Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 27.01.2021

Deschidere procedură adopție

Decizie - 04.09.2019

Lipsă calitate procesuală activă a mamei de a solicita vizitarea copiilor dacă drepturile părinteşti sunt suspendate

Decizie - 11.05.2018

Recurs. Beneficiază de concediu de acomodare numai adoptatorii cărora, anterior adopţiei, le-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei

Decizie - 24.06.2016

Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii adopţiei, reglementată prin Legea nr. 273/2004, republicată privind procedura adopţiei

Decizie - 03.12.2015

Deschiderea procedurii adopţiei interne, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 29 din Legea nr.273/2004.

Decizie - 30.10.2015

Invalidarea hotărârii de respingere a plasamentului minorului. Aplicarea art. 8 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului. Inten?ia reclamantilor-intimati de eludare a prevederilor Legii nr. 273/2004 privind adoptia.

Decizie - 05.12.2012

Adopţie încuviinţată după intrarea în vigoare a Noului C.civ. (Legea nr. 287/2009). Admisibilitatea cererii formulate de familia adoptatoare de a preschimba unul din prenumele copilului adoptat, în raport de dispoziţiile Legii adopţiei nr. 273/2004 ş...

Decizie - 20.09.2012

Adopţie. Stabilirea caracterului abuziv al refuzului părintelui firesc de a-şi exprima consimţământul la adopţie.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 26.10.2011

Constată că prin contestaţia înregistrată la 30 august 2011, petenta SC C.I.C.SRL, în calitate de lider al Asociaţiei SC C.I.C.SRL şi SC S. ADN SRL a solicitat în contradictoriu cu autoritatea contractantă Municipiul Câmpulung anularea adresei nr.256...

Decizie - 06.09.2011

Prin acţiunea înregistrată la data de 24.02.2010 pe rolul Tribunalului Argeş, reclamanta B.F. a chemat în judecată pe pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtului la încadr...

Decizie - 02.09.2011

La data de 7.02.2011 CECB. S.A. a formulat contestaţie împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de respingere ca tardivă a cererii de creanţă împotriva patrimoniului debitoarei falite S.C. G. T. S.R.L.

Decizie - 29.04.2011

CONT. ADM. : Contravenţie prevăzută la art. 3 lit. b) în referire la art. 20 alin. 2 lit. b) din HG nr. 996/2008. Nerespectarea obligaţiei referitoare la raportarea informaţiilor în sumal.Individualizarea sancţiunii

Decizie - 19.04.2011

Adopţii. Desfacere adopţie. Legea aplicabilă. Condiţii.

Decizie - 24.03.2011

Refuzul tatalui de a consim?i la adop?ia copilului sau de catre actualul so? al mamei nu poate fi considerat abuziv

Decizie - 22.02.2011

Adopţie. Desfacere adopţie. Condiţii

Decizie - 15.02.2011

Asupra recursului civil de faţă, constată că prin acţiunea înregistrată la data de 20.09.2010 pe rolul Tribunalului V., reclamantul C.F. a chemat în judecată pe pârâţii Casa Judeţeană de Pensii V. şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru...

Decizie - 26.01.2011

Criteriile de apreciere a unei adopţii ca fiind adopţie naţională sau internaţională în lumina dispoziţiilor Legii nr.273/2004.

Decizie - 21.10.2010

Legitimare procesuală activă – anulare certificat de moştenitor şi partaj succesoral. Menţinerea relaţiei de rudenie cu părintele firesc – efect al adopţiei cu efecte restrânse a majorului, încuviinţată în străinătate.

Decizie - 22.09.2010

Condiţii pentru încuviinţarea procedurii deschiderii adopţiei. Verificarea îndeplinirii acestora