Răspundere civilă delictuală

Sentinţă civilă 2769 din 15.04.2016


Răspundere civilă delictuală. Întinderea despăgubirii acordate de asigurătorul auto pentru fapta culpabilă a propriului asigurat. Despăgubirile privesc nu numai contravaloarea avariilor produse autovehiculului celui păgubit (damnun emergens), ci şi lipsa de folosinţă a autovehiculului (lucrum cessans), apreciată în raport de faptul că bunul era folosit de cel păgubit în activitatea sa profesională.

Sentinţa civilă nr. 2769/15.04.2016

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta SC T SRL a chemat în judecată pe pârâta S.C. G.R.A.R. SA, solicitând obligarea acesteia la plata, sumei de 8.239,9 lei cu titlu de despăgubiri civile; a sumei de 1.054,72 lei cu titlu de penalităţi de întârziere în procent de 0,2% pe zi de întârziere calculate începând cu data de 18.08.2014-28.10.2014, precum şi în continuare până la plata efectivă a despăgubirilor şi a sumei de 5.361,28 lei cu titlu de lipsă de folosinţă autovehicul calculată pentru perioada 18.08.2014-28.10.2014, precum şi în continuare până la plata efectivă a despăgubirilor. A mai solicitat şi cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 2769/15.04.2016, pronunțată de Judecătoria Galați s-a admis, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC T. SRL, în contradictoriu cu pârâta S.C. G.R.A.R. SA și a fost obligată pârâta inclusiv la plata sumei de 157,72 lei cu titlu de lipsă folosinţă autoturism.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:

La data de 28.07.2014, autoturismul marca Hyundai Accent cu numărul de înmatriculare …, proprietatea reclamantei şi condus de numitul H. C. D. în regim de taximetrie, în Galaţi, …, ajungând la inelul de rocadă, nu i-a fost acordată prioritate de trecere de către autoturismul marca Nissan, cu numărul de înmatriculare …, proprietatea SC V. R. SA, condus de intervenientul forţat S. R. G. Autoturismele au intrat în coliziune, rezultând avarierea ambelor.

Autoturismul marca Nissan, cu numărul de înmatriculare … avea încheiată poliţă de răspundere civilă auto obligatorie - tip RCA la pârâtă, unde a fost deschis dosarul de daune seria …. Valoarea reparaţiilor a fost stabilită la suma de 12.319,92 lei, conform devizului estimativ întocmit de pârâtă în sistemul AUDATEX. Având în vedere faptul că valoarea de nou a autoturismului marca Hyundai Accent cu numărul de înmatriculare … este de 10.750 euro, iar gradul de uzură al acestuia a fost stabilit de pârâtă la 82%, corespunzător unei vechimi de 8 ani şi 9 luni şi a unei stări de întreţinere satisfăcătoare, dauna suferită de reclamantă a fost considerată a fi una totală.

(…)

Instanţa reţine că potrivit art. 45 pct.1 din Ordinul CSA nr. 14/2011 modif., ... despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătorească, în cazul în care: .. se formulează pretenţii de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectivă de despăgubire, cu excepţia lipsei de folosinţă a mijloacelor de transport cu care persoana prejudiciată îşi realizează obiectul de activitate şi pentru care deţine licenţă şi autorizare în acest sens, dar numai pentru timpul normat necesar efectuării reparaţiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despăgubire aferentă lipsei de folosinţă se determină luându-se în calcul tarifele pentru transporturi de mărfuri sau de persoane, practicate de păgubit la data producerii pagubei. Sarcina probei aparţine păgubitului şi se face cu înscrisuri doveditoare.

Întrucât reclamanta utiliza autoturismul pentru prestarea serviciilor de transport persoane în regim de taximetrie, instanţa apreciază că aceasta este îndreptăţită la contravaloarea lipsei de folosinţă pe timpul cât autoturismul este indisponibilizat pentru efectuarea reparaţiilor. Din devizul estimativ întocmit de pârâtă, rezultă că timpul necesar efectuării acestor reparaţii este de 16,1 ore, nefiind contestat de reclamantă. Întrucât din raportul de expertiză contabilă întocmit de expertul V.G. E. rezultă faptul că lipsa de folosinţă zilnică a autoturismului este de 78,357 lei, deci de 9,7946 lei/oră aplicabil unui program de lucru de 8 ore. Prin urmare reclamanta este îndreptăţită la o lipsă de folosinţă a autoturismului de 157,72 lei.

Împotriva sentinţei a formulat apel pârâta care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

Prin Decizia civilă nr. 122/A/2017/30.03.2017, instanţa de control judiciar a respins, ca nefondat, apelul cu privire la criticile formulate de pârâta-apelantă, printre acestea nefiind critici cu privire la soluţia primei instanţe referitor la contravaloarea lipsei de folosinţă.

Domenii speta