Legea nr. 78/2000

Sentinţă penală 18 din 24.10.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2017:

Operator de date cu caracter personal nr. 8354

Dosar nr. XXX/40/2017Legea nr. 78/2000

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA PENALĂ

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Preşedinte -

Grefier -

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava – reprezentat de:

Procuror -

SENTINŢA PENALĂ NR. XXX

La ordine pronunţarea asupra acţiunii penale privind pe inculpatul P. A., trimis în judecată prin rechizitoriul nr.XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, pentru săvârşirea infracţiunii de „abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.132 din Legea nr.78/2000, modificată şi completată rap. la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal.

Dezbaterile în fond asupra cauzei a avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi, când din lipsă de timp în vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi, când:

După deliberare,

T R I B U N A L U L,

Asupra acţiunii penale de faţă;

I.

Investirea instanţei

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În dosarul nr.XXX/D/P/2014 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Galaţi, inculpatul P. A., împreuna cu alte persoane, au fost trimişi in judecata intre altele pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 si 2 Cod Penal, complicitate la contrabanda prev. de art.270 alin.2 lit.a si alin.3 cat si art.274 din Legea nr. 86/2006, aflate in concurs real de infracţiuni.

Drept urmare s-a format dosarul nr.XXXX/91/2014 al Tribunalului Vrancea in cadrul căreia s-a procedat la judecata in fond a cauzei, pronunţându-se sentinţa penala nr.XXX din xx.xx.xxxx a acestui tribunal, modificata prin decizia penala nr.XXX din xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Galaţi, depuse la dosar pentru termenul de astăzi.

Prin aceasta sentinţa şi decizie s-a dispus condamnarea inculpaţilor implicaţi, precum si alte masuri, după cum urmează:

- F. I. 4 ani si 2 luni închisoare si 1 an interzicerea unor drepturi;

- U. D. – 4 ani si 2 luni închisoare si 1 an interzicerea unor drepturi;

- M. A. – 3 ani si 2 luni închisoare si 1 an interzicerea unor drepturi;

- M. C. - desfiinţarea in întregime a hotărârii Tribunalului Vrancea cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanţe atât sub aspect penal cat si sub aspect civil;

- P. A. – desfiinţarea in întregime a hotărârii Tribunalului Vrancea cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanţe atât sub aspect penal cat si sub aspect civil;

- B. M. 4 ani si 10 luni închisoare si 1 an interzicerea unor drepturi;

- I. C. - 2 ani, 6 luni si 20 de zile închisoare si 1 an interzicerea unor drepturi, cu suspendarea sub supraveghere a pedepselor;

- D. C. - 26 luni si 20 de zile închisoare si 1 an interzicerea unor drepturi cu suspendarea sub supraveghere a pedepselor;

- S. N. – 26 luni închisoare si 1 an interzicerea unor drepturi cu suspendarea sub supraveghere a pedepselor;

- I. G. - 26 de luni si 20 de zile închisoare si 1 an interzicerea unor drepturi cu suspendarea sub supraveghere a pedepselor.

S-a reţinut in sarcina tuturor inculpaţilor, faptul ca aceştia au comis infracţiunile in perioada xx.xx.xxxx- xx.xx.xxxx ( in concret xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx , fila 10 , 13, 16, 24-29 din sentinţa) când s-a traficat prin contrabanda, cantitatea de 356.960 pachete de ţigări de provenienţa Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Stânca-Costesti, Judeţul Botoşani, unde inculpatul P. A. era lucrător vamal.

La stabilirea pedepselor ce s-au aplicat unei părţi dintre inculpaţi s-au avut în vedere dispoziţiile procedurale cuprinse în art.374 alin.4, 375 şi următoarele Cod procedură penală, privind procedura de judecată în cazul recunoaşterii învinuirii, cât şi cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală inclusiv art.18 din Legea nr.508/2004, cu privire la reducerea pedepselor în prezent abrogată prin art.27 din O.U.G. nr.78/2016.

Aşadar inculpaţii martori în prezenta cauză F. I., U. D., M. A. au beneficiat pe lângă această procedură şi de prevederile cuprinse în art.18 din Legea nr. 508/2004, privind organizarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit cărora în cazul în care cei cercetaţi de către această direcţie denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi, beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, lege în prezent abrogată.

Prin aceeaşi sentinţa si decizie s-a dispus intre altele, obligarea inculpaţilor condamnaţi mai sus - excluşi fiind prin desfiinţare cu trimitere inculpaţii P. A. şi M. C. - în solidar, la plata sumei de 3.862.696 lei cu dobânzi si penalităţi, potrivit legislaţiei in vigoare, pana la achitarea sumei, către partea civila - Statul Roman prin Agenţia Naţionala a Vămilor – Direcţia Regionala pentru Accize si Operaţiuni Vamale Galaţi.

Prejudiciul de 3.862.696 lei, la care au fost obligaţi inculpaţii F. I., B. M. si U. D., s-a stabilit prin decizie a fi achitat in mod diferenţiat, in solidar cu ceilalţi inculpaţi, intre care cu:

- M. A. pentru suma de 947.035 lei;

- S. N. pentru suma de 1.295.850 lei;

- I. G. pentru suma de 1.295.850 lei fata de 12.958.850 lei cat a stabilit Tribunalul Vrancea;

- I. C. pentru suma de 1.727.800 lei;

- D. C. pentru suma de 26.944 lei, menţinându-se masurile asiguratorii.

Pentru a se pronunţa aşa, instanţele de fond si de apel au avut in vedere, constituirea de parte civila făcuta in cauza de partea civila susmenţionata, prejudiciul fiind compus din: valoarea in vama a tigorilor, taxe vamale, accize, TVA, la care se adaugă dobânzi si penalităţi calculate potrivit Codului de Procedura Fiscala.

S-au avut in vedere adresele parţii civile cu nr. X/xx.xx.xxxx si X/xx.xx.xxxx depuse in vol. IV al cauzei.

Rejudecarea cauzei in legătura cu cei doi inculpaţi M. C. si P. A. are termen de judecata la data de xx.xx.xxxx la Tribunalul Vrancea, aşa cum rezultă din susţinerile inculpatului P. A., de la termenul din xx.xx.xxxx, desfiinţarea cu trimitere şi rejudecare având la bază faptul că prima instanţă nu respectat în mod corect procedura de judecată în cazul recunoaşterii învinuirii; administrarea probelor, încălcându-se dreptul la un proces echitabil, desfiinţarea cu trimitere impunându-se şi datorită faptului că trebuie să se respecte în favoarea inculpaţilor dreptul la un dublu grad de jurisdicţie.

*****

Din dosarul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Galaţi arătat la pct. I, s-a disjuns un alt dosar cu nr. X/D/P/2014 al DNA – Serviciul Teritorial Suceava, adică prezentul dosar in cadrul căruia, prin Rechizitoriul din xx.xx.xxxx al acestei direcţii, acelaşi inculpat P. A. a fost trimis in judecata de aceasta data pentru săvârşirea infracţiunii de abuz in serviciu prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, tot in legătura cu situaţia de fapt arătata la pct. I, infracţiunile fiind comise in acelaşi interval, respectiv xx.xx.xxxx- xx.xx.xxxx.

S-a reţinut in concret ca, tot la datele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx (filele 13, 18, 31, 36 din rechizitoriu) in calitatea sa de inspector vamal la punctul de trecere a Frontierei Stanca, Judeţul Botoşani, inculpatul în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, nu şi-a îndeplinit cu intenţie, în mod corespunzător, atribuţiile de serviciu, referitor la efectuarea unor controale amănunţite asupra unor mijloace de transport care au tranzitat PTF Stânca-Costeşti, pe tura sa de serviciu, cu toate că avea cunoştinţă că în respectivele autoutilitare, erau transportate importante cantităţi de ţigări de provenienţă Republica Moldova peste limita legal admisă, ascunse în locaşuri special confecţionate, simulând controale superficiale, formale, permiţând astfel trecerea prin punctul vamal a unei cantităţi de 315.000 pachete ţigarete, dintre cele arătate mai sus de 356.960 pachete, prin sustragere de la control vamal şi fără plata taxelor vamale, în folosul grupului infracţional organizat de mai sus, la care inculpatul aderase din luna aprilie 2014, iar prin aceasta, a cauzat o vătămare intereselor legale ale autorităţii vamale al cărui reprezentant este precum şi un prejudiciu bugetului de stat, în sumă de 3.411.169 lei, din totalul de mai sus de 3.862.696 lei.

S-a creat astfel un prejudiciu de 3.411.169 lei aşa cum reiese şi din adresa nr.X/xx.xx.xxxx a A.N.A.F. - Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Galaţi.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Botoşani de aceasta data, fata de primul dosar soluţionat la Tribunalul Vrancea, având nr.XXX/40/2016, când s-a dispus începerea judecaţii, aspect ce rezulta din Încheierea nr. X/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava, pronunţata in Dosarul nr. XXX/40/2016 al acestei instanţe, pronunţate cu ocazia finalizării procedurii de cameră preliminară.

În cadrul acestei proceduri s-au formulat cereri şi excepţii potrivit art. 342 şi următoarele Cod procedură penală, care au fost admise de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Botoşani, dar respinse de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Suceava, când prin încheierea de mai sus a respins cererile şi excepţiile, constatând legalitatea sesizării instanţei, a legalităţii administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală.

Se poate concluziona că toate probele administrate în timpul urmăririi penale în cauză au rămas câştigate procesului penal, neputându-se pune în discuţie în prezent, din nou, legalitatea administrării acestora cât şi a actelor de urmărire penală.

*****

În raport cu cele arătate mai sus, în detaliu rechizitoriul a arătat următoarele:

Prin denunţul înregistrat la data de xx.xx.xxxx, la dosarul de u.p. nr.XXX/D/P/2014 al Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Galaţi, numitul F. I., cetăţean moldovean, a sesizat faptul că vameşul P. A. i-a sprijinit pe membrii grupului infracţional organizat, la trecerea ilegală de ţigări, în perioada aprilie-iunie 2014. (fila 303, vol. I ds.).

Prin denunţul înregistrat la data de xx.xx.xxxx, la dosarul de u.p. nr.XXX/D/P/2014 al Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Galaţi, numitul U. D., cetăţean moldovean a sesizat faptul că are cunoştinţă despre activitatea infracţională a vameşului P. A., zis A., din PTF Stânca care, în schimbul unor sume de bani, permitea intrarea în România a ţigărilor de contrabandă, la începutul lunii aprilie 2014. (fila 309, vol. I ds.).

Prin denunţul înregistrat la data de xx.xx.xxxx, la dosarul de u.p. nr.XXX/D/P/2014 al Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Galaţi, numitul M. A., cetăţean moldovean a sesizat faptul că la data de xx.xx.xxxx a trecut fără probleme, cantitatea de ţigări pe care o avea asupra sa, cu ajutorul vameşului aflat pe tura de serviciu P. A., menţionând faptul că, deşi era evident că între compartimentul marfă şi compartimentul şoferului autoutilitarei care transporta ţigările de contrabandă, exista un alt compartiment de aproximativ 2 metri lungime, în care erau ascunse ţigările, vameşul s-a făcut că nu observă, acesta fiind tot controlul vamal, după care denunţătorul afirmă că i s-a dat liber la vamă să intre în România. (fila 314, vol. I ds.).

Cei trei denunţători sunt inculpaţi în celălalt dosar arătat mai sus.

Date privind contextul general al cauzei:

 Contrabanda, privită ca fenomen infracţional, este una dintre sursele importante ale economiei subterane, care alături de alte practici ilicite, conduce la subminarea economiei naţionale şi la sabotarea procesului de ridicare a standardului şi condiţiilor de viaţă ale populaţiei.

 Privită prin prisma rezultatului socialmente periculos, deşi, în mod aparent, rezultatul imediat se rezumă la un prejudiciu adus statului prin neplata datoriei vamale, implicaţiile săvârşirii acestei infracţiuni se manifestă pregnant şi la nivel macrosocial, prin menţinerea unei economii subterane întreţinute cu banii proveniţi din neplata datoriei vamale şi prin alimentarea, în strânsă conexitate, a reţelelor organizate – săvârşirea de infracţiuni vamale în mod sistematic neputând fi acceptată, în mod realist, în afara grupărilor infracţionale organizate, cu toate ramificaţiile şi implicaţiile contemporane ale acesteia.

Republica Moldova este principala sursă de aprovizionare cu ţigarete a pieţei negre din România şi a altor ţări membre ale Uniunii Europene;

Evoluţia fenomenului infracţional arată faptul că în următoarea perioadă de timp ţigaretele de provenienţă Republica Moldova comercializate în România vor depăşi cota celor produse şi comercializate legal, aspect ce atrage după sine prejudicierea bugetului de stat, şi perturbarea gravă a climatului de afaceri din România.

Având în vedere importantele beneficii materiale ce sunt realizate de către grupările infracţionale ce acţionează în cadrul traficului ilicit cu ţigarete, se constată o reorientare a grupărilor infracţionale spre contrabanda cu ţigarete, motivaţiile principale fiind cadrul legal permisiv, precum şi beneficiile majore realizate.

Nivelul accizei la produsele din tutun practicat de autorităţile moldovene este de câteva ori mai mic de cât cel practicat de autorităţile fiscale din România. Judeţele Suceava şi Botoşani sunt principalele porţi accesate de grupările infracţionale din Republica Moldova pentru introducerea ilicită de ţigarete în România, motivaţiile fiind complexe; tendinţa de aliniere a accizei din România la cea existentă la nivelul Uniunii Europene va menţine Republica Moldova, alături de Rep. Ucraina, ca furnizorul cel mai important de produse din tutun pe „piaţa neagră”. Cea mai mare parte a ţigărilor de contrabandă provine din Republica Moldova (32%), din magazinele de tip duty free (27,4%) şi din ţări precum Ucraina, Rusia sau Serbia. La nivelul anului 2014, pe piaţa românească, preţul unui pachet de ţigări comercializat legal era între 14 şi 16 lei, în timp ce un pachet de ţigări de contrabandă costa de la 8 lei şi 10 lei.

Atât analiza la care am făcut referire, cât şi cazuistica existentă la nivelul unităţilor de parchet, indică faptul că grupurile infracţionale organizate ce acţionează în sfera traficului cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova ori Rep. Ucraina, impulsionate fiind de importantele beneficii materiale realizate, investesc în permanenţă, în tehnici şi mijloace care să conducă la securizarea activităţilor infracţionale desfăşurate, la asigurarea unei longevităţi cât mai mari a existenţei grupărilor, ultimele tendinţe arătând o preocupare sporită în a intimida organele de aplicare a legii, sau în coruperea acestora.

 Practica ne demonstrează că nu se poate realiza contrabandă cu ţigări sau cu alte produse accizabile fără sprijinul funcţionarilor din cadrul autorităţilor vamale sau al Poliţiei de Frontieră, care în schimbul, unor sume de bani şi alte foloase care nu li cuvin, îşi încalcă atribuţiile de serviciu sau omit să şi le îndeplinească cu scopul facilitării unor transporturi clandestine de ţigări peste limita admisă de lege. În cele mai multe cazuri, funcţionarii vamali aderă la grupurile infracţionale organizate şi comunică informaţii necesare pentru facilitarea transporturilor, cum ar fi: componenţa turelor de serviciu, eventuale controale inopinate în trafic sau în zona vamală etc.

 Membrii grupurilor infracţionale ajung la înţelegere cu funcţionarul vamal astfel ca transporturile ilegale cu ţigări să aibă loc pe tura de serviciu a vameşului, pentru asigurarea succesului infracţional.

 În cazul de faţă, faptele comise poartă amprenta evidentă a unei atitudini de sfidare, atât a semenilor, cât şi a autorităţii publice, menite să vegheze şi să asigure ordinea şi liniştea publică, securitatea cetăţenilor, patrimoniul, integritatea teritorială, etc., autoritate pentru care oamenii trebuie să manifeste respect şi consideraţie, aşadar, un comportament ordonat, raportat la normele de drept.

Rezonanţa faptelor pentru care este cercetat inculpatul P. A., inspector vamal în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca-Costeşti, se reflectă în contextul întregii activităţi a grupului infracţional anihilat de procurorii DIICOT Galaţi şi în urmările ce au decurs din comiterea unor astfel de infracţiuni, constând în starea de alertă, ce caracterizează perioada imediat următoare anihilării grupului, care a reclamat evident luarea stringentă a unor măsuri de siguranţă suplimentare de către instituţiile statului, de supraveghere şi control mai intens în zona frontierei de stat a României cu Republica Moldova, întrucât s-a adus o gravă atingere eforturilor de securizare a frontierelor de stat, dar şi bugetului de stat prin neplata taxelor vamale aferente introducerii ţigărilor pe teritoriul României, cu consecinţa alimentării economiei subterane.

 Potrivit probelor obţinute de procurorii din cadrul DIICOT – Galaţi, în dosarul nr. XXX/D/P/2014, în perioada xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, inculpatul P. A. a sprijinit un grup infracţional organizat care acţiona pe raza judeţului Vrancea, format din cetăţeni româno-moldoveni şi cetăţeni români, după cum urmează: F. I. zis „N.” – cu dublă cetăţenie română şi moldovenească, U. D. zis „D.” – cu dublă cetăţenie română şi moldovenească, B. M. zis „M.” – cu dublă cetăţenie română şi moldovenească, M. C. zis „C.” – cetăţean român, M. A., zis „S.” - cu dublă cetăţenie română şi moldovenească, I. C. – cetăţean român, D. E. zis „J.” – cu dublă cetăţenie română şi moldovenească, G. G. zis „J.” – cu dublă cetăţenie română şi moldovenească şi P. A. – cu dublă cetăţenie română şi moldovenească.

 Gruparea infracţională organizată a fost iniţiată şi constituită începând cu luna aprilie 2014, de către B. M., împreună cu F. I., U. D., M. C., grup la care au aderat ulterior şi numiţii M. A. şi I. C..

 Membrii grupului infracţional au fost sprijiniţi de către inculpatul P. A., inspector vamal în cadrul Biroului Vamal din Punctul de Trecere a frontierei Siret, care asigura trecerea autoutilitarelor încărcate cu ţigări prin PTF Siret.

 Prin Rechizitoriul nr. XXX/D/P/2014 din data de xx.xx.xxxx, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, numiţii: F. I., B. M., U. D., M. C., M. A. şi I. C. au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată, în formă continuată, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal şi art. 270 alin. 2 lit. a şi alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 – Codul vamal al României, cu modificările şi completările următoare, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Inculpatul P. A. a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal şi art. 48 alin. 1 şi 2 Cod penal raportat la art. 270 alin. 2 lit. a şi alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 – Codul vamal al României, cu modificările şi completările următoare, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Gruparea avea drept scop, introducerea ilegală în ţară, prin PTF Stânca-Costeşti, în mijloace de transport prevăzute cu locaşuri special adaptate, a unor importante cantităţi de ţigări aduse din Rep. Moldova cu complicitatea unor lucrători vamali şi poliţişti de frontieră precum şi comercializarea bunurilor pe piaţa neagră, către diverşi beneficiari, activităţi în urma cărora erau obţinute venituri ilicite importante, împărţite între membrii grupului.

Cantităţile de ţigări erau introduse în ţară, prin utilizarea unor autoutilitare de transport mărfuri, marca Mercedes 315, model cu şasiu lung, pe care s-a intervenit, prin realizarea unor modificări la nivelul caroseriei, după cum urmează: blocarea uşilor laterale culisante, chituirea şi vopsirea rosturilor (spaţiilor) rămase ca urmare a blocării uşilor pentru a se crea impresia că acestea n-au existat din construcţia autovehiculelor, montarea unui perete dublu de tipul celui original, în compartimentul destinat transportului de mărfuri, la o distanţă de aproximativ 1,5 metri de peretele original montat în spatele compartimentului rezervat şoferului şi persoanelor – permiţându-se astfel, disimularea unor cantităţi importante de ţigări, respectiv un număr de 90 de baxuri/autoutilitară (dacă acestea erau despachetate şi aranjate individual) sau de 50 baxuri de ţigări (dacă acestea nu erau despachetate).

Spaţiile astfel create ocupau peste 1/3 din capacitatea compartimentului de marfă.

Inculpatul P. A. a avut rolul de a le facilita membrilor grupului infracţional organizat, trecerea ţigărilor în România, prin PTF Stânca-Costeşti, pe tura sa de serviciu, asigurând în calitate de şef de tură, d trecerea „fără probleme” a autoutilitarelor încărcate cu ţigări, prin executarea unui control vamal „de formă”.

Menţionăm faptul că membrii grupului infracţional nu acţionau decât pe tura de serviciu a inculpatului P. A. care efectua personal controlul autoutilitarelor, asigurând desfăşurarea activităţilor de contrabandă „în condiţii optime”.

Aspecte privind cadrul legal ce reglementează activitatea desfăşurată de personalul vamal din cadrul Biroului Vamal Stânca:

 În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, (art.606-609) controlul vamal al bunurilor aparţinând persoanelor fizice constă în confruntarea celor declarate cu bunurile aflate în bagajele însoţite şi în colete.

Agenţii vamali controlează în mijloacele de transport orice locuri unde pot fi ascunse bunuri.

 În acest scop, personalul de deservire al mijloacelor de transport şi conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi să facă accesibile controlului, locurile indicate de autoritatea vamală.

 Liberul de vamă se acordă de autoritatea vamală în scris pentru bunurile supuse taxelor vamale şi verbal, în celelalte cazuri.

 Persoanele fizice pot introduce sau scoate din ţară mărfuri fără caracter comercial, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

 Reglementările comunitare aplicabile la introducerea în ţară a bunurilor aflate în bagajele personale ale călătorilor au fost stabilite prin normele cuprinse în Regulamentul CEE nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale.

 În acest sens în cuprinsul titlului XI - Bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor – au fost stabilite la art. 46 alin.(1) lit. a), cantităţile de ţigări şi produse din tutun ce puteau fi introduse în ţară în regim de scutiri de drepturi vamale, astfel: „a) produse din tutun–200 ţigarete...”

 Aceste norme au fost în vigoare până la data de 30 noiembrie 2008 fiind modificate şi completate prin Regulamentul (CE) nr. 274/2008 al Consiliului din 17 martie 2008, cu aplicabilitate de la data de 01 decembrie 2008.

 Potrivit noilor reglementari – bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă sunt admise cu scutire de taxe la import, cu condiţia ca astfel de importuri să fie scutite de taxa pe valoare adăugată (T.V.A.) în temeiul dispoziţiilor legislaţiei naţionale adoptate în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2007/ 74 (CE).

 Prin urmare, pentru bunurile aflate in bagajele personale ale călătorilor care sosesc în România dintr-o ţară terţă, autoritatea vamala acordă scutire de la plata drepturilor vamale numai pentru cantităţile de bunuri scutite de TVA şi de accize, potrivit legislaţiei naţionale.

În conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul Ministerului Economiei si Finanţelor nr. 3424/20 noiembrie 2008, cu aplicabilitate de la 01 decembrie 2008, limita cantitativă admisă la introducerea în ţară de către persoanele fizice a produselor din tutun, cantitate prevăzută în mod expres ca fiind scutită de TVA şi de accize şi deci scutită de taxe la import, este de 40 de ţigarete.

Codul de Conduită al personalului Autorităţii Vamale reglementează normele de conduită profesională ale personalului din cadrul autorităţii vamale, obligatorii pentru personalul vamal şi urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public vamal .(filele 45-58, vol. III ds.)

În art. 3 din Codul de Conduită, sunt stipulate principiile care stau la baza conduitei profesionale: cinstea şi corectitudinea fiind principiul conform căruia personalul autorităţii vamale trebuie să fie de bună credinţă în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

De asemenea conform art. 11, personalul autorităţii vamale este obligat :

să nu se lase influenţat de interesele personale în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ;

să îndeplinească sarcinile de serviciu în limitele competenţelor şi responsabilităţilor atribuite cu conştiinciozitate şi responsabilitate ;

să acţioneze pentru combaterea fraudei, corupţiei, traficului ilicit de mărfuri şi bunuri, precum şi a oricăror acţiuni ilegale ;

să sesizeze conducătorului ierarhic despre cazurile în care i se cere să acţioneze contrar normelor de conduită profesională ;

să sesizeze conducătorului ierarhic despre faptele ilicite de care a luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiei deţinute ;

Potrivit art. 15, personalul autorităţii vamale este obligat :

să dovedească onestitate în îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu ;

să nu se lase influenţat în luarea deciziilor de ,,tentaţii” şi ,,oferte” venite din partea persoanelor fizice sau juridice interesate ,

să respingă şi să-şi informeze conducătorii ierarhici cu privire la acte de corupţie sau orice alte acţiuni ilegale ,

să nu urmărească obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal prin producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane ,

 să contribuie permanent la prevenirea, combaterea şi sancţionarea încălcărilor legislaţiei vamale ;

Nu în ultimul rând, regulile şi competenţele după care sunt obligaţi să acţioneze lucrătorii vamali cu sarcini de control vamal al bagajelor călătorilor şi al mijloacelor care transportă călători la trecerea frontierei de stat se regăsesc în fişa postului care prevede următoarele atribuţii ale postului:

-controlul vamal al mijloacelor de transport care trec frontiera de stat;

-vămuirea mărfurilor, aplicarea tarifului vamal de import;

-stabilirea cuantumului taxelor vamale şi al altor drepturi vamale pentru mărfurile şi bunurile aparţinând agenţilor economici şi persoanelor fizice;

 -constatarea şi sancţionarea oricăror încălcări ale legislaţiei fiscale şi vamale, potrivit competenţei în domeniul produselor accizabile.

În conformitate cu dispoziţiile art. 28 si art. 29 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, personalul vamal, indiferent de funcţia deţinută, este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi a operaţiunilor efectuate precum şi a oricăror documente, date şi informaţii despre care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi care nu sunt, potrivit legii, informaţii de interes public, este obligat să fie loial instituţiei, să aibă o atitudine integră si corectă, acţionând cu competenţă şi fermitate pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea încălcării reglementărilor vamale.

Conform art. 28 din OUG nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, acesta are obligaţia de a cunoaşte dispoziţiile legale referitoare la regimul informaţiilor clasificate şi să le aplice în mod corespunzător documentelor, datelor şi oricăror alte înscrisuri de care ia cunoştinţă în cursul operaţiunilor vamale specifice.

În acord cu aceste prevederi legale cu caracter general sau special, în fişa postului personalului vamal cu atribuţii de control vamal se prevede că: asigură respectarea reglementărilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate pe care le gestionează şi are obligaţia păstrării confidenţialităţii lucrărilor executate şi a conţinutului acestora.

Potrivit art. 279 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, faptele care constituie contravenţii la reglementările vamale, procedura de constatare şi sancţionare a acestora se stabilesc prin Regulamentul vamal, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 Art. 280 din acelaşi act normativ prevede faptul că, contravenţiile vamale săvârşite în incintele vamale şi în locurile unde se desfăşoară operaţiuni sub supraveghere vamală se constată şi se sancţionează de persoanele împuternicite de către autoritatea vamală. La alineatul 3 se prevede că după verificarea încadrării faptei în reglementările vamale, autoritatea vamală aplică amendă şi dispune, după caz, reţinerea bunurilor, în vederea confiscării.

 Conform art. 270 alin. 2 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, constituie infracţiunea de contrabandă, a) introducerea în sau scoaterea din ţară, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la control vamal, a bunurilor sau mărfurilor, care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei, în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri; b) introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la control vamal, a bunurilor sau mărfurilor, care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mică de 40.000 lei, în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri.

 Inculpatul P. A. a avut în perioada aprilie-iunie 2014, calitatea de inspector vamal în cadrul BVF Stânca-Costeşti, situat între localităţile Stânca (judeţul Botoşani) şi Costeşti (Republica Moldova), scopul principal al postului fiind activitatea de control şi vămuire.

 Acesta a îndeplinit şi funcţia de şef de tură, ceea ce a constituit un avantaj pentru a asigura succesul transporturilor cu ţigări de contrabandă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, pe tura sa .

 Potrivit fişei postului nr. X/xx.xx.xxxx, inc. P. A. avea următoarele atribuţii de serviciu valabile în perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx:

- respectă Codul de conduită al personalului vamal, Statutul personalului vamal. Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările ulterioare, Legea nr. 161/2003 şi Codul de Conduită al funcţionarilor publici;

- respectă ROF al ANV. , DRAOV şi al birourilor vamale;

- întocmeşte procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în condiţiile legii;

- întocmeşte documente vamale privind introducerea sau scoaterea în/din ţară de bunuri de către persoane fizice;

- îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau stabilite de şeful ierarhic,

- are calitatea de agent constatator conform OG nr. 2/2001;

- efectuează alte sarcini dispuse prin ordin de serviciu sau prin decizie, dispoziţii ori ordine ale BV, DRAOV Iaşi sau ANV – Bucureşti; (filele 319-322, vol. I ds.).

Prin Ordinul de serviciu nr. 01/13.01.2014 emis de şeful Biroului Vamal Stânca-Costeşti, înregistrat la Direcţia Regională Vamală Iaşi – Biroul Vamal Stânca-Costeşti sub nr. X/xx.xx.xxxx, la art. 7 s-a dispus ca, începând cu data de xx.xx.xxxx, în urma reorganizării structurii Biroului Vamal Stânca-Costeşti, P. A. să fie numit şef de tură, cu atribuţiile şi competenţele specifice de la art. 6 din ordin:

- organizează şi controlează activitatea personalului turei pe care o conduce, raportează conducerii unităţii despre evenimentele apărute;

- stabileşte componenţa turei şi repartizarea personalului pe posturi de lucru…;

- veghează la respectarea normelor de conduită şi deontologice de către personalul din subordine în raport cu agenţii economici, persoane fizice , alţi contribuabili;

- înregistrează documentele primite în registrul de corespondenţă sau nominalizează o persoană din tura de serviciu);

- efectuează supracontrolul vamal, atunci când i se solicită acest lucru potrivit reglementărilor în vigoare sau când se autosesizează.

La cap. B, este stabilită structura şi componenţa Compartimentului supraveghere şi control vamal, rezultând că din acest compartiment face parte şi inc. P. A..

La art. 12 din acelaşi ordin, se arată: Compartimentului supraveghere şi control vamal are ca atribuţii: „…când situaţia o impune, efectuează controlul vamal amănunţit în conformitate cu reglementările legale;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de şeful ierarhic”.

La art. 17 sunt prevăzute îndatoririle personalului vamal din Biroul Vamal Stânca-Costeşti:

- să îndeplinească cu profesionalism, loialitate şi corectitudine, îndatoririle de serviciu şi să se abţiă de la orice faptă care ar putea aduce vreun prejudiciu autorităţii vamale;

- personalului vamal îi este interzis să solicite, să accepte direct sau indirect cadouri sau alte valori sau servicii de la persoanele cu care se află în relaţii de serviciu;

- să păstreze secretul operaţiunilor vamale…, precum şi al informaţiilor cu caracter vamal…;

La finalul Ordinului, este trecută menţiunea potrivit căreia: normele prevăzute în prezentul ordin sunt obligaţii de serviciu pentru întreg personalul biroului vamal Stînca-Costeşti, nerespectarea lor atrăgând după sine răspunderea disciplinară , civilă sau penală, după caz.

Inculpatul P. A. a semnat Ordinul de serviciu nr. 01/13.01.2014 , de luare la cunoştinţă, conform semnăturii executate de acesta la pct. 15. (fila 76, vol. III ds.).

Actul material din data de 0xx.xx.xxxx

La data de 0xx.xx.xxxx, în jurul orelor 14.00, membrii grupului infracţional organizat, respectiv B. M., F. I., U. D., M. C. M. au pregătit introducerea în România, în mod ilegal, a unei cantităţi de 90.000 pachete de ţigări, prin intermediul a 2 (două) transporturi, a câte 45.000 pachete ţigări/transport disimulate în locaşuri special amenajate, ţigări care ulterior au fost valorificate către principalii beneficiari, S. N. şi D. C., toate persoanele menţionate fiind inculpate în dosarul u.p. nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT ST Galaţi.

 Conform Ordinului de serviciu emis de Biroul Vamal Stânca-Costeşti în data de 0xx.xx.xxxx, între orele 08,00-20,00, au fost programaţi să efectueze serviciul pe sensul de intrare în ţară, lucrătorii vamali P. A. (şef de tură +intrare+control fizic) şi P. M. I. (filele 159-161, 162-163, 164, vol. IV ds.).

 Prin adresa nr. X/xx.xx.xxxxemisă de I.TP.F Iaşi, Sectorul Poliţiei de Frontieră Stânca, către DIICOT Galaţi, s-au comunicat următoarele:

a) planificarea lucrătorilor poliţiei de frontieră din cadrul PTF Stânca, la data de xx.xx.xxxx, orele 08.00-20.00 – registru planificare grupe PPF Stânca RU nr. X/xx.xx.xxxx, fila 46 faţă/verso – a fost: şef grupă: agent pr. de poliţie L. V.; lucrători linia I control, intrare-ieşire, ag. pr. C. S. şi ag. pr. U. C..

b) planificarea lucrătorilor vamali din cadrul PTF Stânca, orele 08.00-20.00:

- lucrător vamal P. A.;

- lucrător vamal C. D.;

- lucrător vamal P. I..

c) planificarea lucrătorilor AND din cadrul PTF Stânca, orele 08.00-20.00:

- A. C.;

- S. M. (filele 156-158, vol. IV ds.).

 Conform procesului-verbal din xx.xx.xxxx întocmit de procurorii DIICOT Galaţi, ca urmare a analizei documentelor ridicate cu prilejul percheziţiilor efectuate la data de xx.xx.xxxx, la sediul Punctului de Trecere Frontierei Stânca-Costeşti, a înregistrărilor video efectuate în PTF Stânca-Costeşti în data de xx.xx.xxxx, puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, precum şi a datelor puse la dispoziţie de autorităţile din Republica Moldova, au rezultat următoarele aspecte relevante (filele 130-155, vol.IV ds.):

 În conformitate cu adresa Centrului Comun de Contact Galaţi nr. X/xx.xx.xxxx, Poliţia de Frontieră a Rep. Moldova comunică faptul că la data de 0xx.xx.xxxx, la ora 06.12.39, un membru al grupării, B. M. iese din Rep. Moldova, respectiv intră în România prin PPF Sculeni cu autoturismul marca Volkswagen Sharan cu nr. XX XX XXX, împreună cu numitul G. G.. În data de xx.xx.xxxx, la ora 00.06.00, B. M. iese din România, respectiv intră în Rep. Moldova, prin PPF Sculeni cu autoturismul cu nr. XX XX XXX, împreună cu numitul G. G..

 În data de xx.xx.xxxx, la ora 09.11.08, P. A. a ieşit din Rep. Moldova, respectiv a intrat în România, prin PTF Stânca-Costeşti, ca şofer al autoturismului marca Mercedes Sprinter 315 de culoare albă, cu număr de înmatriculare XX XX XXX.

 Potrivit declaraţiilor numiţilor F. I., B. M., U. D., în autoutilitara marca Mercedes Sprinter 315, de culoare albă, cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, condusă de P. A. se aflau 45.000 pachete cu ţigări ascunse în locaşuri disimulate în pereţii interiori ai compartimentului marfă. Autoutilitara tracta platforma cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, ataşată cu scopul de a nu crea suspiciuni organelor de poliţie, după intrarea în România, simulând astfel, o deplasare în Germania pentru importul unor autoturisme second-hand.(filele 6, 7-14, 127-130, 176-178, 180-183, 185-188, 211-212, 324-327, 329-337, 339-341, vol. V ds. ).

 Cu prilejul efectuării serviciului, inc. P. A. a completat fişa de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx, în cuprinsul căreia a consemnat faptul că a procedat la controlarea autoutilitarei cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, cu menţiunea efectuării unui control amănunţit şi fără a se depista vreo problemă, aspect nereal, potrivit probelor de la dosar. (document, fila 175, vol. IV ds.)

În conformitate cu imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, în data de xx.xx.xxxx, la ora 09.12.06, autoutilitara cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, tractând platforma cu nr. XX XX XXX s-a prezentat la intrarea în România, iar la ora 09.13.37, numitul P. A. opreşte pe pista de efectuare a controlului de frontieră la semnalul poliţistului de frontieră C. S. N., căruia îi înmânează documentele solicitate.

După ce martorul C. S. N. a verificat numerele de înmatriculare ale mijlocului de transport din partea din spate, a permis deplasarea acestuia pe pista de control până în dreptului gheretei destinate lucrătorilor vamali. În continuare, în faţa mijlocului de transport s-a prezentat lucrătorul vamal, inculpatul P. A., care a notat ceva, după care împreună cu conducătorul auto s-a deplasat în spatele autoutilitarei.

 La ora 09.15.57, P. A. a deschis uşa autoutilitarei cu nr. XX XX XXX, iar inculpatul P. A. s-a urcat în compartimentul cu destinaţie marfa, de unde a coborât la ora 09.16.18, controlul autoutilitarei durând 21 de secunde.

 La ora 09.16.49, mijlocul de transport părăseşte pista de efectuare a controlului la intrarea în România şi se deplasează către loc. Stânca. (foto nr. 5-25, reprezentând momentele în care în data de xx.xx.xxxx, în intervalul orar 09:12:06 – 09:16:09, se efectuează controlul vamal şi de frontieră pentru intrarea în România din Rep. Moldova a mijlocului de transport compus din autoutilitara cu nr. XX XX XXX şi platforma XX XX XXX, filele 132-141, vol. IV ds. ).

În conformitate cu centralizatorul „Auto verificate” întocmit de CNADNR – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi – Agenţia de Control şi încasare Stânca, autoutilitara cu numărul de înmatriculare XX XX XXX a achiziţionat rovinieta în data de 0xx.xx.xxxx. (filele, 165, 166-173, vol. IV ds.).

În continuare, în data de xx.xx.xxxx, la ora 10:11, un alt membru al grupului infracţional, F. I. a ieşit din România respectiv a intrat în Rep. Moldova prin PPF Stânca-Costeşti în calitate de şofer al autoturismului marca Peugeot 206 cu nr. XX XX XXX.

În conformitate cu Fişa de evidenţă nr. X/X/0xx.xx.xxxx întocmită de lucrătorul vamal P. A., autoturismul marca Peugeot 206 cu nr. XX XX XXX figurează ca fiind controlat de acest lucrător vamal, fără a se depista vreo problemă. (fila 175, vol. IV ds.).

În conformitate cu imaginile puse la dispoziţie de ANAF – Direcţia Generală a Vămilor, prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, la data de xx.xx.xxxx, ora 10:11:54, la intrarea în România prin PPF Stânca-Costeşti se prezintă autoturismul marca Peugeot 206 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX. La ora 10:15:06, lucrătorul de poliţie C. N. S. se prezintă la autoturism, solicitând conducătorului auto să-i prezinte documentele şi autoturismul la control. După ce s-a verificat portbagajul autoturismului, conducătorul auto a parcat maşina în cadrul gheretei lucrătorului vamal. La autoturism, s-a prezentat la ora 10:17:33, inculpatul P. A., lucrător vamal de serviciu, care notează ceva şi verifică vizual portbagajul şi habitaclul autoturismului. La ora 11:18:53, autoturismul a părăsit pista de control şi s-a deplasat pe comunicaţie, către loc. Stânca, jud. Botoşani.

În conformitate cu centralizatorul „Auto verificate” întocmit de CNADNR – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi – Agenţia de Control şi încasare Stânca, autoturismul cu număr de înmatriculare XX XX XXX a achiziţionat rovinieta în data de xx.xx.xxxx (filele 187-188, vol. IV ds.)

În data de xx.xx.xxxx, la ora 09:46:36 a ieşit din R. Moldova, respectiv a intrat în România, prin punctul vamal Stânca-Costeşti, jud. Botoşani, transportul XX XX XXX – Mercedes Benz Sprinter 315 CDI 2006 în care se afla numitul D. E. în calitate de şofer.

În data de xx.xx.xxxx, la ora 03:37:27, D. E. a ieşit din România respectiv a intrat în R. Moldova prin PTF Sculeni, jud. Iaşi, ca şofer al transportului XX XX XXX.

Potrivit declaraţiilor numiţilor F. I., B. M., U. D., D. E., în autoutilitara cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, se aflau 45.000 pachete cu ţigări ascunse în locaşuri disimulate, constituite în pereţii interiori ai compartimentului marfă.

În conformitate cu Fişa de evidenţă nr. X/X/0xx.xx.xxxx întocmită de lucrătorul vamal P. A., autoutilitara cu nr. XX XX XXX nu este menţionată ca fiind controlată la data de xx.xx.xxxx. Efectuarea controlului asupra acestei autoutilitare nu se regăseşte înregistrată în nici o fişă de evidenţă întocmită în acea zi, în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor vamale, este obligatorie înregistrarea în această fişă de evidenţă, a tuturor autovehiculelor care tranzitează PPF Stânca. (fila 175, vol. IV ds.).

În conformitate cu imaginile puse la dispoziţie de ANAF – Direcţia Generală a Vămilor, prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, la data de xx.xx.xxxx, ora 09:50:11, autoutilitara cu nr. XX XX XXX intră în Punctul de Trecere a Frontierei, jud. Botoşani, iar la ora 09:50:25 opreşte la locul special destinat efectuării controlului de intrare în ţară. Controlul efectiv este efectuat de lucrătorul poliţiei de frontieră C. N. S. şi de lucrătorul vamal P. A., în prezenţa conducătorului autoutilitarei, D. E.. Inculpatul P. A. s-a urcat în compartimentul marfă, în timp ce C. N. S. a rămas în spatele autoutilitarei.

În intervalul orar 09:50:46-09:50:58, P. A. a stat în compartimentul marfă , controlul efectiv al autoutilitarei durând 12 secunde.

 După ce a coborât din autoutilitară, inculpatul P. A. s-a îndreptat către ghereta de control a Vămii, unde se observă că a notat ceva.

La ora 09:51:18, D. E. părăseşte pista de control şi la ora 09:51:23, opreşte la toneta Administraţiei Naţionale a Drumurilor – Punct de încasare Stânca, în vederea achiziţionării rovinietei.

La ora 09:52:32, D. E. părăseşte sediul PPF Stânca – Costeşti la volanul autoutilitarei cu nr. XX XX XXX.

În conformitate cu centralizatorul „Auto verificate” întocmit de CNADNR – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi – Agenţia de Control şi încasare Stânca, autoutilitara cu numărul de înmatriculare XX XX XXX nu figurează că a achiziţionat rovinieta în data de xx.xx.xxxx, deşi în imagini se observă că numitul D. E. intră în ghereta aparţinând CNADR- Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi-Agenţia de Control şi încasare Stânca (filele 187-188, vol.IV ds.)

În conformitate cu Fişa de evidenţă nr. X/X/0xx.xx.xxxx întocmită de lucrătorul vamal P. A., acesta a efectuat controlul la şase microbuze pe toată durata turei, fără a depista vreo problemă la vreuna din ele. (filele 130-155, vol. IV ds.).

Conform proceselor-verbale de supraveghere operativă efectuată în perioada aprilie 2014, de procurorii DIICOT Galaţi, după ce li s-a dat liber la vamă, martorii B. M. şi G. G. au descărcat o parte din ţigările de contrabandă trecute fraudulos peste frontiera de stat a României, la depozitul aparţinând SC X SRL din oraşul Adjud, societate administrată de numitul M. C., din localitatea Urecheşti, judeţul Bacău, după care cei doi şi-au continuat deplasarea către Bucureşti unde au valorificat restul ţigărilor de contrabandă.

Martorul I. C., finul numitului M. C. – inculpat în dosarul DIICOT Galaţi – declară la data de xx.xx.xxxx, faptul că în ziua de xx.xx.xxxx, a ajutat la descărcarea unor pachete cu ţigări marca „Viceroy” din locaşul special amenajat al autoutilitarei cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, precum şi la încărcarea cantităţii de ţigări în aproximativ 20-25 saci menajeri de culoare neagră, la depozitul din localitatea Urecheşti din incinta SC X SRL din Adjud, aparţinând lui M. C.. (declaraţie filele 129-131, vol. VI ds.).

Declaraţia acestuia este confirmată de M. C.. (filele 132-133, vol. IV ds.).

Cu privire la controlul efectuat de inculpatul P. A. asupra autoutilitarelor marca Mercedes Sprinter 315 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX şi nr. XX XX XXX încărcate cu ţigări , se impune precizarea că era imposibil ca în momentul accederii în compartimentul destinat transportului de mărfuri al autoutilitarei să nu fi depistat spaţiul creat prin aplicarea panoului de tip original, atâta timp cât acest compartiment ce servea pentru transportul ţigărilor de contrabandă ocupa o treime din compartimentul destinat transportului de mărfuri.

ANAF – Direcţia Regională Vamală Galaţi a precizat că valoarea în vamă a celor 90.000 pachete cu ţigări diferite mărci introduse ilegal în ţară, este de 971.887 lei, reprezentând valoare în vamă, taxă vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate legal, acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat dacă ţigările ar fi fost importate în mod legal şi TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat, în condiţii de import legale.

 

Actul material din data de xx.xx.xxxx

 Conform adresei nr. X/xx.xx.xxxx emisă de I.TP.F Iaşi, Sectorul Poliţiei de Frontieră Stânca, către DIICOT Galaţi:

a) planificarea lucrătorilor poliţiei de frontieră din cadrul PTF Stânca, la data de xx.xx.xxxx, orele 08.00-20.00 – registru planificare grupe PPF Stânca RU nr. 457/1xx.xx.xxxx, fila 9 faţă/verso – a fost următoarea:

şef grupă: agent pr. de poliţie L. V.;

lucrători linia I control, intrare-ieşire: ag. pr. I. L. şi ag. pr. C. S..

b) planificarea lucrătorilor vamali din cadrul PTF Stânca, orele 08.00-20.00:

- lucrător vamal P. A.;

- lucrător vamal D. C.;

- lucrător vamal P. I.;

- lucrător vamal C. D..

c) planificarea lucrătorilor AND din cadrul PTF Stânca, orele 08.00-20.00:

- A. C.;

- S. M..(filele 341-343, vol. IV ds.).

Potrivit Ordinului de serviciu nr. X/xx.xx.xxxx, emis de Biroul Vamal Stânca-Costeşti, în ziua de xx.xx.xxxx, între orele 08.00-20.00, lucrătorul vamal P. A. a fost repartizat pe postul de şef de tură intrare, control fizic, repartizare de care a luat cunoştinţă pe bază de semnătură. ( fila 351, vol. IV ds.).

 La data de xx.xx.xxxx, martorii F. I., U. D., M. C. şi B. M.l, având sprijinul inculpatului P. A. au organizat introducerea, în mod ilegal, a unei cantităţi de ţigări în România, respectiv 90.000 de pachete de diferite mărci, în special „Ashima” şi „Plugarul”, de provenienţă Rep. Moldova, disimulate în locaşuri special amenajate, folosind 2 mijloace de transport (autoutilitare), marca Mercedes 315, ţigările fiind ulterior valorificate către terţii beneficiari: S. N., I. G. şi D. C..

 Autoutilitara marca Mercedes 315 de culoare albă, urma să fie condusă de P. A., iar autoutilitara marca Mercedes 315, de culoare roşie, urma să fie condusă de D. E., aspecte ce rezultă din declaraţiile persoanelor implicate în cauză.

Pentru intrarea în ţară a fost utilizat acelaşi Punct de Trecere a Frontierei Stânca – Costeşti, pe tura de serviciu a inculpatului P. A..

Potrivit procesului-verbal de redare rezumativă a interceptării şi înregistrării audio-video în mediul ambiental, întocmit de DIICOT Galaţi la data de X, în baza MST nr. X/UP/xx.xx.xxxx emis de Tribunalul Galaţi în dosarul penal nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT ST Galaţi , în data de xx.xx.xxxx, membrii grupării infracţionale au introdus în mod ilegal în România din Rep. Moldova, aproximativ 50.000 pachete de ţigări de contrabandă transportate cu autoutilitara marca Mercedes cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, urmând a fi preluată la ieşirea din Adjud, jud. Vrancea de către M. C. şi B. M., care au avut rolul de antemergători. Cei doi s-au întâlnit în parcarea popasului Astoria situat la ieşirea din mun. Adjud, la ora 18.07. Din autoutilitara mai sus-menţionată, au fost descărcate mai multe banchete de autoturism, transferate apoi, într-o maşină marca Volkswagen Sharan cu nr. de înmatriculare XX XX XXX (filele 250-260, vol. IV ds.)

 Potrivit procesului-verbal de consultare (filele 261-340, vol. IV ds.) a datelor existente în documentele ridicate de procurorii DIICOT Galaţi, cu prilejul percheziţiei din xx.xx.xxxx, la sediul PTF Stânca-Costeşti , a înregistrărilor video efectuate în PTF Stânca – Costeşti, în data de xx.xx.xxxx, precum şi a datelor puse la dispoziţie de autorităţile din Rep. Moldova transmise prin Centrul Comun de Contact Galaţi, au rezultat următoarele aspecte de interes pentru cauză:

 Conform Ordinului de serviciu emis de Biroul Vamal Stânca-Costeşti la data de xx.xx.xxxx, între orele 08,00-20,00, au fost programaţi să efectueze serviciul pe sensul de intrare în ţară, lucrătorii vamali P. A., P. M. I. şi D. C.. În fotografia nr. 2 este surprins inculpatul P. A., pe sensul de intrare în ţară, la data de xx.xx.xxxx, ora 16.55.23.

 În conformitate cu adresa Centrului Comun de Contact Galaţi nr. X/xx.xx.xxxx, Poliţia de Frontieră a Rep. Moldova a comunicat următoarele:

 În data de xx.xx.xxxx, la ora 06:12:27 a intrat în România din Rep. Moldova prin PPF Leuşeni-Albiţa cu transportul X X Mercedes – C220-CDI-2005, numitul U. D..

 În data de xx.xx.xxxx, la ora 11:38:52, în calitate de şofer al autoturismului marca Mercedes Sprinter cu nr. XX XX XXX a intrat în România din Rep. Moldova prin PPF Stânca-Costeşti, numitul P. A..

 În conformitate cu imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, în ziua de xx.xx.xxxx, la ora 11:38:20, autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXX care tracta platforma cu nr. XX XX XXX se prezintă pe sensul de intrare în România, iar la ora 11:41:15, părăseşte pista pentru efectuarea controlului la intrarea în România, fără a i se efectua controlul de frontieră, fiind dirijată de un poliţist spre pista pentru ieşirea din România (foto nr. 18). La ora 11:41:48, pe pista destinată efectuării controlului la ieşirea din ţară, se afla poliţistul C. N. S., moment în care apare şi mijlocul de transport format din autoutilitara marca Mercedes Sprinter cu nr. XX XX XXX care tracta platforma cu nr. XX XX XXX şi care a oprit în dreptul barierei. La ora 11:42:05, poliţistul de frontieră ridică bariera, iar mijlocul de transport părăseşte sediul PPF Stânca-Costeşti, poliţistul intrând în clădirea în care funcţionează PPF Stânca-Costeşti.

 Deşi autoutilitara cu nr. XX XX XXX a intrat, după care a ieşit imediat din România şi a reintrat din nou, într-un interval scurt de timp, în evidenţele autorităţilor din Rep. Moldova, acesta figurează cu o singură ieşire din Rep. Moldova în România , respectiv la ora 11:38:20.

 La ora 12:13:14, lucrătorul vamal P. A. este observat călătorind cu un autoturism particular marca Wolkswagen cu nr. XX XX XXX dinspre Rep. Moldova şi coborând din acest autoturism înainte de pista special amenajată pentru efectuarea controlului de intrare în ţară (foto nr. 25-29).

 La ora 12:21:35, autoturismul cu nr. XX XX XXX care tracta platforma cu nr. XX XX XXX se prezintă din nou pe sensul de intrare în România. La ora 12:23:41, autoturismul cu nr. XX XX XXX care tracta platforma cu nr. XX XX XXX opreşte pe pista pentru efectuarea controlului de frontieră la intrarea în România , iar conducătorul auto P. A. îi prezintă poliţistului de frontieră, C. N. S. documentele solicitate. La ora 12:24:18, lângă mijlocul de transport apare şi lucrătorul vamal, inc. P. A., care dispune mutarea autoturismului în dreptul gheretei aparţinând lucrătorilor vamali. La ora 12:25:18, numitul P. A. deschide uşa din spate a autoturismului iar inculpatul P. A. se uită în compartimentul marfă al autoutilitarei, fără a se urca în autoturism, după care notează ceva şi se deplasează spre gheretă, iar P. A. părăseşte incinta PPF Stânca-Costeşti şi se îndreaptă spre România la ora 12:25:53. (foto nr. 30-50).

Fotografiile nr. 30-50 evidenţiază momentele în care la data de xx.xx.xxxx, în intervalul orar 12:21:35-12:25:53 se efectuează controlul de frontieră şi vamal la intrarea în România din Rep. Moldova cu mijlocul de transport compus din autoutilitara cu nr. XX XX XXX şi platforma cu nr. XX XX XXX.

 În conformitate cu Fişa de evidenţă nr. X/X//xx.xx.xxxx – fila 361, vol. IV ds. – întocmită de lucrătorul vamal P. M. I., acest lucrător vamal efectuează controlul asupra autoturismului cu nr. XX XX XXX, prin sondaj, fără a depista vreo problemă. În ciuda acestei menţiuni, controlul efectiv a fost efectuat în realitate de inculpatul P. A., aşa cum reiese din imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor.

 Conform fişei de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx, întocmită de vameşul P. A., de la fila 363, vol. IV ds., acest lucrător vamal nu a evidenţiat în fişă controlul pe care l-a efectuat în fapt, asupra autoturismului cu nr. XX XX XXX.

 În conformitate cu Centralizatorul Auto verificate întocmit de CNADR – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi – Agenţia de control şi încasare Stânca, rezultă că autoturismul cu nr. XX XX XXX nu a achiziţionat rovinieta în data de xx.xx.xxxx.

În data de xx.xx.xxxx, la ora 13:26:53, numitul D. E. a intrat în România din Rep. Moldova prin PTF Stânca-Costeşti ca şofer al auto marca Mercedes Sprinter, cu nr. XXX XXX.

 Potrivit declaraţiilor numiţilor F. I., B. M., U. D., D. E., în autoutilitara marca Mercedes Sprinter cu număr de înmatriculare XXX XXX, se aflau 45.000 pachete cu ţigări ascunse în locaşuri disimulate în pereţii interiori ai compartimentului marfă.

 În conformitatea cu imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor prin Adresa nr. X/xx.xx.xxxx, în data de xx.xx.xxxx, la ora 13:25:46, autoutilitara marca Mercedes Sprinter, cu nr. XXX XXX condusă de numitul D. E. se prezintă pe sensul de intrare în România din Rep. Moldova. La ora 13:26:09, autoutilitara opreşte pe pista pentru efectuarea controlului, iar la autoturism se prezintă poliţistul de frontieră C. N. S.. După ce D. E. discută cu poliţistul de frontieră, acesta din urmă împreună cu vameşul inculpat P. A. se deplasează în spatele autoutilitarei, iar conducătorul auto deschide uşa de la compartimentul marfă. C. N. S. şi P. A. se uită în compartimentul marfă fără a se urca în acesta. La ora 13:27:25, autoutilitara părăseşte PPF Stânca-Costeşti şi se îndreaptă spre România (foto nr.51-64).

 Conform fişei de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx, întocmită de vameşul P. M. I., acest lucrător vamal a controlat un autoturism marca Mercedes Sprinter cu nr. XXX XXX căruia îi efectuează un control prin sondaj, fără a se depista vreo problemă. În ciuda acestei menţiuni, controlul efectiv al autoturismului a fost efectuat de lucrătorul vamal P. A. , aşa cum reiese din imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor.

 În conformitate cu Centralizatorul Auto verificate întocmit de CNADR – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi – Agenţia de control şi încasare Stânca, rezultă că autoturismul cu nr. XXX XXX nu a achiziţionat rovinieta în data de xx.xx.xxxx.

 La data de xx.xx.xxxx, numitul F. I. a intrat în România din Rep. Moldova prin PPF Stânca-Costeşti ca şofer al auto marca Peugeot 206 cu nr. XX XX XXX.

 În conformitatea cu imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor prin Adresa nr. X/xx.xx.xxxx, în data de xx.xx.xxxx, la ora 13:41:50, autoturismul marca Peugeot 206 cu nr. XX XX XXX condus de inc. F. I. se prezintă pe sensul de intrare în România din Rep. Moldova în PPF Stânca Costeşti. La ora 13:41:59, autoturismul opreşte pe pistă, iar controlul de frontieră este efectuat de poliţistul de frontieră C. N. S.. La ora 13:49:20, autoturismul părăseşte pista de control şi se deplasează în dreptul tonetei aparţinând Administraţiei Naţionale a Drumurilor .

 La ora 13:49:33, numitul F. I. coboară din autoturism şi intră în tonetă, iar la ora 14:02:34, în aceeaşi tonetă, intră şi inculpatul P. A.. La ora 14:03:50, lucrătorul vamal P. A. părăseşte toneta şi se îndreaptă spre punctul de trecere a frontierei. La ora 14:04:08, F. I. părăseşte toneta, se urcă în autoturism şi părăseşte zona punctului de trecere a frontierei, îndreptându-se spre România.(foto nr. 65-78). Din fotografii, se constată că, la data de xx.xx.xxxx, în intervalul orar 13:49:33-14:04:08, în ghereta aparţinând CNADNR – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi – Agenţia de Control şi Încasare Stânca, se întâlnesc F. I., liderul grupului infracţional organizat şi inculpatul P. A..

 Conform fişei de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx, întocmită de vameşul P. M. I., acest lucrător vamal a controlat un autoturism marca Peugeot 206 cu nr. XX XX XXX căruia îi efectuează un control prin sondaj, fără a se depista vreo problemă.

 În conformitate cu Centralizatorul Auto verificate întocmit de CNADR – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi – Agenţia de control şi încasare Stânca, rezultă că autoturismul cu nr. XX XX XXX nu a achiziţionat rovinieta în data de xx.xx.xxxx. (fila 188, vol. IV ds.).

 Având în vedere faptul că martorul-denunţător F. I. şi inculpatul P. A. s-au aflat concomitent în toneta aparţinând Administraţiei Naţionale a Drumurilor, însă cel dintâi nu a achiziţionat în cursul acelei zile rovinieta necesară pentru circulaţia pe drumurile publice din România, rezultă suspiciuni rezonabile că cei doi au discutat, în afara razei camerelor de supraveghere ale Agenţie Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor, în condiţii obscure, în contextul transportului de ţigări de contrabandă efectuat în ziua respectivă, aspecte confirmate de numitul F. I..

 Prezenţa celor doi, în incinta tonetei nu este justificată potrivit declaraţiilor martorilor A. C. şi S. M., funcţionari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul CNADR .

 Martora S. M. care şi-a desfăşurat activitatea la data de xx.xx.xxxx la tonetele situate pe sensul intrare/ieşire, aparţinând CNADR confirmă faptul că prezenţa celor doi în încăperea respectivă nu se justifică, afirmând că gestul inculpatului P. A. a fost unul atipic, întrucât acesta nu obişnuia să intre în toneta CNADR, iar lucrătorii vamali, în general, nu obişnuiesc să facă acest gest.

…… ,, Fac precizarea că în cadrul vămii Stânca există două tonete de lucru aparţinând CNADR , unde pe sensul de intrare iar cealaltă este pe sensul de ieşire. Toneta despre care faceţi vorbire este pe sensul de intrare în ţară.

Este adevărat faptul că lucrătorii vamali nu obişnuiesc să intre în toneta de serviciu a CNADR, însă aşa cum se poate observa şi din imagini, la data de xx.xx.xxxx P. A. intră în toneta de pe sensul de intrare , după ce în prealabil a intrat şi un participant la trafic, însă personal nu îmi amintesc acest eveniment.

… Nu se obişnuia să se poarte asemenea discuţii dintre lucrătorii vamali şi participanţii la trafic în toneta CNADR …Nu îmi explic scopul pentru care a intrat la data de xx.xx.xxxx în toneta de serviciu, P. A.. (filele 108-111, vol. II ds.).

În acelaşi context a fost audiat martorul A. C. care, în conformitate cu centralizatorul auto pus la dispoziţia parchetului de CNADR Botoşani, a fost planificat de serviciu, la data de xx.xx.xxxx , pe sensul de ieşire din ţară.

,,……… Toneta în care îmi desfăşor activitatea este practic un modul confecţionat din metal , şi are suprafaţa de maxim 12 mp , formată dintr-un hol la intrare , un spaţiu în care se află un frigider şi un aragaz , precum şi încăperea de lucru.

Toate aceste încăperi sunt de mici dimensiuni, cu precizarea că încăperea de lucru este despărţită de un perete de holul de la intrare şi nu îmi explic de ce a intrat în toneta de lucru P. A. , întrucât nu aveam o relaţie apropiată cu acesta astfel încât să intre în încăpere pentru a mă saluta… cert este că F. I. nu a solicitat la data respectivă rovinietă …….”.( filele 99-100, vol. II ds.).

 Din probele administrate în cauză, a rezultat că în data de xx.xx.xxxx, în intervalul orar 11:38:20-11:42:05, s-a semnalat un incident, constând în faptul că autoutilitara marca Mercedes Sprinter cu nr. XX XX XXX condusă de numitul P. A., încărcată cu ţigări, a ieşit imediat din România şi a reintrat din nou, într-un interval scurt de timp, însă cu toate acestea, în evidenţele autorităţilor din Rep. Moldova, autoutilitara figurează cu o singură ieşire din Rep. Moldova în România, respectiv ora 11:38:20. În acest interval de timp, se constată că inculpatul P. A. părăseşte postul de serviciu, fără a-l anunţa pe colegul său de tură şi se deplasează cu o maşină privată, în Rep. Moldova,la autorităţile vamale din această ţară. Imediat după revenirea inculpatului P. A., la serviciu, reintră pe pista de control în România şi autoutilitara condusă de P. A., cu nr. de înmatriculare XX XX XXX.

În legătură cu acest aspect, martorul B. M. precizează:

 La data de xx.xx.xxxx, eu aşteptând să-mi preiau rolul de antemergător în loc Ştefăneşti, G. G., care era cu mine, a fost apelat de către F. I. care ne-a spus să ne întoarcem că sunt probleme în vamă. La scurt timp F. l-a sunat din nou pe G. G. şi i-a preciza telefonic că problema s-a rezolvat şi că maşina încărcată cu ţigări va trece în bune condiţii prin punctul vamal, iar noi ne-am reîntors în localitatea Ştefăneşti pentru a prelua ca antemergători autoutilitarele cu ţigări.

Ulterior F. I. ne-a spus că a fost sunat de I. care i-a comunicat că sunt probleme în vamă, dar că acestea au fost rezolvate, fără să precizeze cum anume. … (declaraţie, filele 41-47, vol. II ds.).

 La rândul său, martorul-denunţător F. I., fiind întrebat de procuror: să precizeze despre ce incident a fost vorba pe data de xx.xx.xxxx când P. A. s-a deplasat în vama din Moldova şi au fost surprinşi de camerele video concomitent denunţătorul şi inculpatul intrând în toneta CNDAR, F. I. a răspuns: Noi aşteptam să intrăm în vama moldovenească, aşteptând un telefon din partea lui I.. Acesta ne-a sunat şi ne-a spus să nu intrăm în vamă deoarece nu este momentul prielnic, fără să ne dea mai multe amănunte. Am aşteptat cu maşinile încărcate cu ţigări pe un câmp dinaintea vămii moldoveneşti, iar după o oră am fost sunaţi la telefon de I. care mi-a spus că se poate trece. Nu ştiu unde se afla în acel moment I. dar în mod sigur a luat legătura cu un vameş care i-a confirmat că putem intra în vamă. Personal nu l-am văzut pe P. A. în vama moldovenească, cu acesta m-am întâlnit în toneta CNADR a vămii din România. Eu intenţionam să întreb dacă unul dintre busuri are rovignetă pentru a nu lua amendă, moment în care în tonetă a intrat P. A. care mi-a dat de înţeles să plec cu maşina de pe artera de intrare în România, aceasta după ce vameşul făcuse controlul la cele două busuri, cât şi la maşina mea, aflată în spatele acestora. Gândindu-mă că sunt alte probleme prin zonă, nu am mai întrebat de rovignetă pe funcţionara CNDAR, având în vedere şi amânarea iniţială de a intra în vamă din partea lui I., am plecat cu maşina în România, punând gestul lucrătorului vamal pe seama sprijinului pe care mi-l acorda...(filele 1-11, vol. II ds.).

În ceea ce priveşte deplasarea inculpatului P. A. în Rep. Moldova, la autorităţile vamale, în intervalul orar menţionat, la data de xx.xx.xxxx, în timpul efectuării serviciului, elocventă este declaraţia martorului H. M. C., şef al Sectorului Poliţiei de Frontieră Stînca, din care rezultă că inculpatul P. A. nu s-a încadrat în normele de serviciu, în momentul plecării intempestive în Rep. Moldova şi nu a respectat procedura care trebuia urmată în situaţii de acest gen care ar fi implicat o cooperare cu autorităţile vamale moldovene.

Martorul H. M. C. declară că prezenţa lucrătorului vamal român în Republica Moldova, sub pretextul cooperării cu autorităţile moldovene, la ora înregistrată de camerele video, nu se justifica sub nici o formă:

,,………. Cu privire la deplasarea efectuată de P. A., în data de xx.xx.xxxx , în Moldova , în timp ce era de serviciu în PTF Stânca , declar faptul că am cunoştinţă că sunt situaţii în care dacă au fost efectuate capturi de ţigări sau alte bunuri accizabile, se practică cercetarea în comun a evenimentului, însă , în opinia mea acest lucru nu se justifica în cazul lui P. A..

Din experienţa proprie ca ofiţer de poliţie de frontieră , deplasările părţii româneşti în Moldova sunt rare, deoarece descoperirile de bunuri accizabile în Moldova din România sunt aproape inexistente, întrucât cetăţenii moldoveni nu transportă bunuri accizabile din România în Moldova ci exact invers.

La ora 12:21, oră la care s-a deplasat P. A. în Moldova , exista maşină de serviciu în cadrul BVF Stânca şi în opinia mea deplasarea a fost efectuată în scop personal” .( filele 124-128, vol. II ds.).

De asemenea a fost audiat în cauză, martorul D. P. C., funcţionar care şi-a desfăşurat activitatea la data de xx.xx.xxxx pe aceeaşi tură de serviciu cu inculpatul P. A..

Din declaraţia martorului reiese faptul că deplasarea inculpatului în punctul vamal din Republica Moldova nu se justifica la ora la care inculpatul a efectuat această deplasare, iar în cazul în care într-adevăr, erau de rezolvat probleme de serviciu, se impunea ca martorul D. P. C. să fie informat, întrucât fiind pe aceeaşi tură de serviciu şi planificat în grafic, în mod normal, inculpatul P. A. trebuia să-l anunţe pe martor că lipseşte pentru a-l înlocui temporar.

,,…….. Într-adevăr , la nivelul biroului vamal există un acord de cooperare între România şi Republica Moldova în domeniul Vamal, care în principal vizează transmiterea actelor originale a mărfurilor care tranzitează punctele vamale .

Cu privire la speţa discutată, deplasarea lucrătorului vamal P. A. nu era justificată la data şi ora la care a fost înregistrată deplasarea.

… P. A. nu trebuia să ceară acordul superiorului pentru a se deplasa în acest scop, acordul vizând chiar şefii de tură, funcţie pe care P. A. o îndeplinea.

Fiind pe aceeaşi tură de serviciu cu P. A. , la data de xx.xx.xxxx, acesta nu mi-a spus că se deplasează în interes de serviciu în Republica Moldova, aspect pe care trebuia să îl facă în mod normal , comunicând scopul deplasării următorului lucrător vamal menţionat în planificarea de serviciu , astfel încât să-l înlocuiască pe timpul lipsei sale de pe tura de serviciu” …( filele 112-118, vol. II ds.)

În mod similar, martorul C. D. lucrător vamal în cadrul PTF Stânca a argumentat în mod obiectiv, nejustificarea deplasării inculpatului P. A. în Republica Moldova, arătând că:

,, ……… Din experienţa proprie ca lucrător vamal , deplasările părţii româneşti în Moldova sunt rare”, motivarea deplasării sub pretextul cooperării dintre punctele vamale fiind exclusă. În concret, nu putea fi vorba despre un litigiu care să impună prezenţa lucrătorului vamal din PTF Stânca în punctul de trecere al frontierei Costeşti din Republica Moldova. Mai mult decât atât, bunurile accizabile sunt transportate cu preponderenţă de către participanţii la trafic, din Republica Moldova în România şi nu, invers. (filele 119-123, vol. II ds.).

Relevantă este şi declaraţia din data de xx.xx.xxxx a martorului I. L., poliţist de frontieră. Fiind întrebat despre motivul dirijării autoutilitarei cu nr. de înmatriculare XX XX XXX în ziua de xx.xx.xxxx, la ora 11:40:47, de pe pista destinată efectuării controlului intrării în România către pista destinată efectuării controlului ieşirii din România, acesta declară faptul că nu-şi aminteşte motivul întoarcerii acestei autoutilitarei, dar că este posibil să fi primit o dispoziţie a vameşului de serviciu în acest sens. Martorul constată faptul că se permite ieşirea din ţară a mijlocului de transport menţionat fără a se efectua controlul specific. Acesta nu-şi explică faptul că mijlocului de transport i se permite intrarea în ţară în aceeaşi zi, a doua oară, la un interval scurt de timp, după ce mai avusese o tentativă de acest gen, iar în fişa de evidenţă auto, acesta figurează ieşit din Rep. Moldova, în România, o singură dată. Despre prezenţa inc. P. A., în toneta aparţinând CNDR, în ziua de xx.xx.xxxx, martorul apreciază că nu există vreo atribuţie de serviciu care să justifice prezenţa vreunui ofiţer de poliţie sau lucrător vamal în toneta respectivă şi nici cazuistica înregistrată până în prezent la nivelul PTF Siret nu a reclamat o asemenea deplasare. (declaraţie, filele 139-141, vol. VII ds.).

În declaraţia din data de xx.xx.xxxx, martora P. M. I., arată faptul că în data de xx.xx.xxxx, la ora 12:3:14, constatând pe imaginile surprinse în BVF Stânca , că inculpatul P. A., colegul său de tură vine dinspre Rep. Moldova, cu autoturismul privat XX XX XXX, arată că nu cunoaşte motivul deplasării inculpatului în Rep. Moldova, nu crede că i-a comunicat vreun eveniment/incident în ziua respectivă care să se fi petrecut în cadrul activităţii vamale şi precizează că dacă s-ar fi petrecu vreun astfel de eveniment, ar fi trebuit să se întocmească documente în care să se menţioneze acest aspect. Martora nu are nici o explicaţie pentru faptul că a consemnat în fişa completată de ea, în ziua de xx.xx.xxxx, că a efectuat controlul vamal asupra autoturismelor cu nr. de înmatriculare XX XX XXX şi XXX XXX, în condiţiile în care, martora nu a controlat efectiv aceste autoturisme, controlul vamal fiind efectuat în realitate de inc. P. A., aspect rezultat din imaginile surprinse în punctul vamal.(declaraţie, filele 152-153, vol. VII ds.).

Martora A. P., poliţist de frontieră, declară că în cazul unui litigiu în trafic între autorităţile vamale româneşti şi moldovene, dispecerul înscrie în registrul special destinat, litigiul respectiv care este soluţionat de şeful de grupă.

Prin adresa din data de xx.xx.xxxx, DNA ST Suceava a solicitat Direcţiei Regionale Vamale Iaşi să comunice dacă inc. P. A. întocmit vreun raport scris sau a raportat verbal vreun incident care să implice deplasarea sa în Rep. Moldova, la autorităţile vamale vecine, în ziua de xx.xx.xxxx, dacă a fost înregistrat vreun eveniment deosebit în ziua respectivă care să implice cooperarea dintre autorităţile vamale din cele 2 ţări, dacă a adus la cunoştinţa vreunei persoane din cadrul BVF Stânca, părăsirea postului de serviciu, ce obligaţii îi reveneau în cazul unei deplasări în timpul serviciului în afara graniţei ţării, ce dispoziţii a încălcat prin efectuarea controlului vamal asupra a două autoturisme şi omisiunea consemnării acestor controale în fişa auto completată personal de inculpat în ziua de xx.xx.xxxx, rezultând că mijloacele de transport au fost menţionat în fişa colegului de tură, vameşul P. M. I..(fila 310, vol. II ds.).

Prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, Direcţia Regională Vamală Iaşi a comunicat faptul că în raportul de tură întocmit în data de xx.xx.xxxx, nu se menţionează nici un eveniment care să facă obiectul unui raport scris. (filele 312-313, vol. II ds.).

Împrejurarea comunicată de BVF Stânca-Costeşti prin reprezentantul său legal, că inculpatul l-ar fi informat verbal pe acesta, că în data de xx.xx.xxxx a efectuat o deplasare în Rep. Moldova pentru a verifica contrapunerea punctuală a datelor din fişele de însoţire a mărfurilor , nu poate fi probată şi este lipsită de relevanţă atâta timp cât nu există un raport scris în acest sens, aşa cum s-ar fi impus, potrivit declaraţiei martorului H. M. C., şef al Sectorului Poliţiei de Frontieră Stînca, care afirmă că prin conduita sa, inculpatul P. A. nu s-a încadrat în normele de serviciu, în momentul plecării intempestive în Rep. Moldova şi nu a respectat procedura care trebuia urmată în situaţii de acest gen care ar fi implicat o cooperare cu autorităţile vamale moldovene. Totodată, din probele administrate aşa cum au fost descrise mai sus, rezultă în mod cert, că scopul acţiunilor inculpatului P. A. a fost altul decât interesul de serviciu sau al cooperării dintre autorităţile vamale din cele două ţări, în condiţiile în care la scurt timp după ce inculpatul revine la toneta sa, autoutilitara marca Mercedes Sprinter cu nr. XX XX XXX condusă de numitul P. A., încărcată cu ţigări, a reintrat din nou, în România, însă cu toate acestea, în evidenţele autorităţilor din Rep. Moldova, autoutilitara figurează cu o singură ieşire din Rep. Moldova în România, respectiv la ora 11:38:20, iar martorii declară că în acest timp, au primit semnalul de la liderul de grup F. I., cum că are OK-ul pentru intrarea transportului în vamă, întrucât problemele s-au rezolvat, relevantă în acest sens fiind şi declaraţia martorului F. I., descrisă mai sus.

Inculpatul P. A. s-a deplasat în Vama Costeşti din Rep. Moldova cu un autoturism de ocazie XX XX XXX, care în acte, figurează ca fiind proprietatea numitului I. G. C..

Martorul I. G. C. a declarat faptul că la data de xx.xx.xxxx autoturismul în cauză nu se mai afla în posesia lui, fiind înstrăinat anterior, unei rude prin alianţă cetăţean moldovean, însă a omis să perfecteze documentaţia privind transferul folosinţei maşinii, din acest motiv, martorul nu a putut da detalii cu privire la împrejurările în care inculpatul P. A. a efectuat deplasarea din ziua de xx.xx.xxxx, în Republica Moldova cu autoturismul respectiv. (filele 129-132, vol. II ds.).

Din interceptările convorbirilor telefonice efectuate de procurorii DIICOT Galaţi, rezultă că între membrii grupului infracţional au existat discuţii la data de xx.xx.xxxx, în legătură cu incidentul din ziua respectivă şi că martorul-denunţător F. I. l-a înştiinţat pe G. G., participant la activitatea infracţională, precum că ,, vameşul nu primeşte ”, referindu-se la vameşul moldovean, potrivit declaraţiei martorului, după care, concomitent cu ajutorul inculpatului P. A., martorii au fost înştiinţaţi de către F. I. despre faptul că: ,,s-a rezolvat ” (convorbiri, filele 198-206, vol. IV ds.).

După intrarea în România, a tuturor membrilor grupului infracţional organizat, în ziua de xx.xx.xxxx, aceştia au ţinut permanent legătura telefonică între ei, pentru a asigura transportul în siguranţă a ţigărilor, aspect care rezultă din interceptarea convorbirilor telefonice efectuată în dosarul DIICOT Galaţi (vol. IV ds.).

Modul de operare a fost acelaşi ca şi în data de xx.xx.xxxx. De altfel, potrivit probelor de la dosar, membrii grupului infracţional au plănuit acest mod de a acţiona în amănunt, cu precizie şi minuţiozitate, astfel încât fiecare avea un rol bine determinat în cadrul grupului, sumele de bani investite în derularea activităţilor infracţionale erau prestabilite şi împărţite pe capitole separate, beneficiarii ţigărilor erau anunţaţi cu privire la transport în vederea preluării rapide a mărfurilor iar treburile erau aranjate în ambele puncte vamale, în partea românească beneficiind de sprijinul cointeresat material al vameşului P. A., astfel că toate transporturile erau planificate pe turele de serviciu ale acestuia.

Inculpatul P. A. a facilitat, prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în mod defectuos, cu prilejul controlului vamal efectuat în data de xx.xx.xxxx, trecerea a 2 transporturi cu ţigări de contrabandă asigurând membrilor grupului infracţional, punerea la adăpost de aplicarea unor sancţiuni specifice unor asemenea activităţi: confiscarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport, aplicarea amenzii, interdicţia de a mai intra în România pe o perioadă de 5 ani sau mai mare, pierderea cetăţeniei româneşti sau tragerea la răspunderea penală pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

Mai mult, constatăm că, în ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul P. A. s-a implicat activ în vederea rezolvării unor probleme care au apărut în vama moldovenească, context în care, se deplasează în punctul vamal Costeşti din Republica Moldova, cu un autoturism de ocazie, deşi era în timpul exercitării serviciului, fără a anunţa pe colegul de tură, şi fără a întocmi un raport scris în acest sens, revenind la scurt timp în partea românească, moment în care potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere coroborate cu interceptările telefonice efectuate de procurorii DIICOT, conducătorul autoutilitarei XX XX XXX a primit ordin telefonic de la liderul grupării să treacă înapoi frontiera în România pentru că problema s-a rezolvat. În aceste condiţii, inculpatul este observat cum intră în toneta CNADR împreună cu liderul grupării F. I. pentru câteva secunde, deşi potrivit declaraţiilor martorilor, inculpatul nu avea nici un motiv plauzibil să se afle în acel spaţiu, sens în care F. I. declară că a purtat o scurtă discuţie cu vameşul P. A. care i-a precizat să nu mai zăbovească, să treacă mai repede transporturile de ţigări prin vamă, dând de înţeles că este asigurată protecţia transporturilor de ţigări şi că graba este dată de posibilitatea apariţiei unor controale speciale în zonă.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul P. A. şi-a încălcat atribuţiile de serviciu prin faptul că deşi a efectuat în fapt, controlul vamal asupra celor două autoturisme marca Mercedes Sprinter cu nr. XXX XXX şi cel cu nr. XX XX XXX, aspect constatat pe imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor, aceste maşini se regăsesc scriptic ca fiind controlate de vameşul P. M. I., fiind consemnate în fişa completată de aceasta, nr. X/X/xx.xx.xxxx şi nu se regăsesc consemnate în fişa de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx întocmită de inculpatul P. A..

În speţă, nu poate fi vorba despre o eroare umană, dat fiind probatoriul administrat din care rezultă vădit, intenţiile inculpatului P. A..

ANAF – Direcţia Regională Vamală Galaţi a precizat că valoarea în vamă a celor 90.000 pachete cu ţigări diferite mărci introduse ilegal în ţară, este de 971.887 lei, reprezentând valoare în vamă, taxă vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate legal, acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat dacă ţigările ar fi fost importate în mod legal şi TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat, în condiţii de import legale.

Actul material din data de xx.xx.xxxx

Conform adresei nr. X/xx.xx.xxxxemisă de I.TP.F Iaşi, Sectorul Poliţiei de Frontieră Stânca, către DIICOT Galaţi, a) planificarea lucrătorilor poliţiei de frontieră din cadrul PTF Stânca, la data de xx.xx.xxxx, orele 08.00-20.00 – registru planificare grupe PPF Stânca RU nr. 457/1xx.xx.xxxx, fila 57 faţă/verso – a fost următoarea:

şef grupă: agent pr. de poliţie L. V.;

lucrători linia I control, intrare-ieşire, ag. pr. C. S. şi ag. pr. I. L..

b) planificarea lucrătorilor vamali din cadrul PTF Stânca, orele 08.00-20.00:

- lucrător vamal P. A.;

- lucrător vamal D. C.;

- lucrător vamal P. I.:

- lucrător vamal C. D..

c) planificarea lucrătorilor AND din cadrul PTF Stânca, orele 08.00-20.00:

- A. C.;

- S. M..

 (filele 156-158, vol. IV ds.).

În data de xx.xx.xxxx, F. I., U. D., M. C. şi B. M.l, cu sprijinul inculpatului P. A., au organizat o nouă introducere, în mod ilegal, a unei cantităţi de ţigări în România, respectiv 90.000 de pachete, prin Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, judeţul Botoşani, disimulate în locaşuri special amenajate în cele două autoutilitare, folosite în acest scop, ţigări care au fost ulterior, valorificate către principalii distribuitori.

Conform procesului-verbal întocmit la data de xx.xx.xxxx, în dosarul DIICOT ST Galaţi, urmare a analizei documentelor ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la data de xx.xx.xxxx, la sediul PTF Stânca-Costeşti, a înregistrărilor video efectuate în PTF Stânca-Costeşti la data de xx.xx.xxxx, precum şi a datelor puse la dispoziţie de autorităţile din Rep. Moldova transmise prin Centrul Comun de Contact Galaţi (filele 46-106, vol. IX ds.), au rezultat următoarele aspecte de interes în cauză:

Potrivit Ordinului de serviciu emis de Biroul Vamal Stânca-Costeşti, în ziua de xx.xx.xxxx, între orele 08.00-20.00, au fost programaţi să efectueze serviciul pe sensul de intrare în ţară, lucrătorii vamali P. A. şi P. M. I..

În conformitate cu adresa Centrului Comun de Contact Galaţi nr. X/xx.xx.xxxx, Poliţia de Frontieră a Rep. Moldova comunică următoarele aspecte :

La data de xx.xx.xxxx, la ora 09:35:52 a intrat în România din Rep. Moldova, prin PTF Stânca-Costeşti, numitul P. A. ca pasager al auto marca Mercedes cu nr. de înmatriculare XXXX XXX (microbuz), conducător auto fiind B. V..

În conformitate cu Fişa de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx întocmită de lucrătorul vamal P. M. I., acest lucrător vamal a efectuat un control prin sondaj la microbuz fără a constata nereguli.

În conformitate cu imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, în data de xx.xx.xxxx, la ora 09:35:47, autoturismul cu nr. de înmatriculare XXXX XXX, tractând platforma cu nr. XX XX XXX se prezintă pe pista pentru efectuarea controlului de intrare în România, în PPF Stânca-Costeşti. La ora 09:36:38, mijlocul de transport menţionat opreşte pe pista pentru efectuarea controlului de frontieră la intrarea în ţară, în dreptul gheretei aparţinând lucrătorilor vamali.

În intervalul 09:38:57-09:39:53, lucrătorul vamal P. M. I. împreună cu poliţistul de frontieră C. S. N. efectuează controlul microbuzului, după care, la ora 09:41:31, mijlocul de transport părăseşte sediul PPF Stânca. La ora 09:42:51, B. V. îşi procură rovinietă intrând în ghereta aparţinând CNADR, aspect confirmat şi de Centralizatorul Auto verificate întocmit de CNADR.

La data de xx.xx.xxxx, la ora 16:32:02, numitul D. E. a intrat în România din Rep. Moldova, prin PTF Stânca-Costeşti, ca şofer al transportului cu nr. XXX XXX, marca Mercedes Sprinter 2001.

Conform Fişei de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx, lucrătorul vamal care a efectuat controlul asupra acestui autoturism este P. M. I..

La ora 16:33:25, autoutilitara părăseşte pista pentru efectuarea controlului. În conformitate cu Centralizatorul Auto verificate întocmit de CNADR, autoturismul cu nr. de înmatriculare XXX XXX a achiziţionat rovinieta la data de xx.xx.xxxx.

În aceeaşi dată, a intrat în România dinspre Rep. Moldova, prin PTF Sculeni, numitul F. I. cu auto nr. XX XX XXX.

La data de xx.xx.xxxx, la ora 10:04, un alt membru al grupului infracţional organizat, U. D. a intrat în România, prin PTF Stânca-Costeşti, ca şofer al transportului X X – Mercedes – C220-CDI-2005.

În conformitate cu Fişa de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx întocmită de inculpatul P. A., acesta a efectuat controlul vamal amănunţit asupra autoturismului menţionat, consemnând că nu a constatat nereguli.

În conformitate cu imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, în data de xx.xx.xxxx, la ora 10:03:16, U. D. se prezintă pe sensul de intrare în România din Rep. Moldova, la volanul transportului X X, iar la ora 10:03:21, opreşte pe pista destinată efectuării controlului de frontieră. Verificarea documentelor este efectuată de către poliţistul de frontieră C. S. N., moment în care haionul de la portbagajul autoturismului era ridicat. La ora 10:06:59, se prezintă inculpatul P. A., care efectuează controlul vamal al autoturismului, verificând habitaclul şi zona motorului.

La ora 10:08.20, autoturismul părăseşte pista destinată efectuării controlului de frontieră la intrarea în ţară iar, la ora 10:08:29, trece de ghereta CNADR, îndreptându-se spre localitatea Stânca, jud. Botoşani.

Conform Centralizatorului Auto verificate întocmit de CNADR, autoturismul cu nr. X X a achiziţionat rovinietă la data de xx.xx.xxxx.

Potrivit probelor de la dosar, în perioada xx.xx.-xx.xx.xxxx, membrii grupului infracţional au plănuit şi au reuşit să treacă prin PTF Stânca-Costeşti, 2 transporturi cu ţigări de contrabandă, pe tura de serviciu a inculpatului P. A..

În ziua de xx.xx.xxxx, la ora 10:38:58, B. M., aflat la postul telefonic cu seria IMEI X, a fost contactat de F. I., aflat la postul telefonic cu numărul X.

Aceştia au discutat despre cantităţile de ţigări ce au fost încărcate, respectiv patruzeci – cincizeci, referire la 40.000 – 50.000 de pachete, câte încăpeau într-o autoutilitară, precum şi de mărcile de ţigări „Viceroy” – pentru care cei implicaţi utilizau termenul codificat de „roşu” şi „Ritm”. Termenul de „R” sau „retragerea” era stabilit pentru momentul în care membrii grupului erau gata să pornească la drum, urmând să se deplaseze în coloană aşa cum au procedat şi anterior şi să ţină legătura telefonică pe timpul deplasării.

Din conţinutul convorbirii rezultă că membrilor grupului li se dăduse, de puţin timp, semnal că putea fi efectuat un transport ilegal de ţigări, în cursul zilei de xx.xx.xxxx.

B. M.: N-a putut… De-acestea mititele, câte aveţi, înguste, în C!

F. I.: Ei, în C, câte? Dacă acolo a mers şaizeci, vreo patruzeci!

B. M.: Vreo patruzeci, sunt! La M. sunt patruzeci ori cincizeci! …

F. I.: Ăăă… Eu le… Tot de acestea mititele?

B. M.: Nu, de acelea mari, ăi’!

….

B. M.: Ei! Dacă ţi-a spus băietul, „Hai să fie gata, de ce nu v-aţi mişcat acolo?”

F. I.: Băi, Gheorghe, băi! Eu când am adus maşina, mi¬-a spus, că o lună de zile nicio mişcare, nimica! Asta, cu două zile în urmă!

B. M.: Aha!

F. I.: Şi amu’ iar, cu douăzeci de minute în urmă, mă sună şi zice: „Să fiţi gata!” Apăi’ cum?

….

La data de xx.xx.xxxx, dată la care urmau să fie introduse ţigările în România, la ora 08:44:24, numitul B. M. care se afla în comuna Ştefăneşti, judeţul Botoşani, a fost contactat de către F. I. care i-a comunicat că prima autoutilitară care va trece prin punctul de frontieră va fi cea de culoare albă şi că va fi condusă de P. A. sau o altă persoană ce-l va însoţi pe acesta, al doilea va intra U. D. zis „D.”, după care va intra şi martorul F. I. cu o persoană care va avea asupra sa plăcuţele cu numerele de înmatriculare ce trebuiau aplicate pe autoutilitară, stabilind să se întâlnească la o staţie Peco de pe lângă localitatea Ştefăneşti, judeţul Botoşani.

După intrarea în ţară în modalitatea prezentată anterior, persoanele implicate au oprit în localitatea Ştefăneşti unde au schimbat plăcuţele de înmatriculare la autoutilitara condusă de către B. V., respectiv plăcuţele cu numere moldoveneşti XX XX XXX, cu care au intrat în ţară cu plăcuţele cu numere româneşti XX XX XXX, numere cu care urmau să circule pe teritoriul României.

La ora 11:24:32, martorul U. D. l-a contactat pe B. M. comunicându-i acestuia că traseul este liber:

La ora 14:15:53, B. M. a luat legătura cu M. C. căruia i-a transmis că vor ajunge în municipiul Adjud în termen de aproximativ o oră urmând să se întâlnească pentru a descărca ţigările.

Ţigările de contrabandă au fost depozitate într-o locaţie aparţinând SC X SRL Adjud, situat pe raza comunei Urecheşti, judeţul Bacău.

Numiţii I. C., B. M., M. C. şi G. G. au descărcat ţigările, aspecte ce rezultă din declaraţiile numitului I. C. coroborate cu supravegherile operative efectuate în cauză de procurorii DIICOT Galaţi.

Precizăm că, în luna mai 2014, din cauza faptului că inculpatul P. A. a fost în concediu, membrii grupului infracţional organizat au sistat temporar activitatea infracţională, reluând-o în luna iunie 2014. Acest aspect rezultă din declaraţiile martorilor-denunţători şi este confirmat de adresa nr. X.X/A.L./xx.xx.xxxx, a Direcţiei Regionale Vamale - Direcţia Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi (fila 403, vol. I ds.), prin care s-a comunicat faptul că inculpatul P. A. a beneficiat de concediu de odihnă în perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx, conform pontajului biroului vamal.

ANAF – Direcţia Regională Vamală Galaţi a precizat că valoarea în vamă a celor 90.000 pachete cu ţigări diferite mărci introduse ilegal în ţară, este de 971.887 lei, reprezentând valoare în vamă, taxă vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate legal, acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat dacă ţigările ar fi fost importate în mod legal şi TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat, în condiţii de import legale.

Actul material din data de xx.xx.xxxx

Conform adresei nr. X/xx.xx.xxxxemisă de I.TP.F Iaşi, Sectorul Poliţiei de Frontieră Stânca, către DIICOT Galaţi, a) planificarea lucrătorilor poliţiei de frontieră din cadrul PTF Stânca, la data de xx.xx.xxxx, orele 08.00-20.00 – registru planificare grupe PPF Stânca RU nr. X/xx.xx.xxxx, fila 31 faţă/verso – a fost următoarea:

şef grupă: agent pr. de poliţie F. P.;

lucrători linia I control, intrare-ieşire, ag. pr. B. G. şi ag. pr. I. L..

b) planificarea lucrătorilor vamali din cadrul PTF Stânca, orele 08.00-20.00:

- lucrător vamal P. A.;

- lucrător vamal D. C.;

- lucrător vamal C. D..

c) planificarea lucrătorilor AND din cadrul PTF Stânca, orele 08.00-20.00:

- S. M..

La data de xx.xx.xxxx, membrii grupului infracţional au reuşit introducerea în România, în mod ilegal, a două autoutilitare încărcate cu ţigări de contrabandă, în aceeaşi manieră descrisă mai sus .

Întrucât conform indicaţiilor inculpatului P. A., membrii grupului infracţional nu mai puteau utiliza pentru contrabanda cu ţigări, autoutilitara marca Mercedes 315 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, numitul B. M. declară că s-a ocupat de identificarea unei autoutilitare marca Mercedes 315 care să poată fi modificată şi adaptată conform planului grupului infracţional, respectiv prin blocarea uşii laterale de acces, chituirea şi vopsirea rosturilor din caroserie şi montarea unui perete dublu de tipul celui original. Ca atare, B. M. a încheiat la data de xx.xx.xxxx, un contract de vânzare-cumpărare cu numitul T. H., pentru autoutilitara cu nr. de înmatriculare XX.XX.XXX, pe care apoi, a adaptat-o cu modificările necesare la caroserie pentru îndeplinirea scopului infracţional..

Membrii grupului infracţional au procurat şi plăcuţele de înmatriculare moldoveneşti cu nr. XX XX XXX, pe care urmau să le aplice pe autoutilitara cu nr. XX.XX.XXX pe teritoriul Rep. Moldova.

Ţigările de contrabandă au fost trecute prin PTF Stânca-Costeşti cu ajutorul autoutilitarelor XX.XX.XXX şi XX.XX.XXX (pe maşina cu nr. XX.XX.XXX au fost montate în Rep. Moldova, plăcuţele false XX.XX.XXX) .

Acest autoturism a fost controlat din punct de vedere vamal, de inc. P. A.. Pentru a nu atrage atenţia asupra sa dar şi pentru a se justifica în faţa colegilor de serviciu, inculpatul P. A. a menţionat în fişa de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx, faptul că a efectuat un control amănunţit asupra acestui autovehicul. Astfel, se poate observa cu uşurinţă, faptul că inculpatul P. A. deşi a menţionat în fişă, efectuarea unui control amănunţit, în realitate a efectuat un control de formă al autoturismului marca Mercedes 220 cu nr. de înmatriculare XX.XX.XXX, de vreme ce nu a găsit în portbagajul acesteia, plăcuţele de înmatriculare XX.XX.XXX, ce trebuiau montate pe autoutilitara condusă de D. E., pe teritoriul României.

Conform procesului-verbal din data de xx.xx.xxxx (filele 213-214, vol. IX ds.), întocmit de organe ale poliţie judiciare din cadrul BCCO Galaţi, în dosarul de u.p. nr. X/D/P/214 al DIICOT Galaţi, urmare a verificării documentelor ridicate cu prilejul percheziţiilor efectuate la data de xx.xx.xxxx la sediul PTF Stânca-Costeşti, precum şi a datelor puse la dispoziţie de autorităţile din Rep. Moldova, au rezultat următoarele aspecte de interes pentru cauză:

Potrivit Ordinului de serviciu nr. X/xx.xx.xxxx, emis de Biroul Vamal Stânca-Costeşti, în ziua de xx.xx.xxxx, între orele 08.00-20.00, lucrătorul vamal P. A. a fost repartizat pe postul de şef de tură intrare, control fizic, repartizare de care a luat cunoştinţă pe bază de semnătură.

Având în vedere calitatea sa de şef de tură, inculpatul P. A. avea autoritate asupra colegilor de serviciu având prerogativa de a dispune mutarea acestora, pentru efectuarea controlului vamal, pe sensul de ieşire din România, dacă considera necesar şi oportun acest lucru.

La data de xx.xx.xxxx, ora 14:47:22, prin PPF Stânca-Costeşti a intrat în România din Rep. Moldova, numitul U. D., la volanul autoutilitarei cu nr. X X Mercedes – C220-CDI-2005.

În conformitate cu Fişa de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx întocmită de lucrătorul vamal P. A., acest lucrător vamal a efectuat un control amănunţit asupra autoturismului, consemnând că nu s-au constatat nereguli.

Potrivit Centralizatorului întocmit de CNADR, autoturismul cu nr. X X a achiziţionat rovinieta la data de xx.xx.xxxx.

La aceeaşi dată, la ora 15:16:56, numitul M. A. a intrat în România prin PPF Stânca Costeşti ca şofer al autoturismului marca Mercedes cu nr. XXXX XXX (microbuz).

Potrivit Fişei de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx întocmită de lucrătorul vamal P. A., acesta a efectuat un control prin sondaj la microbuz, consemnând că nu a constatat nici o neregulă.

În conformitate cu Centralizatorul Auto Verificate întocmit de CNADR rezultă că autoturismul cu nr. XXXX XXX achiziţionează rovinieta pentru data de xx.xx.xxxx.

La aceeaşi dată, F. I., liderul grupului infracţional organizat a intrat în România din Rep. Moldova, prin PPF Stânca-Costeşti cu auto marca Peugeot 206, cu nr. XX XX XXX.

În conformitate cu adresa nr. X/xx.xx.xxxx a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Vămilor , la data de xx.xx.xxxx nu s-au putut efectua înregistrări în PPF Stânca-Costeşti datorită unor defecţiuni tehnice.

Din convorbirile telefonice interceptate în baza MST nr. X/2014 emis de Tribunalul Galaţi şi Ordonanţei provizorii nr. XX/2014 emisă de DIICOT Galaţi (filele 236-276, vol. IX ds.), rezultă că în perioada xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, membrii grupului infracţional organizat au plănuit şi reuşit introducerea în ţară, a unei cantităţi de ţigări de provenienţă Rep. Moldova, prin PTF Stânca Costeşti, prin sustragere de la control vamal, în condiţii clandestine.

În scopul organizării acţiunii de prindere în flagrant, procurorii DIICOT Galaţi au constituit o echipă operativă la ieşirea din municipiul Adjud spre municipiul Bacău, pe drumul european E85.

În jurul orei 20.20 a fost observat autoturismul marca Mercedes C 220 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX care se deplasa în viteză spre municipiul Adjud, urmat la mică distanţă, de autoutilitara marca Mercedes Sprinter 315 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX.

S-a procedat la urmărirea celor două autovehicule, ocazie cu care au fost utilizate semnale acustice şi luminoase însă acestea au continuat deplasarea în viteză. În aceste condiţii, după aproximativ un kilometru, s-a procedat la blocarea în trafic a celor două autovehicule constatându-se faptul că autoturismul marca Mercedes C 220 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX era condus de U. D. şi că autoutilitara marca Mercedes Sprinter 315 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX era condusă de martorul M. A..

S-a procedat la vizualizarea exteriorului autoutilitarei marca Mercedes Sprinter 315 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX, ocazie cu care s-a constatat că uşa laterală era blocată prin nituire şi că rostul rămas era vopsit, fiind uşor vizibile modificările constructive ale autovehiculului, aspecte evidenţiate în procesul verbal de prindere în flagrant.(filele 310-317, vol. X ds.).

Procedându-se de asemenea, la percheziţionarea compartimentului de marfă al autoutilitarei s-a constatat existenţa compartimentului creat prin montarea, cu ajutorul unor şuruburi autofiletante, a unui panou de tipul celui original la o distanţă de aproximativ doi metri de cel constructiv.

După demontarea acestui panou s-a stabilit că în compartimentul creat erau depozitate ţigări marca „Ashima Luxury”, aranjate pe 21 de rânduri a câte 6 cartoane adâncime.

Martorul M. A., persoana care, la data de xx.xx.xxxx, a condus autoturismul XX.XX.XXX a confirmat implicarea inculpatului P. A. în activitatea infracţională în sensul că tranzitarea prin PTF Stânca era asigurată de inculpat, aflat în legătură permanentă cu liderul grupului , denunţătorul F. I..

M. A. explică că F. I. i-a dat de înţeles că nu trebuie să-şi facă probleme întrucât lucrătorul vamal este ,, stimulat financiar” . ( filele 25-30, vol. II ds.).

Despre faptul că inculpatul P. A. a efectuat un control vamal de formă, elocvente sunt declaraţiile martorilor, participanţi la acţiunile de contrabandă, din care rezultă că la data de xx.xx.xxxx, când inculpatul P. A. a efectuat controlul vamal al autoutilitarei conduse de M. A., a lovit pereţii laterali ai autoutilitarei, controlul fiind practic ,,simulat”, martorul înţelegând din aceste tip de comportament că ,,treaba era aranjată” .

M. A. a precizat că, în mod firesc, orice lucrător vamal chiar fără experienţă în domeniu, ar fi putut constata modificările aduse autoutilitarelor, spaţiul destinat transportului de marfă fiind obturat considerabil:

,,………Fac precizarea că am cunoscut de la bun început faptul că acest autoturism era modificat , în sensul că avea pereţi dubli în tot spaţiul destinat compartimentului marfă, modificarea fiind vizibilă întrucât acest spaţiu era obturat considerabil .

Pot preciza faptul că în spaţiul situat în spatele conducătorului auto, era modificat un perete cu aproximativ 2 metri în interior , fiind astfel ascunse un număr de aproximativ 48.960 pachete de ţigări marca Ashima.

Conform înţelegerii am preluat acest autoturism dintr-o parcare din localitatea Bălţi Republica Moldova , rolul meu a fost doar de a prelua cheile de contact ale autoturismului şi de a transporta marfa ( ţigările ) în România .

…. Dat fiind modificările vizibile ale habitaclului precum şi cantitatea mare de ţigarete , am dat iniţial semne de nelinişte, înainte de a pleca în cursă , însă F. I., m-a asigurat să stau liniştit, întrucât ,, totul este rezolvat atât în vama din Republica Moldova cât şi în vama din România- Stânca”, dând de înţeles că vameşii din aceste puncte de frontieră fuseseră ,,stimulaţi financiar” de către F. I. …

Am avut o oarecare reţinere la început, întrucât era pentru prima dată când efectuam un asemenea transport în România , însă am recurs la acest gest întrucât aveam nevoie de bani , iar suma de 500 de euro pe care o primeam pentru serviciul prestat îmi era necesară în vederea rezolvării unor probleme familiale.

Conform înţelegerii , F. I. s-a deplasat pe traseul Bălţi-Stînca în faţa autoturismului condus de mine şi ajuns în vama din Republica Moldova , vameşii moldoveni au ,,simulat” un control , astfel dându-mi seama că F. I. se ţinuse de cuvânt referitor la ,,aranjarea trecerii fără probleme” prin punctul vamal. Acelaşi lucru l-am constatat şi la vama din România , unde am fost întâmpinat de vameşul P. A. , care este cercetat în dosarul în care am calitatea de inculpat şi în aceleaşi condiţii , acesta a ,,simulat” că efectuează controlul maşinii , a lovit pereţii laterali ai autoturismului şi dându-mi de înţeles din priviri , că ,,treaba era aranjată” mi-a spus să plec.

În mod firesc orice lucrător vamal, chiar şi fără experienţă , putea observa modificările aduse autoturismului condus de mine , noi făcând chiar glume pe acest subiect în sensul că erau diferenţe foarte mari dintre habitaclul autoturismului şi partea exterioară , interiorul fiind redus cu aproximativ jumătate din spaţiul real , aceste diferenţe putându-se constata şi prin măsurarea cu pasul a spaţiului exterior , comparativ cu cel din interior.

….

Fac precizarea că acest transport l-am efectuat la data de xx.xx.xxxx şi era pentru prima dată când am efectuat un asemenea transport în beneficiul lui F. I. .

În continuare , m-am deplasat în urma autoturismului condus de F. I. până în localitatea Adjud unde am fost oprit în trafic constatându-se astfel cantitatea de ţigarete transportată de mine în condiţiile sus descrise ….Pentru a tranzita cu o cantitate atât de mare de ţigări şi cu un autoturism modificat considerabil , a fost nevoie de sprijinul lucrătorului vamal în cauză , respectiv P. A. , care a efectuat un control vamal superficial ,, de formă” aşa cum am declarat mai sus .

……. Pot preciza cu certitudine că lucrătorul vamal P. A. a cunoscut scopul deplasării mele în România, precum şi marfa transportată în condiţiile anterior menţionate , însă acesta a permis tranzitarea ca urmare a înţelegerii avute cu F. I. , de la care am primit asigurări că totul este rezolvat , în sensul că lucrătorul vamal P. A. era stimulat pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu , cu diferite sume de bani , … .” (filele 19-24, 25-30, vol. II ds.).

Verificările autoutilitarelor implicate în transportul cantităţilor de ţigarete, efectuate cu prilejul organizării flagrantului din data de xx.xx.xxxx, au scos în evidenţă următoarele aspecte :

Mijloacele de transport marfă prezentau modificări constructive, uşor vizibile, în sensul că uşa de acces laterală fusese blocată, iar rosturile lăsate de aceasta fuseseră chituite.

Pe barele de ranforsare interioare au fost practicate mai multe găuri ce au fost utilizate pentru prinderea panoului de tipul celui original, ce permitea crearea spaţiului de depozitare disimulat.

În interiorul compartimentului de marfă a fost găsit şi ridicat un număr de înmatriculare confecţionat artizanal din carton, pe acesta fiind înscris numărul BC19 RAP.

În urma inventarierii ţigărilor găsite cu ocazia constatării infracţiunii flagrante s-a stabilit că în autoutilitara marca Mercedes Sprinter 315 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX se aflau un număr de 45.000 pachete de ţigări marca „Ashima Luxury”, care nu aveau aplicate timbre de accizare.

Cantitatea de ţigări a fost depusă în camera de corpuri delicte a Poliţiei Municipiului Adjud în baza dovezii seria H, nr. X/xx.xx.xxxx.

De asemenea, în urma percheziţionării compartimentului destinat conducătorului autoutilitarei şi pasagerilor, sub scaunul din partea stângă a fost găsite: o şurubelniţă electrică cu baterie, o trusă cu capete de şurubelniţă şi o pungă cu şuruburi autofiletante, acestea fiind utilizate pentru montarea/demontarea panoului de tipul celui original ce asigura formarea compartimentului disimulat.

În acelaşi compartiment a fost găsit şi ridicat telefonul mobil marca Samsung cu seria IMEI X, ce avea inserată cartelă SIM în reţeaua Orange. Fiind întrebat cu privire la rolul telefonului mobil, M. A. a precizat că nu cunoştea numărul de apel al postului telefonic şi că acesta era utilizat doar pe perioada participării la activitatea de contrabandă. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că postul telefonic avea numărul de apel XXXXXXXXXX.

S-a procedat la verificarea conţinutului agendei telefonice stabilindu-se că acesta avea memorate doar două contacte, respectiv: „Bar” cu numărul de apel XXXXXXXXXX şi „D.” cu numărul de apel XXXXXXXXXX.

În compartimentul destinat conducătorului autoutilitarei, a fost găsit un duplicat al declaraţiei notariale potrivit căreia B. M. a dobândit autoutilitara respectivă de la vânzătorul T. H.. Totodată a fost găsit certificatul de înmatriculare emis de autorităţile moldovene pentru autoutilitara marca Mercedes 412D cu numărul de înmatriculare XXXX XXX, pe numele B. V.. A fost identificat şi contractul de comodat autentic prin care numitul B. V. transmitea spre folosinţă inculpatului M. A. autoutilitara cu numărul de înmatriculare XX XX XXX.

În acelaşi compartiment a fost identificată o coală de hârtie pe care erau notate, în ordine, localităţile: Botoşani, Hârlău (stânga Iaşi), Târgu Frumos (dreapta pod), Roman, Bacău, Adjud, Tişiţa, Focşani, Buzău, Urziceni, Bucureşti. Fiind întrebat cu privire la acest înscris, M. A. a precizat că este vorba despre traseul care i-a fost indicat şi pe care ar fi trebuit să-l urmeze pe perioada efectuării transportului ţigărilor de contrabandă.

Totodată s-a procedat la percheziţionarea autoturismului marca Mercedes C220 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX, condus de U. D., ocazie cu care în habitaclul acesteia au fost găsite mai multe documente (poliţe de asigurare) emise pentru autoutilitara marca Mercedes 412D cu numărul de înmatriculare XX XX XXX. În portbagajul acestui autoturism, în mâneca unui bluzon de camuflaj au fost găsite plăcuţele de înmatriculare cu numărul XXXX XXX, care fuseseră demontate, la scurt timp după intrarea pe teritoriul României, de pe autoutilitara cu care erau transportate ţigările.

În paralel, s-a procedat la efectuarea unei percheziţii la punctul de lucru al SC X SRL din municipiul Adjud, str. Xr nr. Y, jud. Vrancea, administrată de inculpatul M. C., unde rezultaseră date că se păstrau o parte din ţigările comercializate de M. C..

Anterior, existând indicii cu privire la efectuarea unui transport de ţigări de către membrii moldoveni ai grupului infracţional şi că acestea vor fi recepţionate de M. C. s-a procedat la supravegherea zonei în vederea realizării prinderii în flagrant.

În jurul orelor 20.30, în faţa punctului de lucru şi-a făcut apariţia autoturismului marca Peugeot 206, cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, în care se afla inculpatul F. I., zis „N.”.

Acesta a intrat în curtea punctului de lucru, pe care a părăsit-o la scurt timp, moment în care a fost imobilizat de organele de urmărire penală din cadrul DIICOT Galaţi.

S-a procedat la percheziţionarea autoturismului marca Peugeot 206, cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, cu care se deplasa F. I., ocazie cu care au fost găsite şi ridicate următoarele documente: copie a certificatului de înmatriculare al autoutilitarei marca Mercedes Benz Sprinter 315 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX, copie a certificatului de înmatriculare al autoutilitarei marca Mercedes Benz Sprinter 315 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX, copie a certificatului de înmatriculare al autoutilitarei marca Mercedes Benz Sprinter 315 cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, certificatul de înmatriculare al autoutilitarei marca Mercedes Benz Sprinter 315 cu numărul de înmatriculare X XX XXX emis în Republica Moldova pe numele D. E..

Fiind întrebat în legătură cu prezenţa sa în punctul de lucru al SC X SRL Adjud, F. I. a precizat că i-a lăsat martorului M. C. o plăcuţă de înmatriculare cu numărul XX XX XXX.

În urma efectuării percheziţiei la punctul de lucru al societăţii comerciale susmenţionate a fost găsită şi ridicată plăcuţa de înmatriculare cu numărul XX XX XXX.

În cursul cercetărilor s-a stabilit că autoutilitara marca Mercedes 315, de culoare roşie, cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, utilizată anterior la comiterea activităţilor de contrabandă, fusese lăsată de membrii moldoveni ai grupului infracţional în păstrarea numitului M. C.. La data de xx.xx.xxxx autoutilitara susmenţionată a fost identificată pe raza municipiului Adjud, judeţul Vrancea, parcată la sediul SC Y S.A., de pe str. Y.

S-a procedat la examinarea exteriorului autoutilitarei, constatându-se că prezenta modificări constructive, uşor vizibile. Astfel, uşa de acces laterală fusese blocată, iar rosturile lăsate de aceasta fuseseră chituite.

Pe barele de ranforsare interioare au fost practicate mai multe găuri ce au fost utilizate pentru prinderea panoului de tipul celui original, ce permitea crearea spaţiului de depozitare disimulat.

În interiorul compartimentului de marfă a fost găsit şi ridicat un număr de înmatriculare confecţionat artizanal din carton, pe acesta fiind înscris numărul XX XX XXX.

La data de xx.xx.xxxx, după depistarea şi luarea măsurilor preventive faţă de F. I., U. D., M. A. şi M. C., numitul D. E. a intenţionat să părăsească România, prin PTF Stânca-Costeşti, la bordul autoutilitarei marca Mercedes Sprinter 315 pe care avea aplicate plăcuţele de înmatriculare moldoveneşti cu numărul XX.XX.XXX, tractând remorca înmatriculată sub numărul XX XX XXX.

Cu această ocazie D. E. a prezentat lucrătorilor poliţiei de frontieră documentele pentru autoutilitara marca Mercedes 211 cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX, fabricat în anul 2006.

Întrucât starea tehnică şi caracteristicile autoutilitarei care s-a prezentat pentru controlul de frontieră era mult mai bună decât cea a unei autoutilitare fabricate în anul 2006 s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit al acesteia. Cu această ocazie în torpedoul autoutilitarei a fost găsit certificatul de înmatriculare emis de DRPCIV Vaslui pentru autoutilitara cu seria şasiului X, cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX. Sub bancheta din faţă a autoutilitarei au fost găsite şi ridicate plăcuţele de înmatriculare cu numărul XX.XX.XXX. S-a procedat la verificarea seriei de şasiu a autoutilitarei care se prezentase pentru control având aplicate plăcuţele de înmatriculare cu numărul XX.XX.XXX, constatându-se că aceasta corespundea cu cea menţionată în certificatul de înmatriculare emis pentru autoutilitara înmatriculată sub numărul XX.XX.XXX.

În data de xx.xx.xxxx s-a procedat la efectuarea de verificări asupra autoutilitarei indisponibilizate de organele de poliţie la data de xx.xx.xxxx, constatându-se că aceasta prezenta aceleaşi modificări cu autoutilitarele înmatriculate sub numerele XX XX XXX şi XX.XX.XXX, utilizate de membrii grupului infracţional la comiterea activităţilor de contrabandă.

Astfel, s-a constatat că uşa laterală de acces era blocată, că rosturile fuseseră chituite şi vopsite la culoare şi că în compartimentul destinat transportului de marfa fuseseră efectuate modificări pentru montarea unui panou de tipul celui original la a treia nervură de ranforsare dinspre compartimentul destinat conducătorului auto, respectiv erau practicate un număr de 11 găuri, aflate la o distanţă de 10 cm una de cealaltă. În buzunarul portierei din partea stângă au fost găsite un număr de 11 şuruburi care s-au înfiletat perfect în găurile practicate în nervura de ranforsare.

Totodată a fost găsit panoul de tipul celui original utilizat pentru crearea spaţiului necesar disimulării cantităţilor de ţigări.

Conform declaraţiilor numiţilor D. C., I. G. şi A. C., precum şi din conţinutul convorbirilor pe care inculpaţii S. N., D. C., I. G. şi A. C. le-au purtat cu numitul M. C. şi cu alţi cumpărători ai ţigărilor de contrabandă rezultă fără tăgadă că aceştia au preluat, cumpărat, depozitat, transportat şi vândut diverse de ţigări introduse ilegal în ţară din Republica Moldova de către membrii grupului infracţional, în perioada xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx .

Potrivit procesului-verbal din data de xx.xx.xxxx întocmit de organe ale poliţiei judiciare din cadrul BCCO Galaţi, în dosarul nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT ST Galaţi, (fila 277, vol. IX ds.), s-a procedat la examinarea criminalistică amănunţită a autoturismelor cu nr. de înmatriculare XX.XX.XXX şi XX XX XXX.

Autoturismul cu număr de înmatriculare XX.XX.XXX a fost depistat cu prilejul efectuării flagrantului din data de xx.xx.xxxx, încărcat cu cantitatea de 41.960 pachete cu ţigări de contrabandă marca Ashima. Ţigările erau depozitate într-un compartiment special amenajat al autoturismului.

Autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXX a fost depistat în data de xx.xx.xxxx, pe raza mun. Adjud şi a fost pus la dispoziţia organelor de anchetă de către numitul M. C..

Cele două autoturisme sunt marca Mercedes Sprinter, destinate transportului de marfă , prevăzute cu câte două locuri pentru pasageri. În urma examinării autoturismelor, s-a constatat că în compartimentul transport marfă al fiecăruia, accesul se face prin spatele autoturismului, unde sunt prevăzute două uşi care se deschid lateral.

Se poate observa, din exterior, cu ochiul liber, că ambele autoturisme au fost proiectate din fabricaţie, pe partea dreaptă cu încă o uşă laterală de acces în compartimentul marfă, dar că aceasta este la ambele autoturisme, blocată, spaţiul de jumătate de centimetru dintre uşă şi restul caroseriei este astupat cu chit (silicon), fapt care arată că aceste uşi nu au mai fost folosite de foarte mult timp.

În interiorul compartimentului marfă , pe plafon şi pe părţile laterale, prezintă mai multe nervuri care au probabil, rolul de a întări şi stabiliza caroseria autoturismului. La a treia nervură dinspre cabina autoturismului, ambele autoturisme prezintă nişte găuri ce par a fi cauzate de holşuruburi, care au prins o placă din metal sau din lemn cu scopul de a separa în două, compartimentul de marfă. Pe toată nervura se observă urme de chit, silicon , mastic.

Compartimentul astfel creat în ambele autoturisme până la cea de-a treia nervură are următoarele dimensiuni: lungime – 155 cm., înălţime – 195 cm., lăţime – 175 cm.

Din interiorul compartimentului marfă, se observă cum cele două uşi sunt sudate la restul caroseriei, fapt care duce la imposibilitatea deschiderii acestora.

Cu ocazia examinării, au fost efectuate fotografii judiciare. (filele 280-292, vol. IX ds.).

Direcţia Regionale Vamale Galaţi a comunicat faptul că valoarea drepturilor vamale şi altor taxe datorate în vamă, la data de xx.xx.xxxx, pentru mărfurile introduse/deţinute ilegal în ţară – 45.000 pachete ţigarete marca Ashima Luxury Size este de 495.508 lei. La această sumă, se vor adăuga accesoriile prevăzute de lege pentru creanţele fiscale, de la data de xx.xx.xxxx până la data plăţii integrale, cnf. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Rechizitoriul a făcut el însuşi o analiză a probelor de la dosar, concluzionând următoarele:

Infracţiunea de abuz în serviciu cu consecinţa obţinerii unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altul prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal constă în fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Faptul că, în datele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, respectiv xx.xx.xxxx inculpatul P. A. şi-a îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu cu prilejul efectuării controlului vamal, în calitate de inspector vamal, în scopul facilitării transporturilor de ţigări peste limita legală şi prin sustragere de la un control vamal real, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat, prin neplata taxelor vamale este dovedit, în afara oricărui dubiu, prin următoarele mijloace de probă:

 - denunţurile formulate la datele de xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, de către martorii-denunţători, U. D., M. A. şi F. I., toţi inculpaţi în dosarul nr. XXX/D/P/2014 al Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, membrii grupului infracţional organizat la care a aderat şi inc. P. A., potrivit probelor administrate de procurorii DIICOT Galaţi, în dosarul nr. XXX/D/P/2014, denunţuri coroborate între ele şi care sunt confirmate de celelalte probe (filele 303, 309, 314.

- declaraţiile celor trei martori-denunţători, susţinute atât în cauza de competenţa DIICOT Galaţi (declaraţii din datele de : xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, filele 304-308, 310-313, 315-317, vol. I ds.) cât şi în prezentul dosar, instrumentat de DNA-ST Suceava (filele 1-11, 12-17, 19-24, 25-30, 31-35, 36-40, vol. II ds.).

Este relevant faptul că martorii-denunţători şi-au menţinut poziţia procesuală cu prilejul audierilor repetate, de asemenea, toţi au susţinut aceleaşi aspecte referitoare la condiţiile şi împrejurările în care au tranzitat prin PTF Stânca cu complicitatea vameşului P. A., transportând cca. 40.000 pachete cu ţigări de provenienţă R. Moldova, /tură/mijloc de transport, referitor la maniera superficială şi formală prin care inculpatul P. A., în mod intenţionat, efectua controlul vamal asupra mijloacelor de transport cu care se transportau ţigările, în scopul facilitării tranzitului ilegal de ţigări peste frontiera de stat a României.

- declaraţia martorului B. M. din data de xx.xx.xxxx care, având rolul de finanţator al grupului infracţional organizat, fiind fost ofiţer în cadrul poliţiei de frontieră din Republica Moldova, afirmă că îl cunoştea pe inculpatul P. A. pe care îl caracterizează ca pe o persoană cu ,,care se putea face treabă” , precizând că: trecerea cu asemenea cantităţi cu ţigarete nu se putea realiza fără sprijinul inculpatului P. A. . (declaraţie, filele 41-47, 48-53, vol. II ds.)

La data de xx.xx.xxxx, s-a procedat la reaudierea martorilor denunţători F. I., B. M., M. A. şi U. D., în vederea clarificării unor aspecte.

Principalul martor-denunţător, F. I., care s-a dovedit a fi şi liantul dintre membrii grupului infracţional şi inc. P. A. a declarat că îşi menţine denunţul formulat şi declaraţiile anterioare, precizând că la datele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, a introdus în România cantitatea totală de cca. 315.000 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, cu microbuzele cu nr. XX XX XXX şi BL DO 086, care erau adaptate cu locaşuri ascunse pentru disimularea ţigărilor. Hotărârea de a efectua activităţi de contrabandă cu ţigări a luat-o la începutul anului 2014, la îndemnul unui cetăţean pe nume I., neidentificat până în prezent, despre care martorul-denunţător afirmă că locuieşte în localitate Bălţi, pe strada X, lângă stadionul orăşenesc şi a aflat că are relaţii în vama moldovenească şi românească putând să-l ajute să introducă cantităţi mari de ţigări în România cu ajutorul vameşilor în schimbul unor sume de bani. În consecinţă, după ce a strâns o sumă suficientă de bani pentru achiziţionarea de ţigări, F. Ioan a luat legătura cu U. D. şi cu G. G. cărora le-a propus această afacere.…

De la şoferii grupului infracţional organizat, D. E. şi P. A. a flat că vameşul P. A. a controlat autovehiculele în mod superficial, prin simpla deschidere a uşilor şi inspectarea interiorului acestora, bătând cu palma în caroserie, moment în care şi-a dat seama că cel care îi ajută la tranzitarea cu ţigări, este vameşul P. A..

Cantităţile de ţigări au fost vândute pe teritoriul Românei iar sumele şi profitul obţinut a fost reinvestit în alte cantităţi de ţigări, profitul obţinut la fiecare bus fiind de 7.000-8.000 euro, astfel că la cele 8 busuri cu ţigări aduse în România s-a obţinut cca 56.000- 64.000 lei, conform martorului-denunţător. (declaraţie, filele 1-11, vol. II ds.).

La rândul său, U. D., fiind reaudiat la data de xx.xx.xxxx, declară că îşi menţine declaraţiile date la DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi precum şi la DNA ST Suceava, la data de xx.xx.xxxx.

Martorul confirmă că la începutul anului 2014, împreună cu F. I. şi cu ceilalţi membri ai grupului s-a preocupat de achiziţionarea unei cantităţi mari de ţigări ce urma să fie introdusă şi comercializată în România. Martorul trebuia să contribuie şi el cu sume de bani, pe care F. I. trebuia să le folosească la achiziţia ţigărilor şi la aranjarea vămilor.

Martorul a aflat de la F. I. că vameşul P.i A. permitea intrarea în ţară a unor cantităţi de ţigări, cointeresat material, „treaba fiind aranjată”. Despre vameşul P. A. a aflat în cursul lunii aprilie 2014, în timp ce se afla într-un bar din oraşul Hănceşti, din Rep. Moldova, fiind în compania lui F. I.. Atunci a primit asigurări din partea lui F. I., că el în calitate de antemergător, nu va avea niciun fel de probleme, întrucât acesta discutase în prealabil cu vameşul A., aspect de care a fost convins atunci când a tranzitat ca antemergător PTF Stânca.

Prima dată a intrat prin Vama Stânca la data de 0xx.xx.xxxx, fără a transporta marfă cu un autoturism marca Mercedes pe care îl conduceam, fiind trimis de F. I. doar în recunoaştere, pentru a vedea cum merge activitatea de vămuire, pe artera de intrare fiind şi P. A.. Martorul era antemergător la busul cu ţigări şi verifica dacă pe traseu nu erau patrule de poliţie. Nefiind probleme pe traseu, la o anumită perioadă de timp a trecut prin vama Stânca şi unul dintre busurile cu ţigări. (declaraţie, filele 31-35, vol. II ds.).

Martorul B. M., fiind reaudiat la data de xx.xx.xxxx, confirmă cele declarate de martorii denunţători F. I. şi U. D..

Astfel, martorul declară că îşi menţine declaraţiile date la DIICOT Galaţi şi la DNA ST Suceava, afirmând că la începutul anului 2014, cu prilejul unei discuţii pe care am avut-o cu G. G., acesta i-a propus o afacere cu contrabanda de ţigări şi ulterior l-a cunoscut şi pe F. I.. Urmând să introducă în mod ilegal, în România, cantităţi importante de ţigări de provenienţă moldovenească, prin PTF Stânca Costeşti. Ţigările urmau să fie ascunse în nişte microbuze, în locaşuri ascunse. Martorul a contribuit şi el cu sume de bani pentru achiziţionarea maşinilor, a ţigărilor şi pentru vameşi.

Aceasta afirmă că a achiziţionat şi un autoturism „deja preparat”, la care uşa laterală din partea dreaptă de la compartimentul marfă era blocată, mânerul scos şi chituit, vopsit, fiind creat astfel un spaţiu în care încăpeau aproximativ 50 de baxuri de ţigări.

Martorul a aflat şi a constatat că vameşul care a verificat de fiecare dată cele 8 busuri a fost P. A., iar după modul în care acesta a controlat maşinile, în mod superficial, lăsând să fie introdusă o cantitate foarte mare de ţigări de provenienţă Moldova, fără un control corespunzător, poate afirma că acesta a fost stimulat financiar.

Cunoştea faptul că la vama românească Stânca, F. I. „rezolva treburile” cu un lucrător vamal despre care F. pronunţa numele de „A.”, ştiind că este vorba despre lucrătorul vamal P., pe care îl cunoştea întrucât anterior, lucrase la vama Costeşti, şi despre care ştia că era lucrător vamal cu experienţă şi cu care se putea face „treabă” în sensul protejării unor diferite persoane care tranzitau prin PTF Stânca cu produse accizabile peste plafonul vamal legal.

În acest context, s-a tranzitat în bune condiţii PTF Stânca, la săvârşirea celor 4 acte materiale la care a participat efectiv şi martorul cu banii profitul obţinut fiind de 6000-7000 de euro de fiecare maşină cu ţigări.. Martorul precizează că la una dintre revenirile în Moldova, trecând prin vama Stânca a fost abordat de P. A., care l-a întrebat cum au ajuns cu ţigările în România , dacă nu au fost probleme pe traseu, fapt ce i-a dat de înţeles că vameşul ştia de ţigări şi că era îngrijorat ca busurile cu ţigări să nu fie oprite pe traseu. (declaraţie, filele 41-47, vol. II ds.).

În cauză, sunt probate, în afara oricărui dubiu, următoarele aspecte:

- faptul că inculpatul P. A. era planificat de serviciu în zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, în calitate de lucrător vamal în BVF Stânca-Costeşti, în intervalul orar 08.00-20.00, potrivit registrului planificare grupe PPF Stânca;

- faptul că inculpatul P. A. a efectuat, de fiecare dată, controlul vamal asupra autoturismelor marca Mercede Sprinter în care membrii grupului infracţional organizat transportau ţigări de contrabandă, consemnând în fişele de evidenţă auto, că a efectuat controale amănunţie, fără a depista nereguli;

- în fişa de evidenţă nr. X/X/0xx.xx.xxxx întocmită de inculpatul P. A., autoutilitara XX XX XXX nu figurează ca fiind supusă vreunui control, în condiţiile în care este obligatorie înregistrarea în fişă, a tuturor autovehiculelor care tranzitează PTF Stânca-Costeşti;

- în cazul autoturismelor controlate de către inculpatul P. A., controlul vamal a fost unul de formă, durând până la 21 de secunde, aspect rezultat din imaginile puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor;

- din declaraţiile martorilor-denunţători U. D., M. A. şi F. I. a rezultat că inculpatul P. A. cunoştea că maşinile sunt adaptate special, amenajate cu locaşuri disimulate în pereţii interiori, în scopul transportării clandestine a unor cantităţi de ţigări de contrabandă, peste limita legală admisă de lege şi fără plata taxelor vamale,

- din declaraţiile unor martori, poliţişti de frontieră sau vameşi,care îşi desfăşoară activitatea de serviciu la fel ca şi inculpatul, în cadrul BVF Stânca, rezultă că este imposibilă efectuarea unui control în condiţii normale într-un interval de câteva secunde, şi mai mult, într-un timp atât de scurt este imposibilă efectuarea unui control vamal amănunţit;

- din declaraţiile de martori, reiese că spaţiul creat prin aplicarea panoului de tip original, adaptat pentru ascunderea ţigărilor ocupa mai bine de 1/3 din habitaclul autoturismului, aspect care ar fi trebuit să atragă atenţia controlorului vamal, modificările fiind vizibile şi pentru o persoană fără experienţă, cu atât mai mult, pentru un lucrător vamal în activitate. Acest aspect este întărit şi de procesul-verbal de examinare criminalistică efectuată asupra autoturismelor transportatoare de ţigări depistate în trafic, cu prilejul organizării flagrantului din data de xx.xx.xxxx.

 Astfel, martorul S. M. I., agent de poliţie în cadrul PTF Stânca-Costeşti declară că modificările aduse mijlocului de transport erau vizibile cu ochiul liber, în această manieră, nu pot fi transportate cantităţile respective de ţigări fără o înţelegere prealabilă cu lucrătorul vamal… având în vedere diferenţa caroseriei văzută din exterior şi habitaclul autoturismului după modificarea pereţilor. Nu aveai cum, dată fiind situaţia de faţă, să nu sesizezi modificările aduse mijlocului de transport iar la cantitatea transportată, în mod inevitabil, se făcea semnalat mirosul de ţigări. (filele 54-58, vol. II ds.) .

 Aceleaşi aspecte le declară şi martorul P. D. I., agent de poliţie în cadrul SPF Stânca-Costeşti, cu o vechime în activitate de 14 ani. (filele 59-63, vol. II ds.)

 Martorul L. V., agent de poliţie în cadrul SPF Stânca-Costeşti, care a fost repartizat pe tura de serviciu a inc. P. A., la datele de 0xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, fiindu-i prezentate imagini ale unei autoutilitare modificate aparţinând membrilor grupului infracţional organizat, identificate în trafic cu prilejul flagrantului din data de xx.xx.xxxx, transportând ţigări de contrabandă, declară următoarele: în urma vizionării acestor imagini, pot preciza că lucrătorul vamal ar fi putut observa fără îndoială modificările autoutilitarei, mai ales prin faptul că a verificat habitaclul maşinii şi aşa cum se poate observa cu ochiul liber şi fără a fi specializat în acest sens, spaţiul destinat transportului de mărfuri era obturat considerabil, ceea ce ar fi atras atenţia în mod evident.(filele 64-68, vol. II ds.) .

În acelaşi sens, declară şi martorii B. N. G. şi I. L., agenţi de poliţie în cadrul PTF Stânca . (filele 72, 77 vol. II ds.).

Declaraţia martorului C. S. N., agent de poliţie în cadrul SPF Stânca oferă indicii importante despre forma de vinovăţie cu care a acţionat inculpatul P. A., cu prilejul exercitării atribuţiilor de serviciu la datele relevante în cauză.

Astfel, martorul arată că în perioada aprilie-iunie 2014, şi-a desfăşurat activitatea în grupa 4, inculpatul P. A. fiind corespondentul lui pe tură, din partea lucrătorilor vamali, cu calitatea de şef de tură. Cu toate că lucrătorii de poliţie de frontieră deţineau informaţii, suspiciuni referitoare la transporturi ilegale de ţigări, pe care le comunicau şi autorităţilor vamale, vameşul P. A. şi-a manifestat nemulţumirea că este bombardat cu astfel de informaţii, pretinzând că, de cele mai multe ori, sesizările poliţiştilor de frontieră rămân fără finalitate.

Aceste suspiciuni conduceau automat la efectuarea obligatorie a unui control amănunţit asupra mijlocului de transport vizat, în hală, din partea lucrătorului vamal de serviciu.

Lucrătorii vamali aveau atribuţia exclusivă de a efectua controlul vamal asupra mijloacelor de transport.

În concret, în cazul autoutilitarelor aparţinând membrilor grupului infracţional organizat condus de F. I., martorul declară că după ce a efectuat controlul documentelor de călătorie, existând suspiciuni cu privire la mijlocul de transport, a solicitat personal să verifice vizual habitaclul mijlocului de transport. În momentul în care martorul C. S. N. a intenţionat să verifice prin lovire, caroseria maşinii, inculpatul P. A. s-a arătat nemulţumit de gestul martorului, precizându-i că a efectuat controlul vamal personal şi că nu a identificat bunuri accizabile.

Martorul arată că observase câteva bagaje în interiorul autoutilitarelor aparţinând lui F. I., B. M., despre care lucrătorul vamal P. A. i-a dat asigurări că le-a verificat el personal şi că nu conţin decât bunuri private, fără interes. Martorul şi-a continuat activitatea fără a comenta la afirmaţiile inculpatului pentru a nu se crea disensiuni între ei, pe tura de serviciu. De asemenea, inculpatul era prezent în preajma autoutilitarelor aparţinând grupului infracţional organizat, în intervalul de timp când martorul efectua controlul documentelor. (filele 93-98, vol. II ds.).

Martorul F. P., agent de poliţie în cadrul SPF Stânca-Costeşti afirmă că numitul B. M. era în atenţia autorităţilor vamale şi ale poliţiei de frontieră pentru desfăşurarea unor activităţi de contrabandă cu ţigări, observându-l tranzitând prin PTF Stânca (fila 91, vol.II ds.).

În ceea ce priveşte implicarea inculpatului P. A. în actul material din data de xx.xx.xxxx, dată la care pe imaginile video surprinse de camerele de luat vederi din PTF Stânca, se poate observa cum inculpatul a pătruns împreună cu F. I., în toneta controlorului de trafic, martorul A. C. declară următoarele aspecte relevante:

Martorul îşi desfăşura activitatea la data de xx.xx.xxxx, ca şi controlor trafic în cadrul Agenţiei de Control şi Încasare Stânca, jud. Botoşani. Toneta în care îşi prestează activitatea este practic, un modul confecţionat din metal şi are suprafaţa de maxim 12 metri pătraţi. Martorul nu îşi explică motivul pentru care în acea zi, inculpatul P. A. a intrat în toneta lui de lucru, neavând atribuţii de control în acea locaţie şi nici o relaţie apropiată cu martorul, încât să-l salute sau să dorească să stea de vorbă cu el.

În aceeaşi zi, martorul afirmă cu certitudine că F. I. nu a cumpărat rovinietă, astfel că nici prezenţa acestuia în toneta controlorului de trafic nu se justifică (f. 99-100 vol.II ds.).

Relevantă este şi declaraţia martorului D. P. C., inspector vamal principal în cadrul BVF Stânca, care începând cu data de xx.xx.xxxx, a fost mutat din dispoziţia şefului de vamă, pe tura de serviciu a inculpatului P. A.. Martorul declară că la nivelul punctului vamal există în dotare o riglă laser, care putea fi folosită pentru a determina lungimea efectivă a compartimentului marfă şi care putea fi comparată cu datele din certificatul de înmatriculare al maşinii.

Martorul apreciază că în cauză, a existat o înţelegere între lucrătorul vamal şi persoana implicată în traficul cu ţigări, altfel nu îşi explică cum de nu au fost depistate ţigările de contrabandă ascunse în spaţiile amenajate în mijlocul e transport, date fiind modificările vizibile aduse habitaclului dar şi experienţa inculpatului P. A. care lucrează în domeniul vamal din anul 1992.

Vizualizând imaginile mijloacelor de transport surprinse la prinderea în flagrant din xx.xx.xxxx, modificările au fost grosolane şi în situaţii similare, chiar o modificare a pereţilor de 2-3 cm. era vizibilă, or modificările mijloacelor de transport în cauză au fost de aproximativ 1,5 metri, aspect care putea fi depistat cu uşurinţă. – concluzionează martorul D. P. C..

În ceea ce priveşte incidentul din data de xx.xx.xxxx, când inculpatul P. A. a fost surprins de camerele de supraveghere din vamă, deplasându-se în Vama moldovenească, martorul declară că deplasarea vameşului P. A. nu era justificată la data şi la ora la care a fost înregistrată această deplasare. Acesta nu trebuia să ceară acordul vreunui superior pentru a trece frontiera în Moldova pentru că el însuşi era şef de tură şi o astfel de deplasare se efectuează cu acordul şefului de tură. Însă, P. A. era obligat să-i aducă la cunoştinţă următorului lucrător vamal menţionat în planificarea de serviciu, din ziua respectivă, în speţă, martorului D. P. C. faptul că părăseşte punctul de lucru şi se deplasează în Rep. Moldova, pentru a-l înlocui în timpul absenţei sale, deplasarea putându-se efectua numai în interes de serviciu, nu şi în interes personal. P. A. nu i-a comunicat despre această deplasare martorului D. P. C., în ziua de xx.xx.xxxx. (filele 112-118, vol. II ds.).

Martorul C. D., inspector vamal în cadrul BVF Stânca declară că: referitor la modul cum erau disimulate ţigările prin spaţiile special amenajate şi modificările aduse mijloacelor de transport, fără echivoc, orice lucrător, chiar fără experienţă, putea identifica fără probleme aceste modificări, având în vedere distanţa creată în spaţiul compartimentului marfă. (fila 122, vol. II ds.).

Relevantă, din acest punct de vedere este şi declaraţia martorului H. M. C., şeful SPF Siret care afirmă că inculpatul P. A. era catalogat drept un lucrător vamal cu experienţă în muncă şi solitar. Un vameş are experienţa şi pregătirea necesare efectuării unui control vamal riguros, pentru a-şi aduce la îndeplinire sarcinile de serviciu, iar aşa cum era cunoscut inculpatul putea constata cu uşurinţă modificările aduse mijloacelor de transport urmare a experienţei acumulate în acest domeniu.

În ceea ce priveşte deplasarea inculpatului în Rep. Moldova, în ziua de xx.xx.xxxx, martorul afirmă că astfel de deplasări efectuate de un funcţionar vamal sunt rare şi prilejuite de eventuale evenimente care ar trebui cercetate în comun de ce le două ţări, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul concret. Mai mult decât atât, deplasările părţii române în Moldova sunt rare pentru că cetăţenii moldoveni nu transportă bunuri accizabile din România în Moldova, ci invers.

 La data de xx.xx.xxxx, ora 12:21, oră la care s-a deplasat P. A. în Rep. Moldova, exista maşină de serviciu în cadrul BVF Stânca, astfel că martorul opinează că deplasarea inculpatului a fost în interes personal. (filele 124-128, vol. II ds.).

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din vamă, s-a constatat că P. A. s-a deplasat în Rep. Moldova în ziua de xx.xx.xxxx, cu un autoturism particular cu numere de înmatriculare XX XX XXX. Despre acest autoturism, martorul I. G. C. declară că l-a deţinut în proprietate dar că începând cu anii 2010-2011, i l-a dat în folosinţă numitului S. V., cetăţean moldovean care locuieşte în localitatea Costeşti, Rep. Moldova. La data de xx.xx.xxxx, cu siguranţă, acest autoturism se afla în folosinţa numitului S. V., cumătru cu martorul.(filele 129-132, vol. II ds.).

 - din declaraţiile martorilor-denunţători coroborate între ele şi confirmate de ceilalţi martori, participanţi la acţiunile de contrabandă din perioada aprilie-iunie 2014, precum şi din procesele-verbale întocmite ca urmare a supravegherilor operative şi a interceptărilor telefonice efectuate de procurorii DIICOT Galaţi, rezultă că în zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, s-au transportat prin PTF Stânca cu ştirea şi cu sprijinul vameşului de serviciu, inc. P. A., câte 90.000 pachete de ţigarete de diverse mărci de provenienţă Rep. Moldova, ascunse în 2 (două) mijloace de transport special amenajate cu locaşuri disimulate.

 - din declaraţiile martorilor-denunţători F. I., U. D. şi M. A. confirmate de celelalte probe rezultă că inc. P. A. fusese cooptat în activitatea grupului infracţional încă de la începutul lunii aprilie 2014, legătura cu gruparea fiind asigurată de martorul F. I.. Inculpatul P. A. cunoştea preocupările grupării şi a fost de acord să înlesnească transporturile de ţigări pe tura sa de serviciu.

De altfel, inculpatul a şi fost condamnat la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 1 an, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, pentru infracţiunea de complicitate la contrabandă, precum şi iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat prin sentinţa penală nr. X/xx.xx.xxxx a Tribunalul Vrancea (nedefinitivă).

 - faptul că în zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, s-a reuşit trecerea a câte 2 transporturi cu 45.000 pachete ţigări prin PTF Stânca-Costeşti, pe tura de serviciu a inculpatului P. A. , este probat de imaginile surprinse de camerele de supraveghere din vamă şi de supravegherea operativă efectuată de procurori în cadrul dosarului nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi, conform cărora la datele respective, o parte din ţigări au ajuns la un depozit din Adjud, aparţinând SC X SRL , iar o parte au fost comercializate către diferiţi beneficiari: I. C. , M. C., S. N..

- inculpatul P. A. nu şi-a respectat atribuţiile de serviciu din fişa postului constând în obligativitatea efectuării unui control amănunţit în situaţia în care un vameş are indicii despre comiterea faptelor de contrabandă.

Acesta nu a respectat Codul de conduită al personalului vamal, Statutul personalului vamal, Codul de Conduită al funcţionarului public, precum şi Ordinele interne de serviciu emise de şeful Biroului Vamal de Frontieră Stânca.

inculpatul P. A. nu a consemnat în fişa de evidenţă auto completată de el, la data de xx.xx.xxxx, controlul pe care, în fapt , l-a efectuat asupra autoturismului cu nr. XX XX XXX, deşi avea obligaţia consemnării oricărei verificări efectuate;

 În ceea ce priveşte tura de serviciu din data de xx.xx.xxxx, martora P. M. I. declară că, deşi în fişa de evidenţă nr. X/X/xx.xx.xxxx, apare menţionat la rubrica nr. 12 că ea a efectuat controlul asupra autoturismului cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, iar menţiunile au fost scrise de martoră, în realitate, controlul maşinii a fost efectuat tot de inc. P. A.. Fiind întrebată de ce a fost posibilă efectuarea în concret a controlului vamal de către un alt vameş decât cel care a consemnat controlul în fişă, martora a dat un răspuns neargumentat în sensul că: este posibil să fi notat numărul autovehiculului pentru operativitate în momentul când a ajuns pe arteră, …, după care probabil că a părăsit toneta de control vamal, pentru alte activităţi de scurtă durată, …, iar la întoarcere, autoturismul să fi fost verificat deja de un alt coleg. Martora consideră că greşeala sa a constat în omisiunea corectării fişei de evidenţă auto, neglijenţă datorată multitudinii de activităţi din acea zi. (filele 133-136, vol. II ds.).

 Faptul că în ziua de xx.xx.xxxx, autoturismul menţionat a fost controlat în fapt, de către inc. P. A., este dovedit şi de imaginile surprinse de camerele de supraveghere din vamă. Reaua-credinţă a inculpatului rezultă şi din faptul că nu a consemnat în fişa completată de el, personal, controlul pe care l-a efectuat în concret asupra acestui autoturism.

 Potrivit adresei nr. X/xx.xx.xxxx, controlul vamal amănunţit asupra unui mijloc de transport ce tranzitează printr-un punct vamal de frontieră şi asupra bunurilor transportate se efectuează în următoarele condiţii:

 Controlul vamal fizic al bunurilor constă în confruntarea (verificarea concordanţei) dintre datele şi elementele declaraţiei (scrise sau verbale), cu bunurile aflate efectiv, în bagajele prezentate, această operaţiune este în obligaţia lucrătorilor vamali, care efectuează controlul vamal fizic al bunurilor.

 Controlul vamal fizic mai amănunţit al mijloacelor de transport se efectuează prin demontare, numai atunci când sunt indicii sau suspiciuni rezonabile că în anumite componente ale mijlocului de transport vizat, sunt ascunse bunuri, în scopul sustragerii de la controlul vamal.

Or, în cauza de faţă, a rezultat că inculpatul P. A. nu numai că avea cunoştinţă despre acţiunile grupului infracţional organizat de dinaintea efectuării transporturilor, ci, în plus, nu a sesizat, cu intenţie, aspectele vizibile chiar şi pentru o persoană fără experienţă în domeniul vamal, referitoare la modificările grosolane aduse mijloacelor de transport, pentru realizarea locaşurilor unde să fie ascunse pachetele cu ţigări.

Controlul fizic amănunţit este definit explicit la art. 14 alin. 4 din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României şi la art. 18 şi 25 lit. d din Normele Metodologice de aplicare a OUG nr. 105/2001 aprobate prin HG nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare dare şi implicit potrivit art. 606 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României.

Controlul amănunţit presupune verificarea, în totalitate a bagajelor şi/sau a mijloacelor de transport şi se efectuează ori de câte ori există motive de fapt şi temeiuri de drept pentru efectuarea unui astfel de control şi poate fi efectuat prin supunerea acestui tip de control exercitat direct ca primă opţiune a agentului vamal, asupra bagajelor şi mijloacelor de transport, în incinta punctului vamal, ca urmare a controlului prin sondaj considerat nesatisfăcător faţă de volumul, cantitatea bunurilor ori datorită altor circumstanţe cum ar fi: mărfuri ascunse în coletul/unitatea controlată, ca urmare a deciziei de a se recurge la acţiunea de supracontrol, ori în afara incintei biroului vamal, respectiv în zona specială de supraveghere de 30 km., pe căile de comunicaţii, de către echipele mobile ale autorităţii vamale.

Acest tip de control se efectuează la iniţiativa personalului vamal din biroul vamal de frontieră, avându-se în vedere documentele, informaţiile şi orice alte elemente existente în baza de date a autorităţii vamale precum şi în urma efectuării a unei minime analize de risc de Compartimentul de Supraveghere şi Control Vamal, în urma căreia există suspiciuni întemeiate privind încălcarea reglementărilor vamale şi care justifică efectuarea unui astfel de control.

Controlul vamal al mijloacelor de transport vizează:

 - exteriorul şi podeaua (partea exterioară), inclusiv acoperişul, rezervorul de combustibil precum şi starea subansamblurilor exterioare ale caroseriei, pentru a identifica unele indicii sau urme de modificare sau adaptare, în scopul creării de spaţii în care pot fi ascunse bunuri. Se vor avea în vedere integritatea niturilor şi particularităţile constructive, prin raportare la alte nituri aplicate la una sau la unele componente ale aceluiaşi mijloc de transport, diferenţe de nuanţă a vopselei de pe diferite părţi sau segmente ale caroseriei, prin comparare cu aspectul general al culorii caroseriei sau a altor părţi componente, indiciu care poate conduce la identificarea unor modificări, transformări, adaptări cu scopul de a simula ori disimula spaţii sau locuri unde pot fi ascunse bunuri, configuraţia şi particularităţile de fabricaţie a şuruburilor şi buloanelor, balamalelor şi zăvoarelor ori a altor dispozitive de închidere de pe mijlocul de transport, componentele sudate şi diferenţele privind configuraţia cordonului de sudură de pe anumite componente prin comparare cu aceeaşi modalitate de asamblare sau îmbinare (cordon de sudare) a altor elemente constructive ale caroseriei şi alte asemenea elemente, deformări aproape insesizabile ale jantelor sau ale elementelor de îmbinare, valorificarea elementelor, metodelor, mijloacelor de sustragere de la controlul vamal, identificate la controalele vamale precedente sau identificabile pe baza experienţei dobândite de personalul vamal specializat în controlul vamal fizic.

- interiorul mijlocului de transport auto, pentru a se identifica modificări, transformări, adaptări cu scopul de a simula ori disimula spaţii sau locuri unde pot fi ascunse bunuri. Se verifică chiar şi în scop disuasiv, în special părţile laterale, podeaua interioară, inclusiv existenţa unor dubluri, decupări, adaptări, substituiri sau adăugiri de părţi din garniturile componente ale pereţilor frontali şi laterali, continuitatea acestor elemente de îmbinare precum şi bordului, inclusiv pardoselile şi eventualele modificări ale acestora. ( filele 1-10, vol. III ds.).

Or, din probele administrate, rezultă că inc. P. A. cunoştea că gruparea infracţională organizată condusă de F. I. urma să transporte pe turele lui de serviciu, în zilele de 0xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, ţigări peste limita admisă de lege, având aşadar nu numai suspiciuni, ci elemente concrete care îl îndreptăţeau să efectueze un control amănunţit.

Potrivit adresei nr. X/xx.xx.xxxx, Sectorul Poliţiei de Frontieră Stânca ne-a comunicat faptul că în luna martie 2013, la nivelul SPF Stânca, compartimentul Analiză de risc a emis documentul Analiza situaţiei înregistrate la nivelul sectorului pentru perioada 15.02-15.03.2013, document în care, urmare a analizei bazelor de date specifice poliţiei de frontieră, a recomandat ca posibilă ţintă în ceea ce priveşte activitatea de trafic ilegal de ţigări, pe lângă alte persoane şi auto, pe numitul B. M. cu auto XXX XXX, ţinând cont de frecvenţa intrărilor în România, în aceeaşi zi sau intrări regulate la scurte intervale de timp, precum şi de alte date şi informaţii existente anterior cu privire la preocupările acestor persoane. 8fila 300, vol. III ds.).

Potrivit extrasului din Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră al Rep. Moldova privind traversarea frontierei de stat a Rep. Moldova, (filele 165-173, vol. IV ds.), în perioada aprilie – iunie 2014, se constată frecvenţa intrărilor/ieşirilor în/din Rep. Moldova cu privire la numiţii M. C., G. G., B. M., P. A., U. D., D. E. şi autoturismele XX XX XXX şi XX XX XXX.

Rolul inculpatului P. A. era acela de a asigura trecerea fără probleme a autoutilitarelor încărcate cu ţigări prin punctul de trecere a frontierei prin executarea unui control vamal de formă. Acest control vamal de formă exercitat de către inculpatul P. A. rezultă fără dubiu din imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video a activităţilor derulate de lucrătorii vamali şi poliţiştii de frontieră, potrivit cărora s-a putut constata că inculpatul P. A. simula efectuarea controalelor vamale asupra mijloacelor de transport în care erau ascunse ţigările de contrabandă, astfel, acesta încercând să acopere în cazul unor controale ulterioare, participarea sa la comiterea faptelor. Modul în care erau modificate autoutilitarele respectiv, montarea unui perete despărţitor dublu în compartimentul destinat transportului de marfă, la o distanţă de cca. 1,5 metri de peretele montat din construcţie şi blocarea uşilor laterale nu puteau trece neobservate în cazul efectuării unui control fizic real al mijlocului de transport. Mai mult, inculpatul deţinea în PTF Stânca-Costeşti toate mijloacele specifice pentru efectuarea unui control fizic real al mijloacelor de transport, însă nu a uzat de acestea, având în vedere înţelegerile prealabile pe care le avea cu membrii moldoveni ai grupului infracţional, referitoare la introducerea în ţară, în mod ilegal, a cantităţilor de ţigări.

Toate transporturile de ţigări se realizau exclusiv pe tura de serviciu al cărui şef era inculpatul P. A., controalele de frontieră erau efectuate exclusiv de către acesta la modul minimalist şi formal, comportament ce denotă fără echivoc, implicarea sa în activitatea infracţională.

Scopul urmărit cu intenţie directă de inculpatul P. A. a fost asigurarea unor foloase materiale necuvenite pentru membrii grupului infracţional organizat constând în cantităţile de ţigări pe care ulterior aceştia le-au valorificat pe piaţa neagră din România obţinând din această afacere, un profit substanţial de 6000-7000 euro/transport, potrivit declaraţiilor de martori.

Consecinţele juridice care s-au produs constau atât în atingerea gravă adusă bunului mers al activităţii autorităţii vamale cât şi în prejudicierea bugetului de stat.

Prin adresa nr. XXX/P/2014 din data de xx.xx.xxxx, DNA Serviciul Teritorial Suceava a solicitat Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi să comunice prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin introducerea în circuitul comercial în mod ilegal în PTF Stânca, la datele de 0xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, a câte 90.000 pachete ţigarete /la fiecare tură, însumând cantitatea totală de 270.000 pachete cu ţigări marcă necunoscută. De asemenea, s-a solicitat cuantumul prejudiciului cauzat prin introducerea ilegală în România a cantităţii de 45.000 pachete cu ţigarete, marca Ashima Luxury Size, la data de xx.xx.xxxx, cantitate depistată în trafic asupra unuia din membrii grupării, M. A., în cadrul operaţiunii de flagrant organizate de procurorii DIICOT Galaţi.

Prin aceeaşi adresă, s-a solicitat Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi să comunice constituirea de parte civilă în cauză.

Prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a comunicat cererea de constituire parte civilă în dosarul nr. XXX/P/2014 al DNA ST Suceava, pentru suma de 3.411.169 lei, reprezentând valoarea prejudiciului creat bugetului consolidat al statului, cauzat prin introducerea ilegală în ţară, prin PTF Stânca, în perioada 0xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, a cantităţii de 270.000 pachete ţigarete a căror marcă nu se cunoaşte, precum şi a cantităţii de 45.000 pachete cu ţigări marca Ashima Luxury Size descoperite asupra numitului M. A., la data de xx.xx.xxxx. La această sumă, se vor adăuga accesoriile prevăzute de art. 120 şi art. 121 din OG nr. 92/2003, până la data plăţii integrale (fila 16, vol.III ds.)

Conform adresei nr.8211/03.09.2015, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Direcţia Regională Vamală Galaţi a stabilit că în perioada 0xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, cuantumul drepturilor vamale (taxe vamale, accize şi TVA ) datorate în vamă pentru ţigaretele introduse ilegal în ţară prin PTF Stânca este următorul:

- cuantumul drepturilor de import pentru 90.000 pachete ţigarete (respectiv 1.800.000 ţigarete) a căror marcă nu se cunoaşte, introduse ilegal la data de xx.xx.xxxx este de 971.887 lei, (din care 83.476 lei reprezintă valoarea în vamă, 48.082 lei, taxa vamală, TVA – 204.264 lei);

- cuantumul drepturilor de import pentru 90.000 pachete ţigarete (respectiv 1.800.000 ţigarete) a căror marcă nu se cunoaşte, introduse ilegal la data de xx.xx.xxxx este de 971.887 lei, ( din care 83.476 lei reprezintă valoarea în vamă, 48.082 lei, taxa vamală, TVA – 204.264 lei);

- cuantumul drepturilor de import pentru 90.000 pachete ţigarete (respectiv 1.800.000 ţigarete) a căror marcă nu se cunoaşte, introduse ilegal la data de xx.xx.xxxx este de 971.887 lei, ( din care 83.476 lei reprezintă valoarea în vamă, 48.082 lei, taxa vamală, TVA – 204.264 lei);

- cuantumul drepturilor de import pentru 45.000 pachete ţigarete (respectiv 900.000 ţigarete) marca Ashima Luxury Size, reţinute la data de xx.xx.xxxx este de 495.508 lei, ( din care 48.084 lei reprezintă valoarea în vamă, 27.696 lei, taxa vamală, TVA – 105.211 lei);

 Cuantumul drepturilor vamale (taxe vamale, accize şi TVA) datorate în vamă, pentru bunurile introduse ilegal în ţară în perioada xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx este de 3.411.169 lei. La această sumă se vor adăuga accesoriile prevăzute de lege pentru creanţele fiscale principale (dobânzi şi penalităţi de întârziere) de la data introducerii ţigaretelor în ţară până la data plăţii integrale, conform prevederilor art. 119, 120, 1201 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

 Prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a făcut următoarele precizări:

 În dosarul penal nr. XXX/D/P/2014 aflat în instrumentarea DIICOT Serviciul Teritorial Galaţi, prin adresele X/xx.xx.xxxx, a fost formulată cererea de constituire parte civilă pentru suma de 31.076 lei învinuită S. N. şi suma de 462.035 lei, inculpat M. A..

Ulterior, prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă pentru suma de 1.727.800 lei, inculpaţi B. M., D. C., S. N., F. I., I. C., M. C., M. A., P. A., U. D..

Aşa cum rezultă din adresa emisă de DIICOT la data de xx.xx.xxxx, înregistrată la DRV Galaţi sub nr. X/xx.xx.xxxx, întreaga cantitate de ţigări a fost introdusă de inculpaţi din Rep. Moldova în România, prin PTF Stânca şi a format obiectul infracţiunii de contrabandă, sumele cu care Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă reprezentând cuantumul drepturilor vamale şi a altor taxe vamale aferente mărfurilor introduse/deţinute ilegal în ţară de către inculpaţi.

În data de xx.xx.xxxx, în acelaşi dosar, DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi, urmare a constituirii ca parte civilă nr. X/xx.xx.xxxx, a solicitat să se comunice cuantumul prejudiciului creat statului român prin introducerea în mod ilegal în ţară, în perioada 0xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, a cantităţii de 315.000 pachete cu ţigări de provenienţă Rep. Moldova, a căror marcă nu se cunoaşte.

Ca urmare, prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, Biroul Vamal de Frontieră Galaţi a calculat prejudiciul în cuantum de 3.400.661 lei, cu precizarea că, întrucât în solicitarea de calcul de prejudiciu nu este indicată cantitatea de ţigări şi data la care a fost introdusă ilegal în ţară, de către fiecare dintre făptuitori, nu pot fi întocmite decizii de regularizare în vederea constituirii de parte civilă.

Ulterior, prin adresa din xx.xx.xxxx emisă în dosarul nr. XXX/P/2014 , DNA ST Suceava a solicitat să se calculeze prejudiciul creat bugetului de stat prin introducerea în mod ilegal prin PTF Stânca, în perioada xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, a cantităţii de 270.000 pachete cu ţigări a căror marcă nu se cunoaşte , precum şi a cantităţii de 45.000 pachete cu ţigări, marca Ashima Luxury Size descoperite asupra numitului M. A. în data de xx.xx.xxxx şi să se precizeze dacă se constituie în continuare, parte civilă.

În baza adresei Biroului Vamal de Frontieră Galaţi nr. X/xx.xx.xxxx, prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a formulat constituirea de parte civilă pentru suma de 3.411.169 lei, prejudiciul creat bugetului de stat prin introducerea ilegală a cantităţii de ţigări menţionate , care a făcut obiectul infracţiunii de contrabandă.

Având în vedere constatarea organelor de urmărire penală privind faptul că numitul P. A., în calitate de funcţionar vamal în cadrul BVF Stânca a contribuit prin neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, la producerea prejudiciului în sumă de 3.411.169 lei, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a precizat că îşi menţine constituirea de parte civilă formulată prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx.(filele 31-32, vol. III ds.).

Rechizitoriul a reţinut că situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:

VOLUMUL nr. 1

Denumire document Nr fila

Adresa DIICOT nr XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx 1

Actul de sesizare - Rechizitoriu DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/20142-259

Extras Rechizitoriu nr. XXX/D/P/2014 260-264

Ordonanţa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 de începere urmărire penală In rem din xx.xx.xxxx 265-274

Împuternicire avocaţială av. L. D. seria BT nr. X din 2015 pentru P. A. 275

Proces verbal nr XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect pentru P. A.276-277

Fişă D.E.P.A.B.D.- P. A.278-279

Declaraţia suspectului P. A. din xx.xx.xxxx280-281

Ordonanţa nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx de punere în mişcare a acţiunii penale282-287

Proces verbal nr XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx de aducere la cunoştinţă a calităţii de inculpat pentru P. A.288-289

Declaraţia inculpatului P. A. din xx.xx.xxxx290

Declaraţia inc. P. A. din xx.xx.xxxx în dosarul Tribunalului Galaţi nr. XXXX/121/2014 291

Ordonanţă de reţinere inc. P. A. dosar XXX/D/P/2014 DIICOT Galaţi din xx.xx.xxxx 292

Încheierea Tribunalului Galaţi – Secţia Penală nr. XXXX/121/2014 293-301

Mandat de arestare preventivă nr. XX/UP din xx.xx.xxxx dosar XXXX Tribunalul Galaţi 302

Denunţ olograf F. I. din xx.xx.xxxx 303

Declaraţie inc. F. I. în dosarul nr. nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi304-308

Denunţ olograf U. D. din xx.xx.xxxx – dosar nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi309

Declaraţie inc U. D. în dosar nr. nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi din xx.xx.xxxx 310-313

Denunţ olograf M. A. din xx.xx.xxxx în dosarul nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT GalaţiXXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi314

Declaraţia suspectului M. A. din dosarul nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi din xx.xx.xxxx 315-317

Adresă de răspuns ANAF nr. XXXX/AL din xx.xx.xxxx 318-

Fişa postului nr. X/X al inc. P. A. 319-322

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Direcţia Regională Vamală Iaşi323

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Penitenciarul Focşani Mândreşti 324

Adresa de răspuns A.N.P. nr. BX/CFVN din xx.xx.xxxx 325

Încheierea nr. XXXX/91/2014/a3 a Curţii de Apel Galaţi din xx.xx.xxxx326

Acte medicale puse la dispoziţie de av. L. D. privind pe inc. P. A.327-399

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către DIICOT Galaţi 400

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către DRV Iaşi 401

Suport optic – declaraţie suspect P. A. din xx.xx.xxxx 402

Adresa ANAF- Direcţia generală Regională Finanţelor Publice Iaşi nr. X/A.L/ xx.xx.xxxx către DNA ST Suceava 403-404

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Tribunalul Vrancea 405

Comunicarea de către Tribunalul Focşani a încheierilor pronunţate în dosarul nr. XXXX/91/2014 la datele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx prin care s-au dispus măsuri preventive faţă de inc. P. A. 406-423

Încheiere Curţii de Apel Galaţi din data de xx.xx.xxxx în dosarul nr. XXXX/91.2014/a3424-428

Procesul verbal nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx 429

Ordonanţa nr. XXX/P/2014 don xx.xx.xxxx de schimbare a încadrării juridice 430-432

Procesul verbal nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx de aducere la cunoştinţă a schimbării încadrării juridice 433-435

Declaraţia inc. P. A. din xx.xx.xxxx ora 12:15436-437

Dosarul medical al inc P. A. 438-525

Încheiere Tribunal Galaţi din xx.xx.xxxx privind arestarea preventivă a inc. P. A. în d.u.p. nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT ST Galaţi526-542

Extras de pe încheierea Tribunalului Vrancea nr. X/xx.xx.xxxx de condamnare a inc. P. A. la ped. rezultantă de 6 ani închisoare cu executare pentru complicitate la contrabandă ş.a.543-544

VOLUMUL nr. II

Declaraţia martorului denunţător F. I. din xx.xx.xxxx1-11

Declaraţia martorului denunţător F. I. din xx.xx.xxxx12-17

Cererea formulată M. A.- aflat sub control judiciar - privind indicarea modului de citare - telefonic din xx.xx.xxxx18

Declaraţia martorului M. A. din xx.xx.xxxx19-24

Declaraţia martorului M. A. din xx.xx.xxxx25-30

Declaraţia martorului denunţător U. D. din xx.xx.xxxx31-35

Declaraţia martorului denunţător U. D. din xx.xx.xxxx36-40

Declaraţia martorului denunţător B. M. din xx.xx.xxxx41-47

Declaraţia martorului denunţător B. M. din xx.xx.xxxx48-53

Declaraţia martorului Sasca Marius-Iulian din xx.xx.xxxx54-58

Declaraţia martorului P. D. I. din xx.xx.xxxx59-63

Declaraţia martorului L. V. din xx.xx.xxxx64-68

Declaraţia martorului B. N. G. din xx.xx.xxxx69-73

Declaraţia martorului I. L. din xx.xx.xxxx74-78

Declaraţia martorului Urioc Costel-Cătălin din xx.xx.xxxx, ora 13:1579-83

Declaraţia martorului Urioc Ioan-Gabriel din xx.xx.xxxx, ora 12:4084-87

Declaraţia martorului F. P. din xx.xx.xxxx, ora 11:4088-92

Declaraţia martorului C. S. N. din xx.xx.xxxx93-98

Declaraţia martorului A. C. din xx.xx.xxxx, ora 09:5599-100

Declaraţia martorului I. C. din xx.xx.xxxx101-102

Declaraţia martorului M. C. din xx.xx.xxxx103-105

Declaraţia martorului S. N. din xx.xx.xxxx106-107

Declaraţia martorului S. M. din xx.xx.xxxx108-111

Declaraţia martorului D. P. C. din xx.xx.xxxx112-118

Declaraţia martorului C. D. din xx.xx.xxxx119-123

Declaraţia martorului H. M. C. din xx.xx.xxxx124-128

Declaraţia martorului I. G. C. din xx.xx.xxxx129-132

Declaraţia martorului P. M. I. din xx.xx.xxxx133-139

Solicitările DNA ST Suceava din xx.xx.xxxx adresate Poliţiei Focşani şi Adjud privind citarea procedurală a unor martori şi dovezile de îndeplinire a procedurii de citare 140-145

Interogare bază ECRIS Curtea de Apel Galaţi şi Tribunalul Vrancea 146-150

Dovezile îndeplinirii de citare comunicate de Poliţia Adjud, Focşani şi Vrancea151-177

Dovezile de îndeplinire a procedurii de citare comunicate de Poliţia or. Ştefăneşti Botoşani nr. X din xx.xx.xxxx178-184

Solicitările DNA - ST Suceava din xx şi xx.xx.xxxx adresate Poliţiei Focşani, Adjud, Braşov, Ştefăneşti şi Botoşani privind citarea procedurală a unor martori în dosarul nr. XXX/P/2014185-218

Răspunsul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind situaţia unor persoane private de libertate: U. D., B. M., F. I. şi M. A. în vederea audierii la DNA ST Suceava 219-223

Fişe evidenţe - interogare bază CNABDEP224-272

Ordonanţă nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx de delegare ofiţeri poliţie judiciară din cadrul DNA - ST Constanţa273-275

Ordonanţa nr. XXX/P/20144 din xx.xx.xxxx de constatare privind testarea martorului denunţător F. I. la IPJ Constanţa - Serviciul Criminalistic276-281

Răspunsul DNA - ST Constantin nr. X/II/2 din xx.xx.xxxx la ordonanţa nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx împreună cu Raportul de constatare criminalistică nr. X din xx.xx.xxxx întocmit de IPJ Constanţa - Serviciul criminalistic282-289

Procesul verbal de citare telefonică a martorului denunţător F. I. pentru data de xx.xx.xxxx, ora 10:30290

Declaraţie martor denunţător F. I. din data de xx.xx.xxxx291-296

Citaţie procedurală F. I.297

Adresa DNA ST Suceava către Serviciul Criminalistic /testare poligraf martor denunţător F. I.298

Ordonanţa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014, dispunere testare poligraf martor F. I. 299- 301

Adresa de răspuns + materialele anexă emise de Serviciul Criminalistic cu privire la testarea poligraf a martorului F. I. , în data de xx.xx.xxxx302-308

Suport optic declaraţie martor denunţător F. I. 309

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 , comunicare date inc. P. A. 310 -311

Adresa de răspuns a ANAF nr. X/xx.xx.xxxx312-313

Adresa de răspuns a ANAF DRV Iaşi , nr. X/ xx.xx.xxxx + materialele anexă 314-329

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx, completare răspuns de către BVF Stânca nr. X/ xx.xx.xxxx330-332

Adresa de răspuns a ANAF/BVF Stânca / completare a răspunsului solicitat de DNA prin adresa XXX/P/2014, din data de xx.xx.xxxx333-339

Adresa DNA ST Suceava XXX/P/2014 din data de xx.xx.xxxx …solicitare suporţi optici ce cuprind măsurile de supraveghere dispuse în cauză în dosarul DIICOT XXX/D/P/2014 340

Adresă de răspuns a DIICOT Galaţi /înaintare 10 DVD-uri ce conţin măsurile de supraveghere tehnică dispuse în cauză 341

VOLUMUL nr. III

Denumire document Nr fila

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Direcţia Regională Vamală Iaşi 1

Adresa de răspuns a ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi nr. X/ xx.xx.xxxx către DNA ST Suceava 2-10

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi – director general Eugen Ciorici 11-13

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Serviciul Juridic 14

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Tribunalul Vrancea 15

Adresa ANAF – DGRFP Galaţi nr. X din xx.xx.xxxx către DNA ST Suceava – Cerere de constituire parte civilă pentru suma de 3.411.169 lei 16-17

Adresa ANAF – Biroul Vamal de Frontieră Galaţi nr. X/xx.xx.xxxx către DNA ST Suceava – calcul prejudiciu 18-21

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Serviciul juridic 22

Adresa ANAF – Biroul Vamal de Frontieră Galaţi nr. X/xx.xx.xxxx către DNA ST Suceava - calcul prejudiciu 23-30

Adresa ANAF – Biroul Vamal de Frontieră Galaţi nr. GLR REG nr. X din xx.xx.xxxx către DNA ST Suceava - calcul prejudiciu31-34

Adresă răspuns Tribunalul Galaţi nr. X/12 din xx.xx.xxxx către DNA ST Suceava 35

Adresă STF Stânca nr. X din xx.xx.xxxx către DNA ST Suceava – planificarea turelor de serviciu36-38

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Agenţia de Control şi Încasare Stânca 39

Răspunsul Agenţiei de Control şi Încasare Stânca către DNA ST Suceava40-41

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către DGFP – DRV Iaşi – solicitare cod conduită 42

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către DGFP – DRV Iaşi – solicitare legislaţia vamală 43

 Adresă de răspuns DGFP Iaşi nr. ISR – DRV- X din xx.xx.xxxx – legislaţie vamală - cod conduită funcţionari vamali –regulamente interne - odine de serviciu emise de şeful biroului vamal Stânca 44-270

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către A.N.C.P.I. 271,273

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către primăria Mun. Botoşani – solicitare bunuri mobile şi imobile272

Adresă de răspuns nr. X/ xx.xx.xxxx a ANCPI către DNA ST Suceava 273-289

Adresă de răspuns nr. X/ xx.xx.xxxx a primăriei Botoşani nr. X din xx.xx.xxxx DNA ST Suceava290

Situaţia bunurilor imobile deţinute de inc P. A. 291-295

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx către Administraţia Naţională a penitenciarelor - transferul martorilor denunţători 296

Ordonanţă de delegare din xx.xx.xxxx a DNA ST Suceava – ofiţer poliţie judiciară DNA Suceava 297

Ordonanţă de delegare din xx.xx.xxxx a DNA ST Suceava – ofiţer poliţie judiciară DGA Suceava298-299

Adresă de răspuns nr. X din xx.xx.xxxx a ITPF Iaşi – SPP Stânca 300-305

Adresă de răspuns a DRV Iaşi nr. X din xx.xx.xxxx - procedura controlului amănunţit 306-314

Adresa Tribunalului Vrancea nr. dosar XXXX/91/2014 - constituire parte civilă 315-316

Adresa DNA ST Suceava nr. XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx – solicitare cazier judiciar inc P. A.317

Copie de pe cazierul judiciar al inc P. A. 318

VOLUMUL nr. IV

Denumire document Nr fila

Opis acte de urmărire penală DIICOT dosar nr. X/D/20141-2

Ordonanţa DIICOT de începere a urmăririi penale din data de xx.xx.xxxx dosar DIICOT Galaţi nr. X/D/20143

Proces verbal îndreptare eroare materială din data de xx.xx.xxxx4

Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice din data de xx.xx.xxxx dosar nr. X/D/20145-6

Proces verbal de sesizare din oficiu din data de xx.xx.xxxx7

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx8

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx9

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx10

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx11

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx12

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx13

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx14

Fotocopie articol presă 15-19

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx20

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx21

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx22

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx23

Proces verbal de investigaţii din data de xx.xx.xxxx24

Fotocopie articol presă25

Proces verbal îndreptare eroare materială din data de xx.xx.xxxx26

Ordonanţă provizorie nr. X/AP/2014 din. xx.xx.xxxx27-28

Încheiere Tribunalul Galaţi nr X/121/2014 din xx.xx.xxxx29- 30

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx31

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora 14:00 dintre M. F.şi M. C. 32-43

Mandat de supraveghere tehnică nr. X/UP/ xx.xx.xxxx 44

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx45

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora10:00 dintre H. V. şi D.… 46 - 50

Încheierea Tribunalului Galaţi din dosar XXXX/121/201451-52

Mandat de supraveghere tehnică nr. X din data de xx.xx.xxxx53

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx54

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora 10,00 dintre M. C. şi H. V. N. 55-70

Ordonanţă provizorie nr. X /AP/2014 din data de xx.xx.xxxx71-72

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx, Dosar XXXX/121/201473-74

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx75

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora 14,00 dintre B. M. şi M. C. 76-77

Ordonanţă provizorie nr. X /AP/2014 din data de xx.xx.xxxx78-81

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx , Dosar XXXX/121/201482-84

Proces verbal de redare rezumativă din data de xx.xx.xxxx în dosar nr. X/D/201485 - 87

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx , Dosar XXXX/121/201488 - 89

Mandat de supraveghere tehnică nr. X/UP/xx.xx.xxxx 90

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx, Dosar XXXX/121/201491-92

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx, Dosar XXXX/121/201493 - 95

Proces verbal de redare a interceptării şi înregistrării audio-foto-video în mediul ambiental din data de X96 - 114

Proces verbal de redare a interceptării şi înregistrării audio-foto-video în mediul ambiental din data de xx.xx.xxxx115-116

Ordonanţă provizorie nr. X /AP/2014 din data de xx.xx.xxxx117 - 118

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx, Dosar XXXX/121/2014119- 120

Ordonanţă de delegare în dosar nr. XXX/D/2014 din data de xx.xx.xxxx121

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora14,00 dintre B. M. şi ,,un domn” 122 - 128

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx129

Proces verbal de analizare a datelor documentelor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare sediul PTF Stânca Costeşti , din data de xx.xx.xxxx ….P. M. I.- P. A. 130 - 155

Planificarea serviciilor poliţişti/lucrători vamali din perioada 0xx.xx.xxxx/xx.xx.xxxx/xx.xx.xxxx/xx.xx.xxxx156-158

 Fotocopii registru planificare în serviciu a turei la PPF Stânca 159 -163

Ordin de serviciu tura IV din data de 0xx.xx.xxxx ora 08.20:00164

Adresă de comunicare/extras din sistemul Informaţional integrat al poliţiei de frontieră al R. Moldova 165-174

Fişă de evidenţă auto din data de xx.xx.xxxx175-182

Centralizator auto verificate 183

Adresa ANAF nr. X/SRV/xx.xx.xxxx prejudiciu 184 - 186

comunicare CNADNR din data de xx.xx.xxxx187 - 188

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx, Dosar XXXX/121/2014189-190

Mandat de supraveghere tehnică nr. XXX din data de xx.xx.xxxx191

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx192

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora 10:00 dintre B. M. şi M. C. 193- 247

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx , Dosar XXXX/121/2014 248-249

Proces verbal de redare a interceptării şi înregistrării audio-foto-video în mediul ambiental din data de X250-260

Proces verbal de analizare a datelor existente ….înregistrări video din PTF Stânca în data de xx.xx.xxxx261- 340

 Planificarea serviciilor lucrătorilor de poliţie /lucrători vamali 341- 343

 Planificarea grupe de serviciu PPFStânca344- 351

Adresa Centrului comun de contact Galaţi nr. X din xx.xx.xxxx352-360

Fişă de evidenţă din xx.xx.xxxx / auto verificate 361- 364

Adresa ANAF nr. X/SRV/xx.xx.xxxx /fotocopie 365-367

Adresa CNADNR nr. X din xx.xx.xxxx368-369

VOLUMUL nr. V

Denumire document Nr fila

Opis acte de urmărire penală cuprinse în dosarul nr. XXX/D/P/2014

Mandat de aducere din xx.xx.xxxx privind pe F. I.1

Proces verbal de punere în executare a mandatului de aducere din data de xx.xx.xxxx2

Ordonanţă de continuare a urmăririi penale faţă de suspectul F. I. din data de xx.xx.xxxx3

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor suspectului F. I.4-5

Declaraţie suspect F. I. din data de xx.xx.xxxx6

Declaraţie inculpat F. Tribunalul Galaţi …din data de de xx.xx.xxxx7

Declaraţie inculpat F./delegaţie asistenţă juridică 8-15

Ordonanţa DIICOT , din data de xx.xx.xxxx …întocmire planşă fotografică16-17

Proces verbal din data de xx.xx.xxxx, de constituire grup persoane …prezentare pentru recunoaştere 18- 47

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor suspectului U. D. , din data de xx.xx.xxxx 48

Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale a DIICOT Galaţi, din data de xx.xx.xxxx49

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor inculpatului F. I.50-51

Încheierea Tribunalului Galaţi nr. X din data de xx.xx.xxxx52 - 67

Mandat de arestare preventivă nr. X/U din data de xx.xx.xxxx68

Încheierea Tribunalului Galaţi nr. X din data de xx.xx.xxxx65 - 75

Încheierea Curţii de Apel Suceava din data de xx.xx.xxxx în dosarul instanţei XXXX/121/201476-84

Încheierea Tribunalului Galaţi nr. X din data de xx.xx.xxxx85-89

Încheierea Tribunalului Galaţi din data de xx.xx.xxxx în dosarul instanţei nr. 5340/121/201490

Încheierea Tribunalului Galaţi din data de xx.xx.xxxx în dosarul instanţei XXXX/121/201491-97

Încheierea Tribunalului Galaţi nr. X din data de xx.xx.xxxx în dosarul instanţei XXXX/121/201498 - 99

Încheierea Curţii de Apel Suceava din data de xx.xx.xxxx100

Ordonanţa DIICOT din data de xx.xx.xxxx, de extindere a urmăririi penale 101-105

Declaraţie inculpat F. I. din data de xx.xx.xxxx / DIICOT Galaţi 106-107

Ordonanţă de delegare din data de xx.xx.xxxx108

Proces verbal de restituire bunuri din data de xx.xx.xxxx109-110

Fişă cazier judiciar F. I.111

Mandat de aducere din data de xx.xx.xxxx în dosarul DIICOT nr. XXX/D/P/2014112

Ordonanţă de delegare din data xx.xx.xxxx în dosarul XXX/D/P/2014113

Proces verbal de îndeplinire a mandatului de aducere din data de xx.xx.xxxx114

Proces verbal de control autoturism XX XX XXX, din data de xx.xx.xxxx115

Proces verbal de predare primire din data de xx.xx.xxxx116

Ordonanţa DIICOT de continuare a urmăririi penale din data de xx.xx.xxxx117

Proces verbal drepturi/obligaţii B. M. din data de xx.xx.xxxx118 - 119

Delegaţii asistenţă juridică 120-123

Declaraţie suspect B. M. din data de xx.xx.xxxx , DIICOT Galaţi124-125

Declaraţie inculpat B. M. /Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx126

Declaraţie inculpat DIICOT Galaţi ….B. M. din data de xx.xx.xxxx127- 130

Ordonanţa DIICOT Galaţi din data de xx.xx.xxxx emisă pentru întocmirea unei planşe fotografice…prezentare pentru recunoaştere B. M. 131-132

Proces verbal din data de xx.xx.xxxx…planşă foto 133-140

Ordonanţă de reţinere B. M. din data de xx.xx.xxxx141

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor suspectului B. M. din data de xx.xx.xxxx142

Ordonanţa DIICOT Galaţi de punere în mişcare a acţiunii penale , din data de xx.xx.xxxx 143

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor inculpatului F. I.144-145

Încheierea Tribunalului Galaţi din data de xx.xx.xxxx în dosarul instanţei nr. XXXX/121/2014146-153

Mandat de arestare preventivă nr. X/U din xx.xx.xxxx154

Încheierea Tribunalului Galaţi din data de xx.xx.xxxx în dosarul instanţei nr. XXXX/121/2014155-157

Proces verbal al DIICOT Galaţi , din data de xx.xx.xxxx158-159

Ordonanţă de extindere a urmăririi penale, din data de xx.xx.xxxx a DIICOT Galaţi 160 – 164

Declaraţie inculpat B. M. din data de xx.xx.xxxx165-166

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a extinderii urmăririi penale167

Fişă cazier judiciar B. M. 168

Mandat de aducere din data de xx.xx.xxxx U. D., proces verbal de îndeplinire a procedurii de aducere169-170

Ordonanţă de continuare a urmăririi penale din data de xx.xx.xxxx a DIICOT Galaţi /U. D. 171

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor suspectului U. D. 172 – 173

Delegaţii asistenţă judiciară obligatorie 174-175

Declaraţie suspect U. D. din data de xx.xx.xxxx 176 - 178

Ordonanţă de delegare din data de xx.xx.xxxx /proces verbal de audiere din data de xx.xx.xxxx180 - 183

Declaraţie suspect U. D. din data de xx.xx.xxxx185 – 186

Declaraţie inculpat U. D. din data de xx.xx.xxxx187-188

Declaraţie inculpat U. D. Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx189

Ordonanţa DIICOT Galaţi din data de xx.xx.xxxx emisă pentru întocmirea unei planşe fotografice…prezentare pentru recunoaştere U. D. 190-195

Ordonanţă de reţinere U. D. din data de xx.xx.xxxx/ punere în mişcare a acţiunii penale /proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obilgaţiilor/mandat de arestare preventivă nr. X/U/xx.xx.xxxx196- 201

Cerere apărător D.….Proces verbal eliberare copii dosar ca urmare a cererii apărătorului 202-203

Acte procedurale în duplicat privind pe U. D. 202-2013

Ordonanţă continuare a urmăririi penale faţă de inculpatul P. A., dosar DIICOT Galaţi214

Procese verbale de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor P. A. dosar DIICOT Galaţi 215-216

Delegaţie pentru asistenţă juridică 217-219

Declaraţie suspect P. A. din data de xx.xx.xxxx220-222

Proces verbal de consemnare a susţinerii orale din data de xx.xx.xxxx223-225

Declaraţie inculpat /Tribunalul Galaţi P. A. 226

Ordonanţă de reţinere P. A. …din data de xx.xx.xxxx227

Proces verbal drepturi/obligaţii P. A. 228

Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale din data de xx.xx.xxxx P. A.229-230

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor inculpatului P. A. 231-232

Încheierea Tribunalului Galaţi din data de xx.xx.xxxx în dosarul instanţei nr. XXXX/121/2014233- 241

Mandat de arestare preventivă P. A. din data de xx.xx.xxxx /Încheierea Curţii de Apel Suceava din xx.xx.xxxx242-261

Cerere studiu dosar din data de xx.xx.xxxx avocat P. B. /adresa de răspuns a DIICOT Galaţi 262- 265

Ordonanţă extindere urmărire penală din data de xx.xx.xxxx266-271

Declaraţie suspect P. A. , din data de xx.xx.xxxx272

Fişă cazier judiciar P. A. 273

Mandat de aducere M. C. /acte procedurale întocmite 274-275

Acte urmărire penală privind pe M. C. /proces verbal aducere la cunoştinţă drepturi şi obligaţii,declaraţii suspect/proces verbal de consemnare a declaraţiilor/declaraţii inculpat Tribunalul Galaţi/declaraţii inculpat DIICOT Galaţi / declaraţii suspect DIICOT Galaţi /prezentare pentru recunoaştere/ordonanţe de reţinere/mandat de arestare preventivă /ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale/decizii ale instanţelor/276- 318

Mandat de aducere M. A. / acte procedurale întocmite în acest sens 319 - 320

Acte urmărire penală privind pe M. A. /proces verbal aducere la cunoştinţă drepturi şi obligaţii,declaraţii suspect/proces verbal de consemnare a declaraţiilor/declaraţii inculpat Tribunalul Galaţi/declaraţii inculpat DIICOT Galaţi / declaraţii suspect DIICOT Galaţi /prezentare pentru recunoaştere/ordonanţe de reţinere/mandat de arestare preventivă /ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale/decizii ale instanţelor/321-358

mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx I. G. 359

Proces verbal percheziţie domiciliară I. G. din data de xx.xx.xxxx360-363

Declaraţie martor asistent D. M. 364-368

Declaraţie martor asistent V. T. din data de xx.xx.xxxx369-373

Acte procedurale întocmite de PJ Săveni , respectiv ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul SPF Stânca , cu privire la dosarul conexat XXX/P/2014 a PJ Săveni jud. Botoşani / autoturismul identificat cu numere false aparţinând numitului D. E. 374-412

VOLUMUL nr. VI

Denumire document Nr fila

Opisul actelor de urmărire penală cuprinse în dosarul nr. XXX/D/P/2014 vol. IX al DIICOT Galaţi

Proces verbal din xx.xx.xxxx de consemnare declaraţie a numitului H. V. 1-3

Proces verbal din xx.xx.xxxx de consemnare declaraţie a numitului C. G. 4

Adresă transmisă de DIICOT Galaţi către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră –Centrul Comun de Contact Galaţi 5-7

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de continuare a urmăririi penale faţă de suspectul D. E. 8-9

Ordonanţa de delegare DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx pentru efectuare de activităţi a lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Galaţi10

Proces verbal din xx.xx.xxxx11

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de continuare a urmăririi penale faţă de suspectul G. G.12-13

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de continuare a urmăririi penale faţă de suspectul B. V.14-15

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de continuare a urmăririi penale faţă de suspectul P. A. 16-17

Mandat de aducere din xx.xx.xxxx ora 13:00 pentru A. C. 18-19

Proces verbal din xx.xx.xxxx de executare a mandatului de aducere20

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de continuare a urmăririi penale faţă de suspectul A. C. 21-22

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx23-24

Declaraţia suspectului A. C. din xx.xx.xxxx şi acte medicale pe numele acestuia 25-48

Copie de pe cazierul judiciar pe numele A. C. 49

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de continuare a urmăririi penale faţă de suspectul S. N. 50-51

Proces verbal din xx.xx.xxxx 52-53

Împuternicire avocaţială seria GL nr. X, din xx.xx.xxxx, av P. G. pentru C. G. 54

Filă din declaraţia suspectului S. N. 55

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de punere în mişcare a acţiunii penale faţă de inc. S. N. 56-57

Proces verbal din xx.xx.xxxx ora 17:2558-59

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de luare a măsurilor preventive a controlului judiciar cu obligaţia de a nu părăsi mun. Focşani, jud. Vrancea faţă de inc. S. N. 60-62

Proces verbal din xx.xx.xxxx ora 18:0063

Ordonanţa de delegare DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx pentru efectuare de activităţi a lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Vrancea 64-65

Citaţie din 03.11.2014 pe numele S. N. 66

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de extindere a urmăririi penale şi a acţiunii penale faţă de inc. S. N. 67-70

Cerere av. P. G. din xx.xx.xxxx către DIICOT Galaţi şi delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatori seria AV nr. X-av. G. G. pentru inc S. N. 71

Proces verbal din xx.xx.xxxx ora 10:0072-73

Declaraţie inc. S. N. 74-75

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx76-77

Planşă foto persoane de sex masculin dosar penal nr. XXX/D/P/201478-97

Proces verbal din xx.xx.xxxx98-102

Copie de pe cazierul judiciar pentru S. N. 103

Mandat de aducere din xx.xx.xxxx pentru I. GF. 104

Dovada de primire a citaţiei din xx.xx.xxxx pe numele I. GF. 105

Proces verbal din xx.xx.xxxx de consemnare declaraţie a numitei C. G.106

Cererea numitului I. GF. din xx.xx.xxxx către DIICOT ST Galaţi 107

Adeverinţă medicală I. G. /fotocopie108

Ordonanţă de continuare a urmăririi penale din data de xx.xx.xxxx a DIICOT Galaţi 109-110

Proces verbal aducere la cunoştinţă fapte cercetate/ I. G. 11-112

Împuternicire avocaţială declaraţie suspect / I. G.113-116

Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale din data de xx.xx.xxxx faţă de I. G./proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor 117-121

Fişă cazier judiciar I. G. 122

Mandat de aducere I. C. / acte procedurale de ducere la îndeplinire a măsurii/ordonanţă de continuare a urmăririi penale/proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect şi a faptelor pentru care este cercetat/declaraţie suspect din data de xx.xx.xxxx/ proces verbal consemnare declaraţie /declaraţie inculpat instanţă - Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx /ordonanţă de reţinere/ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale /proces verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor inculpatului/mandat de arestare preventivă nr.X/U emis de Tribunalul Galaţi/ ordonanţă de extindere a urmăririi penale pentru alte fapte/procedura aducerii la cunoştinţă a noilor fapte săvârşite de inculpat/declaraţie inculpat/123 - 153

Fişă cazier judiciar I. C. 154

Mandat de aducere D. C. / acte procedurale întocmite pentru punerea în executare a mandatului de aducere 155 - 160

Acte de urmărire penală privind pe D. C./Ordonanţă de continuare a u.p./ acte procedurale de ducere la îndeplinire a măsurii/ordonanţă de continuare a urmăririi penale/proces verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect şi a faptelor pentru care este cercetat/declaraţie suspect din data de xx.xx.xxxx/ proces verbal consemnare declaraţie /declaraţie inculpat instanţă - Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx /ordonanţă de luare a măsurii controlului judiciar cu obligaţia de a nu părăsi localitatea /ordonanţă de delegare pentru citarea inculpatului în vederea reaudierii în calitate de inculpat / /citaţii procedurale / declaraţie inculpat din data de xx.xx.xxxx;161 - 187

Cerere olografă avocat A. R. înlocuire măsură preventivă 188-189

acte medicale depuse de apărător în vederea susţinerii cererii privind pe D. C.190-193

Adresa de răspuns a DIICOT , ca urmare a cererii formulat de apărător /Ordonanţa de admitere a cererii, din data de xx.xx.xxxx194 - 197

Fişă cazier judiciar D. C.198

VOLUMUL nr. VII

Denumire document Nr fila

Opis acte de urmărire penală efectuate de DIICOT ST Galaţi cuprinse în dosarul XXX/D/P/2014

Declaraţia martorului L. V. I. din xx.xx.xxxx1-4

Declaraţia martorului F. P. din xx.xx.xxxx 5-8

Declaraţia martorului C. D. din xx.xx.xxxx 9-15

Declaraţia martorului I. L. din xx.xx.xxxx16-19

Declaraţia martorului C. S. din xx.xx.xxxx20-24

Declaraţia martorului L. V. din xx.xx.xxxx25-29

Mandat de aducere din xx.xx.xxxx ora 14:50 pentru P. C. 30

Proces verbal din xx.xx.xxxx de executare a mandatului de aducere31

Declaraţia martorului P. C. din xx.xx.xxxx32-35

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx36

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx 37-38

Mandat de aducere din xx.xx.xxxx pentru M. A. –A. 39

Proces verbal din xx.xx.xxxx de executare a mandatului de aducere40

Declaraţia martorului M. A. A. din xx.xx.xxxx41-42

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx43

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx44-45

Mandat de aducere din xx.xx.xxxxora 14:40 pentru O. E. E. L. 46

Proces verbal din xx.xx.xxxx de executare a mandatului de aducere47

Declaraţia martorului O. E. E. L. din xx.xx.xxxx48-50

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx51

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx52-53

Mandat de aducere din xx.xx.xxxxora 13:50 pentru F. N. 54

Proces verbal din xx.xx.xxxx de executare a mandatului de aducere55

Declaraţia martorului F. N. din xx.xx.xxxx56-59

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx60

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx61-62

Mandat de aducere din xx.xx.xxxxora 13:10 pentru B. V.63

Proces verbal din xx.xx.xxxx de executare a mandatului de aducere64

Declaraţia martorului B. V. din xx.xx.xxxx 65-66

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx67

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx68-69

Mandat de aducere din xx.xx.xxxxora 13:20 pentru C. M.70

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx71

Declaraţia martorului C. M.din xx.xx.xxxx 72-73

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx74

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx75-76

Proces verbal din xx.xx.xxxx de executare a mandatului de aducere77

Mandat de aducere din xx.xx.xxxxora 15:05 pentru P. G. 78

Declaraţia martorului P. G. dinxx.xx.xxxx79-82

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx83-84

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx85-86

Mandat de aducere din xx.xx.xxxxpentru D. A.87

Proces verbal din xx.xx.xxxx de executare a mandatului de aducere88

Declaraţia martorului D. A.din xx.xx.xxxx 89-90

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx91

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx92-93

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx94

Mandat de aducere din xx.xx.xxxx pentru M. A. M.95

Proces verbal din xx.xx.xxxx 96

Proces verbal din xx.xx.xxxx de consemnare declaraţie 97-98

Proces verbal din xx.xx.xxxx99

Mandat de aducere din xx.xx.xxxx ora 10:10 pentru M. F.100

Declaraţia martorului M. F.din xx.xx.xxxx 101-102

Declaraţia martorului U. T.din xx.xx.xxxx 103-104

Declaraţia martorului C. E.din xx.xx.xxxx 105-107

Ordonanţa de delegare DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx pentru efectuare de activităţi a lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bacău 108

Declaraţia martorului G. A.N. din xx.xx.xxxx109-111

Contract de comodat încheiat la xx.xx.xxxxîntre G. A.N. şi D. E. şi anexe 112-117

Adresa BCCO Iaşi nr. 2.931.143 din xx.xx.xxxxcătre DIICOT Galaţi 118

Ordonanţa de delegare DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx pentru efectuare de activităţi a lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Vaslui119

Proces verbal de identificare a persoanelor după fotografii din xx.xx.xxxx120

Declaraţia martorului P. P. din xx.xx.xxxx 121-124

Contract de împrumut de folosinţă comodat şi anexe127

Planşă fotografică 128-131

Declaraţia martorului H. A.din xx.xx.xxxx132-135

Declaraţia martorului I. L. din xx.xx.xxxx136-142

Declaraţia martorului A. C. din xx.xx.xxxx143-146

Declaraţia martorului C. S. N. din xx.xx.xxxx 147-149

Declaraţia martorului P. M. I. din xx.xx.xxxx 150-154

Declaraţia martorului B. N.  A. din xx.xx.xxxx 155-158

Ordonanţa de delegare DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx pentru efectuare de activităţi a lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bihor159

Proces verbal nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx de aducere la cunoştinţă a calităţii de martor 160

Declaraţia martorului T. H. din 161-164

Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat între T. H. şi B. M. din xx.xx.xxxx şi anexe 165-170

Declaraţia martorului D. P. C. din xx.xx.xxxx171-175

Declaraţia martorului P. D. I. din xx.xx.xxxx 176-179

Declaraţia martorului B. N.  A. din xx.xx.xxxx 180-185

Declaraţia martorului A. P. din xx.xx.xxxx186-189

Declaraţia martorului U. I. G. din xx.xx.xxxx190-193

Declaraţia martorului U. C. C.din xx.xx.xxxx194-197

Declaraţia martorului S. M. I. din xx.xx.xxxx198-201

Proces verbal de consemnare a susţinerilor orale a numitei P. M. I. nr. XXX/D/P/2014 din xx.xx.xxxx 202-205

Declaraţia martorului C. I. din xx.xx.xxxx206-208

VOLUMUL nr. VIII

Denumire document Nr fila

Adresa DIICOT Galaţi, solicitare declinare dosar XXX/P/2014 privind pe D. E. J.1-2

Ordonanţa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 din data de xx.xx.xxxx/reunire cauze3

Ordonanţă de declinare din data de xx.xx.xxxx în dosarul XXX/P/20144

Adresa de înaintare dosar XXX/P/2014 declinat 5

Referat cu propunere de declinare a dosarului XXX/P/20146

Adresa DIICOT Galaţi , solicitare declinare dosar XXX/P/2014 privind pe D. E. J./duplicat7-8

Ordonanţă de declinare din data de xx.xx.xxxx în dosarul XXX/P/20149

Adresa APF Stânca…. de înaintare a dosarului penal XXX/P/2014 la P.J. Săveni10

Referat continuare faţă de suspect din data de xx.xx.xxxx11-12

Proces verbal de constatare din data de xx.xx.xxxx a SPF Stânca 13

Proces verbal de indisponibilizare din data de xx.xx.xxxx 14 - 15

Dovadă de reţinere a obiectelor a SPF Stânca din data de xx.xx.xxxx( certificat d înmatriculare)16

Dovadă de reţinere a obiectelor a SPF Stânca din data de xx.xx.xxxx ( autoturism )17

Proces verbal de predare – primire din data de xx.xx.xxxxSPF Stânca 18

Proces verbal de predare – primire din data de xx.xx.xxxxSPF Stânca19

Adresa SPF Stânca CMIIT …PJ Săveni20

Ordonanţă de începere a urmăririi penale din xx.xx.xxxx a SPF Stânca21

Proces verbal de aducere la cunoştinţă a unor măsuri procedurale luate în cauză / xx.xx.xxxx22

Adresa SPF nr. X/xx.xx.xxxx adresată Centrului Trilateral Galaţi .23

Adresa Punctului de trecere a frontierei Stânca nr. X24

Adresa SPF Stânca nr. X din xx.xx.xxxx /Secţia de Drumuri Naţionale Botoşani 25-26

Dovada înlocuitoare/permis conducere seria XX nr. XXXXXX din xx.xx.xxxx/D. E.27

Fotocopii paşaport/certificat de înmatriculare/permis de conducere D. E.28-31

Fotocopii contract de împrumut /de folosinţă/comodat32-34

Încheiere de autentificare nr. X din ziua de xx.xx.xxxx34

Contract de comodat autentificat sub numărul X din xx.xx.xxxx35 -36

Ordonanţă de delegare din data de xx.xx.xxxx în dosar XXX/D/P/201437

proces verbal de constatare din data de xx.xx.xxxx38-39

Adresa DIICOT Galaţi nr. XXX/D/P/2014 adresată Centrului Comun de contact Galaţi 40 – 42

Adresa de răspuns a punctului de contact Porubne nr. X43-162

Ordonanţă de delegare din data de xx.xx.xxxx în dosar XXX/D/P/2014/ acte procedurale întocmite conform delegării 163 - 206

Ordonanţă de delegare din data de xx.xx.xxxx în dosar XXX/D/P/2014/acte procedurale întocmite conform ordonanţei de delegare ( activităţi tehnice cu privire la telefoanele mobile ridicate de la persoanele cercetate ) 207 - 268

Adrese DIICOT Galaţi , solicitare bunuri în vederea instituirii sechestrului asigurator adresate primăriei, ANCPI, etc ) pentru D. C., M. C. , S. N., I. C., U. D., M. A.. F. I.) 269 – 275

Ordonanţă de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx U. D. 276 - 278

Ordonanţă de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx M. A.279-281

Ordonanţă de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx F. I. 282- 284

Ordonanţă de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx M. C.285 -287

Ordonanţă de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx U. D. /proces verbal de aplicare a sechestrului asigurator 288 - 291

Ordonanţă de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx M. A. şi B. M. /ordonanţă de delegare pentru aplicarea procedurii sechestrului/proces verbal de aplicare a sechestrului asigurator292-295

Încheiere de autentificare nr. X din xx.xx.xxxx /declaraţie notarială B. M. 296-297

Ordonanţă de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx M. A. , U. D. 298-299

Ordonanţe de delegare în dosar XXX/D/P/2014/acte procedurale întocmite în sensul ordonanţei de delegare( procese verbale de aplicare a sechestrului asigurator alte acte întocmite de ofiţerii delegaţi DIICOT ) 300-324

VOLUMUL nr. IX

Denumire document Nr fila

Proces verbal de constatare din xx.xx.xxxx BCCO Galaţi /fotocopie1

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx , Dosar XXXX/121/20142-3

Mandat de supraveghere tehnică nr.X/UP/xx.xx.xxxx/2 ex.4-5

Proces verbal de redare a interceptării şi înregistrării audio-foto-video în mediul ambiental din data de X6-23

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx , Dosar XXXX/121/201424-25

Mandat de supraveghere tehnică nr.XXX/UP/xx.xx.xxxx/26

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx27

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora 16.36.32 dintre M. C. şi S. N. 28-45

Proces verbal din data de xx.xx.xxxx….înregistrări video din data de xx.xx.xxxx 46- 106

Planificarea serviciilor perioada xx.xx.xxxx- xx.xx.xxxx107-109

Ordin de serviciu din data de xx.xx.xxxx BV Stânca 110-113

Adresa DGFP , înaintare DVD imagini BV Stânca 114

Adresa nr. X din data de xx.xx.xxxx a punctului de contact Galaţi 115 - 126

Fişe de evidenţă auto tranzit/ BV Stânca 127 - 128

Adresa prejudiciu ANAF nr. X/SRV/xx.xx.xxxx129 - 131

adresa de răspuns nr. X a CNADNR 132 - 133

Ordonanţă provizorie nr. X /AP/2014 din data de xx.xx.xxxx134 - 137

Încheiere Tribunalul Galaţi din data de xx.xx.xxxx, Dosar XXXX/121/2014138-140

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx141

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxxora 14.44.20 dintre M. C. şi U. D. 142-144

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data dexx.xx.xxxx145

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora 16:00:23….F./U.146 - 161

Proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante din xx.xx.xxxx162 - 174

Contract de comodat din data de xx.xx.xxxx pentru auto Mercedes nr. XXXX XXX şi documentele anexă. 175- 181

Adresă de înaintare planşă foto + planşa foto …nr. 212/xx.xx.xxxx 182-205

Proces verbal din data de xx.xx.xxxx al DIICOT Galaţi 207

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx208

Proces verbal din data de xx.xx.xxxx examinarea auto XX.XX.XXX209-211

dovada seria H nr. X din xx.xx.xxxx212

proces verbal din data de xx.xx.xxxx…analizarea datelor existente în documentele ridicate la percheziţie 213- 214

Planificarea lucrătorilor poliţiei de frontieră/lucrători vamali215-217

Ordin de serviciu din data de xx.xx.xxxx tura 08:00-20:00218

Adresa ANAF nr. X/xx.xx.xxxx219

Adresa punctului de contact Galaţi /materialul anexă în formă tabelară 220-228

Fişă de evidenţă tranzit auto PTF Stânca 229 - 231

Adresa ANAF prejudiciu M. A. nr. X/xx.xx.xxxx /material anexă 232-234

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx235

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de xx.xx.xxxx ora 17.53.52 dintre M. C. şi I. G. 236 -276

Proces verbal din data de xx.xx.xxxx examinare autoturism XX XX XXX 277

proces verbal din data de xx.xx.xxxx ….examinare auto ex. 2

278

Adresă înaintare planşă foto + planşă foto ( Serviciul Criminalistic) examinarea auto XX XX XXX şi XX XX XXX279 - 292

VOLUMUL nr. X

Denumire document Nr fila

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din data de xx.xx.xxxx 1

Proces verbal de percheziţie domiciliară din data de xx.xx.xxxx 2-9

Adresă de solicitare comunicare ture de serviciu perioada actelor materiale 10-11

Planificarea turelor de serviciu poliţie de frontieră/lucrători vamali12-13

Registru planificare în serviciu a turei la PPF Stânca14-44

Regulament de Ordine Interioară al punctului poliţiei de frontieră Stânca/structura organizatorică a PTF Stânca/ fişe post agenţi poliţie frontieră adrese înaintare fişe post 45 - 109

Grafic de lucru luna aprilie/iunie 2014110-111

Ordin de serviciu din data de 0xx.xx.xxxx tura 08:00-20:00 /13.04.2014 ….xx.xx.xxxx tura 08 – 20:00…..xx.xx.xxxx tura 08:00-20:00….xx.xx.xxxx ora 08:00-20:00112-116

Fişe de evidenţă auto BV Stânca din data de 0xx.xx.xxxx117-122

Fişă de evidenţă auto din data de xx.xx.xxxx123-129

Fişă de evidenţă auto din data de xx.xx.xxxx 130- 132

Fişe de evidenţă auto din data de xx.xx.xxxx133-136

Fişă de evidenţă auto din data de xx.xx.xxxx137-141

Adresa DIICOT solicitare imagini foto PTF Stânca 142

Adresa DIICOT de solicitare a fişei postului /atribuţii de serviciu…în dosar nr. X/D/2014 pentru lucrătorii vamali144- 163

Regulament de Organizare şi Funcţionare al Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice nr. 875/30.04.2014164-277

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din data de xx.xx.xxxx278

Centralizator CNADNR 279 - 283

Opis DIICOT dosar nr. X/D/2014284

Mandat de Percheziţie domiciliară nr. X din data de xx.xx.xxxx285

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx286

Proces verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare din data de xx.xx.xxxx287- 290

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din data de xx.xx.xxxx291

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/proces verbal de percheziţie domiciliară din data de xx.xx.xxxx292-294

Planşă fotografică întocmită de Serviciul Criminalistic Vrancea 295 - 301

Dovada seria H nr. X din data de xx.xx.xxxx302

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx303

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/proces verbal de percheziţie domiciliară 304-306

Proces verbal DIICOT Galaţi aspecte declarate de M. C. 307

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din data de xx.xx.xxxx 308

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/proces verbal de percheziţie domiciliară din data de xx.xx.xxxx309-317

Adresa Instituţia Prefectului nr. X in data de xx.xx.xxxx318

Cerere pierdere plăcuţe înmatriculare G. A.N.319- 321

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din data de xx.xx.xxxx322

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/proces verbal de percheziţie domiciliară din data de xx.xx.xxxx323-326

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx327

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/proces verbal de percheziţie domiciliară din data de xx.xx.xxxx328-331

Dovada seria H nr. X din data de xx.xx.xxxx332

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx333

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/percheziţie domiciliară I. C. 335-338

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx339

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx / proces verbal de percheziţie domiciliară C. G. 340-343

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/proces verbal percheziţie I. D. 344-346

Proces verbal predare de predare primire telefon 347

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx/proces verbal de percheziţie domiciliară din xx.xx.xxxx I. G.348-352

Adresa Serviciului Criminalistic nr. X /înaintare planşă foto 353 - 362

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx363

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/proces verbal de percheziţie domiciliară/P. A. 364 - 368

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx369

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/proces verbal de percheziţie domiciliară din data de xx.xx.xxxx D. C.370-374

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx /percheziţie domiciliară C. D. 376-383

Mandat de percheziţie domiciliară nr. X din xx.xx.xxxx384-385

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx D. P. C. 386-391

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de din data de xx.xx.xxxx/proces verbal de restituire bunuri M. F.392-393

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx / proces verbal de predare /primire bunuri U. A. 394-395

Proces verbal de predare primire bunuri din data de xx.xx.xxxx / F. I. 396

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx /proces verbal restituire bunuri către M. F.397

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx/procese verbale de predare primire bunuri M. F.398- 404

Împuternicire SC Z SRL /M. C. /conducere auto XX XX XXX + fotocopii documente auto405 -420

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx /proces verbal de predare primire bunuri SC Z SRL Adjud421-422

Cerere M. F.restituire sume de bani + înscrisuri doveditoare formă licită a banilor 423-427

Ordonanţă de instituire a sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx M. C. 428 - 429

VOLUMUL nr. XI

Denumire document Nr fila

Încheiere Tribunalul Vrancea din data de xx.xx.xxxx , Dosar XXXX/91/20143

Ordonanţa DIICOT Galaţi de utilizare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice în baza MST 15/xx.xx.xxxx4

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx…redare convorbiri telefonice 5

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx dintre M. C. /I. C./S. N. / 6-215

Proces verbal din data de xx.xx.xxxx al DIICOT Galaţi , de analizare a actelor de urmărire din dosar nr. X/D/2014, pe acte materiale 215- 218

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx pentru redarea convorbirilor telefonice 219

Proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx dintre M. C. / /S. N. / alte persoane ce nu au fost identificate 220-234

Adresa de solicitare a prejudiciului a DIICOT Galaţi adresată DRAOV Galaţi 235

Adresa de răspuns a ANAF NR. X/xx.xx.xxxx/cererea de constituire parte civilă 236 - 242

Adresa de solicitare a prejudiciului a DIICOT Galaţi adresată DRAOV Galaţi din data de xx.xx.xxxx 243

Adresa de răspuns a ANAF nr. XXXX/SRV/xx.xx.xxxx244-248

Adresa de solicitare a prejudiciului a DIICOT Galaţi din data de xx.xx.xxxx , adresată DRAOV Galaţi249

Adresa de răspuns a ANAF nr. XXXX/SRV/xx.xx.xxxx250-252

Adresa de solicitare a prejudiciului a DIICOT Galaţi adresată DRAOV Galaţi, în data de xx.xx.xxxx253

Adresa de răspuns a ANAF nr. XXXX/SRV/xx.xx.xxxx/ duplicat 254-255

Cerere de constituire parte civilă a ANAF , nr. X/xx.xx.xxxx256

Adresa de răspuns a ANAF nr. XXXX/SRV/xx.xx.xxxx…fotocopie 257 –271

Adresa de solicitare a prejudiciului a DIICOT Galaţi adresată DRAOV Galaţi din xx.xx.xxxx272

Ordonanţă de delegare în dosar nr. X/D/2014 din data de xx.xx.xxxx pentru stabilirea cantităţii de ţigarete 273

Adresa de răspuns a ANAF nr. XXXX/SRV/xx.xx.xxxx274-277

Proces verbal întocmit conform Ordonanţei de delegare din data de xx.xx.xxxx , inventariere cantitate ţigarete capturată în perioada înregistrării actelor materiale 278-282

*****

Rechizitoriul a reţinut că în drept, fapta inculpatului P. A., inspector vamal în cadrul BVF Stânca, jud. Botoşani, cu atribuţii de şef de tură, care în perioada 0xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, nu şi-a îndeplinit cu intenţie, în mod corespunzător, atribuţiile de serviciu, referitor la efectuarea unor controale amănunţite asupra unor mijloace de transport care au tranzitat PTF Stânca-Costeşti, pe tura sa de serviciu, cu toate că avea cunoştinţă că în respectivele autoutilitare, erau transportate importante cantităţi de ţigări de provenienţă Rep. Moldova peste limita legal admisă, ascunse în locaşuri special confecţionate, simulând un control superficial, formal, permiţând astfel trecerea prin punctul vamal, a unei cantităţi de 315.000 pachete ţigarete fără plata taxelor vamale şi prin sustragere de la control vamal, în folosul unui grup infracţional organizat la care inculpatul aderase din luna aprilie 2014, iar prin aceasta a cauzat o vătămare intereselor legale ale autorităţii vamale al cărui reprezentant este precum şi un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 3.411.169 lei, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000 modificată şi completată rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale consumate la datele de 0xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx).

Maniera defectuoasă de verificare a maşinilor, la trecerea prin vama Stânca, s-a materializat prin: simularea unui control de formă asupra autoutilitarelor care au tranzitat pe tura sa, deşi nu numai că avea indicii că în acele maşini sunt transportate ţigări ci cunoştea îndeaproape, aceste aspecte chiar de la membrii grupului infracţional specializat în contrabanda cu ţigări; neefectuarea unui control amănunţit asupra mijloacelor de transport deşi potrivit reglementărilor în vigoare era obligat la acest tip de control şi avea toate prerogativele ca şef de tură să-l dispună, întrucât avea indicii că în pereţii habitaclului maşinilor erau ascunse cantităţi de ţigări, modificările aduse caroseriei fiind grosolane, vizibile chiar şi pentru o persoană lipsită de experienţă, neevidenţierea unor autoturisme aparţinând membrilor grupului infracţional în fişa de evidenţă întocmită de inculpat cu prilejul exercitării atribuţiilor de control vamal, cu toate că trecerea maşinii fusese înregistrată de camerele de supraveghere din vamă; menţionarea eronată pe fişele de înregistrare a faptului că respectivele controale s-au efectuat amănunţit şi că nu au fost depistate nereguli, atâta timp cât pe imaginile surprinse în vamă, se constată că verificările inculpatului asupra interiorului maşinilor s-au limitat la un interval de cca. 10-21 de secunde, precum şi implicarea activă în soluţionarea unui incident în data de xx.xx.xxxx, în folosul membrilor grupului infracţional, prin încălcarea normelor vamale referitoare la părăsirea postului de serviciu şi deplasarea la autorităţile vamale învecinate cu un autoturism privat şi fără întocmirea unui raport scris care să fie justificat de ivirea unui eveniment.

*****

Rechizitoriul a dispus şi alte soluţii în cauză, respectiv, clasarea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită prev. de art. 289 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, dare de mită prev. de art. 290 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi folosirea în orice mod de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, întrucât nu au rezultat probe certe privind săvârşirea acestor infracţiuni, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală.

Astfel, în ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită prev. de art.289 Cod penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, denunţată în cauză, rechizitoriul a arătat că se impun următoarele precizări:

În cursul urmăririi penale, s-a constatat că, în declaraţiile date, martorii-denunţători se referă la sume de bani pe care le-ar fi remis vameşului moldovean precum şi vameşului român, în speţă P. A., pentru a le facilita transporturile ilegale de ţigări prin PTF Stânca-Costeşti. Totodată, s-a constatat că elementele furnizate de martorul-denunţător F. I. nu sunt suficiente pentru a stabili în mod clar: modalitatea remiterii banilor către vameşul inculpat P. A., cuantumul sumelor de bani oferite/remise acestuia. Astfel, denunţătorul declară că legătura cu vameşul P. A. o ţinea printr-un intermediar al cărui nume nu-l cunoaşte, cetăţean moldovean căruia i se adresa cu apelativul I.. Acest intermediar a rămas neidentificat în cauză, în pofida investigaţiilor efectuate, iar la ultima audiere, F. I. afirmă că are date că acest cetăţean a plecat din ţară la momentul descinderilor procurorilor DIICOT ST Galaţi, dar că nu cunoaşte locul unde se află. F. I. este singurul membru al grupului infracţional care l-ar fi întâlnit pe I., ceilalţi martori declarând despre I. numai din cele relatate de liderul grupului, F. I..

A rezultat cu certitudine că în cadrul grupului s-au strâns sume importante de bani pentru achiziţionarea de ţigări şi pentru aranjarea vămilor. F. I. afirmă că are cunoştinţă că din aceste sume pe care i le dădea lui I., o parte ajungea la vameşul moldovean şi o parte la vameşul român, însă nu ştie cât anume, şi nici în ce manieră erau împărţiţi, ulterior, banii în cele două vămi.

Faţă de cele arătate, s-a apreciat ca necesară, testarea sincerităţii martorului-denunţător F. I., strict pentru lămurirea acestui aspect: sumele de bani remise vameşilor români şi moldoveni, prin intermediul cetăţeanului ION.

Astfel, prin Ordonanţa nr. X/P2014 a DNA ST Suceava, din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus efectuarea unei constatări privind testarea martorului-denunţător F. I. – CNP: XXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul în mun. Constanţa, cu tehnica de detecţie a comportamentului simulat pentru a stabili dacă există indicii cu privire la comportamentul simulat, de către specialişti-psihologi din cadrul IPJ. Constanţa – Serviciul Criminalistic. (filele 276-281, vol. II ds.).

 Potrivit Raportului de constatare criminalistică nr. X/xx.xx.xxxx întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, la întrebările relevante: nr. 5 (în perioada aprilie-iunie 2014 ai efectuat activităţi de contrabandă prin PTF Stânca, Botoşani) – răspuns DA, şi nr. 11 (în perioada aprilie-iunie 2014, ai dat sume de bani unui intermediar I. pentru a uşura trecerea prin vamă cu ţigări peste limita legală) – răspuns DA, interpretarea diagramelor poligraf a evidenţiat că răspunsurile martorului-denunţător F. I. nu au provocat modificări specifice comportamentului simulat.

 Însă, la întrebarea relevantă: nr. 8 (în perioada aprilie-iunie 2014 ai fost ajutat de vameşul P. A. să treci vama cu cantităţi de ţigări peste limita legală?) – răspuns NU, interpretarea diagramelor poligraf a evidenţiat că răspunsul martorului-denunţător F. I. nu a provocat modificări specifice comportamentului simulat (filele 284-289, vol. II ds.).

 Având în vedere răspunsul de la întrebarea nr. 8, la care s-a stabilit prin tehnica de detecţie a comportamentului simulat, că denunţătorul a răspuns sincer, coroborat cu modul în care a fost formulată întrebarea (în condiţiile în care denunţătorul, de cetăţenie moldoveană, avea un alt rol în cadrul grupului infracţional şi nu pe cel de transportator, rol pentru care s-ar fi putut plia acest gen de întrebare ) s-a procedat la citarea martorului-denunţător, la data de xx.xx.xxxx pentru termenul din data de xx.xx.xxxx, în scopul audierii referitor la sensul pe care l-a înţeles din modul de formulare a întrebării.

Fiind reaudiat la data de xx.xx.xxxx, martorul-denunţător F. I. a relatat că îşi menţine declaraţiile date cu privire la activităţile de contrabandă cu ţigări efectuate în perioada 0xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx precum şi la remiterea sumei de 10.000 de euro cetăţeanului I., pentru fiecare transport de ţigări, el fiind cel care le dădea de fiecare dată, OK-ul pentru a putea trece busurile cu ţigări prin vamă. Martorul arată că un transport conţinea 45.000 pachete cu ţigări ascunse în locaşuri special confecţionate în interiorul maşinilor, iar din vânzarea acestora, obţinea un profit net de 6.000-7.000 euro. La întrebarea procurorului dacă a aflat ulterior faptul că o parte din cei 10.000 euro/transport pe care declară că i-a remis lui I. ajungeau la vameşul român, martorul-denunţător F. I. a răspuns că: „eram conştienţi de acest lucru, altfel nu ni se permitea trecerea transporturilor de ţigări. Ţigările erau ascunse de noi, în locuri speciale în pereţi falşi din interiorul autoutilitarelor, care ocupau cam 1 metru, ceea ce era vizibil pentru orice vameş care ne controla. … am aflat că în partea românească, vameşul cu care făceam treaba , pe tura căruia treceam era P. A.…” (filele 291-296, vol. II ds.). Un alt aspect neclar rezultat din declaraţiile martorului-denunţător F. I. se referă la cuantumul sumelor de bani remise prin intermediarul I., vameşului P. A.. Astfel, martorul-denunţător a afirmat în primele declaraţii că din cei 10.000 euro remişi intermediarului I., pentru fiecare transport de ţigări, 5.000 de euro au ajuns la vameşul român P. A., iar 5000 de euro, la vameşul moldovean de serviciu pe tura respectivă. În declaraţia din data de xx.xx.xxxx, martorul-denunţător doreşte să facă o precizare şi anume că din cei 10.000 de euro, la fiecare vameş ar fi ajuns numai 4.000 de euro/transport , întrucât consideră că I. îşi oprea pentru sine câte 1.000 euro la fiecare vamă, căci nici el nu făcea serviciul gratuit”. (audierea martorului-denunţător F. I. din xx.xx.xxxx a fost înregistrată audio cu aparatura din dotarea parchetului, suportul optic fiind depus la dosarul cauzei).

În consecinţă, s-a considerat necesară repetarea testului poligraf asupra martorului-denunţător. Astfel, prin Ordonanţa procurorului din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus testarea martorului-denunţător F. I. cu tehnica de detecţie a comportamentului simulat de către specialişti-psihologi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava – Serviciul Criminalistic (filele 299-301, vol. II ds.). Potrivit adresei nr. X/xx.xx.xxxx, IPJ Suceava a comunicat că testarea a fost programată pentru data ulterioară, întrucât potrivit reglementărilor în vigoare, o nouă examinare poligraf poate fi efectuată la un interval de minim 15 zile de la data primei examinări. (fila 302, vol. II ds.). Conform Raportului de constatare criminalistică întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, la data de xx.xx.xxxx, la întrebarea relevantă nr. 4: Ai minţit când ai spus că în perioada aprilie-iunie 2014 ai făcut contrabandă cu ţigări prin PTF Stânca-Costeşti? Răspuns: NU – nu au fost evidenţiate reacţii specifice comportamentului simulat . Pentru răspunsurile martorului F. I. la întrebările relevante 7 şi 9 ale cauzei: Ai minţit când ai declarat că I. primea 10.000 de euro la transport ca să-i împartă cu apoi cu vameşul? Răspuns: NU şi Ai minţit când ai spus că P. A. primea între 3000 şi 5000 de euro la fiecare transport? Răspuns: NU, au fost evidenţiate reacţii specifice comportamentului simulat. (filele 304-308, vol. II ds.). Se constată că la această examinare poligraf, întrebările s-au axat pe împrejurarea remiterii de sume de bani prin intermediar, vameşului P. A., iar rezultatele testării conduc la suspiciuni privind lipsa de sinceritate a martorului din acest punct de vedere, coroborat şi cu nesiguranţa de care acesta a dat dovadă în cadrul audierilor în legătură cu cuantumul sumelor remise şi modalitatea remiterii, unul din cele mai importante elemente care au condus anchetatorul la aceste suspiciuni fiind acela că martorul-denunţător nu a furnizat destule informaţii pentru identificarea intermediarului ION. Este posibil ca acest cetăţean I. invocat de martorul F. I. să nu existe în realitate, iar legătura cu vameşul P. A. să fi fost asigurată direct de martor , ceea ce ar explica nesinceritatea martorului la întrebările relevante ale testului poligraf legate de cetăţeanul I..

În legislaţia actuală românească, aceste tehnici poligraf nu sunt reglementate ca mijloace de probă, iar teoria şi practica judiciară plasează mijloacele de detecţie a stresului emoţional în categoria mijloacelor şi proceselor tehnico-tactice pe care criminalistica le pune la dispoziţia organelor de urmărire penală. Specialiştii afirmă că investigaţia şi detecţia comportamentelor simulate nu pot fi considerate nici prin formă, nici prin conţinut şi nici prin tehnica pe care o utilizează, ca fiind o procedură care încalcă mijloacele de căutare a probelor prevăzute de lege, dimpotrivă, este o metodă integral umană, permisă şi reglementată de legislaţia în vigoare care ne oferă posibilitatea formării convingerii rezonabile cu privire la sinceritatea declaraţiei unei persoane audiate într-o cauză penală. (curs universitar, Psihologia judiciară, Tudorel Butoi).

Rechizitoriul a reţinut în legătură cu situaţia personală a inculpatului, următoarele:

Inculpatul P. A., fiul lui E. şi A., născut la xx.xx.xxxx, în mun./jud. Botoşani, domiciliat în mun. Botoşani, str. X nr. Y, jud. Botoşani, legitimat prin CI, seria XX, nr. XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX, este cetăţean român, stagiul militar satisfăcut, are studii superioare, având calitatea specială de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Stânca, jud. Botoşani, este căsătorit şi nu este înscris cu antecedente penale (f. 278-279, 280, vol. I).

În cursul urmăririi penale efectuate în dosarul nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi, din care s-a disjuns prezentul dosar, inculpatul P. A. a adoptat o poziţie procesuală nesinceră, de negare a comiterii faptelor, în contradicţie vădită cu ansamblul probatoriului administrat în cauză.

Atât în calitate de suspect cât şi de inculpat, P. A. a declarat că îşi menţine în totalitate declaraţiile date la DIICOT Galaţi, iar în dosarul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Serviciul Teritorial Suceava, se prevalează de dreptul la tăcere. (f. 280-281, 2 90 vol. I ds.). La dosar, au fost ataşate în copii conforme cu originalul următoarele acte procedurale: declaraţia dată de inculpatul P. A., la data de xx.xx.xxxx în faţa instanţei de judecată, în şedinţa Camerei de Consiliu a Tribunalului Galaţi, în cadrul dosarului nr. XXXX/121/2014, din care reiese atitudinea inculpatului de negare a faptelor pentru care a fost cercetat de DIICOT Galaţi, (f. 291, vol. I), ordonanţa de reţinere a inculpatului din data de xx.xx.xxxx, dispusă în dosarul de u.p. nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi (f. 292, vol. I), încheierea din xx.xx.xxxx a Tribunalului Galaţi (dosar nr. XXXX/121/2014) prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului P. A., pentru 30 de zile începând cu data de xx.xx.xxxx până la xx.xx.xxxx inclusiv, în dosarul de u.p. nr.XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi (f.293-302, vol.I).

Potrivit adresei nr.XXXX/A.L./xx.xx.xxxx a ANAF, Direcţia Regională Vamală, inculpatul P. A. a avut raporturile de serviciu suspendate în cursul arestului preventiv, începând cu data de xx.xx.xxxx, prin decizia DGRFP Iaşi nr. X/xx.xx.xxxx, iar de la data de xx.xx.xxxx, s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu, prin decizia DGRFP Iaşi nr. X/ xx.xx.xxxx. (fila 318, vol. I).

În dosarul de u.p. nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT ST Galaţi, P. A. a fost arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la contrabandă şi aderare la grup infracţional organizat prev. de art. 48 alin. 1, 2 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a şi alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, prin încheierea din data de xx.xx.xxxx pronunţată de Tribunalul Galaţi.

Prin cererea formulată la data de xx.xx.xxxx, prin avocat ales, P. A. a solicitat audierea sa la domiciliu, fiind diagnosticat cu cancer de colon şi efectuând tratament oncologic cu citostatice zilnic, fapt ce îl pune în imposibilitate de a se deplasa cu autovehiculul la sediul DNA ST Suceava, pentru audiere, întrucât şi-ar pune în pericol în mod grav starea de sănătate. (fila 328, vol. I ds.). În acest sens, inculpatul a depus documente medicale care atestă că este sub tratament cu citostatice pentru afecţiuni oncologice, diagnosticul principal fiind cel de tumoare malignă colon, neoplasm colon drept. (acte medicale, filele 329-399, vol. I ds.).

S-a arătat în rechizitoriu, următoarele dare privind urmărire penală.

Prin Ordonanţa nr. XXX/P/2014 din data de xx.xx.xxxx, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, luare de mită prev. de art. 289 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, dare de mită prev. de art. 290 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, folosirea în orice mod de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 . (f. 265-270, vol. I).

Prin ordonanţa nr. XXX/P/2014 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, iar prin ordonanţa nr. XXX/P/2014 din data de xx.xx.xxxx, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul P. A., pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) şi luare de mită prev. de art. 289 alin. 1, 2 Cod penal rap. la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) (f. 271-274, 282-284, vol. I).

Prin ordonanţa nr. XXX/P/2014 din data de xx.xx.xxxx a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care se efectuează urmărirea penală, din infracţiunile de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) şi luare de mită prev. de art. 289 alin. 1, 2 Cod penal rap. la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal în infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) (filele 430-432, vol. I ds.).

Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că funcţionarul vamal şi-a îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu, cu intenţie, la fiecare tură de serviciu, efectuând un control superficial, deşi în fişa de evidenţă a consemnat că a efectuat un control amănunţit, cunoscând faptul că în autoutilitare se află depozitate în locaşuri ascunse, special confecţionate, cantităţi de ţigări peste limita legală. Prin fapta sa, vameşul a condus la prejudicierea bugetului de stat prin neplata taxelor vamale şi a celorlalte accesorii şi totodată, la obţinerea unui folos necuvenit pentru membrii grupului infracţional organizat, constând în contravaloarea ţigărilor trecute fraudulos peste frontiera de stat a României şi valorificate pe piaţa neagră. În cauză, nu a rezultat în mod cert modalitatea în care vameşul P. A. a primit efectiv sume de bani cu titlu de mită şi în ce cuantum, la fiecare transport de ţigări, în perioada xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx. Denunţul numitului F. I. nu este susţinut însă cu probe certe care să conducă, în afara oricărui dubiu, la concluzia că sumele de bani remise intermediarului I., persoană neidentificată în cauză au ajuns efectiv la vameşul P. A., denunţătorul precizând că el, personal, nu ţinea legătura direct cu vameşul. Totodată, nu s-a putut stabili cuantumul sumelor de bani primite de vameş şi modalitatea remiterii. Ceea ce a rezultat în mod cert este faptul că toate transporturile de ţigări tranzitate în perioada menţionată prin PTF Stânca-Costeşti, au avut loc pe tura de serviciu a vameşului P. A., că acesta a efectuat un control superficial deşi erau vizibile modificările aduse habitaclului maşinilor transportatoare, în condiţiile în care s-a dovedit că ştia conţinutul transportului, implicându-se în mod activ în facilitarea trecerii ţigărilor prin punctul vamal, prin sustragere de la un control vamal real.

În aceste condiţii, rechizitoriul a apreciat că nu se pot reţine 2 încadrări juridice pentru aceeaşi situaţie de fapt, atâta timp cât în ambele cazuri, activitatea inculpatului este legată de atribuţiile sale de serviciu, cu consecinţa obţinerii unor foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Din probele administrate, s-a constatat că activitatea inculpatului P. A. se circumscrie infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale comise la datele de 0xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx) .

Inculpatului P. A. i-au fost aduse la cunoştinţă, în prezenţa apărătorului ales, avocat L. D., din cadrul Baroului Botoşani, drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 108 şi art. 83 din Codul de procedură penală întocmindu-se procesele – verbale din xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx precum şi schimbarea încadrării juridice a faptelor, întocmindu-se procesul – verbal din xx.xx.xxxx. (f. 276-277, 288-289, 433-435 vol. I ds.).

Latura civilă:

Prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a comunicat cererea de constituire parte civilă în dosarul nr. XXX/P/2014 al DNA ST Suceava, pentru suma de 3.411.169 lei, reprezentând valoarea prejudiciului creat bugetului consolidat al statului, cauzat prin introducerea ilegală în ţară, prin PTF Stânca, în perioada 0xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, a cantităţii de 270.000 pachete ţigarete a căror marcă nu se cunoaşte, precum şi a cantităţii de 45.000 pachete cu ţigări marca Ashima Luxury Size descoperite asupra numitului M. A., la data de xx.xx.xxxx. La această sumă, se vor adăuga accesoriile prevăzute de art. 120 şi art. 121 din OG nr. 92/2003, până la data plăţii integrale (f. 16, vol. III ds.).

Prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a făcut următoarele precizări:

În dosarul nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT ST Galaţi, prin adresele nr. X/ xx.xx.xxxx, ANAF a formulat cerere de constituire parte civilă pentru suma de 31.076 lei, la cauzarea prejudiciului contribuind S. N. şi suma de 462.035 lei, la cauzarea prejudiciului contribuind M. A..

Prin adresele 34.309/25.06.2014, ANAF s-a constituit parte civilă cu suma de 1.727.800 lei, la cauzarea prejudiciului contribuind: B. M., D. C., S. N., F. I., I. C., M. C., M. A., P. A., U. D..

Aşa cum rezultă din adresa DIICOT Galaţi emisă la data de xx.xx.xxxx, înregistrată la DRV Galaţi, sub nr. X/xx.xx.xxxx, întreaga cantitate de ţigări a fost introdusă de contrabandişti din Rep. Moldova în România prin PTF Stânca şi a făcut obiectul infracţiunii de contrabandă, sumele cu care ANAF s-a constituit parte civilă reprezentând cuantumul drepturilor vamale şi altor taxe vamale aferente mărfurilor introduse /deţinute ilegal în ţară de către suspecţi.

În data de xx.xx.xxxx, în acelaşi dosar, DIICOT ST Galaţi urmare a constituirii ca parte civilă nr. X/xx.xx.xxxx, a solicitat ANAF să comunice calculul prejudiciului creat statului român prin introducerea în mod ilegal în ţară, în perioada xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx, a cantităţii de 315.000 pachete cu ţigări de provenienţă REP. Moldova, a căror marcă nu se cunoaşte.

Ca urmare, prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, BVF Galaţi a calculat prejudiciul în cuantum de 3.400.661 lei.

Ulterior, prin adresa din xx.xx.xxxx emisă în dosarul nr. XXX/P/2014 Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava ST Suceava a solicitat calculul prejudiciului cauzat bugetului de stat prin introducerea în ţară, în mod ilegal a cantităţii de 315.000 pachete cu ţigări (dintre care 45.000 pachete s-au dovedit a fi marca Ashima Luxury Size, descoperite asupra numitului M. A., la data de xx.xx.xxxx şi să precizeze ANAF dacă se constituie parte civilă în cauză.

S-a făcut precizarea că în cuprinsul procesului-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din xx.xx.xxxx întocmit în dosarul nr. XXX/D/P/2014 al DIICOT Galaţi, se consemnează faptul că asupra lui M. A. au fost descoperite în trafic, în locaşuri ascunse, 41.960 pachete cu ţigări, marca Ashima Luxury Size, iar pentru această cantitate de ţigări introdusă ilegal în ţară, DRV Galaţi a apreciat valoarea prejudiciului cauzat la suma de 462.035 lei, în baza adresei nr. 7435/SRV/xx.xx.xxxx (fila 231, vol. IX ds.).

Ulterior, procurorii din cadrul DIICOT Galaţi au constatat din cercetări, că la data de xx.xx.xxxx, s-a introdus în mod ilegal, printr-un transport, aceeaşi cantitate de 45.000 pachete cu ţigări, motiv pentru care au solicitat calculul prejudiciului şi constituirea de parte civilă pentru cantitatea totală de 315.000 pachete cu ţigări, introduse ilegal în ţară, în perioada 0xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx.

În baza adresei BVGF Galaţi, nr. X/xx.xx.xxxx, prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx, a fost formulată cererea de constituire parte civilă pentru suma de 3.411.169 lei, prejudiciul creat bugetului de stat prin introducerea în ţară, în mod ilegal a cantităţii de ţigări menţionată ce a format obiectul infracţiunii de contrabandă.

Inculpatul P. A. a facilitat introducerea întregii cantităţi de ţigări menţionată, transporturile fiind efectuate, în mod exclusiv, pe tura de serviciu a acestuia.

Având în vedere constatarea organelor de urmărire penală privind faptul că numitul P. A., în calitate de funcţionar vamal în cadrul BVF Stânca a contribuit prin neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, la producerea prejudiciului în sumă de 3.411.169 lei, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a precizat că îşi menţine constituirea de parte civilă formulată prin adresa nr. X/xx.xx.xxxx.(filele 31-32, vol. III ds.)

*****

Din examinarea în continuare a prezentului dosar rezultă că s-a fixat primul termen de judecată la xx.xx.xxxx, iar în continuare la xx.xx.xxxx, când prin încheierea Tribunalului Botoşani s-a dispus trimiterea dosarului la Tribunalul Vrancea pentru ca acesta să se pronunţe asupra posibilităţii reunirii dosarului nr.XXX/40/2016 la dosarul nr.XXXX/91/2014* al Tribunalului Vrancea, întocmit ca urmare a desfiinţării cu trimitere a unei prime sentinţe a acestui tribunal spre rejudecare doar în legătură cu inculpaţii M. C. şi P. A..

Tribunalul Vrancea prin încheierea din xx.xx.xxxx, pronunţată în dosar nr.XXXX/91/2016, a respins cererea de reunire a cauzei, restituind Tribunalului Botoşani dosarul înaintat pentru continuarea judecăţii, aşa încât Tribunalul Botoşani s-a reinvestit în actualul dosar XXX/40/2017 cu soluţionarea în fond a cauzei, doar în legătură cu inculpatul P. A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „abuz în serviciu” prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, adică pentru cele patru acte materiale consumate la cele patru date sus-arătate.

Tribunalul Vrancea a motivat soluţia de respingere a reunirii cauzelor întrucât nu sunt îndeplinite între cele două cauze condiţiile existenţei concursului formal de infracţiuni despre care face vorbire dispoziţiile art.43 alin.1 Cod procedură penală, fiind date în realitate condiţiile de existenţă ale concursului real de infracţiuni, reţinute în aceste două cauze.

Concluzionând, se reţine că în prezent pe rolul Tribunalului Botoşani, în legătură cu inculpatul P. A. se află dosarul nr.XXX/40/2017 pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, iar pe rolul Tribunalului Vrancea se află dosarul nr.XXXX/91/2014*, tot în legătură cu inculpatul P. A., pentru săvârşirea de către acesta a infracţiunilor de sprijinire grup infracţional organizat şi complicate la infracţiunea de contrabandă prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cod penal; art. 48 alin. 1 şi 2 Cod penal rap. la art. 270 alin. 2 lit. a şi alin. 3 rap. la art. 274 din Lega nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Se mai poate concluziona că în ambele dosare este vorba de un prejudiciu unic cauzat atât ca efect al infracţiunii de abuz în serviciu din prezentul dosar, cât şi ca efect al infracţiunilor ce fac obiectul dosarului de la Tribunalul Vrancea, cu deosebirea faptului că în legătura cu infracţiunea de abuz în serviciu se reţine din total un prejudiciu mai mic, adică de 3.411.169 lei, corespunzător unui număr de 315.000 pachete de ţigări din totalul analizat în cauză, dat fiind faptul că abuzul în serviciu s-a comis doar în legătură cu această cantitate aşa cum au constatat organele de urmărire penală, nici unul dintre aceste prejudicii nefiind stabilit în vreun fel până în prezent în sarcina inculpatului P. A., întrucât în ambele dosare el se află în faza de judecată.

*****

În primul dosar la Tribunalul Vrancea, pentru toate persoanele implicate, prin rechizitoriu s-a propus audierea unui număr de 31 de martori, între care: L. V. I.; F. P.; C. D., I. L., C. S.-N.; L. V., P. C., M. A. A., O. E. E. L., F. N., B. V., C. M., P. G., D. A., M. F., U. T., C. E., G. A.-N., P. P., H. A., I. L., A. C., P. M.-I., B. N.-G., T. H., D. P. C., P. D. I., A. P., U. I.-G., U. C. C., S. M.-I..

Tot în primul dosar, strict în legătură cu inculpatul P. A., s-a arătat în rechizitoriu că vinovăţia acestuia este dovedită cu actele şi probele menţionate la fila 198-209 din rechizitoriul depus în vol. I din prezenta cauză, respectiv declaraţia martorilor F. P., C. D., I. L., C. S. N., L. V., I. L., P. M. I., D. P. C., B. N. G., U. C. C., declaraţiile coinculpaţilor F. I., M. A., U. D., procese verbale de identificare, de percheziţie, de analiză a unor documente, de înregistrare a interceptărilor telefonice, de constatare, de înregistrare audio-video.

În al doilea dosar, adică în prezentul dosar de pe rolul Tribunalului Botoşani, prin rechizitoriu s-a propus audierea unei părţi dintre aceiaşi martori arătaţi mai sus, fiind audiaţi la urmărirea penală, următorii martori, respectiv: F. I., M. A., U. D., B. M., P. M. I., I. C. G., H. M. C., C. D., S. M., S. N., M. C., I. C., C. S. N., F. P., U. I. G., U. C. C., I. L., B. N.  G., L. V., P. D. I., S. M. I., D. P. C. şi A. C., rechizitoriu reţinând că vinovăţia inculpatului P. A. se dovedeşte inclusiv prin intermediul acestor probe.

Primii patru martori dintre cei sus-arătaţi au avut calitatea de inculpaţi în primul dosar soluţionat la Tribunalul Vrancea.

Investit ca atare cu soluţionarea cauzei, în timpul cercetării judecătoreşti s-a procedat la audierea martorilor propuşi prin rechizitoriu, cu excepţia martorilor din lucrări F. I., M. A., U. D., B. M. şi S. N., pentru care la termenele din xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx s-a constatat imposibilitatea administrării probei cu aceştia martori, audiaţi la urmărirea penală (Vol.II filele 1 – 17; 19 -30; 31-40; 41-53; 106 – 107) urmând să se ţină seama la judecarea cauzei de declaraţiile acestora, întrucât aceşti martori, aşa cum s-a consemnat şi în aceste încheieri, sunt cetăţeni cu dublă cetăţenei română şi moldoveană, dispăruţi în străinătate, dat fiind faptul că organele de poliţie cărora instanţa le-a remis mandate de aducere au comunicat că aceştia nu au fost identificaţi la domiciliile lor de pe teritoriul României, ultimul martor fiind plecat în Franţa, cu atât mai mult cu cât împotriva acestor martori s-a dispus condamnarea la pedepse cu închisoare în primul dosar de către Tribunalul Vrancea.

Primii patru martori de mai sus au şi calitatea de denunţători în prezenta cauză, aşa cum reiese din rechizitoriu şi din lucrările dosarului.

La acelaşi termen din xx.xx.xxxx, s-a admis cererea inculpatului în vederea audierii martorilor U. I., P. C., A. A., H. C., C. I., P. O. A. şi P. O. – cetăţean moldovean, lucrător vamal la Biroul Vamal Nord Bălţi – Punctul Vamal Stânca Costeşti Republica Moldova.

Martorii din lucrările dosarului şi-au menţinut declaraţiile date la urmărirea penală, cu unele nuanţări, precizări şi completări ale martorilor B. N.  G., L. V., P. D. I., M. C. şi C. S. N..

Inculpatul a fost prezent în instanţă, fiind audiat de către actuala instanţă la termenul din xx.xx.xxxx, când a arătat că nu doreşte să dea declaraţie în cauză şi că înţelege să beneficieze de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a Cod procedură penală.

Părţile civile Statul Român - A.N.A.F. - Direcţiile Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi Iaşi, ultima reprezentată prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, s-au constituit părţi civile atât personal cât şi prin reprezentarea Direcţiei Galaţi cu unul şi acelaşi prejudiciu arătat în rechizitoriu de 3.411.169 lei, valoarea în vamă a ţigărilor, TVA şi taxe vamale, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, până la achitarea integrală a acestui prejudiciu şi determinat iniţial ca atare de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, cu citarea căreia s-au soluţionat şi se soluţionează şi celelalte dosare, ce se-au aflat şi se află pe rolul Tribunalului Vrancea.

Aşa cum s-a arătat şi în încheierea de dezbateri din xx.xx.xxxx, la dosar există constituire de parte civilă în mod legal şi în termenul prevăzut de lege, întrucât această cerere este depusă la dosarul cauzei, fila 13 şi următoarele din dosarul nr.XXX/40/2016 al Tribunalului Botoşani, dosar care împreună cu actualul dosar nr.XXX/40/2017 formează una şi aceiaşi cauză, existenţa celor două dosare fiind consecinţa faptului că s-a încercat reunirea cauzelor la Tribunalul Vrancea, primul dosar fiind scos de pe rol şi trimis acestei instanţe, iar la restituire a căpătat un al număr în sistemul ECRIS.

De asemenea, tot după cum s-a arătat în această încheiere, prejudiciul este unic dar este diferenţiat pe numărul de persoane implicate în infracţiunea de contrabandă şi pe numărul de persoane implicate în infracţiunea de abuz în serviciu, abuzul în serviciu din actualul doar, fiind cercetat doar în legătură cu parte din prejudiciul total de 3.862.696 lei, aferent infracţiunilor de grup infracţional organizat şi contrabandă, cercetate la Tribunalul Vrancea.

Încadrarea juridică

După cum rezultă din rechizitoriu, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, iar în timpul cercetării judecătoreşti, prin cererea depusă la doar fila 29 vol.II al instanţei, procurorul a solicitat schimbarea încadrării juridice a acestei infracţiuni cuprinzând cele patru acte materiale ale infracţiunilor arătate mai sus în infracţiunea prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cod penal cu aplic. art.35 alin.1 , 36 Cod penal; art.309 şi 183 Cod penal, privind consecinţele faptelor deosebit de grave întrucât prejudiciul sus-arătat de 3.411.169 lei, se situează peste suma de 2.000.000 lei, despre care face vorbire art.183 Cod penal.

Schimbarea încadrării juridice a fost pusă în discuţia părţilor înainte de încheierea dezbaterilor la termenul din xx.xx.xxxx, punctele de vedere exprimate de către părţi fiind consemnate în această încheiere, faţă de care instanţa a rămas să se pronunţe odată cu fondul cauzei, aşa cum de asemenea s-a consemnat în această încheiere.

După cum se va arăta şi în continuare, instanţa va admite această cerere de schimbare a încadrării juridice, întrucât în cauză este dată o situaţie de consecinţe deosebit de grave despre care fac vorbire dispoziţiile art.309 şi 183 Cod penal, faţă de limita de prejudiciu prevăzută de lege de 2.000.000 lei, în raport cu prejudiciu reţinut prin rechizitoriu de 3.411.169 lei, cât şi în constituirea de parte civilă, formulată în timpul urmăririi penale de Statul Român - A.N.A.F. – Direcţia Generală Regional a Finanţelor Publice Galaţi şi continuată în faţa instanţei de Statul Român - A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin reprezentare de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani.

Situaţia de fapt

În cadrul situaţiei de fapt, pe baza probelor administrate în cauză, atât la urmărirea penală cât şi cercetarea judecătorească, cu luarea în consideraţie şi a hotărârilor judecătoreşti pronunţate până în prezent în cauza paralelă de Tribunalul Vrancea şi Curtea de Apel Galaţi, instanţa reţine următoarele:

Fără îndoială rechizitoriu face o descriere detaliată a situaţiei de fapt dedusă judecăţii, iar instanţa reţine că în actualul dosar de pe rolul Tribunalului Botoşani, cât şi în dosarele soluţionate sau care urmează a fi soluţionate la Tribunalul Vrancea este vorba despre un ansamblu infracţional unic, în cadrul cărora s-au analizat sau urmează să se analizeze o serie de infracţiuni comise de mai mulţi inculpaţi, de grup infracţional organizat, contrabandă şi abuz în serviciu, implicând un prejudiciu de asemenea unic pentru toate infracţiunile, dar diferenţiat pe categorii de infracţiuni şi pe persoane implicate, în prezenta cauză fiind vorba despre o fracţiune din prejudiciul total, privind doar infracţiunea de abuz în serviciu.

După cum s-a arătat şi în prima parte a prezentei hotărâri, opt din cei zece inculpaţi implicaţi în ansamblul infracţional au fost deja judecaţi definitiv prin sentinţa penală nr.X din xx.xx.xxxx a Tribunalului Vrancea, modificată prin decizia penală nr.XXX din xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Galaţi, cu reţinerea defalcată pe fiecare condamnat a unui prejudiciu total de 3.862.696 lei, aplicându-se pedepse cu închisoare, fie cu executare, fie cu suspendarea sub supraveghere a executării, cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală şi art.18 din Legea nr.508/2004, în prezent abrogată prin art.27 din O.U.G. nr.78/2016

Pentru doi dintre aceşti inculpaţi, respectiv M. C. şi inculpatul din prezenta cauză P. A., cauza a fost trimisă spre rejudecare Tribunalului Vrancea sub aspectul infracţiunilor de grup infracţional organizat şi contrabandă, pentru motive de procedură, având unul dintre termenele de judecată la xx.xx.xxxx.

Din ansamblul infracţional a fost disjuns actualul dosar, doar în legătură cu inculpatul P. A., sub aspectul săvârşirii de către acesta a infracţiunii de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, aşa cum s-a solicitat prin cererea de schimbarea a încadrării juridice, prejudiciul în legătură cu acest inculpat, nefiind soluţionat în nici un fel, nici cu privire la primele infracţiuni şi nici cu privire la abuzul în serviciu.

Tot după cum s-a arătat, Tribunalul Vrancea a respins cererea de reunire a cauzelor, în cadrul ansamblului, întrucât între toate infracţiunile ce s-au cercetat şi se cercetează este dată o situaţie de concurs real de infracţiuni şi nu de concurs formal de infracţiuni.

Parte din inculpaţii condamnaţi definitiv, între care în actuala cauză figurează ca denunţători şi martori patru dintre aceştia, respectiv F. I., U. D., M. A. şi B. M.l, sunt cetăţeni cu dublă cetăţenie, română şi moldoveană, imposibil de audiat întrucât împreună cu alţii sunt dispăruţi în străinătate şi se sustrag de la executarea pedepselor, aşa cum rezultă şi din referatul Biroului Executări penale de la Tribunalul Vrancea, depus la fila 132 Vol. ds. instanţă.

Condamnarea definitivă a unei părţi dintre inculpaţi de către Tribunalul Vrancea a avut în vedere probele administrate în cauză în acel dosar, de bază, parte din probele şi actele dosarului fiind depuse şi în prezentul dosar, ce au rămas câştigate actualului proces, întrucât aşa după cum de asemenea s-a arătat, în timpul procedurii de cameră preliminară, s-a constatat de către Curtea de Apel Suceava competenţa şi legalitatea sesizării Tribunalului Botoşani, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.

Dată fiind soluţia definitivă de condamnare şi de soluţionare a laturii civile pronunţată de către instanţele de mai sus, instanţa urmează să aibă în vedere la soluţionarea cauzei şi aceste hotărâri, care emană autoritate de lucru judecat în legătură cu persoanele pentru care s-a dispus judecarea, inclusiv în legătură cu latura civilă a cauzei, în respectarea principiului securităţii raporturilor juridice, cât şi în respectarea dreptului la un proces echitabil pentru toate părţile implicate în cauză.

Puterea lucrului judecat al unei hotărâri judecătoreşti semnifică faptul că o cauză nu poate fi judecată în mod definitiv decât o singură dată, iar hotărârea este prezumată că exprimă adevărul şi nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre, instanţele fiind obligate să ţină cont în soluţionarea unei cauze de o dezlegare dată deja problemei de drept dedusă judecăţii, în condiţiile în care situaţia a mai fost odată dezlegată.

Rămâne aşadar în actuala cauză a se analiza pe fond dacă este dată vinovăţia inculpatului P. A. pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu; pentru celelalte infracţiuni urmând să se pronunţe Tribunalul Vrancea şi cât din prejudiciul total sus-arătat este în legătură cu această infracţiune, adică suma arătată de rechizitoriu şi părţile civile, respectiv 3.411.169 lei.

*****

Instanţa reţine că pentru toate infracţiunile din ansamblul infracţional, datele săvârşirii acestor infracţiuni, inclusiv a actualei infracţiuni de abuz în serviciu, în formă continuată, aflată în concurs real cu celelalte infracţiuni, sunt: xx.xx.xxxx; xx.xx.xxxx; xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, fiind săvârşite la Punctul de Trecere a Frontierei şi Vama României cu Republica Moldova Stânca-Costeşti, pe raza judeţului Botoşani.

Pe lângă situaţia definitivă sus-arătată, instanţa mai reţine că sunt date în cauză şi următoarele aspecte de netăgăduit ce nu pot fi contrazise de nicio probă de la dosar, respectiv faptul că:

Inculpatul P. A. cu datele de stare civilă sus-arătate ocupa în prima partea a anului 2014 funcţia de inspector vamal la Biroul Vamal sus-arătat, fiind funcţionar public.

La cele patru date de referinţă inculpatul a fost planificat de serviciu între orele 08:00 – 20:00; inculpatul a fost cel care a supus personal controlului vamal cinci dintre cele şapte transporturi implicate în contrabanda cu ţigări despre care se face vorbire în cauză.

De asemenea este real şi exact faptul că una dintre cele două maşini folosite în cauză la data de xx.xx.xxxx, cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, cu toate că a trecut pe sub autoritatea inculpatului în vederea vămuirii, nu figurează ca fiind supusă vreunui control, aşa cum rezultă din fişa de evidenţă nr.X/X/5 aprilie 2014 (fila 148 vol.IV ds.u.p), iar una dintre autoutilitarele în cauză cu număr de înmatriculare XX XX XXX, conform aceleiaşi fişe de evidenţă, figurează ca fiind supusă unui control vamal amănunţit, cu toate că acest control a fost unul prin sondaj întrucât a durat doar 21 de secunde (fila 175 Vol. IV ds.u.p.).

Faptul că s-a făcut contrabandă cu ţigări în cele patru zile sus-arătate este atestat de declaraţiile martorilor denunţători U. D., M. A., F. I. care au arătat că în fiecare maşină, cu ocazia fiecărei deplasări se transporta o cantitate de 45.000 pachete de ţigări de fabricaţie Republica Moldova de diferite mărci (Ashima Viceroy, Plugaru, Ritm) în locuri special amenajate în pereţii interiori ai maşinilor (filele 277 şi următoarele Vol. IX ds.u.p).

Aceste locuri special amenajate au fost identificate ulterior după organizarea flagrantului pentru ultimul transport de ţigări din data de 16 iunie 2014, cu ocazia verificării maşinilor cu numerele de înmatriculare XX XX XXX şi XX.XX.XXX, folosite la transportul ţigărilor, în ultima maşină descoperindu-se în locul special amenajat, ce ocupa circa 1/3 din compartimentul destinat transportului de mărfuri al maşinii, adică 2 metri, cantitatea de 41.960 pachete ţigări de contrabandă marca Ashima, dintre cele 45.000 care puteau să încapă în acest loc.

În cauză s-au făcut şapte transporturi de ţigări, cu maşini de acelaşi tip şi cu numere diferite care erau schimbate cu alte numere la intrarea în România, dintre care cinci transporturi au fost verificate de inculpatul P. A., două transporturi au fost verificate de martora P. M. I., transporturi despre care însă inculpatul avea la cunoştinţă, aşa cum rezultă din convorbirile telefonice interceptate în prezenta cauză, întreţinute între martorii-denunţătorii B. M. şi F. I. din xx.xx.xxxx (fila 73 – 75 şi următoarele din Vol. I ds.u.p.), cât şi din declaraţiile martorilor denunţători.

Cantitatea de ţigări din prezenta cauză de 315.000 pachete, în valoare de 3.411.169 lei, inclusiv accesorii fiscale, este dată din adunarea celor 7 transporturi de ţigări a câte 45.000 pachete, din care confiscate 41.960 pachete.

De asemenea instanţa urmează să aibă în vedere faptul că opt dintre inculpaţii ansamblului infracţional sunt în prezent condamnaţi definitiv pentru săvârşirea infracţiunilor de grup infracţional organizat şi contrabandă, prin hotărârile judecătoreşti sus-arătate ale Tribunalului Vrancea şi Curţii de Apel Galaţi.

Comportamentul inculpatului în timpul activităţii efective de vămuire a maşinilor în cauză, cât şi derularea fiecărui control din cele patru zile despre care s-a făcut vorbire mai sus, este înregistrat video de către camerele de supraveghere din interiorul vămii (Vol.IV ds.up.), cu excepţia zilei de 16 iunie 2014 când nu s-au putut face asemenea înregistrări.

Martorul C. S. N., cât şi alţi martori au făcut referire în exact la modul cum se transportă de regulă ţigările de contrabandă, în sensul că de regulă ţigările sunt ambalate în nişte cutii denumite bax-uri şi care au dimensiunea de 1 metru x 0,5 metri x 0,5 metri.

Într-un asemenea bax intră 50 de cartuşe de ţigări, iar într-un cartuş intră 10 pachete de ţigări, cantitatea de 45.000 de pachete de ţigări integrându-se într-un număr de 90 de bax-uri (fila 177 – 178 Vol.I ds.instanţă).

Cu toate că martorii au făcut unele referinţe critice cu privire la posibilitatea transportului unei asemenea cantităţi de ţigări în interiorul unor maşini de tipul celor folosite în timpul transportului, instanţa apreciază că în realitate o asemenea cantitate s-a putut transporta aşa cum arată şi martorul B. N.  G., mai mult, cu ocazia transportului din 16 iunie 2014 şi a flagrantului efectuat pe raza oraşului Adjud, judeţul Vrancea s-a depistat în maşina supusă verificării tocmai o asemenea cantitate (Vol. IX ds.u.p.)

În sfârşit, s-a făcut dovada existenţei locurilor ascunse în care erau transportate ţigările, cu ocazia aceluiaşi flagrant, ca fiind partea din faţă a spaţiului de transport mărfuri a maşinii XX.XX.XXX, unde era blocată uşa laterală prin nituire, fiind uşor vizibile modificările constructive ale autovehiculului (filele 162 – 207 Vol.IX ds.u.p.), lungimea spaţului ascuns astfel creat fiind de circa 2 metri, faţă de cel constructiv, loc unde la acea vreme organizatorii flagrantului au depistat existenţa unei cantităţi de ţigări marca Ashima, aranjate pe 21 de rânduri a câte şase cartoane adâncime. Cantitatea transportată şi confiscată fiind 41.960 pachete (fila 212 Vol. IX).

Aceiaşi dovada s-a constat şi cu ocazia verificării maşinii cu număr de înmatriculare XX XX XXX.

Se mai poate concluziona că un observator obiectiv, investit cu obligaţia de a verifica un asemenea lucru, poate să-şi dea seama în cadrul unei experienţe îndelungate cum este cea a inculpatului P. A., despre faptul că maşinile cum sunt şi cele din prezenta cauză sunt modificate în interior faţă de dimensiunea exteriorului şi poate să-şi creeze suspiciunea rezonabilă că s-a creat un spaţiu secret de transport, aşa încât instanţa urmează să verifice dacă inculpatul P. A. putea şi trebuia să-şi dea seama despre asemenea situaţii, sau nu putea şi nu trebuia să-şi dea seama despre aceste situaţii, iar dacă putea şi trebuia să facă acest lucru, a săvârşit sau nu infracţiunea de abuz în serviciu.

Instanţa mai reţine că pentru fiecare dintre cele patru zile sus-arătate, s-au folosit câte două maşini care au intrat rând pe rând în vamă din Republica Moldova în zilele când inculpatul P. A. era de serviciu, cu excepţia ultimului transport, când s-a folosit  o singură maşină şi s-au transportat doar 45.000 pachete de ţigări, după cum urmează:

1. În ziua de xx.xx.xxxx la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca şi la Vama Stânca a fost de serviciu din partea Poliţiei de Frontieră, printre alţii martorul C. S., ca lucrător vamal inculpatul P. A. şi ca lucrător din partea Administraţiei Naţionale a Drumurilor, martorii A. C. şi S. M. (fila 341 şi urm.Vol.IV ds.u.p.).

În această zi inculpatul a efectuat controlul la şase microbuze pe toată durata turei cuprinsă între orele 08:00 – 20:00, de unde rezultă că în nici un caz nu a existat în acea zi un trafic aglomerat în vamă, ci a existat un trafic foarte mic (filele 130 – 155 Vol.IV ds.u.p.).

Primul autoturism care a pătruns din Republica Moldova în România a fost maşina marca Mecedes Sprinter 315 de culoare albă, cu număr de înmatriculare în Republica Moldova XX XX XXX condus de numitul P. A., tractând o platformă cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, menită să transporte alte autoturisme, maşina pătrunzând în România la ora 09:12:06 şi prezentându-se pentru vămuire la ora 09:13:37.

Maşina este verificată potrivit competenţelor de poliţistul de frontieră martorul C. S. N., iar controlul vamal a început la ora 09:15:57 când inculpatul P. A. s-a urcat în compartimentul destinat transportului de mărfuri, coborând la ora 09:16:18, controlul autoturismului durând 21 de secunde, cu toate că inculpatul a completat ulterior fişa de evidenţă a autoturismelor controlate cu nr.X/X/ xx.xx.xxxx cu menţinea că asupra acestei maşini s-a făcut un control amănunţit, care este durată mai mare decât cel prin sondaj.

Mijlocul de transport părăseşte vama, intră în România şi se deplasează către localitatea Stânca, aşa cum rezultă din fotografiile de pe imaginile video de la dosar, după ce şoferul a achiziţionat rovinietă de circulaţie.

Toate activităţile de mai sus, inclusiv controlul efectiv s-au consumat în acea zi între orele 09:12:06 – 09:16:09, iar în actuala cauză, potrivită martorilor denunţători F. I. şi B. M. şi U. D., în această maşină au existat 45.000 de pachete de ţigări ascunse în locaşuri disimulate din compartimentul marfă.

2. Câteva zeci de minute mai târziu, o altă autoutilitară cu numărul de înmatriculare XX XX XXX intră la ora 09:50:11 în Punctul de trecere a frontierei şi se prezintă la controlul vamal la ora 09:50:25, maşina fiind de aceiaşi marcă şi fiind condusă de numitul D. E..

Poliţistul de frontieră, martorul C. S. N. efectuează verificările potrivit competenţelor sale, iar controlul vamal efectuat de inculpatul P. A. al acestei autoutilitare a durat 18 secunde în intervalul ora 09:50:40 – 09:50:58, după care autoturismul părăseşte vama la ora 09:52:32 fără să procure rovinieta de circulaţie, cu toate că şoferul D. E. a intrat în ghereta amplasată în preajmă de Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi.

Ca şi la primul transport, aceiaşi martori cât şi şoferul D. E. au arătat că şi în această maşină erau ascunse 45.000 pachete de ţigări.

Încălcând obligaţiile de serviciu, inculpatul P. A. nu a înregistrat controlul acestui autovehicul în nici un fel de fişă de evidenţă din acea zi, determinându-se ulterior că ţigările au fost transportate în oraşul Adjud, judeţul Vrancea, fiind vorba despre ţigări de provenienţă Republica Moldova, marca Viceroy.

În contextul situaţiei de fapt sus-arătate, confirmată de actele de asemenea arătate şi de declaraţiile martorilor, instanţa reţine că este dincolo de orice îndoială real şi exact faptul că transportul ţigărilor din cele două maşini s-a făcut cu ştiinţa inculpatului P. A., care nu şi-a respectat obligaţiile de serviciu, instanţa neputând să reţină faptul că nu a existat un transport de ţigări în cele două maşini şi că inculpatul nu a cunoscut despre existenţa acestor transporturi despre care chiar dacă s-ar admite faptul că nu a ştiut, putea şi trebuia să ştie şi să prevadă acest lucru, de unde mai rezultă faptul că inculpatul a acţionat dacă nu cu intenţie directă, cel puţin cu intenţie indirectă, în sensul art.16 alin.3 Cod penal.

Valoarea ţigărilor, determinată de A.N.A.F. este de 971.887 lei.

3. În legătură cu actul material din 17 aprilie 2014 la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca şi la Vama Stânca a fost de serviciu din partea Poliţiei de Frontieră, printre alţii martorul C. S., ca lucrător vamal inculpatul P. A. şi ca lucrător din partea Administraţiei Naţionale a Drumurilor martorii A. C. şi S. M. (filele 341 şi următoarele Vol.IV ds.u.p.).

Prima maşină care a pătruns din Republica Moldova în România a fost aceiaşi maşină marca Mecedes Sprinter 315 de culoare albă, cu număr de înmatriculare în Republica Moldova XX XX XXX condus de numitul P. A., tractând aceiaşi platformă cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, menită să transporte alte autoturisme, maşina pătrunzând în România la ora 12:21:35 şi prezentându-se pentru vămuire la ora 12:23:41.

În prealabil această maşină s-a mai prezentat odată în vamă pentru a intra în România la ora 11:38:20 părăsind însă Punctul Vamal la 11:42:05, lucru care a determinat deplasarea inculpatului de la vama Română în vama Republicii Moldova, iar în continuare după acest demers maşina s-a prezentat din nou în vama română, pentru a trece frontiera, lucru care apare nefiresc în comportamentul inculpatului, întrucât nu s-a dovedit existenţa unui motiv legal şi serios al acestei deplasări, existând suspiciunea că această deplasare s-a făcut în scopul favorizării transportului cu această maşină şi nu în scopul rezolvării unei situaţii ce se integrează în Acordul în materie dintre România şi Republica Moldova, despre care au făcut vorbire martorii şi audiaţi în cauză.

Deplasarea a fost înregistrată video, conform fotografiilor judiciare de la dosar (Vol.IV ds. u.p).

Maşina este verificată potrivit competenţelor de poliţistul de frontieră martorul C. S. N., iar controlul vamal a început la ora 12:25:18 când inculpatul P. A. a inspectat din exterior maşina sfârşindu-se la ora 12:25:53, controlul autoturismului durând 35 de secunde, cu toate că s-a completat ulterior fişa de evidenţă a autoturismelor controlate cu nr.X/X/ xx.xx.xxxx (Vol.IV fila 361), cu menţinea că asupra acestei maşini s-a făcut un control de P. M. I..

Mijlocul de transport părăseşte vama, intră în România şi se deplasează către localitatea Stânca, aşa cum rezultă din fotografiile de pe imaginile video de la dosar, fără ca şoferul să achiziţioneze rovinietă de circulaţie.

Toate activităţile de mai sus, inclusiv controlul efectiv s-au consumat în acea zi între orele 12:21:35 – 12:25:53, iar în actuala cauză, potrivit martorilor denunţători F. I. şi B. M., cât şi U. D., în această maşină au existat 45.000 de pachete de ţigări ascunse în locaşuri disimulate din compartimentul marfă.

4. Câteva zeci de minute mai târziu, o altă autoutilitară cu numărul de înmatriculare XXX XXX intră la ora 13:25:46 în Punctul de trecere a frontierei şi se prezintă la controlul vamal la ora 13:26:09, maşina fiind de aceiaşi marcă şi fiind condusă de numitul D. E..

Poliţistul de frontieră, martorul C. S. N. efectuează verificările potrivit competenţelor sale, iar controlul vamal efectuat de inculpatul P. A. al acestei autoutilitare a durat în intervalul orar 13:26:09 – 13:27:25, după care maşina părăseşte vama fără ca şoferul D. E. să procure rovinieta de circulaţie, cu toate că acesta a intrat în ghereta amplasată în preajmă de Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi.

Ca şi la primul transport, aceiaşi martori cât şi şoferul D. E. au arătat că şi în această maşină erau ascunse 45.000 pachete de ţigări.

Încălcând obligaţiile de serviciu, inculpatul P. A. nu a înregistrat personal controlul acestui autovehicul în fişă de evidenţă din acea zi, ci P. M. I. determinându-se ulterior că ţigările au fost transportate în oraşul Adjud, judeţul Vrancea, fiind vorba despre ţigări de provenienţă Republica Moldova, marca Viceroy.

La finele acestor operaţiuni martorul denunţător F. I. şi inculpatul P. A. s-au aflat concomitent în toneta Administraţiei Naţionale a Drumurilor unde nu aveau practic ce să caute întrucât martorul nu a achiziţionat în acea zi rovinietă, de unde se deduce că cei doi au discutat în secret şi în condiţii obscure despre traficul cu ţigări.

Ca şi anterior, în contextul situaţiei de fapt sus-arătate, confirmată de actele de asemenea arătate şi de declaraţiile martorilor, instanţa reţine că este dincolo de orice îndoială real şi exact faptul că transportul ţigărilor din cele două maşini s-a făcut cu ştiinţa inculpatului P. A., care nu şi-a respectat obligaţiile de serviciu, instanţa neputând să reţină faptul că nu a existat un transport de ţigări în cele două maşini şi că inculpatul nu a cunoscut despre existenţa acestor transporturi despre care chiar dacă s-ar admite faptul că nu a ştiut, putea şi trebuia să ştie şi să prevadă acest lucru, de unde mai rezultă faptul că inculpatul a acţionat dacă nu cu intenţie directă, cel puţin cu intenţie indirectă, în sensul art.16 alin.3 Cod penal.

Valoarea ţigărilor, determinată de A.N.A.F. este de 971.887 lei.

5. În legătură cu actul material din xx.xx.xxxx la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca şi la Vama Stânca a fost de serviciu din partea Poliţiei de Frontieră, printre alţii martorul C. S., ca lucrător vamal inculpatul P. A. şi ca lucrător din partea Administraţiei Naţionale a Drumurilor martorii A. C. şi S. M. (filele 156 - 158 şi următoarele Vol.IV ds.u.p.).

Prima maşină care a pătruns din Republica Moldova în România a fost autoutilitara  marca Mecedes Sprinter 315 de culoare albă, cu număr de înmatriculare în Republica Moldova XX XX XXX condus de numitul B. V., tractând aceiaşi platformă cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, menită să transporte alte autoturisme, maşina pătrunzând în România la ora 09:35:47 şi prezentându-se pentru vămuire la ora 09:36:38.

Maşina este verificată potrivit competenţelor de poliţistul de frontieră martorul C. S. N., iar controlul vamal a început la ora 09:38:57, de martora P. M. I., care a inspectat în interior maşina, sfârşindu-se la ora 09:39:53, controlul maşinii durând 56 de secunde.

Mijlocul de transport părăseşte vama, intră în România şi se deplasează către localitatea Stânca, aşa cum rezultă din fotografiile de pe imaginile video de la dosar, după ce şoferul a achiziţionat rovinietă de circulaţie.

Toate activităţile de mai sus, inclusiv controlul efectiv s-au consumat în acea zi între orele 09:36:38 – 09:41:31, iar în actuala cauză, potrivit martorilor denunţători F. I. şi B. M., cât şi U. D., în această maşină au existat 45.000 de pachete de ţigări ascunse în locaşuri disimulate din compartimentul marfă.

După cum s-a arătat, maşina a fost controlată de martora P. M. I., dar despre acest transport inculpatul P. A. avea la cunoştinţă, aşa cum rezultă din interceptările telefonice din xx.xx.xxxx dintre martorii-denunţători B. M.l şi F. I. (fila 73 – 75 şi următoarele din Vol. I ds.u.p.). Plăcuţele de înmatriculare ale maşinii sunt schimbate imediat pătrunderii în România, cu plăcuţele de înmatriculare XX XX XXX.

6. În după amiaza aceleiaşi zile, cealaltă autoutilitară cu numărul de înmatriculare XXX XXX intră în ora 16:32:02 în Punctul de trecere a frontierei şi se prezintă la controlul vamal părăsind controlul la ora 16:33:25, autoturismul fiind de aceiaşi marcă şi fiind condus de numitul D. E..

Poliţistul de frontieră, martorul C. S. N. efectuează verificările potrivit competenţelor sale, iar controlul vamal a fost efectuat de aceiaşi martoră P. M. I. fără inspectarea interiorului, după care maşina părăseşte vama şi conducătorul auto achiziţionează rovinieta de circulaţie.

Ca şi la primul transport, aceiaşi martori cât şi şoferul D. E. au arătat că şi în această maşină erau ascunse 45.000 pachete de ţigări.

Încălcând obligaţiile de serviciu, inculpatul P. A. nu a înregistrat personal controlul acestui autovehicul în fişa de evidenţă din acea zi, ci P. M. I. determinându-se ulterior că ţigările au fost transportate în oraşul Adjud, judeţul Vrancea, fiind vorba despre ţigări de provenienţă Republica Moldova, marca Viceroy.

De asemenea, în contextul situaţiei de fapt sus-arătate, confirmată de actele de asemenea arătate şi de declaraţiile martorilor, instanţa reţine că este dincolo de orice îndoială real şi exact faptul că transportul ţigărilor din cele două maşini s-a făcut cu ştiinţa inculpatului P. A., care nu şi-a respectat obligaţiile de serviciu, instanţa neputând să reţină faptul că nu a existat un transport de ţigări în cele două maşini şi că inculpatul nu a cunoscut despre existenţa acestor transporturi despre care chiar dacă s-ar admite faptul că nu a ştiut, putea şi trebuia să ştie şi să prevadă acest lucru, de unde mai rezultă faptul că inculpatul a acţionat dacă nu cu intenţie directă, cel puţin cu intenţie indirectă, în sensul art.16 alin.3 Cod penal.

Valoarea ţigărilor, determinată de A.N.A.F. este de 971.887 lei.

7. În legătură cu actul material din xx.xx.xxxx la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca şi la Vama Stânca a fost de serviciu din partea Poliţiei de Frontieră printre alţii, martorii F. P., B. G. şi I. L., ca lucrător vamal inculpatul P. A. şi ca lucrător din partea Administraţiei Naţionale a Drumurilor, martorii S. M..

Maşina care a pătruns din Republica Moldova în România a fost tot marca Mecedes, cumpărată de martorul B. M. la data de xx.xx.xxxx de la numitul T. H. cu număr de înmatriculare în România XX.XX.XXX, căruia ulterior i s-au schimbat plăcuţele de înmatriculare cu numărul din Republica Moldova XX XX XXX, pătrunzând în România la 15:16:56.

Vehiculul a fost supus controlului vamal de inculpatul P. A., fără să se constate nereguli şi fără să se facă înregistrarea video a acestui control, întrucât în ziua de xx.xx.xxxx nu s-au putut efectua asemenea înregistrări datorită unor defecţiuni tehnic.

Aşadar, vehiculul a intrat în România la ora 15:16:56 condus de martorul M. A., după care a părăsit zona achiziţionând rovinietă pentru aceiaşi zi xx.xx.xxxx.

Aşa cum rezultă din lucrările dosarului, organele de urmărire penală s-au sesizat despre traficul cu ţigări ce se efectua în această zi, aşa încât procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Botoşani Galaţi, care instrumentau cauza au organizat un flagrant în municipiul Adjud, în seara aceleiaşi zile, flagrant care s-a desfăşurat conform procesului-verbal din aceiaşi zi, depus la fila 162 şi următoarele Vol.IX al dosarului de urmărire penală.

Valoarea ţigărilor de 45.000 pachete marca Ashima determinată de A.N.A.F. – Direcţia Regională Vamală Galaţi, este de 495.508 lei.

Cu ocazia aceluiaşi flagrant s-au constatat şi modificările aduse maşinii cu care erau transportate ţigările şi s-au făcut percheziţiile de rigoare, descoperindu-se în locul secret amenajat, 21 de rânduri de cartoane de ţigări a câte 6 cartoane adâncime, cantitatea totală confiscată în momentul flagrantului fiind de 41.960 pachete de ţigări Ashima din cele 45.000 ce au fost transportate iniţial.

Implicarea inculpatului P. A. în această activitate este confirmată de martorul M. A., care a condus maşina implicată în flagrant (Vol. II filele 25 – 30), martor care a arătat că în mod firesc orice persoană, chiar şi neavizată ar fi putut constata modificările aduse autoutilitarelor, întrucât spaţiul destinat transportului de marfă era redus considerabil.

Ulterior, pe lângă constatările privind modificarea maşinii cu numărul de înmatriculare XX.XX.XXX, s-au constatat aceleaşi modificări şi cu privire la una dintre celelalte maşini implicate în cauză, cu număr de înmatriculare XX XX XXX depistată în trafic în aceiaşi zi şi pusă la dispoziţia organelor de anchetă de martorul M. C..

Aceste constatări reies din fotografiile judiciare de la filele 280 – 292 Vol. IX ds- u.p.

Situaţia de drept:

I.

Aceasta fiind situaţia de fapt, în cadrul situaţiei de drept, instanţa reţine următoarele:

În legătură cu infracţiunea de abuz în serviciu, pentru care inculpatul P. A. a fost trimis în judecată, această infracţiune a fost anterior reglementată în disp. art.248 alin.1 Cod penal 1969, în prezent art.297 alin.1 noul Cod penal.

Art.248 alin.1 Cod penal 1969, prevedea că fapta funcţionarului public, cum este şi inculpatul care în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare.

Art.297 alin.1 din noul Cod penal prevede că fapta funcţionarului public care în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare şi interzicerea unor drepturi.

Art.132 din Legea nr.78/2000, prevede că în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

Cu privire la aceste infracţiuni, cât şi la cea cuprinsă în art.132 din Legea nr.78/2000, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, care este definitivă şi general obligatorie.

Această decizie a statuat, între altele faptul că, că dispoziţiile art.246 alin.1 din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.1 din Noul Cod penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”.

În motivarea deciziei, Curtea Constituţională a lămurit şi alte aspecte ale existenţei celor două infracţiuni, în paragrafele cu numerele 42, 50, 57, 60, 61, 65, 74, 75, 82, 83, 88 şi 89.

Astfel, Curtea a reţinut că Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun, care instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie şi se aplică unei categorii de persoane clar circumstanţiate de legiuitor încă din primul articol al legii.

Dispoziţia cuprinsă în art.132 din acest act normativ reprezintă, astfel cum prevede şi titlul secţiunii din care acesta face parte, o infracţiune asimilată celor de corupţie, prin modul în care a fost incriminată constituind o formă specială a infracţiunii de abuz în serviciu.

S-a arătat că, fapta incriminată trebuie să fie săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Curtea a reţinut că neîndeplinirea unui act şi îndeplinirea defectuoasă a unui act reprezintă modalităţi de realizare a elementului material al laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu.

Astfel, Curtea a apreciat că acestea sunt elemente care contribuie la configurarea infracţiunii de abuz în serviciu.

Din această perspectivă, Curtea a observat că, privitor la îndatoririle legate de o anumită funcţie sau de un anumit loc de muncă, există un complex de norme, unele cuprinse în acte normative cu caracter general, privind îndatoririle angajaţilor în genere, altele, în acte normative cu caracter special. Îndeplinirea unei atribuţii de serviciu implică manifestarea de voinţă din partea persoanei în cauză, care se concretizează în acţiunile efective ale acesteia şi care are ca scop ducerea la bun sfârşit/realizarea obligaţiei prescrise.

Realizarea acestui demers se raportează atât la un standard subiectiv/intern al persoanei care exercită atribuţia de serviciu cât şi la un standard obiectiv.

Standardul subiectiv ţine de forul intern al persoanei respective, iar măsura în care acesta este atins ţine de autoevaluarea acţiunilor întreprinse.

Standardul obiectiv are ca element de referinţă principal normativul actului care reglementează atribuţia de serviciu respectivă.

Pentru toate aceste argumente, Curtea a constatat că dispoziţiile art.246 alin.1 din Codul penal din 1969 şi cele ale art.297 alin.1 din noul Cod penal încalcă prevederile constituţionale ale art.1 alin.5, întrucât sintagma „îndeplineşte în mod defectuos" nu prevede în mod expres elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată.

Curtea a statuat că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară - legi şi ordonanţe ale Guvernului (paragrafele nr. 60 – 66).

S-a arătat în decizia curţii că ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecinţele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanţii împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare şi predictibile este obligatorie. Comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor chiar prin lege (înţeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în temeiul art. 73 alin.1 din Constituţie, precum şi ca act material, cu putere de lege, emis de Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art.115 din Constituţie, respectiv ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului) neputând fi dedus, eventual, din raţionamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice.

În concluzie, în materie penală, principiul legalităţii incriminării, „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege", impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceştia supunându-se sancţiunii penale.

Având în vedere aceste premise, Curtea a observat că sfera subiecţilor activi care pot săvârşi infracţiunea de abuz în serviciu se circumscrie dispoziţiilor art.175 din Codul penal, aceasta fiind determinată de persoanele care au calitatea de funcţionari publici în sensul legii penale.

De asemenea, Curtea a constatat că, potrivit art.308 alin.1 din Codul penal, „dispoziţiile art.297 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art.175 alin.2 ori în cadrul oricărei persoane juridice ”.

Din analiza acestor din urmă dispoziţii rezultă că sfera subiecţilor activi în cazul infracţiunii de abuz în serviciu excedează sferei persoanelor care au calitatea de funcţionari publici în sensul legii penale.

Astfel, subiect activ al acestei infracţiuni poate fi şi orice persoană fizică, ce exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art.175 alin.2 din Codul penal ori în cadrul oricărei persoane juridice.

Pe de altă parte, Curtea a reţinut că infracţiunea de abuz în serviciu este o infracţiune de rezultat, urmarea imediată a săvârşirii acestei fapte fiind cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

Curtea a constatat că legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei şi nici o anumită intensitate a vătămării, ceea ce determină instanţa de contencios constituţional să concluzioneze că, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea vătămării rezultate din comiterea faptei, aceasta din urmă, dacă sunt îndeplinite şi celelalte elemente constitutive, poate fi o infracţiune de abuz în serviciu.

Astfel, referitor la termenul „act”,Curtea a observat că doctrina este unanimă în a considera că acesta este folosit în cadrul infracţiunii în cauză în înţelesul de operaţie care trebuie efectuată de funcţionar (sau alt salariat) potrivit solicitării făcute de o persoană şi conform atribuţiilor sale de serviciu.

Actul care trebuie îndeplinit se circumscrie unui act licit sau ilicit.

Curtea a constatat că, astfel cum s-a arătat anterior, „actul” la care face referire textul de lege criticat se circumscrie sferei atribuţiilor de serviciu pe care funcţionarul public le are.

Astfel, situaţia premisă este cea a obligaţiei îndeplinirii unui act licit, atribuţia de serviciu/îndatorirea pe care funcţionarul public o are în sarcina sa neputând fi caracterizată decât prin liceitate.

De altfel, Curtea a constatat că şi în doctrină s-a reţinut că situaţia premisă în structura infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor constă în prealabila existenţă a unui serviciu având competenţa de a efectua acte de felul aceluia care ocazionează săvârşirea abuzului. În cadrul acestui serviciu care constituie situaţia premisă îşi exercită atribuţiile funcţionarul care comite abuzul.

Prin urmare, Curtea a apreciat că analiza existenţei infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art.132 din Legea nr.78/2000 trebuie să se raporteze la dispoziţiile art.246 din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.1 din noul Cod penal astfel cum acestea au fost reconfigurate prin prezenta decizie, dispoziţia respectivă fiind o normă incompletă.

De aici instanţa reţine că nu este dată o situaţie de dezincriminare a faptelor reţinute în sarcina inculpatului P. A., aşa cum a arătat acesta în cerea depusă la fila 14 şi următoarele din Vol.I al dosarului instanţei.

Curtea a apreciat că acesta presupune orice avantaje patrimoniale, bunuri, comisioane, împrumuturi, premii, prestaţii de servicii în mod gratuit, angajarea, promovarea în serviciu, dar şi avantaje nepatrimoniale, cu condiţia ca acestea să fie legal nedatorate. Expresia „pentru sine sau pentru altul ” se referă la destinaţia foloaselor, prin sintagma „pentru altul” legiuitorul înţelegând să incrimineze şi o destinaţie colaterală, deviată a foloaselor obţinute din săvârşirea acestei infracţiuni de către funcţionarul public.

Astfel, Curtea a considerat că nu are relevanţă existenţa unei relaţii de rudenie/prietenie între funcţionarul public şi persoana care a dobândit avantajul, esenţială fiind dobândirea de către o persoană (funcţionar public sau terţ) a unui folos necuvenit.

Decizia şi motivarea Curţii Constituţionale este obligatorie aşa cum s-a statuat şi printr-o altă Decizie cu nr.847/2008 a Curţii, care a reţinut că, decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia, prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor, iar prin decizia aceleiaşi Curţi cu nr.1/1995, s-a statuat faptul că la puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentele pe care se sprijină acesta.

În acelaşi sens, prin decizia nr.1415/2009, Curtea Constituţională a mai statuat că atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor sale sunt obligatorii şi se impun cu aceiaşi forţă tuturor subiecţilor de drept.

În consecinţă, atât Parlamentul, cât şi Guvernul, respectiv autorităţile şi instituţiile publice urmează, în aplicarea legii criticate, să respecte cele stabilite de Curte în considerentele şi dispozitivul deciziei.

Se poate concluziona că, în speţă inculpatul P. A. se integrează prin faptele sale în tiparele legale sus-arătate încălcând în calitatea lui inspector vamal şi funcţionar public prevederile dispoziţiilor art.28 şi 29 din Legea nr.86/2006, privind Codul Vamal al României, în sensul că nu a acţionat în calităţile sale pentru prevenirea şi sancţionarea încălcării reglementărilor vamale.

De asemenea a încălcat dispoziţiile art.14 alin.4 din O.U.G. nr.105/2001, privind frontiera de stat a României şi art.18 şi 25 lit.d din Normele Metodologice de aplicare ale acestei ordonanţe, aprobate prin H.G. nr.445/2002 şi implicit art.606 din Regulamentul de Aplicare a Codului Vamal, deoarece nu a efectuat un control fizic amănunţit asupra autovehiculelor în cauză, deşi cunoştea că în interiorul acestora, gruparea infracţională condusă de F. I. urma să transporte în turele de serviciu ale inculpatului, adică în zilele xx; xx; xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx ţigări de contrabandă peste limita admisă de lege.

În acest sens, aşa cum arată şi procurorul, inculpatul avea la cunoştinţă, întrucât la dosar fila 300 din Vol.III al dosarului de urmărire penală s-a depus adresa nr.X din xx.xx.xxxx emisă de Poliţia de Frontieră Stânca, din care rezultă că anterior faptelor s-a făcut o analiză a activităţii de frontieră, în urma căreia s-a recomandat drept ţintă în legătură cu contrabanda cu ţigări şi activitatea inculpatului-martor B. M., date fiind desele sale intrări şi ieşiri în şi din România.

De asemenea inculpatul a încălcat prevederile art.279 din Legea nr.86/2006 şi art.280 şi 270 din aceiaşi lege, în materie contravenţională, nesancţionând pe cale contravenţională pe traficanţii de ţigări, cu atât mai mult cu cât este judecat în prezent la Tribunalul Vrancea pentru infracţiunile concurente cu prezenta cauză de sprijinire grup infracţional organizat şi complicitate la contrabandă.

Comparând situaţia de fapt cu situaţia de drept sus-arătate, instanţa urmează să constate că situaţia de fapt din rechizitoriu reflectă materialul probator administrat în cauză, iar probele administrate în cursul cercetării judecătoreşti nu conduc la stabilirea altei situaţii de fapt.

Drept urmare, instanţa urmează să reţină vinovăţia inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, prin schimbarea încadrării juridice, aşa după cum de asemenea s-a arătat şi să procedeze la condamnarea lui potrivit legii.

La individualizarea judecătorească a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa urmează să aibă în vedere pe lângă criteriile generale de individualizare, prev. de art.74 din noul Cod penal, circumstanţele atenuante prev. de art.75 alin.2 lit.b din noul Cod penal, privind împrejurările concrete în care s-au comis faptele, inclusiv situaţia personală a inculpatului, infractor primar, fără antecedente penale, un profesionist la locul său de muncă, starea sa de sănătate deosebit de precare, suferind de cancer de colon, vârsta sa şi situaţia de familie, apreciindu-se că pentru condamnarea şi reeducarea lui este suficientă aplicarea unei pedepse principale cu închisoare şi a unei pedepse complementare a interzicerii unor drepturi, pedeapsă principală care să fie suspendată sub supraveghere, în condiţiile art.91 şi următoarele noul Cod penal, cu atenţionarea inculpatului asupra cauzelor de revocare a acestei suspendări.

În rezolvarea laturii civile a cauzei, instanţa urmează să admită acţiunea civilă aşa cum a fost formulată şi să oblige pe inculpat să plătească statului toate daunele pe care le-a provocat prin săvârşirea infracţiunii de „abuz în serviciu” ce sunt în legătură directă şi cu infracţiunile ce se judecă separat la Tribunalul Vrancea şi fac parte dintr-un prejudiciu unic pentru tot ansamblul infracţional dedus judecăţii, de 3.411.169 lei, inclusiv toate accesoriile fiscale, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, începând cu luna iunie 2014, când s-a săvârşit ultimul act de executare al infracţiunii de „abuz în serviciu” şi până la achitarea integrală a debitului, dat fiind faptul că vechiul Cod de Procedură Fiscală prevăzut de H.G. nr.92/2003, în vigoare la data săvârşirii infracţiunii a fost abrogat, fiind în vigoare în prezent Legea nr.207/2015, privind noul Cod de Procedură Fiscală, începând cu 1 ianuarie 2016, conform art.353 din această lege.

Văzând şi art. 272 şi următoarele Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

I. Condamnă pe inculpatul P. A., fiul lui E. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx, în municipiul Botoşani, domiciliat în municipiul Botoşani, str. X nr.Y, judeţul Botoşani, legitimat prin C.I. seria XX, nr.XXXXXX, C.N.P.XXXXXXXXXXXXX, cetăţean român, stagiul militar satisfăcut, studii superioare, la data comiterii faptelor – inspector vamal la Biroul Vamal Stânca, judeţul Botoşani, căsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin.1 , 36 cod penal; 309 şi 183 Cod penal; 75 alin.2 lit. b Cod penal rap. la art.79 alin.3 Cod penal la pedeapsa de 3 ani închisoare şi un an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b şi g Cod penal rap. la art. 66 alin.2 Cod penal, pe o perioadă de 2 ani, prin schimbarea încadrării juridice din art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cod penal cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal.

Face în cauză aplic. art.66 alin.1 lit.a, b şi g Cod penal rap. la art.66 alin.2 Cod penal

În temeiul art.91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art.92 Cod penal, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În temeiul art.92 alin.3 şi art.93 alin.1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice încadrarea/schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art.93 alin.2 lit.d Cod penal impune inculpatului să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei.

În temeiul art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Botoşani, judeţul Botoşani pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În temeiul art.91 alin.4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.96 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art.25 rap. la art.397 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă a cauzei.

În temeiul art.1357 şi următoarele cod Civil, obligă inculpatul să plătească părţii civile Statul Român - A.N.A.F. - Direcţiile Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi Iaşi, ultima reprezentată prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, suma de 3.411.169 lei cu titlu de daune, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, începând cu luna iunie 2014 şi până la achitarea integrală a acestui prejudiciu.

Obligă inculpatul să plătească statului suma 4.000 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică din data de xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE,GREFIER,