Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 12.09.2018

Constituire comisie pentru atribuire contract executie lucrări. Emitere decizie privind plata indemnizatiei membrilor comisiei. Solicitare anulare decizie. Competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal de solutionare a cauzei.

Decizie - 27.04.2016

Constructie edificată cu încălcarea autorizatiei de construire. Refuzul OCPI de intabulare a dreptului de proprietate asupra constructiei neautorizate. Actiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară artificială.

Decizie - 15.04.2015

Dobândirea prin revendicare a terenului aferent constructiei chiriaşului cumpărător. Dreptul la daune interese pentru lipsa de folosintă asupra terenului.

Decizie - 28.01.2015

Superficie. Conditii de constituire. Teren proprietatea unei persoane fizice, drept intabulat în Cartea funciară. Preluare abuzivă de către stat a terenului şi atribuirea acestuia unei societăti economice de stat din turism pt.edif. unui complex hotelier

Decizie - 14.04.2014

Plata de daune materiale cu titlu de despăgubiri pentru neemiterea certificatului de urbanism.

Decizie - 13.03.2014

Excepţie nelegalitate convenţie încheiată intre primar şi preşedintele consiliului judeţean.

Decizie - 05.03.2014

Obligarea pârâtului la plata de despăgubiri cauzate reclamantei urmare emiterii cu întârziere a certificatului de urbanism. Nedovedirea de către reclamantă a existen?ei unui prejudiciu cert, real, consecinta directă a execi cu întârziere a unei hot. jud.

Decizie - 16.02.2012

Cerere de anulare a autorizaţiei de construire. Repararea pagubelor.

Decizie - 19.01.2011

Anulare act administrativ individual emis de autoritatea publica – autorizatie de construire. Suspendarea executarii actului administrativ.

Decizie - 22.11.2010

Anulare act administrativ emis de autoritate pentru emiterea acordului de mediu privind proiectul aferent edificarii unei constructii. Gresita solutionare a exceptiei lipsei de interes. Gresita respingere a actiunii ca inadmisibila.

Decizie - 05.07.2010

Obligare autoritate publica la eliberare act administrativ – autorizatie de constructie.

Decizie - 11.02.2010

Exceptia de nelegalitate a unui act administrativ – inadmisibilitate. Conditii pentru eliberarea actului administrativ din perspectiva Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Decizie - 11.02.2010

Exceptia de nelegalitate a unui act administrativ – inadmisibilitate. Conditii pentru eliberarea actului administrativ din perspectiva Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Decizie - 19.10.2009

Legea nr. 10/2001. Teren afectat de un proiect de investitii, autorizat ulterior formularii notificarii. Nerealizarea obiectivului ”Bai Reci” – anexa a Spitalului Clinic de Recuperare Eforie Nord.

Decizie - 14.05.2008

Teren atribuit în folosinta pentru constructia unei case în baza Decretului nr. 493/1954. Lipsa calitatii de persoana îndreptatita la restituirea terenului atribuit conform Decretului nr. 493/1954.

Decizie - 06.06.2007

Accesiune imobiliara. Momentul nasterii dreptului de creanta al constructorului lucrarii realizate pe terenul altuia. Limitarile aduse dreptului de proprietate conform art. 494 Cod civil sunt compatibile cu exigentele art. 1 din Protocolul nr. 1 la C...

Decizie - 07.02.2007

Legea nr. 10/2001. Teren expropriat si afectat partial de constructii. Incidenta dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 10/2001.