Infracţiuni

Sentinţă penală 223 din 23.04.2013


Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul din data de 19.03.2013 din dosar nr.371/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 25.03.2013 sub 1719/260/2013, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului PCI, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, prevăzută de art. 87 alin 1 din O.U.G. 195/2002.

In cuprinsul actului de sesizare al instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

In data de 3.02.2013, ora 5,30, un echipaj de poliţie s-a sesizat din oficiu cu privire la fapta învinuitului PCI, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice în timp ce conducea pe drumurile publice autoturismul marca V P cu nr. de înmatriculare B 22 ZHM.

întrucât învinuitul prezenta halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool în aerul pur expirat. Din acest motiv a fost condus la Spitalul de Urgenţă Municipal M unde i-a fost recoltată o probă de sângeţpe a doua a refuzat-o) în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul fiind de 1,75 gr %0.

Situaţia de fapt descrisă a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: proces-verbal de constatare (fila 4, dos. de urm. pen.), buletin de analiză toxicologică a alcoolemiei (fila 9 dos. de urm. pen.), declaraţie martor T A, f. 10, declaraţie învinuit, f. 15, fişa de cazier judiciar, f.l 1.

La primul termen de judecată s-a prezentat în instanţă inculpatul care a solicitat instanţei să admită cererea sa privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, arătând că recunoaşte săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată şi îşi însuşeşte dovezile administrate în cursul urmăririi penale, declaraţia acestuia fiind consemnată la dosarul cauzei.

Constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 320' C.pr.pen, instanţa a admis cererea inculpatului de judecare a cauzei pe baza dovezilor administrate în dosarul de urmărire penală nr. 371/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M.

Analizând materialul probator administrat in cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In ziua de 3.02.2013, organele de poliţie din cadrul IPJ B- Poliţia municipiului M au depistat în trafic pe inculpatul PCI, care conducea autoturismul marca VP cu nr. de înmatriculare B 22 ZHM pe str.Z din M, intrând frontal cu autoturismul în rondul sensului giratoriu situat la intersecţia străzii Z cu str. M. S.

 

Constatând că inculpatul prezenta balenă alcoolică, organele de poliţie au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, în prezenţa martorului asistent T A, rezultatul testării fiind de 0,77 mg/l alcool în aerul pur expirat. Aceste aspecte rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului aflat la fila 4 dosar urm.pen şi din declaraţia martorului T A.

Din acest motiv a fost condus la Spitalul municipal de Urgenţă M unde i-a fost recoltată o probă de sânge(pe a doua a refuzat-o) în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul fiind de 1,75 gr %()., conform buletinului de analiză toxicologică a alcoolemiei nr. 213 din 5.02.2013-fila 9 dos.urm.pen.

Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut fapta, declarând că a consumat în aceeaşi zi, între orele 02,00-05,00 aproximativ 700 ml vin la locuinţa prietenului său C F după care, intenţinând să se deplaseze la locuinţa sa situată la o distanţă de aproximativ 250 m de locul unde parcase maşina, s-a urcat la volanul acesteia, în intersecţia cu sens giratoriu pirzând controlul volanului datorită poleiului de pe stradă şi intrând cu maşina în rondul intersecţiei.

Art. 69 Cod proc. pen. prevede că declaraţiile inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. In cauză, declaraţiile inculpatului sunt susţinute de celelalte mijloace de probă, martorul T A confirmând că inculpatul, depistat în trafic de către organele de poliţie, a fost testat cu aparatul etilotest în prezenţa sa, rezultatul fiind pozitiv. Alcoolemia inculpatului a fost stabilită prin analiza probelor de sânge, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului 376/10.04.2006, rezultatul fiind de 1,75 gr %0 la prima probă (pe a doua a refuzat-o) conform buletinului de analiză toxicologică a alcoolemiei nr. 213 din 4.02.2013-f.9 dos.urm.pen.

In drept, fapta inculpatului P C I, care în data de 3.02.2013, a condus autoturismul marca V P cu nr. de înmatriculare B 22 ZHM pe str.Z din Moineşti, având în sânge o alcoolemie peste limita legală, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, prevăzută de art. 87 alin 1 din O.U.G. 195/2002.

In ceea ce priveşte latura obiectivă, instanţa reţine că probele administrate în cauză evidenţiază realizarea elementului material specific infracţiunii, constând într-o acţiune de conducere a autoturismului pe drum public, în înţelesul art. 6 pct. 14 din OUG 195/2002., - drum public însemnând "orice cale de comunicaţie terestră (...) special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice" -, având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

Săvârşirea acestei infracţiuni are ca urmare imediată o stare de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de dispoziţiile care stabilesc regimul circulaţiei pe drumurile publice, iar legătura de cauzalitate rezultă, din însăşi săvârşirea faptei, ex re.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu fonna de vinovăţie prevăzută de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C. pen. - intenţie directă.

Constatând că infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 alin 1 din OUG nr. 195/2002 există, că a fost săvârşită inculpat cu vinovăţia specifică, în baza art. 345 alin. 1 şi 2 Cod proc. pen., instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii care face obiectul judecăţii.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 72 şi art. 52 Cod Penal.

In conformitate cu prevederile art. 72 Cod penal instanţa va avea în vedere, gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, persoana inculpatului, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală şi limitele de pedeapsă stabilite de lege.

Instanţa va reţine în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit a C.pen şi prin urmare va reduce pedepasa aplicată sub minimul prevăzut de lege, întrucât acesta este la primul conflict cu legea penală, nu are antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a acestuia şi conform caracterizării făcută de angajatorul său şi depusă în probaţiune în circumstanţiere este o persoană respectată în colectivitate, având un comportament conform regulilor de conduită impuse de profesia sa.

Având în vedere prevederile art. 320' C.pr.pen, instanţa va reduce limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunea săvârşită cu o treime şi va face şi aplicarea dispoziţiilor art. 76 lit e C.pen.

Ţinând cont de ansambul acestor criterii de individualizare a pedepsei, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 6 luni închisoare.

In ceea ce priveşte pedepsele acesorii, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa nu va aplica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a teza I, ci va analiza în ce măsură, în prezenta cauză, aceasta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau comportamentul inculpatului.

In acelaşi sens este şi Decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXIV din 5 noiembrie 2007, pronunţată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia, dispoziţiile art. 71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza I - c) din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul penal. Instanţa apreciază că raportat la natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările cauzei, persoana inculpatului, acesta este nedemn în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 61 alin. 1 teza a-II-a şi lit.b C.pen, fiind justificată îndepărtarea acestuia de la activităţi ce presupun încrederea publică ori exerciţiul autorităţii.

Având în vedere faptul că infracţiunea comisă este absolut independentă de aspectele referitoare la exercitarea funcţiei şi profesiei sau legate de exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa apreciază că nu se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.l lit.c, d şi e. De asemenea, instanţa apreciază că inculpatul nu este nedemn în exercitarea dreptului de a alege şi prin urmare nu va interzice nici dreptul prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza a I a.

Având in vedere faptul ca inculpatul a avut o atitudine corespunzătoare în faţa organelor de urmărire penali, recunoscând săvârşirea faptei, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins si fără privare de libertate, executarea pedepsei in regim de detenţie putând avea consecinţe nefaste asupra inculpatului şi în consecinţă, în temeiul art. 81 C. pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni în condiţiile art. 82 alin. 1 C. pen. De asemenea, în temeiul art. 359 C. proc. pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art. 83 C. pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării suspendării condiţionate a pedepsei.

Totodată, în temeiul art. 71 alin. 5 C. pen, instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate în cauză, pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

în temeiul art, 191 alin. 1 C. proc. pen., instanţa urmează a obliga pe inculpat la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, dm care suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu C A va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.