Lovire sau alte violenţe

Sentinţă penală 1236 din 07.07.2011


Dosar nr. 8050/318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2444

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA PENALA

Sentinta penala nr. 1236

Sedinta publica de la 07 Iulie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE ANDREEA DANIELA TITERLEA

Grefier ELENA VODISLAV

Ministerul Public - Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu - a fost legal reprezentat de procuror ....

Pe rol se afla solutionarea cauzei penale de fata, privind pe inculpatul ... ., trimis în judecata, în stare de libertate, pentru savârsirea infractiunii de de lovire si alte violente prevazute de art. 180 alin. 2 C.pen., parte civila  fiind ....

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta inculpatul, personal, si partea civila, asistata de aparator ... si martorii propusi de partea civila, .. si .. ..

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care

Instanta procedeaza la legitimarea martorilor propusi de partea civila si îi asculta pe acestia sub prestare de juramânt religios, declaratiile fiind semnate si atasate la dosarul cauzei.

Constatând ca nu mai sunt alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, în temeiul art. 3201 alin. 5 C.pr.pen, raportat la art. 339 si 340 C.pr.pen., instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul în dezbateri, pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public expune pe scurt actul de sesizare, arata ca solicita condamnarea inculpatului la o pedeapsa neprivativa de libertate, iar în ceea ce priveste latura civila a cauzei, solicita, admiterea actiunii în masura în care instanta va aprecia ca pretentiile de natura civila ale partii civile sunt dovedite. În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen., solicita obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Inculpatul depune spre atasare la dosar un înscris intitulat caracterizare si precizeaza ca lasa solutia la aprecierea instantei, iar în ceea ce priveste latura civila a cauzei, solicita, respingere actiunii civile formulate întrucât nu dispune de mijloace materiale.

Aparatorul partii civile solicita condamnarea inculpatului la o pedeapsa orientata spre maximul special, având în vedere si antecedentele penale ale acestuia, gradul de pericol social ridicat al faptei având în vedere diferenta de vârsta dintre inculpat si partea civila si admiterea actiunii civile formulate.

 Având ultimul cuvânt, potrivit art. 341 C.pr.pen., inculpatul arata ca recunoaste si regreta savârsirea faptei, dar precizeaza ca martorii nu au mintit în anumite privinte.

Aparatorul partii civile depune spre atasare la dosar chitanta nr. 707/2011 reprezentând onorariu de avocat.

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei penale de fata, retine urmatoarele:

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg.-Jiu la data de 10.05.2011 în dosarul nr. 948/P/2011 si înregistrat pe rolul acestei instante la data de 17.05.2011 sub nr. 8050/318/2011, s-a dispus trimiterea în judecata, a inculpatului ..., pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente prevazute de art. 180 alin. 2 C.pen.

În actul de sesizare a instantei s-a retinut ca, în fapt, în data de 14.02.2011, inculpatul ... a agresat fizic pe partea civila ...., acesta suferind leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Situatia de fapt astfel prezentata în rechizitoriu a fost dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: plângerea si declaratiile partii civile ..., certificatul medico-legal nr. 169/16.02.2011 eliberat de S.M.L. Gorj, declaratiile martorilor .. si ..., si declaratiile inculpatului.

La termenul din data de 16.06.2011, instanta i-a adus la cunostinta inculpatului inculpatului prevederile art. 3201 C.pr.pen.

Inculpatul a precizat ca este de acord sa beneficieze de dispozitiile art. 3201 C.pr.pen., sens în care a aratat ca recunoaste savârsirea faptelor retinute în actul de sesizare a instantei, a solicitat ca judecata sa se faca în baza probelor administrate în faza de urmarire penala si nu a solicitat administrarea de probe, cu exceptia înscrisurilor în circumstantiere. Totodata, inculpatul a consimtit sa dea declaratie si în fata instantei, sens în care s-a procedat la audierea acestuia, conform art. 3201 alin. 3 C.pr.pen., declaratia sa fiind consemnata si atasata la dosar.

La acelasi termen, instanta, potrivit art. 67 C.pr.pen. rap. la art. 3201 C.pr.pen., apreciind asupra pertinentei, concludentei si utilitatii probelor solicitate, a încuviintat probele administrate în faza de urmarire penala cu privire la latura penala a cauzei si proba testimoniala cu 2 martori în dovedirea pretentiilor civile solicitate de catre partea civila ....

La dosar a fost depusa fisa de cazier judiciar nr. 112596/07.03.2011 a inculpatului (fila 14 d.u.p.).

Analizând si coroborând ansamblul probatoriu administrat atât în timpul urmaririi penale, cât si în cursul cercetarii judecatoresti, instanta retine urmatoarele:

În fapt, în data de 14.02.2011, inculpatul ... a agresat fizic pe partea civila pe partea civila ..., acesta suferind leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Situatia de fapt mai sus-prezentata a fost dovedita prin declaratiile partii civile declaratiile partii civile ..., certificatul medico-legal nr. 169/16.02.2011 eliberat de S.M.L. Gorj, declaratiile martorilor ... si ...., si declaratiile inculpatului.

Din depozitia martorului ... s-a retinut faptul ca în data de 14.02.2011 a vazut pe partea civila .., care avea sânge pe fata si pe haine si spunea ca a fost cu furca de catre inculpatul ... De asemenea, martorul a precizat ca a fost de fata în momentul în care politia s-a prezentat la fata locului si când s-a gasit la fata locului o teava metalica de aproximativ 1,50 metri.

Fiind audiat în timpul urmaririi penale, martorul ... a relatat ca în data de 14.02.2011 a  auzit partea civila .., care tipa si avea sânge pe fata si la ochiul stâng si spunea ca a fost lovit cu furca de catre inculpat.

În declaratiile sale date în faza de urmarire penala, partea civila .. a aratat ca în data de 14.02.2011, a fost lovit de catre inculpat cu teava metalica inculpat pe fondul unei stari conflictuale mai vechi.

Asadar, instanta retine ca depozitiile partii civile se coroboreaza cu întreg probatoriul administrat în cauza, împrejurare în raport de care constata ca devin incidente dispozitiile art. 75 C.pr.pen., în baza carora declaratiile partii civile facute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevarului, numai în masura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente în cauza.

Fiind audiat atât în timpul urmaririi penale, inculpatul nu a recunoscut savârsirea faptei, relatând ca partea civila a încercat sa îl loveasca iar el s-a aparat cu mâna. A sustinut ca partea civila s-a dezechilibrat si a cazut la pamânt si ca nu este adevarat ca în ziua respectiva sa-l fi lovit pe ..., cu o teava metalica,  însa în fata instantei de judecata acesta a aratat ca recunoaste si regreta savârsirea faptei si ca doreste sa beneficieze de dispozitiile art. 3201 C.pr.pen.

 În drept, fapta inculpatului ..., constând în aceea ca, în data de14.02.2011, a agresat fizic pe partea civila pe partea civila ..., acesta suferind leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire si alte violente prevazute de art. 180 alin. 2 C.pen.

Elementul material al laturii obiective a infractiunii consta în actiunea de lovire cu o teava metalica a partii civile ... cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un numar de 8-9 zile de îngrijiri medicale. Având în vedere ca din concluziile certificatului medico-legal nr. 169/16.02.2011 rezulta faptul ca partea civila a suferit leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale, instanta retine incidenta în cauza a formei calificate a infractiunii de lovire sau alte violente prevazuta de alin. 2 al art. 180 C.pen.

Urmarea imediata a infractiunii consta în cauzarea unor leziuni traumatice la nivelul fetei partii civile, iar legatura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata este dovedita cu certitudine de certificatul medico-legal, precum si de celelalte mijloace de proba administrate, din care a rezultat faptul ca între actiunea inculpatului si leziunile traumatice exista legatura directa de cauzalitate, neinterpunându-se nicio cauza sau conditie care ar fi putut sa întrerupa lantul cauzal.

Latura subiectiva a infractiunii este realizata sub forma intentie directe reglementate de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C.pen., inculpatul prevazând rezultatul faptei, date fiind circumstantele în care a lovit pe partea civila si urmarind producerea lui prin savârsirea acelei fapte. Asadar, vinovatia inculpatului rezulta din întreg probatoriul administrat.

Asadar, constatând ca fapta exista, constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat, instanta, potrivit art. 345 alin. 2 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente prevazute de art. 180 alin. 2 C.pen.

La individualizarea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata inculpatului, instanta va avea în vedere dispozitiile art. 52 C.pen., precum si criteriile generale de individualizare prevazute de art. 72 C.pen. raportate în prezenta cauza, respectiv gradul relativ ridicat de pericol social al faptei comise, circumstantele personale ale inculpatului si circumstantele concrete ale savârsirii faptei -ca inculpatul a manifestat o atitudine nesincera, în faza de urmarire penala nerecunoscând comiterea faptei si împrejurarile în care s-a savârsit, precum si faptul ca acesta are antecedente penale, asa cum reiese din analiza fisei de cazier judiciar a inculpatului. Pe de alta parte, se va retine si faptul ca inculpatul a manifestat o atitudine sincera, în faza de judecata recunoscând comiterea faptei si împrejurarile în care aceasta s-a produs, precum  si vârsta acestuia.

De asemenea din caracterizarea întocmita de catre Primaria comunei ...(fila 13 din dosar) reiese faptul ca inculpatul se afla în rândul cetatenilor cu profil moral pozitiv, având capacitatea mentala sa poata evalua dimensiunile gravitatii faptei si sa n-o mai repete în viitor.

Totodata, având în vedere ca la termenul din data de 12.05.2011, inculpatul a precizat ca este de acord sa beneficieze de dispozitiile art. 3201 C.pr.pen., aratând ca recunoaste savârsirea faptei retinute în actul de sesizare a instantei, solicitând ca judecata sa se faca în baza probelor administrate în faza de urmarire penala, fara a solicita administrarea de probe, instanta urmeaza a da deplina eficienta dispozitiilor art. 3201 alin. 7 C.pr.pen., potrivit carora, se va pronunta condamnarea inculpatului, care, în cazul pedepsei amenzii, beneficiaza de reducerea cu o patrime a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, limite care, în cazul infractiunii de lovire si alte violente prevazute de art. 180 alin. 2 C.pen sunt de la 375 lei pâna 22500 lei amenda penala.

Asadar, constatând ca fapta exista, constituie infractiune si a fost savârsita de inculpat, instanta, potrivit art. 345 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 3201 alin. 7 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ... pentru savârsirea infractiunii de infractiunii de lovire si alte violente prevazute de art. 180 alin. 2 C.pen., la o pedeapsa de 1000 lei amenda penala, apreciind ca pedeapsa astfel cum va fi stabilita si aplicata este de natura sa asigure atingerea scopurilor preventiv-educative si sanctionatorii ale pedepsei, prevazute de art. 52 din C.pen.

Sub aspectul laturii civile, instanta retine ca, potrivit art. 14, art. 15, art. 24 alin. 2 si art. 76 C.pr.pen., prin declaratia data în cursul cercetarii judecatoresti, partea vatamata Racoceanu Nicolae s-a constituit parte civila, cu suma totala de 5000 lei din care 4000 lei, cu titlu de daune morale si 1000 de lei cu titlu de daune materiale.

În baza art. 998 C.civ., orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara.

Potrivit literaturii si practicii judiciare în materie, pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite, în mod cumulativ, urmatoarele conditii: fapta ilicita, prejudiciul produs ca urmare a faptei ilicite, raportul de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu si vinovatia celui care a cauzat prejudiciul.

Cu privire la fapta ilicita, asa cum s-a aratat pe parcursul considerentelor, aceasta a constat în lovirea de catre cei inculpat a partii civile. Consecinta faptei inculpatului a constat în cauzarea de leziuni traumatice partii civile pentru a caror vindecare au fost necesare 8-9 zile de îngrijire medicala. Raportul de cauzalitate a fost dovedit prin certificatul medico-legal coroborat cu celelalte mijloace de proba administrate. Vinovatia inculpatului a fost, de asemenea, probata. Asadar, instanta retine ca sunt îndeplinite toate cele patru conditii.

Prejudiciul cauzat de fapta ilicita a inculpatilor are doua componente: o componenta materiala si o componenta morala - ce consta în suferintele pricinuite partii civile de respectivul incident.

Din situatia de fapt mai sus-prezentata, a reiesit ca, urmare a faptei inculpatului a rezultat lovirea partii civile, care a necesitat 8-9 zile de îngrijire medicala pentru tratarea leziunilor traumatice produse, în urma carora nu au ramas sechele fizice sau psihice. În acest context, instanta retine ca, urmare a actiunii de lovire exercitate de inculpat, partea civila a îndurat suferinte fizice, dar mai ales psihice, incontestabile, dar care nu au avut urmari ulterioare, ci au fost estompate prin trecerea timpului.

În stabilirea cuantumului concret al despagubirilor morale la plata carora va fi obligat inculpatul catre partea civila, instanta va avea în vedere, pe de o parte, certificatul medico-legal, iar pe de alta parte, consecintele pe care aceasta fapta le-a avut asupra vietii partii civile si nu numai.

În acest context, instanta retine faptul ca, în final, partea civila a solicitat suma de de 5000 lei din care 4000 lei, cu titlu de daune morale si 1000 de lei cu titlu de daune materiale.Cât priveste solicitarea partii civile de a-i fi achitata de catre inculpat suma de 1000 lei, cu titlu de daune materiale, instanta retine ca nu au fost dovedite aceste pretentii de natura civila formulate. Nu au fost depuse la dosarul cauzei înscrisuri din care sa rezulte ca partea civila a urmat un tratament medical, iar cei doi martori nu  au putut preciza daca în mod concret partea civila ca a facut cheltuieli personale pentru achizitia de medicamente sau orice alt tip de cheltuieli.

Prin savârsirea infractiunii, acestei parti civile i-a fost cauzat de catre inculpat un prejudiciu moral constând în suferintele cauzate de leziunile traumatice provocate, dar care, urmare a trecerii timpului, au fost estompate, astfel ca nu au existat urmari de natura fizica sau psihica ulterioare notabile. Întelesul notiunii de prejudiciu moral consta în rezultatul daunator direct al unei fapte ilicite si culpabile, prin care se aduce atingere valorilor cu continut nepatrimonial care definesc personalitatea umana. Prejudiciul moral produs, fiind strâns legat de persoana, a lezat direct si nemijlocit integritatea fizica si psihica a partii civile careia incidentul i-a provocat nu atât leziuni fizice, cât mai ales tulburari emotionale datorate socului posttraumatic. În ceea ce priveste suma solicitata cu titlu de daune morale, instanta retine ca acestea sunt greu de cuantificat, greutate care rezida mai ales din imposibilitatea de a le privi ca pe un pretium dolores, ca o compensare a suferintei partii civile. Totusi, la stabilirea cuantumului despagubirilor echivalente unui prejudiciu moral instanta trebuie sa aiba în vedere o serie de criterii, cum ar fi consecintele negative suferite pe plan fizic si psihic, importanta valorilor morale lezate, masura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecintele, masura în care partea civila a fost afectata emotional, având în vedere si vârsta sa. Prin urmare, stabilirea cuantumului despagubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include de regula o doza ridicata de aproximare si subiectivism.

De asemenea instanta va avea în vedere si declaratiile martorilor ... si ... care au declarat ca au discutat cu partea civila dupa ce a fost lovita de catre inculpat si le-a spus ca acuza dureri în zona arcadei si spunea ca nu vede foarte bine.

Astfel, în privinta întinderii prejudiciului moral, instanta va aprecia, în raport cu împrejurarile comiterii faptei si urmarile acesteia, retinând si practica judiciara în domeniu, ca suma de 4000 de lei solicitata de partea civila este exagerata si astfel ar deturna, în opinia instantei, ratiunea raspunderii civile delictuale pentru daune morale de la scopul sau, transformând-o într-o cale de îmbogatire fara justa cauza.

Prin urmare, instanta apreciaza ca suma de 1000 de lei reprezinta o reparatie justa si echitabila a prejudiciului moral suferit de partea civila.

În consecinta, în temeiul art. 14 C.pr.pen. si art. 15 C.pr.pen. rap. la art. 346 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 998 C.civ., instanta va admite în parte actiunea civila formulata de partea civila si va obliga pe inculpat la plata catre aceasta parte civila a sumei de 1000 de lei, cu titlu de despagubiri civile reprezentând daune morale.

În temeiul art. 191 alin. 1 si 2 C.pr.pen. rap. la art. 189 C.pr.pen., în raport de solutia de condamnare ce va fi pronuntata în prezenta cauza, instanta va obliga pe inculpat la plata sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, atât în cursul urmaririi penale, cât si în timpul cercetarii judecatoresti.

Conform art. 193 C.pr.pen., instanta va obliga pe inculpat la plata sumei de 600 de lei cu titlu de solicitat cheltuieli judiciare, reprezentând onorariu de avocat, conform chitantei nr.707 /2011.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

În temeiul art. 345 alin. 2 C.pr.pen., rap. la art. 3201 alin. 7 C.pr.pen,  condamna pe inculpatul .. .. domiciliat în ..., cetatean român, cu antecedente penale), pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente prevazute de art. 180 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 63 alin. 3 teza a-II-a C.pen., la o pedeapsa de 1000 de lei amenda penala.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 631 C.pen., referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul sustragerii cu rea-credinta de la executarea amenzii.

Conform art. 14 C.pr.pen. si art. 15 C.pr.pen. rap. la art. 346 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 998 C.civ., admite în parte actiunea civila formulata de partea civila .. (domiciliat în ..) si obliga, pe inculpat la plata catre aceasta parte civila a sumei de 1000 de lei, reprezentând daune morale.

Conform art. 193 C.pr.pen., obliga pe inculpat la plata sumei de 600 de lei cu titlu de  cheltuieli judiciare, reprezentând onorariu de avocat catre partea civila .....

În temeiul art. 191 alin. 1 si 2 C.pr.pen. rap. la art. 189 C.pr.pen., obliga pe inculpat la plata sumei de 200 de lei, cu tiltu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare .

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 07.07.2011

Presedinte,

ANDREEA DANIELA TITERLEA

Grefier,

ELENA VODISLAV

Red. /tehnored. Jud. A.T.

3 exemplare

E.V. 15 Iulie 2011