Ucidere din culpă –latura civilă

Sentinţă penală 28 din 24.04.2014


Pe rol fiind amânată pronunţarea asupra cauzei penale privind pe părţile civile M.R.C, M.A, M.M, M.M şi pe inculpat C.A, asigurător BNCV DIN F, având ca obiect ucidere din culpă (art.178 C.p.) -LATURĂ CIVILĂ.

 Dezbaterile asupra fondului cauzei  au avut loc în şedinţa publică  din data de 17 aprilie 2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi, 24 aprilie 2014 în vederea depunerii la dosar a concluziilor scrise din partea părţilor, când în aceeaşi compunere, a deliberat şi pronunţat următoarea sentinţă.

 

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă,

Constată că sub numărul xxxx s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, în urma disjungerii din dosarul xxxx cererile de constituire de parte civilă formulate părţile civile M.M, domiciliată în XXXXXX în nume propriu şi ca reprezentantă legală a minorului M.M cu acelaşi domiciliu ,M.A, domiciliată în XXXXXXX ,A.V.R în numele şi ca reprezentantă legală a minorei M.R.C, cu domiciliul în oraşul XXXXXXXX.în contradictoriu cu inculpatul  C.A şi BNCV din F prin B.A. din R ,solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligat inculpatul la plata daunelor materiale şi morale.

Astfel partea civilă M.M a solicitat în nume propriu suma de 20.000 lei cu titlu de despăgubiri civile şi 200.000 Euro,pentru minorul M.M a solicitat suma de 150.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii reprezentând daune morale şi suma de 500 lei lunar reprezentând pensie de întreţinere până la data majoratului sau până la terminarea studiilor.

În probaţiune s-a depus copie după certificat de moştenitor după defunct ,copii bonuri de cumpărare pentru diferite produse ,chitanţe,.

M.A a solicitat 150.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii ,reprezentând daune morale şi suma de 500 lei lunar reprezentând pensie d e întreţinere până la terminarea studiilor .

A.V.R  în calitate de reprezentant legal al minorei M.R.C a solicitat 100.000 Euro sau echivalentul în lei la data plăţii reprezentând daune morale precum şi plata sumei de 500 lei lunar reprezentând pensie de întreţinere până la data majoratului sau finalizarea studiilor.

În probaţiune s-a depus copia sentinţelor de plată a pensie de întreţinere de către defunct în favoarea minorei .

(BAAR )a arătat prin notele de şedinţă depuse că nu a identificat nici o societate de asigurare la care să fi fost asigurat pentru RCA /Carte Verde autovehiculul cu numărul de înmatriculare xxxxx implicat în accidentul de circulaţie din data de 29.10.2012 ,dar a confirmat faptul că autovehiculul era înmatriculat în Franţa la data producerii accidentului.

Biroul Naţional de Carte Verde din Franţa este semnatar al Acordului multilateral de Garantare ,acord la  care a aderat şi Biroul Naţional Carte Verde din România ,prin acest acord ,acesta garantează plata despăgubirilor la care au dreptul persoanele prejudiciate prin accidentele produse de autovehicule care au locul obişnuit de staţionare în aria lor de competenţă şi care nu sunt asigurate pentru RCA /Carte Verde.

Inculpatul, în dosarul xxxxx unde s-a judecat latura penală a cauzei, în declaraţia dată în faţa instanţei a  arătat  că este de acord să despăgubească părţile civile în măsura în care acestea sunt dovedite ,arătând totodată că nu are posibilităţi materiale.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea de şedinţă din data de03.10.2013, în dosar nr. xxxx, a fost disjunsă latura civilă a cauzei, instanţa rămânând în pronunţare asupra laturii penale. Prin sentinţa penală nr.98 /2013 pronunţată de Judecătoria Sălişte , s-a dispus condamnarea inculpatului C.A la o pedeapsă de 1 an şi 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 1şi 2 Cpen şi s-a dispus în baza art. 81Cpen suspendarea condiţionată a pedepsei aplicată inculpatului pe o perioadă de 3 ani şi 5 luni.

 S-a reţinut, în esenţă, că inculpatul se face vinovat de faptul că la data de  29.10.2012 ,în jurul orei 12,50 acesta conducea autoturismul marca Peugeot cu nr de înmatriculare xxxx ,pe DN1 ,din direcţia Sibiu –Sebeş, în apropiere de localitatea Apoldu de Sus. În condiţii de carosabil umed ,pe timp de ploaie şi a unei viteze neadaptate la condiţiile de drum ,în zona Km337+500m în afara satului Apoldu de Sus ,inculpatul s-a angajat în depăşirea unui autovehicul –ansamblu tir ,iar la revenirea pe banda de mers ,a pierdut controlul autoturismului ,într-o curbă uşoară la stânga şi cu toate manevrele pentru a se redresa a ieşit în afara părţii carosabile răsturnându-se de mai multe ori în şanţ ,oprindu-se într-un copac de pe marginea drumului .În urma accidentului trei dintre cei cinci ocupanţi ai autoturismului au fost vătămaţi ,M.Il ,pasager pe bancheta din spate dreapta a decedat .U.G.D stătea pe locul din dreapta faţă şi a suferit leziuni traumatice ,cel de-al treilea fiind conducătorul auto ,inculpatul C.A. Aceştia din urmă, au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean xxx –Urgenţe .Persoana vătămată U.G.D nu a formulat plângere penală prealabilă şi a declarat că nu posedă  certificat medico legal şi nici nu pretenţii de la conducătorul autoturismului.

În autoturism se mai aflau pe bancheta din spate ,în partea spre stânga ,martorul D.D.L ,iar la mijloc G.N.D. Aceştia au declarat că nu au suferit vătămări corporale ,nu au formulat plângere penală prealabilă ,că nu posedă certificate medico legale şi nu au nici o pretenţie de la conducătorul autoturismului.

Din raportul de autopsie nr xxxx din 08.04.2013 întocmit de Serviciul de medicină Legală Sibiu rezultă că moartea numitului M.I a fost violentă şi s-a datorat unui traumatism cranio–cerebral cu hemoragie meningo cerebrală ,leziunile traumatice tanatogeneratoare s-au putut produce prin lovire de corpuri dure din interiorul unui autovehicul în condiţiile unei deceleraţii bruşte .

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest ,rezultatul fiind negativ ,acestuia i s-a recoltat şi o probă de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei ,rezultatul fiind negativ.

În cauză au fost audiaţi în calitate de  martori toţi ceilalţi pasageri ai autoturismului condus de inculpat ,din declaraţiile lor reieşind faptul că principala cauză a pierderii controlului autovehiculului a  fost viteza de deplasare neadaptată la condiţiile de drum umed ,precum şi manevrele de frânare efectuate pentru a se putea înscrie în curba la stânga.

Fiind audiat, inculpatul C.A a declarat că nu poate aprecia viteza cu care a circulat ,însă precizează că a depăşit un microbuz ,iar după aproximativ încă 100 m drumul descria o curbă la stânga ,astfel că a fost necesar să frâneze pentru a urma configuraţia acestuia. În acest context a pierdut controlul volanului ,maşina a intrat în derapaj şi a părăsit partea carosabilă ,răsturnându-se de mai multe ori ,iar apoi s-a izbit de drum .

Analizând cererea părţilor civile M.M, în nume propriu şi ca reprezentantă legală a minorului M.M, M.A, A.V.R în numele şi ca reprezentantă legală a minorei M.R.C ,instanţa constată următoarele:

Aşa cum am mai arătat şi potrivit sentinţei penale 98/2013  pron. de Judecătoria Sălişte ,s-a reţinut că în urma accidentului provocat prin fapta inculpatului  C.A din raportul de autopsie nr III/236 din 08.04.2013 întocmit de Serviciul de medicină Legală xxx a rezultat  că moartea numitului M.I. a fost violentă şi s-a datorat unui traumatism cranio–cerebral cu hemoragie meningo cerebrală ,leziunile traumatice tanatogeneratoare s-au putut produce prin lovire de corpuri dure din interiorul unui autovehicul în condiţiile unei deceleraţii bruşte .

Conform celor reţinute prin rechizitoriul parchetului ,coroborat cu actele de stare civilă depuse la dosarul de urmărire penală (f62-64), M.M este soţia supravieţuitoare a numitului M.I ,M.M ,M.A şi M.R.C  sunt copii acestuia.

Apreciem că aşa cum am arătat ,analizând dosarul penal în care s-au pronunţat sentinţa penală arătate mai sus ,s-a făcut dovada vinovăţiei inculpatului C.A ,acest aspect rezultând din probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi în faza cercetării judecătoreşti.

De asemenea ,pentru dovedirea pretenţiilor civile au fost audiaţi martorii J.I ,C.D ,B.E . Din probele testimoniale administrate a rezultat că M.M ,care este soţia supravieţuitoare a lui M.I, a fost profund marcată de pierderea soţului,aceasta a suportat contravaloarea cheltuielilor de înmormântare precum şi a obiceiurilor creştineşti realizate până în prezent pentru soţul ,respectiv tatăl decedat .Potrivit declaraţiilor martorilor audiaţi în instanţă coroborate cu chitanţele şi facturile depuse (f151-154) rezultă că soţia a cumpărat cele necesare înmormântării ,sicriu ,sucuri ,pahare ,cozonaci ,colaci ,înmormântare la care au participat aproximativ 200 de persoane, a achitat contravaloarea masei de pomană după înmormântare la care au participat cei apropiaţi ,cheltuind cu aproximaţie  suma de 2000 lei  ,,a achitat taxele la biserică ,conform obiceiului locului ,în sumă de 110 lei ,potrivit chitanţei xxx/31.10.2012 ,  250 conform chitanţei nr xxxx constr.capelă ,,101 lei taxa acte de deces şi îmbălsămare potrivit chitanţei xxxx ,a suportat cheltuieli cu parastasul de şase săptămâni,în cuantum de 506lei ,126 lei conform chitanţelor depuse la dosar ,a  achiziţionat sicriul ,a plătit transportul  în cuantum de 2000 de lei ,conform facturii depuse la dosar , a suportat cheltuieli legate de şase drumuri de la localitatea de domiciliu XXXXX în localitatea XXXX ,unde a fost înmormântat defunctul ,deplasări prilejuite de parastasele ulterioare.,

 Conform art. 998-999 C.civ cel care a cauzat altuia prin fapta sau din neglijenţa sa un prejudiciu este obligat a-l repara iar potrivit art. 49 alin. 1 din Legea 136/1995, asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund în baza legii, faţă de terţele persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil. Art. 43 din Legea 136/1995 aşa cum era în vigoare la data producerii accidentului,  prevede că despăgubirea se stabileşte pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi asigurator, potrivit contractului de asigurare ori prin hotărâre judecătorească. Potrivit art 999 Cciv ,omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa,dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa.

Pentru a opera răspunderea civilă delictuală este necesar a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii a căror dovadă să fie făcută de partea vătămată ,respectiv reclamant ;să existe o faptă ilicită ,adică o acţiune sau inacţiune prin carte se aduce atingere drepturilor subiective sau intereselor legitime ale persoanei vătămate ;un prejudiciu ,acele consecinţe dăunătoare de natură patrimonială sau nepatrimonială ,efecte ale încălcării drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane ;legătura e cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu ;vinovăţia autorului faptei ilicite .

Potrivit art. 1169 cciv „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească ,astfel sarcina probelor daunei morale în speţă revine reclamantei .

Aşadar se va avea în vedere că înscrisurile depuse la dosar referitoare la cheltuielile cu serviciile funerare şi cele de la pomenile ulterioare se coroborează în mod armonios cu declaraţiile martorilor şi ţinând seama de criteriul echităţii dar şi de obiceiul locului apreciem că suma de 4000  lei cu titlu de daune materiale se impune a fi acordată părţii civile M.M .

În privinţa prejudiciului moral suferit de părţile civile M.M care este soţia supravieţuitoare a numitului M.I ,M.M ,M.A şi M.C care  sunt copii acestuia ,M.R fiind  fiica defunctului din afara căsătoriei ,aşa cum am arătat ,din probele testimoniale administrate a rezultat că acestea,au fost profund marcate de pierderea soţului ,respectiv tatălui ,dispariţia prematură şi intempestivă a victimei ,persoană încă activă şi liantul familiei ,reprezintă motiv de durere şi tristeţe pentru părţile civile .Consecinţa negativă suferită de părţile civile ,în plan psihic şi afectiv ,prin pierderea soţului ,respectiv a tatălui ,este greu de cuantificat ,având în vedere că şi în prezent aceştia  încearcă sentimente de profund regret ,de amărăciune ,sentimente şi trăiri care le  va marca  toată viaţa,,victima fiind pentru părţile civile ,un permanent sprijin moral şi material.

Deşi nu există criterii absolute pentru cuantificarea prejudiciului moral suferit de părţile civile acestea trebuind să fie rezultatul unei aprecieri rezonabile şi echitabile de natură să ofere o anumită satisfacție compensatorie pentru prejudiciul moral suferit şi nu să determine o îmbogăţire fără just temei ,,ţinând cont de împrejurările în care s-a produs accidentul soldat cu moartea soţului ,respectiv tatălui ,instanţa apreciază că pretenţiile părţilor civile  sunt întemeiate doar în parte ,instanţa urmând să aibă în vedere faptul că infracţiunea comisă de inculpat este din culpă ,că prezenta daună nu este o daună directă ,ci un prejudiciu nepatrimonial de afecţiune .

Astfel  apreciem că suma de 25.000 Euro sau echivalentul în lei la data plăţii ,cu titlu de daune morale ;pentru partea civilă M.M şi a sumei de 15.000 Euro sau echivalentul în lei la data plăţii ,cu titlu de daune morale pentru fiecare parte  civilă M.M ,M.A şi M.RC care  sunt copii acestuia reprezintă în realitate o echitabilă compensare a suferinţelor psihice produse acestora .,motiv pentru care se va dispune obligarea inculpatului la plata în favoarea părţilor civile menţionate a sumelor arătate cu titlu de daune morale .

În privinţa  despăgubirilor  periodice solicitate ,pentru minorii M.M , şi M.R.C care se află  în perioada de şcolarizare precum şi pentru M.A care potrivit adeverinţei ,deşi a împlinit 18 ani ,potrivit adeverinţei depuse în instanţă ,aceasta se află în continuarea studiilor apreciem că cererea este neîntemeiată întrucât ,aşa cum s-a făcut dovada atât de către părţi cât şi potrivit adresei comunicate de Casa Judeţeană de Pensii Sibiu ,cei trei copii beneficiază de pensie de urmaş în cuantum de 350 de lei lunar ,iar potrivit adeverinţei  de salarizare a defunctului ,acesta beneficia de un salariu lunar de aproximativ 1996 lei ,iar în conformitate cu prevederile art402CCiv coroborat cu art. 529 Cciv când întreţinerea este datorată de un părinte ,ea se stabileşte până la ….o jumătate din venitul său lunar pentru 3 sau mai mulţi copii ,astfel încât dacă defunctul tată ar fi fost în viaţă ,cuantumul pensiei de întreţinere s-ar fi ridicat la nivelul sumei de 332 lei lunar pentru fiecare minor ,astfel încât apreciem că nu se impune acordarea de despăgubiri periodice pentru diferenţa între pensia de urmaş încasată de fiecare minor şi pensia la care ar fi fost îndreptăţiţi aceştia potrivit veniturilor defunctului .În conformitate cu prevederile art. 1393 cciv ,dacă în cadrul asigurărilor sociale s-a recunoscut dreptul la un ajutor sau la o pensie ,reparaţia este datorată numai în măsura în care paguba suferită prin vătămare sau moarte depăşeşte ajutorul sau pensia .Astfel faţă de motivele arătate mai sus ,apreciem că nu se impune acordarea unei sume mai mari cu titlu de despăgubiri periodice ,raportat la veniturile defunctului  ,motiv pentru care se va dispune respingerea pretenţiilor privind plata despăgubirilor periodice.

Faţă de dispoziţiile noului cod de procedură penală ,instanţa în baza art 86NCprpen va constata  calitatea asiguratorului  (BAAR)cu sediul în XXXXXXXX în calitate de parte responsabilă civilmente.

În temeiul art. 25Cprpen ,art. 397 alin. 1 Cprpen. Rap. la art. 1357 NCciv  coroborat cu art. 86 NCPRPEN va dispune  obligarea  inculpatului  C.A, domiciliat în XXXXXXX  în solidar cu asiguratorul BNAAR  să plătească părţilor civile următoarele sume ,astfel:

-pentru partea civilă  M.M suma de 4000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 25.000 Euro sau contravaloarea în lei ,la data plăţii ,cu titlu de daune morale ,

-pentru partea civilă  M.M suma de 15.000 Euro sau contravaloarea în lei ,la data plăţii  daune morale ,

-pentru partea civilă M.R.C suma de 15.000 Euro sau contravaloarea în lei daune morale,

 -pentru partea civilă M.A suma de 15.000 Euro sau contravaloarea în lei  daune morale.

În temeiul art. 275 pct. 1 lit. c NCPRPEN va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente  să plătească către stat suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art. 276 NCprpen.  va obliga inculpatul  în solidar cu partea responsabilă civilmente  să plătească părţii civile M.M suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare ,reprezentând onorariul de avocat.

În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală Cpp, suma de 200 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu S.L va  rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 25 Cprpen ,art. 397 alin 1 Cprpen rap la art. 1357 NCciv  admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă  M.M, domiciliată în XXXXXXX în nume propriu şi ca reprezentantă legală a minorului M.M cu acelaşi domiciliu .

În temeiul art. 25Cprpen ,art. 397 alin 1 Cprpen rap. la art. 1357 NCciv  admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă M.A, domiciliată în  XXXXXXXX .

În temeiul art. 25Cprpen ,art. 397 alin 1 Cprpen rap la art. 1357 NCciv  admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă A.V.R în numele şi ca reprezentantă legală a minorei M.R.C., cu domiciliul în XXXXXXXX.

În baza art. 86NCprpen constată calitatea asiguratorulu  (BAAR)cu sediul în XXXXXXXXXXX în calitate de parte responsabilă civilmente şi în consecinţă:

În temeiul art. 25Cprpen ,art. 397 alin 1 Cprpen rap la art. 1357 NCciv  coroborat cu art. 86 NCPRPEN obligă inculpatul C.A, domiciliat în XXXXXXXXX  în solidar cu asiguratorul B.N.A.A.R  să plătească părţilor civile următoarele sume ,astfel:

-pentru partea civilă  M.M suma de 4000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 25.000 Euro sau contravaloarea în lei ,la data plăţii ,cu titlu de daune morale ,

-pentru partea civilă  M.M suma de 15.000 Euro sau contravaloarea în lei ,la data plăţii  daune morale ,

-pentru partea civilă M.R.C suma de 15.000 Euro sau contravaloarea în lei daune morale,

 -pentru partea civilă M.A suma de 15.000 Euro sau contravaloarea în lei  daune morale.

Respinge celelalte pretenţii civile formulate pentru părţile civile M.M , M.R.C ,M.A.

În temeiul art. 275 pct. 1 lit. c NCPRPEN  obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente  să  plătească către stat suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art. 276 NCprpen obligă inculpatul  în solidar cu partea responsabilă civilmente  să plătească părţii civile M.M suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare ,reprezentând onorariul de avocat.

În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală Cpp, suma de 200 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu S. L.  rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu părţile .

Pronunţată în şedinţă publică ,azi 24.04.2014.

Domenii speta