Contestaţie la mandatele de executare a pedepsei, aplicarea legii penale mai favorabile

Sentinţă penală 12 din 20.10.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2017:

Operator de date cu caracter personal nr. 8354

Sentinţa penală nr.Dosar nr.XXXX/40/2017

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA PENALĂ

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Tribunalul constituit din:

Preşedinte:

Grefier:

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani – reprezentat de:

Procuror –

Pe rol se află soluţionarea contestaţiei la executare formulată de petentul C. R. C..

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 25 iulie 2017, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, având nevoie de un timp mai îndelungat pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea asupra cauzei pentru data de astăzi.

Deliberând,

TRIBUNALUL

Asupra cererii de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 16 iunie 2017, petentul C. R. C. a formulat contestaţie la mandatele de executare a pedepsei, solicitând anularea vechilor mandate de executare, contopirea pedepselor şi aplicarea legii penale mai favorabile.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Iaşi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Iaşi, inculpatul C. R. C., fiul lui C. şi C., născut la data de xx.xx.xxxx, CNP:XXXXXXXXXXXXX, a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de :

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi f Cod penal;

- act sexual cu un minor faptă prevăzută şi pedepsită de art.220 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 şi art.5 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare;

- trafic de minori, faptă prevăzută şi pedepsită de art.211 alin.2 Cod penal, cu aplic.art.5 Cod penal, la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.66 lit.a, b şi f Cod penal;

- trafic de minori, faptă prevăzută şi pedepsită de art.211 alin.2 Cod penal, cu aplic.art.5 Cod penal, la pedeapsa de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.66 lit.a, b şi f Cod penal;

În temeiul art.38 rap. la art.39 alin.1 lit.b Cod penal, inculpatului i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare la care s-a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv de 3 ani şi 8 luni, în final acesta, având de executat pedeapsa unică de 9 ani şi 8 luni închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit. a, b şi f Cod penal.

În temeiul art.65 Cod penal,  i-au fost interzise inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.66 lit. a, b şi f Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului că, împreună cu inculpaţii T. C., R. V., în perioada septembrie-noiembrie 2012 s-au asociat în vederea exploatării sexuale a două minore. Au procedat la racolarea, cazarea, transportarea şi exploatarea prin obligarea la practicarea prostituţiei a părţilor vătămate minore S. F. G. şi A. A. C., iar împreună cu inculpaţii T. C., R. V., P. G., A. D. M. a întreţinut raporturi sexuale cu partea vătămată A. A. C., când aceasta avea vârsta doar de 14 ani.

Prin sentinţa penală nr.XX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Curtea de Apel Bacău, inculpatul C. R. C. a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi un an pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a, lit.b şi c Cod penal 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.74 lit.a , art.76 lit.c Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, reprezentând actele materiale pentru care acesta a fost trimis în judecată prin rechizitoriile nr.XXD/P/2011 şi nr.XXD/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Justiţie, Diicot-Biroul Teritorial Neamţ.

În temeiul art.386 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul C. R. C., prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT- Biroul Teritorial Neamţ nr. XXD/P/2011 din art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 48 Cod penal şi art. 35 Cod penal în art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 43 Cod penal anterior, s-a constatat că actele materiale privind infracţiunea pentru săvârşirea căreia inculpatul C. R. C. a fost trimis în judecată în cauză, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT- Biroul Teritorial Neamţ nr. XXD/P/2011, intră în conţinutul infracţiunii continuate de evaziune fiscală pentru care acelaşi inculpat a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT- Biroul Teritorial Neamţ nr. XXD/P/2010 şi condamnat prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău.

Astfel că, a fost descontopită pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău în pedepsele componente de:

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1  din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 – 76 lit. b Cod penal anterior.

- 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. prevăzută de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 – 76 lit. c Cod penal anterior şi art. 13 Cod penal anterior.

A fost desfiinţată în parte această sentinţă, numai cu privire la condamnarea inculpatului pentru infracţiunea continuată de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, săvârşită de inculpatul C. R. C..

A fost condamnat inculpatul C. R. C., fiul lui C. şi C., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Valea Seacă, sat Conţeşti, judeţul Iaşi, CNP -  XXXXXXXXXXXXX, fără antecedente penale, arestat în altă cauză, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 lit. a,  76 lit. c Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal, reprezentând actele materiale pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriile nr. XXD/P/2011 şi XXD/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT- Biroul Teritorial Neamţ;

S-a constatat că această infracţiune este concurentă cu infracţiunea de aderarea la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74, 76 lit. b Cod penal anterior, pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare prin sentinţa penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău (rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT- Biroul Teritorial Neamţ nr. XXD/P/2010).

În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, s-au contopit cele două pedepse, în pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior.

În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior, au fost interzise inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. 

În temeiul art.88 Cod penal anterior s-a computat din pedeapsa aplicat  inculpatului C. R. C. durata reţinerii şi arestării preventive de la xx.xx.xxxx la 08.11. 2010.

S-au anulat formele de executare în latură penală emise în dosarul nr. XXXX/103/2011 al Tribunalului Neamţ, privind pe inculpatul C. R. C. şi s-a dispus emiterea unor noi forme de executare, conform sentinţei mai sus menţionate.

 Prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Curtea de Apel Bacău, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală,  a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă ICCJ- DIICOT- Serviciul Teritorial Bacău şi în consecinţă:

 A desfiinţat în parte sentinţa penală nr. XX/xxxx  a Tribunalului Piatra-Neamţ şi în rejudecare:

 A fost condamnat inculpatul C. R. C., fiul lui C. şi C., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Valea Seacă, sat Conţeşti, judeţul Iaşi, CNP -  XXXXXXXXXXXXX, fără antecedente penale, arestat în altă cauză, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 lit. a,  76 lit. c Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal, reprezentând actele materiale pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriile nr. XXD/P/2011 şi XXD/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT- Biroul Teritorial Neamţ;

S-a constatat că această infracţiune este concurentă cu infracţiunea de aderarea la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74, 76 lit. b Cod penal anterior, pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău (rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT- Biroul Teritorial Neamţ nr. XXD/P/2010).

În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, s-au contopit cele două pedepse, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior.

Pedeapsa principală de executat pentru inculpatul C. R. C. 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară de executat 1 an a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelată şi s-a respins apelul declarat de partea civilă ANAF,  ca nefundat, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior.

În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal anterior, s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior

În fapt s-a reţinut că inculpatul C. R. C., în perioada iunie-noiembrie 2010, sub directa supraveghere şi la indicaţiile inculpaţilor S. G. şi Crăciun Roxana  a procedat la negocierea, organizarea transportului şi în special la plata unor cantităţi de cereale de la diverşi producători, în calitate de cumpărător figurând inculpatele SC „X" SRL şi S.C. „Y" SRL, fără întocmirea unor documente care să ateste provenienţa legală a acestor bunuri, în scopul de a se obţine sustragerea acestor societăţi comerciale de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi de a obţine un folos patrimonial ilicit.

Comparând data comiterii faptelor pentru care s-au aplicat pedepse prin cele două sentinţe penale, se va constata că acestea sunt concurente, motiv pentru care se va admite cererea de contopire a lor.

În ce priveşte legea de aplicare cu privire la tratamentul sancţionator  al pluralităţii de infracţiuni, se constată că în cauză se va avea în vedere dispoziţiile noului cod penal dat fiind faptul că prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Iaşi rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Iaşi, s-a aplicat contestatorului ca lege favorabilă dispoziţiile noului cod penal, pedeapsa rezultantă aplicată intrând în puterea autorităţii de lucru judecat.

Prin urmare cererea condamnatului cu privire la aplicarea legii vechi la mandatele pe care le are de executat şi contopirea lor în conformitate cu dispoziţiile vechiului cod penal este neîntemeiată.

Aşa fiind,se vor descontopi pedepsele aplicate condamnatului C. R. C. prin sentinţa penală nr.XX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău şi repunându-le în individualitatea lor, respectiv  în pedepsele de:

- 3 ani închisoare şi un an pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a, lit.b şi c Cod penal 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.74 lit.a , art.76 lit.c Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, reprezentând actele materiale pentru care acesta a fost trimis în judecată prin rechizitoriile nr.XXD/P/2011 şi nr.XXD/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Justiţie, Diicot-Biroul Teritorial Neamţ;

- 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău  (rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Diicot-Biroul Teritorial Neamţ nr.XXD/P/2010);

Se vor descontopi pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Iaşi modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Iaşi, repunându-le  în individualitatea lor, respectiv  în pedepsele de:

- 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi f Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art.377 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal;

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, faptă prev. şi ped. de art.220 alin.1 Cod penal cu art.35 alin.1 şi art.5 Cod penal:

- 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi f Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori, faptă prev. şi ped. de art.211 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal ;

- 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi f Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori, faptă prev. şi ped. de art.211 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, şi înlăturând sporul de 1/3 calculat în conformitate cu disp.art.39 alin.1 lit.b Cod penal.

În temeiul art.40 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b Cod penal se vor contopi  pedepsele aplicate prin cele două sentinţe, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare şi un an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a ,teza a II-a, lit.b şi c Cod penal 1969, 2 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a , b şi f Cod penal , 2 ani închisoare, 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev de art.66 lit.a, b şi f Cod penal, 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev de art.66 lit.a, b şi f Cod penal, condamnatul executând pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi f Cod penal la care se va adăuga un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 5 ani şi 3 luni, având de executat în total pedeapsa de 11 ani şi 3 luni închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.66 lit.a, b şi f Cod penal.

Se va menţine starea de arest a condamnatului şi se va deduce din durata pedepsei aplicate detenţia din perioadele xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx-la zi.

Se va dispune anularea mandatelor de executare nr.XXXX/xxxx din xx.xx.xxxx a Tribunalului Iaşi şi, respectiv nr.XXXX/xxxx din xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ şi se va dispune emiterea unui nou mandat de executare.

Văzând şi dispoziţiile art. 275 alin. 2 şi 6 Cod procedură penală,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea formulată de către condamnatul C. R. C., fiul lui C. şi C., născut la data de xx.xx.xxxx, CNP:XXXXXXXXXXXXX, în prezent deţinut în Penitenciarul Botoşani.

Constată că faptele pentru care s-au aplicat pedepsele prin sentinţele penale nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Iaşi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Iaşi şi, respectiv sentinţa penală nr.XX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ modificată şi  rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău sunt concurente.

Descontopeşte pedepsele aplicate condamnatului C. R. C. prin sentinţa penală nr.XX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău şi le repune în individualitatea lor, respectiv  în pedepsele de:

- 3 ani închisoare şi un an pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a, lit.b şi c Cod penal 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.74 lit.a , art.76 lit.c Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, reprezentând actele materiale pentru care acesta a fost trimis în judecată prin rechizitoriile nr.XXD/P/2011 şi nr.XXD/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Justiţie, Diicot-Biroul Teritorial Neamţ;

- 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Bacău  (rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Diicot-Biroul Teritorial Neamţ nr.XXD/P/2010);

Descontopeşte pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Tribunalului Iaşi modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.XXXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Iaşi şi le repune în individualitatea lor, respectiv  în pedepsele de:

- 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi f Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art.377 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal;

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor, faptă prev. şi ped. de art.220 alin.1 Cod penal cu art.35 alin.1 şi art.5 Cod penal:

- 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi f Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori, faptă prev. şi ped. de art.211 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal ;

- 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi f Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori, faptă prev. şi ped. de art.211 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, şi înlătură sporul de 1/3 calculat în conformitate cu disp.art.39 alin.1 lit.b Cod penal.

În temeiul art.40 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b Cod penal contopeşte pedepsele aplicate prin cele două sentinţe, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare şi un an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a ,teza a II-a, lit.b şi c Cod penal 1969, 2 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a , b şi f Cod penal , 2 ani închisoare, 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev de art.66 lit.a, b şi f Cod penal, 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev de art.66 lit.a, b şi f Cod penal,  condamnatul executând pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b şi f Cod penal la care se va adăuga un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 5 ani şi 3 luni, având de executat în total pedeapsa de 11 ani şi 3 luni închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev.de art.66 lit.a, b şi f Cod penal.

Menţine starea de arest a condamnatului şi deduce din durata pedepsei aplicate detenţia din perioadele xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx-la zi.

Dispune anularea mandatelor de executare nr.XXXX/xxxx din xx.xx.xxxx a Tribunalului Iaşi şi, respectiv nr.XXXX/xxxx din xx.xx.xxxx a Tribunalului Neamţ şi dispune emiterea unui nou mandat de executare.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Suma de 130 lei onorariu avocat oficiu se va achita Baroului de avocaţi din fondurile Ministerului de Justiţie.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

Preşedinte,

Grefier,