Tentativă la infracţiunea de omor asupra membrilor familiei

Sentinţă penală 52 din 20.11.2017


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA DOSAR NR…………….

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 52

Şedinţa publică din data de 20 noiembrie 2017

Completul de judecată C11

PREŞEDINTE: …………….

GREFIER: ………………..

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror …………., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii penale pornită împotriva inculpatului G. A., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor asupra membrilor familiei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 şi 2 şi art. 199 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 93 alin. 4 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Dezbaterile asupra cauzei s-au efectuat în conformitate cu prevederile art.369 alin.1 Cod procedură penală, în sensul că au fost înregistrate pe suport audio-video computerizat.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 13.11.2017, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa în vederea deliberării, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 20.11.2017.

Instanţa, în urma deliberării, a pronunţat sentinţa de mai jos.

T R I B U N A L U L,

1. Asupra procesului penal de faţă, constată că prin rechizitoriul nr. ….. din 05.07.2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 10.07.2017 sub dosar nr………., a fost trimis în judecată, în stare de libertate,  inculpatul G. A., fiul lui  şi A. şi O.-M., născut la data de …….. în municipiul ….., judeţul ….., domiciliat în comuna ................, fără loc de muncă, fără studii, cu antecedente penale, recidivist, concubinaj, posesor CI seria …. nr. ……., CNP …………., pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor asupra membrilor familiei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 şi 2 şi art. 199 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 93 alin. 4 Cod penal.

2. Prin actul de sesizare al instanţei, s-a reţinut, în esenţă că inculpatul, în data de 22.02.2017, în jurul orelor 1500, cu un briceag cu lama lungă de 7 cm., i-a aplicat concubinei sale, persoana vătămată M. I. o lovitură penetrantă în hemitoracele anterior stâng, ce a interesat plămânul, în urma cărora aceasta a suferit  leziuni traumatice care i-au pus viaţa în pericol.

În fapt, se arată că inculpatul G. A. a trăit 13 ani în concubinaj cu persoana vătămată M. I., cu care are 8 copii minori din care 7 sunt în viaţă.

Inculpatul şi partea vătămată locuiau în comuna ……., în condiţii precare, la limita subzistenţei, neglijându-şi copiii, motiv pentru care, în decursul timpului, aceştia au fost daţi în plasament de DGASPC Covasna, ultima oară, două minore, la data de 21.02.2017. De asemenea, inculpatul G. A., pe fondul consumului zilnic şi exagerat de băuturi spirtoase, era violent cu membrii familiei şi îndeosebi cu persoana vătămată, pe care o agresa fizic cu regularitate.

Familia inculpatului locuia în aceeaşi curte cu familia fratelui său G. A. şi a concubinei acestuia S. E.-M..

În data de 22.02.2017, inculpatul G. A., a început să consume de dimineaţă alcool sanitar, nediluat, până la orele 1500 consumând cca 500 ml. şi a ajuns în stare avansată de ebrietate.

În jurul orelor 1500, afirmativ deoarece cele două minore au fost date în plasament, iar partea vătămată trebuia să ducă ceilalţi copii minori la părinţii săi în comuna Breţcu, județul Covasna, inculpatul G. A. a început să o învinovăţească pe persoana vătămată şi a început să o îmbrâncească, cei doi fiind în curtea locuinţei, iar partea vătămată având în braţe copilul lor minor în vârstă de 6 luni.

Inculpatul a prins-o de braţ pe partea vătămată, iar deoarece aceasta s-a smucit, motiv pentru care inculpatul a scos din buzunarul pantalonilor un briceag cu lama lungă de 7 cm., cu care i-a aplicat părţii vătămate o lovitură în zona toracică anterioară stânga.

Inculpatul a comis fapta în prezenţa fiului său minor M. M., în vârstă de 9 ani, care s-a speriat, a început să plângă şi s-a dus la locuinţa martorilor G. A. şi S. E. cerându-le ajutorul. Aceştia văzuseră cele întâmplate de la fereastra locuinţei lor.

În continuare, cei doi martori au acordat primul ajutor persoanei vătămate, care sângera abundent şi au anunţat organele de poliţie locale şi ambulanţa.

Organele de poliţie au ridicat de la inculpat briceagul corp delict.

În urma agresiunii persoana vătămată a fost examinată la Spitalul municipal Târgu Secuiesc, având diagnosticul „plagă înjunghiată hemitorace stâng penetrantă în cavitatea toracică”, apoi aceasta a fost internată în perioada 22-27.02.2017 la Secţia chirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov, cu diagnosticul „plagă înjunghiată parasternal stâng, hemopneumotorax stâng”, fiind supusă  unui intervenţii chirurgicale de urgenţă.

Conform certificatului de constatare medico-legal nr. 510/A1-41 din data de 06.03.2017 al Serviciul de Medicină Legală Covasna, persoana vătămată M. I. a suferit o plagă tăiat-înţepată a hemitoracelui stâng, penetrantă, cu hemopneumotorax, a fost supusă unor intervenţii chirurgicale de urgenţă în vederea evacuării aerului şi a 150 ml. sânge, (drenaj pleural), necesitând 30 zile îngrijiri medicale, iar leziunea traumatică i-a pus acesteia în primejdie viaţa.

Ca urmare a examinării criminalistice a hainelor persoanei vătămate M. I., s-a constatat corespondenţa urmei de tăiere-înţepare, cu leziunea suferită de persoana vătămată.Inculpatul a recunoscut faptul că a lovit-o pe M. I. şi a înjunghiat-o cu acel briceag, motivându-şi gestul prin aceea că şi persoana vătămată ar fi fost şi ea în stare de ebrietate, fapt neconfirmat ca urmare a cercetărilor.

După comiterea faptei, faţă de inculpat s-a luat şi măsura emiterii unui ordin de restricţie, iar partea vătămată s-a mutat împreună cu copiii la locuinţa părinţilor săi din comuna Breţcu, județul Covasna.

3. Cu privire la datele personale şi atitudinea procesuală manifestată în cursul urmăririi penale, se arată că inculpatul este în vârstă de …  ani, nu are loc de muncă, fără studii, are antecedente penale, fiind recidivist.

În timpul cercetărilor inculpatul a dat dovadă de relativă sinceritate, recunoscând în sine fapta comisă, încercând să o învinovăţească pe partea vătămată ca factor determinant al acesteia.

4. Cu privire la încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, prin actul de sesizare al instanţei se arată că aceasta întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor asupra membrilor familiei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 şi 2 şi art. 199 alin. 1 Cod penal, în accepţiunea art. 177 alin. 1 lit. c Cod penal.

S-a mai reţinut că inculpatul G. A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, cu termen de încercare de 3 ani, prin sentinţa penală nr. 77 din data de 12.07.2016 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin neapelare la data de 26.07.2016.

Deoarece inculpatul a comis prezenta faptă în stare de recidivă, înăuntrul termenului de încercare a suspendării pedepsei, se solicită aplicarea faţă de acesta  şi prevederilor art. 41 alin. 1 şi art. 93 alin. 1 Cod penal.

5. În cauză nu au fost dispuse măsurile preventive sau măsuri asigurătorii, însă după comiterea faptei, faţă de inculpat s-a luat şi măsura emiterii unui ordin de restricţie prin sentința civilă nr.156 din 23.03.2017 a Judecătoriei Târgu Secuiesc.

6. Prin încheierea de cameră preliminară nr. 20/CP din 20 septembrie 2017 a Tribunalului Covasna, în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, s-au respins, ca nefondate, cererile formulate de inculpatul G. A., prin apărător din oficiu, privind neregularitatea rechizitoriului nr. 236/P/2017 din 05.07.2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi trimiterea acestuia la procuror în vederea remedierii, precum şi restituirea cauzei la parchet.

S-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ….. din 05.07.2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna privindu-l pe inculpatul G. A., fiul lui  şi A. şi O.-M., născut la data de ………… în municipiul ……., judeţul ……, domiciliat în …………… fără loc de muncă, fără studii, cu antecedente penale, recidivist, concubinaj, posesor CI seria …. nr. ……., CNP ………….., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor asupra membrilor familiei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 şi 2 şi art. 199 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 93 alin. 4 Cod penal, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul G. A.

7. Cu privire la latura civilă a cauzei, se arată că în cursul urmăririi penale, persoana vătămată M. I. nu s-a constitut parte civilă în cauză.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3.187,33 lei plus dobânzile legale, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate (filele 55-57 dosar urmărire penală).

În fața instanței, s-a dispus citarea cu aceeaşi menţiune a persoanei vătămate M. I., însă aceasta personal la termenul din 16.10.2017 a arătat că nu formulează pretenţii civile în cauză (fila 30 dosar instanță).

De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov a depus o notă de ședință prin care a precizat că își menține constituirea de parte civilă în cauză cu suma de 3.187,33 lei reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate M. I., fără a solicita însă și dobânzi legale, așa cum s-a reținut în actul de sesizare a instanței (filele 29-30 dosar instanță).

8. La termenul din 13.11.2017, i s-au adus la cunoştinţă inculpatului dispoziţiile art.374 alin. 4 şi art.396 alin. 10 Cod de procedură penală, iar acesta asistat de apărătoarea sa, prin interpret, a solicitat aplicarea procedurii recunoaşterii învinuirii, poziţia sa procesuală fiind consemnată în cuprinsul procesului-verbal de la fila 52 dosar instanţă.

Întrucât în declaraţia sa, inculpatul a recunoscut în totalitate comiterea faptelor, astfel cum au fost reţinute în cuprinsul rechizitoriului, s-a admis cererea acestuia şi judecarea prezentei cauze, s-a desfăşurat potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

9. Pe parcursul urmăririi penale, au fost administrate următoarele mijloace de probă:

- proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşă foto (filele 6-20 dosar urmărire penală);

- declaraţiile părţii vătămate M. I. (filele 21-27 dosar urmărire penală);

- raport de expertiză medico-legală (filele 28-32 dosar urmărire penală);

 - acte medicale (filele 33-54 dosar urmărire penală);

- ancheta socială privind familia G.-M. (filele 59-76 dosar urmărire penală);

- declaraţiile martorilor G. A. (filele 77-84 dosar urmărire penală), S. E.-M. (filele 85-90 dosar urmărire penală);

-  declaraţiile suspectului  (filele 92-101 dosar urmărire penală);

-  declaraţiile inculpatului (filele 103-104 dosar urmărire penală);

- dovadă de ridicare a briceagului corp delict (fila 105 dosar urmărire penală).

În circumstanţiere, a fost depus raport de evaluare nr.4765/SPCV/12.10.2017 întocmit de Serviciul de Probaţiune Covasna (filele 33-35 dosar instanţă).

10. Din coroborarea întregului material probator, instanţa reţine, în fapt, că inculpatul G. A.  are … de ani și provine dintr-o relație de concubinaj a părinților săi, în prezent decedați. Din aceeași relație, inculpatul mai are trei frați în viață, însă fără să poată conta pe sprijinul acestora care au propriile familii și probleme existențiale.

Climatul familial neprielnic, ineficiența controlului parental, frustrările datorate sărăciei și imposibilității asigurării nevoilor specifice au determinat implicarea inculpatului de mic în activități lucrative alături de familia sa, pentru asigurarea existenței, ceea ce s-a produs în detrimentul educației, astfel că acesta nu a absolvit nicio clasă.

Lipsa studiilor și a calificării profesionale l-au plasat în postura de a presta munci ziliere pentru a-și asigura traiul, activități pe care le prestează și în prezent pentru familia sa.

De la vârsta de 16 ani, inculpatul G. A. trăiește într-o relație de concubinaj cu M. I. – casnică, din relația lor rezultând 8 copii, dintre care numai 7 mai sunt în viață.

Pe parcursul timpului, relațiile dintre inculpat și concubina sa au fost marcate de tensiuni generate de frustrarea și starea de sărăcie la care au ajuns, cei doi învinovățindu-se reciproc pentru condițiile precare în care trăiesc și pentru imposibilitatea de a se ocupa de creșterea și întreținerea copiilor lor minori, la care se adaugă și faptul că inculpatul consumă aproape zilnic băuturi alcoolice, de diferite sortimente, inclusiv alcool sanitar, ceea ce îi accentuează frustrările și determină o modificare a conduitei inculpatului, la polul opus, acesta devenind din pașnic agresiv.

Familia inculpatului locuiește în condiții sărăcăcioase într-o casă din bârne, în comuna …., județul Covasna,  în aceeaşi curte cu familia fratelui său  G. A. şi a concubinei acestuia S. E.-M.

În decursul timpului, față de minorii proveniți din relația celor doi, s-a instituit măsura plasamentului familial de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, ultima dată la 21.02.2017 față de două minore.

În acest context, încă de dimineață, în ziua de 22.02.2017, inculpatul G. A., a început să consume alcool sanitar, nediluat, până la orele 1500 consumând cam 500 ml şi ajungând în stare avansată de ebrietate.

În jurul orelor 1500, în timp ce se aflau la masă,  după ce înainte cu o zi două minore ale părților  au fost date în plasament, iar ceilalţi copii minori urmau a fi duși în comuna Breţcu, județul Covasna la părinţii concubinei sale, între inculpatul G. A. și M. I. a început din nou o ceartă,  au început să se învinovăţească şi să se îmbrâncească afară din casă, în curtea locuinţei, persoana vătămată având în braţe un copil minor de 6 luni și amenințându-l pe inculpat că îl părăsește, acesta  a prins-o de braţ pe concubina sa, care s-a smucit, iar inculpatul a scos din buzunarul pantalonilor un briceag cu lama lungă de 7 cm, cu care i-a aplicat părţii vătămate o singură lovitură în zona toracică anterioară stânga.

Incidentul a fost observat de la geamul casei sale de fratele inculpatului, martorul G. A. care împreună cu concubina sa, martora S. E. i-au acordat primul ajutor persoanei vătămate, care sângera abundent şi au anunţat organele de poliţie locale şi ambulanţa.

Organele de poliţie  sosite la fața locului au ridicat de la inculpat briceagul corp delict.

În urma agresiunii, persoană vătămată a fost examinată la Spitalul municipal Târgu Secuiesc, având diagnosticul „plagă înjunghiată hemitorace stâng penetrantă în cavitatea toracică”.

Apoi aceasta a fost internată în perioada 22-27.02.2017 la Secţia chirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov, cu diagnosticul „plagă înjunghiată parasternal stâng, hemopneumotorax stâng”, fiind supusă  unui intervenţii chirurgicale de urgenţă.

Potrivit certificatului de constatare medico-legal nr. 510/A1-41 din data de 06.03.2017 al Serviciul de Medicină Legală Covasna, M. I. a suferit o plagă tăiat-înţepată a hemitoracelui stâng, penetrantă, cu hemopneumotorax, a fost supusă unor intervenţii chirurgicale de urgenţă în vederea evacuării aerului şi a 150 ml. sânge, (drenaj pleural), necesitând 30 zile îngrijiri medicale, iar leziunea traumatică i-a pus acesteia în primejdie viaţa.

Ca urmare a examinării criminalistice a hainelor persoanei vătămate M. I., s-a constatat corespondenţa urmei de tăiere-înţepare, cu leziunea suferită de persoana vătămată.Inculpatul a recunoscut faptul că a lovit-o pe M. I. şi a înjunghiat-o cu acel briceag, motivându-şi gestul prin aceea că şi persoana vătămată ar fi fost şi ea în stare de ebrietate, iar în fața instanței, precizând că era supărat și se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Starea de fapt rezultată din materialul probator administrat se coroborează pe deplin cu declaraţiile suspectului/inculpatului atât din cursul urmăririi penale, cât şi din faţa instanţei care a recunoscut săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată, uzând de procedura recunoaşterii învinuirii.

11. Aşadar, în drept, fapta inculpatului G. A., care în data de 22.02.2017,  în jurul orelor 1500, cu un briceag cu lama lungă de 7 cm., i-a aplicat concubinei sale, persoana vătămată M. I. o lovitură penetrantă în hemitoracele anterior stâng, ce a interesat plămânul, în urma cărora aceasta a suferit  leziuni traumatice care i-au pus viaţa în pericol, întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor asupra membrilor familiei, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 şi 2 şi art. 199 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 177 alin. 1 lit. c Cod penal, pentru care se va dispune condamnarea acestuia.

12. La individualizarea judiciară a pedepsei ce îi va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere că scopul pedepsei care este acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni, precum şi criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 Cod penal examinate în mod plural, fără preeminenţa vreunuia din acestea -  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, mijloacele folosite, modalitatea în care a fost comisă fapta, că în cauză a fost comisă o faptă gravă prin natura sa, reflectată şi în limitele de pedeapsă prevăzute de lege, asupra concubinei cu care trăiește de la 16 ani, în prezența copiilor, pe fondul consumului mare de băuturi alcoolice şi al unor relaţii tensionate de multă vreme, generate în special, de frustrarea și starea de sărăcie la care au ajuns, cei doi învinovățindu-se reciproc pentru condițiile precare în care trăiesc și pentru imposibilitatea de a se ocupa de creșterea și întreținerea copiilor lor minori, la care se adaugă și faptul că inculpatul consumă aproape zilnic băuturi alcoolice, de diferite sortimente, inclusiv alcool sanitar, ceea ce îi accentuează frustrările și determină o modificare a conduitei inculpatului, la polul opus, acesta devenind din pașnic agresiv, de împrejurarea că în decursul timpului, față de minorii proveniți din relația celor doi, s-a instituit măsura plasamentului familial de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, ultima dată la 21.02.2017 față de două minore, prin lovirea cu obiect înţepător-tăietor, intensitatea şi consecinţele faptei, conduita procesuală corectă, responsabilă şi de asumare manifestată de inculpat, precum și prevederile art.32 Cod penal și cele ale art.396 alin.10 Cod procedură penală.

În altă ordine de idei, Tribunalul mai reţine, sub aspectul circumstanţelor personale, că potrivit raportului de evaluare nr. 4765/SPCV/12.10.2017 întocmit de Serviciul de Probaţiune Covasna, inculpatul este în vârstă de … ani, provine dintr-o relație de concubinaj a părinților săi, în prezent decedați. Din aceeași relație, inculpatul mai are trei frați în viață, însă fără să poată conta pe sprijinul acestora care au propriile familii și probleme existențiale.

Climatul familial neprielnic, ineficiența controlului parental, frustrările datorate sărăciei și imposibilității asigurării nevoilor specifice au determinat implicarea inculpatului de mic în activități lucrative alături de familia sa, pentru asigurarea existenței, ceea ce s-a produs în detrimentul educației, astfel că acesta nu a absolvit nicio clasă.

Lipsa studiilor și a calificării profesionale l-au plasat în postura de a presta munci ziliere pentru a-și asigura traiul, activități pe care le prestează și în prezent pentru familia sa.

Pe de altă parte,  se are în vedere și că inculpatul dispune de resurse individuale, familiale și comunitare limitate, el însuși neavând la cine apela, fiind mai degrabă furnizor de suport pentru familie decât beneficiar al sprijinului altora, apreciindu-se ca oportună o intervenție instituționalizată de specialitate.

Astfel în contextul prezentei cauze, în stabilirea pedepsei, instanţa având în vedere cele arătate, se va orienta spre limita minimă a pedepsei prevăzute de lege, cu respectarea principiului proporţionalităţii între gravitatea faptei comise şi persoana inculpatului, apreciind că astfel stabilită, oferă garanţii în ceea ce priveşte realizarea scopului preventiv – educativ al pedepsei.

15. Prin urmare,

15.1. În temeiul  art. 32 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 199 alin. 1 Cod penal cu aplicarea  art. 177 alin. 1 lit. c Cod penal,  art. 41 alin. 1 Cod penal,  art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal și  art.396 alin.10 Cod procedură penală,  va condamna  inculpatul G. A., fiul lui  şi A. şi O.-M., născut la data de ……… în municipiul …., judeţul ….., domiciliat în ………………., fără loc de muncă, fără studii, cu antecedente penale, recidivist, concubinaj, posesor CI seria ….. nr. ….., CNP …….., la pedeapsa principală de 3 (trei) ani  și 4 (patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b  şi  h Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei principale, pentru comiterea tentativei la infracţiunea de omor asupra unui membru de familie.

În baza art. 65 alin.1 şi 3 Cod penal, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi h Cod penal, ca pedeapsă accesorie de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

15.2. Inculpatul G. A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, cu termen de încercare de 3 ani, prin sentinţa penală nr. 77 din data de 12.07.2016 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin neapelare la data de 26.07.2016.

Deoarece inculpatul a comis prezenta faptă în stare de recidivă, înăuntrul termenului de încercare a suspendării pedepsei, se solicită aplicarea faţă de acesta  şi prevederilor art. 41 alin. 1 şi art. 96 alin.4,5  Cod penal.

Astfel, în temeiul art. 96 alin. 4, 5 Cod penal, art.41 alin.1 Cod penal,  va revoca suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare aplicată inculpatului G. A. pe durata unui termen de încercare de 3 (trei) ani, prin sentinţa penală nr. 77 din data de 12.07.2016 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin neapelare la data de 26.07.2016 şi va dispune executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare.

15.3. În temeiul art.45 alin.1 – 3 lit. b Cod penal,  din pedepsele complementare stabilite prin sentinţa penală nr. 77 din data de 12.07.2016 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin neapelare la data de 26.07.2016,  în  baza art. 67 alin. 2 Cod penal constând în interzicerea, pe o perioadă de 3 ani,  a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. n Cod penal și cele stabilite prin prezenta hotărâre, va aplica inculpatului G. A.  pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. 1 lit. a, b, n  şi  h Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei principale, adică:

 a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

 b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

 h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme;

 n) dreptul de a comunica şi de a se apropia de persoana vătămată K. E., domiciliată în comuna  ……………………….

15.4. În temeiul  art. 45 alin. 5 raportat la art. 45 alin. 1 – 3 lit. b Cod penal, din pedepsele accesorii stabilite prin sentinţa penală nr. 77 din data de 12.07.2016 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin neapelare la data de 26.07.2016,  în  baza art. 65 alin. 1 Cod penal constând în interzicerea, drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. n Cod penal și cele stabilite prin prezenta hotărâre, va aplica inculpatului G. A.  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. 1 lit. a, b, n  şi  h Cod penal, adică:

 a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

 b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

 h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme;

 n) dreptul de a comunica şi de a se apropia de persoana vătămată K. E., domiciliată în comuna  ……………….., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

15.5. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 72 Cod penal, va scădea din durata pedepsei aplicate, timpul reținerii și arestării preventive a inculpatului, de la data de 21.07.2015 până la data de 23.07.2015.

15.6. Conform art.7 alin. din Legea nr. 76/2008, va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul G. A. în vederea introducerii profilului său genetic în baza de date a SNDGJ, la introducerea în penitenciar, de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din partea instanţei de judecată.

În temeiul art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, va aduce la cunoştinţa inculpatului G. A. că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

16. Constatând prin prisma considerentelor ce preced, ca fiind întrunite condițiile cumulative ale răspunderii civile delictuale, reținând și principiul disponibilității ce guvernează acțiunea civilă (în speță, partea civilă nu a solicitat obligarea inculpatului și la plata dobânzilor legale), conform  art. 19 şi art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 şi art. 1357 Cod civil, cu aplicarea art. 320 din Legea nr. 95/2006, va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 25 – 27, județul Braşov şi obligă pe inculpatul G. A. să plătească acesteia suma de 3187,33 lei despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea prestaţiilor medicale acordate persoanei vătămate M. I., CNP …………….

Va lua act că persoana vătămată  M. I., CNP …………….. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

17. În baza art. 162 alin. 5 Cod procedură penală, după rămânerea definitivă a hotărârii, va dispune restituirea către persoana vătămată M. I., CNP ……… domiciliată în ……….., a obiectelor de îmbrăcăminte - coletul nr.2, aflat în Camera de corpuri delicte şi mijloace materiale de probă a Tribunalului Covasna  și înregistrat în Registrul mijloacelor materiale de probă la poziţia 36/2017.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, va dispune confiscarea specială a briceagului cu lama lungă de 7 cm, aflat în coletul nr. 1, în Camera de corpuri delicte şi mijloace materiale de probă a Tribunalului Covasna, înregistrat în Registrul de corpuri delicte la poziţia 17/2017.

18. Conform art.398 Cod procedură penală raportat la art.272 alin.1 Cod procedură penală, onorariul apărătoarei desemnată din oficiu pentru inculpat, av. …….,  în cuantum de 260 lei, se va avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Covasna şi se include în cheltuielile judiciare care rămân în sarcina statului.

Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art.273 alin. 4 Cod procedură penală, art.16 din Ordinul nr.1054/C/2005 şi art. 1 alin.1  lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 2009, contravaloarea serviciilor de traducere prestate în prezenta cauză de către domnul K. L. în sumă de 46,30 lei (pentru termenul din 13.11.2017) și în sumă de 23,15 lei a cărei plată a fost dispusă prin încheierea Tribunalului Covasna din 16.10.2017 și de către doamna H. H. M., se  va include în cheltuielile judiciare care  vor rămâne în sarcina statului.

19. În conformitate cu art.398 Cod procedură penală raportat la art.274 alin.1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata către stat a sumei de 2200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 1900 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

În baza art.275 alin.3 Cod de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

I. În temeiul  art. 32 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 199 alin. 1 Cod penal cu aplicarea  art. 177 alin. 1 lit. c Cod penal,  art. 41 alin. 1 Cod penal,  art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal și  art.396 alin.10 Cod procedură penală,  condamnă  inculpatul G. A., fiul lui  şi A. şi O.-M., născut la data de ………. în municipiul ……, judeţul …….., domiciliat în ……………….., fără loc de muncă, fără studii, cu antecedente penale, recidivist, concubinaj, posesor CI seria …. nr. ……, CNP …….., la pedeapsa principală de 3 (trei) ani  și 4 (patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b  şi  h Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei principale, pentru comiterea tentativei la infracţiunea de omor asupra unui membru de familie.

În baza art. 65 alin.1 şi 3 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi h Cod penal, ca pedeapsă accesorie de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

II. În temeiul art. 96 alin. 4, 5 Cod penal, art.41 alin.1 Cod penal, revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare aplicată inculpatului G. A. pe durata unui termen de încercare de 3 (trei) ani, prin sentinţa penală nr. 77 din data de 12.07.2016 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin neapelare la data de 26.07.2016 şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa principală de 5 (cinci) ani închisoare.

III. În temeiul art.45 alin.1 – 3 lit. b Cod penal,  din pedepsele complementare stabilite prin sentinţa penală nr. 77 din data de 12.07.2016 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin neapelare la data de 26.07.2016,  în  baza art. 67 alin. 2 Cod penal constând în interzicerea, pe o perioadă de 3 ani,  a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. n Cod penal și cele stabilite prin prezenta hotărâre, aplică inculpatului G. A.  pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. 1 lit. a, b, n  şi  h Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei principale, adică:

 a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

 b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

 h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme;

 n) dreptul de a comunica şi de a se apropia de persoana vătămată K. E., domiciliată în ………………………….

IV.  În temeiul  art. 45 alin. 5 raportat la art. 45 alin. 1 – 3 lit. b Cod penal, din pedepsele accesorii stabilite prin sentinţa penală nr. 77 din data de 12.07.2016 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, definitivă prin neapelare la data de 26.07.2016,  în  baza art. 65 alin. 1 Cod penal constând în interzicerea, drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. n Cod penal și cele stabilite prin prezenta hotărâre, aplică inculpatului G. A.  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. 1 lit. a, b, n  şi  h Cod penal, adică:

 a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

 b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

 h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme;

 n) dreptul de a comunica şi de a se apropia de persoana vătămată K. E., domiciliată în ………………………., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

IV. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 72 Cod penal, scade din durata pedepsei aplicate, timpul reținerii și arestării preventive a inculpatului, de la data de 21.07.2015 până la data de 23.07.2015.

V. Conform art.7 alin. din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul G. A. în vederea introducerii profilului său genetic în baza de date a SNDGJ, la introducerea în penitenciar, de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nici o altă notificare prealabilă din partea instanţei de judecată.

În temeiul art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, aduce la cunoştinţa inculpatului G. A. că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

VI. Conform  art. 19 şi art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2 şi art. 1357 Cod civil, cu aplicarea art. 320 din Legea nr. 95/2006, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 25 – 27, județul Braşov şi obligă pe inculpatul G. A. să plătească acesteia suma de 3187,33 lei despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea prestaţiilor medicale acordate persoanei vătămate M. I., CNP ……………...

Ia act că persoana vătămată  M. I., CNP …………… nu s-a constituit parte civilă în cauză.

VII. În baza art. 162 alin. 5 Cod procedură penală, după rămânerea definitivă a hotărârii, dispune restituirea către persoana vătămată M. I., CNP …………….. domiciliată în ……………………, a obiectelor de îmbrăcăminte - coletul nr.2, aflat în Camera de corpuri delicte şi mijloace materiale de probă a Tribunalului Covasna  și înregistrat în Registrul mijloacelor materiale de probă la poziţia 36/2017.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune confiscarea specială a briceagului cu lama lungă de 7 cm, aflat în coletul nr. 1, în Camera de corpuri delicte şi mijloace materiale de probă a Tribunalului Covasna, înregistrat în Registrul de corpuri delicte la poziţia 17/2017.

VIII. Conform art.398 Cod procedură penală raportat la art.272 alin.1 Cod procedură penală, onorariul apărătoarei desemnată din oficiu pentru inculpat, av. …………,  în cuantum de 260 lei, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Covasna şi se include în cheltuielile judiciare care rămân în sarcina statului.

Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art.273 alin. 4 Cod procedură penală, art.16 din Ordinul nr.1054/C/2005 şi art. 1 alin.1  lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 2009, contravaloarea serviciilor de traducere prestate în prezenta cauză de către domnul ………. în sumă de 46,30 lei (pentru termenul din 13.11.2017) și în sumă de 23,15 lei a cărei plată a fost dispusă prin încheierea Tribunalului Covasna din 16.10.2017 și de către doamna ………….., se include în cheltuielile judiciare care rămân în sarcina statului.

În conformitate cu art.398 Cod procedură penală raportat la art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 2200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 1900 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

În baza art.275 alin.3 Cod de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20 noiembrie 2017.

PREŞEDINTE GREFIER