Încuviinţare nume

Sentinţă civilă 1317 din 20.06.2017


1)Sentinţa civilă nr. 1317/20.06.2017

Cuprins pe materii: Dr. civil. Încuviinţare nume – art.449 -450 Cod civil

In cuprinsul cererii se arată că în anul 2000 fiica intimatei a decedat, rămânând un copil de 4 luni şi anume N M –născut la data de …..Fiind rude ,el a fost cel care l-a crescut pe minor de la vârsta de 4 luni si pana-n prezent .Doreşte ca minorul să-i poarte în viitor numele ,şi numele minorului să fie modificat atât în certificatul de naştere cât şi în buletinul de identitate .

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele :

Minorul N M s-a născut la data de …. din părinţii :N A şi N .

Mama minorului a decedat la data de ….2000 în localitatea G ,judeţul G .Petentul a afirmat că a crescut minorul de la vârsta  de 4 luni şi până-n prezent .

Petentul este ruda minorului şi doreşte ca acesta sa-i poarte in viitor numele de I, dorind practic sa  ocolească procedura adopţiei .

În cauză, instanţa constată  că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 450 CC rap la art. 449 CC ,deoarece numai părinţii copilului pot cere schimbarea numelui copilului ,în cauză dorindu-se a se eluda procedura adopţiei, şi ca atare  va respinge cererea ca inadmisibi