Cerere de valoare redusă

Hotărâre 197 din 17.01.2017


Asupra acţiunii civile introdusă de reclamant S.C.  în contradictoriu cu pârât BG,  având ca obiect cerere valoare redusă.

Având în vedere că din verificarea actelor de la dosar rezultă că ultimul act de procedură a fost efectuat la data de 11.05.2016,  când cauza a fost suspendată întrucât reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă, respectiv indicarea domiciliului pârâtului.

Văzând că în conformitate cu dispoziţiile art.416 C.p.civ orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de 6 luni, iar potrivit dispoziţiilor art. 420 C.p.civ. perimarea se poate constata şi din oficiu;

Constatând că de la data încheierii de suspendare prezenta cauză a rămas în nelucrare mai mult de 6 luni din vina părţilor, nemaiîndeplinindu-se niciun act de procedură în vederea judecării pricinii;

Instanţa, în baza art. 416 şi urm. C.p.civ. urmează a constata perimată acţiunea de faţă.