Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 25.02.2016

CIVIL.Contravenţii-Înregistrare efectuată cu aparatul radar din care nu reiese numărul de înmatriculare al autoturismului.Prezumţia de nevinovăţie

Sentinţă penală - 25.02.2016

PENAL.procedura camera preliminara .Inadmisibilitatea analizării temeiniciei acuzaţiei, a substanţei probelor şi a vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului

Sentinţă civilă - 25.02.2016

CIVIL. Contravenţii. Insuficienta descriere a faptei convenţionale şi lipsa unuia dintre elementele constitutive ale contravenţiei

Sentinţă penală - 25.02.2016

PENAL.Procedură de camera preliminare.Motivare excepţii şi nulităţi

Sentinţă civilă - 21.10.2013

CIVIL. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti în temeiul art.322 pct.4 din Codul de procedură civilă. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege

Sentinţă civilă - 21.10.2013

CIVIL – Fond Funciar. Excepţia lipsei de interes a primarului, în calitate de preşedinte al comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate, in promovarea acţiunii având ca obiect constatare nulitate absolută titlu de proprietate.

Sentinţă civilă - 31.01.2012

CIVIL. Autoritate de lucru judecat în cazul hotărârii de expedient. Inexistenţa efectului pozitiv al autorităţii lucrului judecat manifestat ca prezumţie

Sentinţă civilă - 31.01.2012

CIVIL.LIPSĂ CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ

Sentinţă civilă - 31.01.2012

CIVIL.Contestaţie la titlu.Imposibilitatea punerii în discuţie a hotărârii judecătoreşti reprezentând titlu executoriu,care se bucură de autoritate de lucru judecat

Sentinţă civilă - 31.01.2012

CIVIL.Acţiune în revendicare imobiliară, comparaţie de titluri.Chemare în garanţie formulată de pârâta AVAS Bucureşti

Sentinţă civilă - 31.01.2012

CIVIL.AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT ÎN SENS POZITIV (art.1200 pct.4 şi 1202 Cod civil).INEXISTENŢA AUTORITĂŢII DE LUCRU JUDECAT ÎN CAZUL HOTĂRÂRII DE EXPEDIENT

Sentinţă civilă - 31.01.2012

NULITATE ABSOLUTĂ CONTRACT VÂNZARE-CUMPĂRARE PENTRU LIPSA TOTALĂ A CONSIMŢĂMÂNTULUI ÎN CAZUL ERORII OBSTACOL (error in negotio)

Sentinţă civilă - 31.01.2012

Admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială.Condiţii

Sentinţă civilă - 31.01.2012

CIVIL.Rezoluţie contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere. Nedovedirea culpei pârâţilor – debitori cu obligaţia de întreţinere

Sentinţă civilă - 17.05.2011

CIVIL. Transformare daune cominatorii in daune compensatorii

Sentinţă civilă - 17.05.2011

CIVIL.Condiţiile exercitării executării silite împotriva debitorilor de regres în cazul Biletului la Ordin

Sentinţă civilă - 22.09.2010

Cerere de revizuire formulată in temeiul art.322 pct.5 C.pr.c. Repunere in termen. Neîndeplinirea cond. legale (art.103 C.p.c.). Cererea introdusă tardiv

Sentinţă penală - 22.09.2010

PENAL.Art.181 C.p. Condamnare. Forţa probantă a mijloacelor de probă indirecte. Principiul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă”

Sentinţă civilă - 22.09.2010

Contestaţia la executare. Titlu executoriu – ordonanţa preşedinţială – desfiinţat după realizarea executării

Sentinţă civilă - 22.09.2010

Răspundere civilă delictuală. Art.1000 alin.2 Cod civ. – Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului