Infracţiunea de conducere pe drumurile publice

Sentinţă penală 396 din 05.11.2014


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 11.06.2014 sub nr. 2059/260/2014, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului M M G, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută de art. 336 alin. 1 din NCP.

În cuprinsul actului de sesizare al instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 13.04.2014, organele de poliţie aflate în serviciul de patrulare au depistat auto cu număr de înmatriculare BV 86 AMO la volanul căruia se afla inculpatul. Întrucât inculpatul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la Spitalul Comănești unde i s-a recolatat o probă biologică al cărei rezultat a fost de 1,55 gr ‰ alcool în sânge.

Situaţia de fapt descrisă a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: declaraţia învinuitului (fila 17-18, 21, 22 dos. de urm. pen.), declaraţia martorului Fulga Ștefan  (fila 13 dos. de urm. pen.), procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (fila 2, 3 dos. de urm. pen.), buletin de analiză toxicologică (fila 10, dos. de urm. pen.), buletin de examinare clinică (fila 6, dos. de urm. pen.), printerul alcooltest (fila 3 bis, dos. de urm. pen.).

În timpul cercetării judecătoreşti nu au fost administrate probe noi, judecata făcându-se în baza probelor din faza de urmărire penală şi a declaraţiei inculpatului din faza de judecată în conformitate cu prevederile art. 396 alin. 10  Cod procedură penală.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 13.04.2014 inculpatul a circulat la Bacău și la întoarcere s-a oprit pe raza satului Sulța, com. Agăș, unde a consumat băuturi alcoolice. Ulterior s-a urcat din nou la volan și a mai luat cu el în autoturism o persoană.  Pe DC 136  inculpatul a fost oprit de echipa de patrulare a poliției fiind depistat cu 0,66 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la Spitalul Comănești unde i s-a recolatat o probă biologică al cărei rezultat a fost de 1,55 gr ‰ alcool în sânge.

Cu ocazia audierii atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, inculpatul recunoaşte săvârşirea faptei aşa cum a fost ea reţinută. Cu ocazia audierilor din faza de judecată acesta solicita ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte în baza art. 374 alin. 4 coroborat cu art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Art. 103 alin. 1 Cod proc. pen. prevede că probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. În cauză, declaraţiile inculpatului sunt susţinute de celelalte mijloace de probă, respectiv declarația martorului F Ș din faza de urmărire penală, printerul alcooltest, buletinul de analiză toxicologică, procesul-verbal de constatare a infracțiunii, buletinul de examinare clinică.

Din întreg materialul probator rezultă că inculpatul a circulat în data de 13.04.2014 pe DC 136  în com. Agăș, sat Sulța, jud. Bacău cu autoturismul având număr de înmatriculare BV 86 AMO pentru care este necesar permis de conducere, având o alcoolemie în sânge de 1,55 gr ‰ alcool în sânge.

În drept, fapta inculpatului M M G care, la  data de 13.04.2014 a condus autoturismul marca Ford cu număr de înmatriculare BV 86 AMO pe DC 136  în com. Agăș, sat Sulța, jud. Bacău având în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 336 alin. 1 NCP.

În ceea ce priveşte latura obiectivă, instanţa reţine că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii în sensul în care din probele administrate în cauză se evidenţiază realizarea elementului material specific constând într-o acţiune de conducere a unui autoturism pe drumul public având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală. În înţelesul art. 6 pct. 14 din OUG 195/2002 prin drum public se înţelege “orice cale de comunicaţie terestră (…) special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice”. Nu există nicio urmă de dubiu că DC 136  în com. Agăș, sat Sulța, jud. Bacău întruneşte condiţiile legale pentru a putea fi calificat drept drum public. Cu privire la îmbibaţia alcoolică peste limita legală stabilită prin prelevare de mostre biologice aceasta rezultă din buletin de analiză toxicologică nr. A12/623/15.04.2014 de la fila 10 dosar urmărire penală, care nu a fost contestat de inculpat iar proba în sine a fost însuşită de acesta.

Autoturismul condus de inculpat la momentul săvârșirii faptei era un autoturism marca Ford cu număr de înmatriculare, pentru conducerea căruia este necesar permis de conducere categoria B.

Urmarea imediată ca şi element al laturii obiective se realizează prin simpla săvârşire a faptei având în vedere că infracţiunea prevăzută de art. 336 alin 1 din NCP este o infracţiune de pericol care nu necesită producerea unui anumit rezultat.

Legătura de cauzalitate rezultă din însăşi săvârşirea faptei.

 Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie a intenţiei, acesta având reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, prevăzând rezultatul socialmente periculos, care apare ca inevitabil din momentul începerii săvârşirii acţiunii ce constituie elementul material. Vinovăţia inculpatului rezultă din declaraţiile sale, care sunt coroborate cu ansamblul probator administrat în cauză.

Constatând că infracţiunea există, că a fost săvârşită inculpat cu vinovăţia specifică, în baza art. 396 alin. 2 Cod proc. pen., instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii care face obiectul judecăţii.

La stabilirea limitelor speciale de pedeapsă instanţa va avea în vedere prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, în sensul în care inculpatul prezent la primul termen de judecată şi înaintea începerii cercetării judecătoreşti a precizat că doreşte ca judecata să aibă loc în baza acestor prevederi legale cu reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime. Instanţa a admis această cerere întrucât din probele administrate în faza de urmărire penală se pot stabili clar faptele inculpatului si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse. Prin urmare limita minimă de pedeapsă prin aplicarea reducerii legale şi care va fi avută în vedere la individualizarea pedepsei va fi de 8 luni iar limita maximă de 3 ani şi 4 luni.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 Cod Penal.

În conformitate cu prevederile art. 74 Cod penal instanţa va avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social al faptei instanţa reţine că infracţiunea are un grad ridicat de pericol social prin urmările pe care le poate produce pentru siguranţa traficului rutier şi pietonal.

La stabilirea gradului concret de pericol social se are în vedere nivelul crescut al alcoolemiei, respectiv de 1,55 gr ‰ alcool în sânge , raportat la limita minimă prevăzută de textul incriminator, respectiv 0,80 g/l. De asemenea faptul că inculpatul a mai luat în mașină o persoană căreia i-a pus astfel viața în pericol, precum și împrejurarea că s-a urcat la volan fără a avea o urgență deosebită și intenționând să parcurgă o distanță destul de mare sunt elemente care sporesc gradul de pericol social concret.

La caracterizarea persoanei inculpatului se are în vedere faptul că nu a mai avut abateri de la legea penală, a manifestat o atitudine de recunoaştere şi regret faţă de fapta reţinută în sarcina sa.

Cu toate acestea instanţa nu poate da eficienţă circumstanţelor atenuante având în vedere gardul ridicat de pericol social al faptei, urmările care s-ar fi putut produce şi nu în ultimul rând persoana inculpatului.

Pentru toate aceste motive instanța se va orienta către aplicarea unei pedepse cu închisoarea și nu cu amenda.

În consecinţă inculpatului i se va stabili o pedeapsă de 1 an și 2 luni închisoare.

Instanţa apreciază că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins si fără privare de libertate, executarea pedepsei in regim de detenţie putând avea consecinţe nefaste asupra inculpatului şi în consecinţă, în temeiul art. 83 C. pen., va dispune amânarea executării pedepsei pentru un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condiţiile art. 84 C. Pen, care va începe să curgă la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 Cod Penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 Cod Penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. c-e se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău.

În baza art. 85 alin. 2 Cod Penal instanța stabilește ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să nu conducă autoturisme pentru care este necesar permis de conducere categoria B, apreciind că aceasta este măsura echitabilă de natură a repara valoarea socială prejudiciată prin săvârșirea faptei. De asemenea această măsură este de natură a atrage atenția inculpatului asupra gravității faptei săvârșite și a avea un rol preventiv privind săvârșirea în viitor de fapte de aceeași natură.

Totuși, art. 87 alin. 2 Cod Penal dă posibilitatea inculpatului să solicite motivat instanței care a dispus măsura încetarea acesteia înainte de împlinirea termenului de 2 ani.

În baza art. 404 alin. 3 CPP instanța atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv revocarea amânării pedepsei și executarea acesteia în regim de detenție potrivit prevederilor art. 88 Cod Penal.

În temeiul art. 274 alin. 1 C. proc. pen., instanţa urmează a obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

Domenii speta