Favorizare a făptuitorului prev. de art. 269 al. 1 Cod penal

Sentinţă penală 227/S din 28.10.2015


favorizare a făptuitorului prev. de art. 269 al. 1 Cod penal

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR. 1247/62/2015

SENTINŢA PENALĂ NR. 227/S

 Şedinţa  publică din data de 28.10.2015

PREŞEDINTE: (…) – judecător

GREFIER: (…)

Cu participarea PROCURORULUI: (…) din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea  asupra soluţionării cauzei penale privind pe inculpatul CI trimis în judecată în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de favorizare a făptuitorului prev. de art. 269 al. 1 Cod penal.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art.369  Cod procedură penală, în sensul că toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv cele ale preşedintelui completului de judecată au fost înregistrate prin mijloace tehnice.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 22.10.2015, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 28.10.2015.

T R I B U N A L U L,

Asupra cauzei penale de faţă:

Constată că prin rechizitoriul din 16.03.2015 întocmit în dosarul 78/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brasov s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de liberate  a  inculpatului  CI pentru comiterea infracţiunii de favorizare a făptuitorului prev. de art. 269 al. 1 Cod penal, faptă ce constă în aceea că, la data de 05.02.2015, fiind audiat în calitate de persoană civilă în dosarul penal nr. 5005/62/2014 al Tribunalului Braşov Secţia Penală, a declarat, contrar celor afirmate în cursul urmăririi penale în dosarul penal nr. 531/ P /2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, că nu l-a văzut pe inculpatul MG lovind-o pe persoana vătămată VCI în timpul conflictului ce a avut loc la data de 30.07.2014 pe raza comunei Ormeniş. jud. Braşov, urmărind prin schimbarea declaraţiei să-l exonereze pe inculpatul MG de răspunderea penală pentru infracţiunea comisă asupra lui VCI.

În cursul urmăririi penale s-a administrat următorul probatoriu:

(…)

Din analiza probatoriului cauzei, instanţa retine  în fapt următoarele:

La data de 05.02.2015, la Tribunalul Braşov Secţia Penală s-au realizat acte de cercetare judecătoreasca în dosarul nr. 5005/62/2014 în care inculpatul GN este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor asupra persoanei vătămate VG si inculpatul MG este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor asupra persoanei vătămate VCI şi lovire sau alte violenţe asupra persoanei vătămate CI.

La acest termen de judecată s-a procedat printre altele, la audierea persoanei civile CI, care a afirmat că, în data de 30.07.2014, nu 1-a văzut pe inculpatul MG să o lovească pe persoana vătămată VCI, această declaraţie fiind contrară celei date în cursul urmăririi penale.

Pentru acest motiv, prin procesul verbal întocmit la data de 09.02.2014, procurorul de şedinţă s-a sesizat din oficiu despre săvârşirea infracţiunii de favorizare a făptuitorului, prev. de art. 269 alin. I Cod Penal, considerând că, prin schimbarea declaraţiei, CI încearcă să împiedice tragerea la răspundere penală a inculpatului MG pentru infracţiunea de tentativă de omor (fila I).

ÎN FAPT:

Prin rechizitoriul nr. 531/ P/ 2014 din data de 19.09.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor CN pentru săvârşirea infracţiunii de omor în forma tentativei, prev. de art. 32 alin. 1 Cod Penal  rap. la art. 188 alin. 1 Cod Penal  şi MG pentru săvârşirea infracţiunilor de omor în forma tentativei, prev. de art. 32 alin. I Cod Penal  rap. la art. I8S alin. I Cod Penal şi lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. I Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal  (filele 23-42).

Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că, în seara zilei de 30.07.2014. în jurul orelor 21:00, inculpaţii GN, MG şi mai multe rude ale acestora s-au deplasat în faţa locuinţei persoanelor vătămate VCI şi VC din corn. Ormeniş, strada (...),jud. Braşov şi le-au adresai injurii şi ameninţări pe fondul neînţelegerilor mai vechi privind încălcarea proprietăţii imobiliare.

Pe fondul degenerării conflictului, inculpatul GN a lovit-o cu o sapă în cap pe persoana vătămată VC, provocându-i pierderea cunoştinţei, şi a intenţionat să agreseze şi alte persoane din grupul advers, însă a fost dezarmat de către martorul VJ şi determinat să fugă în curtea sa.

În continuare, în timp ce se afla lângă soţia sa căzută la pământ, persoana vătămată VCI a fost lovită în cap cu o altă sapă de către inculpatul MG, care a aruncat obiectul folosit la agresiune în curtea coinculpatului GN, s-a reînarmat cu o scândură găsită în apropiere şi l-a lovit pe VCI peste abdomen, până când a fost îndepărtat de martorul VLO.

În aceste condiţii, inculpatul MG a fugit la domiciliu, s-a înarmat cu un băţ având un cuţit legat la unul dintre capete şi, pe drumul de întoarcere spre locul conflictului, s-a intersectat cu persoana civilă CI, pe care a lovit-o, fără motiv, cu băţul în cap,  producându-i o leziune la nivelul ochiului stâng.

Persoanele vătămate VCI, VC şi CI au fost transportate cu salvarea la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, unde primele două au fost internate şi supuse unor intervenţii chirurgicale pentru salvarea vieţii, iar a treia a fost pansată şi lăsată să plece la domiciliu.

Existând elemente obiective privind săvârşirea infracţiunilor contra vieţii, urmărirea penală a fost efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov în dosarul nr. 531/P/2014, iar la data de 18.08.2014 s-a procedat la audierea persoanei civile CI, care a declarat următoarele aspecte relevante cauzei:

„…am auzit scandal pe stradă şi am ieşit să văd ce se întâmplă. Am văzut că, la aproximativ 100 metri spre capătul satului, erau strânse foarte multe persoane pe stradă, care ţipau. M-am deplasat pe jos în locul respectiv şi am văzul-o pe VC căzuta in interiorul curţii sale, lângă poartă. Soţul său V (VC a venit în fugă spre soţia sa şi s-a aplecat să vadă ce i s-a întâmplat. In acelaşi timp, am văzut că MG a sărit gardul în curtea lui VC. a venit pe la spatele acestuia şi i-a aplicat o lovitură cu sapa în cap, doborându-l la pământ. Precizez, că lovitura a fost aplicată cu tăişul sapei, iar VC a devenit inconştient, curgându-i mult sânge de la cap.

După ce l-a lovit pe VC, MG a aruncat sapa în curtea cumnatului său GN Junior, după care a luat o scândură şi a continuat să-l lovească pe VC şi pe VL, care intervenise în sprijinul fratelui său.

Văzându-i pe VC şi VC căzuţi la pământ plini de sînge, lumea a început să strige că au fost omorâţi, astfel că MG a încetat agresiunea şi a fugit prin spatele curţilor către domiciliul său " (filele 50-52).

Urmare sesizării instanţei de judecată prin rechizitoriul nr. 531/P/2014 din 1 9.09.2014. la Tribunalul Braşov a fost înregistrat dosarul penal nr. 5005/62/2014, iar la termenul de judecată din data de 05.02.2015 s-a procedat la audierea persoanei civile CI, care a relatat următoarea stare de fapt legată de participaţia inculpatului MG la infracţiune de tentativă de omor:

„M-am dus sa îmi chem băiatul şi am văzut când GN a lovit-o pe VC cu sapa în cap. Nu am văzut când M l-a lovit pe VC pentru că cu am plecat acasă cu băiatul meu...

... Azi dau declaraţia reală, iar la urmărirea penală i-am confundat pe MG şi GN. Nu am văzut când a fost lovit VC" (fila 45).

Din compararea declaraţiilor făcute de CI în cursul urmăririi penale şi al judecăţii rezultă fără echivoc schimbarea poziţiei faţă de participaţia inculpatului MG la infracţiunea de omor în forma tentativei, astfel că prin varianta expusă în data de 05.02.2015 a îngreunat aflarea adevărului în cauză şi l-a ajutat pe acesta din urmă să evite răspunderea penală.

În cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere nefurnizând declaraţii în cauză.

La termenul de judecată din 24.09.2015, după audierea inculpatului şi luarea concluziilor asupra cererii inculpatului de judecare a cauzei potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, instanţa a admis cererea formulată de inculpat în considerarea atitudinii procesuale a inculpatului care, prin declaraţia dată în faţa instanţei şi-a asumat integral răspunderea faţă de acuzaţia adusă prin rechizitoriu , precizând că în faţa instanţei de judecată din dosarul de tentativă la omor a declarat diferit din milă faţă de inculpat.

Având în vedere materialul probatoriu administrat în cauză, respectiv : declaraţia inculpatului de recunoaştere în totalitatea a faptei penale dată în faţa instanţei şi înscrisurile ce reprezintă materialul probatoriu administrat în cursul urmăririi penale ,  instanţa  apreciază că:

În drept, fapta inculpatului CI care, la data de 05.02.2015, fiind audiat în calitate de persoană civilă în dosarul penal nr. 5005/62/2014 al Tribunalului Braşov Secţia Penală, a declarat, contrar celor afirmate în cursul urmăririi penale în dosarul penal nr. 531 P 2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, că nu l-a văzut pe inculpatul MG lovind-o pe persoana vătămată VCI în timpul conflictului ce a avut loc la data de  30.07.2014 pe raza comunei Ormeniş. jud. Braşov, urmărind prin schimbarea declaraţiei să-l exonereze pe inculpatul MG de răspunderea penală pentru infracţiunea comisă asupra lui VCI, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de favorizare a făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 Cod penal .

Vinovăţia inculpatului fiind dovedită,  instanţa urmează a realiza tragerea acestuia la răspundere penală.

În acest context instanţa va face deopotrivă aplicaţiunea prevederilor art. 396 al. 10 Cod procedură penală şi ale art. 74 Cod penal  privind criteriile de individualizare judiciara a pedepsei.

Astfel instanţa, în procesul de individualizare judiciară a pedepsei are în vedere : împrejurările concrete în care s-a derulat starea de fapt , mobilul faptei , inculpatul precizând că a declarat necorespunzător realităţii din milă faţă de inculpatul din cauza penală,  luând în considerare şi natura infracţiunii deduse judecăţii.

Cât priveşte persoana inculpatului instanţa reţine că acesta este o persoană în vârstă de 37 de ani, este integrat în societate şi familie, are locuinţă stabilă, este  căsătorit şi are un copil minor în întreţinere, nu se află la un prim conflict cu legea penală, întrucât a fost condamnat definitiv cu suspendarea executării în anul 2011 la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare  pentru infracţiuni concurente de ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, pentru această pedeapsă însă s-a împlinit la data de 05.12.2014 termenul de reabilitare de drept, ca atare nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recidivă sau pluralitatea intermediară de infracţiuni. Se mai constată că în anul 2010, Parchetul Judecătoriei Rupea a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de CI  şi aplicarea unei sancţiuni administrative de 500 lei pentru art. 1 pct.1 din legea 61/1991 republicată. În prezenta cauză penală inculpatul a adoptat o atitudine corespunzătoare în sensul că s-a prezentat în faţa organelor judiciare , a dovedit interes pentru situaţia sa juridică şi a conştientizat în cursul derulării procedurii gravitatea acuzaţiei prin adoptarea în faţa instanţei a unei poziţii procesuale de recunoaştere şi regret a faptei penale.

De asemenea instanţa subliniază mobilul declarat al faptei , inculpatul arătând instanţei că a comis fapta din milă , această circumstanţă reprezintă o împrejurare ce diminuează gravitatea faptei şi periculozitatea infractorului , astfel că va fi valorificată de instanţă ca şi circumstanţă atenuantă judiciară în condiţiile art. 75 al. 2 lit.b Cod penal, cu aplicarea corespunzătoare a art. 76 al. 1 Cod penal .

În raport de toate circumstanţele reale şi personale evidenţiate, instanţa apreciază că este îndestulătoare pentru reeducarea inculpatului pedeapsa amenzii penale, respectiv pedeapsa de 90 zile - amendă. În acord cu criteriile stabilite prin dispoziţiile art. 61 al. 3 Cod penal, instanţa apreciază că suma de 10 lei este corespunzătoare unei zile-amendă , inculpatul fiind o persoană fără ocupaţie, cu gospodărie şi familie în comuna Ormeniş, astfel că inculpatul urmează să execute pedeapsa amenzii în cuantum de 900 lei.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 Cod penal potrivit cărora „ dacă persoana condamnată , cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile închisoare.”.

De asemenea va aduce la cunoştinţa inculpatului şi dispoziţiile art. 64 Cod penal potrivit cu care: ”În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile - amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunităţii.”

Instanţa a apreciat că pronunţarea acestei condamnări reprezintă pentru inculpat un avertisment în sensul de a nu mai comite alte infracţiuni pe viitor.

Instanţa nu a dispus amânarea aplicării pedepsei astfel cum a solicitat inculpatul prin apărătorul său întrucât datele de cazier judiciar mai sus evidenţiate conturează conduita avută anterior de acesta faţă de ordinea de drept şi nu îl recomandă pe acesta pentru acest beneficiu statuat prin art.80 Cod penal, art. 83 al. 1 lid. d Cod Penal,  obligând  instanța să țină seama inclusiv de conduita avută de infractor anterior săvârșirii infracțiunii .

Cu aplicarea 274 Cod procedură penală,  în privinţa cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală şi instanţa de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 269 al. 1 Cod penal , cu aplicarea art. 61 al. 4 lit.c Cod penal şi art. 396 al.10 Cod procedură penală şi art. 75 al. 2 lit.b, 76 al. 1 Cod penal , pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului condamnă inculpatul CI, la pedeapsa de 90 zile - amendă. Stabileşte suma de 10 lei ca fiind corespunzătoare unei zile - amendă , astfel că inculpatul urmează să execute pedeapsa amenzii în cuantum de 900 lei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 şi 64 Cod penal .

În baza art. 274 Cod procedură penală , onorariul de 200 lei pentru  apărătorul desemnat din oficiu BA se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi se include în cheltuielile judiciare şi obligă pe inculpat să plătească statului suma de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare la urmărirea penală şi instanţa de fond, restul cheltuielilor judiciare ( onorariu avocat oficiu ) rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 28.10.2015.

Preşedinte, Grefier,