Furt

Sentinţă penală 126 din 17.03.2014


Constată că prin rechizitoriul nr…./P/… al Parchetului de pe lângă Judecătoria …, au fost trimişi în judecată inculpaţii L.M.N., fiul lui … şi …, născut la data de … în mun. …, jud. … domiciliat în com…., sat …, jud…., CNP …, legitimat cu CI. seria … nr…., studii - 10 clase, fără ocupaţie, recidivist, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art.20 din Codul penal raportat la art.208 al.1 din Codul penal – art.209 alin.1 lit. a,e şi g din Codul penal, cu aplicarea art.37 lit.b din Codul penal şi art.208 al.1 din Codul penal raportat la art.209 al.1 lit.a, g şi i din Codul penal, cu aplicarea art.37 lit.b din Codul penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, constând în aceea că în noaptea de … a încercat să sustragă înfăşurarea de cupru a instalaţiei … aparţinând …;  în noaptea de …, împreună cu inculpatul B.D., au pătruns prin efracţie într-o hală aparţinând părţii vătămate D.O., de unde au sustras două truse cu unelte electrice, cauzând un prejudiciu în valoare de 2000 lei, recuperat; B.D., fiul lui … şi …, născut la data de … în or…., jud…., domiciliat în com…., sat …, CNP …, legitimat cu CI. seria … nr. …, studii - 10 clase, fără ocupaţie, recidivist, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art.208 al.1 din Codul penal raportat la 209 al.1 lit.a, g şi i din Codul penal, cu aplicarea art.37 lit.b din Codul penal, art.208 al.1 din Codul penal raportat la art.209 alin.1 lit.g şi i din Codul penal, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal şi art.37 lit.b din Codul penal şi art.208 al.1 din Codul penal raportat la art.209 al.1 lit.a, e, g şi i din Codul penal, cu aplicarea art.37 lit.b din Codul penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a din Codul penal, constând în aceea că: în noaptea de …, singur, a pătruns prin efracţie în incinta magazinului LI. Radu Măria, de unde a sustras mai multe bunuri în valoare de 600 lei, parţial recuperat şi în magazinul II … de unde a sustras mai multe bunuri în valoare de 1500 lei, nerecuperat; în noaptea de …, împreună cu L.M.N., au pătruns prin efracţie într-o hală aparţinând p.văt. D.O., de unde au sustras două truse cu unelte electrice, cauzând un prejudiciu în valoare de 2000 lei, recuperat; în aceea că seara zilei de …, împreună cu înv.D.C.A., a sustras componente din cupru de la …, aparţinând … SA, cauzând un prejudiciu de 13.540 lei nerecuperat şi D.C.A., fiul lui … şi …, născut la data de … în or…., jud…, domiciliat în com…., sat Z…, CNP …, legitimat cu CI. seria … nr…., studii - liceul, fără ocupaţie, fără antecedente penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.208 alin.l din Codul penal raportat la art.209 alin.l lit.a, e, g şi i din Codul penal, constând în aceea că seara zilei de …, împreună cu inculpatul B.D., a sustras componente din cupru de la …, aparţinând … SA, cauzând un prejudiciu de 13.540 lei nerecuperat.

În actul de sesizare al instanţei  se reţine că:

 1. La data de … organele de poliţie au fost sesizate prin plângere de … despre faptul că în noaptea de … persoane necunoscute au încercat să sustragă transformatorul ….

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că autorii au rupt cablurile electrice de joasă tensiune şi au desfăcut mai multe şuruburi de fixare a transformatorului, ce au fost găsite împrăştiate la baza stâlpului de susţinere a acestuia.

În apropiere a fost găsită o rangă metalică folosită de autori la ruperea cablurilor electrice. A fost folosit câinele de urmă din dotare, care a prelucrat o urmă de miros uman de la locul faptei pe o distanţă de cea. 500 m, după care a pierdut-o.

În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit faptul că în seara zilei de … inculpatul L.M.N. a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul …, unde a fost internat cu diagnosticul „traumatism cranio - cerebral minor prin cădere". S-a constatat că ambulanţa a fost solicitată de către inculpatul B.D., la solicitarea inculpatului L.M.N., care i-a relatat faptul că a căzut de pe stâlpul de susţinere a …, pe care încerca să-1 sustragă.

Fiind audiat, inc. L.M.N. nu recunoaşte comiterea faptei, susţinând că a căzut în timp ce se deplasa cu bicicleta împrumutată de la martorul M.A., care însă, fiind audiat, a arătat că nu i-a împrumutat bicicleta în seara respectivă.

2. La data de … organele de poliţie au fost sesizate de către părţile vătămate R.M. şi R.M., ambele din com…., jud…., despre faptul că în noaptea de … persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în magazinele pe care le administrează şi au sustras mai multe bunuri.

Cu ocazia cercetărilor efectuate la faţa locului s-a constatat autorii au pătruns în magazinul II. R.M. prin forţarea lacătului de la uşa principală de acces, iar în magazinul II. R.M. prin forţarea (îndoirea) gratiilor unei ferestre, spargerea geamului şi descuierea zăvorului interior. Din interiorul magazinelor s-a reclamat lipsa mai multor produse alimentare, industriale, dulciuri, băuturi alcoolice şi ţigări, prejudiciile cauzate fiind de 600 lei la II. R.M. şi de 1500 lei la II. R.M.

În urma cercetărilor efectuate a fost identificat martorul S.G., care a declarat faptul că la data de …, la vagonul metalic unde locuieşte temporar, a sosit inculpatul B.D., care a adus un sac din rafie în care se aflau mai multe sticle de ulei alimentar, băuturi alcoolice, conserve, pateuri, dulciuri. A lăsat sacul cu bunurile respective la vagon, punându-i în vedere martorului să nu spună nimănui despre acest fapt.

De asemenea, martorul C.F. declară că la data de … a mers la vagonul lui S.G., unde 1-a găsit pe acesta şi pe inc. B.D. consumând băuturi alcoolice. De asemenea, a fost de faţă când inc. B.D. a vândut unei persoane necunoscute un nr. de 6 bidoane de câte un litru cu ulei alimentar, ocazie cu care a văzut şi sacul din rafie în care se aflau restul bunurilor.

De la locuinţa lui S.G. au fost ridicate mărfuri în valoare de 200 lei, ce au fost restituire p.văt. R.M., astfel încât II. R.M. se mai constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 400 lei. P.văt. II. R.M. se constituie parte civilă cu suma de 1500 lei.

Tot la data de … a fost identificat şi inc. B.D., asupra căruia s-au descoperit 12 pachete de gumă de mestecat de diferite sortimente, pe care iniţial a declarat că le cumpărase de la un magazin. Ulterior a declarat că le primise de la S.G., pe care-1 vizitase la vagonul unde locuieşte, fără a cunoaşte provenienţa acestora.

Inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei.

3. La data de … organele de poliţie au fost sesizate de către p.văt. D.O., despre faptul că în noaptea de … i-au fost sustrase mai multe scule electrice dintr-o hală pe care o construieşte în curtea casei părinteşti.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că în seara zilei de …, după o înţelegere prealabilă, inculpaţii B.D. şi L.M.N. s-au deplasat la locuinţa familiei D., au escaladat gardul împrejmuitor, apoi au escaladat o fereastră a halei amplasată în curte, ce nu era prevăzută cu geam. Din interiorul halei cei doi au sustras 2 truse în care se aflau mai multe scule electrice (rotopercutor, bormaşină, rindea şi fierăstrău electrice, etc), după care au părăsit locul faptei pe acelaşi traseu.

Fiecare dintre ei a dus câte o trusă de scule la domiciliul propriu, iar la data de …, aflând că partea vătămată anunţase organele de poliţie, au restituit bunurile sustrase.

Prejudiciul cauzat a fost estimat de partea vătămată la suma de 2.000 lei, însă nu se constituie parte civilă în procesul penal întrucât a recuperat toate bunurile.

4. La data de … organele de poliţie au fost sesizate de reprezentanţii … despre faptul că persoane necunoscute au sustras componentele de cupru de la transformatorul ...

Cu ocazia cercetării la faţa locului, la baza stâlpului de susţinere al …, au fost identificate cuva şi capacul transformatorului, precum şi alte componente, fiind sustrase doar înfăşurările de cupru. A fost identificată o cărare de urme de încălţăminte, care a fost vizibilă pe un traseu de cea. 3 km. până în satul …, în faţa imobilului aparţinând înv. N.C.

În urma cercetărilor efectuate s-au stabilit următoarele :

În seara zilei de …, la lăsarea întunericului, inc. B.D. şi înv. D.C.A. s-au deplasat la …, unde primul dintre aceştia s-a urcat pe postamentul de susţinere a transformatorului, iar cu ajutorul unei răngi metalice a rupt cablurile de intrare/ieşire. Apoi, cu ajutorul unei chei mecanice, a desfăcut şuruburile capacului transformatorului, împingându-1 de pe suport. În continuare, ambii făptuitori au sustras din cuvă cele 3 înfăşurări din cupru, transportându-le pe jos, prin pădure, până în sat.

Aici s-au deplasat la locuinţa martorului N.R.A., unde au depozitat înfăşurările în grajd. Apoi au intrat în casă şi au solicitat martorului o sacoşă mai mare, în care au încărcat înfăşurările de cupru sustrase. În continuare, de pe telefonul martorului C.C.E., au solicitat un taxi, cu care s-au deplasat în mun. …, unde au vândut elementele de cupru sustrase cu suma de 826 lei, pe care i-au împărţit în mod egal.

Valoarea prejudiciului cauzat a fost de 11.900 lei, nerecuperat, însă p.văt. … se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 13.540,5 lei, diferenţa de 1640,5 lei reprezentând valoare lucrări de mentenanţă/logistică/transport/montaj.

La termenul din data de … părţile civile  R.M. şi R.M. s-au împăcat  cu inculpatul B.D., şi raportat la faptul că potrivit Noului Cod penal pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art.229 al.1 C.pen., art.231 C.pen. prevede faptul că împăcarea înlătură răspunderea penală, în baza art.396 alin.1 şi 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 lit.g Cod procedură penală va înceta procesul penal împotriva inculpatului B.D., trimis în judecată  pentru  fapta de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. g, i Cod penal 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968 întrucât a intervenit împăcarea  părţilor.

În cauză au fost audiaţi inculpaţii, părţile civile, martorii din lucrări.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de … inculpatul L.M.N. a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul mun. …, unde a fost internat cu diagnosticul „traumatism cranio - cerebral minor prin cădere". S-a constatat că ambulanţa a fost solicitată de către inculpatul B.D., la solicitarea inculpatului L.M.N., care i-a relatat faptul că a căzut de pe stâlpul de susţinere a …, pe care încerca să-1 sustragă.

În noaptea de …, inculpatul B.D., singur, a pătruns prin efracţie în incinta magazinului II. R.M., de unde a sustras mai multe bunuri în valoare de 600 lei, parţial recuperat şi în magazinul II. R.M. de unde a sustras mai multe bunuri în valoare de 1500 lei, nerecuperat

În seara zilei de …, după o înţelegere prealabilă, inculpaţii B.D. şi L. M.N. s-au deplasat la locuinţa familiei D., au escaladat gardul împrejmuitor, apoi au escaladat o fereastră a halei amplasată în curte, ce nu era prevăzută cu geam. Din interiorul halei cei doi au sustras 2 truse în care se aflau mai multe scule electrice (rotopercutor, bormaşină, rindea şi fierăstrău electrice, etc), după care au părăsit locul faptei pe acelaşi traseu. Fiecare dintre ei a dus câte o trusă de scule la domiciliul propriu, iar la data de …, aflând că partea vătămată anunţase organele de poliţie, au restituit bunurile sustrase.

În seara zilei de …, la lăsarea întunericului, inc. B.D. şi înv. D.C.A. s-au deplasat la …, unde primul dintre aceştia s-a urcat pe postamentul de susţinere a transformatorului, iar cu ajutorul unei răngi metalice a rupt cablurile de intrare/ieşire. Apoi, cu ajutorul unei chei mecanice, a desfăcut şuruburile capacului transformatorului, împingându-1 de pe suport. În continuare, ambii făptuitori au sustras din cuvă cele 3 înfăşurări din cupru, transportându-le pe jos, prin pădure, până în sat. Aici s-au deplasat la locuinţa martorului N.R.A., unde au depozitat înfăşurările în grajd. Apoi au intrat în casă şi au solicitat martorului o sacoşă mai mare, în care au încărcat înfăşurările de cupru sustrase. În continuare, de pe telefonul martorului C.C.E., au solicitat un taxi, cu care s-au deplasat în mun. …, unde au vândut elementele de cupru sustrase cu suma de 826 lei, pe care i-au împărţit în mod egal.

L.M.(fila 38), arată  în declaraţia sa că recunoaşte doar  fapta  de  furt calificat  săvârşită în dauna părţii vătămate D.O.

B.D.(fila 39), recunoaşte o singură faptă imputată prin rechizitoriu,  din cele  4, respectiv tot cea  în dauna părţii vătămate D.O.

Inculpatul D.C.(fila 70), arată că recunoaşte în totalitate fapta  imputată lui prin rechizitoriul Parchetului de  pe lângă Judecătoria …. Astfel el arată  că s-a întâlnit cu inculpatul B. şi împreună s-au gândit  să meargă la …, aparţinând  … unde au sustras cupru. Arată apoi cum B.D.  s-a urcat pe stâlp, după care s-a urcat şi el pe stâlp pentru a desface cuprul, cu nişte chei  pe care le avea la el. Relatează în continuare cum au dat jos transformatorul, care era prin în 2 şuruburi de 20 şi  apoi au scos  materialul de cupru, după care au plecat cu un taxi la un centru Remat unde  au predat materialul anonim.

Martorul B.F. (fila 71), fratele inculpatului B.D.,  cunoaşte  doar faptul  că inculpatul a  luat nişte scule  din hala aparţinând părţii vătămate D.O.

C.G.A.(fila 72),  relatează că pe data de …, B.D.  a venit la el la ora 21,00 şi  cei doi împreună cu P.I. au  băut o bere. Inculpatul a rămas  la martor până dimineaţa la ora 8,00.

A.A. (fila 141), precizează că în data pe …  transformatorul … a fost furat  sau deteriorat, lucru pe care l-a aflat de la electricieni.

F.F.(fila 142), arată că pe data de …, era ziua unchiului său, şi inculpatul B. a venit la aniversare. Întrucât era în stare de ebrietate  a rămas să doarmă până a doua zi dimineaţă când s-a trezit şi a plecat acasă.

B.N.  (fila 195), precizează că ştie că nişte persoane au sustras nişte  scule de la  firma unde lucrează; iar P.S.N.(fila 196) că a văzut că lipseşte un geam de la hala unde lucrează în condiţiile în care un coleg a întrebat unde sunt sculele. A.A.(fila 197), arată că a observat lipsa  bormaşinii într-o dimineaţă când a venit la muncă.

Z.D.(fila 198), relatează că  pe data de … a intrat de serviciu la ora 19,00 şi a fost solicitat să se deplaseze la …, întrucât nu se mai vedea  sonda în pupitrul  automatizat. S-a deplasat acolo şi a observat la 10 m de punctul de transformare, transformatorul la pământ, demontat. Pe aceeaşi linie se situează şi depoziţia martorilor B.C.(fila 199), A.M. (fila 200),

R. M. (fila 165), C.F.(fila 166), S.G. (fila 167),  R.M.(fila 168), au fost audiaţi pentru faptele pentru care inculpatul B. s-a împăcat cu părţile civile, motiv pentru care declaraţiile lor nu vor mai fi analizate.

P.C.O. (fila 221), precizează că într-o seară din …, pe timp de iarnă a cunoscut inculpaţii B. şi D. acasă la numitul C. Inculpatul B. le-a cerut să cheme un taxi şi a solicitat o pungă mai mare. Numitul N. le-a dat celor doi o sacoşă de rafie în care cei doi inculpaţi au pus ceva şi au cărat până la taxi.

D.T. (fila 222),  relatează că  pe data de …, în urma sesizării primite  de la firma  de pază, împreună cu S.I. şi o echipă  a Poliţiei … s-au deplasat la  … La faţa locului  au observat că transformatorul era dat jos şi distrus, din acesta fiind sustras cuprul. S-au mai descoperit o geacă şi urme de încălţăminte pe  zăpadă. Acelaşi episod îl descrie martorul C.V.(fila 239).

N.R.A. (fila 223), arată că într-o seară din primăvara  anului … B. şi D. au venit la el şi au solicitat o sacoşă în care să pună ceva. După ce le-a dat obiectul cerut cei doi  au pus în sacoşă  ce voiau să transporte iar martorul a ajutat la cărarea acelui obiect, prin târârea sacoşei.

C.C.(fila 225), relatează acelaşi episod în care s-au dus toţi la N. şi acesta a dat inculpaţilor o sacoşă de rafie, în care  au pus ceva ce depozitaseră în prealabil în grajd  după care au târât  plasa spre taxi.

C.A.C.(fila 256), respectiv şoferul de taxi, îşi aminteşte că a fost solicitat pentru o cursă …-…, a mers la  …, de unde a luat 3 tineri pe care i-a dus la … pe Strada … şi care aveau o sacoşă de rafie. Arată  că unul dintre tineri era inculpatul B.

Instanţa reţine că din procesul verbal de cercetare la faţa locului din … şi planşă fotografică ce cuprinde aspectele fixate cu această ocazie, câinele de urmă folosit la identificarea autorilor, după găsirea „ vetrei de miros” a condus organele de anchetă până în dreptul locuinţei inculpatului L.M.N. Din declaraţia martorului B.D.(fila 23 dosar urmărire) rezultă că, în noaptea de …, inculpatul i-a solicitat ajutorul în vederea transportării la spital pentru primirea de îngrijiri medicale, întrucât în timp ce încerca să sustragă …, a căzut de la înălţime, autoaccidentându-se, astfel cum i-a relatat inculpatul.  Instanţa apreciază că probele se coroborează în sensul indicării  vinovăţiei inculpatului Lazăr pentru  fapta de tentativă de furt imputată prin rechizitoriu, astfel că va înlătura apărarea inculpatului care nu înţelege să recunoască această faptă şi  o va reţin e în sarcina sa.

Cu privire la fapta dedusă judecăţii ca fiind săvârşită de inculpatul B. D. împreună cu  D.C., instanţa reţine  că şi aceasta se probează.  Astfel D.D. recunoaşte în totalitate săvârşirea faptei, iar din coroborarea declaraţiei sale cu cea a martorilor din lucrări respectiv N.R.A.,  C.C., P.C.,  care îl  plasează pe acest inculpat în aceeaşi împrejurare  cu  D.  care  era angajat  în transportarea  materialului sustras de la  …,  precum şi cu cea a taximetristului care i-a transportat spre  punctul de colectare Remat, care îl reţine  în mod distinct pe inculpatul B., instanţa reţine că inculpatul a săvârşit  această faptă.

 Cu privire la fapta  imputată inculpaţilor  B. şi L. de sustragere a unor unelte  şi aparate  dintr-o hală aparţinând părţii vătămate D.O.,  instanţa va reţine faptul că ambii inculpaţi au recunoscut fapta, iar declaraţia lor  în acest sens, se coroborează cu cea a martorilor A.A.A., B.N., B.F., L.L.D. şi P. S.N.

 La data de 01.02.2014 au intrat în vigoare Noul Cod penal şi Noul Cod de  procedură penală, iar art. 5 din Noul Cod penal, care prevede „în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.”. Raportat la faptul că pedeapsa  pentru fapta de furt  calificat este semnificativ mai mică în noul Cod penal, adică închisoarea de la unu la 5 ani, faţă de  Codul penal  din 1968 unde era închisoarea de la 3 la 15 ani, instanţa apreciază că  legea mai favorabilă este legea nouă. În schimb raportat la tratamentul penal al concursului de infracţiuni legea veche este mai favorabilă, întrucât prevede contopirea pedepselor prin cumul juridic, în pedeapsa acea mai grea, la care se poate adăuga un spor, la aprecierea instanţei, faţă de prevederea nouă care obligă instanţa la aplicarea  pedepsei celei mai grele la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. De asemenea tratamentul  recidivei postexecutorii,  situaţie în care se află inculpaţii B.D. şi L.M.N., este  unul mai uşor în cazul legii vechi, faţă de legea nouă care  prevede majorarea cu jumătate a limitelor de pedeapsă, astfel că şi în acest caz instanţa apreciază legea veche ca fiind mai favorabilă şi va proceda în consecinţă.

La dozarea pedepsei ce va fi aplicate fiecăruia dintre inculpaţi, instanţa va avea în  vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de  art.74 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în  vedere şi persoana inculpaţilor B. şi  L. care sunt recidivişti postexecutorii, şi faptul că inculpatul D. nu este cunoscut cu antecedente penale şi a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei.  Raportat la considerentele sus expuse urmează ca pedepsele pentru primii doi inculpaţi să fie aplicate cu executare efectivă, întrucât, scopul preventiv şi sancţionator al pedepsei nu poate fi atins fără privare de libertate, motiv pentru care va face aplicarea art.71 Cod penal şi va interzice inculpaţilor drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.404 alin.4 lit.b raportat la art.399 alin.1 Cod procedură penală va  menţine starea de arest  preventiv a  celor doi  inculpaţi şi în  baza art. 404 alin.4 lit.b Cod procedură penală raportat la art.72 alin.1 Cod penal va deduce  din durata pedepsei durata reţinerii de 24 de ore  şi a arestului preventiv din data de …, la zi.

 Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului D., instanţa constată că în Noul Cod penal sunt  prevăzută următoarele  modalităţi care nu presupun privarea de libertate: renunţarea la executarea pedepsei, amânarea executării  pedepsei, şi  suspendarea executării pedepsie sub supraveghere. Prima modalitate este total inoportună în acest caz raportat la gravitatea faptei iar următoarele două sunt mai restrictive decât suspendarea condiţionată prevăzută în Codul penal 1968, pe care instanţa o consideră cea mai potrivită, motiv pentru care va fi aplicată aceasta din urmă, astfel că în baza art.81 Cod penal şi art.71 alin 5 Cod penal 1968 va suspenda condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate  inculpatului pe o durată de 3 ani  termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 C.pen.

Va atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal 1968 a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

Va act că prejudiciul cauzat părţii civile D.O. este integral recuperat.

În privinţa laturii civile, instanţa reţine că sunt întrunite condiţiile acordării de despăgubiri, respectiv există o faptă ilicită, un prejudiciu, legătura de cauzalitate dintre ele, vinovăţia făptuitorului şi condiţia suplimentară recuperării  pagubelor în procesul  penal, cea a constituirii de parte civilă, motiv pentru care, în baza art.25 şi 397 alin.1 Cod de  procedură penală, raportat la  art.1349 şi 1370 NCC va obliga inculpaţii B.D. şi D.C.A. în solidar la 13439,2 lei despăgubiri materiale către partea civilă SC … SA.

În baza art.274 alin. 2 Cod procedură penală va obliga inculpaţii D.C. A. la plata sumei de 1700 lei  din care 300 lei onorariu avocat din  oficiu, L.M.N. la plata sumei de 1700 lei din care 300 lei onorariu avocat din oficiu.

În baza art.274 alin.2 şi 275 alin.1 pct.2 lit.d Cod procedură penală, va obliga inculpatul  B.D. şi părţile vătămate R.M. şi R.M., cheltuieli judiciare avansate de stat.

Domenii speta