Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2599 din 21.03.2011


Dosar nr. 10758/318/2010operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU; GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 2599/2011

Sedinta publica de la 21 Martie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorii ..., ... si pe intimatii BEJ... si  ..., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica  au lipsit partile, contestatorii  fiind reprezentati de avocat ....

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza în stare de judecata , s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat ..., pentru contestatori solicita admiterea contestatiei si anularea formelor de executare întocmite în dosarul nr. 93 E/2010 întocmite de ..., cu cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat, chitanta depusa în recurs.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu sub  nr. 10758/318/2010, contestatorii ..., ... în contradictoriu cu intimatii BEJ ... si  .. au formulat contestatie la executare împotriva somatiei de plata nr. 93/E/2010 emisa de BEJ ... si primita în data de 17 iunie 2010 cu posta recomandata, solicitând admiterea contestatiei la executare, anularea formelor de executare-urmarea declararii recursului împotriva sentintei civile nr. 1099/15.02.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 15381/318/2009.

În fapt contestatorii arata ca au fost plecati în Spania, contestatorul în perioada 07 noiembrie 2009-26 aprilie 2010, iar sotia acestuia în perioada cuprinsa între finele lunii aprilie 2009 si în prezent, pentru cresterea si îngrijirea copilului acestora în vârsta de sub doi ani, ca fiind plecati si neavând pe nimeni la domiciliu, nu au stiut de procesul intentat de intimata Muja ... si nu au participat la nici un termen de judecata, neputându-se apara, ca procesul  nu s-a judecat în contradictoriu cu ei , desfasurându-se  cu încalcarea Constitutiei României, a normelor europene, fiind încalcat dreptul la aparare. Solicita contestatorii ca pâna la judecarea recursului ce urmeaza a fi introdus sa se dispuna suspendarea judecarii contestatiei la executare.

În dovedire depune chitanta 0062772/28.06.2010 în cuantum de 15 lei reprezentând taxa judiciara de timbru , în copie cererea 93/E/2010 emisa de BEJ ..., adresa din 14.06.2010 emisa de executor, proces verbal de cheltuieli , s.c. 1099/2010, încheierea 812 C/2010.

Creditoarea intimata depune întâmpinare prin care solicita respingerea contestatiei la executare, întrucât actele de executare silita au fost întocmite legal, ca se formuleaza critici asupra titlului executoriu ce reprezinta o sentinta civila, mentionând ca contestatorii anterior formulasera o cerere de ordonanta presedintiala , respinsa irevocabil, atasând în copie proces verbal, încheierea 1591 C/2010, extras portal.

Contestatorii formuleaza cerere de suspendare a executarii silite si de suspendare a judecatii cauzei .

În cauza se depune dosarul de executare silita, motivele de recurs ale contestatorilor în dosarul 15381/318/2009, acte de identitate, certificate , copii dupa registre civile, plan de încadrare în zona, se ia un interogatoriu contestatorului.

Prin încheierea de sedinta din 20.10.2010 s-a admis cererea de suspendare a executarii silite pâna la solutionarea contestatie la executare , iar în baza art. 244 pct. 1 C.p.c, s-a dispus suspendarea judecatii pâna la solutionarea apelului declarat de contestator în dosarul 15381/318/2009.

Împotriva acestei încheieri s-a formulat recurs si prin decizia 2744/2010, s-a respins acest recurs, retinându-se ca instanta a  acordat exact ceea ce s-a cerut, iar suspendarea judecatii a fost o masura pe care instanta a luat-o având în vedere toate aspectele invocate în cauza. La dosar s-a atasat extras dupa fisa dosarului 15381/318/2009.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele:

Partile au avut un litigiu cu obiect servitute de trecere, solutionat prin sentinta civila 1099/15.02.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul 15318/318/2009. Împotriva acestei sentinte nu s-a formulat cale de atac, astfel prin încheierea nr.812C/2010 s-a  investit cu formula executorie aceasta sentinta, fiind încuviintata executarea silita la cererea creditoarei intimate prin încheierea 1811/2010.Se formeaza dosarul de executare 93/E/2010 al BEJ .. .., se comunica somatie de executare catre contestatori, procedura de comunicare fiind în data de 05.07.2010 prin afisare si se întocmeste procesul verbal de cheltuieli.

Sentinta civila nr.1099/2010, titlu executoriu în cauza, este atacata cu apel si prin decizia 421/2010 a Tribunalului Gorj sectia civila se admite cererea de repunere în termen, se admite apelul , se desfiinteaza sentinta si se trimite  cauza spre rejudecarea aceleiasi instante. Împotriva acestei decizii s-a formular recurs de catre creditoare, însa prin decizia 240/2011 a Curtii de Apel Craiova - Sectia I Civila si pentru Cauze cu Minori si de Familie, s-a respins acest recurs.

În prezent titlu executoriu s.c 1099/2010 a fost desfiintat , fiind aplicabile în cauza disp. art.379 indice 1 C.p.c, potrivit carora în cazul în care s-a desfiintat titlu executoriu, toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desfiintate de drept, motiv pentru care instanta va admite contestatia la executare si va desfiinta toate actele de executare silita efectuate în dosarul 93E/2010 al BEJ .... ce au avut la baza titlu executoriu sc nr. 1099/2010.

Vazând si disp. art. 274 C.p.c , potrivit carora cel ce cade în pretentii, va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata,  instanta va obliga creditoarea intimata .... la plata sumei de 300 lei catre contestatori reprezentând cheltuieli de judecata, cheltuieli reprezentând onorariu avocat în recursul declarat de creditoare împotriva încheierii de suspendare a judecatii si a executarii silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite contestatia la executare formulata de catre contestatorii ... si ...., ambii cu domiciliul în comuna ....  în contradictoriu cu  intimatii BEJ ..... sediul în .... si  ....,cu domiciliul în ....

Desfiinteaza toate actele de executare silita efectuate în dosarul 93E/2010 al BEJ .... ce au avut la baza titlu executoriu sc nr. 1099/2010.

Obliga creditoarea intimata  ....la plata sumei de 300 lei catre contestatori reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica  din  21 Martie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE , GREFIER,

Red.LC./tehnored.MS/ 23.03.2011/6 ex.