Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5214 din 12.03.2012


Dosar nr. .../318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 5214/2012

Sedinta publica de la 12 Martie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol fiind judecarea contestatiei  formulata de petentul ... împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr. 7853361/13.02.2011 în ceea ce priveste masura confiscarii, în contradictoriu cu intimatele IPJ GORJ si AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ - BIROUL VALORIFICARE BUNURI.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat  avocat Dragu Cosmin pentru petent , fiind lipsa intimatele.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, instanta a pus în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de DGFP Gorj prin întâmpinarea depusa la dosar .

Avocat Dragu Cosmin  pentru petent, a solicitat respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei  .

S-a acordat cuvântul pe fond partii prezente:

Avocat Dragu Cosmin, pentru petenta, a solicitat admiterea contestatiei, anularea procesului verbal de contraventie în ceea ce priveste masura confiscarii, restituirea catre contestator a bunurilor confiscate si nevalorificate, precum si a sumei de bani provenite din valorificarea unor bunuri .

JUDECATA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr....., petentul ... a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta si în contradictoriu cu intimatele IPJ GORJ si AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ - BIROUL VALORIFICARE BUNURI sa se dispuna anularea masurii confiscarii prevazuta în procesul verbal de contraventie seria CC nr. 7853361 încheiat la data de 13.02.2011 de Serviciul Rutier Gorj  si restituirea bunurilor confiscate sau a contravalorii acestora .

În motivarea cererii , petentul a aratat ca prin procesul verbal de contraventie cu numarul mentionat mai sus , s-a dispus sanctionarea contraventionala a numitului ... pe motiv ca ar fi expus spre comercializare în bazarul auto din mun. Tg.- Jiu un numar de 115  anvelope de autoturism si  15 jenti din aliaj si fier  fara a detine acte de provenienta  .

A sustinut petentul ca aceste bunuri îi apartineau, detinând acte de provenienta pentru ele  si ca procesul verbal de contraventie a fost contestat de catre autorul contraventiei, fiind anulat prin s.civ. nr. 4462/18 mai 2011  pronuntata de Judecatoria Tg.- Jiu în dosarul nr. ... , ramasa definitiva si irevocabila.

În dovedirea cererii, petentul a depus la dosar procesul verbal de contraventie seria CC nr. 7853361  prin care s-a luat masura  confiscarii bunurilor, sentinta civila nr. 4462/18 mai 2011 pronuntata de Judecatoria Tg.- Jiu în dosarul nr. ..., raportul din 23.03.2011 întocmit de agent Latu Nicolae Sorin de la serviciul Rutier Gorj, din care rezulta ca în baza art.4 din L.12/1990 s-a dispus confiscarea celor 131 de anvelope si 15 jenti  din tabla si aliaj ca urmare a savârsirii unei fapte contraventionale de catre ... , dovada de ridicare a acestor bunuri de la ... .

Intimata IPJ Gorj a formulat întâmpinare, prin care a aratat ca bunurile confiscate, respectiv cele 131 de anvelope uzate si 15 jenti din tabla si aliaj au fost predate la DGFP Gorj pentru a fi valorificate ca bunuri intrate în proprietatea statului, restituirea acestora nemaifiind posibila .

Cu adresa nr.9139 din 16.02.2012, DGFP Gorj  - Biroul de valorificare bunuri a  comunicat instantei ca bunurile confiscate de organele de control de la numitul ... au fost predate acesteia  cu adresa nr. 118402 din 30.10.2011 , dupa cum urmeaza: 120 anvelope , 11 anvelope cu jenti si 4 jenti.

S-a mai aratat ca pâna în prezent au fost valorificate numai 19 anvelope , 8 anvelope cu jenti si 4 jenti , obtinându-se suma de 830 lei, ramânând nevalorificate 101 anvelope si 3 anvelope cu jenti care pot fi restituite în natura.

Analizând aceste înscrisurile depuse la dosar  si având în vedere ca prin sentinta civila cu nr. 4462/18 mai 2011  pronuntata de Judecatoria Tg.- Jiu în dosarul nr... ramasa irevocabila prin nerecurare s-a anulat procesul verbal de contraventie seria CC nr. 7853361/2011  cu privire la starea de fapt si cu privire la amenda aplicata contravenientului , constatându-se lipsa calitatii procesuale active a petentului  în ceea ce priveste masura confiscarii  si respingându-se plângerea cu privire la aceasta masura, retinându-se în considerentele sentintei ca marfurile transportate de petent erau proprietatea martorului ... pentru care el detinea  documente  de provenienta,  instanta apreciaza ca cererea formulata  de acesta din urma prin care solicita sa se dispuna anularea  masurii confiscarii si restituirea bunurilor confiscate sau a contravalorii acestora este întemeiata.

În concluzie si fata de prevederile art.40 si respectiv 41 din HG 431/2007 , R, urmeaza a se  respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei DGFP Gorj , a se admite contestatia formulata de petent, a se anula procesul verbal de contraventie seria CC nr. 7853361 , încheiat la data de 13.02.2011 cu privire la masura confiscarii  prev. de art.4 din L.12/1990 si a se dispune restituirea catre contestator a bunurilor confiscate si nevalorificate  respectiv 101 anvelope si 4 jenti, precum si a sumei de 830 lei  provenita din valorificarea a 19 anvelope  , 8 anvelope cu jenti si 4 jenti .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a DGFP Gorj.

Admite  contestatia formulata de petentul ..., domiciliat în comuna..., jud. Gorj, împotriva procesului verbal de contraventie seria CC nr. 7853361/13.02.2011 în ceea ce priveste masura confiscarii, în contradictoriu cu intimatele IPJ GORJ cu sediul în Tg.- Jiu , jud. Gorj si AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ - BIROUL VALORIFICARE BUNURI cu sediul în Tg.- Jiu, Calea Siret, nr. 6, jud. Gorj.

Anuleaza procesul verbal de contraventie seria CC nr. 7853361 , încheiat la data de 13.02.2011 cu privire la masura confiscarii .

Dispune restituirea catre contestator a bunurilor confiscate si nevalorificate  respectiv 101 anvelope si 4 jenti , precum si a sumei de 830 lei  provenita din valorificarea a 19 anvelope  , 8 anvelope cu jenti si 4 jenti .

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica din  12 Martie 2012, la Judecatoria Tg.- Jiu.

PRESEDINTEGREFIER

1