Anulare act

Sentinţă civilă 1033 din 01.04.2009


SC.1033/01.04.2009

I N S T A N T A :

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. In prezenta cauza, instanţa a fost sesizata de către ………….. cu cerere ce are ca obiect desfiinţarea totala a certificatului de moştenitor nr. 55/25.04.2002 emis de Biroul Notarial “Gâlcă”. In motivarea cererii, s-a arătat ca prin ordonanţa nr. 1459/P/2005 s-a constatat ca la data de 25.04.2002 paratii s-au prezentat in fata notarului public si in mod nereal au declarat ca sunt singurii descendenţii ai defuncţilor …………. si ………… fără a-l indica si pe …………. Tot prin ordonanţa amintita Parchetul a dispus scoaterea de sub urmărire penala a pârâţilor si aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ pentru săvârşirea infracţiunii de fals in declaraţii (art. 292 Cod Penal). In drept, acţiunea a fost întemeiata pe disp. art. 249(2) in referire la art. 245(1)(c?) Cod de Procedura Penala si art. 45(2) Cod de Procedura Civila.

2. Legal citaţi, paratii au fost prezenţi in instanţa, insa nu au depus întâmpinare, solicitând in faza dezbaterilor respingerea acţiunii in principal pentru existenta autorităţii de lucru judecat si in subsidiar datorita faptului ca ulterior formulării plângerii penale, ………….. ar fi ajuns la înţelegere cu paratii, primind in natura cota succesorala ce i se cuvenea ca urmare a decesului părinţilor.

3. La termenul din 19.11.2008, instanţa a dispus introducerea in cauza a lui ………….. in calitate de reclamant – titular al dreptului, conform art. 45(2) Cod de Procedura Civila.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

Situaţia de fapt

4. Reclamantul …………. si paratii …………………..…………. descendenţi de gradul I ai defuncţilor ………… (decedat 04.02.1996) si ………….. (decedata 08.12.1995).

5. La data de 25.04.2002 paratii din prezenta cauza s-au prezentat in fata notarului public Gâlcă Ana in vederea dezbaterii succesiunii. Pentru a-l exclude pe reclamantul ………… de la succesiune, ……………..a determinat-o pe ………….. sa depună mărturie mincinoasa in sensul de a declara ca cei doi defuncţi nu au avut decât sase copii, ascunzând existenta si celui de-al şaptelea moştenitor, respectiv reclamantul …………….. In baza mărturiei acestei persoane, dar si a declaraţiilor false date de către paraţi, notarul public a emis certificatul de moştenitor nr. 55 in care au fost trecuţi ca moştenitori doar paratii.

6. Ulterior emiterii certificatului de moştenitor, in cursul anului 2005 reclamantul …………. s-a deplasat in localitatea natala Mila 23 si a sesizat ca pe locul de casa care ştia ca îl primise de la părinţii săi era in curs de edificare o construcţie de către persoane străine, care i-au spus ca dobândiseră terenul prin cumpărare de la fraţii săi. Discutând cu surorile sale ……………….., reclamantul a aflat ca moştenirea de pe urma părinţilor săi fusese deja dezbătuta in cursul anului 2002, moştenire de la care fusese exclus. Întrucât in urma discuţiei purtate cu fraţii săi nu s-a ajuns la o înţelegere, reclamantul a formulat plângere penala împotriva acestora, fiind constituit dosarul de urmărire penala nr. 1459/P/2005. Ulterior, părţile din prezenta cauza au rezolvat diferendele de natura civila prin încheierea unui contract de vânzare – cumpărare (nr. 1162/16.10.2005 – filele 22 - 23 dosar instanţa), in urma acestuia reclamantul a primit un teren in intravilanul comunei Crisan, sat Mila 23, urmând sa isi retragă acţiunea civila având ca obiect anulare certificat moştenitor (fila 24 dosar instanţa).

7. Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea din data de 25.08.2008, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penala a pârâţilor si aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ (amenda in cuantum de 800 lei in parte).

9. Totodată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea in urma solicitării reclamantului a dispus formularea unei acţiuni având ca obiect desfiinţarea certificatului de moştenitor nr. 55/25.04.2002 emis de Biroul Notarial “Gâlcă”.

Excepţia autorităţii de lucru judecat

10. Paratii au solicitat respingerea acţiunii formulate in cauza datorita existentei autorităţii de lucru judecat, întrucât pe rolul Judecătoriei Tulcea a mai existat o cauza civila având ca obiect anulare certificat de moştenitor (dosar nr. 3701/2005), cauza in care reclamantul ………….. a renunţat la judecata.

11. Aceasta excepţie nu poate fi primita: autoritatea de lucru judecat intervine atunci când printr-o hotărâre anterioara, rămasa definitiva si irevocabila, o instanţa de judecata s-a pronunţat asupra raporturilor juridice dintre aceleaşi parti. Cum in dosarul nr. 3701/2005 al Judecătoriei Tulcea reclamantul ………….. a renunţat la judecata potrivit art. 246 Cod de Procedura Civila, instanţa a pronunţat o hotărâre prin care s-a luat doar act de manifestarea sa de voinţa, nepronunţându-se asupra valabilităţii sau legalităţii certificatului de moştenitor atacat. Din acest motiv, pronunţarea in prezenta cauza a unei hotărâri prin care instanţa va decide asupra desfiinţării certificatului de moştenitor amintit nu încălca principiul autorităţii de lucru judecat, astfel ca excepţia invocata va fi respinsa ca nefondata.

12. In ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa apreciază ca acţiunea formulata prin care se solicita desfiinţarea certificatul de moştenitor nr. 55/25.04.2002 este întemeiata pentru următoarele motive:

13. In urma declaraţiilor false date in fata notarului public de către paratii ……………… si de către ………………., a fost emis un certificat de moştenitor care a consemnat o situaţie de fapt si juridica neconforma cu realitatea, si anume ca paratii sunt singurii moştenitori ai defuncţilor ………….

14. Chiar daca reclamantul a primit de la fraţii săi un teren drept compensaţie patrimoniala pentru fraudarea drepturilor sale ca moştenitor al părinţilor săi, necesitatea desfiinţării certificatului de moştenitor subzista; aşa cum s-a arătat anterior, acesta consemnează o situaţie nereala, reclamantul nefiind nici la acest moment din punct de vedere legal moştenitor al părinţilor săi. Un asemenea înscris, care pe langa faptul ca nu exprima situaţia reala, este si rezultatul săvârşirii unor fapte prevăzute de legea penala, se impune a fi desfiinţat, in temeiul disp. art. 249(2) in referire la art. 245(1)(c?) Cod de Procedura Penala. Menţinerea unui asemenea înscris, pe langa faptul ca lezează drepturile si interesele legitime ale reclamantului, subminează si siguranţa circuitului civil, precum si autoritatea organului emitent. Desfiinţarea certificatului de moştenitor atacat are astfel in mod vădit o raţiune de ordine publica si anume împiedicarea producerii ori menţinerii efectelor unor acte juridice ce au la origine o activitate infracţionala (Curtea Suprema de Justiţie – Secţia Civila, decizia nr. 2812 din 27 iunie 2003).

15. Prin urmare, acţiunea formulata de către ………… si …………… in contradictoriu cu paratii ……………. si …………….. va fi admisa, cu consecinţa desfiinţării certificatului de moştenitor nr. 55/25.04.2002 emis de Biroul Notarial “Gâlcă”.