Infracţiunii de luare de mită în formă continuată

Sentinţă penală 113 din 22.07.2016


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. ………/2015

SENTINŢA PENALĂ Nr. 113/P/2016

Şedinţa publică de la 22  Iulie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE ...

Grefier ...

Ministerul Public – DNA - Serviciul Teritorial Oradea este reprezentat prin procuror ....

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio potrivit prevederilor art. 369 Cod procedură penală.

Pe rol fiind judecarea cauzei în primă instanţă privind pe inculpaţii:A... I... M... trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 289 alin. 1 Cod pen., cu aplic. art. 6 din L. nr. 78/2000, cu reţinerea art. 5 din Cod pen.; art. 289 alin. 1 Cod pen., cu aplic. art. 6 din L. nr. 78/2000 şi art. 35 Cod pen., cu reţinerea art. 5 din Cod pen.; art. 297 alin. 2 Cod pen., cu aplic. art. 35 Cod pen.; toate cu aplicarea art. 38 Cod pen., infracţiunii de luare de mită în formă continuată ( 2 acte materiale), prev. de art. 289 alin 1c.pen cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 şi art.35 din C.pen, cu retinerea art 5 din C.pen., MO... Y... trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 290 alin. 1 Cod pen., cu aplic. art. 6 din L. nr. 78/2000, cu reţinerea art. 5 din Cod pen., S... J... trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 Cod pen., cu aplic. art. 6 din L. nr. 78/2000 şi art. 35 din Cod pen., cu reţinerea art. 5 din Cod penal; art. 29 alin. 1 lit. b din L. nr. 656/2002, rap. la art. 17 lit. e din L. nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 Cod pen., precum şi verificarea din oficiu a legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpaţi, C... M... trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită in formă continuată (2 acte materiale-corelative actelor de luare de mită ale inculpatului A... I... M... prev. de art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplicarea art.6 din Legea 78/2000 şi art.35 din c.pen, cu reţinerea art.5 din c.pen.; dare de mită în formă continuată (4 acte materiale-corelative actelor de luare de mită ale inculpatului B... D... G... ), prev de art.255 alin.1 vechiul c.pen, cu aplicarea art.6 din legea 78/2000 şi art.35 din c.pen, cu reţinerea art.5 din c.pen, ambele cu aplic art.38 c.pen., B... D... G... , acuzat de sâvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 289 alin.1 c.pe. cu aplic.art.6 din Legea 78/2000 şi art. 35 din c.pen., cu reţinerea art. 5 c.pen. si are ca obiect luare de mită şi verificarea subzistenţei temeiurilor care au stat la baza luării măsurii preventive faţă de inculpaţii A... I... M... , Mo... V... şi S... I... .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Totodată, se constată că judecarea cauzei în fond a avut loc la data de 28.06.2016, dată la care susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea acelei şedinţe, încheiere ce face parte integrată din prezenta sentinţă, amânându-se pronunţarea la data de 05.07.2016, respectiv la data de azi.

TRIBUNALUL

DELIBERAND

I.Prin rechizitoriul ../P/2015 a DNA AT O , au fost trimisi in judecata inculpatii A... I... M... , C...  M... si B...  D... G...

S-a retinut ca  inculpatul A... I... M... ,  folosindu-se de calitatea sa de director executiv al Direcției Județene a Finanțelor Publice ……, la data de 17.01.2013, a  primit de la numitul C...  M... I, administrator al SC C...  SRL V... , mai multe bunuri (plase și cutii cu diverse produse alimentare), în parcarea localului PC...  din Mun.Sm... , după care, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, a primit în data de 11.03.2013, de la suspectul C...  M... I, suma de 4.000 de euro, iar în contrapartidă, inculpatul a dispus echipei de control din cadrul D.G.F.P. Sm... , ce urma a fi desemnată să efectueze o inspecție fiscală generală la SC C...  SRL V... , din care făcea parte și inculpatul B...  D... G... , să nu constate nereguli cu privire la activitatea comercială ilicită a societății menționate, control care s-a desfășurat în perioada februarie-aprilie 2013, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen.

.

2)S-a retinut ca  inculpatul C...  M... I, constând în aceea că,  în calitatea sa de administrator al SC C...  SRL V...  din jud.Sm... , în perioada ianuarie-aprilie 2013, i-a oferit și dat numitului B...  D... G... ,  inspector fiscal în cadrul Serviciului de Inspecție Persoane Juridice din cadrul Direcției Județene a Finanțelor Publice Sm... , desemnat să efectueze un act de control fiscal la SC C...  SRL V...  în perioada mai sus amintită, mai multe foloase materiale după cum urmează:

•a)la data de 31.01.2013, la inițiativa sa, a suportat  contravaloarea cheltuielilor aferente consumației celor circa 20 de persoane invitate la localul V... M...  din loc.V... , cu ocazia celebrării zilei de naștere

•b)la data de 14.02.13, i-a oferit și predat, prin intermediul unor angajați,  două platouri cu mâncare pregătite de personalul localului V... M... 

•c)la data de 01.03.2013,  a acceptat solicitarea lui B...  D... Y... de a accepta încheierea și semnarea unui contract fictiv, între o societate controlată de susnumit cu o societate comercială deținută de un prieten al  lui B...  D... G... , act menit să ajute  acea societate să poată accesa un credit bancar

•d)în data de 14.04.2013, i-a dat inculpatului B...  D... Y... suma de 1.000 de lei cu titlu de împrumut,

iar în schimbul oferirii și remiterii acestor foloase materiale, în perioada mai sus amintită, numitul B...  D... Y... a efectuat un control fiscal formal la SC C...  SRL V... , fără a constata nereguli majore cu privire la activitatea comercială a firmei în perioada 01.01.2010 – 31.12.2012, în ciuda faptului că existând evidente dubii cu privire la legalitatea relațiilor comerciale supuse controlului, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită în formă continuată (4 acte materiale -corelative actelor de luare de mită ale inculpatului  B...  D... G... ), prev. de art.255 alin.1 din vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen.

S-a retinut ca  inculpatul C...  M... I,  în calitatea sa de administrator al SC C...  SRL V...  din jud.Sm... , în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, la data de 17.01.2013, i-a remis  suspectului A... I... M... ,  director executiv al Direcției Județene a Finanțelor Publice Sm...  în acea perioadă, mai multe bunuri (plase și cutii cu diverse produse alimentare), în parcarea localului PC...  din Mun.Sm...  (local care aparținea unei societăți comerciale deținute de C... M... i), după care, în data de 11.03.2013, i-a remis suspectului A... I... M... , suma de 4.000 de euro, urmând ca în contrapartidă, suspectul A... I... M... , în calitatea sa conducător al instituției mai sus amintite, să dispună echipei de control din cadrul A.J.F.P (fostă D.G.F.P.) Sm... , ce urma a fi desemnată să efectueze o inspecție fiscală generală la SC C...  SRL V... , din care făcea parte și numitul B...  D... G... , să nu constate nereguli cu privire la activitatea comercială ilicită a societății menționate, inspecția care a avut loc apoi în perioada februarie – aprilie 2013, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită în formă continuată (2 acte materiale -corelative actelor de luare de mită ale suspectului A... I... M... ), prev. de art.255 alin.1 din vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen

3)S-a retnut ca  inculpatul B...  D... G... ,  ca  în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitatea sa de inspector fiscal în cadrul Serviciului de Inspecție Persoane Juridice din cadrul Direcției Județene a Finanțelor Publice Sm... , fiind desemnat să efectueze un act de control fiscal la SC C...  SRL V... , în perioada ianuarie-aprilie 2013, a pretins și primit următoarele foloase materiale de la numitul C...  M... I, administrator al SC C...  SRL V... , după cum urmează:

•a)la data de 31.01.2013, a acceptat ca inc. C...  M... să suporte contravaloarea cheltuielilor aferente consumației celor circa 20 de persoane invitate la localul V... M...  din loc.V... , cu ocazia celebrării zilei sale de naștere

•b)la data de 14.02.13, a solicitat inc. C...  M... și a primit din partea acestuia, două platouri cu mâncare pregătite de angajații localului V... M... 

•c)la data de 01.03.2013,  a solicitat inc. C...  M... ca acesta să accepte încheierea unui contract fictiv, între o societate controlată de acesta cu o societate comercială deținută de un prieten al  lui B...  D... G... , act menit să ajute  acea societate să poată accesa un credit bancar

•d)la data de 14.04.2013, a pretins inc. C...  M... I, acordarea sumei de 1.000 de lei cu titlu de împrumut,

iar în schimbul primirii acestor foloase materiale, în perioada mai sus amintită, suspectul B...  D... Y... a efectuat un control fiscal formal la SC C...  SRL V... , fără a constata nereguli majore cu privire la activitatea comercială a firmei în perioada 01.01.2010 – 31.12.2012, în ciuda faptului că existând evidente dubii cu privire la legalitatea relațiilor comerciale supuse controlului, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. prev. de art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 c.pen.,

In dosarul

738/83/2015-Judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Sm... , a exclus  declaratiile  de inculpat si invinuit ale inculpatului B...  D...

II. Prin rechizitoriul D.N.A. – Serviciul Teritorial O, înregistrat la această instanţă la data de 10.02.2015 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

a.A... I... M... pentru acuzaţia penală de a fi săvârşit infracţiunile de luare de mită, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr. 78/2000 şi art.5 din C.pen., de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art.289 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr. 78/2000, a art. 35 C.pen. şi art.5 din C.pen şi de abuz în serviciu în formă continuată, prevăzută de art.297 alin.2 C.pen., cu aplicarea art.35C.pen. toate cu aplicare art.38 C.pen.;

b.M... Y... pentru acuzaţia penală de a fi săvârşit infracţiunea de dare de mită, prev. de art.290 alin.1 C.pen., cu aplic. art.6 din Legea nr. 78/2000, cu reținerea art.5 din C.pen.;

c.S... J... pentru acuzaţia penală de a fi săvârşit infracţiunile de complicitate la luare de mită în formă continuată, prev. de art. prev. de art.48 rap. la  art.289 alin.1 C.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din C.pen., cu reținerea art.5 C.pen. şi spălare de bani, prev. de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr. 656/2002, rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art.38 C.pen.

În fapt, prin actul de sesizare, s-a reţinut că „în luna noiembrie 2013, inc. Mo... G... , administratorul societăţii CA... C... S.R.L. N... O... , i-a promis inc. A... I... M... , directorul executiv al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sm... , că-i va moderniza pe cheltuiala firmei sale o locuinţă, în schimbul aprobării, în regim de urgenţă, a unui decont de TVA în valoare de peste 700.000 lei. Foloasele, în valoare de cca 23.000 lei, au constat în achiziţia de materiale şi executarea lucrărilor de modernizare a imobilului din B... , str. Z... ,  deţinut de A... AZ... EZ... (fiica făptuitorului A... I... M... ) şi au fost remise în perioada decembrie 2013 – februarie 2014.

În schimbul foloaselor pe care le-a pretins şi primit de la făptuitorul Mo... G... , făptuitorul A... I... M... a dispus funcţionarilor din subordine să efectueze un control formal la CA... C... S.R.L. N... O... , pentru ca aceasta să beneficieze de plata, cu preferință, a sumei de 775.00 lei cu titlu rambursare TVA pt. luna octombrie 2013, operațiune care a avut loc la data de 24.12.2013.

Probele administrate în cauză (procese-verbale de redare ale unor convorbiri telefonice, declarații martori, înscrisuri și obiecte identificate în urma desfășurării unor percheziții domiciliare, alte procese-verbale și înscrisuri) confirmă în bună parte aspectele precizate în procesul verbal de sesizare din oficiu, cu precizarea că valoarea estimată a lucrărilor de renovare la imobilul menționat este de 23.614 lei, conform situației de lucrări întocmite de SC CA... C... SRL.

Pe cale de consecință, prin ordonanța de efectuare a urmăririi penale din 10.12.2014 s-a considerat că există indicii rezonabile că numitul A... I... M... a săvârșit infracțiunea de luare de mită, prev. de art.289 c.pen., iar numitul M... Y... a săvârșit infracțiunea de dare de mită, prev. de art.290 c.pen., faptele constând în aceea că,în cursul lunii noiembrie 2013, numitul A... I... M... a pretins numitului M... G... , administratorul SC CA... SRL O...  N...  O... , ca societatea acestuia să se ocupe de renovarea imobilului din B... , str. Z... , .... , deţinut de A... AZ... E... , fiica lui A... I... M... , pe cheltuiala proprie a societății, iar în schimbul acestui folos patrimonial, A... I... M... l-a asigurat pe agentul economic că, în calitatea sa de director executiv interimar al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sm... ,  atât că va fi aprobată, în regim de urgenţă, cererea de rambursare depusă de SC CA... C... SRL a  unei sume de 7.......275 lei reprezentând rambursări de T.V.A. aferente lunii octombrie 2013 în favoarea  SC CA... C... SRL (cerere înregistrată la data de 22.11.2013), cât și că va face demersurile necesare pentru ca această sumă de bani să fie plătită în favoarea societății într-un termen cât mai scurt.

În baza acestei înțelegeri prealabile dintre cei doi susnumiți, în cursul lunii decembrie 2013, numitul M... Y... a dispus unor angajați ai SC CA... SRL O...  N...  O... ,respectiv ai SC ET...  SRL,  să execute lucrări de renovare constând în achiziţia de materiale şi executarea lucrărilor de modernizare a imobilului din B... , str. Z... , .... , deţinut de A... AZ... E... , costul total al lucrărilor (23.614 lei) fiind suportat în întregime de SC CA... SRL O...  N...  O... ; în schimbul acestui folos patrimonial, cererea de rambursare depusă de SC CA... C... la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sm...  la data de 22.12.2013 fost aprobată în întregime de către funcționarii din cadrul instituției mai sus amintite, fiind emisă la data de 29.11.2014 decizia de rambursare a TVA în cuantum de 7.......275 lei, act care a fost semnat de către numitul A... I... M... , fără a fi efectuat ulterior vreun control de către inspectorii fiscali din cadrul instituției amintite, în ciuda faptului că societate figura în evidențele instituției cu risc fiscal ridicat.

De asemenea, la data de 06.12.2013, după ce fuseseră demarată lucrările de renovare mai sus amintite,  numitul M... Y... i-a solicitat lui A... I... M... ca până la data de 25.12.2014,instituția publică coordonată de acesta să efectueze plata sumei aprobate prin decizia de rambursare menționată, numitul A... I... M... asigurându-l că în data de 24.12.2013 va fi virată acea sumă de bani în contul societății, fapt care s-a și întâmplat.”

Probe excluse:

In dosarul 461/111/2015 –judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bihor

Pe de altă parte, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bihor a constatat că prin încălcarea dispoziţiilor art. 92 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală de către organele de urmărire penală cu ocazia audierii martorilor P... M...  I... (f. 284 – 287, dup. Vol. 2), D... O... (f. 288 – 293, dup. Vol. 2), A... T... (f. 39 – 42, dup. Vol. 3) şi B...  D... Y... (f. 26 – 31, dup vol. 4) în absenţa încunoştinţării avocaţilor inculpaţilor A... I... M... şi MO... Y... s-a produs o vătămare semnificativă şi substanţială a dreptului la apărare în faza de urmărire penală care nu poate fi înlăturată prin reaudierea acestora în faza de judecată având în vedere necesitatea respectării dreptului la apărare pe tot parcursul procesului penal şi a specificităţi obiectului  şi scopului fiecărei faze procesuale.

In fata instantei au fost audiati toti martorii audiati in faza de urmarire penala.

Au fost audiati si reaudiati inculpatii.

Inculpatii nu au uzitat de procedura recunosterii vinovatiei si de asemenea nu au pus concluzii subsidiare concluziilor de achitare.

La ultimul termen de judecata s-a pus in discutie legea penala mai favorabila cu privire la inculpatii C... , B... , M... , si aplicarea articolului 10 din legea 187/ 2012 pentru inculpatii A... I... si S... I... .

Totodata a fost respinsa cererea de efectuare a unei expertize contabile pentru determinarea diferentei intre veniturile si cheltuielile inculpatului A..., apreciindu-se ca sunt suficient de complete concluziile raportului de constatare tehnico stiintifica.

In cursul cercetarii judecatoresti s-a dispus efectuarea unei testari poligraf cu privire la martorul G... P... , pentru stabilirea eventualului comportament simulat al acestuia,  cu relevanta asupra faptelor retinute in sarcina inculpatilor A... I... si S... I... .

La ultimul termen de judecata instanta a pus in discutie si solutionat mai multe chestiuni legate de schimbarea incadrarii juridice si de recalificare, cu motivarea care se regaseste in incheierea de sedinta

I. Instanta a recalificat  cele  doua infractiuni retinute in sarcina inculpatului C...  M...  dupa cum urmeaza:

- din infractiunea prevazuta la  art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , si art 35 cod penal cu reținerea art.5 c.p. retinuta in sarcina inculpatului  C...  M... i, in infractiunea prevazuta la art art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 ,  cu aplicarea  art 41 alin 2  cod penal cu reținerea art.5 din c.pen

-din infractiunea prevazuta la  art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu aplicarea art 35 cod penal  cu reținerea art.5 din c.pen. (4 acte materiale in infractiunea prevazuta la  art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu aplicarea art 41 alin 2 cod penal  cu reținerea art.5 din c.pen. (4 acte materiale)

II. In baza art 386 cod procedura penala instanta a  respins cererea de schimbare a incadrarii juridice  din doua infractiuni retinute in sarcina inculpatului C...  M... : -art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu aplicarea art 41 alin 2 cod penal  cu reținerea art.5 din c.pen. (4 acte materiale) si  art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 ,  cu aplicarea  art 41 alin 2  cod penal cu reținerea art.5 din c.pen, intr-o singura infractiune prevazuta la art .255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 ,  cu aplicarea  art 41 alin 2  cod penal cu reținerea art.5

III In baza art 386 cod procedura penala  insatnta a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice formulate de inculpatul A... I... M... din cele  doua infractiuni prevazute la :art  289 alin 1  cod penal cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu reținerea art.5 din c.pen.,( fapta de la punctul 1 din rechizitoriul  nr 121/P/2013 si art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000, si art 35 cod penal  cu reținerea art.5 din c.pen., ( fapta de la punctul 2 din rechizitoriul  nr 121/P/2013),  in doua infractiuni de abuz in serviciu in forma continuata prevazute la art 297 alin 1 cu aplicarea art 35 cod penal.

IV .  In baza art 386 cod procedura penala  instanta a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice formulate de inculpatul A... I... M... din infractiunea prevazuta la art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 .art 35 , cu reținerea art.5 din c.pen., ( fapta de la punctul 1 din rechizitoriul  nr 29/P/2015 in  o singura infractiune de abuz in serviciu in forma continuta prevazuta la art 297 alin 1  cod penal cu retinerea art  35 cod penal.

Analizand actele si lucraile dosarului instanta retine urmatoarele:

A)Fapta de  luare de mita pretins savarsita de inculpatul A... I... M... , luare de mită în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen., corelativ cu fapta de dare de mita pretins savarsita de inculpatul  C...  M... I, prev. de art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen., (doua acte materiale).

a) Se retine ca inculaptul A... I... M... a primit de la inculpatul C...  I...  vinuri, pentru ca acesta sa favorizeze controlul formal  ce urma sa se desfasoare la SC C... SRL.

Inculpatul A... I... M... a ocupat funcția de director executiv interimar al fostei Direcții Generale a Finanțelor Publice Sm... ) în perioada de 03.08.2012-31.08.2013, iar în perioada 01.09.2013-17.11.2014, funcția de șef interimar Administrației Județene a Finanțelor Publice Sm... , fiind detașat în toată această perioadă de la Consiliul Județean Sm... . Potrivit fișei postului, inculpatul A... I... M... avea ca și principale atribuții: organizarea și coordonarea activității întregii direcții generale; analizarea activității privind inspecția fiscală, precum și activitatea privind impunerea și încasarea veniturilor bugetare; coordonarea combaterii fenomenelor de evaziune fiscală; coordonarea și răspunderea pentru soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de impunere, ori a deciziilor de reverificare, precum și a contestațiilor formulate împotriva proceselor-verbale ale inspecțiilor etc.

Ca un preambul cu privire la toate acuzatiile retinute in sarcina inculpatului A...I... M...  si pe cale de consecinta a celorlati inculpati,  pentru infractiunile corelative insfractiunii de dare de mita instanta retine  decizia penală nr…./2004 ( aflată pe site-ul www.scj.ro),  prin care Î.C.C.J. a statuat că ”condiția prevăzută de art.254 alin.1 c. pen. (actual art.289 c.pen.) ca fapta funcționarului să fie săvârsită în legătură cu îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu este realizată si în situația în care îndeplinirea actului cade în atribuțiile altui funcționar, dar făptuitorul, prin modul în care îsi realizează propriile sarcini de serviciu, poate influența îndeplinirea actului de către funcționarul competent”

Potrivit declaratiei  martorei A... L... ,  succesoarea inculpatului A... M... ( f 136), data in fata instaneti de judecata , seful  de administratie poate sa coordoneze atat functia de control  cat si functia de colectare . Martora declara ca seful de Administratie poate sa  aleaga firmele la care urmeaza sa se desfasoare controlul .

 In sensul ca inculpatul era preocupat de activitatea firmei C... serzulta si din proba cu inscrisuri administrate in cauza, bunaoara la fila 8 din agenda ridicata de la perchzitia domciliara a acestuia , în partea de jos, apare la rubrica ”probleme”, următoarea însemnare:  ”SC Crișeni-verificare M... ”, iar partea de sus mențiunea ”C... M-01.10.2012”, fapt care denotă preocuparea numitului A... I... M...  vis-a-vis de activitatea acestei societăți comerciale.

 In ceea ce priveste implicarea inculpatului A... in controlul efectuat la firma SC C... SRL, martora  P... L... declara la instanta  ca , numita D... O...  i-a adus la cunostinta ca  la firma C... , controlul trebuie efectuat de catre echipa formata din B...  si P... Martora declara ca , numita D... O... , i-a indicat ca aceasta este dorinta inculpatului A... si ca aceasta trebuie respectata.

Martora declara ca ulterior a intocmit ordinul de numire al inspectorilor pe care l-a aprobat  numita V... E... . Martora declara ca inculpatul A... ii mai dadea indicatii prin persoane interpuse. Martora declara ca a primit un telefon de la inculpatul A... , care i-a solicitat in termeni imperiosi sa efectueze de urgenta controlul la firma C... . Martora arata ca , cu aceasta ocazie inculpatul A... i-a indicat, efectuarea controlului de catre inspectorii B...  si P... . Martora declara ca in cazul firmei C... , controlul a fost dispus de catre inculpatul A..., cu toate ca acesteia si inculpatei V... ii revenea obligatia de a aproba un control.

Martora declara ca la acesta firma  s-a solicitat efectuarea unui control pe neconcordantele  din declaratia 394.

 Audiata  fiind martora  V... E...  declara ca nu a primit instructiuni de la inculpatul A..., in vederea efectuarii unui control la SC C... SRL, insa invedereaza ca  nu a avut cu aceasta o relatie tocmai buna intrucat acesta nu respecta ierarhia, avand obiceiul sa comunice direct cu inspectorii ( f 45 vol  VI ). Astfel avand in vedere aceasta afirmatie instanta  valideaza declaratia martorei P... I... , la care s-a facut vorbire anterior.

 Mai mult martora afirma in fata instantei ca  este posibil ca doamna P... I... , sa o fi informat  cu privire la solictarea inculpatului A..., de efectuare a unui control la SC C... SRL, aspect pe care insa la acest moment nu si-l aminteste.

Scopul controlului la firma C... , a fost acela  de a se emite un act administrativ-fiscal, adică un raport de inspecție fiscală favorabil agentului economic, și anume să nu fie stabilite obligații suplimentare de plată într-un cuantum ridicat, respectiv să nu fie sesizate organele de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.c din legea 241/2005, raport care să constituie un veritabil certificat de bună purtare din punct de vedere fiscal și penal pentru societatea comercială în cauză, cu efecte iremediabile, din moment ce Codul de procedură fiscală prevede că nu mai pot fi stabilite suplimentar debite în sarcina unei societăți comerciale după trecerea unui termen de prescripție special de 5 ani de zile.

 Asa cum am aratat  DNA sustine ca la data de 17.01.2013, premergător desfășurării controlului, în jurul orei 12:00, numiții A... I... M... , B...  D... Y... și C...  M... s-au întâlnit la restaurantul PC...  din Mun.Sm...  (local deținut la acea dată de C...  M... I), unde cei trei au stabilit detalii cu privire la modalitatea de realizare a inspecției fiscale la SC C...  SRL V... .  Anterior in aceasi zi, inculpatul C...  parasea sediul DGFPS SM... ,aspect ce reiese din fotografiile si procesul verbal de supraveghere operativa aferent datei de  17 ianuarie 2013. Potrivit aceluias rasport dupa plecarea lui A... M... , inculaprul ramane in incinta restaurantului PC...  in compania inspectorului B...  D... . Acest aspect reiese si din forografiile operative potrivit carora inculpatul B D... s-ar fi deplasat la intilnire cu autoturismul audi cu nr SM  23 DNY apartinand acestuia.

Desi inculpatul B... nu  mai recunoste faptul ca initiativa a controlului a apartinut inculpatului A...  I... M...  din probele administrate in cauza si anume interceptari, filaje, declaratii partiale inculpati rezulta ca intilnirea de la V... C... a avut  rolul de a stabili cu patronul firmei SC  C...  SRL detaliile unui control ce s-a desfasurat in saptamana urmatoare. 

Potrivit declaratiilor inculpatilor A... I... M... , B...  D... Y... și C...  M... I, coroborate cu fimarea DNA, si cu declarartia soferului  V... S... , ( f 127), rezulta ca s-au primit plase cu vinuri de catre inculpatul A... I...  de la inculpatul C...  M... . Acestia nu recunosc ca plasele ar fi fost date cu titlu de mita ci doar din curtoazie. Or la perchezitia efectuata la domiciliul inculpatulşui A..., acasa s-a gasit o agenda in care era notata mentiunea –control la C... 2012, care coroborata cu  probele mai sus mentionate sustine acuzatia de dare de mita respectiv de luare de mita.

Detaliind cele mai sus invederate, instanta retine ca  martorul V... S... , care a transportat acele produse în autoturismul lui A... I... M... , a declara la DNA si la instanta ca  acea întâlnire a avut loc la restaurantul PC...  din mun.Sm...  (local deținut la acea vreme, de către C... M... i), iar la acel eveniment au participat mai mulți colegi din cadrul DGFP Sm...  (actuală AJFP), printre care și numiții A... I... M... , B...  D... Y... și S... I... .  Acesta relateaza ca la un moment dat, după ce martorul a coborât în parcarea restaurantului, și-au făcut apariția în acea parcare inculpații A... I... M... și C...  M... I, ocazie cu care martorul l-a ajutat pe șeful său să preia de la C...  M... o pungă de cadou de culoare închisă și un pachet ambalat într-o cutie de carton, în care apreciază că ar fi conținut băuturi alcoolice, și anume vin.

 Cu privire la  intilnirea din 17.01.2013, nici unul dintre inculpati C... , A... si B... , nu recunosc, in fata instantei  ca au discutat detaliile unui viitor control la firma C... , declaratiile acestora fiind convergente, insa acestea sunt combatute de interceptarile aflate la dosar. Ne referim in acest caz la interceptarile in care inspectorul  B...  ii solicita lui C... , patronul firmei care urma sa fie controlata,  o intrevedere, discutie purtata la data de 15 ianuarie 2013, precum si discutia telefonica dintre aceias doi, care a avut loc la 19 ianuarie 2013 potrivit  careia  inspectorul ii solicita inculpatului C... intermedierea unei intilniri cu contabila societatii.  Astfel intilnirea in care este primit cadoul de catre inculpatul A... are loc intre cele doua comunicarti telefonice la care am facut referire in cauza si care circumscriu actul de primire al folosului, activitatii ce urma a se desfasura la sediul firmei C... .

Instanta retine ca cu aceasta ocazie inculpatul A...  I... ,  a fi primit plase cu bauturi, pentru ca subordonatii sai sa efectueze un control favorabil acestei firme, iar ulterior acestui moment incep controalele la firma C... .

In faza dezbaterilor desi  nici unul dintre inculpati nu recunoste ca , cu acesta  ocazie s-au servit  platouri si  s-au inmanat bauturi, organele de urmarire penala, au reusit sa probeze materialitatea faptelor  prin procesul verbal de filaj , si prin fotografiile efectuate cu aceas ocazie.

Potrivit declaratiei inculpatului C... , ( f 43 –vol IV),  aceste sticle  de vin nu au fost date drept mita , ci cu ocazia Craciunului, ca un cadou. Inculpatul declara ca este o uzanta de a sa de a da vin oricarei persoane care vine la restaurantul acestuia. Inculpatul declara ca le-a mai dat pixuri si agende cu aceasta ocazie. Inculpatul uita sa declare ca in aceas perioda echipele de inspectori a inculpatului A... urmau sa  efectueze un control la societatea pe care acesta o patrona.

 Potrivit declaratiei martorului S... ( f 52) , acesta relateaza ca inculpatul C...  obisnuia sa inmaneze sticle de vin  la multa lume care erau clienti ai localului si carora acesta le-a placut,  C...  fiind producator de vin. Aceasta asertiune  va fi inlaturata de instanta dat fiind faptul ca nu are legatura cu obiectul dosarului.  Instanta nu neaga ca este posibil ca inculpatul sa fi inmanat unor terti sticle de vin insa acest aspect nu face obiectul cauzei, in acest dosar cercetandu-se primirea cu titlu gratuit a unor sticle de vin pentru ca un functionar public sa aiba in contrapartida o anume conduita.

In acelasi sens este si declaratia inculpatului A... I...  ( f  323 )care declara ca a primit vinul  in parcare , pentru ca nu a avut ocazia  sa se intilneaca de sarbatori cu C... M... .

Inculpatul  C...  nu este sincer cind afirma ca nu stie ca inculpatul A... sa fi dispus controlul , pana la momentul la care dosarul  a ajuns in instanta , acesta fiind contrazis de intercepatrile convorbirilor dintre inculpatul B...  si C...  aflate la dosar, la care instanta s-a referit mai sus.

In faza de judecata inculpatul B...  B... , nu  mai  recunoste savarsirea faptelor, nu recunoste ca ar fi intermediat o intilnire intre inculpatul A... si inculpatul C... , cu toate ca in faza de urmarire acesta a dat o declaratie contrara,  care insa asa cum am aratat,  a fost exclusa.

Instanta considera ca desi inculpatul B... a revenit asupra declaratiei date in faza de urmarire penala, declaratie care a  fost inlaturata de judecatorul de camera preliminara din probele administrate rezulta fara nici un dubiu, primirea respective remiterea produselor viticole , cu titlu de mita.

Astfel controlul  la firma  SC C... SRL ,  ce  a urmat, a fost unul formal si totodata favorabil firmei. Instanta retine ca  vinul a  fost oferit de inculpatul C...  ,  in contrapartida pentru  exercitarea de catre inculpatul A... I... M...  a atriburiilor de serviciu intr-un anumit sens, si anume  trimiterea inspectorilor in control, care trebuiau sa  constate ca in activitatea desfasurata,  firma controlata respecta prevederile codului fiscal si a codului de procedura fiscala.

In fata instantei inculpatul C...  declara , ca s-a mai intilnit cu  B...  si cu A..., dar nu singuri, insa afirmatia creaza certitudinea judecatorului ca aceste intilniri erau efectuate tocmai  ca si o garantie a protectiei pe care inculpatul A... o facea contra cost asupra firmei SC C... SRL:

Apararea inculpatilor, potrivit carora vinul primit in parcare nu s-ar fi remis cu titlu de mita, nu poate fi primita de instanta. Bunaoara textul de lege care incrimineaza infractiunea de luare de mita nu cuprinde in continutul constitutiv mentionea unei diferente care ar trebui sa existe intre folosul oferit/acceptat si actul care trebuie efectuat de catre functionarul mituit.

Instanta nu impartaseste, apararea inculpatului C...  care invoca ,  faptul ca sticlele de vin( in numar de 5 asa cum relateaza la urmarire  C... )  inmate la data de 17 ianuarie 2013 au fost date din curtoazie, intrucat acea intilnire anticipa si pregatea modul in care urma sa se desfasoare un control. Or codul penal este suficient declar cind descrie obiectul mitei ca fiind orice folos. 

În mod evident valoarea, nu foarte mare acestor foloase ( sticle de vin) , nu permite concluzia că acestea au fost avute în vedere de inculpatul A...  la îndeplinirea actului, cu atât mai mult cu cât lipseşte o acţiune de pretindere, însă în actuala reglementare, infracţiunea de luare de mită, se poate comite şi cu intenţie indirectă- inculpatul A...  deşi nu a urmărit obţinerea acestor foloase prin îndeplinirea actului, a primit anterior  îndeplinirii acestuia şi în legătură cu acesta , foloasele.

În acest context apreciem că se evidenţiază  şi obţinerea unui folos nepatrimonial de inculpatul A... , constând în consolidarea unor relaţii cu persoane care detin afaceri prospere in zona satmarului.

Consideram  astfel nefondată aceasta sustinere privind proportionalitatea intre mita si serviciul contraprestat. In practica judiciara si in literatura de specialitate s-a mai dezbatut problematica vizand atribuirea sau nu a unui caracter penal faptelor, care prin nivelul de generalizare la care ajung, ar deveni veritabile valori culturale ale societatii, un principiu de functionare al vietii sociale (bacsisul). Nu achiesam acestei opinii, subscriem opiniei ca aceasta „tolerare sociala” trebuie limitata prin masuri adecvate, chiar represive, in scopul modificarii unei astfel de mentalitati umane si pe cale de consecinta, construirii unei societati „curate si echilibrate”.

In caz contrar un cadou, oferit in anumite situatii – zile de nastere, sarbatori religioase – putand disimula adevarate foloase oferite cu titlu de „mita”, elementul de diferentiere ramanand natura raporturilor existente intre persoana care ofera cadoul si persoana care il primeste  cat si valoarea simbolica a acestuia, sau cu  relevanta de „folos”.

 Bnaoara fapta inculpatului A... I... M... , care in calitate de director executiv la finantele satmarene, a primit 5 sticle de vin la data de 17 ianuarie 2013 in Restaurantul PC...  pentru ca ulterior sa trimita echipele de control care sa desfasoare un control favorabil la firma SC C... SRL, apartinand inculpatului C...  M... i,  constituie infractiunea  prev. de art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 .

Fapta corelativa a inculpatului C...  M... de a remite cele 5 sticle de vin cu ocazia intrevederii avute de catre acesta cu directorul executiv al finantelor, in scopul de a fi avanatajat cu un control formal la firma sa constituie infractiunea de dare de mita  prevauzta de art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000.

 

b)  Potrivit DNA, inculpatul  A... a primit în data de 11.03.2013, de la inculpatul C...  M... I, suma de 4.000 de euro, iar în contrapartidă, inculpatul ar fi  dispus echipei de control din cadrul D.G.F.P. Sm... , ce urma a fi desemnată să efectueze o inspecție fiscală generală la SC C...  SRL V... , din care făcea parte și inculpatul B...  D... G... , să nu constate nereguli cu privire la activitatea comercială ilicită a societății menționate, control care s-a desfășurat în perioada februarie-aprilie 2013, ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă , prev. de art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen.

Intradevar de la dosar rezulta efectuarea controlului, iar in faza de urmarire penala au fost administrate probe din care rezulta efectuarea acestui control insa nu s-a putut proba fara putinta de tagada primirea respectiv inmanarea acelei sume de 4000 euro.

In camera preliminara la Tribunalul Sm... , judecatorul a exclus in totalitate declaratia inculpatul B... , care relata de remiterea cu titlu de mita a sumei de 4000 euro de la inculpatul C...  catre inculpatul A....

Faptul ca la percheziția domiciliara la domiciliul lui A... I... M... , s-au identificat, printre altele, și mai multe plicuri cu sume de bani în euro (25.000 de euro în total), sume de bani ce nu apar evidențiate în  declarațiile de avere,) n u poate duce automat la concluzia  ca acestea au fost primite cu titlu de mita de catre inculpat.

Fiind audiat  inculpatul  C... neaga ca ar fi dat  4000 euro , inculpatului A....

La randul sau inculpatul A... neaga ca ar fi primit 4000 euro de la inculpatul C... , cu care era in relatii de bune cunostinte.

Instanta nu poate da o valoare probatorie distincta raportului poligraf efectuat cu provire la inspectorul B... , care ar fi relatat adevarul cand a sustinut existenta mitei de 4000 euro, in contextul in care a fost exclusa declaratia acestuia data in faza de urmarire penala, de catre judecatorul de camera preliminara.

 Astfel cu privire la infractiunile de coruptie retinute in sarcina  inculpatilor A...( luare de mita )  si C...  ( dare de mita), avand ca obiect suma de 4000 lei.  instanta va considera ca in lipsa unor probe , nu a putut fi probat in sarcina ambilor inculpati, infractiunea retinuta in rechizitoriu.

 Instanta retine ca fapta inculpatului A... I... M... , constând în aceea că  folosindu-se de calitatea sa de director executiv al Direcției Județene a Finanțelor Publice Sm... , la data de 17.01.2013, a  primit de la numitul C...  M... I,administrator al SC C...  SRL V... , mai multe bunuri (plase și cutii cu diverse produse alimentare), în parcarea localului PC...  din Mun.Sm... ,  iar în contrapartidă, inculpatul a dispus echipei de control din cadrul D.G.F.P. Sm... , ce urma a fi desemnată să efectueze o inspecție fiscală generală la SC C...  SRL V... , din care făcea parte și inculpatul B...  D... G... , să nu constate nereguli cu privire la activitatea comercială ilicită a societății menționate, control care s-a desfășurat în perioada februarie-aprilie 2013, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă simpla  (1 singur  act material), fapta  prev. de art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu reținerea art.5 din c.pen.

Fapta  inculpatului C...  M... I, constând în aceea că, în calitatea sa de administrator al SC C...  SRL V...  din jud.Sm... , la data de 17.01.2013, i-a remis  suspectului A... I... M... ,  director executiv al Direcției Județene a Finanțelor Publice Sm...  în acea perioadă, mai multe bunuri (plase și cutii cu diverse produse alimentare), în parcarea localului PC...  din Mun.Sm...  (local care aparținea unei societăți comerciale deținute de C... M... i), urmând ca în contrapartidă, inculpatul  A... I... M... , în calitatea sa conducător al instituției mai sus amintite, să dispună echipei de control din cadrul A.J.F.P (fostă D.G.F.P.) Sm... , ce urma a fi desemnată să efectueze o inspecție fiscală generală la SC C...  SRL V... , din care făcea parte și numitul B...  D... G... , să nu constate nereguli cu privire la activitatea comercială ilicită a societății menționate, inspecția care a avut loc apoi în perioada februarie – aprilie 2013, întruneste elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită în formă continuată (act materiale -corelative actelor de luare de mită ale suspectului A... I... M... ), prev. de art.255 alin.1 din vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu reținerea art.5 din c.pen.

Astfel vazand ca cei doi inculpati au fost trimisi in judecata pentru  o infractiune  continuata formata din doua acte materiale, dintre care instanta a retinut  in sarcina fiecarui inculpat cate  un singur act material , va dispune condamnarea  fiecarui inculpat pentru forma simpla a infractiunii de dare /respectiv luare de mita.

B) Faptele de coruptie ( patru acte materiale ) retinute in sarcina inculpatilor B...  D... Y... si C...  M... i.

1)  Serbarea zilei de nastere a inspectorului B... , la 31 ianuarie 2013 .

Asa cum am mai aratat inculpatul B...  D... G... , avea in control firma SC C... SRL, inca din luna ianuarie 2013.

 Din probele administrate in cursul urmaririi penale si a judecatii, in principiu declaratii martori, inculpati si interceptari, la data de 31.01.2013, B...  D... Y... și-a sărbătorit ziua de naștere la localul PC...  din mun.Sm...  deținut la acea vreme de C...  M... I, prin intermediul societății mai sus menționate, iar cheltuielile aferente consumației celor circa 20 de persoane invitate de inspectorul B...  au fost suportate integral de omul de afaceri,  inculpatul C...  M... i, fapt care rezultă din următoarele convorbiri telefonice ce au fost interceptate în baza mandatului nr.006624/2012 emis de Înalta Curte de Casație și Justiție la 13 noiembrie 2012:

1.Discuție purtată, în ziua de  31 ianuarie 2013, ora 17:45:24, de C... M... i, cu „M... ”, angajată a localul V... M...  din loc.V... , convorbire având următorul conţinut:

C... M... I: „- Da?

M... : - Şefu’?

C... M... I: - Da?

M... : - M...  îs. Bună!

C... M... I: - Da M... ? 

M... : - Eu îs la lucru, îs... no, am venit pentru ăştia de la Finanţe. Spuneţi-mi cum încasăm? Că Florica tăt vă sună, da’ nu-i răspundeţi, o zis. 

C... M... I: - No, apoi nu ştiu cine-s, că nu mi-o zis nimeni nimic.

M... : - De la Finanţe, cum nu ştiţi? Cu cine aţi fost ieri, prietenu’, când aţi fost atuncea cu A....

C... M... I: - Îhî.

M... : - Ăla de la... de unde-i el?

C... M... I: - Ăhă.

M... : - Ştiţi despre cine-i vorba.

C... M... I: - Ştiu, ştiu.

M... : - No.

C... M... I: - Da’ îs mulţi, sau ce?

M... : - Ă... păi o fost, o avut trei platouri aşa, mai ţărăneşti, mai micuţe, aşa, o avut 20 de ciorbe şi 17 felu’ doi. Tăt bag în casa de marcaj? Cum aţi vorbit, ce aţi vorbit? Florica tot vă sună, dar nu aţi zis nimic. Şi amu’ zice: „sună tu, să vezi”. Dacă cere nota de plată, sau cum, că nu pot să fac pe nota de plată, că nu se lucrează cu aşa ceva, numai prin casă...

C... M... I: - Îhî.

M... : - Sau cum, cum să procedez?

C... M... I: - Nu fa’ nimic, deocamdată, M... . Lasă că oi discuta io cu...

M... : - Oi zice aşa, ă... „vorbiţi cu şefu”.

C... M... I: - No, bine, bine M... .

M... : - Bine?

C... M... I: - Bine, bine. 

M... : - Bun. Ok. Să nu fac greşeală, de aia v-am întrebat. Bun.

C... M... I: - Bine, bun.

M... : - La revedere!

C... M... I: - Bun, bun, bun. Ciao!

M... : - La revedere!”

2.discuție purtată, în ziua de  31 ianuarie 2013, ora 18:12:09, de C... M... i,  cu „M... ”, apoi cu B...  B... -G... , convorbire având următorul conţinut:

C... M... I: „- Da?

M... : - Şefu’?

C... M... I: - Da?

M... : - Vi-l dau pe domnu’, că nu vrea să înţeleagă, da’ vi-l dau.”

„M... ” îl dă la telefon pe B...  B... -G... , cu care C... M... a purtat următorul dialog:

B...  B... -G... : „- Alo?

C... M... I: - Da D….?

B...  B... -G... : - Da’ nu trebuia, nu... nu... chiar nu-i nevoie mă. Amu’ îi ziua mea, amu’ şi io tre să fac eforturi, nu?

C... M... I: - No, bine, lasă. Fă tu, fă-ţi tu treaba, apoi ne descurcăm noi.

B...  B... -G... : - No, da’ nu trebuia să... no.

C... M... I: - No, bine, D., bine. Bun, bun.

B...  B... -G... : - Cum eşti? Cum eşti?

C... M... I: - Bine. Ia, îs acasă amu’.

B...  B... -G... : - Da? Da’ în rest, mai iei injecţii şi alea?

C... M... I: - Am gătat amu’.

B...  B... -G... : - Da? No, oricum îţi mulţumesc pentru...

C... M... I: - No, bine, bine. Bun, bun. Bun, D….., bun. Ciao!”

Potrivit  acestor  discuții telefonice rezultă că la inițiativa omului de afaceri, contravaloarea alimentelor consumate la acea zi de naștere a fost suportată integral de acesta (trei platouri țărănești, 20 de ciorbe și 17 feluri doi), inculpatul C...  M... atrăgându-i totodată atenția interlocutorului său  că în schimbul acestui folos, să își facă treaba, referindu-se în mod evident la controlul fiscal ce se desfășura în acel moment la firma sa de către inspectorul B...  B... -G... .

In fata instantei au fost audiati mai multi martori care au aratat ca, cu ocazia zilelor de nastere se proceda la strangerea unor sume de bani pentru ca sarbatoritul….. sa isi achite consumatia. Instanta nu poate nega acest procedeu incetatenit in cadrul finatelor …., insa in acest dosar a existat un caz particular. De asemenea instanta  nu poate nega ca au fost stransi bani de la sarbatoriti , insa acesti bani nu au mai fost inmanati de catre inspectorul B...  B... -G... , localului ,  intrucat a comparut interventia inculpatului C...  care a dorit sa achite consumatia din partea casei ca si mita pentru activitatea de control care se desfasura la acel moment in firma SC C... SRL.

 Bunaoara chiar si martora P... L... ( f 140-instanta ), a  declarat ca in luna ianuarie 2013 inculpatul B...  si-a serbat ziua de nastere impreuna cu mai multi colegi care aveau numele Ion, iar practica era ca sarbatoritii sa faca cheta in vederea platii consumatiei.

Este adevarat ca dupa ramanearea cauzei in pronuntare, aparatorul inculpatului a solicitat repunerea cauzei pe rol pentru a fi audiata in calitate de martora o alta sarbatorita la acest eveniment insa, declaratia acesteia nu  mai era necesara raportat la probatoriul administrat din care rezultase fara putinta de tagada ca au fost stransi bani in vederea platii consumatiei.

Audiat de instanta  fiind,  inculpatul B...  D... nu recunoste savarsirea faptelor , iar  in ceea ce priveste serbarea zilei de nastere declara ca  a contactat-o pe martora  C... M... careia i-a dusa materie prima. Relateaza ca nu a luat legatura cu inculpatul C...  pentru organizarea zilei de nastere, aspect confirmat si de acest inculpat si de intercepatraile in cauza, insa instanta tocmai a retinut ca inspectorulu B...  a acceptat sa ii fie achitata consumatia din partea casei.

Instanta insa retine contrariul si anume faptul ca inculpatul B...  a beneficiat de contravaloarea acelei mese cu titlu de mita de la inculpatul C... , pentru a desfasura intr-un anumit mod controlul pe care il desfasura la sediul firmei C... . In aceste conditii in sarcina inculpatului C... , instanta retine  actul material corelativ al darii de mita.

2) Primirea unor platouri de mancare de catre inspectorul B...  de la inculpatul C...  M... i.

La data de  14.02.2014, prin intermediul angajaților săi de la localul V... M... , numitul C... M... i-a oferit lui B...  B... -Y... două platouri cu mâncare, ce fuseseră pregătite cu o zi înainte, inspectorul fiscal asigurându-l pe C... M... că acestea urmează a fi preluate de o persoană pe care o va trimite în acest sens ( a se vedea discuțiile telefonice ale numitului C... M... din 13.02.2013, ora 14:57:48, respectiv din 14.02.2013,ora 11:14:45). 

 In fata instantei inculpatii A..., C...  si B... , nu recunosc  primirea respectiv remiterea cu titlu de mita a acestor platouri , insa la urmarire C...  afirma ca a venit o persoana pentru a solicita aceste platouri, care au si fost remise.

Nu poate fi primita apararea inspectorului B... , ca acesta ar fi furnizat materia prima pentru cele doua platouri intrucat raportat la distanta foarte mare intre V... M... si Sm... nu ar fi fost rentabila aceasta deplasare. Potrivit sustinerilor inculpatilor s-ar fi avut in vedre doar manopera aranjari in platou a meniului, lucru ce este greu de crezut.

 In instanta inspectorul B... neaga primirea cu titlu gratuit a platourilor  la 14,02,2013, declarand ca a furnizat aceleias angajate C... M... , materia prima cu o zi inainte, situatie care insa nu poate fi crezuta de instanta de judecata pentru  considerentele mai sus evocate.

Inculpatul  C...  M... nu este sincer  cand declara ca nu a remis cu titlu de mita, platouri de mancare catre inspectorul B...  , la V... M... intrucat are restaurant si in Sm... , acest aspect neavand relevanta in cauza.

Si de aceasta data instanta insa retine contrariul si anume faptul ca inculpatul B...  a beneficiat de contravaloarea acelor platouri de mancare  cu titlu de mita de la inculpatul C... , pentru a desfasura intr-un anumit mod controlul pe care il desfasura la sediul firmei C... . In aceste conditii in sarcina inculpatului C... , instanta retine  actul material corelativ al darii de mita.

3) Pretinderea sumei de 1000 lei de la inculpatul C... , cu titlu de imprumut.

La data de 11.04.2013, înainte de  întocmirea raportului de inspecție fiscală privind  SC C...  SRL, dar ulterior efectuării propriu zise a controlului, numitul B...  D... Y... a solicitat de la C...  M... I, cu titlu de împrumut, suma de 1.000 de lei, fapt care constituie un folos material necuvenit. În acest sens, instanta  reține discuția telefonică care a  fost purtată, în ziua de 11 aprilie 2013, ora 12:01:27, de C... M... i, cu numitul  B...  B... -G... , acesta din urmă folosind postul telefonic al contabilei SC C... SRL:

C... M... I: „- Da?

MN... : - Mai veniţi aici, că D..... vrea să vorbească ceva?

C... M... I: - Da. Şi le lăs... să mă duc la D..... ?

MN... : - Staţi un pic, vi-l dau la telefon.”

Doamna îi dă telefonul lui B...  B... -G... , cu care C... M... poartă următorul dialog:

B...  B... -G... : „- Alo?

C... M... I: - Da, D..... ?

B...  B... -G... : - Mă, mă ajuţi cu... 1.000 de lei? Până luni.

C... M... I: - Până? Stai, stai un pic, nu te păzi, stai două minute. Vine Z…. şi mă bag pe la tine.

B...  B... -G... : - No, bun. Hai. 

C... M... I: - Bine, bine. Ciao!”

Cu privire la pretinderea sumei de 1.000 de lei de la suspectul C...  M... I, inculpatul B...  D... Y... a recunoscut la DNA că, în perioada inspecției fiscale la Crișeni SRL, i-a cerut administratorului firmei un împrumut de 1.000 lei, pe care, probabil, l-a și obținut, însă nu și-a amintit nici momentul acordării și nici cel al restituirii lui, insa in faza de instanta nu mais ustein aceasta declaratie, declaratie care oricum fusese inlaturata de judecatorul de camera preliminara.

Judecatorul de camera preliminara, asa cum am mai aratat  a inlaturat declaratia acestuia, iar in fata instantei inculpatul nu a mai recunoscut savarsirea faptei invocand ca este posibil sa fi purtat aceasta discutie in week-end cand obisnuia sa se imbete. Or se are in vedere ca discutia a fost purtata de pe telefonul contabilei SC C... SRL, in mod conspirat, intr-o zi de Duminica.

Inculpatul C... , de asemea nu este sincer cind afirma ca nu stie ca B...  sa isi fi tinut ziua de nastere impreuna cu mai multe persoane la V... M…, insa recunoste ca a fost sunat intr-o stare de ebrietate odata si  pentru a scapa de acesta a spus :”bine-bine”, referindu-se cu siguranta la pretinsa solicitare de imprumut a sumei de 1000 lei, confirmand implicit ca nu l-a refuzat pe inculpatul B... .

Astfel instanta va trage concluzia ca inculpatul a pretins suma de bani cu titlu de imprumut pentru a-si trafica functia cu ocazia intocmirii procesului verbal de control, fiind intrunite elementele constitutive ale infractiunilor de dare respectiv luare de mita, in sarcina inculpatului C...  .

4)Pretinderea unui folos pentru altul , in ceea ce priveste contractul cu B C..Y.

Instanta retine ca la data de 01.03.2013,inculpatul B...  D...  a solicitat inc. C...  M... ca acesta să accepte încheierea unui contract fictiv, între o societate controlată de acesta cu o societate comercială deținută de un prieten al  lui B...  D... G... , act menit să ajute  acea societate să poată accesa un credit bancar, credit care a fost obtinut in cele din urma.

Din actele contabile depuse la dosarul de urmarire penala  atât de către inc. C...  M... I, cât și de către martorul  B.......I...  rezultă că în cursul lunii decembrie 2012, SC C...  SRL a achiziționat de la SC  B C..Y SRL materiale de construcție în valoare totală de aprox. 1.200.000 lei, care apoi au fost achitate în prima parte anului 2013 prin ordine de plată. Ulterior, cele două societăți nu au mai avut relații comerciale.

Cu toate acestea, retine instanta,  în urma solicitării telefonice a  inc. B...  D... Y... adresate inc. C...  M... ( a se vedea discuția telefonică din 01.03.2013), și anume de accepta încheierea unui contract între cele două societăți cu o dată anterioară, pentru a-i facilita SC  B C..Y SRL (al cărui administrator era în relații de prietenie cu  B...  D... G... ), să obțină un credit bancar, inc. C...  M... a dat curs solicitării inspectorului fiscal care efectua controlul la societatea sa, astfel încât acesta a fost de acord să încheie  un contract fictiv între SC  B C..Y SRL și SC C...  SRL denumit „contract de vânzare-cumpărare nr.11/03.12.2012”, care arăta la pct.III-prețul produselor că valoarea contractului este de 2.600.000 fără TVA, în sensul că SC C...  SRL se obligă să cumpere produse de la SC  B C..Y SRL de o astfel de valoare, într-un an de zile.

Ulterior, retine instanta  acest contract a fost folosit la data de 20.05.2013 pentru accesarea unui credit bancar de la Banca C.. SA ( a se vedea contractul nr.266/20.05.2013), potrivit căruia SC  B C..Y SRL a primit credit în suma de 300.000 lei pentru activitatea curentă a firmei. La rubrica ”garanții”, la pct.c) s-a făcut referire la ipoteca mobiliară asupra creanțelor bănești născute și din contractul încheiat între împrumutat și SC C...  SRL. Cu privire la acest aspect, chiar martorul  B.......I... a declarat, in faza de urmarire penala,  că, în procedura de obținere a acestui credit, banca i-a solicitat depunerea de documente pentru a justifica activitatea viitoare a firmei, iar în acest sens a depus  mai multe contracte de furnizare de materiale de construcții către clienții firmei, printre care și cel cu C… SRL V... .

Pe cale de consecință, elementul material al infracțiunii de luare de mită, îl reprezintă faptul că inc. B...  D... G... , folosindu-se de împrejurarea că efectua în acea perioadă o inspecție fiscală la SC C...  SRL, i-a solicitat administratorului acestuia să încheie un contract fictiv care faciliteze obținerea unui credit bancar de către un prieten al acestuia, fapt care reprezintă un folos material pentru altul, iar elementul material al faptei de dare de mită reprezintă faptul că inc. C...  M... a dat curs solicitării inspectorului, deși era conștient că acel contract nu reflectă realitatea.

In fata instantei a fost audiata contabila  SC C... SRL, care a  atestat existenta contractului cu SC  B C..Y , si efectuarea  unor plati in mai multe transe.  Declaratia insa nu este sincera , martora sustinand ca acest contract a fost incheiat in decembrie 2012, avand obiect achizitia de materiale.  Martora a mai reltata  ca au fost emise facturi in decembrie 2012 ( cand contractul nu exista)  si aprilie mai 2013.

Martorul  B.......I...  , minte cand afirma la(  f 49 dosar instanta ) ca inculpatul B... nu i-a intermediat efectuarea unui contract cu  firma C... , declaratia acestuia fiind la fel de subecitiva ca si cea a contabilei audiate anterior.

De asemenea inculpatul B... D... neaga in declaratia sa ca ar fi efectuat vreo activitate de intermediere sustinad ca cei doi administratori se cunosteau demult. Nu are relevanta faptul ca acestia s-ar fi cunoscut demult atata timp cat inculpatul B... B... , avea posibilitatea sa efectueze controale la ambele societati comerciale. Or solictarea inculpatului a intervenit in perioada in care acesta desfasura controlul la firma SC C... SRL:

Aceste declaratii vor fi inlaturate de catre instanta ca fiind nesincere, starea de fapt fiind conturata de catre DNA, iar folosul pentru altul  obtinandu-se de la firma C... .

Nu are relevanta faptul ca acel contract ar fi fost achitat in intregime de SC  B C..Y SRL, in cauza interesand exclusiv solictarea folosului /respectiv remiterea folosului pentru altul, profitandu-se de faptul ca inspectorul B... B... , desfasura o activitate de controlla firma SC C... SRL.

II. Controalele si atributiile inculpatului B... B... , prin prisma sarcinilor de serviciu cu privire la firma SC C... SRL, sunt retinute de catre instanta de judecata din fisa postului, procesele verbale de control, si convorbirile interceptate in cauza  astfel:

 Potrivit convorbirilor interceptate la data de 19.01.2013, B...  D... Y... a discutat telefonic cu C...  M... I, căruia i-a solicitat intermedierea unei prime întâlniri cu numita C.......M.......- contabila SC C...  SRL, înainte de data controlului fiscal, fapt care s-a și realizat în aceeași zi, după programul obișnuit de lucru.

Apoi, la data de 23.01.2013, B...  D... Y... îi solicită din nou lui C...  M... intermedierea unei noi întâlniri cu acea contabilă mai sus menționată, menționându-i că ”tre să vorbesc cu MN...  mâine, să mă întâlnesc numai io cu ea”, cei doi convenind ca acest lucru să aibă loc a doua zi, după programul obișnuit de lucru,  aspect din care rezultă că B...  D... Y... dorea să stabilească cu contabila SC C... , în mod conspirat, anumite aspecte ce urmau a fi verificate de echipa de control, fără ca la acea întâlnire să participe colegul său de echipă, și anume martorul P... V......., fapt care acreditează  ideea că funcționarul dorea de fapt să o instruiască pe angajata agentului economic să pregătească documentația necesară în așa fel încât, în momentul în care controlul fiscal urma a fi demarat, să nu fie constatate deficiențe majore.

In legatura cu controlul desfasurat la C... , contabila  C......M......, (f 48)declara ca nu isi aduce aminte sa fi vb la telefon cu inspectorii , ci retine sa fi primit o adresa inainte de control, prin care i se indicau obiectivele controlului. Martora declara ca au fost constatate anumite nejunsuri pe care le-a remediat. In ceea ce priveste prima parte a declaratiei este evident ca martora minte, din probele administrate la dosar reiesind ca s-a luat legatura cu cu aceasta pentru a se pregati efectuarea controlului.

 Din aceleasi convorbiri interceptate rezulta ca  în ziua următoare, B...  D... Y... l-a contactat pe C...  M... I, transmițându-i faptul că în cursul zilei de 28.01.2013, împreună cu o colegă, va efectua un control ‘inopinat’’ la societatea controlată de acesta, ”și după aia propunem în martie numai, o să venim pentru restul”, la care interlocutorul îi răspunde că ”bagă-te tu pînă la MN...  și explică tu care-I treaba”, lăsând astfel impresia că acel control va fi unul formal, din moment ce un control inopinat presupune că inspectorul fiscal efectuează verificări la o societate comercială, prin surprinderea contribuabilului, conform art. 97 din codul de procedură fiscală, unde se prevede că în realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica ca și proceduri de control și  controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului.

Instanta retine ca imediat după acea discuție, inculpatul C...  M... a sunat-o pe contabila sa, pe care a informat-o cu privire la cele discutate anterior cu inspectorul fiscal, însă aceasta din urmă s-a arătat extrem de deranjată de acest control, deoarece nu este pregătită: ”pentru ce mama dracului?.....io oricum nu-s gata, mie nu-mi poate veni amu, că îs…oi-oi… să steie dracului” (discuția telefonică din 24.01.2013, de la ora 15:24).

Instanta conchide ca,  controlul inopinat din 28.01.2013 a fost realizat formal, fiind încheiat un proces-verbal de inspecție la data de 14.02.2013, urmând ca în luna martie 2013 să se continue activitatea de control fiscal, timp în care contabilitatea societății să fie ‘aranjată” potrivit înțelegerii prealabile dintre B...  D... Y... și C...  M... I, respectiv contabila M.......C.......

Instanta l-a audiat pe  martorul P... V... , coleg de echipa cu inculpatul B... ,( f 123 vol 5),  care declara ca a efectuat cu inculpatul susmentionat controlul de la firma C... .Declara ca echipa de control a fost desemnata de martora  P... I... .Declara ca inculpatul A... nu l-a contactat niciodata pentru a favoriza vreo firma la control, ca de altfel si B... .Declara martorul insa nesincer  ca ambele controale efectuate la C... au fost obiective.Martorul nu isi mai recunoste declaratia data la DNA, care i-a fost citita in sala, nepretentand nejustificat o explciatie pentru aceasta uitare.Martorul declara ca nu i-a ridicat suspiciuni atitudinea colegului sau la momentul la care au efectuat controlul.

Din  procesu-verbal de control  rezultă,  că acel control inopinat ar fi efectuat în perioada 11-14.02.2013 la sediul SC C... , constatându-se că în urma acelui control, ar exista diferențe mari în declarațiile 394 și 390 între sumele declarate de contribuabilul supus controlului și partenerii săi de afaceri, estimând că va fi stabilită TVA suplimentară în sarcina SC C... în valoare de 41.382 lei, consecința constând în faptul că va fi propusă efectuarea unei inspecții fiscale generale la SC C...  SRL, în ceea ce privește impozitul pe profit și TVA în perioada 2010-2012. De remarcat că la acest proces-verbal au fost anexate doar declarațiile informative 394 și 390, documente listate din programul informatic ”fisc net” aflat la dispoziția inspectorilor fiscali pe calculatoarele de serviciu, fără a fi necesară deplasarea la sediul contribuabilului, aspect din care rezultă  că de la sediul contribuabilului verificat  s-au ridicat nici un document contabil, cel mai probabil pentru că aceste documente nu fuseseră ”pregătite” de contabila societății. De asemenea, se remarcă că inc. B...  D... Y... a cunoscut încă din luna ianuarie faptul că la SC C...  SRL va fi demarat în luna martie o inspecție fiscală generală la acea societate, deși propunerea în acest sens a fost făcută conducătorilor ierarhici de abia la data de 22.02.2013, care a fost aprobată în aceeași zi. În același context, acel proces-verbal i-a fost predat lui C...  M... de abia la data de 04.03.2013, numitul B...  D... Y... spunându-i acestuia că ”aș vrea să semnăm procesul acela verbal, că tot îl port cu mine de două săptămâni, să scap de el”, discuție din care rezultă caracterul formal al acelui act, inapt de a produce vreo  consecință nefavorabilă societății mai sus amintite.

În data de 25.03.2014, B...  D... Y... și colegul său de echipă, numitul P... V......., au reluat controlul fiscal la SC C...  SRL, prin metoda sondaj,  în vederea stabilirii eventualelor nereguli în contabilitate cu privire la plata T.V.A. și a impozitului pe profit în perioada 01.01.2010 - 31.12.2012, control ce a fost finalizat în termen și anume în prima parte a lunii aprilie 2013.

La data de  24.04.2013, a fost finalizat raportul de inspecție fiscală cu nr.F-SM290,care a fost semnat de inspectorii fiscali B...  D... Y... și P... V........ Urmare a acestui control fiscal, echipa de control a înserat în cuprinsul Raportului de Inspecție Fiscală doar anumite nereguli minore, ce constituiau simple contravenții. Astfel, inspectorii au stabilit în sarcina societății o contribuție suplimentară de doar 32.000 lei, în condițiile în care, în semestrul II 2010, societatea a declarat o achiziție în sumă de 510.000 lei reprezentând piese de schimb (cale de rulare excavator) și materiale de construcții (oțel beton) de la societatea ON V SRL SM... , CUI 23511993, care era cunoscută la nivelul inspectorilor fiscali ca fiind implicată în activități circumscrise evaziunii fiscale, prin emiterea de facturi fictive, fapt arătat chiar de inc. B...  D... G... . De asemenea, în finalul raportului se mai arată că SC C...  SRL ar fi achitat avansuri către SC Z… C...  SRL V...  (societate controlată tot de numitul C...  M... i, fapt recunoscut de acesta) într-un cuantum exorbitant de 3.121.372 lei (sumă acordată în avans în scopul executării unor lucrări de construcții și defrișări, potrivit notei explicative date de C... M... i), aceasta din urmă societate facturând acele avansuri si colectând TVA, împrejurare care trebuia verificată de către inspectorii fiscali prin efectuarea unui control încrucișat la SC Z C...  SRL, existând evidente dubii cu privire la legalitatea acestei relații comerciale. De asemenea, din vizualizarea declarației 394 privind tranzacțiile SC C...  SRL pe teritoriul național se observă cu ușurință că cele mai multe neconcordanțe între achizițiile declarate de această societate și livrările declarate de furnizorii săi au avut loc în 2009 ( a se vedea în special, relațiile cu societatea cu comportament de tip fantomă SC K SRL, al cărui administrator C…. M….., este o persoană cu multiple antecedente penale), motiv pentru care, în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală, era necesară extinderea perioadei verificate la 5 ani, din moment ce existau dubii suficiente că activitatea firmei a fost una ilicită în 2009. Potrivit art.98 alin.3 din codul de procedură fiscală, inspecția fiscală se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscală, însă aceasta se poate extinde pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale dacă există indicii privind diminuarea impozitelor,taxelor, contribuțiilor datorate bugetului statului. Ori diminuarea impozitelor și taxelor poate fi consecința înregistrării în contabilitate a unor facturi ce atestă achiziții fictive, de la societăți cu comportament de tip fantomă, cum sunt si societățile ON Vsau KM SRL SM... .

Faptul că acel control fiscal a fost unul formal rezultă și din aceea că tranzacțiile în cuantumul cel mai ridicat  pe care SC C...  le-a desfășurat în perioada verificată le-a avut cu societăți controlate în fapt tot de către inc. C...  M... (SC DL SRL, SC Z C...  SRL), iar echipa de control nu a inițiat nici măcar efectuarea vreunui control încrucișat la acele societăți comerciale, în vederea verificării realității și legalității acelor relații comerciale.

In ceea ce privesc apararile inculpatului C...  M... i, potrivit caruia fapta nu ar fi fost clar descrisa, rechizitoriul nerespectand forma prevazuta la art 328 alin 1 cod procedura penala, si incalcand totodata prevederile art 6 din CEDO, instanta nu impartaseste aceasta aparare, aceasta facand obectul controlului judecatorului de camera preliminara. Mai mult instanta a descris latura obiectiva dupa ce a administrat probele atat in acuzare cat si in aparare.

Fata de probele administrate mai sus instanta retine ca faptele inculpatului C...  M... I, constând în aceea că,  în calitatea sa de administrator al SC C...  SRL V...  din jud.Sm... , în perioada ianuarie-aprilie 2013, i-a oferit și dat numitului B...  D... G... ,  inspector fiscal în cadrul Serviciului de Inspecție Persoane Juridice din cadrul Direcției Județene a Finanțelor Publice Sm... , desemnat să efectueze un act de control fiscal la SC C...  SRL V...  în perioada mai sus amintită, mai multe foloase materiale după cum urmează:a)la data de 31.01.2013, la inițiativa sa, a suportat  contravaloarea cheltuielilor aferente consumației celor circa 20 de persoane invitate la localul V... M...  din loc.V... , cu ocazia celebrării zilei de naștere, b)la data de 14.02.13, i-a oferit și predat, prin intermediul unor angajați,  două platouri cu mâncare pregătite de personalul localului V... M... ,c)la data de 01.03.2013,  a acceptat solicitarea lui B...  D... Y... de a accepta încheierea și semnarea unui contract fictiv, între o societate controlată de susnumit cu o societate comercială deținută de un prieten al  lui B...  D... G... , act menit să ajute  acea societate să poată accesa un credit bancar,d)în data de 14.04.2013, i-a dat inculpatului B...  D... Y... suma de 1.000 de lei cu titlu de împrumut,iar în schimbul oferirii și remiterii acestor foloase materiale, în perioada mai sus amintită, numitul B...  D... Y... a efectuat un control fiscal formal la SC C...  SRL V... , fără a constata nereguli majore cu privire la activitatea comercială a firmei în perioada 01.01.2010 – 31.12.2012, în ciuda faptului că existând evidente dubii cu privire la legalitatea relațiilor comerciale supuse controlului, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită în formă continuată (4 acte materiale -corelative actelor de luare de mită ale inculpatului  B...  D... G... ), prev. de art.255 alin.1 din vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.41 alin 2 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen.

 Corelativ, instanta retine ca faptele inculpatului B...  D... G... , constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitatea sa de inspector fiscal în cadrul Serviciului de Inspecție Persoane Juridice din cadrul Direcției Județene a Finanțelor Publice Sm... , fiind desemnat să efectueze un act de control fiscal la SC C...  SRL V... , în perioada ianuarie-aprilie 2013, a pretins și primit următoarele foloase materiale de la numitul C...  M... I,administrator al SC C...  SRL V... , după cum urmează:a)la data de 31.01.2013, a acceptat ca inc. C...  M... să suporte contravaloarea cheltuielilor aferente consumației celor circa 20 de persoane invitate la localul V... M...  din loc.V... , cu ocazia celebrării zilei sale de naștere,b)la data de 14.02.13, a solicitat inc. C...  M... și a primit din partea acestuia, două platouri cu mâncare pregătite de angajații localului V... M... c)la data de 01.03.2013,  a solicitat inc. C...  M... ca acesta să accepte încheierea unui contract fictiv, între o societate controlată de acesta cu o societate comercială deținută de un prieten al  lui B...  D... G... , act menit să ajute  acea societate să poată accesa un credit bancard)la data de 14.04.2013, a pretins inc. C...  M... I, acordarea sumei de 1.000 de lei cu titlu de împrumut,iar în schimbul primirii acestor foloase materiale, în perioada mai sus amintită, inculpatul  B...  D... Y... a efectuat un control fiscal formal la SC C...  SRL V... , fără a constata nereguli majore cu privire la activitatea comercială a firmei în perioada 01.01.2010 – 31.12.2012, în ciuda faptului că existând evidente dubii cu privire la legalitatea relațiilor comerciale supuse controlului, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. prev. de art.254 alin.1 si 2 c.pen. de la 1968 , cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 c.pen.,

Cu privire la legea penala mai favorabila aplicabila inculpatilor C...  si B... .

Codul penal din 1969 şi legislaţia penală specială în vigoare înainte de data de 01.02.2014 şi Codul penal în vigoare şi legislaţia penală specială în vigoare după data de 01.02.2014, impun soluţionarea acestui conflict al legilor în timp în scopul determinării legii penale aplicabile în această situaţie tranzitorie.

Cu privire la mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile, Curtea Constituţională, sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Cod penal a pronunţat Decizia nr. 265 din 6 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 20 mai 2014, prin care a statuat aplicarea globală a legii penale mai favorabile.

Determinarea legii penale mai favorabile şi alegerea acesteia dintre legile succesive implică, în prealabil, evaluarea, prin comparare, a dispoziţiilor penale din legi succesive care îşi găsesc aplicarea în cauză, utilizând criteriul aprecierii in concreto.

Pentru a deveni aplicabile dispoziţiile mai favorabile din legile succesive, în afara condiţiei de existenţă a unei situaţii tranzitorii, care a fost constatată, mai este necesar ca faptele ce fac obiectul acuzaţiei să fie infracţiuni atât potrivit legii sub imperiul căreia au fost comise, cât şi conform legii în vigoare la data judecării cauzei, iar dintre legile penale succesive una să fie mai favorabilă.

Tribunalul  reţine că  legii din punct de vedere al legii penale mai favorabil , potrivita art 5 cod penal, codul penal de la 1968 va fi legea penala mai favorabila, dat fiind limitele de pedepasa si modul de sanctionare al infractiunii continuate.

La stabilirea pedepsei, cu privire la inculpatul C...  M... se va avea in vedere ca acesta a comis un concurs de infractiuni, iar din cele doua infractiuni una este savasrista in forma continuata. La aplicarea legii penale mai favorabile se va avea in vedere codul penal de la 1968 , pentru institutiile de drept material mai sus invocate.  Se are in vedere ca pe parcursul urmăririi penale, si a  judecatii inculpatul a avut o atitudine nesinceră în raport cu acuzațiile care i s-au adus.

In ceea ce il priveste pe inculpatul C... , acesta a savarsit un concurs de infractiuni. O infractiune de dare de mita in forma continuata 4 acte materiale  in favoarea inculpatului B...  si o infractiune dedare de mita, de data aceasta in forma simpla in sarcina inculpatului A....

  Se are in vedere la aplicarea pedepsei faptul ca inculpatul are o varsta inaintata, ca este om de afaceri, a avut o atitudine nesincera  si  a comis o faptele de coruptie pentru asi proteja activitata evazionista desfasurata pe firma sa., motiv pentru care se apreciza ca pedeapsa sa fie executata efectiv.Instanta nu omite faptul ca acesta a savarsit un concurs de infractiuni, iar in cadrul concursului are si o infractiune continuata.

In baza  art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu reținerea art.5 din c.pen.( aferenta unui singur act material –punctul 1 din rechizitoriul  29/P/2015, instanta il va condamna pe inculpatul C...  M... I, fiul lui V... și S, născut la data de …..1959 în loc.V…, Posesor al actului de identitate C.I., seria .., nr. …., eliberat de …..2007,  C.N.P.  …, cu dom.  sat V...  , com. V... , jud. Sm... , administrator al  SC C... SRL V... , căsătorit, studii generale, fără antecedente penale, la pedeapsa de :

9 luni inchisoare

In baza  art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu aplicarea art 41 alin 2  cod penal  cu reținerea art.5 din c.pen. (4 acte materiale) , il va condamna pe  acelasi inculpat la pedepsa de :

 2  ani si 10 luni  inchisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal de la 1968

În baza art. ...... al. 2 C. pen. de la 1969,  va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie.

In baza art 33 lit a) rap la art 34 lit b), 35 cod penal de la 1968  va dispune contopirea celor doua pedepse in pedepsa cea mai grea de :

 2 ani si 10 luni inchisoare pe care nu o mai sporeste, astfel încât inculpatul va avea de executat o pedeapsa de :

2  ani si 10 luni inchisoare in detentie si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal de la 1968

Instanta opineaza pentru executarea efectiva a pedepsei dat fiind  faptul ca inculpatul a avut o atitudine constanta de negare a faptelor.

În baza art. ...... al. 2 C. pen. de la 1969,  va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b  C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie.

In ceea ce il priveste pe inculpatul B... , cu privire la individualizarea pedepselor, instanta  va avea in vedere ca acesta pe durata procesului penal a avut o atitudine total nesincera. Dupa ce a facut afirmatii si declaratii in cursul cercetarii penale,la DNA , care se coroborau cel putin aparent cu alte mijloace de proba de natura a convinge procurorul sa emita rechizitoriul cu privire la inculpatii A… si C... , spontan, acesta se razgandeste in fata instantei fara nici un motiv, iar potrivit codului de procedura penala,instanta nu poate valorifica declaratia exclusa de judecatorul de camera preliminara.

Instanta este convinsa ca daca s-ar fi luat, cu privire la acest inculpat ,  masura arestarii preventive, asemenea derapaje nu ar fi aparaut pe parcursul camerei preliminare si a cercetarii judecatoresti, insa asemenea aspecte sunt tardiv de analizat la momentul deliberarii, insa atitudinea inculpatului trebuie sanctionata ferm chiar si mult mai aspru decat in cazul inculpatului A... I... M... .

Bunaoara in  inculpatul B... , instanta vede functionarul public capabil sa isi vand functia pentru a-si satisface interese patrimoniale proprii. In persoana acestuia se regaseste individul capabil sa sfideze pana la maxim organele de urmarire penala si instanta de judecata.

Or asemenea atitudine nu poate ramane ferm nesanctionabila. Mai mult, dat fiind extinderea fenomenului coruptiei in zona administrativa si fiscala se impune aplicarea unei pedepse exemplare de natura a descuraja si alti functionari publici sa comita astfel de fapte.De asemenea nu are importanta valoarea mitei primite, importanta are atitudinea functionarului public care pretinde fomoase pentru a actiona in virtutea functiei intr-un anumit fel.

In niciun caz instanta nu va aplica pentru considerentele avute mai sus o pedepsa cu suspendare sau o pedeapsa sub supraveghere, inculpatul trebuind sa execute pedeapsa in detentie.Se va avea in vedere totodata ca inculpatul a comis fapta in forma continuata.

La aplicarea si stabilirea pedepsei,  instanta are in vedere ca inculpatul B...  D... Y... este în vârstă de 35 de ani,  născut la data de 31.01.1980 în mun.Ba, cu dom. în orașul Ni-O, str.N, nr.,căsătorit, profesie economist, în prezent ocupă funcția publică de inspector principal în cadrul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sm...  - structura de inspecție fiscală.

 Se are in vedere ca inculpatul  B...  D... Y... a adoptat o atitudine total  sinceră pe parcursul judecatii, schimbandu-si nejustificat si diametral opus pozitia fata de faza de urmarire penala. Se are in vedere ca, nu are antecedente penale, ca a savarsit infractiunea in forma continuata

 Fata de aceste aspcete , instanta in baza art 254 alin 1 si 2 cod penal , cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art. 41 alin 2  din c.pen., cu reținerea art.5 c.pen.( (4 acte materiale) il va condamna pe  inculpatul B...  D... G... , fiul lui D si V, născut la data de ...1980 în mun.B,  posesor al actului de identitate C.I., seria SM, nr., eliberat de , C.N.P. , cu dom.în oraș N O, str.  N nr. jud. Sm... , ocupația funcționar public - inspector principal în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Sm... , căsătorit, fără antecedente penale,cercetat  în stare de libertate la o pedepsa de :

5 ani si 8 luni inchisoare in detentie  si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal de la 1968

În baza art. ...... al. 2 C. pen. de la 1969,  va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie.

D) Faptele de luare de mita a inculpatului A...  I... M... si dare de mita ale inculpatului M...  care implica SC CA... CN.

S.C. CA... C... SRL N... -O...  este administrată de inculpatul M... G... , având ca obiect principal de activitate construcții de clădiri.

Inculpatul A... I... M... a ocupat funcția de director executiv interimar al fostei Direcții Generale a Finanțelor Publice Sm... ) în perioada de 03.08.2012-31.08.2013, iar în perioada 01.09.2013-17.11.2014, funcția de șef interimar Administrației Județene a Finanțelor Publice Sm... , fiind detașat în toată această perioadă de la Consiliul Județean Sm... . Potrivit fișei postului, inculpatul A... I... M... avea ca și principale atribuții: organizarea și coordonarea activității întregii direcții generale; analizarea activității privind inspecția fiscală, precum și activitatea privind impunerea și încasarea veniturilor bugetare; coordonarea combaterii fenomenelor de evaziune fiscală; coordonarea și răspunderea pentru soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de impunere, ori a deciziilor de reverificare, precum și a contestațiilor formulate împotriva proceselor-verbale ale inspecțiilor etc.

Din probatoriul administrat , la care ne vom referi in ceele de urmazea, instanta a retinut ca in luna noiembrie 2013, inc. Mo... G... , administratorul societăţii CA... C... S.R.L. N... O... , i-a promis inc. A... I... M... , directorul executiv al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sm... , că-i va moderniza pe cheltuiala firmei sale o locuinţă, în schimbul aprobării, în regim de urgenţă, a unui decont de TVA în valoare de peste 700.000 lei.

Foloasele, în valoare de cca 23.000 lei, au constat în achiziţia de materiale şi executarea lucrărilor de modernizare a imobilului din B... , str. Z... , .... , deţinut de A... AZ... EZ... (fiica făptuitorului A... I... M... ) şi au fost remise în perioada decembrie 2013 – februarie 2014.

În schimbul foloaselor pe care le-a pretins şi primit de la inculpatul  Mo... G... , inculpatul  A... I... M... a dispus funcţionarilor din subordine să efectueze un control formal la CA... C... S.R.L. N... O... , de asemenea sa verifice indeplinirea conditiilor pentru aprobarea decontului,  pentru ca aceasta firma  să beneficieze de plata,  sumei de 775.00 lei cu titlu rambursare TVA pt. luna octombrie 2013, operațiune care a avut loc la data de 24.12.2013.

Bunaoara Finatele mai efectuasera mai multe inspectii fiscale la sediul acestui contribuabil , aspect ce reiese din rapoartele de inspectie fiscala aflate la volumul X din dosarul de urmarire penala, .

Din probele  administrate în cauză (procese-verbale de redare ale unor convorbiri telefonice, declarații martori, înscrisuri și obiecte identificate în urma desfășurării unor percheziții domiciliare, alte procese-verbale și înscrisuri) confirmă în bună parte aspectele precizate în procesul verbal de sesizare din oficiu, cu precizarea că valoarea estimată a lucrărilor de renovare la imobilul menționat este de 23.614 lei, conform situației de lucrări întocmite de SC CA... C... SRL.

În baza acestei înțelegeri prealabile dintre cei doi susnumiți, în cursul lunii decembrie 2013, numitul M... Y... a dispus unor angajați ai SC CA... SRL O...  N...  O... ,respectiv ai SC ET...  SRL,  să execute lucrări de renovare constând în achiziţia de materiale şi executarea lucrărilor de modernizare a imobilului din B... , str. Z... , .... , deţinut de A... AZ... E... , costul total al lucrărilor (23.614 lei) fiind suportat în întregime de SC CA... SRL O...  N...  O... ; în schimbul acestui folos patrimonial, cererea de rambursare depusă de SC CA... C... la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sm...  la data de 22.12.2013 fost aprobată în întregime de către funcționarii din cadrul instituției mai sus amintite, fiind emisă la data de 29.11.2014 decizia de rambursare a TVA în cuantum de 7.......275 lei, act care a fost semnat de către numitul A... I... M... , fără a fi efectuat ulterior vreun control de către inspectorii fiscali din cadrul instituției amintite, în ciuda faptului că societate figura în evidențele instituției cu risc fiscal ridicat.

De asemenea, la data de 06.12.2013, după ce fuseseră demarată lucrările de renovare mai sus amintite,  numitul M... Y... i-a solicitat lui A... I... M... ca până la data de 25.12.2014,instituția publică coordonată de acesta să efectueze plata sumei aprobate prin decizia de rambursare menționată, numitul A... I... M... asigurându-l că în data de 24.12.2013 va fi virată acea sumă de bani în contul societății, fapt care s-a și întâmplat.

In cee a ce privesc atruibutiile de serviciu ale inculpatului A... I... M... instanta retine ca :

Potrivit declaratiei  martorului  P...  V... in cursul lunii martie 2013, a fost desemnat impreuna cu inculpatul B...  D... sa efectueze un control la aceasta firma pentru perioada  2010-2012.

Mai mult atributiile institutiei conduse de catre inculpatul  A..., in materie de restituire TVA, rezulta si din declaratia martorului P... M... , care a fost desemnat sa efectueze un control in vederea restituirii TVA , catre SC CA... . Martorul este cel care a semnat raportul de inspectie fiscala.

Martorul declara ca a fost intrebat de catre inculpatul A I... M... ,  in prezenta inculpatului M...  , ce solutie urmeaza sa dea ca urmare a desfasurarii controlului. Discutia a avut loc si in prezenta unei alte martore , numita  Leidner. Martorul relateaza ca nu a fost chemat sa dea explicatii si in alte cazuri.

La DNA, martorul declara:” În cursul lunii septembrie 2013, am fost desemnat la conducerea Serviciului Inspecție Fiscală II, unde lucram în calitate de inspector. La conducerea serviciului am preluat de ordin practic atribuțiile șefului de serviciu. Rețin că în această perioadă, în jurul datei de 24 septembrie 2013, a fost întocmit Raportul de Inspecție Fiscală  F – SM - 28, pentru firma Ca... C... SRL, inspecție fiscală parțială privind TVA, aferent perioadei 01 ianuarie – 30 iunie 2013, fiind respinsă la rambursare suma de 14.665 lei și s-a aprobat la rambursare suma de 959.235 lei. Acest raport a fost avizat de către mine în locul șefului de serviciu, aflat în concediu de odihnă. Anterior avizării acestui RIF, rețin că am fost chemat în biroul directorului  instituției, la acea vreme, A... M... . Împreună cu mine au fost invitați în biroul lui A... și Ma Le, care era șefa mea precum și echipa de inspectori care încă avea în redactare Raportul de Inspecție Fiscală despre care am făcut vorbire mai sus. Scopul acestei întâlniri a fost ca directorul A... să afle punctul nostru de vedere cu privire la cererea numitului M G... , administrator al Ca... C... SRL de restituire a TVA, aferent semestrului I 2013. Declar că la această întâlnire a participat și M Y... care se afla în biroul lui A... când am sosit noi. Discuția a fost scurtă, din câte îmi amintesc, atât eu cât și colegii mei ne-am pronunțat cu privire la legalitatea restituirii de TVA pentru perioada menționată.

Rețin că aceeași echipă de inspectori a întocmit, în tot în aceeași perioadă, septembrie 2013, în care se estimau creanțe ale Ca... C... SRL, față de bugetul statului, aferente unor tranzacții comerciale efectuate până în anul 2012, cu societăți comerciale printre care și Brigsimat SRL, firmă despre care aveam informații din cadrul instituției că ar fi implicată în tranzacții frauduloase.”

De aici rezulta fara putinta de tagada, ca in perioada in care se desfasura un control al finantelor la firma CA... C, directorul acestei institutii, inculpatul A... I... M... , a hotarat sa apeleze la serviciile acestei firme pentru a renova apartamentul din Bucuresti a fiicei sale, fara a se gindi vreodata sa plateasca activitatea de renovare.

Contractarea a fost probata cu un contract pe care il amintesc inculpatii M... , A... I... , fiica acestuia, martorul Banica, insa acest contract nu a fost achitat nici in prezent intrucat contravaloarea acestuia a fost suportat de firma Ca... ,  beneficiara TVA, cu titlu de mita pentru prestaia directorului finantelor care trebuia sa depuna toate diligentele in vederea restituirii pana la data de 24 decembrie 2013 a TVA-ului aferent firmei C.

De asemenea in cursul luni august 2013 acelasi martor P... ,  arata ca  a fost desemant  pentru o inspectie fiscala  partiala , ca urmare a depunerii de catre Ca... C...  a unui decont in suma de 973000 lei,  aferent lunii  iunie 2013. Acelasi martor atesta ca  au suspendat inspectia ficala in septembrie 2013.

Din declaratia martorului M D,( f 87 –vol II)  rezulta ca acesta efectua verificari privind eligibilitatea platii TVA, acesta fiind unul dintre subalternii inculpatului A..., care trebuia sa se asigure de plata la timp a decontului depus de catre firma SC CA... CORPORATION.

Potrivit declaratiei martorului M  de la DNA, acesta isi asuma  documentele semnate si sutine ca actele incheiate de colegii sai cu privire la analiza de risc, si decizia de restiituire a TVA catre C, sunt reale. In cauza nu intereseaza cine face selectia, data selectiei, data platii, ci faptul ca subordonatii inculpatului A... aveau competenta si atributii  sa verifice deconturile si sa emita decizia de restituire a TVA-ului aferent pentru firma SC CA.......

 Tot cu privire la sarcinile de serviciu ale inculpatului A... I... martorul CO......M... a declarat la DNA , că în jurul datei de 20 decembrie 2013, cu prilejul videoconferinței organizate de conducerea ANAF cu toți directorii administrațiilor financiare județene, vicepreședintele ANAF - CN......M... IL, a formulat recomandarea ca rambursarea TVA-ului conform selecției naționale pentru acea lună să se efectueze doar în momentul în care se va primi acordul conducerii ANAF, care era strâns legat de realizarea programului anual de colectare pe țară precum și îndeplinirea altor indicatori macroeconomici (deficitul bugetar anual convenit cu FMI).

 Potrivit aceluias martor, în dimineața zilei de 23 decembrie 2013, acesta a fost contactat telefonic de vicepreședintele M... IL CN......care i-a solicitat lui CO......M... să transmită de urgență șefilor de administrație județene din subordine faptul că este obligatoriu ca rambursarea TVA-ului aferent lunii decembrie pentru toți agenții economici din regiunea CN (printre care și cei din jud.Sm... ) să fie amânată pentru începutul lunii ianuarie 2014. De asemenea, i-a făcut precizarea că în cazuri excepționale (de exemplu deconturi de TVA nerambursate cu o vechime de peste 180 de zile) să se procedeze la rambursarea TVA-ului pentru decembrie 2013, în baza unei circulare transmise de ANAF în acest sens. Imediat după aceea, martorul mai sus indicat  i-a sunat pe șefii tuturor administrațiilor județene comunicându-le decizia conducerii ANAF, printre care și pe inculpatul A... I... – M... , șef AJFP Sm...  la acea dată.

Preocuparea inculpatului A... de situatia firmei CA... , este atestata de  declaratia  martorului CO......M...  care relateaza referindu-se la potentiala amnare a platii TVA, pe luna ianuarie 2014  ca :” Cu ocazia acestei discuții telefonice A... I... – M... mi-a precizat că există un agent economic care îi face „scandal” cu privire la rambursarea unei sume de 700.000 lei, chiar dacă suma este aferentă unui decont de TVA  cu o vechime mai mică de 180 de zile. De asemenea acesta mi-a mai comunicat că pe restul contribuabililor cu drept de rambursare îi va putea amâna, cu excepția celui care face presiuni asupra sa.”

Or prin aceasta discutie este combatuta inclusiv , afimatia lui M...  , potrivit caruia  acesta nu ar fi apelat nicodata la nimeni pentru urgentarea platii TVA-ului, si a lui A... care sustine ca nu a avut atributii in ceea ce priveste restituirea TVA catre firma coinculpatului.

Instanta retine ca inculpatul M...  G... , nu este sincer cind  declara ca nu a vorbit cu nimeni in viata sa pentru a solicita sa i se restituie mai repede TVA-ul, insa in speta nu intereseaza daca s-a vorbit sau nu pentru urgentarea platii TVA. Recunoste ca a fost de multe ori in birou la inculpatul A.... Faptul ca M...  l-a abordat pe A... pentru restituirea TVA  este confirmat prin disutia telefonica dintre inculpatul A... si inculpatul M...  la 06.12,2013.

Faptul ca renovarea in cuantum de 20 000 lei, a fost achitata de catre  SC CA......, este relatata  de catre  inginerul B, acelasi martor mai invederand ca evaluarea necesarului a fost aprobata de directorul M...  G... . Acelasi martor mai atesta ca nu a discutat cu fiica inculpatului A... detalii cu privire la plata lucarii, rezultand fara dubii ca a fost facuta pro-bono, pentru contraserviciul care urma sa il faca inculpatul A....

Potrivit inscrisurilor ridicate la perchezitie, la  data de 24.12.2013, rezulta ca  a fost efectuată prin trezorerie plata sumei de 686.369 lei de către AJFP Sm...  în favoarea SC CA... C... SRL, reprezentând rambursare TVA pt. luna octombrie. De menționat că în ciuda faptului că prin decizia de rambursare din 29.11.2013,  a fost aprobată rambursarea sumei de 7.......775 lei, cât solicitase inculpatul Moiș G... , a fost plătită suma de bani mai sus menționată, ca urmare a intervenirii unei compensări pt. diferență

 Inculpatul M...  declara (f  300), ca lucrarea la apartamentul fiicei inculpatului A...  a fost efectuata de o firma a sa si de o alta firma. Pentru aceste lucrari s-au intomcit facturi si chitante, iar valoarea lucrarilor a fost de 220 milioane lei, insa acesta nu ofera nici o explciatie pentru faptul ca nici la acest moment lucarea nu este achitata in contextul in care fiica inculpatului A... s-a si mutat in apartament.

 Inculpatul M...  recunoaste ca a discutat cu A... I...  despre efectuarea lucrarii la apartamentul din Bucuresti si ca  ii era teama, acestuia din urma , ca nu gasea mesteri seriosi in capitala, si pentru aceste considerente inculpatul A... ar fi apelat la servicile firmei sale. 

Potrivit sustinerilor acestuia aceste discutii s-au purtat la restaurantul din Bucuresti Carul cu Bere in septembrie 2013, perioada in care firma lui M...  nu ar fis fost  controlata.

Inculpatul M... insa  este contrazis de interceptarile efectuate de DNA; potrivit carora s-ar fi intilnit cu A... in luna noiembrie iar o luna mai tarziu urma sa perfecteze asazisul contract care materializa renovarea aparatmentului.

 Recunoste ca l-a sunat pe inculpatul A... pentru a fi informat cind se va dispune restituirea TVA, contrazicandu-se cu ce a declarat anterior ca nu a vorbit cu nimeni pentru a i se restitui TVA.

 Inculpatul declara ca la C cu B , inculpatul A... i-a dat 700 euro avand, iar ulterior devizul de lucrari a fost majorat, aceasta afirmatie nu este sustinuta insa decat de coinculpatul A... si cativa martori propusi in aparare, care au o pozitie subiectiva.

 Ne referim in acest sens la declaratia martorului S V( f 93) , care ar  fi  asistat la discutia avuta la restaurantul C cu B in B, unde in urma discutiei dintre cei doi inculpati M...  si A..., a fost intermediata legatura dintre fiica inculpatului A... si inginerul M, cel ce urma sa coordoneze activitatea de renovare.Aceste aspecte insa nu sunt relevante in cauza, avand importanta esxclusiv sarcinile de serviciu ale inculpatului A... si contraprestaria inculpatului M... . Mai mult indiferent de momentul la care ar fi existat o intilnire la C cu B , firma tot fusese controlata si in perioada septembrie potrivit declaratiei martorului P.

Inculpatul A...  I...  f 322 , nu recunoaste invinuirile ce i se aduc, recunoste ca a achitat un avans de 700 euro, si totodata ca a aflat abia in decembrie 2013 , ca valoarea finala a lucrarii pentru apartament se ridica la suma de 23 000 lei. Declara ca nu a achitat factura intrucat in contract erau clauze ca aceasta urma sa fie achitata in 30 de zile  de la data terminarii lucrarilor. Inculpatul declara ca  lucrarea nu a fost finalizata  pentru ca nu s-a intocmit receptia si nu s-a emis  factura. Inculpatul se contrazice declarand ca nu a stiut ca fica sa nu efectua plati partiale cu toate ca ii trimitea periodic bani.

Inculpatul recunoste insa  ca decidentii din institutia condusa de dansul  verificau si aprobau efectuarea platii TVA, aspect ce se coroboreaza cu declaratiile de la dosar si cu actele incheiate in vederea restituirii de TVA. Inculpatul cunoaste ca  la 29,11,2013 a fost solutionata cererea de rambursare a TVA. De asemenea declara ca  aviza decizia de rambursare la plata.

 De asemenea inculpatul recunoste ca a discutat la 06,12,2013 cu inculpatul M...  dupa ce a aflat de programarea la plata  a TVA.

Inculpatul trece cu vederea ca doar programarea la plata, selectia nationala o efectua structura centrala, pe cand verificarea  conditiilor , trimiterea controalelor si aprobarea restituirii ii reveanea institutiei condusa de acesta.

Recunoste ca a avut o discutie cu martorul C- directorul Regionalei  , caruia i-a relatat ca are probleme cu un contribuabil, caruia trebuie sa ii  restituie TVA-ul , confirmand in acest sens acuzatiile DNA; de luare de mita in vederea urgentarii restituirii TVA.

 Totodata recunoste ca dl CO......i-a dat acordul verbal  pentru plata TVA la data de 23,12,2013, catre firma Ca... C... insa acest aspect nu il va absolvi de raspundere pe acest inculpat.

Inculpatul da o interpretare proprie atributiior sale de serviciu si a atributiilor subordonatilor sai, de natura a-i crea o portita de scapare cu privire la acuzatiile ce i se aduc de DNA. Cert este ca fara verificarea documentatiilor depuse de catre firma CA... CN, verificare care era efectuata de subalternii sai, firma nu putea beneficia de restituirea TVA-ului. Instanta are in vedere faptul ca nu se pune probelema ca TVA, sa nu fie primit pe drept sau pe nederept . Nimeni nu a contestat ca firma CA... CN, trebuie sa reprimeasca TVA-ul, insa aceasta restituire si procedura prealabila restituirii trebuia  sa fie efectuata fara nici o influeneta si fara nici o alta contraobligatie. Nu are relevanta ca si in alte administratii financiare a fost efectuata plata TVA-ului cu prioritate in cursul lunii decembrie 2013 ,  sau in aceasi perioada ,intrucat aceste aspecete exced dosarului penal, pe care instanta il are in examinare.

Nu se contesta de instanta corectitudinea afirmatiilor directorului  CO......M... I, care afirma ca in mod corect s-a procedat la aceasta, restituire, instanta fiind chemata sa se pronunte asupra unei fapte de coruptie retinuta in sarcina inculpatilor cu privire la aceasta restituire.de TVA.

Inculpatii  A... si M...  se apara invocand un contract comercial de prestari servicii, insa aces contract nu a fost achitat nici pana in prezent ceea ce duce instanta la concluzia ca a fost un contract pro causa, de natura a masca mita primita de inculpatul A... I... M... de la inculpatul M...  pentru atributia care o avea in legatura cu restituirea cu prioritate si in cusrul anului 2013 a TVA, aferent. Or fara verificarile care trebuiau efecrtuate asupra decontului, firma nu putea sa beneficieze de aceasta restituire.

Susținerile celor doi inculpați în sensul că A... I... M... nu avea ca și atribuții de serviciu, soluționarea cererilor de rambursare TVA, respectiv de aprobare a plății sumelor cu titlu de rambursări TVA, nu pot fi primite în cauză, din moment ce din discuțiile telefonice interceptate , rezultă că inculpatul M... Y... a apelat direct la inc. A... I... M... pentru ca acesta să intervină pe lângă subordonații săi în legătura cu plata sumei de 7.......275 lei în favoarea SC CA... C... până în data de 24.12.2013, ci nu la funcționarul care avea în subordine directă serviciul de compensări și restituiri TVA, adică la numitul M D. Pentru a fi întrunite elementul material al infracțiunii de luare de mită,  corelativ cu cel al infracțiunii de dare de mită, era suficient ca inculpatul A... I... M... să-i lase impresia agentului economic, că, în calitatea sa de conducător al instituției mai sus amintite, este în măsură să soluționeze favorabil, fie direct, fie prin alte persoane, orice solicitări ale acestuia, urmând ca inculpatul să se folosească de această împrejurare, în sensul pretinderii ulterioare a unor foloase necuvenite, convertite în efectuarea unor lucrări de renovare la imobilul fiicei sale.

De altfel, în sensul mai sus exprimat, prin decizia penală nr.3334/2004 ( aflată pe site-ul www.scj.ro), Î.C.C.J. a statuat că ”condiția prevăzută de art.254 alin.1 c. pen. (actual art.289 c.pen.) ca fapta funcționarului să fie săvârsită în legătură cu îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu este realizată si în situația în care îndeplinirea actului cade în atribuțiile altui funcționar, dar făptuitorul, prin modul în care îsi realizează propriile sarcini de serviciu, poate influența îndeplinirea actului de către funcționarul competent”. Ori în speța de față, inculpatul A... I... M... , în calitatea sa de conducător al instituției și de coordonator al întregii activități din AJFP Sm... , putea influența îndeplinirea actului solicitat de inc.MOIȘ, fapt care de altfel s-a și întâmplat ulterior, inculpatul A... semnând decizia prin care s-a aprobat cererea de rambursare, după care, la data de 24.12.2013, a solicitat și obținut de la superiorul său ierarhic permisiunea de a fi plătită cu prioritate în favoarea SC CA... C, suma de bani aprobată luna anterioară.

In legatura cu renovarea apartamentului din Bucuresti a fiicei inculpatului A... , din declaratia martorei A A... , audiata la DNA rezulta ca aceasta nu avea depozite bancare, insa declara ca urma sa platesca renovarea cu banii din salariu care se ridicau la 4 300 lei si bani primiti de la tatal sau , bani pe care nu stia in ce cuantum i-a primit. Relateaza ca nu a avut o intelegere cu Banica  CO...... cu privire la modalitatea de plata a lucrarii,aspect ce urma sa fie confirmat si de acestinginer.

 Potrivit sms-ului primit de A... M... la  de 25.11.2014, de la fiica acestuia, A... A......,  aceasta  era încunoștiințat că a vorbit cu inc.M Y... (persoană care își desfășoară activitatea profesională cu predilecție în mun.B......), după care inc. A... I... M... îi răspunde tot prin intermediul unui sms "bine”, fapt din care rezultă că acesta cunoștea care a fost obiectul discuției purtate dintre cei doi.Or se vede foarte clarc a inculaptul M... era direct implicat in activitatea de renovare a apartamentului fiicei sefului finatelor satmarene.

In acest sens la dosarul de urmarire penala se afla  conversatia purtata  la orele 14:20:58, intre A... AZ... EZ...  si inculpatul A... I...  care era informat ca a fost sunată de inc.M G... ,care a asigurat-o că lucrările de renovare la apartamentul său din B vor începe săptămâna viitoare adica in prima saptamana din luan decembrie,  și că vor fi executate în doar două săptămâni, urmând ca M Y... să aibă și o discuție personal pe această temă cu inc. A... I... M... . Astfel rezulta ca martora A......A... nu aveaintentia sa achite contravaloarea acestor lucrari lasand in grija parintelui sau modul in care s eva deconta lucrarea ce se executa.

Din discutia care este redatata la dosarul de urmarire  penala rezulta ca cel care a negociat renovarea apartamentului era inculpatul A... I... , iar inginerul inculpatului M...  , nu trebuia sa cunosca intelegerea intervenita intre cei doi inculpati cu privire la achitarea pretului renovarii.

 Instanta conchide ca inc. A... I... M... urma să discute personal cu inc. M... Y... cu privire la suportarea contravalorii lucrărilor de către societatea acestuia, din moment ce pe inc.A... nu l-a interesat sub nici o formă devizul de lucrări, care reprezintă documentul justificativ cu privire la prețul lucrărilor de renovare, acesta chiar reproșându-i fiicei sale că ”se amestecă” cu privire la acest aspect.

Pe cale de consecinta fata de cele prezentate mai sus  instanta trage concluzia ca afirmatia inculpatului M... ,  ca acesta nu s-a ocupat de renovarea apartamentului, nu este sincera.

Anterior acestor discutii la care am facut referire ,  la data de 4 noiembrie 2013, inculpatul A... I... M... l-a contactat telefonic pe inculpatul M... G... , cu care a perfectat o întâlnire în mun.Sm... , pentru a  schimba două vorbe, fără ca acea chestiune care dorea să o pună în discuție să aibă un caracter urgent.

 Instanta  considera ca nu are nici o relevanta ca inculpatul A...  I... a formulat o sesizare penala in numele institutiei , in ceea ce priveste SC CA... SRL, sau ca a semnat documentele pentru instituirea unor masuri asiguratorii  cu privire la latura obiectiva a infractiunilor desuse judecatii, intrucat aceste ultime doua activitati ii intrau dupa caz in atributiile de serviciu ale acestuia.

Potrivit succesiunii evenimentelor la data de  2 decembrie 2013, ora 18:10:02, A... AZ... EZ... l-a informat pe inc. A... I... M... cu privire la faptul că au fost demarate lucrările la imobil, fiind anunțată în acest sens de către inginerul Bănică Costin, cel care s-a ocupat de coordonarea lucrărilor de renovare. Astfel acest mesaj confirma cele enuntate mai sus cu privire la programarea lucrarii pentru prima saptamana din luna decembrie.

In urmatoarea zi la , ora 09:41:23, A... AZ... EZ... l-a anunțat pe tatăl său că  a primit un mail de la același inginer potrivit căruia firma ar avea nevoie de o cerere din partea beneficiarei in baza careia sa intocmeaca un deviz de lucrari si un contract. .A... I... M... o sfătuiește să urmeze indicațiile menționate în acel mail, deoarece ”aşa o fi procedura” și că ”ei pot să lucreze numai pe bază legală”.

Potrivit discuției avute  la data de 5 decembrie 2013, ora 09:12:34, de A... I... M... cu A... AZ... E... , rezultă că aceasta s-a arătat extrem de încântată de calitatea lucrărilor realizate până în acel moment (decopertare gresie,faianță,îndreptare pereți și podea etc.), inculpatul răspunzându-i apoi că ”da, fac ca lumea” și că ”ăsta-i meseriaş, nu...”, fapt care arată siguranța inculpatului în ceea ce privește calitatea serviciului prestat de societatea inc.Moiș în favoarea fiicei sale, având în vedere înțelegerea prealabilă între cei doi.

Faptul ca renovarea aparatmentului reprezenta mita oferita de inculpatul M... , inculpatului A... rezulta din discutia  telefonică  din ziua de 6 decembrie 2013, ora 10:08:18, când inc. Mo... Y... l-a contactat pe inc. A... I... M... , căruia i-a solicitat și să trimită în control inspectorii fiscali la societatea sa, deoarece solicitase o rambursare mare de TVA, sumă fără de care activitatea societății putea fi perturbată extrem de grav. În acest context,in contrapartida ,  în continuarea discuției, Mo... Y... îl atenționează pe interlocutorul său că au fost demarate lucrările de renovare la garsoniera fiicei acestuia, fapt care subliniază motivul pentru care Moiș Y... a fost de acord cu efectuarea acestor lucrări pe cheltuiala societății sale, și anume ca inc. A... I... M... să își folosească calitatea sa de șef al A.J.F.P. Sm...  pentru a-i facilita societății sale plata de către instituția mai sus amintită a unor sume semnificative de bani, legătura dintre renovarea garsonierei și efectuarea plătii în favoarea SC CA... C... de către instituția condusă de inc. A... fiind evidentă:

A... I... M... : - Da, George? Servus!

MO... G... : - Alo? Trăiască domn director!

A... I... M... : - Trăiţi! Servus!

MO... G... : - Ă... uite fac pe acasă, îmi trebe echipa să-mi vină la TVA. Le-am făcut cerere demult şi am de luat în 25, să nu cumva să mă blocheze că-s mort.

A... I... M... : - Bine.

MO... G... : - Am TVA mult.

A... I... M... : - Bine.

MO... G... : - Da' te rog, vezi. Şi acolo am început treaba, merge bine.

A... I... M... : - Da, da. Bine, bine.

MO... G... : - Da.

A... I... M... : - Mă ocup io.

MO... G... : - Hai te rog să... Bun, bine.

A... I... M... : - Bine, bine.

MO... G... : - Să-mi vină echipa în control încoace să, să nu am discuţii cu ei pe 25 că nu mi dă. Da?

A... I... M... : - Bine. Bine, bine.

 In aceasi zi, imediat după această discuție, la  ora 10:44:00, inc. A... I... M... , l-a sunat pe martorul T I...  șeful Serviciului de Inspecție Fiscală contribuabili Mijlocii (categorie din care face parte și SC CA... C), convorbirea având următorul conţinut:

TI......: - Da?

A... I... M... : - N…? Serbus, serbus.

TI......: - Da?

A... I... M... : - Ă... la ăştia cu controlul ulterior, la ce perioadă se face? La rambursările de TVA cu control ulterior?

TI......: - Păi, acuma se mai bagă … , nu lasă mai mult de un an, doi ani, cam aşa.

A... I... M... : - Ah, deci perioadă mare. Că ăsta, la "Ca... C" acuma el îi... nu cred, mergi în control acuma? Nu mergi, aşa-i?

TI......: - La cine?

A... I... M... : - La "Ca... C".

TI......: - Păi, nu, da' îi dincolo. Da' nu-i la... îi dincolo.

A... I... M... : - La mijlocii la tine, io aşa ştiu că-i la tine.

TI......: - Da, dar acum... Da, la mine o fost. O fost cred că rambursarea.

A... I... M... : - Da.

TI......: - Da.

A... I... M... : - Acuma are iar pe 24 planificat. Acuma nu mergi în control, nu?

TI......: - Nu, nu,  acuma nu-i programată. Acuma nu-i programată.

A... I... M... : - Nu-i programat numai... acuma i se dă TVA-ul şi pe urmă îl controlezi când...

TI......: - Când în perioada următoare, peste câteva luni sau un an, se merge în control.

A... I... M... : - Da, da, da. Deci periodic aşa.

TI......: - Da, da. Periodic.

A... I... M... : - Îhî. No, bine, bine,.

TI......: - No, bine.

A... I... M... : - Ok. Bine.

TI......: - O zi bună!

A... I... M... : - Serbus! Mersi, la fel.”

 Dupa finalizarea discutiei cu martorul T, inculpatul A...  a luat apoi legătura telefonic cu Mo... G... , pe care l-a asigurat că în data de 24.12.2014 firma sa va primi suma solicitată, acesta din urmă mulțumindu-i lui A... pentru informația primita

MO... G... : - Alo?

A... I... M... : - Serbus!

MO... G... : - Serbus!

A... I... M... : - No, uite. M-am interesat. N-ai văzut că te-am sunat?

MO... G... : - Ah, n-am...

A... I... M... : - N-ai văzut.

MO... G... : - Nu, n-o fost telefonul la mine. Nu m-am mai uitat.

A... I... M... : - Aha. No, deci în 24 primeşti...

MO... G... : - Bine, bine.

A... I... M... : - Nu se face acuma controlul, se face ulterior. Deci în 24 eşti planificat... 

MO... G... : - Bine. Mersi. Mersi, mersi mult”.

 Conversatiile redate mai sus  se coroboreaza  cu analiza documentelor ridicate pe parcursul anchetei penale de la A.J.F.P. Sm... , instanta conchizand ca acele discuții s-au referit la faptul că la data de 22.11.2013, SC CA... C...  a depus o cerere de rambursare a T.V.A. pt. suma de 7.......275 lei  privind operațiunile de livrări intracomunitare de autoturisme pentru luna octombrie 2013, care a fost aprobată în întregime la data de 29.11.2013, fără a fi efectuată o inspecție fiscală anticipată, fiind emisă în acest sens decizia de rambursare a T.V.A., care a semnată și de către inculpatul A... I... M... si in baza careia firma a participat la selectia nationala prin care s-a stabilit sa ii fie restituit TVA.

 La data de  13 decembrie 2013, ora 18:53: se poarta o conversatie intre inc. A... I... M... si fiica acestuia, potrivit careia  până la momentul respectiv, angajaţii societăţii CA... C... S.R.L. N... au îndreptat pereţii garsonierei şi au început să monteze gresia şi faianţa în bucătărie şi baie. Cu aceeaşi ocazie, inc. A... I... M... s-a angajat să discute cu făptuitorul MO... Y... ca aceasta să accepte (suplimentar faţă de înţelegerea existentă) să înlocuiască şi uşa de la baia apartamentului:

”A... I... M... : - Da de ce, ei nu pot comanda ?!

A... A......: - Nu, că eu comand, eu nu... e complicat acuma.

A... I... M... : - Da, schimb-o !

A... A......: - Nu, n-o mai schimb, da' e complicat, nu o mai schimb... pentru că deja au spart, au scos uşile, au gletuit şi...

A... I... M... : - Păi întreabă-i totuşi luni când mergi pe acolo, domnule, nu puteţi să o schimbaţi şi asta de la baie ?

A... A......: - Nu ştiu care-i...

A... I... M... : - Dacă nu au pus gresia, dacă nu au pus gresia... se poate schimba.

A... A......: - Nu ştiu.

A... I... M... : - Dacă nu au pus până lângă ea...

A... A......: - E... e complicat, ştii de ce, pentru că trebe făcută factură pe firmă, trebuie...

A... I... M... : - Da draga tati...

A... A......: - Şi s-ar putea asta să...

A... I... M... : - Da nu, nu-i treaba ta... fac ei...

A... A......: - Ştiu, dar s-ar putea să nu mai îmi aducă în timp util uşa. Înţelegi?

A... I... M... : - Încearcă, încearcă luni, că toată viaţa o să-ţi pară rău... aia nu o mai schimbi în veci ! Ascultă-l pe tăticul tău.

A... A......: - E complicat tată, pentru că trebe să merg tocmai acolo, de unde am luat uşa...

A... I... M... : - Nu-i complicat.

A... A......: - Să merg, să comand uşă.

A... I... M... : - Alo, alo, ascultă aici, nimic nu-i complicat în viaţa asta, dacă vrei.

A... A......: - NU, nu o mai schimb, las-o aşa, nu o mai schimb.

A... I... M... : - Alo, întreabă luni treaba asta, las' că-l întreb io atunci... o să-l întreb io luni.  (se referă la inc.M)

A... A......: - Bine, întreabă-l.

A... I... M... : - Bine, bine draga tatii.”

Dupa aceasta discutie, la trei zile inculpatul A... isi informa fiica ca a convenit cu inculpatul M...  sa schimbe acea usa.

Martorul B CN......in legatura cu renovarea apartamentului din B, apartinand fiicei inculpatului A... declara ( f 103) ca a efectuat lucrari de renovare la acest apartament. Martorul declara ca materiile prime au fost facturate pe firma CA....... Martorul declara ca au fost intocmite situatii de lucrari cu ocazia renovarii apartamentului.Martorul declara ca i-a inmanat proprietarei o chitanta de avans , insa aceasta nu i-a inmanat nici o suma.

Acest aspecte rezulta si din convorbirea interceptata de DNA, la 17 decembrie 2013, astfel  la achiziţia materialelor, necesare lucrărilor de amenajare a locuinţei, A... AZ... EZ... a solicitat vânzătorilor să emită facturi pe numele societăţii CA... C... S.R.L. şi a achitat contravaloarea acestora, iar ulterior B C, reprezentantul CA... S.R.L., i-a restituit banii în numerar, dovadă că, potrivit înțelegerii intervenite între cei doi inculpați,  martorul A... AZ... EZ... nu urma să plătească contravaloarea lucrărilor.

Faptul ca aceasta nu a avut de gand sa achite contravaloarea apartamentului rezida si din conversatia purtata de catre martora cu tatal sau, in momentul efectuarii perchezitiei, cind aceasta isi manifesta temerea legata de neplata lucrarii. Martora ii relata inculpatului A... ca nu poate sa puna la dispozitia organelor de ancheta decat chitanta de avand.

Fiica inculpatului A..., nu putea face fata nici macar cheltuielilor cu mobila de bucatarie, aspect ce rezulta din  conversatiile intrceptate de DNA la 18,12,2013, aceasta relatandu-i tatalui sau ca sta cam rau cu banii.

Valoarea mitei luate de catre Directorul Finantelor de la firma Ca... era de  23000 lei, aspect ce rezida din conversatiile interceptate intre inculpatul A... si fiica sa la  20 decembrie 2013, coroborate cu contractul incheiat de aceasta cu firma CA.......

Faptul ca renovarea apartamentului a reprezentat o mita  asa cum am mai aratat , pentru inculpatul A..., rezulta si din conversatiile avute la 6 ianuarie  2014,  de acesta cu fiica sa, care ii relata ca lucrarea a fost finalizata.

Mai mult veniturile si cifra de afaceri ale firmei inculpatului M... , erau  considerabil mai mari decat valoarea renovarii aparatmentului. Se are in vedere totodata ca achizitiile de materieale pentru renovarea apartamentului au fost evidentiate in contabilitatea societatii ca si cheltuieli, chiar daca bunurile mobile fusesera achizitionate de catre fiica inculpatului A... I... M... .

Aceasta afirmatie se coroboreaza cu faptul ca inculpatul A... si nici fiica sa, nu au achitat contravaloarea lucrarilor nici pana in prezent  prevalandu-se de faptul ca valabilitatea contractului incheiat se prelungea pana la finele anului 2014.

 Instanta  conchide că mita primită de inculpatul A... I... M... în folosul fiicei sale de la inculpatul M... G... ,  reprezentand renovarea locuinței acesteia,  pe cheltuiala SC CA... CORPORATION, a fost disimulată prin încheierea  contractului nr.2257/05.12.2013, între A... A......, în calitate de beneficiar, și SC CA... C... SRL,în calitate de executant, ce are ca obiect executarea către beneficiar lucrări de construcții și reparații pentru reabilitarea spațiului de locuit situat în strada Z... B, prețul contractului a fost stabilit la suma de 23.179 lei (potrivit anexei nr.1 ce cuprinde oferta de preț), urmând ca termenul de finalizare a lucrărilor să fie de 31.01.2014.

În ceea ce privește modalitatea de plată, la art.4 din contract se specifică că beneficiarul a plătit 3.000 lei ca avans, conform facturii 2026/05.12.2013 și chitanței 151/05.12.2013 (chitanță care a fost ridicată atât de la locuința martorei A... AZ... în original, cât și de la biroul de la AJFP Sm...  utilizat de inculpat-în copie xerox), iar restul valorii din contract se va achita în termen de 30 de zile de la data recepției, la terminarea lucrărilor și emiterea de executant a facturii finale. Cu privire la această chitanță, numita B M, contabila SC CA... C... SRL, a arătat că până la data de 04.12.2014 (data desfășurării percheziției), în evidențele societății, numita A... A......figurează doar cu această plată, aspect recunoscut si de catre inculpatul A... in cursul audierilor.

Latura obiectiva a celor doua infractiuni de luare de mita , respectiv de dare de mita  rezulta si din inscrisurile ridicate la perchezitia efectuata la SC CA... C SRL , si anume : actul adițional nr.1 la contractul cu nr.indicat mai sus (nedatat), potrivit căruia lista de cantități de lucrări și prețuri unitare se modifică, valoarea totală a contractului fiind de 23.614,77 lei inclusiv TVA, diferența de preț constând tocmai în acea ușă de la baie cu privire la care au existat discuțiile telefonice mai sus menționate între inculpatul A... I... M... și fiica sa; fișă furnizor, două facturi, situație de lucrări, ordin de plată- documente din care rezultă că SC CA... C... a subcontractat lucrările de renovare a imobilului la SC ET...  (fapt confirmat și de martorul B C), constând în executarea manoperei, în sumă de 20.500 de lei, sumă care a fost plătită de antrepenor prin ordine de plată; se observă că între cele două societăți nu a fost încheiat vreun contract de prestări servicii, iar valoarea inserată în situația de lucrări este identică cu cea menționată în actul adițional nr.1; fișă furnizori și facturi emise de diferite societăți comerciale, care atestă că SC CA... C... SRL a achitat toate materialele necesare executării lucrării.

 Din probele administrate in cursul urmaririi  penale, readministrate in cursul judecatii, instanta  retine ca fapta inculpatului A... I... M... retinuta mai sus,  întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de  luare de mită, prev. de art.289 c.pen.,cu aplic. art.6 din legea 78/2000, iar fapta inculpatului  M... Y... întrunește elementele infracțiunii corelative de dare de mită, prev. de art.290 c.pen., faptele constând în aceea că,în cursul lunii noiembrie 2013, inc. A... I... M... a pretins numitului M... G... , administratorul SC CA... SRL O...  N...  O... , ca societatea acestuia să se ocupe de renovarea imobilului din B... , str. Z... , .... , deţinut de A... AZ... E... , fiica lui A... I... M... , pe cheltuiala proprie a societății, iar în schimbul acestui folos patrimonial, A... I... M... l-a asigurat pe agentul economic că, în calitatea sa de director executiv interimar al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sm... ,  atât că va fi aprobată, în regim de urgenţă, cererea de rambursare depusă de SC CA... C... SRL a  unei sume de 7.......275 lei reprezentând rambursări de T.V.A. aferente lunii octombrie 2013 în favoarea  SC CA... C... SRL, cât și că va face demersurile necesare pentru ca această sumă de bani să fie plătită în favoarea societății într-un termen cât mai scurt.

În baza acestei înțelegeri prealabile dintre cei doi susnumiți, în cursul lunii decembrie 2013, numitul M... Y... a dispus unor angajați ai SC CA... SRL O...  N...  O... ,respectiv ai SC ET...  SRL,  să execute lucrări de renovare constând în achiziţia de materiale şi executarea lucrărilor de modernizare a imobilului din B... , str. Z... , .... , deţinut de A... AZ... E... , costul total al lucrărilor (23.614 lei) fiind suportat în întregime de SC CA... SRL O...  N...  O... ; în schimbul acestui folos patrimonial, cererea de rambursare depusă de SC CA... C... la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sm...  la data de 22.12.2013 fost aprobată în întregime de către funcționarii din cadrul instituției mai sus amintite, fiind emisă la data de 29.11.2014 decizia de rambursare a TVA în cuantum de 7.......275 lei, act care a

fost semnat de către numitul A... I... M... , fără a fi efectuat ulterior vreun control de către inspectorii fiscali din cadrul instituției amintite, în ciuda faptului că societate figura în evidențele instituției cu risc fiscal ridicat.

De asemenea, la data de 06.12.2013, după ce fuseseră demarată lucrările de renovare mai sus amintite,  numitul M... Y... i-a solicitat lui A... I... M... ca până la data de 25.12.2014,instituția publică coordonată de acesta să efectueze plata sumei aprobate prin decizia de rambursare menționată, numitul A... I... M... asigurându-l că în data de 24.12.2013 va fi virată acea sumă de bani în contul societății, fapt care s-a și întâmplat.

Apararile subsidiare a inculpatului M...  nu au sustinere, bunaoara nu se poate retine ca stiind de comiterea unei infractiuni, organele de urmarire penala, au administrat in continuare timp de un an probe si nu au intervenit in sensul stoparii activitatii infractionale.

Bunaoara  in aceste conditii si cel putin nu in aceasta faza procesuala, nu se poate retine provocarea conturata in jurisprudenta CEDO, de natura a duce la excluderea probelor obtinute.

Inculpatul M...  desi cu martorii in aparare sustine ca intelegerea privind contractul sinalagmatic a avut loc in luna septembrie 2013, inainte cu doua luni de depunerea decontului de TVA, nu justifica de ce a emis chitanta de plata a avansului abia in luna decembrie 2013.

Instanta trage concluzia ca la data de 4 noiembrie 2013, cind inculpatii M...  si A... sau intalnit in Sm...  pentru a schimba doua vorbe, societatea CA... pregatea documentatia in vederea restituirii TVA, documentatie care a fost depusa la sfarsitul acelei luni. Mai mult se are in vedere din interceptarile efectuate intre M... -A......A..., ca activitatea de renovarea incepe la inceputul lunii decembrie, a se vedea in acest sens discutia din  25.11.2013.

 Totodata inculpatul  M...  este contrazis de catre propriul angajat inginerul M si de martora A......A... cind afirma ca nu a cunoscut contravaloare lucrarii efectaute de catre Ca... C, fiicei inculpatului A... in contextul in care el a fost cel care a aprobat devizul de lucrari.

Instanta va inlatura ca nesicere declaratiile martorilor care au afirmat ca discutia privind efectuarea lucrarilor la aparatmanetul din B, s-a nascut la C cu B in B, in luna septembrie 2013, dat fiind faptul ca la dosar exista contractul in cauza, incheiat la 5.12.2013 si inregistrat sub numarul  2257 si chitanta de plata  151/5.12.2013. mai mult in cursul urmaririi penale la prima declaratie icnulpatul M...  declara ca intilnirea de la c Cu B ar fi avut loc in luna noiembrie nu septembrie cum sustine zlterior in fata instantei.

La fel cum s-a aratat in ceea ce il priveste pe inculpatul A..., instanta nu contesta dreptul SC CA...  de aprimi acea suma, si corectitudinea calcularii decontului.Mai mult  instanta raportat la obiectul cauzei, retine ca nu are relevanta ca SC CA... prezenta risc fiscal ridicat la momentul depunerii decontului de TVA.

In ceea ce priveste contractul incheiat , acesta este un contract fictiv, incheiat pro causa, pentru a ascunde  efectuarea reparatiilor/renovarii  cu titlu de mita.

Cu privire la legea penala mai favorabila.

Codul penal din 1969 şi legislaţia penală specială în vigoare înainte de data de 01.02.2014 şi Codul penal în vigoare şi legislaţia penală specială în vigoare după data de 01.02.2014, impun soluţionarea acestui conflict al legilor în timp în scopul determinării legii penale aplicabile în această situaţie tranzitorie.

Cu privire la mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile, Curtea Constituţională, sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Cod penal a pronunţat Decizia nr. 265 din 6 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 20 mai 2014, prin care a statuat aplicarea globală a legii penale mai favorabile.

Determinarea legii penale mai favorabile şi alegerea acesteia dintre legile succesive implică, în prealabil, evaluarea, prin comparare, a dispoziţiilor penale din legi succesive care îşi găsesc aplicarea în cauză, utilizând criteriul aprecierii in concreto.

Pentru a deveni aplicabile dispoziţiile mai favorabile din legile succesive, în afara condiţiei de existenţă a unei situaţii tranzitorii, care a fost constatată, mai este necesar ca faptele ce fac obiectul acuzaţiei să fie infracţiuni atât potrivit legii sub imperiul căreia au fost comise, cât şi conform legii în vigoare la data judecării cauzei, iar dintre legile penale succesive una să fie mai favorabilă.

Tribunalul  reţine că  legii din punct de vedere al legii penale mai favorabil , potrivita art 5 cod penal, codul penal de la 1968 va fi legea penala mai favorabila, dat fiind limitele de pedepasa si modul de sanctionare al infractiunii continuate

La stabilirea si aplicarea pedepsei inculpatului M...  Y... , instanta are in vedere atitudinea de nerecunostere a faptei si limitele speciale ale pedepsei.

Inculpatul M... , a savarsit o infractiune de dare de mita, astfel cum a fost retinuta de catre instata. Nu are antecedente penale, insa si fapta acestuia este savarsiat prin coruperea celui mai inalt functionar din administratia satmareana, motiv pentru care se impune ca acesta sa execute efectiv pedeapsa ce a fost aplicata de instanta.

2)În baza  art.255  alin.1 c.pen. de la 1968 , cu aplic. art.6 din legea 78/2000, cu reținerea art.5 din c.pen.; il va condamana pe inculpatul M... G... , fiul lui I și M, născut la data de … în comuna C, jud.Sm... , .. , cu domiciliul în orașul N, căsătorit, studii superioare, ocupație administrator societate comercială, fără antecedente penale, la pedeapsa de:

2 ani si 10 luni  închisoare in detentie  si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal de la 1968.

 În baza art. ...... al. 2 C. pen. de la 1969, va  interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie.

 În baza art 404 alin 4 lit b)  cod procedura penal rap la art 72 cod penal va  deduce din pedeapsa aplicata inculpatului perioada retinerii de 24 ore luata la  15,12,2014 si a arestarii preventive luate de la data de 16,12,2014  pana la data de pana la de 19 februarie 2015

În baza art. 399 Cod proc.pen. raportat la art. 208 alin. 5 Cod proc.pen. instanta va menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul MO... Y... (născut la data de jud. Sm...  ) astfel cum a fost modificată în ceea ce priveşte programul de supraveghere, prin încheierea penală din 26.05.2015 a Tribunalului Bihor

B)Infractiunile de luare de mita savarsita de inculpatul A... I... respectiv complicitate la luare de mita savarsita de inculpatul S... I... , in legatura cu raporturile de serviciu ale inculpatului A..., sef interimar al ADMINISTRATIEI FINANCIARE SM... , cu privire la GP S.......

În perioada noiembrie 2013-martie 2014,  inculpatul  A... I... M... - șef interimar al Administrației Județene a Finanțelor Publice Sm... , în vederea mobilării atât a imobilului deținut de fiica sa, numita A... A......E... , situat în mun.B str. Z... , .... , cât și a imobilului deținut de acesta situat în mun.Sm... , strada ….a beneficiat în perioada decmbrie 2013-martie 2014 de foloase necuvenite (seturi de canapele și fotolii) din partea angajaților SC GP S...... SRL Sm... cu obiect de activitate fabricarea de produse din lemn,  prin intermediul numitului S... J... (șef Birou Colectare și Executare Silită Persoane Juridice în cadrul A.J.F.P. Sm... ). În contrapartidă, numitul A... I... M... a dispus unor inspectori fiscali din subordinea sa, cu ocazia efectuării unei acțiuni de control în perioada 03.12-10.12.2013 cu privire la activitatea SC GP S......, să nu constate activitățile ilegale cuprinse în contabilitatea societății.

Bunaoara mita luata de inculpatul A... a fost primita continuat in trei etape si anume la datele de 9 decembrie 2013, 16 decembrie 2013 si 11 aprilie 2014.

Astfel, în data de 09.12.2014, a fost livrat  un corp de mobilier  la domiciliul  lui A... I... M... , mobilier produs de GP S...... SRL, reprezentat de o saltea . În vederea disimulării faptei de corupție,  GP S...... SRL  a emis o factura  cu seria PIVET NR.5020/16.12.2013 de livrare în favoarea SC V...... SRL (..  cu sediul în Sm... ,.., cu obiect de activitate cultivarea strugurilor, iar asociat și administrator unic figurează numitul S... S..,fratele lui S... I... ), în valoare de cca.5.000 de lei, insa valoarea produselor de care a beneficiat inculpatul A... nu cuprinde valoarea si a produselor pe care si le-au insusit fratii S.., chiar daca intre cei doi ar fi existat o intelegere in acest sens iar inculpatl A... ar fi cunoscut de existenta produselor livrate la inculaptul S... acasa.

Lecturand avizele 1007868 si 100796, se remarca faptul ca produsele cuprinse in acestea au fost livrate la alte adrese si anume pe strazile R… si  A….

Aferent acestei facturi a existat avizul avizul nr.1007870, prin care GP S...... a livrat la adresa situată în Sm... ,str.P… o saltea , in favoarea directorului A... I...

Similar, în data de 16.12.2013,  GP S...... ,  a transportat un pat cu saltea, o canapea și o măsuță în B..i, cu autoutilitara Renault, cu nr….I, care aparține societății, iar pe avizul de însoțire a mărfii apare ca și beneficiar societatea SC V...... SRL B......, nefiind eliberată factura aferentă, ori document justificativ de plată a produselor. Aceste produse au fost inițial livrate la punctul de lucru al societății SC V...... SRL situat în localitatea P., în incinta magazinului Mobila C.., ulterior aceasta ajungând la imobilul din B...... deținut de A... A.......

La 11 martie 2014 se livreaza o canapea in valoare de 700 lei la domiciliul inculpatului A... , emitandu-se avizul  1007753 din 11,03,2014.

Inculpatul S... a fost suficient de abil in a se folosi de functia pe care o detine inculpatul A... M... pentru a beneficia de produsele pe care le fabrica GP S......, creeind impresia martorului B F ca toate bunurile ar fi pentru inculpatul A... M... cu toate ca, cu privire la aceasta factura s-au emis trei avize pe adrese diferite.

S... J... nu are nici o explicatie pentru neplata acestei facturi in cuantum de 5000 lei cu toate ca din valoarea acesteia doar salteaua ar fi ajuns la benefieciarul A... I... M... .

Faptul ca inculpatul S... se folosea de functia inculaptului A... rezida si din declaratia acestuia data in fata judecatorului de drepturi si libertai unde S, recunoaste ca i l-a prezentat pe B......lui  A... , pentru ca martorul avea nevoie de  anumite informatii cu privire la firma.

Rolul inculpatului A... I...  in ceea ce priveste relatia cu GP S......; este implicit recunoscut de catre inculpat  care declara ca :”un director de finante  trebuie sa cunosca probelemele  cu care se confrunta contribunabili  gen GP S......, intrucat firma avea 1500-1600 amgajati, si era unul dintre cei mai mari contribuabili de taxe si impozite din judet”

Din declaratia martorului F D... D rezulta ca firma GP S...... este una dintre firmele  beneficiare  de rambursari masive  de TVA, datorita  importurilor .

Acelasi martor arata ca firma fusese  controlata anticipat  in luna decembrie  2013 de o echipa de inspectori  din cadrul finantelor Sm...  formata de inspectorii  B......si Gheighes.Controlul in cauza a fost  aferent decontului de TVA din luna septembrie 2013 . Bunaoara de aici rezulta cat se poate de clar faptul ca subalternii inculpatului A... I... efectuau controale avand ca scop final, aprobarea sau neaprobarea restituirii TVA-ului. Or in cauza pentru existenta infractiunii de complicitate la luare de mita retinuta in sarcina inculpatului S... , nu se impune ca acesta sa aiba o calitate speciala. In atare situatei pare plauzibila sustinerea martorului B, ca de frica unor controale a remis bunurile in favoarea inculpatilor S... si A....

Mai mult martorul relateaza in declaratia data la DNA, ca i-a cunoscut pe inculpatii S... si A... doar prin prisma  relatiilor de serviciu, ceea ce exclude orice dubiu,  cu privire la competenta inculpatului A... in raport cu firmele din judet, si posibilitatea acestuia de a trimite controale sau de a verifica daca documentele depuse pentru restituirea TVA-ului corespund sau nu.

In legatura cu GP S......, martora  A... L...  , relateaza ca acesta firma era trecuta periodic in planul de controale datorita rulajelor mari avute.( f 461-v 2).

Afirmatia este sustinuta de rapoartele de inspectie fiscala aflate la  volumul nr VIII al dosarului de urmarire penala, din care rezulta ca au fost facute 4  verificari la GP S...... in anul 2013 si unul in 2014. De asemena la dosarul nr VII de urmarire penala se afla un alt raport de inspectie fiscala din 2012.

Faptul ca inculpatul A... I... , in calitate de sef al administratiei avea atributii in legatura cu SC GP S...... SRL, o atesta in mod indirect cei doi martori  G...... I... ( f 97 vII) si,  C N (f 98), prin faptul ca in exercitarea atributiilor de serviciu ca functionari ai finatelor, au efectuat verificari cu privire la aceasta firma , ca urmare a unei adrese a IPJ, ca urmare a unei lucrari repartizate de inculpatul A....

Potrivit declaratiei martorului F......D... ( f 105 –vol II), firma GP S......, la care a activat ca si contabil, importa  marfa  din afara spatiului comunitar.  Martorul declara ca firma avea obligatia de a  achita TVA si taxa V... la in V... , care ulterior erau restituite, in luna urmatoare. Martorul relatzeaza ca in cursul anului 2013  firma a avut mai multe controale de la finante , insa nu poate aprecia daca a fost vorba de un control anticpat sau ulterior. Cert este ca aceasta firma intra sub jurisdictia ADMINISTRATIEI FINANTELOR din Sm... , institutie condusa de inculpatul A....

Declaratia martorului se coroboreaza cu declaratiile martorilor B......si G......, cei care efectuasera controalele, la aceasta firma

 Matorul  P...  G... , patronul firmei este cel care declara ca avea controale aprope lunare din partea finatelor, insa de relatia cu organele fiscale se ocupa directorul sau B......F....... Acelasi martor relateaza in acelasi sens cu B......, ca i-a primit in vizita pe inculpatii S... si A... la firma, care de altfel nu faceau altceva decat sa iis trafice functia.

Extrem de relevante sunt şi declaraţiile martorului G......P... , administratorul GP S......, respectiv a martorilor B......F...... F......(director economic), N......Z......R......(director executiv) și F......D......(contabil șef), angajați cu funcții de conducere în cadrul SC GP S...... SRL, din care rezultă că în toamna anului 2013, numiții A... I... M... și S... J... s-au prezentat la punctul de lucru al SC GP S...... SRL din str.U, mun.Sm... , care i-au solicitat lui G......P...  să le prezinte strategia pe viitor a societății, după care au vizitat fabrica, împreună cu administratorul societății.

În fapt, scopul vizitei celor doi inculpati a fost acela de a se face cunoscuți de către factorii de decizie din cadrul societății mai sus menționate, urmărind ca ulterior, folosindu-se de faptul că dețin funcții de conducere în cadrul AJFP Sm... , să le pretindă acestora diferite bunuri fabricate de acea societate, fără a plăti apoi contravaloarea lor.

In legatura cu vizita la GP S......, efectuata inculpatul A...  declara ca a acceptat invitatia lui S......, intrucat avea informatii ca unii dintre inspectori aveau atitudini abuzive cu ocazia controlului, or prin aceasta afirmatie inculpatul nu face altceva decats a confirme ca avea atributii in legatura cu contribuabilul GP S.......

O afirmatie elocventa a Inculpatului A... estea acea  ca S... era cunoscut de majoritatea personalului , ceea ce se coroboreaza cu afirmatia martorului B......ca ii cunostea pe cei doi decidenti ai finatelor prin prisma raporturilor de serviciu.

Acelasi martor B......relateaza ca cu ocazia vizitei celor doi la GP S......  a asistat la discutia avuta de inculpatii S... si A... cu G... P... , pe tema strategiei de viitor a firmei.

Declaratia lui B......F...... vine ca un corolar care contureaza infractiunea de luare de mita savarsita de inculpatul A... , respectiv de complicitate la luare de mita savarsita de catre inculpatul S....... Bunaoara acesta cunostea ca S... lucra in cadrul finantelor, mai mult S... si A... au venit intr-o vizita de lucru la firma GP S......, iar la achizitionarea unor produse un reprezentat al finantelor indica pentru facturare datele unei firme, apartind tocmai unui membru de familie.

Martorul declara ca S... , nu a achitat facturile pentru marfa solicitata cu toate ca a solicita emiterea acestora.

Martorul B......F......, care era imputernicit sa reprezinte societatea marturiseste ca avea temeri, generate de atitudinea inculpatului S... , care putea sa ii trimita controale in firma, or restituirile de TVA, se efectuau cu  diferite controale, aspect confirmat de martorii audiati in cauza.Or aceste controale se puteau directiona de insusi directorul administratiei finantelor asa cum am aratat la capitolul dedicat SC C... SRL.

La instanta fiind audiat martorul B......F...... (f 448 vol 2) , declara ca il inlocuia pe martorul G......P...  cand lipsea din tara, ca avea drept de semnatura in banca si reprezenta societatea GP S......, fiind practic mana dreapta a patronului italian.

Martorul declara ca produsele ridicate de catre inculpatul S... din magazin, au fost virate la mai multe adrese, au fost facturate pe SC V...... , dar nu au fost achitate, iar potrivit declaratiei martorului P... , acestea au fosts remise cu titlu de mita.

Prin faptul ca martorul relateaza, ca a purtat o discutie cu inculpatul A..., in birou la dansul, cu ocazia solicitarii unor clarificari legate de plata decontului de TVA, moment in care inculpatul A... i-a solicitat o saltea de la firma, si i-a indica ca vor tine legatura prin inculpatul S......, se inlatura orice dubiu privind constientizarea atributiilor  de serviciu ale lui A... de catre martorul S......, care compare astfel intermediarul mitei. 

Rezulta cu claritate ca inculpatul A... , avea atributii legate de aprobarea restituirii TVA-ului, si conex ,acestui fapt pretindea prin intermediar fara plata produse de la reprezentantul firmei cu care instra in contact, in scopul ideplinirii atributiilor de serviicu.

In legatura cu produsele luate pentru  apartamentul  fiicei sale,(masuta , pat, canapea)  declara ca nu le-a platit , intrucat S... i-ar fi spus ca GP S...... e datoare la firma sa, insa defapt acesta accepta sa le primeasca cu titlu gratuit de la firma controlata stiind de spalarea de bani pe care S... o facea.

Piesele de mobilier care  au fost predate de reprezentantul GP S...... SRL cu titlu de mită lui A... I... M... , prin intermediul lui S... I... , au fost identificate la perchezițiile domiciliare efectuate în data de 04.12.2014 la domiciliile lui A... I... M... ,  respectiv A... A.......

Bunaoara , la domiciliul lui A... A......EZ...  au fost identificate: o canapea extensibilă, cu perne de culoare crem şi braţele din lemn de culoare maro ce se află amplasată în dormitor, un pat îmbrăcat în material de culoare crem, cu saltea pe care se află inscripţia ,, GP S...... Styled in Italy”, ce se află amplasat in dormitor și o măsuţă din lemn de culoare maro având aplicată o plachetă cu inscripţia  ,,GM Italia”, ce se află amplasată în dormitor, bunuri cu privire la care susnumita nu a putut prezenta acte de proveniență.

Cu privire la bunurile provenind de la GP S...... ,gasite in locuinta sa  inculpatul A... M...  arata nesincer la  momentul perchezitiei ca atat salteaua cat si canapeaua le-a cumparat de la un magazin din Sm...  insa nu mai detine acte.

Martorului  G... P... , fiindu-i prezentate imagini filmate la percheziția domiciliară  care a avut loc la A... A......, fiica lui A... M... , acesta a recunoscut în locuință toate obiectele înscrise pe avizul de însoțire a mărfii nr. 1007878/16.12.2013,  la care am făcut mai sus referire.

 În același sens, martorul N......Z......a arătat că pisele de mobilier înfățișate în fotografiile judiciare executate la același imobil sunt produse exclusiv de către GP S......, oferind amănunte cu privire la denumirile produselor, respectiv prețul de comercializare al acestora

Potrivit intercepatarilor efectuate,incauza anterior numita A... A......a luat legătura cu persoana indicată de tatăl său, cu care a convenit detaliile legate de livrarea pieselor de mobilier aduse de la Sm... . Cu prilejul acestei discuții, martorul  Dimancea F......o încunoștiințează pe susnumită că el este doar intermediar cu privire la această livrare, și anume că marfa a fost adusă din Sm...  și lăsată doar în custodie la acel magazin, până la momentul ridicării ei de beneficiar (A... A......), fără ca SC V...... să achiziționeze acele piese de mobilier.

Or astfel se elucideaza si atitudinea de necooperare si nesicneritatea martorei A... A......care , in legatura cu dobandirea corpurilor de mobilier de la GP S......, a avut  o atitudine oscilanta, initial spunand  ca a achizitionat piesele de mobilier prin curier si le-a achitat iar apoi  revind si recunoscand  ca le-a primit de la GP S......, fapt ce duce la concluzia ca acestea au fost primite cu titlu gratuit de la firma GP S......, prin intermediul tatalui sau, care le-a aceptat cu titlu de mita.

Plecarea bunurilor ( canapea Corsiaca, pat Vienna, saltea  1600/2000, masuta Neapolis) dinspre  GP S...... -S M inspre B este atestata prin coroborarea fotagrafiilor realizate cu ocazia perchezitiei de la Bucuresti coroborata cu depozitia martorului C......N......care relateaza ca bunurile au fost predate  la SC V...... SRL, domnului  Imancea Florin.

Martorul , recunoste in fotografiile aratate la sediul DNA, produse  apartinad GP S......; care se aflau in locuinta inculpatului A....

Martorul relateaza ca pentru a putea livra canapeaua, pentru inculpatul  A..., in BUCRESTI, pe strada P....., a emis in fals un aviz , sub pretextul ca, acea canapea s-ar intoarce in fabrica.

Martorul B...... este cel care recunoste produsele  ridicate prin intermediul lui S......, la adresele din Bucuresti, pe strada P..... din Sm...  . De asemenea martorul este cel care potrivit declaratiei lui G......P... , se ocupa, cu relatiile cu finantele.

Tot P... este cel care declara ca marfa ridcata prin intermediul lui S... I  nu a fost niciodata achitata de catre inculpatii S... si A....

Martorul G... P...  a fost testat cu poligraful, la solicitarea instantei reiesind ca este sincer.( raport f 145 vol III) . Martorul declara ca presiunile facute de catre S......, au constat in aceea ca acesta dorea produsele fara a le plati.

 Cu privire la produsele data drept mita, la DNA, martorul recunoste produsele firmei sale in locuinta de la Bucuresti a fiicei inculpatului A....Martorul atesta ca acesta marfa nu a fost achitata si , ea a fost predata dat fiind presiunile facute de catre inculpatul S.......  Totodata acelasi martor, patron al GP S...... SRL, a declarat ca a aflat de la martorul B......ca acelasi sef din finante a facut presiuni pentru a i se acorda un plin de combustibil.

P...  il caracterizeaza pe  numitul B......F...... ca fiind o persoana de incredere.

Acelasi martor relateaza ca B......F...... i-a relatat de toate livrarile din Sm...  si din Bucuresti

Tot in ceea ce priveste relatia S......-A..., martorul G... P...  –administrator la  GP S...... SRL ( f 100 vol III), acest martor declara ca nu s-a implicat in realatia dintre firma si reprezentantii finantelor, intrucat relationarea cu finantele era asigurata de catre  B F...... si Fechete.

Declaratia acestuia se coroboreaza  si cu declaratia martorului C......N care declara ca de partea financiara raspundea domnul B.......

Martorul , patron de fabrica , atesta ca nu s-a discutat de vreo plata  a marfii achizitionate aceasta  a fost data  ca urmare a presiunii la care directorul sau a fost supus.

 Declaratia acestuia este sustinuta si de  martorul T M, care atesta ca  produsele GP S...... nu fusesera achitate ( f 260) de catre inculpatul S... J... .

Instanta considera nesincera  in parte declaratia inculpatului A..., care afirma ca nu stia ca la GP S...... sa se fi desfasurat cotroale, intrucat nu  ii intra in atributii , in contextul in care la inceputul declaratiei  afirma ca a acceptat vizita la GP S......, intrucat existau informatii ca inspectorii trimsi in control  se purtau abuziv.

La solicitarea inculpatului S... este audiat martorul C  I... ( 156-vol IV) care  ar fi  fost de  fata la momentul la care s-a facut livrarea canapelei la resedinta lui S....... Acesta declara ca inculpatul  S... a  scos o suma de bani  cu care a mers sa ii intimpine pe muncitori, insa aceste aspecte nu au relevanta in cauza, inculpatul S... nefiind cercetat pentru infractiunea de luare de mita.

Inculpatul S... I... , fiind audiat nu recunoste savarsirea faptelor , recunoste relatia de amicitie cu inculpatul A. Acesta se apara si declara ca B......F......, a fost cele care i-a invitat in vizita la GP S......, insa declaratia acestuia este infirmata si de declaratia masrtorului  P... .

Instanta nu neaga ca inculpatul S......, nu ar avea vreo atributie de serviciu in legatura cu firma GP S......, acest aspect neavand vreo relevanta , raportat la infractiunea pentru care acesta a fost trims in judecata si anume complicitate la luare de mita.

Declaratia celor doi inculpati sunt divergente si la momentul la care inc A... afirma ca salteaua  primita de A... a fost un cadou, si ca, acea canapea de doua locuri ar fi bonus peste cadou, neexistand nici o justificare pentru care in mod dezinteresat un subaltern sa ofere cadouri costisitoare sefului sau.

S... este sincer cand declara ca nu a platit produsele care au ajuns la inculpatul  A..., aspect care este atestat cu evidenta contabila a GP S......, in care marfa figura neachitata, cu declaratiile lui P... , B.......

Inculpatuul S... cunoste existenta unei facturi emise de catre GP S...... si trimisa catre SC V......, firma apartinand fratelui inculpatului. Prin aceasta factura s-a incercat dupa perchezitie  de catre B......F...... sa se dea o nota de legalitate acelei furnizari de produse, asociindu-l in acest sens pe  inculpatul S... J... cu firma patronata in drept de catre fratele sau.

Inculpatul neaga S...  afirmatiile facute de inculpatul A..., cum ca  bunurile trimise la apartamentul fiicei inculpatului A..., ar constitui o compensare intre datoriile GP S...... si V......, or instanta nu vede nici o legatura intre “potentialele afaceri comerciale “ale unor firme si o stare de fapt certa, primirea unor bunuri mobile, de inculpatul A..., pentru fiica sa, decat faptul ca factura este emisa pentru a cosmetiza niste infractiuni de coruptie.

Mai mult se contrazic ambele declaratii ale inculpatilor S... si A..., S......, afirma ca acesta a transimis o comanda de mobilier catre GP S......, facuta de A..., pe cand cel din urma relateaza ca aceasta este un cadou din partea subordonatului.

Potrivit declaratiei  martorului F......D...  in contabilitatea societatii s-au gasit factura si avizele de insotire a mobilierului achizitionat de S....... Din informatiile pe care le-a obtinut martorul, acesta a aflat ca marfurile fusesera livrate la adresele inculpatilor S... si A....

Din modul in care s-au desfasurat realatiile dintre inculpatii S......-A..., si GP S......, si anume prin livrarea unor porduse fara plata, in mod constant, instanta trage concluzia ca acestea au fost remise cu titlu de mita de catre reprezentantul de drept al firmei GP S......, insa acesta potrivit DNA, nu rapunde pentru aceasta fapta fiind constrans.

Instanta considera dincolo de orice banuiala ca inculpatul S... I... , a solicitat si primit pentru seful sau ierarhic cu care era in realatii apropiate bunuri mobile, pentru ca acesta sa ofere o protectie intr-un anumit fel in cadrul controalelor pe care inspectorii finantelor le efectuau apropae lunar lasediul firmei GP S.......

În schimbul primirii acestor produse de mobilier de către A... I... M... de la angajatul  cetățeanului  italian mai sus menționat, acțiunea de control efectuată de către inspectorii fiscali G I... și B......D S din cadrul Serviciului de Inspecție Fiscală Contribuabili mijlocii, coordonat de numitul T I...  în perioada 03-10.12.2013, a fost una formală.

Faptul ca inculpatul A... comanda el singur produsele, si ca acestea nu au fost primite drept cadou de la S... , rezida din interceptarile de la dosar  si anume:discuția  purtată, în ziua de  29 noiembrie 2013, ora 10:43:19, de A... I... M... , cu S... I... , convorbire având următorul conţinut:

S... I... : „- Să trăiţi! I sunt.

A... I... M... : - Da, da?

S... I... : - Sunt aicea la magazin. Braţ cum trebe să arate, să fie  îmbrăcat sau din lemn?

A... I... M... : - Ă, din lemn.

S... I... : - Din lemn.

A... I... M... : - Din lemn, da.

S... I... : - Bine, mersi. La revedere!

A... I... M... : - Şi să fie de aia, ca să se poate întinde.

S... I... : - Da, ăăă, da, da, extensibilă.

A... I... M... : - Da, da, extensibilă, bine, mulţumesc.

S... I... : - Cu plăcere!

A... I... M... : - Mulţumesc.”

Din această discuție , retine insstanta  că S... J... s-a deplasat la un punct de lucru al GP S......, de unde l-a sunat pe șeful său ierarhic pt. a-l chestiona în legătură cu canapeaua extensibilă de care a beneficiat apoi A... A......(în acest context, a se vedea discuțiile purtate de A... M... cu fiica sa la 27.11.2013,ora 11:20, respectiv la 28.11.2013, ora 10:37, de unde rezultă că A... M... sugerează ca patul să aibă culoarea crem, iar canapeaua să fie din piele ecologică, culoarea crem, urmând ca el să se ocupe atât de procurarea acestor produse din Sm... , cât și de achitarea acestora).

Discuția  purtată, în ziua de  29 noiembrie 2013, ora 13:19, de A... I... M... , cu S... I... , convorbire având următorul conţinut:

A... I... M... : „- Domnu’ I!

S... I... : - Sănătate, domn director!

A... I... M... : - Ciao, ciao!

S... I... : - Na, cam într-o săptămână o să fie gata aia.

A... I... M... : - Bine, bine.

S... I... : - Şi se face şi... ce-i  aia, ce se pune înăuntru, ce-i aia, ce...?

A... I... M... : - Salteaua.

S... I... : - Salteaua, numai trebuie să-mi daţi datele: lungime, lăţime, înălţime.

A... I... M... : - Dar, am spus că... A, la saltea?

S... I... : - Da.

A... I... M... : - A, încă una-n plus? Da, îţi dau, îţi dau, dar acuma vrei sau...?

S... I... : - D-apoi  nu neapărat acuma, îmi daţi luni.

A... I... M... : - Luni, luni.

S... I... : - Ă, o să avem astăzi ceva şedinţă. N-aş putea să mă duc cu o jumate de oră mai repede?

A... I... M... : - Poţi, poţi să te duci că şi eu plec acuma.

S... I... : - Na, bine, mulţumesc, weekend plăcut să aveţi. La revedere!

Discuția  purtată, în ziua de  09 decembrie 2013, ora 14:26, de A... I... M... , cu S... I... , convorbire având următorul conţinut:

A... I... M... : „- Alo!

S... I... : - Bună ziua! I.

A... I... M... : - Serus, I!

S... I... : - Am vorbit. Salteaua astăzi, aşa, după ora cinci, pe la cinci-şase ar putea să livreze.

A... I... M... : - Astăzi?

S... I... : - Da.

A... I... M... : - Da?

S... I... : - Da. Nu-mi spuneţi, vă rog, o adresă?

A... I... M... : - Stai puţin, dar...  da că n-am semnal aici, stai ...(n.n. neinteligibil)... semnal aici. Acuma te aud. Da, m-auzi?

S... I... : - Aşa, da, da. Mi-ar trebui o adresă unde să ducă?

A... I... M... : - Dar, ce, numai salteaua, nu?

S... I... : - Numai salteaua, restul...

A... I... M... : - Da.

S... I... : - ...restul, cred că, se poate aşa cum aţi dorit.

A... I... M... : - Bine, bine. Păi, atunci unde? Pe P…, acasă la mine.

S... I... : - Na, bine, dar ce nr.?

A... I... M... : - ….

S... I... : - ....... Na, bine, o să, o să fie acasă cineva aşa?

A... I... M... : - Da, o să fiu eu acasă, sigur.

S... I... : - Na, bine, mulţumesc. La revedere!

A... I... M... : - Bine, bine. Salut, I!”

 Discuția purtată la data de 10 decembrie 2013, ora 17:56:39, de A... I... M... , cu A... AZ... E... , convorbire având următorul conţinut:

…………………………………………………………..

A... I... M... : - Vezi că astea o să se livreze în B...  şi o să meri să le iei de acolo.

A... A......: - Ă... patul?

A... I... M... : - Canapeaua şi patul, da. 

A... A......: - Îhî.

A... I... M... : - Şi măsuţa, da. Au acolo ăştia...

A... A......: - Apoi nu... Merg io şi le iau?

A... I... M... : - Uită-te unde are "GP S......".

A... A......: - "GP S......".

A... I... M... : - "GP S......"...

A... A......: - Îhî, îhî. 

A... I... M... : - Unde au ăştia depozit.

A... A......: - Ok. Da' nu mi-l aduc ei acasă?

A... I... M... : - Păi, de acolo se rezolvă. Acuma lasă... taxi marfă, vedem noi. Livrează ei la domiciliu, stai liniştită.

A... A......: - Şi io sunt convinsă că-ţi asigură transportul.

A... I... M... : - Sigur. Stai liniştită. Vorbim.

5. discuția purtată la data de 20 decembrie 2013, ora 12:22, de A... I... M... , cu A... AZ... E... , convorbire având următorul conţinut:

A... I... M... : „-Puiucu tatii?

A... A......: -Sărut mâna! Da?

A... I... M... : -Mobila ta îi în B... , dragă!

A... A......: -Da?

A... I... M... : -Da.

A... A......: -Iai… ce bine!

A... I... M... : -Notează-ţi…

A... A......: -Notez…da…

A... I... M... : -SC V...... SRL îi spune…

A... A......: -V......….

A... I... M... : -M.. SRL…

A... A......: -SRL

A... I... M... : -În P…....

A... A......: -Da.

 A... I... M... : - Pe bulevardul B….…

 A... A......: -B….

 A... I... M... : - Magazin M….R, în incinta S…..

A... A......: -…magazin…Mobila…

A... I... M... : -…C…în incinta S……sau Ş…., cum îi zice.

A... A......: -Îhî, S…..

A... I... M... : -Da… ai 0724…

A... A......: -Da…

A... I... M... : -277…

A... A......: -Da…

A... I... M... : -074…

A... A......: -Da.

A... I... M... : -Di. F..

A... A......: -Di.. F..…da.

A... I... M... : -Pe domnul acesta îl cauţi şi cu el te înţelegi unde să ţi-o aducă şi ce să facă.

A... A......: -Aha, super! Aşa, deci am pat…

A... I... M... : -Da, ai un pat şi o canapea extensibilă şi o măsuţă mică”.

Chiar si  în luna martie 2014, în aceeași modalitate, la domiciliul lui A... I... M... a mai fost livrată o canapea produsă de GP S...... SRL Sm... , fiind relevante în acest sens convorbirile telefonice interceptate în prezenta cauză:

1. Discuție  purtată, în ziua de  11 martie 2014, ora 11:42:31, de S... J... cu  B......F......-Florin,  convorbire având următorul conţinut:

B......U F......: „- Da?

S... I... : - Salut!

B......U F......: - Ciao!

S... I... : - Auzi, astăzi după ora unu puteţi  livra pe P…  numărul ...

B......U F......: - O.K. bine.

S... I... : - Ai memorat? P…, numărul .., după ora unu.

B......U F......: - ...

S... I... : - Da, da’ după ora unu.

B......U F......: - Bine. Te sun eu. Te sun eu, bine?

S... I... : - Ciao, ciao!

B......U F......: - Bine, mersi. Ciao!”

2. Discuție  purtată, în ziua de 11 martie 2014, ora 13:07:13, de A... I... M... cu soția sa, A... B... a-F, convorbire având următorul conţinut:

A... B... A: „- Da, drăguţule?

A... I... M... : - Ciao! Ai ajuns?

A... B... A: - Da.

A... I... M... : - Ă, vezi că tre’ să vină cineva.

A... B... A: - Na, bine.

A... I... M... : - Ăm, lasă, să pună numa’ acolo jos, am comandat ceva.

A... B... A: - Ăhă, na, acuma vroiam să mă rog. Na, bine.

A... I... M... : - (n.l. neinteligibil)

A... B... A: - Alo! Nu te aud. Alo, alo!”

3. Discuție  purtată, în ziua de 11 martie 2014, ora 13:10:14, de  A... I... M... , , cu A... B... a-F, convorbire având următorul conţinut:

A... B... A: „- Da, dragă?

A... I... M... : - Eram în garaj, de aia nu s-o auzit şi-n lift.

A... B... A: - Ăhă.

A... I... M... : - Na, dacă ăsta... Aia ce am comandat în birou, mă, s-o ducă sus dacă se poate.

A... B... A: - A! Na, bine.

A... I... M... : - Bine?

A... B... A: - Bine, bine.

A... I... M... : - Na, bine, dragă! Ciao!

A... B... A: - Bine. Pa!”

Din procesul verbal de percheziție domiciliară efectuat la data de 17.11.2014 la domiciliul lui A... I... M... rezultă că la etajul imobilului, într-o încăpere cu destinație birou, s-a identificat o canapea, de culoare alba, posibil din piele ecologica, fara a avea elemente de identificare. Cu privire la provenienta acesteia numitii A... I... M... si A... B... a F..... au aratat inmod nesicner  ca au cumparat-o in cursul anului 2013 dintr-un magazin situat pe raza municipiului Sm... , fara a putea preciza cu exactitate perioada si data achizitiei. Pentru bunul in cauza nu s-au putut prezenta documente de provenienta si de plata.

Fiindu-i prezentate anumite aspecte din filmarea percheziţiei domiciliare care a avut loc la data de 4 decembrie 2014 la adresa situată pe strada P…, nr. .., mun. Sm... , martorul B......F...... a observat pe filmare o canapea asemănătoare cu canapeaua la care a făcut mai sus referire și că există posibilitatea să fie unul şi acelaşi produs în condiţiile în care acea canapea prezentată este un model nou al GP S...... S.R.L. realizat în anul 2014 de culoare albă şi care pare a fi realizat din piele ecologică, model două locuri.

 Din probatoriul administrat de instanta, se retine ca fapta inculpatului A... I... M... , constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale,  folosindu-se de calitatea sa de șef interimar al Administrației Județene a Finanțelor Publice Sm... , în perioada noiembrie - decembrie 2013, respectiv luna martie 2014, a pretins și primit, în vederea mobilării imobilului deținut de fiica sa, numita A... A......E... , situat în mun.B...... str. Z... , .... ,  a imobilului deținut de acesta situat în mun.Sm... , strada P.. mai multe piese de mobilier  (canapele fixe și extensibile,pat dormitor, saltele, perne, măsuță de cafea etc) produse de SC GP S...... SRL, din partea reprezentanților societății mai sus amintite (martorul B......F......-director economic), în valoare totală de aprox. 12.500 lei (5.000 lei-produsele livrate în 9 decembrie 2013; 6.700 lei-produsele livrate în 16 decembrie 2013; 700 lei+tva – canapeaua livrată în 11 martie), prin intermediul numitului S... I... ,șef Birou Colectare și Executare Silită Persoane Juridice în cadrul A.J.F.P. Sm... , iar în contrapartidă, numitul A... I... M... , prin intermediul lui S... I... , a dat de înțeles reprezentanților SC GP S...... SRL că, în calitatea sa de șef al instituției mai sus amintite, va proteja activitatea societății cu ocazia derulării unor controale fiscale desfășurate de inspectorii fiscali din cadrul A.J.F.P. Satu în perioada noiembrie-decembrie 2013 la sediul societății, în sensul că inspectorii fiscali nu vor constata eventuale nereguli cu privire la activitatea SC GP S...... SRL Sm... , întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de art. prev. de art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen.

Instanta retine ca in ceea ce priveste infractiunea de complicitate la luare de mita, nu se cere ca inculpatul S... , sa aiba o anumita calitate speciala, bineinteles calitatea in cauza a fost cea care i-a permis sa aiba legatura cu firma care a oferit mita .Or fapta de luare de mita retinuta in sarcina inculpatului A..., are exclusiv legatura cu  atributiile acestuia de serviciu. Nu intereseaza faptul ca din produsele GP S......, o parte au ajuns la inculpatul S... I... , si alte piese de mobilier la fratele acestuia, intrucat aceste doua livrari nu fac obiectul mitei neavand legatura cu infractiunea cercetata in cauza.

Nu se poate retine de instanta de judecataca rolul lui S... a fost strict de a transmite comanda catre firma GP S......, intrucat acesta a indicat datele firmei fratelui sau pentru a i se emite o factura. Mai mult chiar inculpatul A... indica faptul ca a primit aceste produse ca si cadou, or rezulta fara nici un dubiu ca intre inculpati a existat o intelegere in obtinerea acestor bunuri de la o firma aflata sub controlul inculpatului A... I... M... .

Raportat la infractiunea pentru care este cercetat inculpatul S... I... , nu are relevanta , iar instanta nu contesta  faptul daca acesta ar fi intervenit sau nu in favoarea  firmei GP S......, la colegii sai.

Daca inculpatul S... ar fi fost doar intermediarul de buna credinta a unei vanzari acesta trebuia sa ii spuna lui B......,  momentul in care urma a se efectua plata. Mai mult nu exista nici un indiciu sau o explicatie pentru motivul pentru care insusi A..., nu a mers sa aleaga piesele de mobilier cumparate. Mai mult raportat la  sumele de bani gasite in seiful inculpatului A..., este greu de crezut ca acesta nu putea sa onoreze asazisele comenzi efectuate care defapt erau „mita” obtinuta prin intermediul lui S.......

Nu se explica totodata de ce a trebuit sa se recurga la un artificiu de catre martorul B......in cea ce priveste marfa trimisa la Bucuresti, in sensul inserarii marfa expo, daca aceasta nu pleca cu titlu gratuit.

Edificatoare in ceea ce priveste intelegerea dintre cei doi inculpati in obtinerea cu titlu de mita a pieselor de mobilier este si discutia avuta de catre A... I... M... cu A... B... a, la 11.03.2014  discutie in care acesta ii spune ca a comandat ceva. Or in situatia in care inculpatul A... sustine ca a primit drept cadou de la S... bunurile, rezulta fara dubii ca acesta minte, bunurile fiind obtinute prin intermediul lui S.......

Sustinerile inculpatului A..., atat cele din concluzii scrise cat si cele din fata instantei cu privire la inexistenta faptei sale, nu au nici un suport real. Chiar acesta recunoste ca s-a deplasat la GP S...... in virtutea atributiiilor de serviciu la fel cum a facut-o  si in cazul societatilor SC A si  SC S SA.

Motivul acestor vizite ar fi fost dorinta de a percepe atitudinea inspectorilor aflati in control  la aceste firme. Or din probele testimoniale de la dosar rezulta ca  S GP S......, benedicia de restituiri majore ale TVA-ului, care erau precedate sau succedat dupa caz de controale, efectuate de catre subalternii inculpatului A... I... M... .

Instanta nu impartaseste opinia DNA, ca mita de care ar fi beneficiat inculpatul A... s-ar fi referit la produse pe care le-au primit si fratii S......, aceste aspecte neinteresand in cauza.

Practica judiciara si literatura juridica de specialitate au indicat in conturarea elementului  material al laturii obiective a infractiunii de luare de mita posibilitatea ca solicitarea sa nu fie experesa, ci sa fie indusa persoanei care ofera mita, si care in cele din urma satisface doleanta functionarului.

Faptele inculpatului S... I... , constând în aceea că,  în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în urma unei înțelegeri prealabile cu suspectul A... I... M... ,  în perioada noiembrie-decembrie 2013, respectiv luna martie 2014, a pretins, în numele șefului său ierarhic superior, A... I... M... - șeful interimar al Administrației Județene a Finanțelor Publice Sm...  în acea perioadă, în vederea mobilării imobilului deținut de fiica lui A... I... M... , numita A... A......E... , situat în mun.B...... str. Z... , .... ,  a imobilului deținut de A... I... M... , situat în mun.Sm... , strada P....., nr.......,  mai multe piese de mobilier  (canapele fixe și extensibile,pat dormitor, saltele, perne, măsuță de cafea etc.) produse de SC GP S...... SRL, de la martorul B......F......-director economic în cadrul societății menționate, în valoare totală de aprox. 12.500 lei, bunuri care au fost apoi livrate de societate la adresele indicate de S... I... , fără a mai fi achitate de beneficiari, iar în contrapartidă, numitul S... J... i-a dat de înțeles reprezentantului S.C. G.P. S...... SRL, și anume martorului B......F......, că, în calitatea sa de șef al instituției mai sus amintite, numitul  A... I... M... va proteja activitatea societății cu ocazia derulării unor controale fiscale desfășurate de inspectorii fiscali din cadrul A.J.F.P. Satu în perioada noiembrie-decembrie 2013 la sediul societății, în sensul că inspectorii fiscali nu vor constata eventuale nereguli cu privire la activitatea SC GP S...... S.R.L. Sm... , întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de  complicitate la luare de mită în formă continuată, prev. de art. prev. de art.48 rap. la  art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen., cu reținerea art.5 din c.pen.,.

Corelativ , fapta inculpatului A... I... M... de a primi in mai multe randuri prin intermediul inculpatului S... I, mai multe piese de mobilier in valoarea aproximativa de 7700 lei, pentru ca acesta sa protejeze in cadrul controalelor ce se vor desfasura la sediul acestei firme GP S......, aceasta societate, in conditiile in care societatea era controlata de circa trei ori pe an, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de da luare de mita in forma continuata.

Infractiunea de spalare a banilor retinuta in sarcina inculpatului S... I... .

In ceea ce priveste infractiunea de spalare de bani retinuta in sarcina inculpatului S... I... , instanta trage concluzia ca aceasta exista si a fost savarsita de inculpat cu vinovatie pentru a ascunde dobndirea cu titlu de mita pentru inculpatul A... a produselor de mobilier de la firma GP S....... Bunaoara neplata facturiii emise pe GP S......, de catre nici unul dintre inculpati, este de natura a duce la concluzia emiterii fictive a acesteia. Bunaoara in contabilitatea  SC GP S......, nu s-a inregistrat plata acestei facturi cum de altfel nu s-a inregistrat nici plata produselor comandate de catre inculpatul A... prin intermediul inculpatului S... J... si care au fost livrate atat la domiciliul acestuia cat si la adresa fiicei sale din Bucuresti.

Bunaoara societatea V......, desi se retine ca apartine fratelui inculpatului S......, aceasta este administrata in fapt de catre inculpat. Bunaoara la perchezitia domiciliara a acestuia se gasesc actele acestei firme, copii de pe acestea fijnd ridicate si depuse la volumul 3 al dosarului de urmarire penala f 55-103. Bunaoara din actele gasite la perchezitie rezulta ca rudele inculaptului S... sunt semnatarea doar de forma  a actelor fiscale gasite. Acestea sunt ( certificat inregistrare,  acte vanzare cumparare terenuri, actiune civila cu privire la societate,  declaratii de plata a impozitelor , state de plata ).

Lecturand RIF-ul  aflat la fila 7 din  vol 13, urmarire penala, rezulta ca si S... J... este  asociat in firma SC V...... SRL. Aceasi concluzie se desprinde lecturand declaratia de interese a inculpatului aflata la fila 365 vol  III , urmarire penala.

 Mai  mult inculpatul S... este cel care dicteaza datele acestei firme reprezentantului GP S......, martorul B......, care datorita presiunii ce se exericta asupra lui, nu are curajul sa il chestioneze de ce intelege sa recurga la emiterea facturii pe aceasta firma a familie.Martorul Bozagau este credibil cind sustine ca i-a fost teama de inculpatul S... pe care nu a putut s ail refuze,intrucat firma pe care i-o lasase in grija P... , solicita mereu restituiri de TVA si avea de a face cu echipele de control ale finatelor.Inculpatul S... este cel care profita si exploateza aceasta naivitate si frica a martorului B......solicitandu-i in repetate randuri bunuri, iar pentru primele ii solicita facturarea pe firma V.......

Este adevarat ca prin rechizitoriu, inculpatul nu este trimis in judecata pentru infractiunea de efectuare a unor operatii incompatibile cu functia detinuta, insa un lucru este cert,ca acesta incearca sa foloseaca elementele firmei la care am facut referire pentru a ascunde provenineta bunurilor pe care le comandase inculpatul A..., prin el.

Nu este de inlaturat o afimatie a inculpatului A... data in cursul declaratiilor la instanta potrivit carora acele bunuri primite drept cadou, ar fi reprezentat o compensare de datorie intre societatile V...... si GP S......, or, in aceasta situatie este foarte clar ca S... J... era administrator de fapt al societatii.

 Astfel  inculpatul A... clarifica legatura dintre S... J... si SC V......, care declara in legatura cu produsele luate pentru  apartamentul  fiicei sale,(masuta , pat, canapea) ca nu le-a platit , intrucat S... i-ar fi spus ca GP S...... e datoare la firma sa.

Inculpatul S... I... , era o persoana tanara car dorea sa se afirme profesional, ce e drept nu prin calitatile sale profesionale ci prin obedienta fata de directorul finantelor satmarene, caruia nu ii refuza nici o solicitare.  Drept rasplata inculpatul A..., isi foloseste parghiile manageriale in vederea numirii acestuia ca sef de structutra in cadrul finantelor.Ajuns in aceasta situatie si in dorinta de a se afirma S... nu poate sa ii refuze nimic inculpatului A..., sens in care in repetate randuri apeleza la GP S......, pentru obtinerea bunurilor din rechizitoriu.

Martorul B relateaza bunaoara  ca a emis factura  a doua catre succesoarea firmei V...... pentru a-si repara greseala, de a fi dat produse din firma, fara a fi achitate. Or in acest context martorul asimileaza firma SC V......  cu peroana lui S... I... . Mai mult cu privire la documentele societatii T gasite  la perchezitia domiciliara desfasurata la inculpatul  S... acasa , acesta afirma in mod mincinos, ca actele ar fi fost lasate de mai multi ani acolo de fratele sau, insa  printre aceste acte se gasec procese verbale  din 11 august 2014 , si chiar si o decizie din  25 11.2014, care demoneteaza asertinile inculpatului, si proband ca de fapt aesta este administratorul de fapt al firmei.

Fara doar si poate infractiunea in cauza subzista, neavand relevanta de ce nu este trimis in judecata pentru spalare de bani si administratorul de drept al firmei sau chiar inculpatul A... pentru o eventuala participatie improprie.

Tribunalul  apreciază că faptea  inculpatului S... J... este  tipica fiind întrunite atât sub aspect obiectiv, cât şi sub aspect subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor  prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 .

Sub aspectul laturii obiective, Tribunalul  reţine că elementul material al infracţiunii constă în  disimimularea titlului cu care au fost dobandite piesele de mobilier care sunt remise inculpatului A..., în scopul ascunderii originii ilicite a acestor bunuri.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări aparente credibile de origine licită a bunurilor, care în realitate sunt produsul infracţiunii de luare de mita respectiv complictate la luare de mita..

Legătura de cauzalitate între faptă şi urmarea produsă rezultă din probele administrate care relevă ascunderea originii ilicite a bunurilor.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie în modalitate prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât a avut reprezentarea consecinţelor acţiunilor sale (ascunderea provenienţei bunurilor  rezultate din infracţiunea de coruptie) şi a urmărit producerea acestora (intenţie directă). Este totodată îndeplinită şi cerinţa esenţială a laturii subiective constând în cunO... terea de către inculpat a împrejurării că bunurile supuse operaţiunilor de curăţire provin din săvârşirea infracţiunii de coruptie

Tribunalul  apreciază că modalitatea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 nu înlătură posibilitatea ca subiectul activ nemijlocit al infracţiunii de spălare a banilor să fie însuşi autorul infracţiunii din care provin bunurile supuse spălării, nefiind exclus aşadar principiul aplicării incriminării spălării banilor autorului infracţiunii predicat, în ipoteza în care după obţinerea pe cale ilicită a bunului prin comiterea infracţiunii predicat autorul acesteia procedează ulterior, prin acte distincte,la crearaea aparentei de legalitate a dobandirii  bunurilor în scopul ascunderii originii ilicite.

Infracţiunea de spălare a banilor a fost comisă de inculpat forma simpla  existând în cauză atât unitatea de subiect activ (inculpatul) şi pasiv (Statul în calitatea de titular al obligaţiei de asigurare şi garantare a unui climat de normalitate al desfăşurării activităţilor economico-financiare în legătură cu dobandirea  bunurilor mobile),.

 Tribunalul considera  faţă de modalitatea de operare concepută de inculpat  în ceea ce priveşte activitatea  de spălare a banilor şi de scopul urmărit este fără dubiu că inculpataul a luat o hotărâre , cu un  obiectiv clare de transformare a caracterului dobandirii bunurilor, simuland ca acestea ar fi  fost dobandite prin vanzare cumparare de catre o persoana juridica

Aceste aspecte insa vor fi avute in vedere de instanta la momentul individualizarii pedepsei pentru inculpatul S......, pentru motivele mai sus invocate si pentru ambele infractiuni instanta retinandu-i acestuia circumstanta atentuata prevazuta la art 75 alin 2 lit b cod penal.Bunaoara fapta de complicitate la luare de mita in forma continuata este  savarsita de catre inculpat dat fiind pozitia de susperioaritate a decidentului A... I...  fata de acesta, inculpatul S... neputandu-l refuza odata intrat in joc, iar in ceea ce priveste fapta de spalare de bani se va avea in vedere faptul ca doar acest inculpat a fost trimis in judecata pentru savarsirea acestei infractiuni nu si altii care la fel de bine puteau fi suspiciuonati de savarsirea afptei ,  dupa cum am aratat , B......, A... si chiar fratele inculpatului S... J... , ca „administrator de drept”.

La aplicarea si stabilirea pedepsei, in sarcina inculpatilor S... si A..., se are in vedre ca raportat la momentul savarsirii ultimului act material din cadrul infractiunii de complictate la dare de mita, respectiv luare de mita ( 7 martie 2014) , se impune potrivit art 10 din Legea 187/2012 a noului cod penal.

 Cu privire la individualizarea pedepsei inculpatului S... , se are in vedre totodatat ca inculpatul este absolvent de studii superioare, are familie si  potrivit descrierii din rechizitoriu provine dintr-o familie buna.

3)  Fata de aceste aspecete in baza  art.48 rap. la  art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen.,cu aplicarea art 75 alin 2 lit b)  cu reținerea art.5 din c.pen., condamna pe inculpatul S... I... , fiul lui S...  S și A, născut…. în mun.cl..a, cu domiciliul în mun.Sm... ,str.F…, cu reședința în mun.Sm... , str…., căsătorit, studii superioare, profesie jurist, loc de muncă A.J.F.P. Sm...  , fără antecedente penale, la pedeapsa de:

2 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a), b)  cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b  cod penal 

În baza  art.29 alin.1 lit.b din legea 656/2002, rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 75 alin 2 lit b) il va  condamna pe același inculpat la pedepsa de:

2 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal..

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a), b) , g )cod penal 

 În baza art.38  lit a) rap la art 39 lit b) 45 c.pen . va dispune contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care va  adauga un spor de 8 luni  închisoare ,  repreyentand  o treime din cealalta pedepsa , astfel incant inculpatul va avea de executat o pedeapsa de :

2  ani si 8 luni  închisoare in detentie  si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a), b) cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65 cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a), b)  cod penal 

În baza art 404 alin 4 cod procedura penala rap la art 72 cod penal va  deduce din pedeapsa aplicata inculpatului perioada retinerii de 24 ore  de la 12,01,2015 si a arestarii preventive luate de la data de  13,01,2015 pana la data de 19 februarie 2015, confom  ordonantei de retinere si incheierii de arestare preventiva, operate la Biroul de executari penale.

În baza art. 399 Cod proc. pen. raportat la art. 208 alin. 5 Cod proc.pen.  va menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul S... J... ( fiul lui S...  S….. astfel cum a fost modificată în ceea ce priveşte programul de supraveghere, prin încheierea penală din 26.05.2015 a Tribunalului Bihor.

Se considera ca masura este necesara raportat la gravitatea acuzatiilor aduse, confirmate prin hotararea de condamnare a inculpatului.

C) Infractiunea de abuz in serviciu, prevazut de art 297 alin 2 cod penal.

Potrivit aliniatului  2 al articolului susmentionat :”2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SID”

Or din probatoriul administrat rezulta ca inculpatul A... a uzitat de ambele variante ale elementului material al laturii obiective pentru a crea martorului denuntator o situatie dezavantajoasa si a-l determina pe acesta sa renunte la functia de conducere pe care o avea pentru ca aceasts a fie atribuita pe criterii politice coinculpatului S... I... ..

Inculpatul nu recunoste comiterea vreunei infractiuni de abuz in serviciu, in ceea ce il priveste pe T... A..., si isi argumenteaza schimbarea acestuia din functie pentru impulsionarea activitatii de colectare. Recunoste ca l-a trimis in delegatie pe martorul T... A..., aspect ce se coroboreaza cu inscrisurile de la dosar, insa ca urmare a acestei schimbari functia a fost preluata de inculpatul S... I... .

Conform declaratiei numitului A... T... acesta arata ca :”Lucrez la Finanțele Sm... , din anul 2001, în perioada 2007 – 2013, am avut calitatea de șef Serviciu  Colectare și Executare Persoane Juridice. După reorganizarea instituției din luna august 2013, am fost repartizat în șeful Biroului Compensări, Restituiri Persoane Juridice. „

 Martorul mai atesta ca :”Fac precizarea că încă de la venirea la conducerea DGFP Sm... , a lui A... M... , din vara anului 2012, acesta a avut față de mine o atitudine constantă de ostilitate, cenzurându-mi activitatea prin  delegări repetate în cadrul altor structuri. În aceste perioade atribuțiile mele erau preluate de către colega mea G V, cu care soția lui  A... M... avea relații de prietenie”

Martorul arata ca  ” Cunoșteam încă de la acea vreme că între S... J... și A... M... era o relație apropiată”, aspect recunsocut de catre inculpatul S... I , in declaratii si  care se coroboreaza cu atitudinea acestuia de a-l deservi.

Intr-o alta declaratie martorul arata ca ”Consider că motivul pentru care A... M... m-a determinat indirect să-mi dau demisia din funcția de șef Serviciu Colectare și Executare Silită Persoane Juridice și chiar m-am simți hărțuit de  acesta, a fost funcția pe care o ocupam și nu neapărat persoana mea. Afirm acest lucru deoarece atribuțiile mele în acea calitate erau mereu preluate de persoane de încredere ale lui A... M... și mă refer la colega mea G V”

Acest aspect al obligarii martorului T... A... sa renunte la functie  se coroboreaza cu mentiunea din agenda personala, a inculpatului A... :” sa-l execut pe T..”.

Pe de alta parte martorul T... A..., declara ca  a ocupat functia de sef serviciu colectare din 2007 pana in 2013, or aceasta este o perioada suficient de lunga ioar din probele de la dosar nu rezulta ca acesta ar fi fost incompetent profesional. Martorul atesta ca a avut senzatia ca inculpatul A... il hartuieste, ar acest disconfort psihci l-a dus in pragul renuntarii la functia detinuta.

Instanta nu are nici un dubiu in legatura cu presiunile morale facute de catre inculpatul A... asupra martorului T... A.... Nu exista o argumentatie logica pentru care un sef de serviciu, fie el si mai timorabil sa renunte la o functie de conducere,  dupa sase ani de conducere efectiva , dupa preluarea conducerii de inculpatul A.... Or din deciziile aflate la dosarul de urmarire penala rezulta ca manoperele inculpatului A... au avut ca efect schimbarea din functie a martorului denuntaror.

In situatia in care chiar familia martorului T... A...; a trimis scrisori catre martorul G audiat de instanta , este evident ca asupra acestui martor au existat presiuni pentru a renunta la functie in vederea prelarii ei de catre peroana agreata politic.

Din actele de urmarire penala efectuate in cauza rezulta fara nici un dubiu ca relatiile dintre S... si A... erau de prietenie, aspect care rezulta si din declaratia data de care acest ultim martor.

. Martorul  G , declara ca a primit o scrisoare de la parintii martorului T... A... , care ii reprosau ca ar fi suparat pe familia acestora. Martorul cunoaste de existenta unor neintelegeri intre inculpatul A... si  angajatul acestuia A... T, pe care le-a mediat.

 Pentru a contura relatia S......-A..., se are in vedere declaratia inculpatului  A... I... M...  care  declara ( f  323) ca el a suportat consumatia ca o compensare pentru produsele achizitionate de la GP S......, ducand produse la acel revelion de circa 4000 lei.

 Relatia foarte buna dintre S... si A...n reiese  din  declaratia de  la fila 258 vol II, in care  martorul B L, relateaza ca a refuzat sa incaseze meniurile de la fratii S......, ca urmare a solicitarii inculpatului A... I...  care a adus pentru aceasta masa produse.

 Declaratiile se coroboreaza cu cea a martorului  G M... ( f 151-vol IV), care declara ca a participat la Revelionul 2013 la restaurantu Romantic  impreuna cu  nepotica sa C S......, cu inculpatul S... , fratele lui S... S si cu finul sau inculpatul A...

 Revenind la martorul A... T... instanta retine ca este de notorietate ca in structurile ierarhice, se poate retine existenta unor presiuni prin modul in care unii manageri care nu stapanesc arta managementului , inteleg sa uziteze abuziv si in afara cadrului legal de anumite ,  parghiile legale. In speta utilizarea unui numar mare de delegari , raportat si la constitutia pshica a martorului , poate da nastere unei senzatii de disconfort psihic.

Mai mult chiar martorul G M... , asa cum am aratat  a fost cel care a efectuat o mediere intre inculpat si martor.

Este foarte interesant faptul ca aceste hartuiri au fost stopate la momentul la care a plecat de pe functia de conducere martorul, aspect care vine sa confirme existenta unui abuz comis de catre inculpatul A.... Martorul atesta ca  in perioada 2013-2014, parintii  sai s-au plans martorului G M... de relatia tensionata la care este expus fiul lor de catre inculpatul A....

Exercitarea abuziva a functiei a fost materializata potrivit declaratiei martorului, prin solicitarea actelor pentru verificare in contextul in care in atributiile inculpatului nu intra acesta activitate, documentele in cauza nenecesitand viza sefului de administratie.

Faptul ca inculpatul a participat impreuna cu martorul la anumite chefuri private nu este de natura a inlatura existenta unei fapte de natura penala, existand de multe ori  instinctul salariatului de a nu-si contrazice decidentul.

Mai mult potrivit declaratiei martorului  CO......M... ( f 141 vol II), pana la ocuparea functiei prin concurs, numirea cu delegare pe o functie de conducere se efectua la propunerea  inculpatului A..., si astfel atitudinea acestuia de hartuire propiuzisa apare ca explicabila.

Detasarea lui T... este atestata si de catre directorul M D audiat de instanta si de organul de urmarire penala.

 Mai mult la dosarul de urmarire penala exista un inscris apartinand mamei martorului T... A..., prin care denunta parchetului  atitudinile ostile ale inculaptului A... M... , fata de fiul acesteia.

Pe cale de consecinta  din probele administrate instanta trage concluzia ca inculpatul A... l-a pus intr-o situatie de inferioritate pe martorul denuntator T... A... creindu-i la locul de munca o stare de inechitate fata de o persoana pe care o avantaja in mod cert. Motivul pentru care a creat unele tensiuni la adresa martorului au fost in primul rand pe criterii politice , iar in al doilea rand pentru a-l determina pe acesta sa renunte la functia avuta indetrimentul inculpatului S......, care “ii oferea cadouri”.

Bunaoara inculpatul in calitate de manager de institutie avea obligatia legala de a asigura un tratament egal si nediscriminatoriu fata de toti salariatii, insa aceasta atributie a fost incalcata de catre inculpat.

Esentiale in conturarea laturii obiective a acestei infractiuni, sunt probele cu inscrisuri ridicate la perchezitia biroului  inculpatului A... . Bunaoara  pe niste coli albe  ridicate  din birou,  apar mențiuni olografe ale lui A... I... M... cu privire la modalitatea în care trebuiau să fie împărțite funcțiile de conducere și de execuție vacante în cadrul instituției pe care o conducea la acea dată (16.08.2013), cu ocazia reorganizării ANAF, ce a avut loc în august 2013.

Instanta  observa că singurul criteriu avut în vedere la distribuirea unor astfel de posturi îl reprezintă cel politic, toate posturile urmând a fi ocupate de persoane ce provin ori simpatizează partidele PSD și PNL, în contextul în care cele două partide se aflau împreună la guvernare în acea perioadă. În ceea ce privește persoana care urmă să conducă ”Serviciul Colectare juridice” (referindu-se la Serviciul de Colectare și Executare silită Persoane Juridice, serviciu care, în urma reorganizării, a devenit birou) în dreptul acestui serviciu apare mențiunea ”PSD-S......”.

Totodata la fila 8 din agenda ridicata de la domiciliul inculpatului A..., rezulta ca aceasta purta o mentiune olografa,  „S...  I... -promovare”, lucru care de altfel s-a si intimplat in detrimentul martorului T... A....

Mai mult nu are nici o relevanta ca martorul T... ar fi avut o relatie amoroasa in zona N, aceasta neschimbad datele  probelemei, in ceea ce priveste delegarea sau numirea in functii pe criterii politice.

Mai mult potrivit declaratiilor de interese date de catre inculpatii A... I... M... si S... J... , rezulta ca acestia erau la acea data membri PSD.

Pe de alta parte lecturand declaratia de interese ale martorului A... T... , rezulta ca acesta nu era afiliat nici unui partid politic.

Mai mult potrivit fisei postului martorului A... T, aceasta era aprobata de catre inculpatul A... care in orice moment avea posibilitatea sa ii traseze noi sarcini  ( f 17 dos up vol 6).

Din inscrisurile de la dosar,rezulta ca  prin decizia directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice C nr.4202 din 11.09.2013, numitul S... J... a fost împuternicit cu exercitarea atribuțiilor funcției publice de conducere de șef la Biroul Colectare și Executare silită Persoane Juridice din cadrul AJFP Sm... , specificându-se că decizia a fost emisă avându-se în vedere adresa pentru propunere cu nr.142444/04.09.2013 a conducerii AJFP Sm... . Ulterior, la data 17.06.2014, a fost emisă decizia cu nr.17.06.2014, prin care S... J... a fost din nou împuternicit în funcția de conducere respectivă, tot în baza propunerii semnate de numitul A... I... M... .

Eventualele aparari ale inculaptului A... legate de cuantumul salairiului functiei  pe carea  ocupat-o denuntatorul ulterior parasirii „ de buna voie” a functiei de sef , nu au nici o relevanata dat fiind faptul ca nu intotdeauna salariul reflecta si importanta functiei, salariile de executie cresacand in caz de delegare prin acordarea diurnei. Mai mult in speta intereseaya nu salariul pe care a urmat sa il ia T... A... ci lipsa  confortului  psihic legata de functia pe care urma sa o ocupe dupa demisie.

Pe cale de consecinta se constata ca inculpatul A I... M... in exercitarea functiei de director adjunct al finantelor satmarene a ingradit martorului A... T, folosinta si exercitiul dreptului castigat de sef al unei strcuturi din administratia fiscala satmareana, si totodata i-a creat o situatie  de inferioritate pe temei de apartenenta politica, discriminandu-l fata de inculaptul S... I... , pe care il proteja, si caruia i*-a si atribuit functia „luata”, de la denuntator.

Astfel fata de starea de fapt descrisa si probata mai sus instanta ii va aplica inculpatului urmatoarele pedepse.

Ca si in cazul inculpatului S... I... , si in cazul acestui inculpat codul  penal in vigoare,  se aplica in mod obligatoriu,  dat fiind savarsirea unei infractiuni la 7 martie 2014, dupa intrarea in vigoare a acestui cod.

La stabilirea si aplicarea pedepsei inculpatului A... M... , instanta are in vedere savarsirea unui concurs de infractiuni, atitudinea acestuia nesincera si oscilanta pe toata durata procesului, Se are in vedre modul in care inculpatul A... I... a incercat sa uziteze de functia publica pe care o detine, in vederea obtinerii unor foloase materiale pentru sine, chiar si prin intermediari.

1) In baza art  289 alin 1  cod penal cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu reținerea art.5 din c.pen.,( fapta de la punctul 1 din rechizitoriul  nr 121/P/2013), il va condamna pe inculpatul A... I... M... , fiul lui I... și M, născut la data….., identificat cu CI seria SM nr. , căsătorit, studii superioare, profesie economist, locul actual de muncă Serviciul fiscal Municipal C, fără antecedente penale, la o pedeapsa de:

5 ani inchisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a), b )si,  g) cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a), b) , g) cod penal 

În baza  art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000, si art 35 cod penal  cu reținerea art.5 din c.pen., ( fapta de la punctul 2 din rechizitoriul  nr 121/P/2013), il va condamnape acelasi inculpat , la o pedeapsa de:

4 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si,  g cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b , g cod penal 

 În baza  art.297 alin.2 c.pen., cu aplic. art.35 c.pen. ( fapta de la punctul 3 din rechizitoriul  nr 121/P/2013), il va condamna pe același inculpat la pedeapsa de:

2 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si,  g cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b , g cod penal

 În baza art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 ., cu reținerea art.5 din c.pen., (-un singur act material/ fapta de la punctul 1 din rechizitoriul  nr 29/P/2015) il va condamna pe același inculpat la pedeapsa de:

3 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si,  g cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b , g cod penal 

 În baza art.38  lit a) rap la art 39 lit b) 45 c.pen. instanta va dispune contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care adauga un spor fix de 3 ani închisoare , repreyentand o treime din totalul celorlate pedepse,  astfel încât inculpatul va avea de executat o pedepsa de :

8 ani închisoare in detentie  si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si ,  g cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b , g cod penal  . Se impune astfelc a pedeaps complementara ca inculpatul sa nu mai ocupe  o functie de natura celei ocupate si de care s-a folosit la momentul la care a comis fapta.

Ca functionar public, acesta avea obligatia de a se abtine de la orice act de natura a trafica in scop personal functia detinuta.Spre deosebire de mituitori, care sunt agenti economcii privati  acesta avea si o obligatie de rezerva, si anume a evita orice gest, asct sau fapt de natura a compromite functia publica. Astfel la moemntul individulaizarii pedepselor instanta a avut in vedre toate restrictiile impuse sic are trebueisc respectate de o persoana fizica numita  intr-o functie publica, restrictiic are nu se regasesc in sarcina unei persoane private.

 În baza art 404 alin 4 lit b)  cod procedura penala rap la art 72 cod penal  lecturand incheierile de la dosar, mandatul de arestare si ordonnata de retinere  instanta  va deduce din pedeapsa aplicata inculpatului perioada retinerii de 24 ore luata la  15,12,2014 si a arestarii preventive luate de la data de 16,12,2014  pana la data de22 iunie 2015.

În baza art. 399 Cod proc. pen. raportat la art. 208 alin. 5 Cod procedură penală instanta va  menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A... I... M......prin încheierea penală din data de 22.06.2015 a Tribunalului Bihor.

Se considera ca masura este necesara raportat la gravitatea acuzatiilor aduse, confirmate prin hotararea de condamnare a inculpatului. Masura este absolut necesara in vederea solutionarii pe viitor in bune conditii a cauzei.

D. In ceea ce priveste solicitarea DNA de aplicare masura confiscarii extinse, instanta considera ca aceasta cerere este fondata motiv pentru care o va admite.

Instanta considera ca bunurile pe care le-a detinut inculpatul A..., si care au fost  gasite  si indisponibilizate de DNA la momentul perchezitiei ,  nu au o justificare legala. Instanta are in vedere explicatiile fara fundament date de catre inculpatul A... la momentul efectuarii perchezitiei.

Bunaoara potrivit declaratiei de avere a inculpatului A... din luna mai anul 2014, anterior perchezitiei DNA, si anterior actului de partaj cu S  M,acesta nu ar fi detinut o cota parte din casa parinteasca , ci doar doua bunuri imobile dobandite prin cumparare.

La fila 257 din dosar se afla  o nota incheiata intre S.. M... si fratele sau A... M... , potrivit careia, la data de  27,11,2014, cei doi au convenit ca partea din averea parinteasca sa revina martorei S.., contra unei sume de 25 000 euro.

Foarte interesante ste ca abia la 08,12,2014, dupa realizarea perchezitiei domicliare  inculpatul A... a inteles sa contacteze un notar in vederea efectuarii succesiunii dupa parintii sai, si dupa ce declarase la DNA,. ca a primit o sulta din mostenire.

Suma de de bani a fost inmanata in fata unor martori asistenti, semnatari ai acestei note,care au fost audiati de catre instanta  insa depozitia acestora va fi inlaturata ca fiind considerata nesicnera.

Mai mult potrivit procesului verbal de perchezitie domiciliara inculpatul a justificat bunurile detinute  ca fiind venituri de acum 20 ani, venituri primite cu ocazia nunti, botezului, etc.

Totodata lecturand extarsele de cont privind salariul inculpatului instanta ia act ca acesta nu obisnuia sa ridice sumele de pe card, situatie care creaza suspiciunea pentru instanta ca inculpatul ar utiliza fonduri primite de la terte persoane.

 Se retine in acest sens in raportul specialistului ca >”Mai mult decat atat, pe langa faptul ca a economisit integral salariul obtinut pe perioada ianuarie 2013- mai 2013,  numitul A... I... M...  a depus tot in data de 29.05.2013 suma de 5.200 euro in contul curent al fiicei sale A... D ( pana in prezent nu se cunoaste provenienta banilor, cu toate ca numitul A... I... M...  avea obligatia, sub sanctiunea prevederilor art. 326 din noul cod penal sa declare sursa de venit  in declaratia de avere aferenta anului 2013 ).”

Cu privire la cererea de confiscare extinsa , examinand continutul articolului  112 ind 1 cod penal se constata ca la litera “m “, sunt nominalizate inter cazurile in care se aplcai aceasta masura, si infractiunile de coruptie.

Potrivit raportului intocmit de specialistul DNA, valoarea bunurilor dobandite de familia A... , intre anul 2013 si data emiterii rechizitoriului , depaseste valoarea veniturilor incasate, iar instanta are convingerea ca bunurile  provin din savarsirea infractiunilor de coruptie.La luarea acestei decizii s-a avut in vedere si considerentele  Deciyiei  nr 11/2015 a Curtii Constitutionale a Romaniei publicate in MO  nr 102 din 9 feb  2015.

La luarea acestei decizii instanta a avut in vedere si aspecetele  descise in raport cu privire la cheltuielile de intretinere ale familiei , evaluate in raportul  specialistului DNA.

Astfel  “ în cuantificarea cheltuielilor efectuate de cei doi soţi NU  au fost incluse cheltuielile cu produsele alimentare, produsele de imbracaminte si incaltaminte, produsele de uz casnic( mobila, electrocasnice), articole de igiena, cosmetice, medicamente, bijuterii, combustibil, alte servicii: cheltuieli de asigurare, cheltuieli scolare, cheltuieli cu impozite si taxe, abonamente, servicii medicale, reparatii auto, transport urban, deoarece, pentru perioada analizată, nu au existat nici elemente în baza cărora acestea să poată fi determinate ( facturi de achizitie, bonuri fiscale, contracte, documente de plata) si nici norme metodologice care sa reglementeze valoarea cosului minim de consum lunar. „

Potrivit concluziilor acestui raport “Avand in vedere cele de mai sus,  suma de 208.356  lei (450.080 lei – 241.724 lei) reprezinta diferenta nefavorabila  intre  veniturile realizate din orice sursa, inscrise in declaratiile de avere si cheltuielile efectuate, respectiv patrimoniul detinut de  numitul A... I... M... si sotia sa A... B... a F......

Deşi o marte parte dintre cheltuielile efectuate de cei doi soţi în perioada 2012-2014 nu au putut fi cuantificate din documentele existente la dosar, se observă ca, din veniturile realizate sub forma de salarii , nu era posibilă detinerea bunurilor si valorilor  la care am făcut referire şi plata cheltuielilor cu utilităţile pentru imobilul din strada P....., nr. ......, din municipiul Sm... .”

In baza art 112  ind 1 cod penal instanta  va  dispune confiscarea extinsa  de la inculpatul A... I... M... a (sumelor  de: 38,886 lei ( diferenta ramasa dupa scaderea confiscarii speciale) , 25.000 euro, precum și 36 de monede din metal galben, cu o valoare de aprox.37.000 de euro),sume pe care inculpatul nu le poate justifica.

 Totodata avand in vedere faptul ca prin infractiunile de coruptie inculpatul A... a dobandit foloase necuvenite repreyentand contravaloarea renovarii apartamentului si  produse de mobilier de la GP S......, instanta fata  de aceste aspecete in baza art 112 cod penal va  dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de  23.614 lei ridicată de la inculpatul A..., reprezentand contravaloarea mitei primite de la inculpatul M...  G( valoare renovare apartament), precum si a sumei relative de 7700 lei reprezentand( contravaloarea mobilierului primit prin intermediul inculpatului S... I... ,dupa scaderea valorii bunurilor  luate de fratii S.......)

E.In ceea ce priveste anularea unor inscrisuri

 Din documentele ridicate de la sediul SC CA... C... SRL, respectiv de la locuința martorei A... A......, cu ocazia unor percheziții domiciliare desfășurate la data de 04.12.2014,  rezulta că mita primită de inculpatul A... I... M... în folosul fiicei sale de la inculpatul M... G... ,  a fost renovarea locuinței mai sus menționate pe cheltuiala SC CA... C. Aceastas mita  a fost disimulată prin încheierea  contractului nr.2257/05.12.2013, între A... A......, în calitate de beneficiar, și SC CA... C... SRL,în calitate de executant, ce are ca obiect executarea către beneficiar lucrări de construcții și reparații .. ,…....., prețul contractului a fost stabilit la suma de 23.179 lei (potrivit anexei nr.1 ce cuprinde oferta de preț), urmând ca termenul de finalizare a lucrărilor să fie de 31.01.2014. În ceea ce privește modalitatea de plată, la art.4 din contract se specifică că beneficiarul a plătit 3.000 lei ca avans, conform facturii 2026/05.12.2013 și chitanței 151/05.12.2013 (chitanță care a fost ridicată atât de la locuința martorei A... AZ... în original, cât și de la biroul de la AJFP Sm...  utilizat de inculpat-în copie xerox), iar restul valorii din contract se va achita în termen de 30 de zile de la data recepției, la terminarea lucrărilor și emiterea de executant a facturii finale. Cu privire la această chitanță, numita B M, contabila SC CA... C... SRL, a arătat că până la data de 04.12.2014 (data desfășurării percheziției), în evidențele societății, numita A... A......figurează doar cu această plată. De remarcat că SC CA... C... SRL nu a emis factura finală nici până la această dată si nici nu a prezentat un docuemnt prin care ar fi stins datoria cu toate ca locuinta gata renovata a fost preluata in folosinta de fiica functionarului public.

Contractul, actul aditional si chitanta de 3000 de lei incheiate intre A......A... si Ca... C... au avut rolul de a masca mita luata de catre inculpatul A... M... ca si contraserviciu pentru, verificarea, aprobarea si achitarea in regim de urgenta a decontului de TVA.

Fiind vorba de incrisuri incheiate pro-causa, acestea vor fi anulate de catre instanta, in vederea restabilirii situatiei anterioare, astfel instanta va păsi la anularea si a facturii emise in cazul GP S...... seria PIVET  nr. 5020/16,12,2013, acesta simuland mita, reprezentand salteaua ,  primita de inculpatul A... I...  de la subalternul sau S... I... . Bunaoara asa cum am aratat factura in cauza simuleaza primirea mitei si totodata preluarea cu titlu gratuit din patrimoniul GP S...... SA a mai multor bunuri care au fost insusite de catre inculpatul S... J... si fratele acestuia. Un motiv intemeieat pentru care se considera ca aceasta factura este fictiva , este faptul ca ea nu a fost inregistrata in contabilitatea SC V...... SRL , si mai mult nu a fost achitata.

Pe cale de consecinta fata de aspecetele mai sus retinute, instanta  va dispune anularea urmatoarelor acte simulate , in  vederea repunerii in situatia anterioara,  factura seria PIVET  nr. 5020/16,12,2013, contractul  nr. 2257/5.12.2013, actul aditional nr. 1, nedatat, la acest contract,  chitanta nr 151/05,12,2013.

In baza art 274 cod procedura penala instanta va  obliga pe inculpatii la cheltuieli judiciare in sarcina statului , dupa cum urmaza  S... J... la 11000 lei , A... M... 20 000 lei , M...  Y... 13000 lei , B...  D... si C...  M...  cate 9000 lei. La stabilirea cheltuielilor judiciare s-a avut in vedere complexitatea cauzei atat in faza de urmarire penala(necesitatea efectuarii filajelor si interceptarilor) cat si  in faza de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Face aplicarea art 5 din codul penal.

1) In baza art  289 alin 1  cod penal cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu reținerea art.5 din c.pen.,( fapta de la punctul 1 din rechizitoriul  nr 121/P/2013),  condamna pe inculpatul A... I... M... ,  căsătorit, studii superioare, profesie economist, locul actual de muncă Serviciul fiscal Municipal C, fără antecedente penale, la o pedeapsa de:

5 ani inchisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a), b )si,  g) cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a), b) , g) cod penal 

În baza  art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000, si art 35 cod penal  cu reținerea art.5 din c.pen., ( fapta de la punctul 2 din rechizitoriul  nr 121/P/2013), condamnape acelasi inculpat , la o pedeapsa de:

4 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si,  g cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b , g cod penal 

 În baza  art.297 alin.2 c.pen., cu aplic. art.35 c.pen. ( fapta de la punctul 3 din rechizitoriul  nr 121/P/2013), si retinerea art 5 cod penal condamna pe același inculpat la pedeapsa de:

2 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si,  g cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b , g cod penal

 În baza art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu reținerea art.5 din c.pen., (-un singur act material/ fapta de la punctul 1 din rechizitoriul  nr 29/P/2015)  condamna pe același inculpat la pedeapsa de:

3 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si,  g cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b , g cod penal 

 În baza art.38  lit a) rap la art 39 lit b) 45 c.pen.dispune contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care adauga un spor de 3 ani închisoare , astfel încât inculpatul va avea de executat o pedepsa de :

8 ani închisoare in detentie  si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si ,  g cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b , g cod penal 

 În baza art 404 alin 4 lit b)  cod procedura penala rap la art 72 cod penal deduce din pedeapsa aplicata inculpatului perioada retinerii de 24 ore luata la  15,12,2014 si a arestarii preventive luate de la data de 16,12,2014  pana la data de 22 iunie 2015.

În baza art. 399 Cod proc. pen. raportat la art. 208 alin. 5 Cod procedură penală menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul A... I... M... .. prin încheierea penală din data de 22.06.2015 a Tribunalului Bihor.

2)În baza  art.255  alin.1 c.pen. de la 1968 , cu aplic. art.6 din legea 78/2000, cu reținerea art.5 din c.pen.; condamana pe inculpatul M... G... , .., căsătorit, studii superioare, ocupație administrator societate comercială, fără antecedente penale, la pedeapsa de:

2 ani si 10 luni  închisoare in detentie  si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal de la 1968.

 În baza art. ...... al. 2 C. pen. de la 1969, va  interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie.

 În baza art 404 alin 4 lit b)  cod procedura penal rap la art 72 cod penal deduce din pedeapsa aplicata inculpatului perioada retinerii de 24 ore luata la  15,12,2014 si a arestarii preventive luate de la data de 16,12,2014  pana la data de pana la de 19 februarie 2015

În baza art. 399 Cod proc.pen. raportat la art. 208 alin. 5 Cod proc.pen. menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul MO... Y... .. astfel cum a fost modificată în ceea ce priveşte programul de supraveghere, prin încheierea penală din 26.05.2015 a Tribunalului Bihor

3) În baza  art.48 rap. la  art.289 alin.1 c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art.35 din c.pen.,cu aplicarea art 75 alin 2 lit b)  cu reținerea art.5 din c.pen., condamna pe inculpatul S... I... , ..căsătorit, studii superioare, profesie jurist, loc de muncă A.J.F.P. Sm...  , fără antecedente penale, la pedeapsa de:

2 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a), b)  cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a, b  cod penal 

În baza  art.29 alin.1 lit.b din legea 656/2002, rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 75 alin 2 lit b) condamna pe același inculpat la pedepsa de:

2 ani închisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a, b si cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal..

 In baza art 65cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a), b) , g )cod penal 

 În baza art.38  lit a) rap la art 39 lit b) 45 c.pen .dispune contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adauga un spor de8 luni  închisoare , astfel incant inculpatul va avea de executat o pedeapsa de :

2 ani si 8 luni  închisoare in detentie  si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 lit.  a), b) cod penal , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal.

 In baza art 65 cod penal, pe durata executarii pedepsei se interzic ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute la art 66 lit a), b)  cod penal 

În baza art 404 alin 4 cod procedura penala rap la art 72 cod penal deduce din pedeapsa aplicata inculpatului perioada retinerii de 24 ore  de la 12,01,2015 si a arestarii preventive luate de la data de  13,01,2015 pana la data de 19 februarie 2015

În baza art. 399 Cod proc. pen. raportat la art. 208 alin. 5 Cod proc.pen. menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul S... J...... astfel cum a fost modificată în ceea ce priveşte programul de supraveghere, prin încheierea penală din 26.05.2015 a Tribunalului Bihor.

4)In baza  art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu reținerea art.5 din c.pen.( aferenta unui singur act material –punctul 1 din rechizitoriul  29/P/2015,condamna pe inculpatul C...  M... I, , jud. Sm... , administrator al  SC C... SRL V... , căsătorit, studii generale, fără antecedente penale, la pedeapsa de :

9 luni inchisoare

In baza  art.255 alin.1 vechiul c.pen., cu aplic. art.6 din legea 78/2000 , cu aplicarea art 41 alin 2  cod penal  cu reținerea art.5 din c.pen. (4 acte materiale) ,condamna pe  acelasi inculpat la pedepsa de :

 2  ani si 10 luni  inchisoare si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal de la 1968

În baza art. ...... al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie.

In baza art 33 lit a) rap la art 34 lit b), 35 cod penal de la 1968 dispune contopirea celor doua pedepse in pedepsa cea mai grea de :

 2 ani si 10 luni inchisoare pe care nu o mai sporeste, astfel încât inculpatul va avea de executat o pedeapsa de

2  ani si 10 luni inchisoare in detentie si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal de la 1968

În baza art. ...... al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b  C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie.

5) In baza art 254 alin 1 si 2 cod penal , cu aplic. art.6 din legea 78/2000 și art. 41 alin 2  din c.pen., cu reținerea art.5 c.pen.( (4 acte materiale) condamna pe  inculpatul B...  D... G... , , ocupația funcționar public - inspector principal în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Sm... , căsătorit, fără antecedente penale,cercetat  în stare de libertate la o pedepsa de :

5 anisi 8 luni inchisoare in detentie  si  5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsa complementara, dreptul de a ocupa o functie sau exercita o profesie  ori de a desfasura o activitate  de natura  aceleia de care s-a folosit  condamnatul pentru savarsirea infractiunii  potrivit art 65 alin 1 cod penal de la 1968

În baza art. ...... al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie.

In baza art 404 alin 4 lit c) cod procedura penala mentine masurile asiguratorii luate prin ordonanța DNA din  11,12,2014  prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor  mobile proprietatea inculpatului A... I... M... .

In baza art 112 cod penal dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de  23.614 lei ridicată de la inculpatul A..., reprezentand contravaloarea mitei primite de la inculpatul M...  G( valoare renovare apartament), precum si a sumei  relative de 7700 lei reprezentand( contravaloarea mobilierului primit prin intermediul inculpatului S... I... , dupa scaderea din valoare a bunurilor de care au beneficiat fratii S......)

In baza art 112  ind 1 cod penal dispune confiscarea extinsa  de la inculpatul A... I... M... a (sumelor  de: 38,886 lei ( diferenta ramasa dupa scaderea confiscarii speciale) , 25.000 euro, precum și 36 de monede din metal galben, cu o valoare de aprox.37.000 de euro),sume pe care inculpatul nu le poate justifica.

Dispune anularea urmatoarelor acte: factura seria PIVET  nr. .../16,12,2013, contractul  nr. .../5.12.2013, actul aditional nr. 1, nedatat, la acest contract,  chitanta nr 151/05,12,2013

In baza art 274 cod procedura penala obliga pe inculpatii la cheltuieli judiciare in sarcina statului , dupa cum urmaza  S... J... la 11000 lei , A... M... 20 000 lei , M...  Y... 13000 lei , B...  D... si C...  M...  cate 9000 lei

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 22.07.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,

...  ...