Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 13.09.2011

Servitute de trecere. Semnificaţia noţiunii de „loc înfundat” în sensul dispoziţiilor art. 616-634 Cod civil. Crearea situaţiei de „loc înfundat” prin fapta proprietarului.

Decizie - 12.09.2011

Rolul activ al judecătorului. Drepturile şi interesele părţilor

Decizie - 12.09.2011

Calea de atac în acţiunile privind validarea popririi

Decizie - 12.09.2011

Cerere restitire cauţiune

Decizie - 12.09.2011

Obligativitatea depunerii declaraţiei privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administrative publice locale în termen de 30 de zile de la data achiziţiei

Decizie - 09.09.2011

Obligarea la despăgubiri către persoanele prejudiciate prin accidente de autovehicule de către Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii.

Decizie - 08.09.2011

Decăderea. Excepţia nulităţii raportului de expertiză.

Decizie - 08.09.2011

Tutela administrativă

Decizie - 07.09.2011

Inadmisibilitatea cererii de sistare a popririi instituite asupra pensiei pe calea ordonanţei preşedinţiale.

Decizie - 06.09.2011

Menţinerea măsurii plasamentului minorului Interesul superior al copilului

Decizie - 30.08.2011

Liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii de admitere a cererii.

Decizie - 25.08.2011

Recurs. Inadmisibilitate.

Decizie - 18.08.2011

Suspendarea executării actului administrativ în temeiul art. 14 alin. 1 teza I-a din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Condiţii. Cazul bine justificat. Înlăturarea prezumţiei de legalitate a actului administrativ

Decizie - 12.08.2011

Liberare provizorie sub control judiciar. Netemeinicia cererii faţă de incidenţa dispoziţiilor art.1602 alin. 2 C.proc.pen.

Decizie - 08.08.2011

Consimţământul autorităţii judiciare de executare la predarea persoanei solicitate către un stat terţ. Regula specialită?ii.

Decizie - 04.08.2011

Anulare acte juridice încheiate în dauna creditorilor

Decizie - 02.08.2011

Greva. Conditiile de declarare a grevei. Nerespectarea dispozitiilor art.183, alin.1 si 3 din Legea nr.62/2011. Incetarea grevei ca ilegala.

Decizie - 01.08.2011

Punerea în executare a hotărârilor penale. Contestaţia la executare. Schimbarea încadrării juridice a faptei. Înlăturarea sau modificarea pedepsei. Deciziile pronunţate în interesul legii. Inadmisibilitate.

Decizie - 21.07.2011

Comunicare informaţii de interes public. Protecţia cetătenilor români care lucrează în străinătate

Decizie - 12.07.2011

Suma obţinută din valorificarea bunului adus în garanţie se distribuie creditoarei care are o creanţă garantată cu bunul valorificat, creanţă cu care a fost înscrisă în tabelul definitiv consolidat