Contestaţie Ia executare

Sentinţă penală 12/p/2017 din 02.02.2017


Conţinut speţa.

Prin contestaţia Ia executare depusă la data de 04.01.2017 la Judecătoria Bacău,

înaintată pe cale administrativă şi înregistrată la Tribunalul Bihor la data de 18.01.2017 sub

dosar penal nr. 306/111/2017, condamnaţii au solicitat ca în baza art. 598 alin. 1 lit. c)

C.pr.pen. să se constate existenţa unei cauze de împiedicare a punerii în executare a hotărârii

în baza căreia a fost emis mandatul de executare pe care îl execută, în sensul că există o

Decizie a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie-completul pentru dezlegarea unor chestiuni de

drept în materie penală._

Pentru termenul de judecată stabilit la data de 02.02.2017, contestatorul condamnat G. N. prezent personal în faţa instanţei a arătat că îşi retrage contestaţia şi că nu a fost fomulată de el, depunând şi un înscris în acest sens, iar contestatoarea condamnată P.N. a depus o cerere prin care a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art. 364 alin. 4 C.pr.pen., precum şi să se ia act că nu îşi însuşeşte contestaţia la executare (f 56).

în consecinţă, faţă de poziţia procesuală a contestatorilor, având în vedere dipoziţiile art. 599 alin.3 C.pr. pen. conform cărora cererea având ca obiect contestaţie la executare poate fi retrasă de condamnat, precum şi decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XXXIV/2006, dată într-un recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 368/30.05.2007, pe deplin aplicabilă în speţă, instanţa urmează a lua act de manifestarea de voinţă a contestatorilor condamnaţi, în sensul retragerii contestaţiei la executare formulată.

Prin urmare, în temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., potrivit cărora în cazul [...] introducerii oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana [...] care şi-a retras [...] cererea, instanţa va obliga contestatorii la plata sumei de 100 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat