Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.06.2011

Contract de furnizare materii prime pentru producerea de energie termică. Natură juridică. Condiţiile în care operează rezilierea contractului. Despăgubiri.

Decizie - 20.06.2011

Apel. Caracterul politic al condamnării. Despăgubiri. Incidenţa admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate asupra unei cauze aflată în curs de soluţionare.

Decizie - 08.06.2011

Apel - despăgubiri solicitate în baza Legii 10/2001 de terţi al căror titlu emis la Legea 112/2005 a fost anulat în instanţă; Calitatea statului de a achita despăgubirile şi după modificarea art. 48 din Legea 10/2001

Decizie - 23.03.2011

Măsura retrogradării din funcţie - condamnare politică - daune morale

Decizie - 16.06.2010

Termenul de introducerii a acţiunii in despăgubiri în cazul condamnării pe nedrept

Decizie - 10.06.2010

Vătămare corporală din culpă. Acţiune civilă. Despăgubiri. Calitatea de parte civilă.

Decizie - 05.05.2010

Termenul de introducerii a acţiunii in despăgubiri în cazul condamnării pe nedrept

Decizie - 11.02.2010

DESPĂGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE ÎN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004

Decizie - 20.01.2010

Recurs împotriva deciziei de desfiinţare cu reţinere şi a celei pronunţate după reţinerea spre rejudecare. Servituţi - de vedere şi picătură a streşinii; obligaţie de a face - ridicare construcţie; despăgubiri şi daune cominatorii

Decizie - 02.03.2009

Sancţiune disciplinara - posibilitatea instanţei, de a înlocui sancţiunea aplicată. dreptul muncii.

Decizie - 16.02.2009

Recurs. Obligaţia angajatorului de a înregistra concediile medicale ale angajaţilor în evidenţele contabile. Procedura prealabilă acestei operaţiuni şi dovedirea parcurgerii sale; sarcina probei. Principiul guvernării relaţiilor dintre angajaţi şi an...

Decizie - 08.01.2009

Ucidere din culpă. Despăgubiri civile

Decizie - 24.04.2007

GREŞITA REZOLVARE A LATURII CIVILE. LIPSA ROLULUI ACTIVE AL INSTANŢELOR . CONSECINŢE.

Decizie - 22.03.2006

LEGEA 10/2001-DESPĂGUBIRI PENTRU IMOBIL PRELUAT ABUZIV

Decizie - 22.01.2006

DREPT DE DEDUCERE. REALITATEA PRESTAŢIILOR. DOVADĂ.

Decizie - 20.01.2006

CERERE DE RESTITUIRE ÎN NATURĂ. TERGIVERSAREA DE A RĂSPUNDE LA NOTIFICARE. SOLICITAREA DE DAUNE. INAPLICABILITATEA DISPOZIŢIILOR ART.580 COD PR.CIVILĂ SAU ART.1073-1075 COD CIVIL.