Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.03.2012

Obligativitatea pentru instanţa de trimitere a îndrumărilor date de instanţa de recurs.

Decizie - 15.02.2012

Decizie de regularizare ANV-DJAOV. Procedura controlului ulterior. Condiţii

Decizie - 13.02.2012

Achiziţie publică. Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa CNSC. Respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. Obiectul contestaţiei. Noţiunea de act administrativ în accepţiunea OUG 34/...

Decizie - 03.02.2012

Tardivitatea formulării cererii de precizare a acţiunii.

Decizie - 01.02.2012

Obligativitatea pentru judecătorii de fond care rejudecă procesul după casare a îndrumărilor date de instanţa de control judiciar. Stabilirea stării de fapt de către instanţa de trimitere.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 30.01.2012

Procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar. Posibilitatea administratorului judiciar nou desemnat de a reface raportul cauzal întocmit Raport de distribuţie. Contravaloarea părţilor sociale deţinute de soţul decedat în societatea d...

Decizie - 27.01.2012

Decizie de regularizare ANV- DJAOV. Regimuri vamale suspensive. Încetare. Regulamentul CEE nr.2913/1992

Decizie - 27.01.2012

Soluţionarea pe cale amiabilă a laturii civile a cauzei. Cerinţe.

Decizie - 24.01.2012

Repunerea în termenul de recurs. Condiţii.

Decizie - 24.01.2012

Potrivit deciziei nr. 42/2008 pronunţată într-un recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţa este învestită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două infracţiuni intenţionate, săvârşite de acelaşi inculpat, dint...

Decizie - 18.01.2012

Ordinea de analizare de către instanţa de judecată a probelor administrate.

Decizie - 17.01.2012

Încetarea procesului penal. Consecinţe asupra soluţionării acţiunii civile exercitate de o unitate spitalicească.

Decizie - 10.01.2012

Imposibilitatea criticării soluţiei pronunţată pe fondul cererii de partaj, câtă vreme titulara dreptului de creanţă a renunţat la acest drept, în privinţa renunţării sale soluţia comportând regimul instituit de art.247 Cod procedură civilă, chiar da...

Decizie - 09.01.2012

Rolul activ al instanţei de judecată. Principiul disponibilităţii.

Decizie - 09.01.2012

Admisibilitatea recursului. Menţiunea greşit făcută în dispozitivul hotărârii care se atacă nu privează partea de o cale de atac pe care legea însăşi a prevăzut-o.

Decizie - 25.10.2011

diplomă nerecunoscută

Decizie - 17.12.2009

Prin cererea înregistrată la data de 22 decembrie 2008, contestatorul F.D. a formulat, în contradictoriu cu intimatele Banca Comercială Română S.A. Bucureşti şi Banca Comercială Română – Sucursala Vâlcea, contestaţie împotriva deciziei de conce...

Decizie - 03.12.2009

Prin actiunea înregistrata la data de 27.06.2006, reclamantul A.C. a chemat în judecata pe pârâtii D.I. si D.E., solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa îi oblige pe pârâti sa lase în deplina proprietate si posesie apartamentul...

Sentinţă civilă - 02.12.2009

Nulitate absoluta