ani închisoare, reprezentând minimul special prevăzut de lege, este aptă să corespundă scopurilor generale ale pedepsei şi ale răspunderii penale.

Relativ la individualizarea executării pedepsei, instanţa apreciază să se impune executarea în regim de detenţie, atât timp cât inculpatul este deja arestat într-o altă cauză, ceea ce denotă perseverenţa sa infracţională şi, implicit, periculozitatea sporită a inculpatului.

Pe latură civilă, în cauză s-a constituit parte civilă S.C. Allianz Ţiriac Asigurări SA, aceasta fiind asiguratorul S.C. Lunok SRL Galaţi şi subrogându-se în drepturile asiguratului, prin plata despăgubirilor pentru prejudiciul suferit de către aceasta. Respectiva societate de asigurări s-a constituit parte civilă cu suma de 4.903,12 lei, acţiunea civilă fiind întemeiată, atât existenţa cât şi întinderea prejudiciului rezultând din înscrisurile depuse la dosarul cauzei (filele 22-38).

Având în vedere aceste considerente instanţa urmează ca în baza art. 208 alin.1-209 alin.1 lit.a., g, i C.pen., să condamne pe inculpatul Ciobotaru Dantes la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art.11 pct.2 lit.a coroborat cu art.10 alin.1 lit.a  C.proc.pen., va achita pe inculpatul Ciobotaru Dantes, pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prevăzută de art.193 C.pen. (parte vătămată Petrescu Bogdan).

În baza art.11 pct.2 lit.a coroborat cu art.10 alin.1 lit.a  C.proc.pen., va achita pe inculpatul Ciobotaru Dantes, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă, prevăzută de art.25-260 alin.1 C.pen. (parte vătămată Dediu Alistar Adrian).

În baza art.11 pct.2 lit.a coroborat cu art.10 alin.1 lit.a  C.proc.pen., va achita pe inculpatul Ciobotaru Dantes, pentru săvârşirea infracţiunii de încercare de a determina mărturia mincinoasă, prevăzută de art.261 alin.1 C.pen. (parte vătămată Milian Dumitrel-Adrian).

În baza art.11 pct.2 lit.a coroborat cu art.10 alin.1 lit.a  C.proc.pen., va achita pe inculpatul Ciobotaru Dantes, pentru săvârşirea infracţiunii de încercare de a determina mărturia mincinoasă, prevăzută de art.261 alin.1 C.pen. (parte vătămată Pascu Cristian).

În baza art.71 C.pen., i se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., pe durata executării pedepsei.

Va constata că inculpatul  este arestat în altă cauză.

Va admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă S.C. Allianz Ţiriac Asigurări S.A.

În baza art.346 raportat la art.14 C.proc.pen., cu aplic.art.998 şi urm. C.civ. şi a art.22 din Legea nr.136/1995, va fi obligat inculpatul la plata sumei de 4903,12 lei, către partea civilă, reprezentând despăgubiri civile pentru prejudicii materiale.

În baza art.191 alin.1  C.proc.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 720 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 500 de lei, reprezentând onorarii avocaţi oficiu, pentru faza de urmărire penală şi de judecată, se va vira din fondul M.J. către B.A. Tulcea, pentru avocaţi Ciupelea Alexandru – 300 de lei - şi Barău Tudor – 200 de lei.

Domenii speta