Rectificare carte funciară –lipsă de interes art.33 cpc

Sentinţă civilă 2121 din 18.10.2017


În fapt, instanţa reţine că reclamantul din prezenta cauză a formulat o altă acţiune în justiţie împotriva pârâtului RTC, anterior introducerii prezentei cerere, acţiune înregistrată pe rolul Judecătoriei Tecuci sub număr de dosar 4045/324/2016, prin care a solicitat obligarea pârâtului să demoleze noua construcţie ridicată ilegal, construită la 10 cm de hotar, pe o lungime de 18,7 m.

În prezenta cauză, reclamantul a solicitat radierea înscrierilor din cartea funciară cu privire la construcţiile înscrise în cartea funciară ca fiind reprezentate de A1.2 şi A1.3, destinaţia construcţii anexă, având în vedere că din contractul de vânzare-cumpărare contractul nr.416/31.01.1990, titlul de proprietate al pârâţilor, nu se face menţiune şi despre înstrăinarea acestor anexe.

În drept, instanţa reţine că potrivit art. 33 Cod de procedură civilă interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual.

Deşi instanţa i-a pus în vedere reclamantului să precizeze folosul practic pe care l-ar obţine prin radierea înscrierilor arătate, acesta nu a precizat care ar fi acest folos, or, reclamantul trebuie să justifice întrunirea elementelor acţiunii civile, printre care şi interesul.

De asemenea, instanţa reţine că reclamantul nu contestă calitatea de proprietari a pârâţilor cu privire la aceste construcţii mai ales că, în virtutea acestei calităţi, reclamantul a promovat o acţiune civilă prin care a solicitat obligarea pârâţilor la demolarea acestor construcţii.

Faptul că în cartea funciară la rubrica „Observaţii” apare menţionat anul construcţiei anexelor 1986, respectiv 1989, iar reclamantul susţine că aceste precizări nu corespund adevărului, nu conturează folosul practic pe care l-ar obţine reclamantul ca urmare a radierii înscrierilor referitoare la construcţiile A1.2 şi A1.3, acesta având posibilitatea de a combate aceste menţiuni prin mijloace de probă.

Pentru aceste motive, instanţa urmează a admite excepţia invocată şi va respinge cererea de chemare în judecată ca lipsită de interes.