Dosare procese Curtea de Apel Brașov - 2010

Dosar 1090/64/2010 din 31.12.2010

Curtea de Apel Brașov

suspendare executare act administrativ;

Dosar 1091/64/2010 din 31.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act administrativ;

Dosar 765/32/2009* din 31.12.2010

Curtea de Apel Brașov

dizolvare societate (registrul comerţului);

Dosar 765/32/2009 din 31.12.2010

Curtea de Apel Brașov

alte cereri;

Dosar 1087/64/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

cerere de liberare provizorie sub control judiciar (art. 160 ind.2 C.p.p.);

Dosar 1088/64/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006 ref dos 6173/62/2009 CA Bv;

Dosar 1089/64/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.);

Dosar 12327/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

suspendare executare act administrativ;

Dosar 1470/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

numire lichidator;

Dosar 1515/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

numire lichidator;

Dosar 1751/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 19305/197/2009 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996);

Dosar 26753/197/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002);

Dosar 2932/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

sancţiune pentru neexecutare hotărâre;

Dosar 3397/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 3498/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 3890/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 3910/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 4119/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 4216/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 4792/62/2010 din 30.12.2010

Curtea de Apel Brașov

anulare act de control taxe şi impozite;